Loading
The Sultanate Boats
13 Çifte Kürekli, Köşklü Saltanat Kayığı
Sultan Abdülaziz dönemine (1861-1876) aittir. 1861 yılında inşa edilen kayık, Sultan Abdülaziz’in haremi (ailesi) tarafından kullanılmıştır. Armuz kaplama tekniği kullanılarak kancabaş formunda inşa edilmiştir. Kayığın baş tarafında bulunan kartal figürü güç ve ihtişamı simgelemektedir.
Imperial Caique with Kiosk, 13 pairs of oars
Belonging to the reign of Abdülmecid (1839-1861) she is built with carvel planking and has clipper bow. Her clipper bow is decorated with war figures and the imperial coat-of-arms is placed on the kiosk. On the forecastle, there is an eagle figure with outstretched wings symbolizing the power and glory.
Imperial Caique with Kiosk, 13 pairs of oars
Belonging to the reign of Sultan Abdülmecid (1839-1861) built in 1861 was used by harem (family) of Sultan Abdülmecid and Sultan Abdülaziz (1861-1876). Her clipper bow form is decorated with floral and flower motifs, the imperial coat-of-arms is placed on the kiosk. She is built with carvel planking and has clipper bow form. The bow and stern are decorated in engraving and relief covered with golden leaves. The broadside is decorated with hand-drawn motifs in free style painting. There is an eagle figure symbolizing power and glory on the bow.
Imperial Caique with Kiosk, 13 pairs of oars
Belonging to the reign of Sultan Abdülaziz (1861-1876) she is built with carvel planking and has beak-shaped bow. The bow and stern are decorated in engraving and relief covered with golden leaves and hand-drawn branches continue on the board. There is an eagle figure holding a snake with its claws on the forecastle. The eagle symbolizing the power crushes the snake which symbolizes the evil.
7 Çifte Kürekli Saltanat Kayığı
Sultan V. Mehmed Reşad dönemine (1909-1918) aittir. Armuz kaplama tekniği kullanılarak dikbaş ve hilalkıç formunda inşa edilmiştir. Kayığın bordası altın varaklı bitkisel kıvrımlı kabartmalar ve ay-yıldızlı madalyon kalemişleri ile süslenmiştir.
5 Çifte Kürekli Saltanat Kayığı
Sultan V. Mehmed Reşad dönemine (1909-1918) aittir. Kayık, 1911-1912 yıllarında Tersane-i Amire'de yapılmıştır. Bindirme tekniği kullanılarak dikbaş ve aynakıç formunda inşa edilmiştir. Kayığın bordası altın varaklı halatın sınırladığı alanda ay-yıldızlı çelenk dizisi ile süslenmiştir.
Imperial Caique, 10 pairs of oars
Belonging to the reign of Sultan V. Mehmed (1909-1918) she is built with carvel planking. She has fantail stern and straight bow. On the broadside of the caique there are oysters in high relief inlaid with golden leaves. On the stern in the center of imperial escutcheon the tughra of the Sultan Reşad is placed.
Imperial Caique, 7 pairs of oars
Belonging to the reign of Sultan V. Mehmed (1909-1918) she is built with carvel planking. She has fantail stern and straight bow. Along the outer edging with ropes, a band of poppies is ornamented in high relief inlaid with golden leaves. On the stern imperial escutcheon and the tughra of the Sultan Reşad is placed. On the inner edging, there is an ornament with floral patterns and stylized oysters in Art Nouveau style. On the forecastle there is a pheasant figure symbolizing beauty and grace.
10 Çifte Kürekli Saltanat Kayığı
Sultan V. Mehmed Reşad dönemine (1909-1918) aittir. Sultan V. Mehmed Reşad dönemine (1909-1918) aittir. 1909 yılında Sultan Reşad'ın, Eyüp Sultan’daki kılıç alayına giderken bindiği kayıktır. Armuz kaplama tekniği kullanılarak dikbaş ve hilalkıç formunda inşa edilmiştir.
7 Çifte Kürekli Saltanat Kayığı
Sultan Abdülmecid dönemine (1839-1861) aittir. Sultan Abdülmecid’in haremi (ailesi) tarafından kullanılmıştır. Alman imparatoru Kaiser Wilhelm ve İmparatoriçesi, 1889 yılında İstanbul`a geldiğinde onları gemiden kıyıya taşıyan kayıktır.
7 Çifte Kürekli Saltanat Kayığı
19. yüzyıla aittir. Kayık, saltanat mensupları ve haremin ulaşımında kullanılmıştır. Armuz kaplama tekniği kullanılarak kemanebaş formunda inşa edilmiştir. Kayığın bordası kalemişi ve altın varakla, Rumilerle, madalyonlar içinde serbest fırça tekniğinde çiçekler ile süslenmiştir.
Imperial Caique, 7 pairs of oars
Sultan Abdülaziz dönemine (1861-1876) aittir. Armuz kaplama tekniği kullanılarak kemanebaş formunda inşa edilmiştir. Kayığın bordası, serbest fırça kalemişleri ile süslenmiştir. Baş kısmında, gücü simgeleyen bir kartal figürü bulunmaktadır.
Imperial Caique with Kiosk, 13 pairs of oars
Belonging to the reign of Sultan Abdülaziz (1861-1876) built in 1861, was used by harem (family) of Sultan Abdulaziz. She is built with carvel planking and has beak-shaped bow. There is an eagle figure symbolizing power and glory on the bow.
7 Çifte Kürekli Saltanat Kayığı
19. yüzyıla aittir. Armuz kaplama tekniği kullanılarak kancabaş formunda inşa edilmiştir. Kayığın baş ve kıç kısımları altın varak kaplı oyma-kabartmalarla, bordası yine altın Barok kıvrımlarla bezenmiş, serbest fırça kalemişi ile süslenmiştir. Kayığın baş tarafında bulunan kozalak figürü bolluk ve bereketi simgelemektedir.