Loading
REFORM COMMISSION

ISLAHAT BÖLÜMÜ

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.12 HAZİRAN 1884

DOSYA NO

 

4

SAYFA NO

 

95

SOFRACI BÖLÜĞÜ ERATINA GEREĞİNCE SOFRACILIK ÖĞRETEMEYEN BAŞÖĞRETMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.1 TEŞRİNİSANİ 1884

 

DOSYA NO

 

3

SAYFA NO

 

78

TALİM GEMİSİ OLAN HÜDAVENDİGAR FİRKATEYNİNDE KURS GÖREN PERSONELİN DURUMU

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 2 MART 1885

 

DOSYA NO

 

3

SAYFA NO

 

16

SUBAYLARIN DİL BİLGİLERİNİ ARTTIRMAK ÜZERE İSTANBUL DA MERKEZ GEMİSİNDE DİL KURSLARI AÇILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 4 NİSAN 1885

 

 

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

29

ÇEŞİTLİ YABANCI DİLLER BİLEN HİNTLİ SÜLEYMAN GAVRİ EFENDİNİN YENİ AÇILACAK TİCARETİ BAHRİYE MEKTEBİNİN FRANSIZCA HOCALIĞINA TAYİN EDİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 23 NİSAN 1885

 

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

48/A

BAHRİYE TERCÜMANLARINDAN MOİZ EFENDİNİN HAZIRLADIĞI (MUALLİMİ LİSANI OSMANÎ )ADLI KİTABININ MASRAFLARI KENDİSİNE AİT OLMAK ÜZERE BAHRİYE MATBAASINDA BASTIRILMASI

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 17 MAYIS 1885

 

DOSYA NO

 

11

SAYFA NO

 

20

İMAMLARIN DİN DERSLERİNİ İYİ ÖĞRETMEMELERİ NEDENİYLE BAHRİYE ASKERLERİNİN DİN KAİDELERİ DERSLERİNDE BAŞARI GÖSTEREMEDİKLERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 24 KANUNEVVEL 1885

 

DOSYA NO

 

13

SAYFA NO

 

70/B

MEKTEBİ RÜŞTİYEYİ BAHRİYEDE İMTİHAN OLAN BİR KİŞİNİN FABRİKALAR HADDAD ŞAKİRDANI İDADİSİNE KABUL EDİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 20 TEŞRİNİSANİ 1886

DOSYA NO

 

18

SAYFA NO

 

29

MEKTEBİ BAHRİYE İADİ 1–3 SINIFLARINA HAFTADA BİR SAAT DAHA KİTABET DERSİ KONULMASI VE 4. SINIF RESİM DERSİ KALDIRILARAK YERİNE ELEKTRİK DERSİNİN İLAVE EDİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 8 EYLÜL 1888

DOSYA NO

 

9

SAYFA NO

 

86/A

KÂTİPLERİN HEMEN HEPSİNİN ASKERİ MUHASEBEYİ BİLMEDİKLERİNDEN ÖTÜRÜ BUNLARIN DİVANHANEDE ALATURKA 6 İLA 10 SAATLERİ ARASINDA MUHASEBE DERSİ GÖRMELERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.19 KANUNİ EVVEL 1900

DOSYA NO

 

170

SAYFA NO

 

27

MEKTEBİ RÜŞDİYEYİ BAHRİYE MENŞEİ KÜTTAB SINIFININ TEDRİSATI ISLAH VE TADİL EDİLDİĞİ, BURAYA TALEBE KAYDI KABULÜ YENİ ESASLARA BAĞLANDIĞI HALDE BU SINIF MEZUNLARINDAN LAYIK-I VEÇHİLE İSTİFADE EDİLEMEMEKTE VE TAPTIKLARI HATALARLA MALİ HESAPLARIN TAZİMİNDE BİRÇOK LÜZUMSUZ MUAMELE CEREYAN ETMEKTEDİR. BEDEMA BU SINIFA MEKTEBİ RÜŞTİYENİN SON SINIFINDAN MEKTEBİ BAHRİYEYE KABUL İMTİHANINI BİRİNCİLİKTEN ON ALTINCILIĞA KADAR VERMİŞ ALA VE ALULALA DERECE ALMIŞ OLANLARDAN VE YAŞI ON ALTIYI GEÇTİĞİNDEN ÖTÜRÜ BAHRİYE MEKTEBİNE KABUL EDİLEMEMİŞ VE TAHSİL MÜDDETİ OLAN 4 YIL ZARFINDA HİÇBİR VUKUATI VE DEVAMSIZLIĞI VE FENA HALİ OLMAYAN TALEBELERİN ALINMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 22 AĞUSTOS 1901

DOSYA NO

 

184

SAYFA NO

 

10

MENŞEİ KÜTTAB BAHRİYE SINIFI DERS PROGRAMININ TADİL EDİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.17 TEŞRİNİEVVEL 1901

DOSYA NO

 

189

SAYFA NO

 

44

MEKTEBİ RÜŞTİYEYİ BAHRİYE MENŞEİ KÜTTAB SINIFININ DÖRT SINIFA ÇIKARILMASI VE OKUTULACAK DERSLERİN BU DURUMA GÖRE TAYİN VE TADİL EDİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.19 KANUNİSANİ 1903

DOSYA NO

 

198

SAYFA NO

 

39

MENŞEİ KÜTTAB ASKERİ” SINIFININ TEDRİSATI NOKSAN GÖRÜLEREK EĞİTİM MÜDDETİ 4 SENEYE ÇIKARILMIŞSA DA BU SENE YAPILAN İMTİHANDA LAZIM GELEN DERSLERİN OKUTULMAYIP EVVELKİ SENEDE Kİ TEDRİSATIN TEKRAR EDİLDİĞİ GÖRÜLMÜŞ VE 5–6 SENEDEN BERİ BURADAN MEZUN OLAN KÂTİPLERE BRİK KÂTİPLİĞİ RÜTBESİ VERİLDİĞİ HALDE BUNLARIN BÖLÜK EMİNLERİ DERECESİNDE BİLE İKTİDARLARI OLMADIĞI TAHAKKUK ETTİĞİNDEN GEREKLİ ISLAHATIN YAPILMASI İÇİN GEREKLİ EMRİN VERİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 1 KANUNEVVEL 1876

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

57/A

ÇANAKKALE VE KARADENİZ BOĞAZLARIYLA KARADENİZ KIYILARINDAKİ FENERLERİN YAKILMASI İŞLERİNİ İHALE EDİLMİŞ BULUNDUĞU AZINLIKTAN İKİ KİŞİNİN MUKAVELE KOŞULLARI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 20 KANUNİ EVVEL 1873

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

1/A

FESHEDİLEN HURDA GEMİLERİN TOPHANE-İ AMİRE İLE BAHRİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 27 TEMMUZ 1889

DOSYA NO

 

36

SAYFA NO

 

11

ŞADİYE KALYONU FESH OLUNMAKTA BULUNDUĞUNDAN DEFTER VE KIRTASİYE VERİLEMEYECEĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 24 EYLÜL 1906

DOSYA NO

 

245

SAYFA NO

 

32

FESHEDİLEN FETHİYE KALYONU ÜZERİNDE KAYITLI SUBAY VE ERLER TİRİ GÜVERTE KIŞLASI İLE MET HÜDA İSMAİL VE MECİDİYE VAPURLARI İLE FABRİKAYA EYLÜL BAŞINDAN İTİBAREN NAKLEDİLDİKLERİNDEN İLMUHABERLERİNİN VERİLEREK HESAPLARININ TASVİYE EDİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 22 ŞUBAT 1909

DOSYA NO

 

271

SAYFA NO

 

83

BİNGAZİDE OTURUP KURTARILMASINDAN ÜMİT KESİLEN ŞEMS VAPURUNUN FESHİNE MEMUR EDİLEN LİVA NECİP PAŞANIN TANZİM ETTİĞİ EVRAKI HESABİYENİN TETKİK EDİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 30 TEMMUZ 1910

DOSYA NO

 

296

SAYFA NO

 

39

PREVEZEDE FESHEDİLEN BOYANA VAPURUNDAN ÇIKAN BAKIR VE CIVATALARIN SANDIKLARA KONARAK 1324 SENESİ EVVELİNDE BEZMİALEM VAPURU İLE İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.4 MART 1875

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

18

DONANMANIN SELAMETİ İÇİN BAHARİİ ŞERİF OKUMAKLA GÖREVLİ ŞEYH MEHMET YAHYA EFENDİNİN KAYBETMİŞ OLDUĞU İAŞE TEZKERESİNİN YENİLENDİĞİ

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.6 NİSAN 1875

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

23/A

DONANMANI SELAMETİ İÇİN OKUDUKLARI DUA KARŞILIĞI BAZI TEKKE VE ZAVİYELERE VERİLMEKTE OLAN EKMEK BERATINI KAYBEDEN BİR TEKKE MENSUPLARINA YENİ BERAT VERİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.5 MART 1884

 

DOSYA NO

 

4

SAYFA NO

 

13/A

EKMEK KOMİSYONU HESAPLARI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.19 MART 1885

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

10

BİNGAZİDE BULUNAN 1 NO: TARAK DUBASI PERSONELİNE, GEMİDE YETKİLİ BİR SUBAY OLMAMASI NEDENİYLE, KÜÇÜK ZABİTLER TARAFINDAN YÜKSEK FİYATLA KÖTÜ YİYECEKLER VERİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. MAYIS 1885

 

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

62

İŞKODRADA BULUNAN BOYANA VE NÜZHET VAPURLARI İÇİN GÖNDERİLEN 2 FIÇI ZEYTİNYAĞININ BİR FIÇISININ TORTULU OLMASI NEDENİYLE KAYNATILMADAN KULLANILAMAYACAĞI

 

BÖLÜM

 

Islahat

TARİH

 

M.23 MAYIS 1885

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

66/A

SELANİK KOMODORLUĞUNA BAĞLI NECMİ ŞEVKET KORVETİ ERZAK KONTRATOSUNUN BİTMESİ NEDENİYLE GEMİDEN TEŞKİL EDİLECEK BİR HEYETLE MÜBAYALARIN YAPILMASI GEREKTİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.9 AĞUSTOS 1888

 

DOSYA NO

 

16

SAYFA NO

 

51

ESERİ NÜZHET VAPURUNDAN BİR SUBAYIN RAMAZAN TAYINI FAZLASININ HESABI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 27 KANUNİ EVVEL 1888

 

DOSYA NO

 

9

SAYFA NO

 

101

SUDA TERSANESİ HASTAHANESİNDE HASTALARA VERİLEN ÇORBALIK VE LAPALIK PİRİNCİN USULÜNE GÖRE VERİLMEDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.13 ŞUBAT 1889

DOSYA NO

 

9

SAYFA NO

 

73

MİLADİ 1888 ŞUBAT AYINDA ASKERE VERİLECEK YEMEK LİSTESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.29 TEŞRİNİSANİ 1892

 

DOSYA NO

 

64

SAYFA NO

 

75

GEMİ KUMANYA VE ÇEŞİTLİ ERZAKTA ÇIKACAK NOKSANLARIN KİMLER TARAFINDAN ÖDENECEĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.9 TEŞRİNİSANİ 1908

DOSYA NO

 

264

SAYFA NO

 

75

İZZET VAPURUNUN, İNGİLTERE DEVLETİNİN BAHRİ SEFİD AMİRALİNİ İSTİKBALE MEMUR ZEVAT İÇİN SARF ETTİĞİ 20 OKKA ET, 10 OKKA SADE YAĞ İLE MÜBAYAA OLUNAN EKMEK VE SAİRENİN TESVİYE MUAMELESİNİN YAPILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 16 MART 1910

DOSYA NO

 

277

SAYFA NO

 

66

OSMANLI HARP GEMİLERİNİN TALİM MAKSADIYLA SEYRİ SEFERDE VE MEMUREN İSTANBUL DIŞINDAKİ LİMANLARA BULUNDUĞU MÜDDETTE MÜRETTEBATA TAAMİYE VERİLMESİ HAKKINDA ŞURAYI DEVLETİN KARARI OLDUĞU

 

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 26 ŞUBAT 1911

DOSYA NO

 

291

SAYFA NO

 

58

HASTALIK DOLAYISIYLA KORDON ALTINA ALINAN GEMİLERİN SUBAYLARINA HASTAHANE TAYİNAT DERECESİNDEN ALTINCI DERECEYE GÖRE YEMEK VE GÜNDE ÜÇ DEFA ÇAY VERİLMESİ GEREKTİĞİ SEBEBİYLE 10 GÜN KARANTİNAYA ALINAN MESUDİYE FIRKATEYNİ ZABITANIN DA AYNI KARARDAN İSTİFADE ETTİRİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİHM.18 ŞUBAT 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

3/A

BİR ŞAHIS TARAFINDAN TERSANE-İ AMİRE DE İNŞA OLUNAN 3 KITA VİNÇ İÇİN RIHTIM

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 21 ŞUBAT 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

4/B

EREĞLİ MADEN OCAKLARINDA ÜRETİLEN KÖMÜRLER İŞÇİLERİN SIRTLARINDA TAŞINARAK DIŞARIYA ÇIKARILMASI MASRAFLI OLDUĞUNDAN OCAKLARA DEKOVİL DÖŞENMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 5 MART 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

10/B

TUNA UMUM ORDUYU HÜMAYUNU İÇİN GEREKLİ KÖPRÜ TAKIMININ TERSANE-İ AMİRE DE İMAL OLUNDUĞU

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 13 MART 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

14/A

BAHRİYE MERKEZ HASTAHANESİNDE TEDAVİDE İKEN ÖLENLERİN GASİLLERİNDE KULLANILAN GASİLHANENİN KÜÇÜK OLMASINDAN, YENİSİNİN YAPILMASI

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 22 HAZİRAN 1896

DOSYA NO

 

115

SAYFA NO

 

84

PADİŞAH İRADESİ İLE ÇEŞME VE SIĞRI DA İNŞA EDİLECEK LİMAN DAİRELERİNE AİT MUVAKKAT İLMİ HABERLERİN SENEDİ HAKANİYE TEBDİL EDİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 24 MAYIS 1897

DOSYA NO

 

134

SAYFA NO

 

19

ÇANDARLI DA İNŞA OLUNACAK LİMAN DAİRESİ İLE BERUT LİMAN DAİRESİ ZEMİNİNE AİT OLAN VE DEFTERİ HAKANİ NEZARETİNDEN GÖNDERİLEN TEMELLÜK İLMİ HABERLERİNİ DEFTERİ MAHSUSUNA KAYDEDİLEREK MAHZENİ EVRAKTA MUHAFAZA EDİLMESİ

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 26 MART 1876

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

27/A

TERSANEDE İNŞA EDİLMEKTE OLAN ZIRHLI GEMİLER İÇİN KULLANILAN FRANSIZ USTALARIN İŞÇİLERİNE SON VERİLMEKTE OLMASI NEDENİYLE YERLERİNE DİĞER BRANŞLARDAKİ YETENEKLİ İŞÇİLERİN ALINMASININ GEREKLİ OLDUĞU

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 14 ŞUBAT 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

2/A

TERSANEYE ALINAN 7 MEYDAN MARANGOZU

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.18 ŞUBAT 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

4/A

İNŞAİYE MAHZENİ İÇİN TUTULAN HAMALLAR

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.25 ŞUBAT 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

7/C

TERSANE İŞÇİ ALMA USULLERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 13 MART 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

13/A

BEYKOZ DA KAZILMAKTA OLAN DEMİR OCAĞINDA ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLER

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 13 MART 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

14/C

GİRİT TERSANESİNDE İNŞA EDİLMEKTE OLAN NAKLİYE KORVETİNİN DÜMENİNİ YAPMAK ÜZERE GÖNDERİLEN İŞÇİLER

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 14 MART 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

15/A

SİNOP’TA İNŞA OLUNAN NAKLİYE KORVETİNİN FİLİKALARINI İMAL ETMEK ÜZERE GÖNDERİLEN İŞÇİLER

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 25 MART 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

17/A

RUSÇUK TERSANESİ İÇİ YENİDEN ALINMASI GEREK KAZAN İŞÇİLERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 10 ŞUBAT 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

103/A

BEYKOZ DA KAZISI YAPILAN DEMİR MADENİNİN GİTTİKÇE İLERLEMESİNDEN ÖTÜRÜ İŞÇİ MİKTARININ ARTTIRILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 2 KANUNİ EVVEL 1886

DOSYA NO

 

17

SAYFA NO

 

68

TERSANEDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE VERİLECEK GİRİŞ ÇIKIŞ BELGELERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 29 MART 1884

DOSYA NO

 

4

SAYFA NO

 

25/A

YENİ HAVUZ BİTİŞİĞİNDEKİ DÜKKÂNLARIN KİRAYA VERİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 12 NİSAN 1884

DOSYA NO

 

4

SAYFA NO

 

44

AZAPKAPI CADDESİNDEKİ TERSANE-İ AMİRE DÜKKANLARININ KİRALARI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 26 TEŞRİNİEVVEL 1889

DOSYA NO

 

36

SAYFA NO

 

134

KASIMPAŞADAKİ HASAN PAŞA KIŞLASI CAMİASININ VAKFI OLAN DÜKKAN VE BİNALARIN BİRİKMİŞ KİRALARINI TAHSİL İLE EVKAF VE DEFTERHANECE YAPILACAK PERAĞ VE İNTİKAL MUAMELESİNDE KULLANILMAK ÜZERE BİR ADET TEVLİYET MÜHRÜNÜN KAZDIRILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 12 TEMMUZ 1891

 

DOSYA NO

 

46

SAYFA NO

 

122

YENİ KAPI LİMAN DAİRESİNİN ALTINDA BULUNAN KAHVEHANE VE ÖNÜNDE BULUNAN AŞÇI VESAİREDEN NE MİKTAR AYLIK KİRA ALINDIĞININ VE 1300 SENESİNDEN BERİ ALINAN KİRAYI GÖSTERİR BİR DEFTERİN TANZİMİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 7 MART 1876

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

32

BİR ŞAHSIN, MANÇESTER ŞEHBENDERLİĞİ SIRASINDA TERSANE TARAFINDAN SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNDEN TALEP ETTİĞİ KOMİSYON

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 8 ŞUBAT 1885

DOSYA NO

 

3

SAYFA NO

 

15

EREĞLİ MADEN OCAKLARININ ÜRETİMİNİN ARTTIRILMASI GEREĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 13 TEŞRİNİEVVEL 1885

DOSYA NO

 

13

SAYFA NO

 

6

İZMİT TERSANESİ KASRI HÜMAYUNLARININ ODUN VE KÖMÜR SARFİYATI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 13 TEŞRİNİSANİ 1885

DOSYA NO

 

14

SAYFA NO

 

2

PORTSAİD KÖMÜR MEMURLUĞUNUN 1300 SENESİ EYLÜLÜNDEN 1301 SENESİ AĞUSTOSUNA KADAR OLAN MUHASEBE HESABI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 18 TEŞRİNİSANİ 1885

 

DOSYA NO

 

14

SAYFA NO

 

5

PORTSAİD KÖMÜR MEMURLUĞUNUN AĞUSTOS 1300 – EYLÜL 1300 AYLARI ARASINDAKİ MASRAFLARI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 3 KANUNSANİ 1886

DOSYA NO

 

14

SAYFA NO

 

34

TEVFİKİYE VAPURUNUN KÖMÜR İLMÜHABERİNİN GÖNDERİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 13 KANUNSANİ 1886

DOSYA NO

 

13

SAYFA NO

 

88

ÇANAKKALE KÖMÜR AMBARINDA FAZLA BULUNAN 897 KANTAR KÖMÜRÜN İRAD KAYDEDİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 24 AĞUSTOS 1886

DOSYA NO

 

14

SAYFA NO

 

118

BAHRİSEFİD KOMODORLUĞU İÇİN CİDDE DEN KAMERONA GÖNDERİLMEKTE İKEN TAŞIYAN GEMİNİN BATMASI NEDENİYLE ZAYİ OLAN KÖMÜRLER

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 13 HAZİRAN 1891

DOSYA NO

 

31

SAYFA NO

 

53

ASKERİ KÖMÜR AMBARLARININ BULUNDUĞU MEVKİNİN İSİMLERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 20 NİSAN 1899

DOSYA NO

 

169

SAYFA NO

 

30

BOLU SANCAĞINA TABİ HAMİDİYE KAZASINDA DEMİR YOLUNA İLAVE EDİLECEK ARAZİ İÇİN BAHRİYE NEZARETİ NAMINA TANZİM EDİLİP GÖNDERİLEN BEŞ KIT’A TUĞRALI İLMİ HABER SIRA NUMARASI VERİLEREK MAHZENİ EVRAKTAKİ SANDIKI MAHSUSUNDA MUHAFAZA EDİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 16 ŞUBAT 1902

DOSYA NO

 

180

SAYFA NO

 

137

ZONGULDAK DEMİR YOLUNUN İNŞASI ESNASINDA BEDELİ MUKABİLİNDE SAHİPLERİNDEN SATIN ALINARAK BAHRİYE NEZARETİ NAMINA TEFRİĞ EDİLMİŞ OLAN 24 PARÇA ARAZİNİN ZABIT VE TASARRUF SENETLERİ HAKKINDA

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 16 ŞUBAT 1902

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

71

İDAREYİ MAHSUSANIN LİMAN REİSLİĞİNE OLAN BORCU

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 26 TEMMUZ 1885

DOSYA NO

 

11

SAYFA NO

 

39/A

İDAREYİ MAHSUSA VAPURLARININ İNEBOLU LİMANINA UĞRAMALARI HALİNDE YILDA 1500 LİRALIK YOLCU VE NAVLUN GELİRİ ELDE EDİLEBİLECEĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 30 KANUNSANİ 1886

DOSYA NO

 

13

SAYFA NO

 

969/A

SAKIZ LİMANININ TARANMASINDA KULLANILAN BEŞİNCİ NUMARA TARAK DUBASININ TATİL GÜNLERİ MASRAFLARININ MAHALLİ BELEDİYECE ÖDENMESİ GEREKTİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 21 ŞUBAT 1886

DOSYA NO

 

17

SAYFA NO

 

12

BİRÇOK KÜÇÜK LİMAN REİSLİKLERİNİN İSTANBULLA HABERLEŞMELERİNDEKİ ZORLUK NEDENİYLE BUNLARIN BÖLGELERDE KURULACAK BÖLGE LİMAN REİSLİKLERİNE BAĞLANMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 27 ŞUBAT 1886

DOSYA NO

 

13

SAYFA NO

 

120/A

LİMANLARDA SAFRA BOŞALTACAK TÜCCAR GEMİLERİNDEN ALINACAK CEZALAR

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 5 TEMMUZ 1888

DOSYA NO

 

17

SAYFA NO

 

123

 

SÖMBEKİ VE MEYİS ADALARINDA YENİDEN AÇILMIŞ OLAN LİMAN REİSLİKLERİNE BAHRİYE ZABİTİ ATANDIĞI TAKDİRDE ADALARIN AZINLIK HALKI TARAFINDAN İSTENMEYEBİLECEĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 26 MART 1889

DOSYA NO

 

31

SAYFA NO

 

3

LİMANLARIN BAĞLI BULUNDUKLARI VİLAYET VE KAZALARIN ZİRAAT VE TİCARET ÜRÜNLERİ İLE İTHALAT VE İHRACATLARININ MİKTAR VE NEVİLERİ, BU LİMANLARA GELEN GEMİLERİN NE KADARININ ECNEBİ TİCARET GEMİSİ OLDUĞUNU BİLDİRİR BİRER KIT’A CEDVELİN BAHRİYE KOMİSYONUNA GÖNDERİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 24 AĞUSTOS 1898

DOSYA NO

 

148

SAYFA NO

 

8

PENDİKTE LİMAN REİSİ YAPILMAK İÇİN HIRİSTİKA EFENDİ TARAFINDAN PARASIZ OLARAK VERİLEN BARAKANIN SAHİLE NAKLİ İÇİN 1666 KURUŞUN NEVALENAMESİNİN TANZİM EDİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 15 KANUNSANİ 1889

DOSYA NO

 

148

SAYFA NO

 

60

ANTALYA LİMAN DAİRESİ VE ANTALYA TERSANE MAHALLİNE AİT İKİ KITA TEMELLÜK İLMÜHABERİNİN DEFTERİ HAKANİ NEZARETİNDEN GÖNDERİLDİĞİ VE DEFTERİ MAHSUSUNA KAYIT EDİLİP SAKLANMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 19 MART 1900

DOSYA NO

 

174

SAYFA NO

 

118

AYAZMED’TE İNŞA EDİLECEK LİMAN DAİRESİ İÇİN 4 DÖNÜM ARAZİSİNİ DAİREYİ BAHRİYEYE TEBERRU EDEREK MASRAFINI DA KESESİNDEN VERİP LİMAN DAİRESİ İNŞA ETTİREN HACI ÖMER AĞA DAMADI MUSTAFA AĞANIN BEŞİNCİ RÜTBE MECİDİ NİŞANI İLE TALTİF EDİLMESİ İSTEĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. KANUNSANİ 1904

DOSYA NO

 

223

 

SAYFA NO

 

121

TAŞRADA BULUNAN LİMAN DAİRELERİNİN YENİDEN İNŞA VE TAMİRAT MASRAFI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 24 HAZİRAN 1908

DOSYA NO

 

265

SAYFA NO

 

41

MÜREFTE LİMAN DAİRESİ İNŞA EDİLMEK ÜZERE TERK EDİLEN 120 ZİRAĞ ARSA İÇİN TANZİM EDİLEN SENEDİ HAKANİNİN GÖNDERİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 30 AĞUSTOS 1908

DOSYA NO

 

265

SAYFA NO

 

50

TAŞRA LİMANLARINDA BULUNAN ÇEKEK VE KALAFAT YERLERİNİN HER TÜRLÜ MÜDAHALE VE TAARRUZDAN KORUNMASI İÇİN BÜTÜN ÇEKEK YERLERİNİN BİRER HARİTASI YAPILACAK VE MAHALLİ BELEDİYELERCE TASDİK EDİLEREK BAHRİYE NEZARETİNE GÖNDERİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 4 AĞUSTOS 1885

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

115

BAHRİYE MATBAASI İÇİN HARF DÖKÜCÜ BİR MAKİNE VE MALZEMESİNİN ALINMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 12 TEŞRİNİSANİ 1885

DOSYA NO

 

12

SAYFA NO

 

95

İNGİLTERE DEN SATIN ALINAN CİDE VAPURU İLE GELEN BİR KISIM MALZEME

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 22 ŞUBAT 1886

DOSYA NO

 

9

SAYFA NO

 

30-31

GEMİLERİN YAKACAK VE AYDINLATACAK MUKANNENLERİ OLMADIĞINDAN, ŞURAYI BAHRİYECE YAPILMASI TALEBİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 8 ŞUBAT 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

102/A

SİNOP TERSANESİNDE İNŞA EDİLMEKTE OLAN PEYKİ MESERRET KORVETİ İÇİN GEREKEN KERESTE

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 5 MART 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

10/A

İZMİT TERSANESİNDE İNŞA OLUNUP DENİZE İNDİRİLMEK ÜZERE OLAN BİR FIRKATEYN İÇİN GEREKLİ KERESTE

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 25 MART 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

17/B

SUDA LİMANINDA BULUNAN BİR FIRKATEYNE VERİLEN BÜYÜK SERENLİĞİN EĞERİNİN TESPİTİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 8 NİSAN 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

24/A

KERESTESİZLİKTEN İNŞASI DURMAK ÜZERE OLAN SUDA’DAKİ KORVET İÇİN GEREKEN KERESTENİN GÖNDERİLDİĞ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 22 ŞUBAT 1895

DOSYA NO

 

111

SAYFA NO

 

4

LONDRA SEFARETİ ATEŞENAVALİ KAYMAKAM GALİP BEYİN TERSANEYİ AMİRE İÇİN LONDRA DAN MUBAYAA ETTİĞİ EŞYA VE MALZEMENİN GELEREK GAYRİ MAMUL ANBARINA TESLİM EDİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 7 KANUNSANİ 1908

DOSYA NO

 

252

SAYFA NO

 

2

BÜKNAM PAŞANIN RÜKUBUNA MAHSUS BOTUN DÖŞEME MALZEMESİNİN KEŞFİNİN YAPILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 23 ŞUBAT 1908

DOSYA NO

 

268

SAYFA NO

 

61

DENİZ ÜS SUBAYLARININ BİNMELERİNE MAHSUS FİLİKALARIN ALAMETİ FABRİKALARINI İKTİZA ETTİKÇE YILDIZLAMAK ÜZERE BİR TABAKA ALTIN VARAKIN NAKKAŞHANEYE VERİLMESİ

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 12 MART 1908

DOSYA NO

 

252

SAYFA NO

 

95

MARMARİS GANBOTU HASTAHANESİNE LÜZUMU OLAN 15 KALEM EŞYANIN VERİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 1 NİSAN 1874

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

4-5-6

BAHRİYEYE AİT NAKLİYE VAPURLARIYLA YAPILAN ÇEŞİTLİ SEVKIYAT VE BUNLARA İLİŞKİN MASRAFLAR

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

R. 3 NİSAN 1884

DOSYA NO

 

3

SAYFA NO

 

4

TERSANE-İ AMİRE MATBAASININ GELİRİNİN ASKERİ DEPO SANDIĞINA VERİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 24 NİSAN 1884

DOSYA NO

 

4

SAYFA NO

 

53

LAĞVEDİLMİŞ BULUNAN BAHRİYE ŞİŞHANE ALAYININ GİRİTTE BULUNAN TABURUNUN MASARİF MUHASEBESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 10 EYLÜL 1885

DOSYA NO

 

12

SAYFA NO

 

53

ÜNYE KENDİR MEMURLUĞUNUN MASARİF CEDVELLERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 20 AĞUSTOS 1892

DOSYA NO

 

67

SAYFA NO

 

68

DRAÇ, MATOY VE PREVEZEYE GÖNDERİLEN KÖMÜR İLE, ATLANTİK VAPURUNA VERİLEN SAFRANIN MASRAFLARI İLE PREVEZE KOMODORU MAHMUT BEY İLE YANINDAKİ İKİ NEFERİN KORFO TARİKİ İLE İSTANBULA GELİŞ MASRAFLARINA AİT LİSTE

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 18 NİSAN 1896

DOSYA NO

 

45

SAYFA NO

 

40

MAKKAK MUSTAFA HİLMİ EFENDİNİN YAPMIŞ OLDUĞU 13 MÜHÜR BEDELİ 195 KURUŞUN VERİLMESİ İÇİN LAZIM GELEN İŞLEMİN YAPILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 19 TEMMUZ 1902

DOSYA NO

 

93

SAYFA NO

 

83

İDAREYİ MAHSUSANIN KADIKÖY VE HAYDARPAŞA VAPURLARININ MUHTELİF TARİHLERDE KÖPRÜYE ÇARPARAK YAPTIKLARI ZARARLAR NEDENİYLE YAPILAN ZARARLAR NEDENİYLE YAPILAN MASRAFIN TAHSİL EDİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 24 TEŞRİNİEVVEL 1883

DOSYA NO

 

5

SAYFA NO

 

34/A

İDARE-İ MAHSUSA MÜDÜRİYETİNİN TERSANE-İ AMİRE MATBAASINDA BASILAN BİLETLERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 30 TEMMUZ 1885

DOSYA NO

 

11

SAYFA NO

 

43

BU GÜNE KADAR DIŞ ÜLKELERDEN SATIN ALINMAKTA OLAN DENİZ HARİTALARI VE PORTOLONLARININ BUNDAN BÖYLE BAHRİYE MATBAASINDA BASILDIĞI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 22 TEŞRİNSANİ 1885

DOSYA NO

 

13

SAYFA NO

 

44

BAHRİYE MATBAASINDA BASILAN DEFTERLER PİYASADA BASILANLARDAN DAHA MASRAFLI OLUYORSA DA BU YOLA GİDİLMESİNİN MATBAANIN GELİŞMESİ BAKIMINDAN UYGUN OLDUĞU

 

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 16 TEŞRİNİEVVEL 1895

DOSYA NO

 

120

SAYFA NO

 

27

LONDRA ATEŞE NAVALİ KAYMAKAM GALİP BEYİN BAHRİYE MATBAASI İÇİN MUBAAYA ETTİĞİ EŞYA BEDELİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 22 KANUNEVVEL 1885

DOSYA NO

 

14

SAYFA NO

 

26/A

SEYYAR VAPURUNUN PULSUZ MUHASEBE MAKBUZU VE SENETSİZ SANDIKTAN ÇIKARILAN PARALAR

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 22 MART 1885

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

17

MÜJDERESAN VAPURU SÜVARİSİNİN ZİMMETLİ OLDUĞU HESAPLARIN MUHASEBESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 30 NİSAN 1885

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

52

MAMUL AMBARINA AİT ELBİSE BEDELLERİNİN ÜZERLERİNDE ZİMMET OLARAK KALAN ŞAHISLARLA, ZAHİRE VE MEŞE KÖMÜRÜ ANBARLARININ MUHASEBELERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 4 MAYIS 1885

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

56

BAHRİYE MATBAASININ KURULUŞ TARİHİ OLAN HAZİRAN 1883 DEN İTİBAREN OLAN MUHASEBESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 24 MAYIS 1885

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

67

İSTANBUL LİMAN İDARESİNİN 1301 NİSAN MUHASEBESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 13 TEMMUZ 1885

DOSYA NO

 

12

SAYFA NO

 

27

SULHİYE VAPURUNUN 1300 YILI ÜÇ AYLIK MUHASEBE CEDVELİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 15 AĞUSTOS 1885

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

123

BAHRİYE MATBAASININ BİR YILLIK MUHASEBESİ

 

DEFTER NO : 15

SAHİFE NO : 123

TARİHİ : RUMİ 3 AĞUSTOS 1301-MİLADİ

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 16 AĞUSTOS 1885

DOSYA NO

 

12

SAYFA NO

 

42

RUSÇUK TERSANESİNİN 1293 YILI MUHASEBESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 28 EYLÜL 1885

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

9

TAYİN BEDELİ MAAŞLARIN VAKTİNDE ÖDENMEMESİ NEDENİYLE MUHASEBELERİN NASIL YAPILACAĞI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 29 EYLÜL 1885

DOSYA NO

 

12

SAYFA NO

 

62

İCLALİYE KORVETİ İLE RODOS VAPURUNUN DEĞİŞİK TARİHLERE İLİŞKİN MUHASEBELERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 11 TEŞRİNİEVVEL 1885

DOSYA NO

 

12

SAYFA NO

 

71

BOYANA NE NÜZHET VAPURLARIYLA EDİRNE KORVETİ VE BEŞ NUMARA TARAK DUBASININ DEĞİŞİK TARİHLERE AİT MUHASEBELERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 13 TEŞRİNİEVVEL 1885

DOSYA NO

 

13

SAYFA NO

 

6

MEKTEBİ BAHRİYE DEBBOY SANDIĞININ MUHASEBE DURUMU

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 14 TEŞRİNİEVVEL1885

DOSYA NO

 

12

SAYFA NO

 

75

SEYYAR VE İSMAİL VAPURLARIYLA SİNOP TERSANESİ VE NECMİ EFŞAN GANBOTUNUN MUHASEBELERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 18 TEŞRİNİEVVEL 1885

DOSYA NO

 

12

SAYFA NO

 

77

NECMİ EFŞAN, NÜZHET, PEYKİ TİCARET VE İSMAİL VAPURLARIYLA EDİRNE KORVETİNİN MUHASEBESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 30 TEŞRİNİEVVEL 1885

DOSYA NO

 

12

SAYFA NO

 

84

İCLALİYE KORVETİ İLE MÜVERRİDİ NUSRET VE HANYA VAPURLARININ MUHASEBELERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 9 KANUNSANİ 1886

DOSYA NO

 

14

SAYFA NO

 

40

BAHRİ SEFİD FİLOSUNUN MUHASEBESİNDE GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 26 KANUNSANİ 1886

DOSYA NO

 

14

SAYFA NO

 

49

ÇEŞİTLİ GEMİLERİN 1301 TEŞRİNİSANİ AYI MUHASEBESİ AYI

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 2 ŞUBAT 1886

DOSYA NO

 

17

SAYFA NO

 

7

BASRA TERSANESİYLE O YÖREDE BULUNAN GEMİLERİN MUHASEBELERİNİN 6. ORDU KANALIYLA GÖNDERİLMESİ GECİKMELERE NEDEN OLDUĞUNDAN BUNDAN BÖYLE RESEN GÖNDERİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 10 MART 1886

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

17–18

MUHASEBE BAKIMINDAN İNŞAİYE DAİRESİNDE TUTULMASI GEREKLİ YOL

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 11 AĞUSTOS 1886

 

DOSYA NO

 

17

SAYFA NO

 

44

TEKMİL MEMURLARCA 1296 SENESİNDEN BERİ DÜZENLENEN HESAPLARIN DİVAN-I MUHASEBATÇA İNCELENMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 15 AĞUSTOS 1886

DOSYA NO

 

14

SAYFA NO

 

115

BAZI GEMİLERİN MUHASEBELERİNE İLİŞKİN İLAMLAR

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 21 EYLÜL 1886

DOSYA NO

 

14

SAYFA NO

 

125/A

FIRAT VAPURUNUN MART 1302 MUHASEBESİNE İLİŞKİN İLAM

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 17 TEŞRİNİ EVVEL 1886

DOSYA NO

 

144

SAYFA NO

 

138

AHTER VE NECMİ EFŞAN VAPURLARIYLA SELANİK LİMAN REİSLİĞİNİN MUHASEBELERİNE İLİŞKİN İLAM

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 1 TEŞRİNİSANİ 1886

DOSYA NO

 

17

SAYFA NO

 

65

HER YIL GEMİ VE BİRLİKLERİN TEFTİŞ HEYETLERİ TARAFINDAN MUHASEBE VE ERZAK DEFTERLERİNİN GÖRÜLECEĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 13 KANUNEVVEL 1886

DOSYA NO

 

19

SAYFA NO

 

13

HANYA VAPURU PERSONELİNİN 1301 SENESİ TEŞRİNİSANİ MAAŞLARI BAKIMINDAN SUDA TERSANESİ MUHASEBESİ İLE OLAN FARKLILIĞI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 31 KANUNSAN. 1887

DOSYA NO

 

16

SAYFA NO

 

30

PEYKİ TİCARET VAPURU İLE İŞKODRA KOMODORLUĞUNUN YANLIŞ DOLDURULMUŞ MUHASEBELERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 23 NİSAN 1887

DOSYA NO

 

19

SAYFA NO

 

74

SUDA TERSANESİNİN 1303 SENESİ NİSAN- ŞUBAT AYLARI MUHASEBESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.27 NİSAN 1887

DOSYA NO

 

19

 

SAYFA NO

 

79–80–81

BAHRİ SEFİD KUMANDANLIĞININ 1301 SENESİ NİSAN-ŞUBAT AYLARI MUHASEBESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 23 TEŞRİNİEVVEL 1887

 

DOSYA NO

 

12

SAYFA NO

 

89

İDAREYİ MAHSUSANIN İNCELENEN MUHASEBESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 16 KANUNEVVEL 1887

 

 

DOSYA NO

 

16

SAYFA NO

 

45

GEMLİK VAPURUNUN USULÜNE UYGUN OLMAYAN MUHASEBESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

 

DOSYA NO

 

 

SAYFA NO

 

 

NECMİ EFŞAN VAPURU İLE BURSA KORVETİNİN YANLIŞ DOLDURULMUŞ MUHASEBELERİ

 

DEFTER NO : 16

SAHİFE NO : 44

TARİHİ : RUMİ 8 KANUN EVVEL 1303-MİLADİ 20 KANUNEVVEL 1887

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 18 HAZİRAN 1888

 

 

DOSYA NO

 

16

SAYFA NO

 

47

SEKİZİNCİ NUMARA TARAK DUBASININ USULÜNE UYGUN OLMAYAN MUHASEBESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 23 TEMMUZ 1888

DOSYA NO

 

16

SAYFA NO

 

50

PEYKİ TİCARET VAPURUNUN MUHASEBESİNİN GÖNDERİLMESİNDE Kİ GECİKME

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 4 TEŞRİNİEVVEL 1888

DOSYA NO

 

16

SAYFA NO

 

58

FADLULLAH VAPURUNUN YANLIŞ YAPILMIŞ MUHASEBESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 6 KANUNEVVEL 1888

DOSYA NO

 

16

SAYFA NO

 

70

BAHRİ SEFİD FİLOSUNUN ALTI AYLIK MUHASEBESİNE TEVZİAT CEDVELLERİ EKLENMEDİĞİNDE HESAPLARININ İNCELENEMEDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 4 MART 1890

DOSYA NO

 

35

SAYFA NO

 

16

MUHASEBATI ASKERİYENİN KUMANDAN VE KOMODORLAR TARAFINDAN TASDİK EDİLEREK MEVKİİ MUAMELEYE KONULMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 5 KANUNEVVEL 1892

DOSYA NO

 

70

SAYFA NO

 

56

MUKADDİMEYİ ŞEREF KORVETİNİN İDAREYİ MAHSUSAYA TESLİM EDİLMESİNDEN DOLAYI MUHASEBE EVRAKININ ŞİMDİLİK BİR KAMARADA MUHAFAZA EDİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 6 NİSAN 1896

DOSYA NO

 

127

SAYFA NO

 

43

AKKA GANBOTUNUN MUHASEBESİNDE MAKTU TAYİNATIN 28 GÜN ÜZERİNE HESAP EDİLMESİ LAZIM, 29 GÜN İTİBARIYLA HESAP EDİLMEMESİNDEN 1 GÜNLÜK TAYİN BEDELİ OLAN YEDİ KURUŞ FAZLA HESAP EDİLMİŞ OLDUĞUNDAN İLK MUHASEBEYE İRAD KAYDI SURETİYLE HESAP YAPILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 3 AĞUSTOS 1896

DOSYA NO

 

129

SAYFA NO

 

16

İDAREYİ MAHSUSA TEKAUT SANDIĞININ TEŞEKKÜL ETTİĞİ 1304 SENESİ NİSAN BAŞINDA 1309 SENESİ TEŞRİNİEVVELİ NİHAYETİNE KADAR SANDIK HEYETİ TARAFINDAN TANZİM EDİLİP BAHRİYE NEZARETİNE SUNULAN MUHASEBENİN TETKİKİNDEN ANLAŞILAN HUSUSLAR

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 5 EYLÜL 1896

DOSYA NO

 

129

SAYFA NO

 

46

İDAREYİ MAHSUSA VAPURLARININ1307 İLA 1311 SENELERİNDE BAHRİ AHMERE YAPTIKLARI SEFERLERİN MUHASEBELERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 14 MART 1897

 

DOSYA NO

 

140

SAYFA NO

 

3

RODOSTA BULUNA HANYA VAPURUNUN 1312 SENESİ AĞUSTOS AYINA AİT MUHASEBESİNE BAĞLI İKİ KURUŞLUK MAKBUZA İKİ KURUŞLUK PUL YAPIŞTIRILMASI LAZIMKEN ALTMIŞ PARALIK YAPIŞTIRDIĞINDAN MEVKİİ MUAMELEYE KONULMAMIŞTIR EKSİK OLAN PULUN HEMEN GÖNDERİLMESİ NOKSAN MUAMELENİN KETERRÜRÜNDE SEFİNE KATİBİNİN ŞİDDETLE CEZALANDIRILACAĞI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 18 NİSAN 1900

DOSYA NO

 

172

SAYFA NO

 

26

GENOVADA BULUNAN DONANMA GEMİLERİNİN İNŞASINA MEMUR HALİL PAŞANIN SARF GÖSTERDİĞİ 3580 KURUŞ TELGRAF, 360 KURUŞ KIRTASİYE, KILAVUZ PARASI İLE MİRALAY ÖMER VE MÜLAZIM NAİL EFENDİNİN HARCIRAH VE LOKANTA MASRAFI OLARAK TOPLAM 11996 KURUŞ 20 PARANIN SARFİYAT OLARAK KABULÜ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 25 HAZİRAN 1900

DOSYA NO

 

172

SAYFA NO

 

23

BİNGAZİYE MEMUR İKEN FESHEDİLEN MARMARA VAPURUNUN BÜTÜN MÜRETTEBATI İSTANBULA GELMİŞ OLDUĞUNDAN SÜVARİSİ YÜZBAŞI TAHİR EFENDİNİN HESAPLARI TASVİYE ETMEK ÜZERE KOMİSYONA GÖNDERİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 29 TEŞRİNİ EVVEL 1900

DOSYA NO

 

170

SAYFA NO

 

24

GEMİLERCE TANZİM EDİLEGELEN MUHASEBE EVRAKI, SÜVARİ, BAŞ ÇARKÇI, HESAP MEMURU VE SEFİNE KATİBİNDEN OLUŞAN HEYET TARAFINDAN MÜHÜRLENMEKTE İDİ, BADEMA ASKERİ MUHASEBELERİN SÜVARİYİ SANİ VE İMAM EFENDİLERE DE MÜHÜRLETTİRİLMESİ VE BU HUSUSUN USULÜ İTTİHAZ EDİLMESİ

 

 

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 19 EYLÜL 1903

DOSYA NO

 

203

SAYFA NO

 

16

1317 (1901) TEŞRİNİSANİSİNDEN 1319 (1903) HAZİRANINA KADAR MUHASEBELERİN GÖNDERİLDİĞİNE DAİR CENOVADA BULUNAN HALİL PAŞANIN YAZISINA CEVAP OLARAK SAMSUN VAPURUNUN DEVRİ ÇARK MASRAFI OLARAK CENOVAYA GÖNDERİLEN MEBLAĞIN MİKTARININ BAHRİYE MUHASEBESİNE SORULMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 1 HAZİRAN 1904

DOSYA NO

 

224

SAYFA NO

 

12

İZMİR VAPURUNUN KİL’E GİTTİĞİ 1316 (1900) SENESİ MAYISINDAN TEMMUZUN SONUNA KADAR ÜÇ KITA MUHASEBESİNDE GÖSTERİLEN MÜTEFERRİK MASRAFTAN 42261 KURUŞ 13 PARA, 17429 KURUŞ 18 PARA, 50 TAKIM ASKER MELBUSATI, KUNDURA, GÖMLEK VE GOCUK ESMANI, 10500 KURUŞ ZABİTAN TAAMİYESİ, 2984 KURUŞ 12 PARA KİL KANALI GEÇİŞ ÜCRETİ VE 4061 KURUŞ 22 PARA KİL HASTAHANESİNE TEDAVİ ÜCRETİ İLE HASTALARIN İSTANBULA KADAR OLAN HARCIRAHI, 4636 KURUŞ 16 PARASI MAKİNE TAMİRATI VE GERİ KALAN 4639 KURUŞ 25 PARANIN DATELVİNAT, TENVİRAT VE TEMİZLİK İLE KIRTASİYE VE İLAÇ PARASI OLARAK USULÜ VECHİLE CANDIĞI VE MÜSBET EVRAKA DAYALI OLARAK FON HOVFE PAŞA TARAFINDAN TASDİK EDİLDİĞİNDEN MASRAF OLARAK KABUL EDİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 11 EYLÜL 1904

DOSYA NO

 

225

SAYFA NO

 

179

FIRAT GANBOTUNUN SUBAY VE ASKER MEVKİLERİ SOBA YAKMAYA MÜSAİT OLMADIĞINDAN KIŞ MEVSİMİNDE MEŞE KÖMÜRÜ YAKMAK İÇİN 1317 (1901) SENESİ MUHASEBESİNDE GÖSTERİLEN 261 KURUŞLUK MEŞE KÖMÜRÜ BEDELİNİN MASRAF OLARAK KABULÜ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 26 EYLÜL 1904

DOSYA NO

 

221

SAYFA NO

 

65

ZIRHLI MESUDİYE FIRKATEYNİNİN TAMİR İÇİN CENOVADA BULUNDUĞU 1316 (1900) SENESİNE AİT MUHASEBESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 16 TEŞRİNİSANİ1904

DOSYA NO

 

220

SAYFA NO

 

28

22 KANUNEVVEL 1318 DE AÇILAN HAMİDİYE HİCAZ DEMİRYOLU HAYFA ŞUBESİNİN ZABİTAN VE ERLERİNE AİT TABELA VE ŞEHRİYE MUHASEBELERİNİ USULÜ DAİRESİNDE TANZİM ETTİRİLMEK VE MÜSBET EVRAKI AİT OLDUĞU HESAPLARA KONULMAK ÜZERE İADE EDİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 4 TEMMUZ 1906

DOSYA NO

 

244

SAYFA NO

 

1

GEMİLERDEKİ ASKERİ İNZİBAT VE HESAPLARIN SÜVARİLERE TEVDİ EDİLMİŞ OLMASI VE KOMODOR REFAKATİNDE BULUNAN SÜVARİLER İSE BU HUSUSLAR İÇİN KOMODORLARIN REY VE MÜTALAASINI ALMASI TABİİ OLDUĞUNDAN SÜREYYA VAPURUNUN MEVCUDUNA GÖRE, USUL VE TAAMÜLE NAZARAN KAÇ ERİN KAZANDA ÇIKARILMASININ SÜVARİ İLE KOMODORUN İSTİŞARE EDEREK TAYİN VE İCRA ETMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 18 MAYIS 1908

DOSYA NO

 

258

SAYFA NO

 

86

BİNGAZİYE MEMUR ŞEMS VAPURUNUN 1322 SENESİ TEMMUZUNA AİT MUHASEBESİNDE GÖSTERİLEN MASARİFİN USULÜNE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 2 EYLÜL1885

DOSYA NO

 

12

SAYFA NO

 

49

ROKET VAPURU, BÜYÜK VE KÜÇÜK SAÇ TARAK DUBALARININ DEVRİ ÇARK MUKANNEN LİSTELERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 24 EYLÜL1885

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

166

BAHRİYE SÜBYAN TABURUNA VERİLMEKTE OLAN GİYECEK MUKANNENLERİ

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 19 HAZİRAN 1890

DOSYA NO

 

43

SAYFA NO

 

15

MARMARA VAPURUNUN DEVRİ ÇARK MUKANNENİNDEN FAZLA SARF ETTİĞİ 115 KANTAR 57 KIYYE MADEN KÖMÜRÜ BEDELİNİN VAPUR BAŞ ÇARKÇISINA ZİMMET KAYDI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 25 AĞUSTOS 1897

DOSYA NO

 

137

SAYFA NO

 

54

SEFAİNİ ŞEHANE VE ASKERİ MEVKİLERDE YAKILAN KANDİLLERİN ZEYTİNYAĞI MUKANNENİ MEVSİMLERE GÖRE İKİ KISIMDAN İBARET OLUP BU MİKTARLAR GÜNLÜK TABELALARDA GÖSTERİLMİŞ OLUP HESAPLARIN YAKILAN KANDİL ADEDİNE VE MEVSİME AİT MUKANNEN ÜZERİNDEN YAPILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 20 KANUNSANİ 1904

DOSYA NO

 

214

SAYFA NO

 

22

BAHRİYE SANDIKLAR İDARESİ İÇİN DEFTER VE EVRAKIN BİR SENE İÇİN MUKANNEN İTTİHAZI İLE NUMUNELERİNE GÖRE BASTIRILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 9 KANUNEVVEL 1908

DOSYA NO

 

162

SAYFA NO

 

260/A

DONANMA VE MEVAKÜN MANGAL KÖMÜRÜ MUKANNENİ OLMADIĞINDAN BİR KOMİSYON TEŞKİLİ İLE MUKANNENLERİN YAPILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 18 ŞUBAT 1911

DOSYA NO

 

290

SAYFA NO

 

125

SÜRAT VAPURUNUN 1325 SENESİ AĞUSTOS DERİ ÇARK CEDVELİNDE MUKANNENDEN FAZLA SARF EDİLDİĞİ ANLAŞILAN 5.5 KANTAR MADEN KÖMÜRÜ BEDELİNİN O ZAMANKİ BAŞ ÇARKÇI KOL AĞASI ALİ RIZA EFENDİDEN NAKDEN TAHSİLİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 13 TEMMUZ 1874

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

9/A

DİVANHANENİN ANASTAS KALFA TARAFINDAN YAPILAN ONARIMINDA NOKSAN KALAN HUSUSLAR

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 28 HAZİRAN 1876

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

54/A

NAKLİYE HİZMETİNDE KULLANILACAK OLAN BABİL VAPURUNUN RANZALARININ SÖKÜLÜP İÇİNİN GENİŞLETİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 16 KANUNSANİ 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

91/A

HEYBELİADA MEKTEBİ BAHRİYE ÖNÜNDEKİ RIHTIMIN ONARILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 15 MART 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

26/A

MEKTEBİ BAHRİYE HAMAMININ ONARIM İHTİYACI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 29 MART 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

18/B

İŞKODRADA BULUNUP BÜYÜK ONARIMA GEREKSİNME DUYULAN SÜRAT VE SUDA VAPURLARININ TERSANEDE ANCAK İKİ AY SONRA ONARILA BİLECEKLERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 8 NİSAN 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

21/B

20.000 KURUŞLUK ONARIM ÖDENEĞİNİN YETMEDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 8 NİSAN 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

24/B

 

RODOS’TAKİ KÖMÜR YÜKLEME MAVNALARININ ESKİMİŞ OLMASINDAN ÖTÜRÜ, YENİSİNİN YAPILMASI GEREĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 23 ŞUBAT 1884

 

DOSYA NO

 

3

SAYFA NO

 

29

TERSANEİ AMİREDE YAPILAN ONARIMLARA İLİŞKİN İSTATİSTİK TUTULMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 7 MAYIS 1885

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

58

FENER CİBALİ VE YENİ KAPI YÖRELERİNDEKİ ÇEŞMELERİN SUYOLLARININ ONARIMI İÇİN BAHRİYE HİSSESİNE DÜŞEN PAYLAR

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 4 TEŞRİNSANİ 1894

DOSYA NO

 

99

SAYFA NO

 

21

FİNİKEDE DENİZ KENARINDA LİMAN DAİRESİ YAPILMAK ÜZERE ANTALYALI BANDİLİ OĞLU DİMİTRİNİN 2000 KURUŞ KIYMETİNDEKİ BİNASINI PARASIZ OLARAK TAPU SENEDİ İLE CİHETİ BAHRİYEYE TERK ETTİĞİ, ANCAK BİNA HARAP OLDUĞUNDAN TAMİRİ İÇİN 4400 KURUŞUN GÖNDERİLMESİ VE TAPU SENEDİNİN DEVLET NAMINA KAYIT TAHSİSİ YAPILARAK SENEDİ HAKANİYE TEBDİL EDİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 13 MART 1876

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

1/A

TERSANEİ AMİREDEN EMEKLİYE AYRILAN 13 İŞÇİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 4 ŞUBAT 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

99/A

FİŞEKHANEDE TEŞKİL EDİLECEK TORPİDO BÖLÜĞÜ İÇİN TERSANEDEN YARDIM YAPILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 13 MART 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

14/B

HAVUZ MARANGOZLARINDAN İŞBİLİR VE YETENEKLİ BİR KİMSENİN MİMARLIK SINIFINA GEÇİRİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 13 MART 18

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

14/D

SİNOP’TA İNŞA EDİLMEKTE OLAN KORVET MÜHENDİS VE İNŞAİYE SUBAYLARININ İSTİFA NEDENLERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 31 MART 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

19/B

GEMLİK TERSANESİ TAŞ OCAKLARINDA ÇALIŞIRKEN YAPILACAK BİR İŞÇİNİN DAHA HAFİF İŞLERDE KULLANILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 31 MART 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

19/C

EREĞLİ MADENLERİNDEN GEMİLERE KÖMÜR TAŞIMADA KULLANILAN KÜFELERİ YAPMAK ÜZERE BİR KÜFECİ SUBAYIN EREĞLİYE ATANMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 8 NİSAN 1877

 

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

22/A

SUDA TERSANESİNE İNŞA EDİLEN KORVETİN KALAFAT İŞLERİNE NEZARET ETMEK ÜZERE TERSANEDEN İKİ SUBAYIN GÖNDERİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 22 AĞUSTOS 1883

 

DOSYA NO

 

5

SAYFA NO

 

22

DONANMADA KULLANILAN GEDİKLİ ASKERLERDEN OKUMA YAZMA BİLMEYENLERİN YALNIZ GEMİCİLİKTEN İMTİHAN EDİLEREK SUBAY YAPILMASININ, DONANMADA CAHİL SUBAYLARIN ÇOĞALMASINA NEDEN OLDUĞU

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 25 ŞUBAT 1884

DOSYA NO

 

4

SAYFA NO

 

8

DİVANHANE ÇAVUŞLARINA FEVKALADEDEN VERİLECEK BİRER TAKIM ZUHAF ELBİSESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 1 MART 1884

DOSYA NO

 

3

SAYFA NO

 

33

ÇEŞİTLİ NEDENLERLE HİZMETTEN AYRILAN KATİP SUBAYLARIN YERİNE DİĞERLERİ TERFİ ETTİRİLEMEDİĞİNDEN İŞLER AKSADIĞINDAN BU SUBAYLARIN TERFİ ETTİRİLMELERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 9 AĞUSTOS 1884

 

 

DOSYA NO

 

3

SAYFA NO

 

59

NİZAMEN EVLENME DURUMUNDA OLAN SUBAY VE ASKERLERİN KOLAĞASI OLUNCAYA KADAR ALACAKLARI EŞLERİ TARAFINDAN KENDİLERİNDEN HERHANGİ BİR AŞIRI TALEP VE NAFAKA İSTENMEYECEĞİNE DAİR KIZ VELİLERİNİN TAAHHÜTTE BULUNMALARI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 11 AĞUSTOS 1884

 

 

DOSYA NO

 

4

SAYFA NO

 

118

HEREKE KUMAŞ FABRİKASININ ONARIMINA BAKMAKLA GÖREVLENDİRİLEN BİR KOL KOLAĞASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 2 NİSAN 1885

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

28 VE ARKASI

ELLİ GEMİDE GÖREVLİ SUBAYLARIN 1299 YILINA MAHSUBEN ELBİSE İSTİHKAKLARINDAN NOKSAN VERİLENLER

 

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 9 MAYIS 1885

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

59

BAHRİYE MERKEZ HASTAHANESİNDE TEDAVİ OLAN HASTALARA VERİLECEK EŞYANIN CİNS VE MİKTARI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 13 MAYIS 1885

DOSYA NO

 

9

SAYFA NO

 

1

YENİ TATBİK OLUNAN BAHRİYE UMUMİ MUHASEBESİNE ÇEŞİTLİ NEDENLERLE BİRLİKLERİN UYMADIĞI MUHASEBEYİ DÜZENLEYEN BAHRİYE KÂTİPLERİNDEN EHLİYETİNİ GÖSTEREMEYENLERİN TERFİ ETTİRİLMEMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 23 MAYIS 1885

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

64/A

DRAÇ SANCAĞINDA BULUNAN KÖMÜR, KÜKÜRT VE ALÇI MADENLERİNİN ARAŞTIRILMALARINDA ÇALIŞAN SUBAYLAR

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 9 HAZİRAN 1885

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

85

İSTANBUL YÖRESİNDEKİ ERAT İLE FABRİKA BİRİNCİ VE İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN ELBİSE LİSTESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 9 TEŞRİNEVVEL 1885

 

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

124

BAHRİYE SÜBYAN TABURUNDAN YETİŞEN ÖĞRENCİLERİN DAĞITIM LİSTESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 12 TEŞRİNEVVEL 1885

DOSYA NO

 

13

SAYFA NO

 

1

İDAREYİ MAHSUSA VAPURLARINDA ÇEŞİTLİ GÖREV YAPACAK SUBAYLARIN LİSTESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 14 TEŞRİNSANİ 1885

DOSYA NO

 

13

SAYFA NO

 

35

GİRESUN LİMAN REİSLİĞİNDEN ALINAN BİR KOLAĞASININ ZİMMETİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 1885

DOSYA NO

 

16

SAYFA NO

 

6

DURUMLARI ÖĞRENİLEREK HAKLARINDA ONA GÖRE İŞLEM YAPILABİLMESİ İÇİN KÂTİPLERE ALTI AYDA BİR, BİRLİKLERİNDEN MÜTALAA ALINMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 8 KANUNSANİ 1886

DOSYA NO

 

13

SAYFA NO

 

79/A

GEDİKLİ İKEN ÖLEN BİR ŞAHSIN, VAZİFELİ İKEN EMEKLİ OLDUĞU TAKDİRDE MÜLAZIMI SANİ MAAŞI BAĞLANMASI GEREKTİĞİNDEN YETİMLERİNE DE BU YOLDA MAAŞ BAĞLANMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 21 KANUNSANİ 1886

DOSYA NO

 

17

SAYFA NO

 

8

BAHRİYE ANBARLARIYLA ET VE EKMEK HESAPLARINI İNCELEMEK ÜZERE GÖNDERİLMİŞ BULUNAN TEVZİİ MUAYENAT KOMİSYONUNUN PERSONELSİZLİKTEN ÇALIŞAMAZ DURUMDA OLDUĞU

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 9 ŞUBAT 1886

DOSYA NO

 

17

SAYFA NO

 

6

İDAREİ MAHSUSA MUHASEBESİNİN BÖLÜMLERİ VE BURALARA ATANANLAR

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 16 ŞUBAT 1886

DOSYA NO

 

17

SAYFA NO

 

9

MARMARA DENİZİNİN MESAHASI İLE GÖREVLİ İNGİLİZ KORVETİNDE BULUNAN BİR SUBAYIN HARCIRAH İŞLEMİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 21 ŞUBAT 1886

DOSYA NO

 

17

SAYFA NO

 

14

LİMAN REİSLİKLERİNDE KULLANILAN PERSONELİN BU KONUDA BİLGİLERİ OLMASI GEREKTİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 14 AĞUSTOS 1886

DOSYA NO

 

17

SAYFA NO

 

50

EMEKLİ SANDIKLARININ BİR ARADA TOPLANMASI GEREKİRKEN BAHRİYE SANDIKLARININ HENÜZ DEVREDİLMEDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 4 EKİM 1886

 

DOSYA NO

 

17

SAYFA NO

 

61/A

EYTAMI ASKERİYE SANDIKLARININ 1302 YILI MARTINDAN İTİBAREN BİRLEŞTİRİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 28 KANUNSANİ 1887

DOSYA NO

 

22

SAYFA NO

 

63

ESKİ HANYA, HALEN EDİRNE KORVETİ SÜVARİSİ FENERLİ AHMET KAPTAN ÇIKARILAN ZİMMET

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 14 MAYIS 1887

DOSYA NO

 

20

SAYFA NO

 

25

İDAREİ MAHSUSA DA ÇALIŞAN BAHRİYEYE MENSUP MEMUR VE KATİPLERİN EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 25 TEŞRİNEVVEL 1887

 

DOSYA NO

 

26

SAYFA NO

 

35

 

SARIYER SÜVARİSİ ZEYREKLİ HÜSNÜ KAPTANIN ZİMMETİNE GEÇİRDİĞİ 2904 KURUŞUN ÖDETTİRİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 25 KANUNEVVEL 1887

DOSYA NO

 

22

SAYFA NO

 

51

SEDDÜLBAHİR KORVETİNİN 1302 SENESİ MUHASEBESİNDE, GEMİ SÜVARİSİ ÖMER KAPTANIN FAZLA SARFINDAN 302 KURUŞUN SÜVARİ İLE KÂTİP FAHRİ EFENDİDEN TAHSİLİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 29 AĞUSTOS 1888

DOSYA NO

 

17

SAYFA NO

 

133

GEMİLERDEKİ GEDİKLİLER TERKİ TEZKERE YOLUYLA OLMAKTA İSE DE SON ZAMANLARDA TERKİ TEZKERE EDENLERİN AZALMASINDAN GEDİKLİ MİKTARININ DA DÜŞTÜĞÜ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 20 MART 1889

DOSYA NO

 

33

SAYFA NO

 

60

MEKTEBİ TIBBİYEDEN NEŞET EDEN FAİK EFENDİYE YÜZBAŞILIK RÜTBESİ VERİLEREK ASKERİ TABİP MESLEĞİNE DÂHİL EDİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 27 TEMMUZ 1889

 

DOSYA NO

 

36

SAYFA NO

 

75

DENİZ SUBAYLARININ, NİŞAN VE ZAMLI MAAŞ ALANLARLA, TERK VE TAHVİLİ MEMURİYET EDENLER, ÖLENLERİN KAYITLARI VE SİCİL VUKUATLARININ MUNTAZAM TUTULABİLMESİ İÇİN BAHRİYE SİCİL KALEMİ YARDIMCISI OLARAK ÜÇ KÂTİP TAYİN EDİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 19 HAZİRAN 1890

 

DOSYA NO

 

34

SAYFA NO

 

23

ALMANYA İMPARATORUNUN İSTİKBALİNE MEMUR ASARI TEVFİK FIRKATEYNİ PERSONELİNE VERİLEN ELBİSE VE FESLERİN DUMAN VE STİM SUYUNDAN ÖRSELENEREK FENALAŞTIĞI

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 6 TEŞRİNİEVVEL 1890

 

DOSYA NO

 

38

SAYFA NO

 

56

ZİVERİDERYA VAPURUNUN 1304 SENESİ HAZİRANINDAN AĞUSTOSUNA KADAR BAKILAN MUHASEBESİNDE 37.5 KURUŞ HESAP YANLIŞLIĞI OLDUĞUNDAN BU MİKTAR GEMİ SÜVARİSİ AHMET HAMDİ KAPTANA ZİMMET KAYDEDİLMİŞTİR. ANCAK ADI GEÇEN KAPTAN PEYKİ MESERREF KORVETİNDE BOĞULARAK ÖLDÜĞÜNDEN BU ZİMMETİ VAPUR KATİPİ AHMET EFENDİYE ZİMMET KAYDEDİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 7 TEŞRİNİEVVEL 1890

 

 

DOSYA NO

 

38

SAYFA NO

 

57

MUZAFFER KORVETİNİN 1305 SENESİ TEŞRİNİ SANİSİNE AİT MUHASEBE CATVELİ MUVAFIK BULUNMUŞ ANCAK VEFAT EDEN MUSA PAŞANIN FAZLA ALDIĞI 67 KURUŞ 23 PARANIN VERESELERİNDEN TAHSİLİ İÇİN LAZIM GELEN MUAMELENİN YAPILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 7 MART 1891

DOSYA NO

 

39

SAYFA NO

 

28

FIRAT GANBOTUNUN 1304 SENESİ HESABATINDAN KAPTANI MEHMET ŞAKİRE ZİMMET ÇIKARILAN 391.5 KURUŞUN, ŞAKİR KAPTAN İLE GANBOTUN O ZAMAN Kİ KATİBİ KAZIM EFENDİYE YARI YARIYA ÖDETİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 28 MART 1891

DOSYA NO

 

41

SAYFA NO

 

38

VEFAT EDEN BAHRİ AHMER KOMODORU SÜLEYMAN BEYİN MEMURİYET ZAMANINDAKİ HESABINI TEDKİK EDEN KOMİSYONUN ÇIKARDIĞI 40545 KURUŞ ZİMMETİN KALDIRILMASI İÇİN EVRAKININ VE MAKBUZLARLA SENETLERİN MERHUMUN MAHDUMU MUVACİHESİNDE OLARAK BİR KERE DAHA BİR HEYET TARAFINDAN TETKİKİ İLE MAZBATASININ YAPILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 26 NİSAN 1891

DOSYA NO

 

41

SAYFA NO

 

38

İDAREYİ MAHSUSA DA ÇALIŞAN BÜTÜN MEMURLARI KÜNYE VE SAİR KAYITLARININ 1291 SENESİNDEN İTİBAREN MUHAFAZA EDİLDİĞİ DAHA EVVEL MUNTAZAM KAYIT TUTULMADIĞI

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 17 MAYIS 1891

DOSYA NO

 

39

SAYFA NO

 

92

YÜZBAŞI MÜMTAZ EFENDİNİN İDAREYİ MAHSUSANIN KAL’AYI SULTANİYE ACENTALIĞINDAN ALDIĞI 30 ADET OSMAN LİRASINI ÖDEMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 15 AĞUSTOS 1891

DOSYA NO

 

49

SAYFA NO

 

8

EREĞLİ MADENİ MUHASEBECİSİ ZÜHTÜ EFENDİ VALİDESİ FATMA HANIMA HİÇ YARDIM ETMEDİĞİNDEN, ADI GEÇENİN MAAŞINDAN BİR MİKTAR KESİLEREK EVRAKI UMUMİYE KALEMİNE GÖNDERİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 8 HAZİRAN 1892

DOSYA NO

 

58

SAYFA NO

 

25

BÖLÜK EMİNİ TEMEL’İN EHLİYETİNE BİNAEN BRİK KATİTPLİĞİNE TERFİ ETTİRİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 20 AĞUSTOS 1892

DOSYA NO

 

70

SAYFA NO

 

31

İDAREYİ MAHSUSA VAPURLARINDA ÇALIŞAN ASAKİRİ ŞAHANE VUKUATININ GÜVERTE ENSPEKTÖRLÜĞÜ REFAKATİNDEKİ KÂTİP TARAFINDAN VAKİT VE ZAMANINDA AİT OLDUĞU DAİRİEYE BİLDİRİLMESİNİN

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 13 EYLÜL 1892

DOSYA NO

 

70

SAYFA NO

 

39

İZMİR LİMANINDA İŞLEYEN ŞİRKETİ HAMİDİYE VAPURLARININ KÖHNE OLDUĞU MAHALLİ HALK TARAFINDAN ŞİKÂYET EDİLDİĞİNDEN, BU HUSUSU KONTROL EDECEK, ŞİRKETİN NİZAMNAMESİNDE BELİRTİLMİŞ BULUNAN BİR DEVLET KOMİSERİNİN TAYİN EDİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 17 MAYIS 1893

DOSYA NO

 

78

SAYFA NO

 

1

BAHRİYE KÂTİBİ YAETİŞTİRİLMEK ÜZERE NEZARET EMRİ İLE AÇILAN SINIFI MAHSUSU İKMAL EDEREK ŞEHADETNAME ALAN EFENDİLERİN, UHDELERİNE BRİK KÂTİPLİĞİ RUTBESİNİN VERİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 23 AĞUSTOS 1893

DOSYA NO

 

81

SAYFA NO

 

5

LİYAKATLI BİR HEYET TARAFINDAN İMTİHAN OLUNAN SULHİYE VAPURUNDAN SERDÜMEN AHMET BİN İBRAHİMİN BRİK KÂTİPLİĞİNE TERFŞİ ETTİRİLMESİ VE KUMANDAN VE KOMODORLUKLAR TARAFINDAN YAPILACAK İNHALARIN TERVİÇ EDİLMESİNİN USULDEN OLDUĞU

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 11 EYLÜL 1893

 

DOSYA NO

 

80

SAYFA NO

 

52

GEMİLERDE VAZİFELİ MARANGOZ VE KAZANCI GİBİ AMELELERİN MAAŞINDAN KESİLEN YÜZDE BEŞLERİN TERSANE-İ MAİRE AMELE SANDIĞINA, SUBAYLARDAN KESİLEN YÜZDE BEŞLERİN ASKERİ TEKAÜT SANDIĞINA GÖNDERİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 22 TEŞRİNİSANİ 1893

DOSYA NO

 

92

SAYFA NO

 

70

BİR MÜDETTEN BERİ DIŞARIDAN BİLA İMTİHAN ALINAN ASKERİ KÂTİPLER HİÇBİR İŞE YARAMAMAKTA BUNLAR YÜZÜNDEN MUAMELE VE HESAPLAR KARIŞMAKTA VE BUNLAR SIFAT VE HASİYETİ ASKERİYEYİ MUHAFAZA EDEMEDİKLERİNDEN BADEMA TERKİ TEZKERE EDEREK DENENMİŞ BÖLÜK EMİNLERİNİN KÂTİP OLARAK TAYİN VE İNTİHAP EDİLMESİ İLE MEKTEBİ RÜŞDİYEYİ BAHRİYEDE BULUNAN KÂTİP SINIFI DERSLERİNİN TENSİK EDİLEREK MÜKEMMEL BİR HALE GETİRİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 19 TEŞRİNİSANİ 1894

DOSYA NO

 

102

SAYFA NO

 

38

SERDÜMEN EYÜP İLE SÜBYAN TABURUNDAN BAHATTİN ÇAVUŞUN BRİK KÂTİPLİĞİNE TERFİ ETTİRİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 29 KANUNSANİ 1895

DOSYA NO

 

121

SAYFA NO

 

53

HÂSILATI AZ OLAN CİVAR LİMAN REİSLİKLERİNDEN PENDİK LİMAN REİSLİĞİNE KARTAL LİMAN REİSLİĞİ MAİYYETİNDE OLMAK ÜZERE BÖLÜK EMİNİ OFLU MUSTAFA EFENDİNİN TAYİN EDİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 22 ŞUBAT 1895

DOSYA NO

 

121

SAYFA NO

 

79

ZARURETTE OLDUKLARI İÇİN ZEVÜ GEMLİK TERSANESİ KATİBİ KORVET KATİBİ İSMAİL FNDİNİN BİR DERECE TERFİ ETTİRİLMESİ HAKKINDA EŞİ SAADET HANIMIN VERDİĞİ DİLEKÇE

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 13 TEMMUZ 1895

DOSYA NO

 

113

SAYFA NO

 

38

FENA HAREKETLERİNDEN ÖTÜRÜ TAŞRADAKİ GEMİLERE TAYİNİ TEKLİF EDİLEN ERKÂNI HARBİYE DAİRESİNDEN BRİK KÂTİBİ KADIKÖYLÜ ŞERİF EFENDİNİN BEYRUT KORVETİ İKİNCİ KÂTİPLİĞİNE ATANDI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 7 AĞUSTOS 1895

DOSYA NO

 

118

SAYFA NO

 

22

BEŞ SENEDEN BERİ GAZİ HASAN PAŞA VAKFININ KİTABESİNE BAKAN KORVET KÂTİBİ GERZELİ HACI KADRİ EFENDİNİN TAYİN EDİLDİĞİ AYANCIK LİMAN REİSLİĞİNE ATANMASININ GERİ BIRAKILARAK ESKİ MEMURİYETİNE DEVAM ETMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 1 ŞUBAT 1896

DOSYA NO

 

132/A

SAYFA NO

 

52

7–8 SENE EVVEL İHTİDA EDEN MEHMET MANSUR BRİK KÂTİPLİĞİ YAPACAK DERECEDE OKUMA YAZMA BİLMEDİĞİNDEN KENDİSİNİN BAŞKA BİR VAZİFEDE ÇALIŞTIRILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 31 MART 1896

DOSYA NO

 

111

SAYFA NO

 

13

SİLİFKEDE LAZKİYEYE KADAR OLAN SAHİLE MEMUR EDİLMİŞ OLAN GEMİLERİN KUMANDANI MEHMET PAŞANIN KATİPLİĞİNE LUTFU HÜMAYUN KATİBİ MURAT EFENDİNİN TAYİN EDİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 24 TEMMUZ 1896

DOSYA NO

 

122

SAYFA NO

 

75

ŞEVKETNÜMA GANBOTU KÂTİBİ AHMET EFENDİNİN MEMURİYET MÜDDETİ BİTTİĞİNDEN İSTANBULA TAYİİN EDİLMESİ HAKKINDA KIZKARDEŞİNİN VERMİŞ OLDUĞU DİLEKÇE

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 13 AĞUSTOS 1896

DOSYA NO

 

111

SAYFA NO

 

77

SURİYE SAHİLİ KOMODORU ÜNVANIYLA HAYRETTİN VAPURUNDA BULUNAN KAYMAKAM İSMAİL HAKKI BEYİN, BAHRİ SEFİD FİLO KUMANDANI MEHMET PAŞANIN REFAKATİNE OLARAK MEMURİYETİN DEĞİŞTİRİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 2 TEŞRİNİ SANİ 1896

DOSYA NO

 

129

SAYFA NO

 

84

 

BAHRİYE TEKAÜT SANDIĞININ LAĞVI İLE UMUMİ ASKERİ TEKAÜT SANSIĞINA DEVREDİLEN EMEKLİ VE DUL YETİMLERİNİN MAAŞI HAKKINDA

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 12 TEŞRİNİSANİ 1896

DOSYA NO

 

125

SAYFA NO

 

19

OSMANLI SAHİLLERİNİN BİR KAT DAHA İNZİBATA ALINABİLMESİ İÇİN ASKER OLMAYAN LİMAN REİSLERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK YERLERİNE MUKTEDİR VE TECRÜBELİ DENİZ SUBAYLARININ TAYİN EDİLMESİ

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 30 TEŞRİNİSANİ 1896

DOSYA NO

 

126

SAYFA NO

 

35

İSKİLPLİ ALİ EFENDİNİN BRİK KÂTİPLİĞİNE KAYIT VE KABUL EDİLMESİ HAKKINDA SERTABİP HAZRETİ ŞEHRİYARİ YAVERİ MAVROYANİ PAŞANIN TEZKERESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 3 KANUNSANİ 1897

DOSYA NO

 

142

SAYFA NO

 

1

EVİ VE EŞYASI YANAN YZB. SAFFET EFENDİYE YANGIN FELAKETİNE UĞRAYAN EMSALLERİ GİBİ İANE VERİLMESİ İÇİN İSTİDASININ İANEİ ASKERİ KOMİSYONUNA GÖNDERİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 28 HAZİRAN 1897

DOSYA NO

 

143

SAYFA NO

 

57

KENDİSİNE BAKACAK BİR YAKINI OLMADIĞINDAN ORHANİYE FIRKATEYNİNDE BULUNAN OĞLU FIRKATEYN KÂTİBİ SAİM EFENDİNİN İSTANBULA CELBİNİ İSTEYEN EMİNE HANIMIN İSTİDASINA KARŞI İSTEĞİNİN MÜMKÜN OLMAYACAĞI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 27 TEMMUZ 1897

DOSYA NO

 

137

SAYFA NO

 

7

HARİÇTEN KİMSENİN BRİK KÂTİPLİĞİNE KABUL OLUNMAMASI HAKKINDA 13 CEMAZİYÜLAHİR 1311 TARİHLİ BUYRUTLU OLDUĞUNDAN KATRİN LİMAN REİSİ İBRAHİM EFENDİNİN İSTEĞİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 26 EYLÜL 1897

DOSYA NO

 

144

SAYFA NO

 

23

BASRA CİDDE VE AKDENİZDE VAZİFELİ GEMİLERE TAYİN EDİLEN ASKERİ KÂTİPLER BAHANELER İZAT EDEREK MEMURİYETLERİNE GİTMEDİKLERİNDE VE UZUN MÜDDET BU YÖRELERDE GÖREVLİ KÂTİPLER EĞİŞTİREMEDİKLERİNDEN MADUR OLMAKTADIRLAR. BU GİBİ GİTMEK İSTEMEYENLER HAKKINDA NE GİBİ BİR MUAMELENİN YAPILACAĞININ KARAR ALTINA ALINMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 10 TEŞRİNİEVVEL 1897

 

DOSYA NO

 

150

SAYFA NO

 

58

ZIRHLI NECMİ ŞEVKET KORVETİ HESAP MEMURU MÜLAZIMI EVVEL SALİH VE KÂTİBİ ARİF EFENDİLER TEZKERELERİ TARİF VE SÜVARİNİN MÜHÜRÜNÜ TAKLİT EDEREK EKMEK VE ET MÜTEAHHİTLERİNDEN 10390 KURUŞLUK TAYİNAT ALDIKLARINDAN BİR KOMİSYON TEŞKİLİ İLE GEMİ HESAPLARININ TEKRAR TETKİK ETTİRİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 31 TEŞRİNİEVVEL 1897

 

DOSYA NO

 

139

SAYFA NO

 

14

BOĞAZİÇİ SAHİLLERİNİN KARAKOLUNA MEMUR VE SULHİYE VAPURUNDA BULUNAN BİNBAŞI RIZA EFENDİNİN KARAKOLHANE KÂTİBİ TAYİN EDİLMESİ HAKKINDAKİ TELGRAFA CEVAP

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 4 KANUNEVVEL 1897

DOSYA NO

 

133

 

SAYFA NO

 

10

PODİMA LİMAN REİSİNİN HRİSTİYAN OLMASI VE TÜRKÇE OKUYUP YAZMASI OLMADIĞINDAN BU LİMANA MUKTEDİR BİR BÖLÜK EMİNİ TAYİN EDİLMESİ VE ATLİMANI MERKEZ İTTİHAZ EDİLEREK BU LİMANIN REİSİ YÜZB. TEMEL EFENDİ’YE AHTAPOL VASİLİKOZ VE PODİMA LİMANLARININ BAĞLANMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 9 MAYIS 1898

 

DOSYA NO

 

151

SAYFA NO

 

23

ZIRHLI AZİZİYE SÜVARİSİ RIZA BEYİN VE SEFİNE KÂTİBİ HAYRİ EFENDİNİN 4180 KURUŞ SUİSTİMALLERİ TAHAKKUK ETTİĞİNDEN İSTİNTAK EVRAKININ MUHAKEMAT DAİRESİNE HAVALESİ.

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 17 MAYIS 1898

DOSYA NO

 

151

SAYFA NO

 

40

ERTUĞRUL FIRKATEYNİNDE BOĞULARAK VEFAT EDEN BAHRİYE ERLERİNE FAVKALNİZAM TAHSİS EDİLEN AYLIKLARIN TEKMİZ OLARAK SERLEVHALAR HAKKINDA.

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 6 TEŞRİNİSANİ 1898

DOSYA NO

 

154

SAYFA NO

 

22

 

TÜCCAR KAPTAN MEKTEBİNİN İLK MEZUNLARINDAN OLUP UKDESİNE BİRİK KATİPLİĞİ TEVCİH EDİLMİŞ OLAN MEHMED RIFAD EFENDİNİN GEDİKLİYİ SANİ SINIFINA NAKLEDİLMESİ HAKKINDA VERDİĞİ DİLEKÇESİ ÜZERİNE..

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 23 TEŞRİNSANİ 1898

DOSYA NO

 

154

SAYFA NO

 

53

ZIRHLI BÖĞÜRDELEN VE İŞKODRA DUBALARI TUNADAKİ HARP SIRASINDADÜŞMANA ESİR DÜŞMÜŞ VE SÜVARİLERİNİN DE ÖLMÜŞ OLDUĞU

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 29 TEŞRİNSANİ 1898

DOSYA NO

 

154

SAYFA NO

 

72

KALON KÂTİBİ HACI ÖMER EFENDİNİN MÜZE VE KÜTÜPHANEYE HAFIZ KÜTÜP TAYİN EDİLMESİNE DAİR MÜZEKKİRE

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 8 KANUNSANİ 1899

DOSYA NO

 

149

SAYFA NO

 

20

SELİMİYE FIRKATEYNİNDEKİ GEDİKLİ SINIFLARI İMLA VE KİTABET MUALLİMLİĞİNE, MEZKÜR FIRKATEYN KATİP MUAVİNİ REMZİ EFENDİNİN TAYİN EDİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 16 MART 1899

DOSYA NO

 

168

SAYFA NO

 

1

İDAREYİ AMHSUSADA BULUNAN DENİZ ERLERİNİN İDARESİNE MEMUR KALEME, ESERİ CEDİT VAPURUNA, 5 VE 8 NOLU TARAK DUBALARINA FETHİYEYE, ZIRHLI ORHANİYE FIRKATEYNİNE, ZIRHLI AVNİLLAH KORVETİNE, EREĞLİ VE HANYA VAPURUNA TAYİN EDİLEN ASKERİ KÂTİPLER

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 13 HAZİRAN 1899

DOSYA NO

 

168

SAYFA NO

 

10

 

MENŞEİ KÜTTAP SINIFINDAN MEZUN OLARAK UHDELERİNE BRİK KÂTİPLİĞİ TEVCİH EDİLEN 8 ASKERİ KÂTİBİN İLERİDE BAŞKAYERLERE TAYİNLERİ YAPILMAK ÜZERE ŞİMDİLİK FETHİYE KALYONUNA NAKİLLERİNİN TENSİP EDİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 9 KANUNEVVEL 1899

DOSYA NO

 

163

SAYFA NO

 

82

KALYON KÂTİPLİĞİNDEN SAĞ KOLAĞALIĞINA TERFİ ETTİRİLMESİNİ İSTEYEN KALYON KÂTİBİ TEVFİK EFENDİ HAKKINDA

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 3 MART 1900

DOSYA NO

 

157

SAYFA NO

 

15

TRABZON VİLAYETİ DÂHİLİNDEKİ BEŞ TONDAN BÜYÜK MERAKİBİ MANİFESTOYA TABİ TUTMAK İÇİN SAHİLİN HER YERİNİ DOLAŞIP BU KIYILARIN HARİTALARINI TERSİM ETMEK ÜZERE MEKTEBİ BAHRİYEYİ ŞAHANE MEZUNU BİR SUBAYIN TRABZON LİMANINA TAYİN EDİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. MİLADİ 19 MART 1900

DOSYA NO

 

173

SAYFA NO

 

3

BEYRUTA BAĞLI CEBİLYE LİMAN REİSİ SİVİL MUSTAFA EFENDİNİN OKUMA VE YAZMASI OLMADIĞINDAN KATİBİ BULUNMADIĞI ZAMANLAR GEMİLERİN GECİKMESİNE NEDEN OLDUĞU CİHETLE BU LİMAN RİYASETİNE RÜTBELİ BİR SUBAYIN TAYİN EDİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 14 TEŞRİNİSANİ 1900

DOSYA NO

 

196

SAYFA NO

 

96

BATAN RODOS VAPURUNDA BOĞULARAK VEFAT EDEN GEMİ KÂTİBİNE ZİMMET ÇIKARILAN 1069 KURUŞ İLE YİNE BOĞULARAK ÖLEN ÇARKÇI KOLAĞASI MUSTAFA BİN TAHİR EFENDİNİN FAZLA ALDIĞI MAAŞ VE BİR ERE VERİLEN 19 KURUŞUN SADAKAYI ŞAHANE OLARAK AF EDİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 15 MART 1901

DOSYA NO

 

187

SAYFA NO

 

3

MEKTEBİ BAHRİYE ÖĞRENCİLERİN BU SENE YAPILAN İMTİHANLARINDA KİTABET VE KAVAİDİ KİTABET DERSLERİNDE İKTİDARLARI ŞAYANI TAKDİR GÖRÜLDÜĞÜNDEN BU SONUCUN ALINMASINDA GAYRETLERİ GÖRÜLEN KİTABETİ OSMANİYE MUALLİMLERİNDEN KOLAĞASI İHSAN VE YÜZBAŞI BEHÇET EFENDİLERİN TALTİF EDİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 27 TEMMUZ 1901

DOSYA NO

 

178

SAYFA NO

 

37

DEMİRYOLU KUMPANYASI TARAFINDAN DERİNCEDE İNŞA EDİLEN DEPOLAR DOLAYISIYLA BURADAKİ İİSKELEDEN ECNEBİ GEMİLER YÜK ALMAKTA OLDUĞUNDAN BURAYA BİR LİMAN REİSİ TAYİN EDİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 20 KANUNSANİ 1902

DOSYA NO

 

181

SAYFA NO

 

39

KAMERONDA GEMİLERİN TAMİR VE YENİLENMESİNE MEMUR BAHRİYE ERLERİNİN HESAP VE YAZI İŞLERİNE BAKMAK ÜZERE KORVET KAPTANI TAHSİN BİN HASAN EFENDİNİN TAYİN EDİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 23 MAYIS 1902

DOSYA NO

 

195

SAYFA NO

 

68

TORPİDO MUALLİM MUAVİNİ GEDİKLİYİ SALİS MEHMET MAZHAR EFENDİ SINIFININDA OKUTULAN İLİM VE FENNİ TAHSİL EDEREK BİRİNCİ DERECEDE ŞAHADETNAME ALDIĞINDAN HUKUK MEKTEBİNE DEVAMA MÜSAADE İSTEMEKTEDİR

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 17 TEMMUZ 1902

DOSYA NO

 

193

SAYFA NO

 

39

HAMİDİYE HİCAZ DEMİR YOLU MUHASEBE VE TAHRİRAT KALEMİNDE İSTİHDAM OLMAK ÜZERE FIRKATEYN KATİBİ ŞAKİR, KORVET KATİBİ CEMİL VE BRİK KATİBİ YUSUF KENAN EFENDİLERİN TAYİN EDİLDİKLERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 8 KANUNSANİ 1903

DOSYA NO

 

196

SAYFA NO

 

82

MEKTEBİ HUKUKU ŞAHANEDEN ALULALA MEZUN OLANLARIN ÜÇÜNCÜ DERECDE MUHAKİM REİSLİĞİNE ALA DERECEDE BİTİRENLER MÜDDEİ UMUMİ MUAVİNLİĞİNE KARİBİ ALA NEŞET EDENLERİN MUSTANTİKLİKTEN İSTİHDAM EDİLMELERİ MEVCUT NİZAMIN İKTİZASI OLDUĞUNDAN MEKTEBİ HUKUKTAN KARİBİ ALA DERECE İLE MEZUN OLAN BRİK KATİBİ ALİ BAHRİ EFENDİNİN DİVANİ HARP MUSTANTİK MUAVİNLİĞİNDEN İSTİHDAM EDİLMESİ VE HUKUK TAHSİLİ YAPMIŞ 9 SENELEİK BRİK KATİBİ OLMASINDAN DOLAYI BİR DERECE TERFİ ETTİRİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.8 TEMMUZ 1903

 

 

 

DOSYA NO

 

206

SAYFA NO

 

24

İDAREYİ MAHSUSA ÜZERİNDE GÖRÜLEN 22 ASKERİ KÂTİPTEN HİZMETLERİNE DEVAM ETMEYEN VE LÜZUMU OLMAYANLAR VARSA BUNLARIN GEMİLERE TAYİNLERİNİN YAPILMAK ÜZERE ACELE İSİMLERİNİN BİLDİRİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 3 AĞUSTOS 1903

 

 

DOSYA NO

 

206

SAYFA NO

 

26

İDAREYİ MAHSUSADA LÜZUMU OLMADIĞI BİLDİRİLEN 4 ASKERİ KATİBİN KAT’İ İLİŞİKLERİNİN KESİLEREK TERSANEYE GÖNDERİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 18 MAYIS 1904

 

 

DOSYA NO

 

227

SAYFA NO

 

17

MEKTEBİ RÜŞTİYEYİ BAHRİYEDEN 1320 R.(1904 M) SENESİNDE MEZUN OLARAK UHDELERİNE BRİK KÂTİPLİĞİ RÜTBESİ TEVCİH EDİLEN İSİMLERİ YAZILI EFENDİLERİNİN TAYİNLERİNİN FETHİYE KALYONUNA YAPILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 19 TEŞRİNİEVVEL 1904

 

 

DOSYA NO

 

226

 

SAYFA NO

 

50

 

 

VAZİFESİNİ İFFET VE DOĞRULUKLA YAPAN İSİMLERİ YAZILI 14 ASKERİ KÂTİBİN BİRER DERECE TERFİ ETTİRİLMELERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 20 TEŞRİNİEVVEL 1904

 

 

DOSYA NO

 

226

 

SAYFA NO

 

51

ISLAHAT TETKİK KOMİSYONU AZASINDAN OLUP İSİMLERİ BELİRTİLEN UMERA VE ASKERİ KÂTİPLER VAZİFELERİNİ ÜSTÜN BAŞARI İLE YAPTIKLARINDAN İSİMLERİ HİZASINDA GÖSTERİLEN NİŞAN-I ZİŞAN İLE TALTİF EDİLMELERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 4 HAZİRAN 1905

 

 

DOSYA NO

 

229

SAYFA NO

 

5

AKDENİZ SAHİLLERİNDEKİ KAÇAKÇILIĞI MEN İÇİN KARAKOL YAPMAK ÜZERE MÜBAYAA EDİLEN 2 GEMİDEN BİRİ YAKINDA İSTANBULA GELECEĞİNDEN BU VAPUR KİTABETİNE KORVET KÂTİBİ MEHMET EMİN İBRAHİM EFENDİNİN TAYİN EDİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 5 HAZİRAN 1905

 

 

DOSYA NO

 

237

SAYFA NO

 

64

İSTANBULDAN BASRAYA GÖNDERİLEN ASKERİ AKTİPLER ORANIN HAVASI İLE UYUŞAMAYARAK İADE EDİLDİKLERİNDEN HARCIRAH VE TAAMİYE GİBİ MASRAFLARDAN TASARRUF ETMEK VE MUHASEBE İŞLERİNİN GERİ KALMASINA MEYDAN VERMEMEK İÇİN ORADAKİ ASKERİ KATİPLERİN MAHALLERİNCE YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ KARARA UYARAK MEKTEBİ RÜŞTİYE MEZUNU BÖLÜK EMİNİ BASRALI ŞAKİP BİN HABİBİN BRİK KATİPLİĞİNE TERFİ ETTİRİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.17 AĞUSTOS 1905

 

 

 

DOSYA NO

 

236

SAYFA NO

 

37

ISLAHAT KOMİSYONUNDA GÖREVLİ BİR KAYMAKAM BİR BİNBAŞI VE BİR KORVET KÂTİBİNİN İSİMLERİ ÜZERİNDE GÖSTERİLEN NİŞAN-I ZİŞAN İLE TALTİF EDİLMELERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 22 AĞUSTOS 1905

 

 

DOSYA NO

 

236

SAYFA NO

 

38

İSİMLERİ YAZILI 11 KÂTİBİN BİR ÜST DERECEYE TERFİ ETTİRİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 19 HAZİRAN 1906

 

 

DOSYA NO

 

243

SAYFA NO

 

76

BAHRİYE MEKTEBİNDEN ÇIKAN BİR GÜVERTE YÜZBAŞININ DİĞER SINIF BAHRİYE YÜZBAŞILARI İLE FIRKATEYN KÂTİPLERİNE TEKADDÜM EDECEĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 17 EYLÜL 1906

 

 

DOSYA NO

 

241

SAYFA NO

 

50 İLE 60

TAŞRA VE İSTANBULDA BULUNAN DONANMA VE ASKERİ MEVKİLERDE VE LİMAN REİSLİKLERİNDE BULUNUP 10 SENEDEN ZİYADE KIDEMLİ OLAN KÂTİPLERİN İSİM LİSTESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 5 KANUNİEVVEL 1906

 

 

DOSYA NO

 

239

SAYFA NO

 

41

FABRİKALAR MÜDÜRLÜĞÜNE TAYİN EDİLEN BEDRİ PAŞANIN MAKAMINA MAHSUS RESMİ MÜHÜRÜN KAZDIRILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 6 MART 1907

 

 

DOSYA NO

 

246

SAYFA NO

 

9

BAHRİ AHMERDEKİ GEMİLERLE ASKERİ MEVKİLERE TAYİN EDİLEN SUBAY VE ASKERİ KÂTİPLER BİRER VESİLE İLE TAYİN YERLERİNE GİTMEDİKLERİNDEN BU MEVKİLER SUBAYSIZ DENİLECEK BİR HALDE BULUNMAKTADIR, BU HUSUSUN GİDERİLMESİ İÇİN YENİ ESASLER GETİRİLEREK GEREKENLERE EMİR VERİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 15 TEMMUZ 1907

 

 

DOSYA NO

 

248

SAYFA NO

 

3

TERSANE-İ AMİRE İMALAT VE İNŞAAT FABRİKALRI İLE MAĞAZALARINDA (19) ANBVARLARINDA (15) OLMAK ÜZERE CEMAN (34) ASKERİ KÂTİP BULUNDUĞĞUNDAN VE GEMİLERDE LÜZUMLU KÂTİPLER DAHİ MÜŞKÜLAT İLE TAYİN EDİLDİĞİNDEN TOP FABRİKASINA AYRI BİR KÂTİP VERİLEMEYECEĞİNDEN, ELDE MEVCUT KATİPLERDEN BİRİNE BU GÖREVİN İLAVE OLARAK VERİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 15 EYLÜL 1908

 

 

DOSYA NO

 

272

SAYFA NO

 

83

KOSOVA VAPURU İDAREYİ MAHSUSAYA TERK EDİLDİĞNDEN KORVET KÂTİBİ MUSTAFA NECMETTİN EFENDİNİN TİRİ GÜVERTEYE NAKİL EDİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 24 EYLÜL 1908

 

 

DOSYA NO

 

269

SAYFA NO

 

81

ŞURAYI BAHRİYE YAVERLİĞİNDE KULLANILAN 7 SUBAY LÜZUMUNDAN FAZLA GÖRÜLDÜĞÜNDEN BUNLARDAN 3 SUBAYIN ALIKONULARAK DİĞERLERİNİN BAŞKA YERLERDE İSTİHDAM EDİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 25 TEŞRİNİSANİ 1908

 

 

DOSYA NO

 

269

SAYFA NO

 

102

EVVELCE LONDRA VE BELÇİKADA HAT SANTINI VE MATBAA HUSUSATINI TAHSİL ETMİŞ OLAN BİNBAŞI MUHİTTİN EFENDİNİN MEKTEBİ BAHRİYE MATBAA MÜDİRİYETİNE TAYİNİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 17 MART 1910

 

 

DOSYA NO

 

283

SAYFA NO

 

14

SABİT TORPİDO KOMİSYONUNUN LAĞVEDİLMİŞ OLMASINDAN YÜZBAŞI İSMAİL MAZHAR EFENDİNİN SEYYAR TORPİDO KOMİSYONU AZALIĞINA TAYİNİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 4 MAYIS 1910

 

 

DOSYA NO

 

284

SAYFA NO

 

19

DERSAADET VE TAŞRADA BULUNAN GEMİLERLE DİĞER GEMİLERDEKİ DENİZ ASKERİ KADROSUNUN (9422) OLDUĞU VE HALEN DENİZ ERİ MEVCUDU KADROSUNA NAZARAN NOKSAN OLDUĞUNDAN DENİZLE ÜNSİYETİ OLANLARDAN OLMAK ÜZERE (2753) ERİN İKİ TERTİPTE DONANMA EMRİNE SEVK VE İZAMI İÇİN BAHRİYE NEZARETİ NEZDİNDE GEREKLİ TEŞEBBÜSÜN YAPILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 4 HAZİRAN 1910

 

 

DOSYA NO

 

298

SAYFA NO

 

6

ASKERİ KÂTİPLERİN YENİ SENE KADROSUUNA GÖRE MEVCUDU NOKSAN OLDUĞUNDAN FABRİKA VE İMALATHANELERDE ÇALIŞAN ASKERİ KÂTİPLERİN YERLERİNE ŞİMDİLİK KANUN VE BÖLÜK EMİNLİĞİNDEN YETİŞME GÜVERTE MÜLAZIMI SANİLERİNDEN SEÇİLECEKLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.6 TEMUMUZ 1910

 

 

DOSYA NO

 

286

SAYFA NO

 

14

YAŞ HADDİNDEN ÖTÜRÜ İLERİ GELEN EMEKLİLİĞİ GELEN BRİK KORVET VE FIRKATEYN KÂTİPLERİNDEN SAĞLAM VE MUKTEDİR OLANLARIN KARA ORDUSUNDA MÜLAZIM VE YÜZBAŞILAR HAKKINDA İTTİHAZ EDİLEN KARAR MİSİLLİ ŞİMDİLİK EMEKLİLİK İŞLEMLERİNİN GERİ BIRAKILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 9 TEŞRİNİEVVEL 1910

 

 

DOSYA NO

 

302

SAYFA NO

 

12

MİRLİVA İKEN TASVİYE-İ RÜTBE KANUNU MUCİBİNCE RÜTBESİ BİNBAŞILIĞA İNDİRİLEN CİBALİLİ RÜŞDÜ BİN HASAN KAPTANIN TAYİNAT PARASINDAN DOLAYI 1912 KURUŞ 30 PARA BORCUNUN TEVKİF EDİLİP EDİLMEDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 2 TEŞRİNİSANİ 1910

 

 

DOSYA NO

 

295

SAYFA NO

 

107

1326 RUMİ (1910 MİLADİ) MARTINDAN İTİBAREN KADRO DAHİLİ VE HARİCİ OLARAK ERKAN VE ZABİTAN, TALEBE VE ER ADEDİ 1184 TEN İBARET OLDUĞU

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 26 MART 1884

 

 

DOSYA NO

 

4

SAYFA NO

 

27

SİSAM ADASINADA GÖREVLİ RODOS VAPURU PERSONELİNİN TAYİN BEDELLERİNİN YÖREDEKİ FİYQATLARIN YÜKSEK OLMASI NEDENİYLE MAHALLİ RAYİÇ ÜZERİNDEN ÖDENMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 27 MART 1884

 

 

DOSYA NO

 

4

SAYFA NO

 

28/A

BAHARİİ ŞERİF OKUMAKLA GÖREVLİ BİR ZATIN BUNU KENDİSİ OKUMAYIP BAŞKASINA OKUTARAK TAHSİSATI BÖLÜŞTÜKLERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 19 NİSAN 1884

 

 

DOSYA NO

 

4

SAYFA NO

 

48

İZMİRDE GÖREVLİ MANSURE KORVETİNİN FAZKLADAN KULANILAN TAHSİSLERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 9 HAZİRAN 1884

 

 

DOSYA NO

 

4

SAYFA NO

 

86/A

KUŞKONMAZ CAMİİNE TAHSİS EDİLMİŞ BULUNAN YAĞ MUMU

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.7 AĞUSTOS 1884

 

 

DOSYA NO

 

4

SAYFA NO

 

116

HEYBELİADA KASR-I HÜMAYUNUN AYDINLATMA GİDERLER VE İHTİYACI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.16 TEŞRİNİSANİ1885

 

 

DOSYA NO

 

13

SAYFA NO

 

38

DUYUNU UMUMİYE İDARESİNE AİT GÖREVLER YAPAN ZİVERİ DERYA VAPURUNUNALACAĞI TAHSİSAT

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 26 TEŞRİNİSANİ1885

 

 

DOSYA NO

 

13

SAYFA NO

 

47

İZMİT TERSANESİ KASRI HÜMAYUN HAMAMI FAYRAP EDİLMEDİĞİNDEN ODUN TAHSİSATININ KALDIRILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 24 KANUNİEVVEL1885

 

 

DOSYA NO

 

13

SAYFA NO

 

70/A

KASIMPAŞADAKİ KADİRİYE ŞEYHİNİN ÖLÜMÜ DOLAYISIYLA BU TEKKEYE TAHSİSLİ EKMEK TAYINININ YERİNE GEÇECEK ŞEYHE VERİLMESİ

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 14 MAYIS 1887

 

 

DOSYA NO

 

20

SAYFA NO

 

13

MISIR HİDİVİYET HAZİNESİNDE BAHRİYEY AİT OLMAK ÜZERE MALİYEYE YATIRILAN TAHSİSAT

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 26 MART 1899

 

 

DOSYA NO

 

165

SAYFA NO

 

44

TARABYAYA MEMUR NECMİ EFŞAN GANBOTUNUN SUBAY SALONUNDA SOBA YAKMAYA ELVERİŞLİ OLDUĞUNDAN EVVELCE TAHSİS EDİLMİŞ MEŞE KÖMÜRÜ KÂFİ GELMEDİĞİNDEN 600 OKKA DAHA MEŞE KÖMÜRÜNÜN VERİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 21 MART 1907

 

 

DOSYA NO

 

254

SAYFA NO

 

27

GEMLİK VAPUR İSKELESİ CİVARINDAKİ EMLAKİ MİRİYEDEN OLAN KARANTİNA BİNASININ DAİREYİ BAHRİYEYE TERKİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 23 MAYIS 1908

 

 

DOSYA NO

 

258

SAYFA NO

 

104

GALATA MEVLEVİHANESİ POSTİŞİNİSİNİN ZAYİ ETTİĞİ 123 NOLU KANUNİSANİ AYINA AİT NANI AZİZ TEZKERE TEZKERESİNİN YENİDEN VERİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 18 KANUNİSANİ 1910

 

 

DOSYA NO

 

285

SAYFA NO

 

78

ANKARA TORPİDO STİMBOTUNUNDA ÇALIŞTIRILAN SİVİL ATEŞÇİLERLE SERDÜMEN İÇİN BAHRİYE HAZİNESİNDEN VERİLEN 5188 KURUŞ 10 PARA

 

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 1 MART 1884

DOSYA NO

 

3

SAYFA NO

 

32

BİRLİKLERİN ÜSTÜPÜ SARFİYATLARI AŞIRI DERECEYİ BULDUĞUNDAN BUNDAN BÖYLE KULLANILMIŞLAR ALINMADIKÇA YENİLERİNİN VERİLMEMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 3 MART 1885

DOSYA NO

 

3

SAYFA NO

 

17-18-19

BÜTÇE GİDERLERİNİ KONTROL ETMEK ÜZERE BİRLİK VE MEVKİLERCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN MALİ HUSUSLAR

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 7 NİSAN 1884

DOSYA NO

 

3

SAYFA NO

 

129

TAYİN BEDELLERİNİN NE YOLDA VERİLMESİ GEREKTİĞİ KONUSUNA İLİŞKİN LAYİHA

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 22 EYLÜL 1884

DOSYA NO

 

5

SAYFA NO

 

31

GAYRİ MAMUL ELBİSE ANBARINDAN ALINACAK MALZEMEYE AİT UYGULANACAK USULLER

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 19 MART 1885

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

13

TENSİKAT SIRASINDA SANDIKLAR İDARESİYLE DEPPOY SANDIĞI İŞLERİNİ GÖRMEK ÜZERE KURULAN HEYETE DAİR TALİMAT

 

 

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 11 HAZİRAN 1885

DOSYA NO

 

11

SAYFA NO

 

39/A

KETEBE EYTAM SANDIĞININ SERMAYESİ VE GELİRİ AZ OLDUĞUNDAN SUBAYLARIN MAAŞ HAVALELERİNE İLİŞKİN MAKBUZLARI KARŞILIĞI ALTIŞAR KURUŞUN BU SANDIĞA BIRAKILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 30 TEŞRİNİSANİ 1885

DOSYA NO

 

13

SAYFA NO

 

51 VE ARKASI

KÜÇÜK VASITALARDAN ALINACAK AYLIK LİMAN RESİMLERİYLE VERİLECEK BELGELERE İLİŞKİN TALİMAT

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 5 MART 1886

DOSYA NO

 

9

SAYFA NO

 

33

ÖLEN ASKERLERİN ELBİSELERİNİN ZAYİ OLMAMASI İÇİN ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 14 MART 1886

DOSYA NO

 

17

SAYFA NO

 

20

BAHRİYE İSTATİSTİKÎ BİLGİLERİNE ESAS OLMAK ÜZERE TERSANE VE HAVUZLARDA YÜRÜTÜLEN İŞLERE DAİR BİLGİ TUTULMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 14 TEMMUZ 1886

DOSYA NO

 

17

SAYFA NO

 

46

DEFTER-İ KEBİR TUTULMASI HUSUSUNDA VERİLEN EMRİN NE ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 13 TEŞRİNİEVVEL 1886

DOSYA NO

 

18

SAYFA NO

 

4

HER TİP GEMİYE GÖRE DAĞITILACAK BASILI DEFTER ÇEŞİT VE MİKTARI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 23 ŞUBAT 1891

DOSYA NO

 

57

SAYFA NO

 

19

DENİZ ASKERİNE VERİLEN ELBİSELER BÜYÜK VE BOL VERİLDİĞİNDEN BADEMA BÜTÜN ERLERİN YAZLIK ELBİSE ÖLÇÜLERİ TEŞRİNİSANİ VE KIŞLIK ELBİSE ÖLÇÜLERİ MAYIS BAŞINDA ALINARAK BİR CETVEL TANZİM EDİLECEK VE ELBİSELER BU ÖLÇÜYE GÖRE YEDİ BOY OLARAK İMAL EDİLECEKTİR

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 8 AĞUSTOS 1891

DOSYA NO

 

47

SAYFA NO

 

72

BAHRİYE DAİRELERİ EVRAK VE RESMİ DEFTERLERİNİN MAHZEN-İ EVRAKA TESLİM EDİLMESİNİN TALİMAT İKTİZASINDAN BULUNDUĞU

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 27 AĞUSTOS 1894

DOSYA NO

 

108

SAYFA NO

 

11

MİRİ İDARESİNDE BULUNAN BÜTÜN EMLAKIN DEFTERHANECE DEVLET NAMINA TANZİMİ TASHİHİ TALİMAT İCABI OLDUĞUNDAN İSTANBUL VE TAŞRADA BULUNAN LİMAN DAİRELERİYLE TERSANE-İ AMİRE HAVUZLAR ARKASI VE BU ARSAYA CİVAR EMLAK SÜTLÜCE VE BARUTHANEDEKİ BÜTÜN EMLAK VE ARAZİ İLE HEYBELİDEKİ MEKTEBİ BAHRİYE İLE BURADAKİ DÜKKÂNLAR, AKARETLER, SB. EVLERİ, KAHVEHANE VE LİMAN DAİRESİNİN MESAHALI HARİTASININ YAPILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 4 ŞUBAT 1885

DOSYA NO

 

3

SAYFA NO

 

20

TERSANE-İ AMİRE ANBAR, MAHZENV VE İMALATHANELERİNDEYAPILAN DENETLEMELERE İLİŞKİN RAPOR

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 11 HAZİRAN 1885

DOSYA NO

 

11

SAYFA NO

 

25

GEMİLERDE VE MAKİNALARDA YAPILAN MALİ DENETLEMELER SONUCU HAZİNE MENFAATİNE ÇOK ŞEYLER BULLUNDUĞU

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 6 TEMMUZ 1885

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

99-107-108

ÇANAKKALE VE SELANİK LİMAN REİSLİKLERİNDE YAPILAN TEFTİŞLERİN SONUÇLARI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 28 TEMMUZ 1885

DOSYA NO

 

11

SAYFA NO

 

41

SEYYAR VAPURUNUN TEFTİŞİNE İLİŞKİN TEFTİŞ RAPORU

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 30 TEMMUZ 1885

DOSYA NO

 

11

SAYFA NO

 

42

GEMLİK TERSANESİNİN DURUMU HAKKINDA TEFTİŞ KURULU RAPORU

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.Dİ 20 AĞUSTOS 1885

DOSYA NO

 

11

SAYFA NO

 

65

SELİMİYE FIRKATEYNİNDE YAPILAN TEFTİŞ SIRASINDA BEYAN EDİLMEMİŞ 1000 OKKA DON YAĞININ BULUNDUĞU

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 2 EYLÜL 1885

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

145/A

MÜHİMMAT DEPOSU ANBARINININ YAPILAN TEFTİŞİNDE GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 2 EYLÜL 1885

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

147 VE ARKASI

BEYRUT LİMANIN TEFTİŞİNİN SONUCU

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 15 EYLÜL 1885

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

161

BAHRİYE SUBAY, KÂTİP, AMELE VE EMEKLİ ERAMİL SANDIKLARININ TEFTİŞ SONUCU

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 6 TEŞRİNİSANİ 1885

DOSYA NO

 

13

SAYFA NO

 

31 VE ARKASI

ÇANAKKALE YÖRESİNDE BULUNAN BAZI GEMİLERİN DENETLEMELERİNDE GÖRÜLEN KUSURLAR

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.Dİ 17 MART 1886

DOSYA NO

 

17

SAYFA NO

 

22 VE A-E

AKDENİZ YÖRESİNDE BULUNAN GEMİ VE MEVAKİİN DENETLEMELERİ SONUCU

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 12 HAZİRAN 1875

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

27

EVVELCE HÜNKÂR ÜLKELERİNDEN OLUP BİR KISMI TERSANE-İ AMİREYE VERİLEN AYNALIKAVAK ARAZİSİNİN GERİ KALAN KISIMLARI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 10 TEMMUZ 1875

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

29

TERSANE HAVUZLARINA KATILMAK VE HAVUZLAR YANINDA KÖMÜR VE ODUN DEPOSU YAPILMAK ÜZERE SATIN ALINAN YERLER VE BİNALAR

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 1875 (TARİHSİZ)

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

40

TERSANE CİVARINDA BULUNUPTA TERSANE TARAFINDAN SATIN ALINAN BİNALAR VE YERLER

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 23 AĞUSTOS 1876

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

46

BÜYÜK HAVUZUN İNŞASI NEDENİYLE AZAP KAPISI DÂHİLİNDE BULUNAN DÜKKÂNLARDAN SATIN ALINANLAR

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 6 EYLÜL 1876

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

51

TERSANE-İ AMİRENİ GELİBOLUDA BULUNAN GALETAHANESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 14 ŞUBAT 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

2/B

TEKNESİ İÇİN DIŞ PİYASADA UYGUN KERESTE BULAMAYAN BİR SİVİLE TERSANE STOKLARINDAN VERİLEN KERESTE

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 21 ŞUBAT 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

5/A

TERSANE-İ AMİRE TARAFINDAN TÜCCAR GEMİLERİ İÇİN YENİKAPIDA İNŞA EDİLEN İSKELENİN FIRTINA DOLAYISIYLA BAZI KISIMLARININ HARAP OLDUĞU

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 27 ŞUBAT 1877

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

71

TERSANE RIHTIMI BOYUNCA MEVCUT SALLARDAN MİDYE ÇIKARILMASI HAKKININ BAZI KOŞULLARLA AZINLIKTAN BİR BALIKÇIYA VERİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 22 ŞUBAT 1886

DOSYA NO

 

17

SAYFA NO

 

13 VE ARKASI

TERSANE YÖRESİNDE YETERİNCE FENER OLMADIĞINDA GECELERİ ÇOK MUHATARALI OLDUĞUNDAN BELİRLİ YERLER FENER KONULMASI(NOT: BU YAZI TERSANENİN O ZAMANKİ DURUMUNUDA BELİRTMESİ BAKIMINDAN ÖNEMLİ GÖRÜLMEKTEDİR.)

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 20 TEŞRİNİSANİ 1886

DOSYA NO

 

18

SAYFA NO

 

25

TERSANE MEMURİYETİ VAZİFESİNE YAPILAN İLAVELER

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 6 HAZİRAN 1892

DOSYA NO

 

57

SAYFA NO

 

24

YENİ TERAKKİYAT İLE GEMİLERİN BÜYÜMESİ DOLAYISIYLA ORTA HAVUZUN GENİŞLETİLMESİ VE YENİ BİNALAR YAPILMASI GEREKTİĞİNDEN BU HAVUZUN ARKA KISMINDA BULUNAN VE ESKİ MEZARLIK OLABN ARAZİNİN HAVUZLAR ARAZİSİNE İTHAL EDİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 29 MAYIS 1894

DOSYA NO

 

105

SAYFA NO

 

26

DAİRE-İ BAHRİYEYE AİT GEMLİK TERSANESİ İLE CİVARINDAKİ BİNALARIN SENETLERİ OLMADIĞINDAN BU GİBİ MİRİ ARAZİNİN DEVLET NAMINA SENETLERİNİN ÇIKARILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 1 TEŞRİNİSANİ 1894

DOSYA NO

 

99

SAYFA NO

 

6

GEMLİK TERSANESİ CİVARINADAKİ TERSANE-İ AMİREYE AİT OLAN ARAZİ VE EMLAK-I MİRİNİN DEVLET NAMINA KAYITLARI TASHİH EDİLEREK TAPU SENETLERİNİN ALINMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 13 TEŞRİNİSANİ 1897

DOSYA NO

 

135

SAYFA NO

 

90

BODRUM KAZASININ GARP CİHETİNDE VAKİ ŞARKEN DENİZ GARBEN YOL ŞİMALEN LEBİDERYA VE CENUBEN HACI AHMET AĞA TARLASI İLE ÇEVRİLİ ESKİ TERSANE ARASININ BAHRİYEYE AİDİYETİ KAYDEN TAHAKKUK ETMİŞSEDE TAPU SENEDİNİN BAHRİYE DAİRESİ NAMINA TANZİM VE İRSALİ İÇİN DEFTERİ HAKANİ NEZARETİNE YAZILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 26 TEMMUZ 1899

DOSYA NO

 

169

SAYFA NO

 

60

GEMLİK TERSANESİYLE SUR HARİCİNDE VE TERSANEYE AİT OLAN EMLAK VE ARAZİNİN DAİREYİ BAHRİYE NAMINA OLARAK DEFTERİ HAKANİ NEZARETİNCE TANZİP EDİLİP GEMLİK KAZSI TAPU MEMURLUĞUNA GÖNDERİLEN 16 KIT’A TUĞRALI İLMÜHABERRİN SANDIKI MAHSUSUNDA SAKLANMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 22 NİSAN 1901

DOSYA NO

 

180

SAYFA NO

 

34

EZİNE KAZASININ ORMANLIK İSKELESİ DALYAN CİVARINDA TERSANEYİ AMİREYE AİT NULUNAN BİR KARGİR MAĞAZA İLE YANINA İLAVETEN İNŞA EDİLEN İKİ GÖZ TAHTA BİR BİNA İLE DAMIN HUDUDUNU VE ÖLÇÜSÜNÜ GÖSTERİR KROKİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

R. 21 MART 1323-M. 28 AĞUSTOS 1904

DOSYA NO

 

223

SAYFA NO

 

115

BAHRİYE NEZARETİNE AİT SİNOP TERSANESİNDEKİ EMLAKİ MİLLİYEYE AİT BİNA VE ARSALARIN DFTERİ HAKANİ KAYITLARI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

R. 21 MART 1323-M. 3 NİSAN 1907

DOSYA NO

 

223

SAYFA NO

 

109

MEĞRİ LİMANINDA İFRAZ EDİLEN ÇEKEK VE KALAFAT MAHALLİNE AİT OLUP BAHRİYE NEZARETİ NAMINA KAYID EDİLMİŞ OLAN ARSANIN SENEDİ HAKANİSİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 1 TEMMUZ 1907

DOSYA NO

 

223

SAYFA NO

 

135

GELİBOLUDA ESKİ TERSANEYİ AMİREYE AİT PEKSİMETHANE ARSASININ KAYDININ HAKANİYE TEBDİLİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 25 ŞUBAT 1907

DOSYA NO

 

242

SAYFA NO

 

17

SİNOP TERSANESİ BAHÇESİNİN BAHCIVANLARA KİRAYA VERİLMESİ VE ALINACAK KİRA BEDELİNİN TERSANE MUHASEBESİNE YATIRILARAK İRAT KAYDEDİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.4 KANUNSANİ 1897

DOSYA NO

 

146

SAYFA NO

 

39

YENİDEN TEŞKİL EDİLEN BAHRİYE MÜZEHANE VE KÜTÜPHANESİ İÇİN NUMUNESİNE GÖRE, MAKBUZ SENEDİ VE EVRAKIN BASILARAK ÜCRETİNİN BAHRİYE HAZİNESİNDEN VERİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

R.9 AĞUSTOS 1915-M.11 EYLÜL 1899

 

DOSYA NO

 

160

SAYFA NO

 

78

DOLMABAHÇE VAPURUNU BAHRİYE TEŞKİLATINDAN ÇIKARILIP JURNALİ KAPATILARAK İDAREYİ MAHSUSAYA TESLİM EDİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

R.20 KANUNSANİ 1322-M.2 ŞUBAT 1907

DOSYA NO

 

24

SAYFA NO

 

41

İZMİR VAPURU İDAREYİ MAHSUSAYA TESLİM EDİLDİĞİNDEN SUBAYLARININ TERSANEYİ AMİREYE GÖNDERİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.7 TEŞRİNEVVEL 1908

DOSYA NO

 

262

SAYFA NO

 

390

YAPILMAKTA OLAN TENSİKATI ASKERİYE İLE ISLAHAT VE TETKİKİ MUHASEBAT KOMİSYONUNUN KADRO HARİCİNDE BIRAKILDIĞI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.29 KANUNSANİ 1909

DOSYA NO

 

277

SAYFA NO

 

1

BAHRİYE NEZARETİ EMRİYLE TEŞEKKÜL ETMİŞ OLAN(BAHRİYE TETKİKİ MUHASEBAT DAİRESİ MÜDÜRİYETİ) İÇİN BİR ADET RESMİ MÜHÜRÜN KAZDIRILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.5 TEMMUZ 1909

DOSYA NO

 

272

SAYFA NO

 

3

TOPÇU TALİM SEFİNESİ İTTİHAZ EDİLEN AZİZİYE FIRKATEYNİ İÇİN BİR ADET RESMİ MÜHÜRÜN KAZDIRILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.17 TEŞRİNSANİ 1910

DOSYA NO

 

295

SAYFA NO

 

158

1326 SENESİ KADROSUNA İLAVETEN (ESLİHAYI HARBİYE TAMİRAT FABRİKASI) NAMIYLA BİR KADRO AÇILARAK BU KADROYA BİR ÇARKÇI BİNBAŞI, İKİ ÇARKÇI KOLAĞASI, YEDİ ÇARKÇI YÜZBAŞI, ON ÇARKÇI MÜLAZIM VE BİR İNŞAİYE BİNBAŞI, İKİ İNŞAİYE YÜZBAŞI Kİ CEM’AN 23 SUBAY KONULDUĞU VE YENİ ALINACAK 1165 YENİ ERAT İLE BU MİKTARIN 12977 OLMASI LAZIM GELECEĞİNDEN BU FARK 6 TEMMUZ 1326 TARİHİNDE EMEKLİLİKLERİ YAPILAN VE AĞUSTOSTAN İTİBARENDE TEKAÜT EDİLECEKLERİN ŞUBAT SONUNA KADARKİ TAHSİSATLARINDAN ÇIKARILMASI VE TASDİK EDİLEN 1326 BÜTÇESİNDE MAAŞ VERİLMESİ MÜSAADE EDİLEN MİKTAR ARASINDA 100511 KURUŞ KADAR BİR FARK HÂSIL OLACAĞI VE AĞUSTOSTAN İTİBAREN EMEKLİ YAPILACAK 131 SUBAYIN EMEKLİ İŞLEMİNİN ÇABUKLAŞTIRILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.8 NİSAN 1885

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

30

İZMİRDE BULUNAN MANSURE KORVETİ İÇİN ALINAN ECZANIN PAHALI GÖRÜLMESİ NEDENİYLE YAPILAN TAHKİKAT

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.5 MAYIS 1885

DOSYA NO

 

11

SAYFA NO

 

9/A

GEMLİK KIYILARINI KORUMAKLA GÖREVLİ SEYYAR VAPURU SÜVARİSİNİN MÜBAYAA ETTİĞİ ERZAK FİATLARINI DOĞRU GÖSTERMEDİĞİNE İLİŞKİN ŞİKÂYET

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 14 MAYIS 1885

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

61/A

ET FİYATLARINA İLİŞKİN KUPONLARDA TAHRİFAT YAPILDIĞI

 

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 27 TEMMUZ 1885

DOSYA NO

 

12

SAYFA NO

 

17

MİHALİÇ VE KİRMASTİ AŞAR MALINDAN ZAHİRE ALMAK ÜZERE GÖNDERİLEN BİR KAYMAKAMIN HESAP PLANINDAKİ AKSAKLIKLAR

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 29 TEMMUZ 1885

DOSYA NO

 

12

SAYFA NO

 

20

İZMİT TERSANESİ KASRI HÜMAYUN BEKÇİLERİNE, BU TERSANEDE İNŞA EDİLEN İKİ DUBANIN MASRAFINDAN ÖDENEGELEN MAAŞLARININ BU ŞEKİLDE ÖDENMESİNİN USULE AYKIRI OLDUĞU

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 13 AĞUSTOS 1885

DOSYA NO

 

9

SAYFA NO

 

11

BİRLİKLERİN KULLANMAK ÜZERE ALDIKLARI ÖDENEKLERE KARŞI VERDİKLERİ BELGELERİN USULE UYGUN OLMADIĞI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M 5 MAYIS 1885

DOSYA NO

 

11

SAYFA NO

 

62

İZMİT ACENTASI OLAN HAMPARSUN EFENDİNİN İDAREYİ MAHSUSA YARARINA AYKIRI HAREKET ETTİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 6 EYLÜL 1885

DOSYA NO

 

9

SAYFA NO

 

4

BİRLİKLERCE DOLDURULAN JURNAL VE HÜLASA TABELALARININ USULE UYGUN DÜZENLENMEDİĞİ

 

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 16 YEŞRİNİ EVVEL 1885

DOSYA NO

 

13

SAYFA NO

 

12/A

TOPHANE MÜŞİRİ ALİ SAİT PAŞANIN BAHÇESİ İÇİN TERSANEDE YAPILAN TULUMBA FİYATININ PİYASA FİYATLARINDAN YÜKSEK GÖRÜLDÜĞÜ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 29 KANUNİEVVEL 1885

DOSYA NO

 

9

SAYFA NO

 

23

BİNGAZİ TAHSİL MEMURUNUN YAPTIĞI TAHSİLAY İÇİN MÜHÜRSÜZ OALRAK VERDİĞİ KÜÇÜK PUSULALARIN USULÜNE UYGUN OLMADIĞI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 2 MAYIS 1887

DOSYA NO

 

9

SAYFA NO

 

44

GEMİLERDE TOP VE SİLAH TEMİZLİĞİNDE KULLANILAN ZEYTİNYAĞI HESAPLARININ ASKER YİYECEK İSTİHKAKLARI ARASINDA GÖSTERİLMESİNİN USULE UYGUN OLMADIĞI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 22 TEŞRİNENEVVEL 1888

DOSYA NO

 

16

SAYFA NO

 

60

İZMİRDE BULUNAN MANSURE KORVERTİNİN AYDIN EMVALİNDAN ALDIĞI PARANIN HESABININ DOĞRU GÖSTERİLMEMİŞ OLDUĞU

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. HAZİRAN 1890

DOSYA NO

 

43

SAYFA NO

 

36

MERİH KORVETİNİN NİSAN MUHASEBE CETVELİ YALNIZCA GEMİ KATİBİ TARAFINDAN MÜHÜRLENİP GÖNDERİLDİĞİ, USULE GÖRE GEMİ SÜVARİSİNİNDE MÜHÜRLENMESİ TALİMAT GEREĞİNDEN OLDUĞUNDAN BU GİBİ USULE AYKIRI HAREKET ETMEMESİ İÇİN KORVET SÜVARİSİNE TAKDİR VE TENBİH YAZISI GÖNDERİLMESİ

 

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 1 EYLÜL 1894

DOSYA NO

 

101

SAYFA NO

 

40

TAŞRADA BULUNAN GEMİLERE TAYİN EDİLEN ASKERİ KÂTİPLERİN YENİ TAYİN YERLERİNE GİTMEMEK İÇİN BAHANE İCAT ETTİKLERİ VE BÜYÜK MAKAMLARI RAHATSIZ ETTİKLERİ, BU GİBİLER İÇİN KANUNİ MUAMELE YAPILACAĞI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 4 NİSAN 1896

DOSYA NO

 

127

SAYFA NO

 

37

MALTEPEDE KAZASKER FEYZULLAH EFENDİNİN HAYRATI OAN ÇEŞMEDEN USULSÜZCE ALINMAKTA OLAN SUDAN DOLAYI MEKTEB-İ BAHRİYE İLE ÇEŞME MÜTEVELİSİ ARSINDA HÂSIL OLAN İHTİLAF ÜZERİNE

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 17 NİSAN 1897

DOSYA NO

 

136

SAYFA NO

 

80

BİNGAZİ DE VAZİFELİ MARMARA VAPURU SÜVARİSİ TAHİR EFENDİNİN 7700 KURUŞLUK SU-İ İSTİMALİNİ TETKİK ETMEK ÜZERE MÜFETTİŞ MİRALAY HAKKI BEY NEZARET EMİRİ İLE MAHALLİNE GÖNDERİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 9 NİSAN 1898

DOSYA NO

 

155

SAYFA NO

 

1

BAHRİYE ZABİTLERİNİN İSTİHKAKI OLAN EKMEKLERİ EVLERİNE GÖTÜRÜP TEVZİ EDEN TABLEKARLAR HİLE YAPARAK EVLERE EKSİK ADETTE EKMNEK VERMEKTE VEYA HAKKI OLANLARA EKMEK VERMEYİP ARTTIRDIKLARI EKMEKLERİ ÇARŞIDA 20 PARAYA SATTIKLARI GÖRÜLMÜŞTÜR

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 5 HAZİRAN 1899

DOSYA NO

 

164

SAYFA NO

 

15

EVVELCE ALTINCI DAİREYİ BELEDİYECE İNŞA ETTİRİLİP HAVUZLARIN İPTALİNE SEBEP OLAN KASIMPAŞA ÇÖP İSKLESİNİN BURADAN NAKLEDİLİP BU YERE HİÇBİR SURETTE SÜPRÜNTÜ DÖKTÜRÜLMEMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 14 TEMMUZ 1901

DOSYA NO

 

188

SAYFA NO

 

36

BAZI HUSUSLARI SORUŞTURULMASI İÇİN BAHRİYE MÜTEAHHİTLERİNDEN OSMAN PAŞA KÖPRÜ DÜKKÂNLARI MÜTEAHHİDİ ABDÜLFETTAH, HACI YORGİ, MİŞON, TAŞ MÜTEAHHİDİ TODORAKİ, HACI AHMET, KARAMANYAN KUMPANYASI, TENEKECİ İSAK, YAKOVACİ, ARTİN ARSLANYAN, DON YAĞI MÜTEAHHİDİ ARAKLI, KÖSEOĞLU SİMONAKİ, TUĞLACI HACI MUSTAFA VE TEDEİLYOS EFENDİLERİN DAİREYİ BAHRİYEDE ISLAHAT KOMİSYOMUNA GELMELERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 9 EYLÜL 1901

DOSYA NO

 

184

SAYFA NO

 

70

BOYANA VAPURU KÂTİBİNİN SAHTE EKMEK PUSULASI TANZİM ETTİĞİ VE SÜVARİSİNİNDE HAKİKAT OLMAYAN SAÇI MUHASEBEYE İTHAL ETTİĞİNE DAİR DİVANI HARP MAZBATASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 1 MART 1910

DOSYA NO

 

278

SAYFA NO

 

8

BAHRİYE ÇARKÇI AMELİYAT MEKTEBİ TALEBE SANDIĞI MUAMELATI USULSUZ CEREYAN ETTİĞİNDEN DOLAYI SANDIK İLE MEKTEBİ BAHRİYEDE MEVCUT HER İKİ MEKTEP SANDIK HESAPLARININ 1326 MARTINDAN İTİBAREN LEVAZIMAT-I UMUMİYESİNİN HAZİNE-İ BAHRİYECE TEDARİK VE İZHARININ MUVAFIK OLACAĞI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 16 AĞUSTOS 1874

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

11/A

DENİZ SUBAYLARINDAN ÖLENLERİN EŞ VE YETİMLERİNE BAĞLANACAK MAAŞ TUTARI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 5 KANUNİEVVEL 1874

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

15/A

PİYALE AHMET BEYİN MAAŞ TUTARI VE ATANMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 3 TEMMUZ 1875

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

28

EVVELCE ÇALIŞTIRILIRKEN SONRADAN TERKEDİLMİŞ BULUNAN SARIYERDEKİ BAKIR OCAKLARIBDA ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ ÜCRETLERİ

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 12 MART 1876

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

33

ÖLEN SUBAYLARI BIRAKTIKLARI YETİMLERİNE YİRMİ YAŞINA KADAR, YETİMLERİ YOKSA ANA BABALARINA MAAŞ BAĞLANABİLECEĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 4 MAYIS 1876

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

36/A

TERSANEDE TATİL GÜNLERİNDEDE ÇALIŞTIĞI ANLAŞILAN BİR İŞÇİNİN GÜNDELİĞİNİN TAM AY VERİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 4 HAZİRAN 1876

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

46/A

TERSANEDE ÇALIŞAN İNGİLİZ USTALARIN YARDIMCILARI OLAN YERLİ İŞÇİLEREDE ONLAR GİBİ ÜCRETLERİNİN MUNTAZAM ÖDENMESİNİN DİĞER İŞÇİLER TARAFINDAN ŞİKÂYET KONUSU EDİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 6 ŞUBAT 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

101/A

ÇEŞİTLİ NEDENLERLE TAŞRAYA GÖNDERİLENLERE ÖDENECEK YOLLUKLAR

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 25 ŞUBAT 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

6/A-7/A

TERSANE İŞÇİLERİNİN ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNDE İZLENEN USUL

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 25 ŞUBAT 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

7/B

TERSANEDE KULLANILAN MANDA VE ESERLERİN BAYTARLIK HİZMETİNİ YAPANLARIN ÜCRETLERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 25 MART 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

18/A

TERSANE-İ AMİRE NAKLİYAT İŞLERİNDE KULLANILAN HAMALLARIN SORUMLUSU BİR SUBAYA EVVELCE OLDUĞU GİBİ YAN ÖDEME VERİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 31 MART 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

19/A

SUDA LİMANLARINDA İNŞA EDİLEN TEKNEDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN 3 AYLIK MAAŞLARI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 3 NİSAN 1877

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

21/A

TERSANE HAVUZLARINDA ÇALIŞAN ESKİ İŞÇİLERİN CUMA YEVMİYELERİNİN KESİLMEDEN ÖDENMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 28 ŞUBAT 1884

DOSYA NO

 

3

SAYFA NO

 

34–35

KATİP SUBAYLARIN MAAŞLARI GEÇİNMELERİNE YETMEDİĞİNDEN KENDİLERİNE BİR MİKTAR ERZAK VERİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 17 KANUNİEVVEL 1884

DOSYA NO

 

8/A

SAYFA NO

 

4

MEKTEBİ BAHRİYEDEN MEZUN OLAN 10 SUBAYIN GEÇMİŞ MAAŞLARININ ÖDENMESİ İSTEKLERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 22 KANUNİEVVEL 1885

DOSYA NO

 

13

SAYFA NO

 

64

SUDA TERSANESİNİ ARŞİN VİLAYETİNDEN ALMAKTA OLDUĞU TAHSİSAT ZAMANINDA GÖNDERİLMEDİĞİNDEN BU TERSANEDE MAAŞ ALAN ASKERLERE ÜCRETLERİ VERİLEMEMEKTEDİR

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 15 ŞUBAT 1885

DOSYA NO

 

13

SAYFA NO

 

111

TENSİKATA TABİ TUTULAN HASTALIKLI BİR SUBAYIN MAAŞININ ARTIRILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 26 MART 1885

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

19/A

GİRİTTE BULANAN MECİDİYE VAPURU SUBAYLARININ MAAŞ KÜSÜRLERİNİN CEZAYİRİ BAHRİ SEFİD EMVALİNDEN VERİLMESİ EMREDİLMİŞ İSE DE BU PARANIN BURADA ÖDENMESİ MÜMKÜN OLMADIĞINDAN NEREDEN VERİLECEĞİNİN BİLDİRİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 4 HAZİRAN 1885

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

82

BAHRİYE SUBAYLARININ EVLERİNE ÖDENECEK MAAŞLAR İÇİN TERTİP OLUNAN (SİPARİŞ KUPONLARI)

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 27 HAZİRAN 1885

DOSYA NO

 

15

SAYFA NO

 

95

EV YAPTIRIRKEN PARASI YETMEYEREK AÇIKTA KALAN BİR SUBAYIN EVVELCE ALMAMIŞ OLDUĞU BİRİKMİŞ MAAŞLARININ VERİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 10 KANUNİSANİ 1886

DOSYA NO

 

17

SAYFA NO

 

3

BAHRİYE MUHASEBESİ HARİCİNDEKİ EMVALDEN MAAŞLARI ALACAK OLANLARIZ İZLEYECEKLERİ YOL

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 3 TEŞRİNİEVVEL 1886

DOSYA NO

 

18

SAYFA NO

 

18

DERSADET LİMAN REİSİNİN 1302 YILI EYLÜL MAAŞ VE MASARİFİ MÜTEFERRİKASI TUTARLARI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 5 MART 1887

DOSYA NO

 

19

SAYFA NO

 

47/A

MÜTEVEFFA HOBART PAŞANIN CENAZESİNİ İSTANBULA GETİRMEK ÜZERE NECİD VAPURU İLE GÖNDERİLEN HEYETİN YOLLUKLARI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 20 EYLÜL 1888

DOSYA NO

 

16

SAYFA NO

 

54

PEYKİ TİCARET VAPURU PERSONELİ MAAŞLARINDAN KESİLMESİ GEREKEN YÜZDE BEŞ SANDIK AİDATI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 2 ŞUBAT 1889

DOSYA NO

 

16

SAYFA NO

 

86

ASKERE YENİ ALINANLARDAN AYIN 19 UNA KADAR KATILANLARA TAM MAAŞ VERİLECEĞİ BU TARİHTEN SONRA İLTİHAK EDENLERE HİÇ MAAŞ VERİLMEYECEĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 20 MART 1889

DOSYA NO

 

33

SAYFA NO

 

57

BAHRİYE ZABİTLERİNDEN SAĞ KOLAĞASI İSMAİL, SOL KOL AĞASI ÜNYELİ BEKİR AĞA, SOL KOLAĞASI MİHALİÇLİ AHMET KAPTAN İRTİHAL ETTİKLERİNDEN AİLELERİNE MAAŞ BAĞLANMASI

 

 

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 25 TEŞRİNİSANİ 1890

DOSYA NO

 

44

SAYFA NO

 

46

BİNBAŞI İSMAİL BEY İLE ÇARKÇI KALUSANİ MEHMET NİYAZİ EFENDİNİN ALDIKLARI HARCIRAH İLE KUMANDAN VEKÂLET ÜCRETİ OLARAK ŞEVKİ KAPTANA VERİLEN 10 GÜNLÜK VEKALET ÜCRETİ OLAN (285) KURUŞUN MUVAFIK BULUNDUĞU

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 17 MAYIS 1891

DOSYA NO

 

39

SAYFA NO

 

77

SUDA TERSANESİNİN 1306 ŞUBAT MUHASEBESİ MUVAFIK BULUNDUĞU BUNA GÖRE GİRİTTE BATAN LODOS VAPURUNDAN KURTULAN ZABITANA FEVKALADE OLARAK (3000), BU ZABITANIN ELBİSE VE SAİRESİ İÇİN (3982) VE VAPUR BATMADAN EVVEL SUDADAN HAREKETİNDE KÜŞET BEDELİ OLARAK (500) VE EVVELCE ALINMIŞ KÜŞET BEDELİ İÇİN MÜTEAHHİDİNE 67 KURUŞ 5 PARANIN VERİLMESİ İÇİN TOPLAM (7549) KURUŞ 5 PARA CAİZ GÖRÜLDÜĞÜ ANCAK KURTULAN ZABİTANIN MAAŞ TUTARI OLAN (19170) KURUŞUN MÜMAİLEYHİLERİN İSTİHKAKALARI TAHAKKUK ETTİĞİNDEN MAHSUB OLUNMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.7 ŞUBAT 1892

DOSYA NO

 

60

SAYFA NO

 

16

ERTUĞRUL FIRKATEYNİNDE ŞEHİT OLAN VE SALİMEN DÖNEN ZABİTANIN ZİMMETLERİ OLAN 36140 KURUŞ İLE ASİR VAPURUNDA VEFAT EDEN YÜZBAŞI TEVFİK EFENDİNİN BORCU OLAN 104 Kİ CEMAN 36244 KURUŞUN SADAKAYI PADİŞAHÎ OLARAK AFFOLUNMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 19 MART 1892

DOSYA NO

 

73

SAYFA NO

 

6

İDAREYİ MAHSUSA GEMİLERİNDE GÖREVLİ GEDİKLİ KÜÇÜK ZABİTLER İLE DENİZ ERLERİNE KENDİ ESAS AYLIKLARINA İLAVE OLARAK İDAREYİ MAHSUSA TARAFINDAN VERİLECEK ÜCRETLERİ GÖSTERİR LİSTE

 

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 11 EYLÜL 1893

DOSYA NO

 

76

SAYFA NO

 

10

AHMET RATİP PAŞAYI CİDDEYE GÖTİREN İZZETTİN VAPURUNA SÜVEYŞTEN ALINAN ATEŞÇİLERLE KILAVUZA VERİLEN TAYİN BEDELİ ÜCRETİNİN KABUL EDİLMESİ

 

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 24 NİSAN 1894

DOSYA NO

 

101

SAYFA NO

 

4

1303 SENESİNDE İŞKODRA GÖLÜNDE SEYİR VE SAYAHAT EDEN BOYANA VE NÜZHET VAPURU ERLERİNDEN İŞKODRA FIRKASI HASTAHANESİNDE TEDAVİ EDİLENLERİN İAŞE ÜCRETİ OLAN 1696 KURUŞ 10 PARANIN FIRKAYA ÖDENMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 20 MAYIS 1894

DOSYA NO

 

97

SAYFA NO

 

18

TERHİS EDİLEN EFRADIN TEZKERELERİNE YAZILI OLAN CÜZEŞTE MAAŞLARI İÇİN TANZİMİ VE VERİLMESİ GEREKEN KUPON VE RESMİ SENETLERİN ERİN MENSUT OLDUĞU REDİF KUMANDANLIĞINCA TANZİMİ VE İTA EDİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 16 TEŞRİNİEVVEL 1895

DOSYA NO

 

120

SAYFA NO

 

22

ZİMMETLERİ ÇIKAN ZABİTANIN MAAŞLARININ NISFININ KESİLECEĞİ USUL İCABI OLDUĞU VE MAAŞININ YARISI KESİLEN KORVET KATİBİ HAYRİ EFENDİYE BU HUSUSUN TEBLİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 2 MART 1898

DOSYA NO

 

142

SAYFA NO

 

72

USUL HARİCİ MAAŞINI LİMAN HÂSILATINDAN ALDIĞI İÇİN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN MUDANYA LİMAN REİSİNE, KUSURU İLK DEFA OLDUĞU İÇİN TENBİHNAME GÖNDERİLMESİ VE LİMAN PERSONELİNİN TAYİN BEDELLERİNİ HÂSILATTAN, MAAŞLARIDA MAHALLİ MAL MÜDÜRLÜKLERİNDEN ALMASININ MEVCUT KARAR İKTİZAZI BULUNDUĞUNUN TEBLİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 2 MART 1898

DOSYA NO

 

145

SAYFA NO

 

44

BAHRİYE MERKEZ HASTAHANESİ ECZACISI YANİ EFENDİNİN KALEYİ SULTANİYEDE OTURAN PEDERSOTİRİ KALFAYA İAŞESİ İÇİN SİPARİŞ MAAŞI TAHSİSİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 29 MART 1898

DOSYA NO

 

153

SAYFA NO

 

45

PEYKİ MESERRET KORVETİNDE BOĞULARAK ÖLEN BAHRİYE ASKERLERİNİN MEMLEKETLERİNDEKİ VALİDE VE AİLELERİNE FEVKAL NİZAM TAHSİS EDİLEN PARA İÇİN 1313 SENESİ MARTINDAN ŞUBATI NİHAYETİNE KADAR GÖNDERİLEN MAAŞ TUTARI KADAR PARA 1314 SENESİ İÇİNDE YENİDEN GÖNDERİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 9 TEMMUZ 1899

DOSYA NO

 

158

SAYFA NO

 

27

ERTUĞRUL FIRKATEYNİNDEN BAĞCI OĞLU MUSTAFANIN ANNE VE KIZINA, KEZA İSMALİN ANNESİ VE OĞLUNA FEVKALNİZAM TAHSİS EDİLEN MAAŞLARI İÇİN GÖNDERİLEN KOÇANLAR 1313 VE 1314 SENELERİNE AİT OLDUĞU HALDE 1314 VE 1315 SENELERİNE MAHSUS OLARAK GÖSTERİLDİĞİNDEN TAHSİL EDİLEREK AİLELERİNE İADE EDİLMESİ HAKKINDA TRABZON DEFTERDARLIĞI YAZISI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 13 MART 1901

DOSYA NO

 

175

SAYFA NO

 

70

TERSANE-İ AMİRE VE ŞUBELERİ FIRINLARINDA ÇALIŞAN HAMURKÂR AMELENİN EKMEK MÜLTEZİMİ YORGİ EFENDİNİN ALACAKLARI OLAN (43065) KURUŞUN, MÜLTEZİMİN HAZİNEYİ BAHRİYEDEN OLAN MATLUBATINDAN KESİLEREK HAK SAHİPLERİNE VERİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 21 EYLÜL 1901

DOSYA NO

 

182

SAYFA NO

 

27

ÜMERA VE ZABİTANDAN AY ORTALARINDA VEFAT EDNLERİN O AY NİHAYETİNE KADAR OLAN MUAYENAT BEDELLERİNİN KESİLMEMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 16 TEMMUZ 1902

DOSYA NO

 

193

SAYFA NO

 

37

BAHRİYE MERKEZ HASTAHANESİNDEN ÜMERA VE ZABİTANA VERİLEN İLAÇ PARALARININ MAHSUSU HAKKINDA

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.31 AĞUSTOS 1903

DOSYA NO

 

212

SAYFA NO

 

52

GENEVODAKİ GEMİLERİN İNŞASINA MEMUR MİRLİVA HALİL PAŞANIN GÖSTERDİĞİ 4822 KURUŞ TELGRAF,868 KURUŞ 10 PARA POSTA ÜCRETİ İLE BİR SENELİK KIRTASİYE ESMANI OLAN 1092 KURUŞUN KABUL EDİLİP EDİLMEYECEĞİNİN ŞURAYI BAHRİYE KARARINA BAĞLI OLDUĞU

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.2 AĞUSTOS 1903

DOSYA NO

 

212

SAYFA NO

 

8

KİLDE BULUNAN ASARI TEVFİK SÜVARİSİ MİRALAY RÜSTEM BEYE HER AY 30 LİRA VE ÇARKÇI BAŞI ALİ BEYE 20 LİRA ZAMMI MAAŞ VERİLMESİ 30 HAZİRAN 1318 TARİHLİ İRADEYİ SENİYYE İKTİZASI OLDUĞU VE FON HOVFE PAŞANIN MUHASEBELERİNDE BU NAMA OLAN MASRAFLARIN DİKKATE ALINMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.27 TEŞRİNEVVEL 1903

DOSYA NO

 

211

SAYFA NO

 

63

1319(1903)SENESİ MARTI BAŞINDAN HAZİRAN SONUNA KADAR BOĞAZ İÇİNDEKİ GEMİ VE ASKERİ MEVKİLERDEN ŞİRKETİ HAYRİYE VAPURLARIYLA GİDİP GELEN ER VE ASKERİ NAVLU ÜCRETİ OLARAK 820 KURUŞ 10 PARANIN ADI GEÇEN ŞİRKETE ÖDENMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.28 KANUNSANİ 1904

DOSYA NO

 

217

SAYFA NO

 

133

BÜTÜN MAAŞLARIN HAMİDİYE HİCAZ DEMİRYOLU MENFAATİNE İHDAS EDİLEN MAKBUZLARA YAZILMASI KARARI ALİ İKTİZASINDAN OLDUĞU HALDE KAMERON TERSANESİNİN 29 ŞUBAT 1319(1903)TARİHLİ İCMALİNDE MAAŞI ASKERİ İLE ZAMMI MAAŞ İÇİN BU MAKBUZLAR DOLDURULMADIĞINDAN 15 KIT’A MAKBUZUN BEHERİ İÇİN YARIMŞAR LİRA OLMAK ÜZERE 7,5 OSMANLI ALTINININ ESHABINDAN TAHSİL EDİLMESİ

 

 

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 21 EYLÜL 1890

DOSYA NO

 

46

SAYFA NO

 

14

ESBAK KAPTANI DEYA CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞANIN VAKFI MUSAKKAFATINDAN OLUP NEFSİ MİDİLLİ SANCAĞI DÂHİLİNDE BULUNAN VAKIF ARAZİLERİN KİMLERİN YEDİ TASARRUFUNDA BULUNDUĞUNUN MİDİLLİ LİMAN REİSLİĞİNE TAHKİK EDİLİP BİLDİRİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 17 AĞUSTOS 1892

DOSYA NO

 

64

SAYFA NO

 

9

CEZAYİRLİ GAZİ HASAN BEYİN VAKFINDAN OLUP KAL’AYI SULTANİYEDE VE KARŞI CİHETTE ŞEYH NURİ EFENDİNİN İDARESİNDE SU DEĞİRMENİ, EMLAK, ARAZİ VE SAİRENİN NE MİKTAR VE CİNS OLDUĞUNUN TAHKİKİ İLE BİR DEFTER TANZİM EDİLEREK GÖNDERİLMESİ KAL’AYI SULTANİYE LİMAN REİSLİĞİNDEN İSTENİYOR

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 28 HAZİRAN 1893

DOSYA NO

 

87

SAYFA NO

 

23

CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞAYA AİT ARAZİ ÜZERİNDEKİ İSKELENİN 300 KURUŞ KİRA İLE BİR DEĞİRMENE KİRALANDIĞI HALDE BU İSKELEYE HİÇ BİR VASITA YANAŞTIRMAYAN YAĞ KARANI MAVNACIKLARINDAN MEHMET AĞANIN BU HAREKETİNE MANİ OLUNMASI VE İSKELEYİ BATTAL BİR HALDE BIRAKAN SALAPURYANIN BURADAN KALDIRILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 26 TEMMUZ 1893

DOSYA NO

 

64

SAYFA NO

 

9

CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞANIN VAKFINI MEYDANA ÇIKARMAK İÇİN VEKİL TAYİN EDİLMESİNİ İSTEYEN SABIK ORDU LİMAN REİSİ KOLAĞASI TEHİR KAPTANA BU VAKFIN İŞLERİNE BAKMAK ÜZERE İZZETLÜ HÜSEYİN HÜSNÜ BEYİN MÜŞAVİR TAYİN EDİLDİĞİNİN DUYURULMASI

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 11 AĞUSTOS 1893

DOSYA NO

 

77

SAYFA NO

 

18

CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞANIN MİDİLLİDEKİ VAKIFLARI HAKKINDA ŞİFAHİ BİLGİ VERMEK ÜZERE MİDİLLİ LİMAN REİSİNİN İSTANBULA GELMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 30 NİSAN 1894

DOSYA NO

 

95

SAYFA NO

 

39

SABIK KAPTANIDERYA GAZİ HASN PAŞANIN MİDİLLİDEKİ VAKIFLARI HESAPLARININ TESVİYESİ VE GEREKEN İDARE VE NİZAMİ VE ŞERİ MUAMELATININ GÖRÜLMESİ İÇİN HUKUK MÜŞAVİRİ HÜSNÜ BEYİN MİDİLLİYE GÖNDERİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.6 MAYIS 1894

DOSYA NO

 

103

SAYFA NO

 

17

CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞA VAKFINDAN KIŞLA CADDESİNDEKİ BOŞ ARSA ÜZERİNE EVVELCE İNŞA EDİLEN DÜKKÂNLAR HİZASINA BİR DÜKKÂN DAHA İNŞA EDİLECEĞİNDEN NE KADAR MASRAFLA YAPILACAĞINA DAİR KEŞFİNİN HAZIRLANMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M.3 MAYIS 1896

DOSYA NO

 

124

SAYFA NO

 

10

MECİT NAMINDAKİ ŞAHSIN KASIMPAŞADA VAPUR İSKELESİ YANINDA ÇAY VE SU SATMAK ÜZERE KULÜBE İNŞA ETMEK İSTEDİĞİ YER CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞA VAKFINDAN OLDUĞU VE BU GİBİ VAKIF ARSALARA KULÜBE İNŞA EDİLEMEYECEĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 26 ŞUBAT 1899

DOSYA NO

 

147

SAYFA NO

 

66

MİDİLLİ LİMAN REİSİ REFAKATİNE TAYİN EDİLEN KORVET KÂTİBİ HÜSNÜ EFENDİYE HEM GAZİ HASAN PAŞA VAKFININ HESAPLARININ HEMDE LİMAKA AİT BİLCÜMLE HESAP VE YAZI İŞLERİNE BAKTIRILMASI

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 30 HAZİRAN 1900

DOSYA NO

 

172

SAYFA NO

 

24

KASIMPAŞADA İSKELE BAŞINA YAPILAN RIHTIM LEVAZIMATINI KOYMAK ÜZERE GAZİ HASAN PAŞA VAKFINDAN OLAN ARSA ÜZERİNE TERSANE-İ AMİRE TARAFINDAN MUVAKKATEN YAPILMIŞ OLAN TAHTA KULUBENİN BEDELİ VAKIF PARASINDAN VERİLMEK ÜZERE VÂKIFA TERKEDİLMESİ İÇİN GEREKEN MUAMELENİN YAPILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 11 ŞUBAT 1905

DOSYA NO

 

226

SAYFA NO

 

92

KASIMPAŞADA SEBİL KAPISI DENİLEN YERDE CEZAYİRLİ GAZİ HASAN VAKFINDAN OLUP HEYETİ ALİYESİ DEĞİŞTİRİLEREK MEYHANE HALİNE GETİRİLİP İÇKİ SATILMAKTA OLAN ÜÇ ADET DÜKKÂNIN CAMİ VE KIŞLAYA YAKINLIĞI DOLAYISIYLA İÇKİ SATIŞININ MEN EDİLMESİ EVVELCE ZAPTİYE NEZARETİNCE EMREDİLMİŞTİR. BU DEFA YİNE AYNI YERE YAKIN BAŞKA BİR DÜKKÂNDA MAHALLİ POLİS KOMSERİNİN MÜSAMAHASI İLE YİNE İÇKİ SATILMAYA BAŞLANDIĞINDAN BU HUSUSUN SURETİ KATİYEDE YASAK EDİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 26 TEMMUZ 1875

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

30

KÜÇÜK ÇEŞMEDEKİ BİR BOSTANDAN ALINAN TERSANE VERGİSİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 8 TEŞRİNİSANİ 1885

DOSYA NO

 

13

SAYFA NO

 

56/A

İZMİRDE İKİ YIL ÖNCE KURULMUŞ BULUNAN HAMİDİYE KUMPANYASI VAPURLARININ LİMAN VERGİLERİ

 

 

 

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 26 AĞUSTOS 1893

DOSYA NO

 

90

SAYFA NO

 

28

MEHMET ALİ PAŞANIN KAPTAN PAŞALIĞI ZAMANINDA KARTAL VAPUR İSKELESİ İNŞA EDİLİRKEN İSKELENİN YANINDA KAZIK ÇAKILARAK DENİZ HAMAMI MİSİLLÜ DENİZ SATI ÜZERİNDE YAPILAN GAZİNODAN VERGİ ALINMASININ İCAP ETMEYECEĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 22 AĞUSTOS 1876

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

48

SARDUNYA DEVLETİ TEBASINDAN OLARAK TERSANEDE 30 YIL HİZMET ETMİŞ OLAN BİR DOKTORA BAĞLANA EMEKLİ AYLIĞI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 1 KANUNİSANİ 1911

DOSYA NO

 

293

SAYFA NO

 

33

DONANMA KUMANDANI WİLLİAM PAŞANIN HÜKÜMETİ SENİYE İLE YAPTIĞI MUKAVELENİN İADE EDİLMEK ÜZERE MUHASEBAT DAİRESİNE GÖNDERİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 19 MART 1894

DOSYA NO

 

101

SAYFA NO

 

1

YENİ ALINAN NEVESER USKUNAYI HÜMAYUNU İLE LÜTFU HÜMAYUN KORVETİNİN DEVİR TESLİM MUAMELESİNİ GÖSTERİR MAZBATANIN KOMİSYON CERİDESİNE KAYDEDİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 16 TEŞRİNİEVVEL 1895

DOSYA NO

 

120

SAYFA NO

 

27

LONDRA ATEŞE NAVALİ GALİP BEYİN İDAREYİ MAHSUSA İÇİN MÜBAYAA ETTİĞİ MEKKE VAPURU BEDELİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 17 EYLÜL 1899

DOSYA NO

 

160

SAYFA NO

 

79

EREĞLİ MADEN NEZARETİ TARAFINDAN TERSANE-İ AMİREYE YENİ İNŞA ETTİRİLEN 2 ADET MAVNA BEDELİNİ MECİDİYE 19 KURUŞ HESABI İLE BAHASININ (2000) KURUŞ OLDUĞU

 

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 2 NİSAN 1902

DOSYA NO

 

202

SAYFA NO

 

11

TEKİRDAĞ VAPURU İDAREYİ MAHSUSADAN TERSANE-İ AMİREYE NAKLEDİLDİĞİNDEN ADI GEÇEN VAPUR NAMINA RESMİ MÜHÜR KAZDIRILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 28 EYLÜL 1902

DOSYA NO

 

192

SAYFA NO

 

82

EFRADI ŞAHANE İLE DONATILAN MUSUL VAPURUNUN ALELUSUL JURNALİNİN AÇILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 22 KANUNİSANİ 1903

DOSYA NO

 

194

SAYFA NO

 

18

BAHRTİYE ASKERİ İLE TEÇHİZ EDİLEN BAYİKA-İ ZAFER GANBOTUNUN JURNALİNİN AÇILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 25 ŞUBAT 1903

DOSYA NO

 

194

SAYFA NO

 

28

TAŞRADA BULUNAN SANA VE KOZLU VAPURLARININ JURNALLERİNİN KÜŞAT EDİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 4 MAYIS 1903

DOSYA NO

 

206

SAYFA NO

 

10

ASKERLE TEÇHİZ EDİLEN MİDİLLİ VAPURU İLE BEŞİKTAŞ VAPURUNA İKİ KÂTİBİN TAYİN EDİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 10 AĞUSTOS 1903

DOSYA NO

 

206

SAYFA NO

 

30

ASKERLE TEÇHİZ EDİLEN KAMİL PAŞA VAPURUNA KORVET KÂTİBİ KASIMPAŞALI BEDRİ EFENDİNİN TAYİN EDİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 15 AĞUSTOS 1903

DOSYA NO

 

206

SAYFA NO

 

32

ASKERLE TEÇHİZ EDİLEN BANDIRMA VAPURU KÂTİBİNE KORVET KÂTİBİ KASIMPAŞALI MEHMET BEHÇET BİN TEVFİK EFENDİNİN ATANDIĞI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 13 EYLÜL 1903

DOSYA NO

 

206

SAYFA NO

 

39

ASKERLE TEÇHİZ EDİLEN GİRİT VAPURU KÂTİBİNE KORVET KÂTİBİ ETYEMEZLİ HASAN BİN ALİ EFENDİNİN ATANDIĞI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 18 TEŞRİNİEVVEL 1903

DOSYA NO

 

206

SAYFA NO

 

42

ASKERLE TEÇHİZ EDİLEN CANİK VAPURUNA BRİK KÂTİBİ KAPANDİKLİ İHSAN BİN RAŞİT EFENDİNİN TAYİN EDİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 25 TEŞRİNİSANİ 1903

DOSYA NO

 

206

SAYFA NO

 

48

ASKERLE TEÇHİZ EDİLEN KOSOVA VAPURU KÂTİBİNE BRİK KÂTİBİ KASIMPAŞALI HASAN BİN KAHRAMAN EFENDİNİN ATANDIĞI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 27 AĞUSTOS 1905

DOSYA NO

 

229

SAYFA NO

 

14

MÜBAYAA EDİLEN KASTAMONU VAPURUNUN İSTANBULA GELDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 19 KANUNİEVVEL 1905

DOSYA NO

 

232

SAYFA NO

 

56

İZMİT TERSANESİNDE İNŞA EDİLMEKTE OLAN İKİ KURUVAZÖRDE VAZİFELİ ÜÇ SUBAYIN ALMIŞ OLDUKLARI İAŞE İÇİN LAZIM OLAN SARF SENETLERİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 19 AĞUSTOS 1907

DOSYA NO

 

229

SAYFA NO

 

86

FRANSANIN ŞİNAYDER KUMPANYASININ İNŞA ETTİĞİ 5 TARASSUT GEMİSİ YAKINDA İSTANBULA GELECEĞİNDEN BUNLARA ASLARI YAZILI 5 TABİBİN TAYİN EDİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 5 ŞUBAT 1908

DOSYA NO

 

255

SAYFA NO

 

93

SATIN ALINARAK ASKERLE TEÇHİZ EDİLEN SÜRAT VAPURU İÇİN RESMİ MÜHÜRÜN KALDIRILMASI

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 22 TEMMUZ 1908

DOSYA NO

 

276

SAYFA NO

 

43

FRANSADAN YENİ GELEN YARHİSAR TORPİDOSUNUN BİRÇOK KAPELA MUŞAMBASI EKSİK OLDUĞUNSAN YAPILMASI VE ECNEBİ TEZGAHLARDA İNŞA EDİLEN GEMİLERİN KONTRATLARINA GÖRE HİÇBİR EKSİĞİ OLMADAN TESLİM ALINMASI İÇİN AVRUPADA İNŞATA MEMUR UMERA VE ZABITAN-I BAHRİYEYE EMİR VERİLMESİ

 

BÖLÜM

Islahat

TARİH

M. 24 EYLÜL 1910

DOSYA NO

 

295

SAYFA NO

 

42

ALMANYADAN MÜBAYAA EDİLEREK ASKERİ ŞAHANE İLE DONATILAN NUMUNE-İ HAMİYET TORPİDO MUHRİBİNİN DEFTER VE JURNALİNİN AÇILMASI