Loading
HARBORS
LİMANLAR BÖLÜMÜNE AİT BELGELER
ENV. NO ADI KAPSADIĞI TARİH
5287 ACENTELERDEN GELEN MEKTUP SURETLERİ KAYIT DEFTERİ R.1326-1327 (M.1910-191
4808 AKDENİZDEN GELİP ÇANAKKALE'DEN TRANSİT GEÇECEK GEMİLER HAKKINDA NİZAM R.1309/M.1893-1894
5231 ASKER YEMEK TABELALARI DEFTERİ R.1323/M.1907-1908
4953 BAHR-İ SEFİD TAHSİL MEMURLUĞU VE RODOS LİMAN RİYASETİNE TEL DEFTERİ R.1314-17 (M.1898-1902)
4940 BAHR-İ SİYAH VE KÖRFEZ LİMANLARI İSTATİSTİK DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
5145 BAHRİYE NEZARETİNE GÖNDERİLEN EVRAK MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-EYLÜL 1319/M.M
5404 BATUM RİYASETİ VARİDE VE SADİRE EVRAK DOSYASI TARİHSİZDİR
4749 BUYRULDU DEFTERİ H.1285-1303/M.1868-188
5167 CEZAİR-İ BAHR-İ SEFİD TAHSİL MEMURLUĞU VARİDE TAHSİL (RODOS LİMANI) DEFTER R.1320-1323/M.1904-190
5067 CEZAYİR-İ BAHR-İ SEFİD TAHSİL MEMURLUĞU VARİDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
5212 DEAVİ KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1322-1323/M.1906-190
5313 DEAVİ KALEMİ TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1326/M.1910-1911
5253 DEAVİ, RÜSUMAT VE MUHASEBE KALEMLERİ TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1324-1325 (M.1908-190
4784 DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1304/M.1888-1889
5291 DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1326 (M.1910-1911)
5294 DERKENAR MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1326-1327 (M.1910-191
4763 DERKENAR VE İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.1297/M.1881-1882
5058 DERSAADET LİMAN DAİRELERİ MUHABERE DOSYASI R.1316 (M.1900-1901)
4751 DERSAADET LİMAN DAİRESİ İLMÜHABER TAHRİRAT DEFTERİ R.1286-1288/M.1870-187
4790 DERSAADET LİMAN DAİRESİ NİZAMNAMESİ KOZLU LİMANI ÜCRET TARİFESİ DEFTERİ R.1305/M.1889-1890
5164 DERSAADET LİMAN DAİRESİ TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL-TEŞRİN-İ EVVE
4873 DEVAİR İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL 1313/M.EYLÜL-
5343 DRAÇ LİMANI KAYIK RÜSUMU DEFTERİ R.1327/M.1911-1912
5241 ECNEBİ VAPURLARI ŞAMANDIRA RÜSUMU DEFTERİ R.1324-1326/M.1908-191
4792 EFRAT KÜNYE DEFTERİ R.1307/M.1891-1892
5064 ERDEK'E TABİ LİMANLARA GELİP GİDEN MERAKİP İSTATİSTİK DEFTERİ R.1316-1326 (M.1900-191
5395 ERZAK MUHASEBE DEFTERİ R.1331/M.1915-1916
4946 EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4995 EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
5235 EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1324/M.1908-1909
5409 EVRAK SEVK DEFTERİ TARİHSİZDİR
5279 EVRAK-I VARİDE SURET KAYIT DEFTERİ R.1325-1330 (M.1909-191
4746 FENERLER HASILAT DEFTERİ R.1273-1280/M.1857-186
4766 GEMİ MESAHALARI RÜSUM KAYIT DEFTERİ R.1303-1307/M.1887-189
4765 GEMİ MESAHASI RÜSUM KAYIT DEFTERİ R.1299-1307/M.1883-189
4820 HATAB VESAİR HAMULELİ YELKEN SEFAİNİ DUHULİYE DEFTERİ R.1307-1316/M.1891-190
5223 HEYET-İ TEFTİŞİYE HÜLÂSA DEFTERİ R.1323-1324/M.1907-190
5135 İKİ PARÇA HALİNDEKİ DEFTERİN BİRİ; A) R.1319/M.1903-1904 TARİHLİ TAHRİRAT KALE R.EYLÜL-KANUN-I EVVEL
4796 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ R.1307/M.1891-1892
4832 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4877 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART 1313/M.MART-Nİ
4927 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
5022 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ R.AĞUSTOS 1316 (M.AĞU
5140 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319/M.1903-1904
5157 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320/M.1904-1905
5189 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321/M.1905-1906
5202 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ R.1323/M.1907-1908
5203 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ R.1322/M.1906-1907
5264 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ R.1325 (M.1909-1910)
5271 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ R.1325 (M.1909-1910)
5304 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ R.1326/M.1910-1911
5352 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ R.1328/M.1912-1913
5370 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ R.1328/M.1912-1913
4762 İLAM, MÜZEKKERE, DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1296-1297/M.1880-188
4812 İLMÜHABER DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ (R.1310/M.1894-1895) (R.
4855 İLMÜHABER MÜSEVVİDATI DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4757 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.1293/M.1877-1878
4760 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.1295-1298/M.1879-188
4785 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.1304/M.1888-1889
4828 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4845 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4850 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4851 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4869 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4888 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314/M.1898-1899
4890 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314/M.1898-1899
4901 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314/M.1898-1899
4905 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314/M.1898-1899
4907 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314/M.1898-1899
4911 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4912 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4918 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4976 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART 1315 (M.MART-Nİ
4978 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1900)
4986 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL 1315 (M.EYLÜL-
4987 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN 1315 (M.HAZİ
4989 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ 1315 (M.
4990 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS 1315 (M.MAYIS-H
4997 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I SANİ 1315 (M.
4998 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL 1315 (
4999 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.NİSAN 1315 (M.NİSAN-
5013 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1316 (M.ŞUBAT-
5034 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ 1316 (M.TEMM
5049 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART 1316 (M.MART-Nİ
5054 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.NİSAN 1316 (M.NİSAN-
5078 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN-TEMMUZ-AĞ
5356 İMZALI YOKLAMA DEFTERİ R.1328/M.1912-1913
4818 İSTANBUL VE TAŞRA LİMANLARI RUSUMAT-I MÜTENEVVİA DEFTERİ R.1310-1312/M.1894-189
5393 İSTANBUL VİLAYETİ ORMAN MAADİN VARİDE DOSYASI R.1330/M.1914-1915
4814 İSTANBULA GELEN ERMENİLERİN ESAMİ KAYIT DEFTERİ R.1310-1311/M.1894-189
5408 İZMİR LİMANI, KLAVUZ YEVMİYE KAYIT JURNALİ DEFTERİ TARİHSİZDİR
4797 JURNAL MÜSVEDDE DEFTERİ R.1307/M.1891-1892
4798 JURNAL MÜSVEDDE DEFTERİ R.1308/M.1892-1893
4810 KANDİYE LİMANI MANİFESTO HASILAT DEFTERİ R.1309-1310/M.1893-189
4767 KAYIKÇI ESNAFI KAYIT DEFTERİ R.1299/M.1883-1884
4799 KAYIKÇI RÜSUMU KAYIT DEFTERİ R.1306-1308/M.1890-189
5229 KAYIKÇILAR İLM-Ü HABER DEFTERİ R.1323/M.1907-1908
5385 KAYIKÇILAR KALEMİ DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1329-1330/M.1913-191
5331 KAYIKÇILAR KALEMİ HASILAT KAYIT DEFTERİ R.1321-1326/M.1905-191
5282 KAYIKÇILAR KALEMİ KÜNYE KAYIT DEFTERİ R.1323 (M.1907-1908), R.
5105 KAYIKÇILAR KALEMİ YEVMİYE DEFTERİ R.1318/M.1902-1903
4837 KAYIKLAR KALEMİNİN TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313-1314/M.1897-189
4800 KEBİR-İ UMUMİ DEFTERİ R.1308/M.1892-1893
5398 KEŞKÜL VAPURUNA AİT SEYİR DEFTERİ R.1330-1338/M.1914-192
4770 KONSOLOSLUKLARA YAZILAN TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (FRANSIZCA) M.1885-1902
5397 KURŞUNLU MAHZEN MEVKİ MEMURLUĞUNA İSTANBUL ORMAN VE MAADİN MÜDÜRLÜ (R.1330/M.1914-1915) (R.
5307 LİMAN DAİRELERİ 1326 SENESİ KADROLARI DEFTERİ R.1326/M.1910-1911
5365 LİMAN EVRAKI VARİDE KAYIT DEFTERİ R.1328/M.1912-1913
4811 LİMAN İDARESİ ZABİTAN MAAŞ DEFTERİ R.1309-1312/M.1893-189
5375 LİMAN ISLAHAT RAPORU DEFTERİ R.1329/M.1913-1914
5384 LİMAN KOMİSYONU MÜZEKKERE DEFTERİ R.1329/M.1913-1914
5318 LİMAN KOMUTANLIĞI ERAT KÜNYE DEFTERİ M.1927
4974 LİMAN MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART 1315 (M.MART-Nİ
5261 LİMAN REİSLERİNİN RÜTBE VE KÜNYE DEFTERİ R.1325 (M.1909-1910)
4781 LİMAN REİSLİKLERİ TATBİK MÜHÜRLERİ DEFTERİ R.1303/M.1887-1888
5196 LİMAN RİYASETİ MUHABERAT DOSYASI R.1322/M.1906-1907
5091 LİMAN RİYASETİNE ÇEKİLEN TELGRAF DEFTERİ R.1317-1319 (M.1901-190
5402 LİMAN RÜESASI VE SEFAİN SÜVARİLERİ EVRAK KAYIT DEFTERİ TARİHSİZDİR
5345 LİMAN RÜESASI VE SEFAİN-İ OSMANİYE SÜVARİLERİ EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1327/M.1911-1912
5040 LİMAN ŞEHRİYE HASILAT DEFTERİ R.1314-1316 (M.1898-190
4970 LİMAN TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
5346 LİMAN TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1328/M.1912-1913
5069 LİMAN VEZNESİ SERGİ DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
5269 LİMAN VEZNESİ VARİDAT VE MASARİFAT MUVAZENE DEFTERİ R.1325 (M.1909-1910)
5158 LİMAN ZABIT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320/M.1904-1905
4881 LİMANA GİRİP ÇIKAN SEFAİN DEFTERİ R.1313-1314/M.1897-189
5119 LİMANLARA ÇEKİLEN TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1316/M.ŞUBAT-
4945 LİMANLARA GÖNDERİLEN TAMİM DOSYASI R.1314-1320 (M.1898-190
5009 MABEYN JURNAL MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL 1314 (M.EYLÜL-
5026 MABEYN JURNAL MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART 1316 (M.MART-Nİ
4962 MABEYN JURNALİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
4964 MABEYN JURNALİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
5072 MABEYN JURNALLER MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ 1315 (M.TEMM
4860 MABEYN JURNALLERİ DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4830 MABEYNE BİLDİRİLEN GEÇİŞ JURNALİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4957 MABEYNE GÖNDERİLEN JURNAL MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS 1315 (M.MAYIS-H
5100 MABEYNE GÖNDERİLEN JURNAL MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316/M.1900-1901
4866 MABEYNE SUNULAN JURNAL DEFTERİ R.HAZİRAN 1313/M.HAZİR
4899 MABEYNE SUNULAN JURNAL DEFTERİ R.1314/M.1898-1899
4965 MABEYNE SUNULAN JURNAL MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
4966 MABEYNE SUNULAN JURNAL MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
4815 MABEYNE SUNULAN JURNAL MÜSVEDDELERİ KAYIT DEFTERİ R.1310/M.1894-1895
4947 MABEYNE SUNULAN MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4825 MABEYNE SUNULAN VUKUAT JURNALLERİ DEFTERİ R.1312/M.1896-1897
4772 MABEYNE TAKDİM KILINAN JURNAL MÜSVEDDELERİ DEFTERİ R.1302/M.1886-1887
5101 MABEYNE VERİLEN JURNAL DEFTERİ R.1316/M.1900-1901
5116 MABEYNE VERİLEN JURNAL MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318/M.1902-1903
5130 MABEYNE VERİLEN JURNAL MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319/M.1903-1904
5136 MABEYNE VERİLEN JURNAL MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319/M.1903-1904
5197 MABEYNE VERİLEN JURNAL MÜSVEDDE DEFTERİ R.1322/M.1906-1907
5230 MABEYNE VERİLEN JURNAL MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321/M.1905-1906
5238 MABEYNE VERİLEN JURNAL MÜSVEDDE DEFTERİ R.1324/M.1908-1909
5028 MABEYNE VERİLEN JURNALLER MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1314 (M.ŞUBAT-
5186 MABEYNE VERİLEN JURNALLER MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL-ŞUBAT
5002 MABEYNE YAZILAN JURNAL DEFTERİ R.MART 1315 (M.MART-Nİ
4807 MABEYNE YAZILAN MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1309-1312/M.1893-189
5024 MABEYN-İ HÜMAYUN JURNAL MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS 1316 (M.MAYIS-H
5025 MABEYN-İ HÜMAYUN JURNAL MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I SANİ 1316 (M.
5010 MABEYN-İ HÜMÂYÛN JURNAL MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ 1316 (M.
4861 MABEYN-İ HÜMAYUN JURNALLERİ DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
5187 MABEYN-İ HÜMAYUN MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321/M.1905-1906
5014 MABEYN-İ HÜMAYUN'A VERİLEN JURNALLER MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ 1316 (M.TEMM
4821 MABEYN-İ HÜMAYUNA VERİLEN VUKUAT JURNALLERİ DEFTERİ R.1311/M.1895-1896
4822 MAKAM VE İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311/M.1895-1896
5381 MALİYE MÜFETTİŞİ SELAHATTİN BEYİN LİMAN MUAMELATINI KONTROL LAYİHASI DEFTE R.11 TEŞRİN-İ SANİ 1329/
4778 MANİFESTO HASILAT KAYIT DEFTERİ R.1302-1311/M.1886-189
5042 MANİFESTO HASILAT KAYIT DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
4864 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897
4924 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4928 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4943 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4806 MEKTEB-İ BAHRİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ R.1321-1323/M.1905-190
4833 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4834 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4838 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4844 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4891 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314/M.1898-1899
4893 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314/M.1898-1899
4903 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314/M.1898-1899
4913 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4914 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4916 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4917 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4919 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4935 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4991 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL 1315 (
4992 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I SANİ 1315 (M.
4994 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN 1315 (M.HAZİ
4996 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS 1315 (M.MAYIS-H
5001 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.NİSAN 1315 (M.NİSAN-
5018 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.AĞUSTOS-EYLÜL 1316
5019 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS-HAZİRAN 1316 (
5020 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.AĞUSTOS 1316 (M.AĞU
5021 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ 1316 (M.
5037 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN-TEMMUZ 131
5038 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART 1316 (M.MART-Nİ
5043 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL-KANU
5045 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1316 (M.ŞUBAT-
5046 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL 1316 (
5052 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ 1316 (M.
5077 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
5088 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
5115 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318/M.1902-1903
5117 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316/M.1900-1901
5143 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319-1322/M.1903-190
5154 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320/M.1904-1905
5160 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-NİSAN 1320/M.M
5181 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321/M.1905-1906
5182 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321/M.1905-1906
5183 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321/M.1905-1906
5195 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1322/M.1906-1907
5200 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1322/M.1906-1907
5205 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1322/M.1906-1907
5240 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1324/M.1908-1909
5244 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1322/M.1906
5257 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1324 (M.1908-1909)
5280 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1325 (M.1909-1910)
5297 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1326 (M.1910-1911)
5329 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1327/M.1911-1912
5357 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1328/M.1912-1913
5366 MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1328/M.1912-1913
5344 MERKEZ MUHASEBESİ MÜZEKKERE DEFTERİ R.1327-1328/M.1911-191
4824 MİDYE LİMANI TAHRİRAT VE RÜSUM KAYIT DEFTERİ R.1312-1314, 1319, 1327-
5263 MUHARRERAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1325 (M.1909-1910)
4852 MUHASEBE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
5390 MUHASEBE DERKENAR DEFTERİ R.1330/M.1914-1915
5296 MUHASEBE DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1326 (M.1910-1911)
5323 MUHASEBE DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1327-1328/M.1911-191
5378 MUHASEBE EVRAK DEFTERİ R.1329/M.1913-1914
4858 MUHASEBE HESABATI TAŞRA LİMAN DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4933 MUHASEBE KALEMİ DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4934 MUHASEBE KALEMİ DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
5060 MUHASEBE KALEMİ DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN-AĞUSTOS 13
5151 MUHASEBE KALEMİ DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ-TEŞRİN-İ EVV
5192 MUHASEBE KALEMİ DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1322/M.1906-1907
5250 MUHASEBE KALEMİ DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1324/M.1908-1909
5275 MUHASEBE KALEMİ DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1325 (M.1909-1910)
5276 MUHASEBE KALEMİ DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1325 (M.1909-1910)
5290 MUHASEBE KALEMİ DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1326 (M.1910-1911)
5306 MUHASEBE KALEMİ DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1326/M.1910-1911
5311 MUHASEBE KALEMİ DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1326/M.1910-1911
5315 MUHASEBE KALEMİ DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1326/M.1910-1911
5317 MUHASEBE KALEMİ DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1327(M.1911-1912)
5321 MUHASEBE KALEMİ DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1327/M.1911-1912
5353 MUHASEBE KALEMİ DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1328-1329/M.1912-191
5359 MUHASEBE KALEMİ DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.NİSAN-TEMMUZ 1328/M
5177 MUHASEBE KALEMİ DERKENAR. MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321/M.1905-1906
5233 MUHASEBE KALEMİ DERKENAR. MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1323/M.1907-1908
5246 MUHASEBE KALEMİ DERKENAR. MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1324/M.1908-1909
5259 MUHASEBE KALEMİ DERKENAR. MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1325 (M.1909-1910)
5303 MUHASEBE KALEMİ DERKENAR. MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1326/M.1910-1911
5322 MUHASEBE KALEMİ DERKENAR. MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1327/M.1911-1912
5324 MUHASEBE KALEMİ DERKENAR. MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1327/M.1911-1912
5085 MUHASEBE KALEMİ EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1317-1327 (M.1901-191
4848 MUHASEBE KALEMİ HESAP DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
5050 MUHASEBE KALEMİ İCMALAT HESABI VARİDE İLMÜHABERLER DEFTERİ R.1316-1322 (M.1901-190
4937 MUHASEBE KALEMİ MAAŞ VE SENEDAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4897 MUHASEBE KALEMİ MASRAF KAYIT DEFTERİ R.1314/M.1898-1899
4906 MUHASEBE KALEMİ MASRAF KAYIT DEFTERİ R.1314/M.1898-1899
5305 MUHASEBE KALEMİ MERKEZ İCMAL DEFTERİ R.1326/M.1910-1911
4875 MUHASEBE KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4975 MUHASEBE KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899)
4980 MUHASEBE KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
4988 MUHASEBE KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL 1315,
4993 MUHASEBE KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315-1316 (M.1900)
5179 MUHASEBE KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321-1322/M.1905-190
4849 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
5017 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE DEFTERİ R.1316 (M.1900)
5076 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE DEFTERİ R.ŞUBAT 1316-MAYIS 131
5099 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE DEFTERİ R.1317/M.1901-1902
5138 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE DEFTERİ R.1319/M.1903-1904
5285 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE DEFTERİ R.1325 (M.1909-1910)
5325 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE DEFTERİ R.1327/M.1911-1912
5400 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE DEFTERİ TARİHSİZDİR
4920 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4936 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4955 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
5011 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
5033 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-MAYIS 1316 (M.M
5053 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1316 (M.ŞUBAT-
5070 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I SANİ-ŞUBAT 1
5079 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
5103 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318/M.1902-1903
5112 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318/M.1902-1903
5113 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318-1320/M.1902-190
5163 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319-1320/M.1903-190
5175 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321/M.1905-1906
5204 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1322-1323/M.1906-190
5206 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1322-1323/M.1906-190
5213 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1322-1323/M.1906-190
5221 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
5225 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1323-1324/M.1907-190
5228 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1323/M.1907-1908
5239 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1323/M.1907-1908
5272 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1325 (M.1909-1910)
5284 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1325-1326 (M.1909-191
5338 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1323/M.1907-1908
5348 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1328-1329/M.1912-191
5363 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ-ŞUBAT 1328/
5387 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1329/M.1913-1914
5394 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1330/M.1914-1915
5396 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1330/M.1914-1915
5399 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1331/M.1915-1916
5218 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE, DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1323/M.1907-1908
5219 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE, DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1323-1324/M.1908-190
5251 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE, DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1324 (M.1908)
5299 MUHASEBE KALEMİ MÜZEKKERE, DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1326 (M.1910-1911)
5380 MUHASEBE KALEMİ TAHRİRAT DEFTERİ R.1329/M.1913-1914
5003 MUHASEBE KALEMİ TAHRİRAT VE TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899)
5376 MUHASEBE KALEMİ TAHSİLAT DEFTERİ R.1329/M.1913-1914
4892 MUHASEBE KALEMİ TAŞRA LİMANLARI HESAP DEFTERİ R.1314-1315/M.1898-190
5320 MUHASEBE KALEMİ TAŞRA MÜSVEDDE DEFTERİ R.1327/M.1911-1912
5379 MUHASEBE KALEMİ TAŞRA MÜZEKKERE DEFTERİ R.1329/M.1913-1914
5368 MUHASEBE KALEMİ TAŞRA MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1328/M.1912-1913
5383 MUHASEBE KALEMİ TAŞRA MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1329/M.1913-1914
4854 MUHASEBE KALEMİ TEZKERE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
5047 MUHASEBE KALEMİ TEZKERE VARİDE DOSYASI R.1316 (M.1900-1901)
4755 MUHASEBE KALEMİ TEZKERE VE İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ R.1290-1299/M.1874-188
5141 MUHASEBE KALEMİNE MAHSUS DERKENAR VE MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319/M.1903-1904
4985 MUHASEBE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314-1315 (M.1898-190
5391 MUHASEBE MÜZEKKERE DEFTERİ R.1330/M.1914-1915
5340 MUHASEBE MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1327/M.1911-1912
5274 MUHASEBE TAŞRA MÜZEKKERE DEFTERİ R.1325 (M.1909-1910)
5161 MUHASEBE TETKİK KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I SANİ-ŞUBAT 1
5377 MUHASEBE TETKİK KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1329/M.1913-1914
5173 MUHASEBE TETKİK KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321-1322/M.1905-190
5289 MUHASEBE TETKİK KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1327-1329 (M.1911-191
5401 MUHASEBE TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1331/M.1915-1916
4750 MUHTELİF MİLLETLERE AİT GEMİLERİN İSİMLERİ TONAJ VE HESAPLARI R.1285-1286/M.1869-187
5388 MUVAZENE DEFTERİ R.1330/M.1914-1915
4776 MÜRURİYE RESMİ KAYIT DEFTERİ R.1302-1310/M.1886-189
4742 MÜRURİYE RUHSAT DEFTERİ H.1255/M.1839
5364 MÜSADERE KOMİSYONU VARİDE DEFTERİ R.1328-1329/M.1912-191
5354 MÜSADERE KOMİSYONU VARİDE DOSYASI R.1328-1329/M.1912-191
4862 MÜSVEDDE TELGRAF DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4794 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1307/M.1891-1892
4802 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1308/M.1892-1893
4813 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310/M.1894-1895
4827 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312-1313/M.1896-189
5090 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
5111 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318-1323/M.1902-190
5256 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1324-1325 (M.1908-191
4809 MÜZEKKERE VE DERKENAR DEFTERİ R.1309/M.1893-1894
4795 MÜZEKKERE VE DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1307/M.1891-1892
4764 MÜZEKKERE VE TAHRİRAT DEFTERİ R.1297-1304/M.1881-188
4786 NEZARETE TAKDİM KILINAN TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1305/M.1889-1890
4756 PERAKENDE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1292/M.1876-1877
4801 PRUVADİ FURTUNA DEFTERİ R.1308-1312/M.1892-189
4880 PRUVADİ FURTUNA DEFTERİ R.1313-1320/M.1897-190
5165 PRUVADİ FURTUNA DEFTERİ R.1320-1324/M.1904-190
5148 RODOS (CEZAYİR-İ BAHR-İ SEFİD VİLAYETİ) LİMAN RİYASETİ TAHRİRAT MÜSVEDDE DE R.1319-1322/M.1903-190
5123 RODOS (CEZAYİR-İ BAHR-İ SEFİD VİLAYETİ) LİMAN RİYASETİ VARİDE EVRAK DEFTERİ R.1318-1319/M.1902-190
5125 RODOS (CEZAYİR-İ BAHR-İ SEFİD VİLAYETİ) LİMAN RİYASETİ VARİDE EVRAK DEFTERİ R.1318-1319/M.1902-190
5094 RODOS (CEZAYİR-İ BAHR-İ SEFİD VİLAYETİ) LİMAN RİYASETİ VARİDE EVRAK DEFTERİ ( R.1317 (M.1901-1902)
5124 RODOS (CEZAYİR-İ BAHR-İ SEFİD VİLAYETİ) LİMAN RİYASETİ VARİDE-SADİRE EVRAK DE R.1318-1319/M.1902-190
5168 RODOS BAHRİYE TAHSİL MEMURLUĞUNA BAHRİYE NEZARETİNDEN ÇEKİLEN TELGRA R.1320-1323/M.1904-190
5092 RODOS LİMAN REİSLİĞİ VARİDE SADİRE MÜTEFERRİK EVRAK DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
5093 RODOS LİMAN RİYASETİ VARİDE SADİRE EVRAK DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
5095 RODOS LİMAN RİYASETİ VARİDE SADİRE EVRAK DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
5004 RODOS LİMANI EMİRNAME DEFTERİ; BAHRİYE NEZARETİNDEN RODOS LİMAN REİSLİĞ R.1316 (M.1900-1901)
5166 RUSUMAT KALEMİ MÜTENEVVİA DEFTERİ R.1320/M.1904-1905
5015 RUSUMAT KALEMİ SEFAİN YOKLAMA DEFTERİ R.1316 (M.1900)
5122 RUSUMAT KALEMİ TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318-1326/M.1902-191
4774 RÜSUM TONİLATOSUNU MESAHA İÇİN YENİ USUL TALİMAT DEFTERİ R.1302/M.1886
5373 RÜSUMAT KALEMİ DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1329/M.1913-1914
5066 RÜSUMAT KALEMİ JURNAL DEFTERİ R.1316-1318 (M.1900-190
5286 RÜSUMAT KALEMİ MÜZEKKERE DEFTERİ R.1326 (M.1910-1911)
5335 RÜSUMAT KALEMİ MÜZEKKERE DEFTERİ R.1327/M.1911-1912
5292 RÜSUMAT KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1326 (M.1910-1911)
5362 RÜSUMAT KALEMİ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-EYLÜL 1328/M.M
5382 RÜSUMAT KALEMİ RAPOR DEFTERİ R.1329/M.1913-1914
5319 RÜSUMAT KALEMİ TAHRİRAT DEFTERİ R.1327/M.1911-1912
5350 RÜSUMAT KALEMİ TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL-ŞUBAT 1328/M.
5288 RÜSUMAT KALEMİ TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1326-1327 (M.1910-191
4775 RÜSUMAT SEVAHİL-İ MÜTECAVİRE VE HALİÇ ŞİRKETİ KUMPANYA VAPURLARININ ŞAMA R.1302-1322/M.1886-190
5330 SADİRE EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1327/M.1911-1912
5333 SADİRE EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1327/M.1911-1912
4758 SAFRA İTA DEFTERİ R.1294-1295/M.1878-188
4788 SEFAİN ŞEHADETNAMELERİ KOÇANI DEFTERİ R.1306/M.1890-1891
5210 SEFAİN-İ ECNEBİYE YOKLAMA DEFTERİ R.1322/M.1906-1907
4816 SENEDAT-I BAHRİ HÜLASA KAYIT DEFTERİ R.1310-1315/M.1894-190
4769 SENEDAT-I BAHRİYE HÜLASA DEFTERİ R.1299-1310/M.1883-189
4787 SENEDAT-I BAHRİYE TAHRİRAT DEFTERİ R.1305-1309/M.1889-189
4744 SENED-İ BAHRİ DEFTERİ H.1265-1267/M.1848-185
4817 SENED-İ BAHRİ TAHRİRAT DEFTERİ R.1310-1313/M.1894-189
5184 SENED-İ BAHRİ VE GÜNDELİK MUHASEBE CETVELLERİ DOSYASI R.1321-1325/M.1905-191
4759 SENED-İ BAHRİ VE POLİÇE DEFTERİ R.1295-1313/M.1879-189
5372 SİLİVRİ LİMANI TAYFA TEZKERESİ HASILAT KAYIT DEFTERİ R.1303-1328/M.1887-191
4791 ŞAMANDIRA KALEMİ KAYDİYYE DEFTERİ R.1306/M.1890-1891
5137 ŞAMANDIRA RÜSUM DEFTERİ R.1317-1321/M.1901-190
4779 TAHRİRAT DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1303/M.1887-1888
4773 TAHRİRAT KALEMİ EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1302/M.1886-1887
4782 TAHRİRAT KALEMİ EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1304/M.1888-1889
4819 TAHRİRAT KALEMİ EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1311/M.1895-1896
5131 TAHRİRAT KALEMİ EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1319/M.1903-1904
5147 TAHRİRAT KALEMİ EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1319/M.1903-1904 R.13
5265 TAHRİRAT KALEMİ EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1325 (M.1909-1910)
5278 TAHRİRAT KALEMİ EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1325 (M.1909-1910)
4780 TAHRİRAT KALEMİ İLMÜHABER MÜSEVİDAT DEFTERİ R.1303/M.1887-1888
4839 TAHRİRAT KALEMİ MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4840 TAHRİRAT KALEMİ MEKTUP MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
5142 TAHRİRAT KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319/M.1903-1904
5144 TAHRİRAT KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319/M.1903-1904
5162 TAHRİRAT KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320/M.1904-1905
5171 TAHRİRAT KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321/M.1905-1906
5176 TAHRİRAT KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321/M.1905-1906
5199 TAHRİRAT KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1322/M.1906-1907
5209 TAHRİRAT KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1322/M.1906-1907
5242 TAHRİRAT KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1324/M.1908-1909
5248 TAHRİRAT KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1324/M.1908-1909
5254 TAHRİRAT KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1324(M.1908-1909)
5268 TAHRİRAT KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1325 (M.1909-1910)
5270 TAHRİRAT KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1325 (M.1909-1910)
5326 TAHRİRAT KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1327/M.1911-1912
5339 TAHRİRAT KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1327/M.1911-1912
5369 TAHRİRAT KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1328/M.1912-1913
5132 TAHRİRAT KALEMİNE MAHSUS TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319/M.1903-1904
5208 TAHRİRAT KAYIT DEFTERİ R.1322/M.1906-1907
4771 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1301-1303/M.1885-188
4783 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1303-1305/M.1887-189
4789 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306/M.1890-1891
4803 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1308-1309/M.1892-189
4823 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4829 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4835 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.AĞUSTOS 1313/M.AĞU
4841 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4843 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4846 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4847 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897
4853 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4856 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4859 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4863 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4868 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4872 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4874 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4876 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4879 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4882 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4883 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4884 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314/M.1898-1899
4885 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314/M.1898-1899
4886 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314/M.1898-1899
4889 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314/M.1898-1899
4894 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314/M.1898-1899
4900 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314/M.1898-1899
4902 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314/M.1898-1899
4904 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314/M.1898-1899
4908 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4909 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4910 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4915 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314-16 (M.1898-1901)
4921 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4922 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4930 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4931 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4932 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4938 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4952 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898)
4971 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
4972 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
4973 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
4979 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
4981 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
4982 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ 1315 (M.TEMM
5000 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS 1315 (M.MAYIS-H
5016 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I SANİ 1316 (M.
5030 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL 1316 (M.EYLÜL-
5031 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS 1316 (M.MAYIS-H
5032 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN 1316 (M.HAZİ
5035 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ 1316 (M.
5036 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL 1316 (M.EYLÜL-
5039 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS 1316 (M.MAYIS-H
5041 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.AĞUSTOS 1316 (M.AĞU
5048 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL 1314 (
5051 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ 1316 (M.TEMM
5055 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART 1316 (M.MART-Nİ
5056 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I SANİ-ŞUBAT 1
5059 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL 1316 (
5061 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I SANİ 1316 (M.
5062 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL 1316 (
5063 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL 1316 (
5065 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-NİSAN 1316 (M.M
5068 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I SANİ 1316 (M.
5074 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS 1317 (M.MAYIS-H
5075 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL-ŞUBAT 1317 (M.
5082 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
5083 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
5084 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
5086 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
5087 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
5089 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
5102 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318/M.1902-1903
5106 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318/M.1902-1903
5108 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318/M.1902-1903
5109 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318/M.1902-1903
5114 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318/M.1902-1903
5118 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318/M.1902-1903
5120 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318/M.1902-1903
5121 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318/M.1902-1903
5126 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318/M.1902-1903
5128 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319/M.1903-1904
5129 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319/M.1903-1904
5134 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319/M.1903-1904
5139 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319/M.1903-1904
5149 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN-AĞUSTOS 13
5150 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1327/M.1911-1912
5152 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320/M.1904-1905
5153 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320/M.1904-1905
5155 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320/M.1904-1905
5156 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320/M.1904-1905
5159 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320/M.1904-1905
5169 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321/M.1905-1906
5170 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321/M.1905-1906
5172 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321/M.1905-1906
5178 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1324/M.1908-1909
5180 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1322/M.1906-1907
5185 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL-ŞUBAT 1321/M.
5193 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1322/M.1906-1907
5194 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1324/M.1908-1909
5201 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1322/M.1906-1907
5207 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1322/M.1906-1907
5211 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1322/M.1906-1907
5215 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1323/M.1907-1908
5216 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1323/M.1907-1908
5220 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1323/M.1907-1908
5224 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1323/M.1907-1908
5226 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1323 M.1907-1908
5227 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1323/M.1907-1908
5232 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1323/M.1907-1908
5234 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1323/M.1907-1908
5245 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1324/M.1908-1909
5247 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1324/M.1908-1909
5249 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1324/M.1908-1909
5255 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1324 (M.1908-1909)
5258 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1323 (M.1907-1908)
5260 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1325 (M.1909-1910)
5262 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1325 (M.1909-1910)
5266 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1325 (M.1909-1910)
5267 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1325 (M.1909-1910)
5273 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1325 (M.1909-1910)
5277 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1325 (M.1909-1910)
5283 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1325 (M.1909-1910)
5293 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1326 (M.1910-1911)
5295 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1326 (M.1910-1911)
5298 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1326 (M.1910-1911)
5300 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1326/M.1909-1910
5308 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1326/M.1910-1911
5310 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1326/M.1910-1911
5312 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1326/M.1910-1911
5314 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1326/M.1910-1911
5327 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1327/M.1911-1912
5337 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1327/M.1911-1912
5341 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1327/M.1911-1912
5342 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1327/M.1911-1912
5347 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1328/M.1912-1913
5349 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1328/M.1912-1913
5355 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1328/M.1912-1913
5358 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1328/M.1912-1913
5360 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1328/M.1912-1913
5361 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I SANİ ŞUBAT 1
5367 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1328/M.1912-1913
5371 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL KANUN-I SANİ 1
5096 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
5097 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
5098 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
4761 TAHRİRAT SURET KAYIT DEFTERİ R.1295-1304/M.1879-188
5316 TAHRİRAT VARİDE-SADİRE KAYIT DEFTERİ R.1326/M.1910-1911
4842 TAHRİRAT VE İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4878 TAHRİRAT VE İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
5110 TAHRİRAT VE İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318/M.1902-1903
5073 TAHRİRAT VE TAMİM DEFTERİ R.1316-1318 (M.1900-190
4753 TAHRİRAT, EVRAK, MUHASEBE KAYIT DEFTERİ R.1288/M.1872-1873
5302 TAHRİRAT, SENED-İ BAHRİ VE İKAMET İLMÜHABERİ DOSYASI R.1324 (M.1908), R.1326 (
4752 TAHRİRAT, TELGRAF VE FERMAN KAYDINA MAHSUS DEFTER R.1287-1295/M.1871-188
5188 TAHSİLAT VE MASARİFAT KAYIT DEFTERİ R.1321-1322/M.1905-190
4754 TAKRİR VE TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1288-1296/M.1872-188
4896 TAMİM DEFTERİ R.1314-1320/M.1898-190
5252 TAMİM DEFTERİ R.1320-1324 (M.1904-190
5336 TAMİM DEFTERİ R.1326-1327/M.1910-191
4748 TAŞOZ VE KAVALA LİMAN REİSİNİN BUYRULTUSU H.23 CEMAZİYELEVVEL 1
4836 TAŞRA LİMANLARI HASILAT DEFTERİ R.1313-1314/M.1897-189
4826 TAŞRA LİMANLARI HESAP MÜSVEDDELERİ DEFTERİ R.1313-1314/M.1897-189
5081 TAYFA TEZKERESİ HASILAT KAYIT DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893), R.
4747 TEKNE ALIM VE SATIMI VE SENED-İ BAHRİ DEFTERİ H.1274-1277/M.1857-186
4951 TELGRAF KAYIT DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
5374 TELGRAF KAYIT DEFTERİ R.1328/M.1912-1913
4831 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4857 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4865 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4867 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897
4870 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4871 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313/M.1897-1898
4895 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314/M.1898-1899
4898 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314/M.1898-1899
4923 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4925 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4926 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4929 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4939 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4941 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4944 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4948 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-99)
4950 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314-1315 (M.1898-190
4956 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
4958 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL 1315 (
4959 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL 1315 (M.EYLÜL-
4960 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.AĞUSTOS 1313 (M.AĞU
4961 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
4963 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
4967 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ 1315 (M.TEMM
4968 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
4969 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ 1315 (M.
4977 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
4983 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.NİSAN 1315 (M.NİSAN-
4984 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.AĞUSTOS 1315 (M.AĞU
5005 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ 1316 (M.
5006 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ 1316 (M.TEMM
5007 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I SANİ 1316 (M.
5008 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL 1316 (
5012 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL 1316 (
5023 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART 1316 (M.MART-Nİ
5027 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN 1316 (M.HAZİ
5029 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL-TEŞRİN-İ EVVE
5057 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS 1316 (M.MAYIS-H
5071 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.NİSAN 1317 (M.NİSAN-
5080 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
5104 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318/M.1902-1903
5133 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319/M.1903-1904
5190 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321/M.1905-1906
5191 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1322/M.1906-1907
5198 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1322/M.1906-1907
5217 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1323/M.1907-1908
5236 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1324/M.1908-1909
5237 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1324/M.1908-1909
5281 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1325 (M.1909-1910)
5301 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1326/M.1909-1910
5328 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1327/M.1911-1912
5351 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1328/M.1912-1913
5127 TELGRAF SADİRE DEFTERİ R.1318-1319/M.1902-190
4949 TELGRAF, TEZKERE, TAHRİRAT, VARİDE DOSYASI R.1315-1327 (M.1899-191
4741 TERSANE HAZİNESİNE TESLİM OLUNAN İLMÜHABER DEFTERİ H.1255-1257/M.1839-184
5174 TETKİK KALEMİ MÜZEKKERE DEFTERİ R.1321/M.1905-1906
5392 TEZAKİR VE TAHRİRAT VARİDE DEFTERİ R.1330-1331/M.1914-191
4745 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ H.1272/M.1855-1856
5044 TİCARET-İ BAHRİYE KALEMİ TEBLİĞ DEFTERİ R.1316-1317 (M.1900-190
5222 TİCARET-İ BAHRİYE KALEMİ TEBLİĞ DEFTERİ R.1323-1324/M.1907-190
5243 TİCARET-İ BAHRİYE KALEMİ TEBLİĞ DEFTERİ R.1324-1328/M.1908-191
5334 TİCARET-İ BAHRİYE KALEMİ TEBLİĞ DEFTERİ R.1327/M.1911-1912
4768 TUNA NEHRİ İSKELELERİ HASILAT VE HAVALE DEFTERİ R.1289-1292/M.1873-187
4743 TÜCCAR KAPTAN SINIFLARI DEFTERİ H.1262/M.1845
4954 VARİDE EVRAK DOSYASI R.1314 (M.1898-99)
5386 VARİDE EVRAK DOSYASI R.1329-1330/M.1913-191
5332 VARİDE EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1297-1322/M.1881-190
5406 VARİDE EVRAK KAYIT DEFTERİ TARİHSİZDİR
5309 VARİDE EVRAK SENET KAYIT DEFTERİ R.1326-1330/M.1910-191
4777 VARİDE EVRAK SURET KAYIT DEFTERİ R.1302-1318/M.1886-190
5403 VARİDE EVRAK SURETİ KAYIT DEFTERİ TARİHSİZDİR
5407 VARİDE SADİRE EVRAK SURET KAYIT DEFTERİ TARİHSİZDİR
4805 VARİDE SADİRE SURET KAYIT DEFTERİ R.1309-1316/M.1893-190
5389 VARİDE SURET KAYIT DEFTERİ R.1330-1332/M.1914-191
5214 VARİDE TEZKERE SURETLERİ KAYIT DEFTERİ R.1322-1325/M.1906-191
5405 VARİDE VE SADİRE EVRAK KAYIT DEFTERİ TARİHSİZDİR
4887 VARİDE VE SADİRE TEZKERE CİLBENDİ DOSYASI R.1314-1316/M.1898-190
5146 VEZNE (MUHASEBE) KALEMİ VERGİ BEYAN DEFTERİ R.1319-1330/M.1903-191
4942 YERLİ VE ECNEBİ VAPURLARIN NAVLUN HESAP DEFTERİ R.1314 (M.1880-1900)
5107 ZABIT VE İLMÜHABER KAYIT DEFTERİ R.1318-1319/M.1902-190
4804 ZABİTAN MAAŞ TEVZİİ DEFTERİ R.1307-1309/M.1891-189
4793 ZAHİRE AMBARINDAN ALINAN ERZAK KAYIT DEFTERİ R.1305-1311/M.1889-189