Loading
CHIEF SECRETARY OF THE MINISTRY
MEKTUBİ BÖLÜMÜNE AİT BELGELER
ENV. NO ADI KAPSADIĞI TARİH
7331 (BAB-I ÂLİ, ŞÛRA-YI DEVLET) TAKRİR BATTALLARI DOSYASI R.1320 (M.1904-1905)
7226 ADLİYE VE İLAMAT-I ŞERİYYE VE MAHKEMELER LİMAN RİYASETİ BATTALLARI DOSYASI R.1318 (M.1902-1903)
5843 AHKÂM DEFTERİ H.1269 (M.1852)
6113 ALMAN AMİRALİ LİMPOS PAŞA TÜRK HİZMETİNDE DOSYASI R.1328 (M.1912-1913)
7506 ANSALDO FABRİKASINDAKİ KRUVAZÖRÜN İNŞASINA AİT MUHABERE DOSYASI R.1323-1325 (M.1907-191
7604 ARABİSTAN, RUMELİ VE ANADOLU EYALETLERİ TAHRİRAT VE TELGRAF BATTALLARI D R.1319 (M.1903-1904)
7487 BAB-I ÂLİ MUHABERAT DOSYASI R.1323-1326 (M.1907-191
7461 BAB-I ÂLİ VE ŞÛRA-YI DEVLET İLE YAZIŞMALAR VARİDE-SADİRE DOSYASI R.1322 (M.1906-1907)
7566 BAHRİYE NEZARETİ'NDEN MALİYE NEZARETİ'NE YAZILAN TEZAKİR MÜSVEDDE DOSYA R.KANUN-I EVVEL-KANU
7026 BASRA KONSOLOSLUĞU TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
6088 BUYRULDU DEFTERİ R.1294 (M.1878-1879)
6187 BUYRULDU DEFTERİ R.1298 (M.1882-1883)
6257 BUYRULDU DEFTERİ R.1299-1300 (M.1883-188
6325 BUYRULDU DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6450 BUYRULDU DEFTERİ R.EYLÜL 1305-ŞUBAT 13
6547 BUYRULDU DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893)
6612 BUYRULDU DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
7031 BUYRULDU DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
5826 BUYRULDU DEFTERİ H.1261,1264 (M.1845, 18
5880 BUYRULDU DEFTERİ H.1280-1286 (M.1863-187
6654 BUYRULDU DEFTERİ R.MART-AĞUSTOS 1309 (
6776 BUYRULDU DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
7425 BUYRULDU DEFTERİ R.ŞUBAT 1320-ŞUBAT 13
7585 BUYRULDU DOSYASI R.1325 (M.1909-1910)
6269 BUYRULDU KAYIT DEFTERİ R.1300-1302 (M.1884-188
5997 BUYRULDU MÜSVEDDE DEFTERİ H.1290 (M.1873-1874)
6074 BUYRULDU MÜSVEDDE DEFTERİ R.1292 (M.1876-1877)
6175 BUYRULDU MÜSVEDDE DEFTERİ R.1297 (M.1881-1882)
7014 BUYRULDU MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
7256 BUYRULDU MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
6798 BUYRULDU MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
7145 BUYRULDU MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7212 BUYRULDU MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7281 BUYRULDU MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7330 BUYRULDU MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
6135 BUYRULDU VE TAKRİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1295-1296 (M.1879-188
6290 BUYRULDU VE TAKRİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1300 (M.1884-1885)
6190 ÇEŞME LİMANINDA BATAN GEMİDEN ÇIKARILAN EŞYA DEFTERİ R.1315-1316 (M.1899-190
7538 DAHİLİYE NEZARETİ MUHABERE DOSYASI R.MART-ŞUBAT 1322 (M.
7504 DAHİLİYE NEZARETİ MUHABERE DOSYASI R.1323 (M.1907-1908) R.
7579 DAHİLİYE VE HARİCİYE NEZARETLERİ SADİRE EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1325 ( M.1909-1910)
7221 DEFTER-İ HAKANİ, EVKAF-I HÜMAYUN, MAARİF, TİCARET VE NAFİA, ZAPTİYE, POSTA VE R.1318 (M.1902-1903)
7591 DENİZ MEKTEPLER VE KURSLAR MÜDÜRLÜĞÜNE GELEN EVRAK DOSYASI M.1929
7519 DERSAADET (İSTANBUL) LİMAN RİYASETİ VARİDE-SADİRE DOSYASI R.HAZİRAN-TEŞRİH-İ SA
7387 DİVAN-I MUHASEBAT VE HASSA İDARESİ VE MUHTELİF MUHABERATA AİT DOSYA R.1324 (M.1908-1909)
7496 DİVAN-I MUHASEBAT VE HASSA ORDUSU DOSYASI R.1288 (M.1872-1873) R.
7580 DİVAN-I MUHASEBAT, İDARE-İ MAHSUSA, NHALİÇ, POSTA TELGRAF, VARİDE-SADİRE D R.1325 (M.1909-1910)
7569 DOSYA, TAHRİRAT TEZAKİR MÜSVEDDE KARTONU R.1325 (M.1909-1910)
7155 EREĞLİ MADENİ TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1316-ŞUBAT 13
7488 EREĞLİ MADENİ TEZAKİR MÜSVEDDE DOSYASI R.1323 (M.1907)
7510 EVKÂF, ŞEHİR EMANETİ, ADLİYE VARİDE-SADİRE DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
6254 EVRAK HÜLASA DEFTERİ R.MART-TEMMUZ 1299 (M
6033 EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1291 (M.1874-1875)
6105 EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1294 (M.1878-1879)
6149 EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1295 (M.1879-1880)
6352 EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1302-1311 (M.1886-189
7559 EVRAK KAYIT DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL-ŞUBA
7347 EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
7413 EVRAK KAYIT DEFTERİ (YEVMİYE JURNALİ) R.1321 (M.1905-1906)
6558 EVRAK KAYIT VE HAVALE DEFTERİ R.1308-1309 (M.1892-189
7373 EVRAK-I UMUMİ R.1315 (M.1899-1900)
6058 EYTAM MAAŞATI TAHSİS DEFTERİ R.1292-1293 (M.1876-187
5852 FENERLER MUAMELATI DEFTERİ H.1272-1278 (M.1855-186
5835 FERMAN-I ÂLİ İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ H.1267-1269 (M.1850-185
5889 FERMAN-I ALİ MÜSVEDDE DEFTERİ H.1281-1284 (M.1864-186
7577 HAREKET ORDUSU MUHABERATI (TAHRİRAT, MAZBATA, İSTİDA) DOSYASI R.MAYIS-KANUN-I EVEL 1
7499 HARİCİYE MUHABERE DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
6759 HARİCİYE VE SIHHİYE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6703 HAZİNE-İ HASSA TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ-ŞUBAT 1310 (
6691 HUSUSİ İRADE-İ SENİYYE EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1310-1312 (M.1894-189
7230 HUSUSİ İRADE-İ SENİYYE EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1318-1320 (M.1902-190
6896 HUSUSİ İRADE-İ SENİYYE KAYIT DEFTERİ R.1313-1315 (M.1897-190
5905 HÜLASA VE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1286 (M.1870-1871)
7503 İDARE-İ MAHSUSA MÜSVEDDE DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
6319 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ R.1301 (M.1885-1886)
6894 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN 1313 (M.HAZİ
7502 İLAM VE MÜSVEDDE DOSYASI R.1325 (M.1909-1910)
6819 İLAM VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
7159 İLAM VE TEZAKİR HAVALE MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-ŞUBAT 1317 (M.
6206 İLAMAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.AĞUSTOS 1298 (M.AĞU
7484 İLAMAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
6527 İLAMAT-I ŞERİYYE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893)
5822 İLAMLAR KAYIT DEFTERİ H.1247-1256 (M.1831-184
7447 İNŞA VE TADİL EDİLEN GEMİLERE AİT RAPORLAR DOSYASI R.1322 (M.1906-1907)
6513 İRADE-İ SENİYYE (BUYRULDU) DEFTERİ R.1307-1308 (M.1891-189
6021 İRADE-İ SENİYYE KAYIT DEFTERİ R.1290-1301 (M.1873-188
6417 İRADE-İ SENİYYE KAYIT DEFTERİ R.1304-1316 (M.1888-190
7112 İRADE-İ SENİYYE KAYIT DEFTERİ R.1312-1318 (M.1896-190
7548 İRADE-İ SENİYYE KAYIT SURETLERİ DEFTERİ R.MART-TEMMUZ 1324 (M
6618 İRADE-İ SENİYYE SURETİ KAYIT DEFTERİ R.1309-1314 (M.1893-189
6593 İRADE-İ SENİYYE, TEZKERE VE TAHRİRAT SURETLERİ DEFTERİ R.1309-1315, 1318-1325
7584 İSTANBUL LİMAN REİSLİĞİ, ŞEHİR EMANETİ VE VİLAYETLERLE YAPILAN YAZIŞMALAR D R.1325 (M.1909-1910)
7507 İSTİDA VE TAHRİRAT VARİDE-SADİRE DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
7476 İSTİLAM BATTALLARI DOSYASI R.1322-1323 (M.1906-190
6830 İSTİLAM DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6634 İSTİLAM DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6662 İSTİLAM DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6678 İSTİLAM DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6666 İSTİ'LAM DEFTERİ R.AĞUSTOS-TEŞRİN-İ SA
7474 İSTİLAM DOSYASI R.1325 (M.1909-1910)
6539 İSTİ'LAM MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL-ŞUBAT
6291 İSTİLAM VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1300 (M.1884-1885)
7039 İSTİLAMAT-I ASKERİYE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7371 İSTİLAM-I ASKERİ (ERAT İŞLERİ) DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
6107 İSTİLAM-I ASKERİ DEFTERİ R.1294 (M.1878-1879)
6720 İSTİLAM-I ASKERİ DEFTERİ R.AĞUSTOS 1310 (M.AĞU
6726 İSTİLAM-I ASKERİ DEFTERİ R.HAZİRAN 1310 (M.HAZİ
6800 İSTİLAM-I ASKERİ DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6812 İSTİLAM-I ASKERİ DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6871 İSTİLAM-I ASKERİ DEFTERİ M.EKİM-KASIM-ARALIK 18
6885 İSTİLAM-I ASKERİ DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
7042 İSTİLAM-I ASKERİ DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7243 İSTİLAM-I ASKERİ DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7389 İSTİLAM-I ASKERİ DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
6743 İSTİLAM-I ASKERİ DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6763 İSTİLAM-I ASKERİ DEFTERİ R.TEMMUZ 1310 (M.TEMM
6774 İSTİLAM-I ASKERİ DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ 1310 (M.
6951 İSTİLAM-I ASKERİ DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
7080 İSTİLAM-I ASKERİ DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7082 İSTİLAM-I ASKERİ DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7267 İSTİLAM-I ASKERİ DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7133 İSTİLAM-I ASKERİ DEFTERİ (ERAT İŞLERİ) R.1316 (M.1900-1901)
7289 İSTİLAM-I ASKERİ DEFTERİ (ERAT İŞLERİ) R.MART-HAZİRAN 1319 (
7293 İSTİLAM-I ASKERİ DEFTERİ (ERAT İŞLERİ) R.1319 (M.1903-1904)
7430 İSTİLAM-I ASKERİ DOSYASI R.1320-1321 (M.1904-190
7556 İSTİLAM-I ASKERİ DOSYASI R.1325 (M.1909-1910)
7464 İSTİLAM-I ASKERİ DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
7467 İSTİLAM-I ASKERİ DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
6561 İSTİLAM-I ASKERİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893)
6702 İSTİLAM-I ASKERİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-NİSAN 1310 (M.M
6837 İSTİLAM-I ASKERİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
7332 İSTİLAM-I ASKERİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
6736 İSTİLAM-I ASKERİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL 1310 (M.EYLÜL-
6767 İSTİLAM-I ASKERİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6946 İSTİLAM-I ASKERİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
7149 İSTİLAM-I ASKERİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7218 İSTİLAM-I ASKERİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7399 İSTİLAM-I ASKERİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
6696 İSTİ'LAM-I ASKERİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL 1310 (
7446 İSTİLAM-I ASKERİ VARİDE-SADİRE DOSYASI R.1322 (M.1906-1907)
7457 İSTİLAM-I ASKERİ VARİDE-SADİRE DOSYASI R.1322 (M.1906-1907)
7547 İSTİLAM-I ASKERİ VARİDE-SADİRE DOSYASI R.EYLÜL-ŞUBAT 1324 (M.
7448 İZMİR VE PREVEZE KOMODORLUKLARI TEZAKİR. VARİDE-SADİRE DOSYASI R.1322 (M.1906-1907)
6385 JURNAL DEFTERİ R.1304 (M.1888-1889)
6493 JURNAL DEFTERİ R.1307 (M.1891-1892)
6318 JURNAL EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1301 (M.1885-1886)
6368 JURNALLER ZİMMET DEFTERİ R.1303 (M.1887-1888)
7437 LEVAZIM AMBARI MUVAZENE DOSYASI R.1321-1322 (M.1905-190
6551 LİMAN RİYASETİNE AİT TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893)
6879 LİMAN RİYASETİNE YAZILAN TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
7316 MABEYNE AİT MARUZAT MÜSVEDDE R.1319-1323 (M.1903-190
5974 MABEYN-İ HÜMAYUN'A YAZILAN MARUZAT MÜSVEDDATI DEFTERİ H.1288-1289 (M.1872-187
7458 MAHKEMELER VE İCRA MEMURLUKLARI İLE YAZIŞMALAR DOSYASI R.1322 (M.1906-1907)
5842 MAHKUMLARA VERİLEN CEZALARA DAİR TAHRİRAT DEFTERİ H.1269-1274 (M.1852-185
7346 MAHSUL EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
6297 MAHSUL EVRAK MÜSVEDDE DEFTERİ R.1301 (M.1885-1886)
7216 MAHSUL EVRAK MÜZEKKERE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7219 MAHSUL EVRAK MÜZEKKERE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7156 MAHSUL EVRAK MÜZEKKERESİ DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ-KANUN-
6383 MAHSUL EVRAK-I MÜZEKKERE DEFTERİ R.1304 (M.1888-1889)
6412 MAHSUL EVRAK-I MÜZEKKERE DEFTERİ R.1304 (M.1888)
6444 MAHSUL EVRAK-I MÜZEKKERE DEFTERİ R.1305 (M.1889-1890)
6361 MAHSUL MÜSVEDDE, EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
7337 MAHSUL MÜZEKKERE (EVRAK KAYIT) DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
6263 MAHSUL MÜZEKKERE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL 1299-
6289 MAHSUL MÜZEKKERE DEFTERİ R.HAZİRAN-TEŞRİN-İ EVV
6333 MAHSUL MÜZEKKERE DEFTERİ R.1302 (M.1886-1887)
6369 MAHSUL MÜZEKKERE DEFTERİ R.1303 (M.1887-1888)
6387 MAHSUL MÜZEKKERE DEFTERİ R.1304 (M.1888-1889)
6471 MAHSUL MÜZEKKERE DEFTERİ R.1306-1307 (M.1890-189
6484 MAHSUL MÜZEKKERE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6622 MAHSUL MÜZEKKERE DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893)
7022 MAHSUL MÜZEKKERE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL-ŞUBAT
7023 MAHSUL MÜZEKKERE DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
7041 MAHSUL MÜZEKKERE DEFTERİ R.1315-1316 (M.1899-190
7276 MAHSUL MÜZEKKERE DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
6585 MAHSUL MÜZEKKERE DEFTERİ R.1308 (M.1892)
6592 MAHSUL MÜZEKKERE DEFTERİ R.NİSAN-KANUN-I EVVEL
6665 MAHSUL MÜZEKKERE DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6957 MAHSUL MÜZEKKERE DEFTERİ R.MART-EYLÜL 1313 (M.
7079 MAHSUL MÜZEKKERE DEFTERİ R.1315-1316 (M.1899-190
7108 MAHSUL MÜZEKKERE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7202 MAHSUL MÜZEKKERE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7220 MAHSUL MÜZEKKERE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7317 MAHSUL MÜZEKKERE DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7195 MAHSUL MÜZEKKERE EVRAK KAYIT DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ-ŞUBAT
6293 MAHSUL MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1300 (M.1884-1885)
6294 MAHSUL MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1301 (M.1885-1886)
6360 MAHSUL MÜZEKKERESİ DEFTERİ R.1303 (M.1887-1888)
6420 MAHSUL MÜZEKKERESİ DEFTERİ R.1305 (M.1889-1890)
6506 MAHSUL MÜZEKKERESİ DEFTERİ R.1307 (M.1891-1892)
6870 MAHSUL MÜZEKKERESİ DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
7019 MAHSUL MÜZEKKERESİ DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
6690 MAHSUL MÜZEKKERESİ DEFTERİ R.KANUN-I SANİ 1308-MA
6766 MAHSUL MÜZEKKERESİ DEFTERİ R.HAZİRAN-ŞUBAT 1310 (
6959 MAHSUL MÜZEKKERESİ DEFTERİ R.EYLÜL-ŞUBAT 1313 (M.
6866 MAHSUL MÜZEKKERESİ EVRAK DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
7358 MAHSUL MÜZEKKERESİ EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
6526 MAHSUL MÜZEKKERESİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1307 (M.1891-1892)
6789 MAHSUL MÜZEKKERESİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
7546 MALİYE NEZARETİNE YAZILAN TAHRİRAT MÜSVEDDELERİ DOSYASI R.MART-MAYIS 1324 (M.M
6554 MARUZAT DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893)
6615 MARUZAT DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6723 MARUZAT DEFTERİ R.NİSAN 1310 (M.NİSAN-
6882 MARUZAT DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
7272 MARUZAT DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
6570 MARUZAT DEFTERİ R.EYLÜL 1308 (M.EYLÜL-
6629 MARUZAT DEFTERİ R.HAZİRAN 1309 (M.HAZİ
6637 MARUZAT DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6641 MARUZAT DEFTERİ R.KANUN-I SANİ 1309 (M.
6649 MARUZAT DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6655 MARUZAT DEFTERİ R.NİSAN 1309 (M.MART-M
6663 MARUZAT DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
7286 MARUZAT DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7322 MARUZAT DOSYASI R.1319 (M.1903-1904)
7400 MARUZAT EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
6409 MARUZAT KAYIT DEFTERİ H.1304-1305 (M.1886-188
6826 MARUZAT KAYIT DEFTERİ R.1309-1312 (M.1893-189
7386 MARUZAT KAYIT DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
6268 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1300-1302 (M.1882-188
6347 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1302-1304 (M.1884-188
6428 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1304-1306 (M.1886-188
6480 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6496 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1307 (M.1891-1892)
6541 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I SANİ 1308 (M.
6553 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1308 (M.ŞUBAT-
6555 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL 1308 (
6560 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893)
6608 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6706 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6709 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6717 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6725 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN 1310 (M.HAZİ
6817 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6852 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6873 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ-AĞUSTOS-EY
7028 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7030 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7178 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7240 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7402 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
5856 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1273-1279 (M.1856-186
5877 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1279-1285 (M.1862-186
6596 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ 1309 (M.
6671 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS 1309 (M.MAYIS-H
6672 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ 1309 (M.TEMM
6699 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART 1310 (M.MART-Nİ
6744 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ 1310 (M.TEMM
6751 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6756 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ 1308 (M.
6796 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6929 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN-AĞUSTOS 13
7114 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7121 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7217 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7279 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7283 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7302 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1319 (M.ŞUBAT-
7379 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL-TEŞRİ
7381 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-NİSAN 1320 (M.M
7398 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
7418 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
7422 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
7423 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
7426 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.AĞUSTOS-TEŞRİN-İ EV
7395 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ (MABEYNE) R.1321 (M.1905-1906)
7440 MARUZAT MÜSVEDDE DOSYASI R.1322 (M.1906-1907)
7534 MARUZAT MÜSVEDDE DOSYASI R.1324 (M.1908-1909)
7459 MARUZAT MÜSVEDDE DOSYASI (MABEYNE) R.1322 (M.1906-1907)
6953 MARUZAT MÜSVEDDELERİ DOSYASI R.1313 (M.1897-1898)
7508 MARUZAT MÜSVEDDELERİ DOSYASI (MABEYNE) R.1323 (M.1907-1908)
7509 MARUZAT MÜSVEDDELERİ DOSYASI (MABEYNE) R.1323 (M.1907-1908)
7479 MARUZAT TAKRİR MÜSVEDDE DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
6831 MARUZAT VE HUSUSİ İRADE-İ SENİYYE EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
7334 MARUZAT VE HUSUSİ İRADE-İ SENİYYE EVRAK KAYIT DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
7228 MARUZAT VE HUSUSİ İRADE-İ SENİYYE KAYIT DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7285 MARUZAT VE HUSUSİ İRADE-İ SENİYYE KAYIT DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7453 MARUZAT VE İRADE-İ SENİYYE KAYIT DEFTERİ R.EYLÜL 1322-ŞUBAT 13
6609 MARUZAT VE İRADE-İ SENİYYE VARİDE VE SADİRE KAYIT DEFTERİ R.1309-1324 (M.1893-190
7535 MARUZAT VE TEZAKİR DOSYASI R.AĞUSTOS-TEŞRİN-İ EV
7522 MARUZAT, İRADE-İ SENİYYE VARİDE-SADİRE DOSYASI R.1324 (M.1908-1909)
7196 MARUZAT, TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DOSYASI R.1317, 1323, 1325 (M.19
7490 MARUZAT, TAKRİR. TAHRİRAT, TELGRAF VARİDE-SADİRE DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
7449 MARUZAT-I HUSUSİYE MÜSVEDDE DOSYASI R.1322 (M.1906-1907)
7539 MARUZAT-TAHRİRAT (VARİDE-SADİRE) DOSYASI R.EYLÜL-ŞUBAT 1322 (M.
7605 MEKTUBİ KALEMİ BAB-I MEŞİHAT HARİCİYE VE SIHHIYE VE RÜSUMAT ŞEHR-İ EMANETİ R.1319 (M.1901-1902)
7603 MEKTUBİ KALEMİ İSTİLAM BATTALLARI DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
7561 MEKTUBİ KALEMİ İSTİLAM DOSYASI R.1325 (M.1909-1910)
7601 MEKTUBİ KALEMİ MÜSEVVİDAT DEFTERİ R.1329 (M.1913-1914)
7329 MEKTUBİ KALEMİ MÜSEVVİDAT DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
7592 MEKTUBİ KALEMİ MÜSEVVİDAT DOSYASI M.1927
6821 MEKTUBİ KALEMİ MÜSEVVİDATI DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
7521 MEKTUBİ KALEMİ MÜSEVVİDATI DOSYASI R.1324 (M.1908-1909)
7565 MEKTUBİ KALEMİ MÜSEVVİDATI DOSYASI R.1325 (M.1909-1910)
6354 MEKTUBİ KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1303 (M.1887-1888)
7600 MEKTUBİ KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ R.1329 (M.1913-1914)
7555 MEKTUBİ KALEMİ MÜSVEDDELİĞİ DOSYASI R.1324 (M.1908-1909)
7500 MEKTUBİ KALEMİ SERASKER DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
7501 MEKTUBİ KALEMİ TEZKERE MÜTEFERRİKA DOSYASI R.1323-1327 (M.1907-191
7536 MEKTUBİ KALEMİ UMUM FİLO KUMANDANLIĞI DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
6089 MEKTUBİ KALEMİNE AİT TEZKERE VE MEKTUP MÜSEVVİDATI DEFTERİ R.1294 (M.1878-1879)
7590 MEKTUBİ KALEMİNE MAHSUS MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
7526 MEKTUBİ KALEMİNE MAHSUS MÜSVEDDE DOSYASI R.EYLÜL-ŞUBAT 1324 (M.
7549 MEKTUBİ KALEMİNE MAHSUS MÜSVEDDE DOSYASI R.1325 (M.1909-1910)
7593 MEKTUBİ KALEMİNE MAHSUS MÜSVEDDE DOSYASI R.1324 (M.1908-1909)
7602 MEKTUBİ KALEMİNE MAHSUS MÜSVEDDE DOSYASI R.1329 (M.1913-1914)
7606 MEKTUBİ KALEMİNE MAHSUS MÜSVEDDE KARTONU DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
7596 MEKTUBİ KALEMİNE MAHSUS MÜSVEDDELİK DOSYASI R.1325 (M.1909-1910)
6498 MEKTUP VE MUKAVELE TERCÜME DEFTERİ R.1307 (M.1891-1892)
6099 MEKTUP VE TAHRİRAT DEFTERİ R.1294-1295 (M.1878-188
7385 MUAMELE GÖRMEMİŞ EVRAK DOSYASI R.1321 (M.1905-1906) R.
7481 MUHABERAT DOSYASI R.MART-HAZİRAN 1324 (
7495 MUHABERAT MÜSEVVİDAT DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
7530 MUHABERE DOSYASI R.ŞUBAT 1323-AĞUSTOS
7404 MUHAKİM İŞLERİ DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
5892 MUHARRERAT KAYIT DEFTERİ H.1282 (M.1865-1866)
5927 MUHARRERAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1287 (M.1870-1871)
5932 MUHARRERAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1287 (M.1870-1871)
5938 MUHARRERAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1286 (M.1870-1871)
5950 MUHARRERAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.AĞUSTOS-EYLÜL 1286
7171 MUHARRERAT VE EVAMİR DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
6970 MUHARRERAT-I VARİDE-SADİRE DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
7533 MUHTELİF MUHABERATA AİT DOSYA R.1324-1325 (M.1908-191
6576 MÜLKİ TEKAÜT SANDIKLARI TAHRİRAT MÜSVEDDELERİ DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893)
6205 MÜSEVVİDAT DEFTERİ R.HAZİRAN 1298 (M.HAZİ
7443 MÜSEVVİDAT DOSYASI R.1322-1323 (M.1906-190
7531 MÜSEVVİDAT DOSYASI R.NİSAN-MAYIS 1324 (M.
7553 MÜSEVVİDAT DOSYASI R.KANUN-I EVVEL 1322,
7563 MÜSEVVİDAT DOSYASI R.NİSAN-KANUN-I EVVEL
7463 MÜSEVVİDAT DOSYASI R.1323 (M.1907-1908), R.
7466 MÜSEVVİDAT DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
7491 MÜSEVVİDAT DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
6786 MÜSEVVİDAT JURNAL DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
7551 MÜSVEDDE DOSYASI R.1325 (M.1909-1910)
7468 MÜSVEDDE DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
7470 MÜSVEDDE DOSYASI R.1322 (M.1906-1907), R.
7328 MÜTEFERRİK TAKRİR DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
7235 MÜTEFERRİK TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-TEŞRİN-İ EVVEL
6881 MÜTEFERRİK TEZKERELER MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6771 MÜTEFERRİK TEZKERELER MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
7523 MÜTEFERRİKA-İ ASKERİYE DOSYASI R.EYLÜL-TEŞRİN-İ SANİ
7482 MÜTEFERRİKA-İ ASKERİYE MÜSVEDDE DOSYASI R.HAZİRAN-TEŞRİN-İ EVVEL 1322 (M.HAZİRAN-EKİM 1906)
R.MAYIS-AĞUSTOS 1323 (M.MAYIS-EYLÜL 1907)
7537 MÜTEREFFİKA-İ ASKERİYE DOSYASI R.TEŞRİN-İ EVVEL-KANU
6479 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
7099 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7151 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7361 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
7362 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
7391 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
7072 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7119 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7143 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7315 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7419 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
5991 MÜZEKKERE, İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ H.1289 (M.1872)
7273 NEZARET VE MAKAMATA AİT TAKRİRAT VE TAHRİRAT DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7442 RUSUMAT MUHABERE DOSYASI R.1322 (M.1906-1907)
7497 SADARET MAKAMI MUHABERE DOSYASI R.1322 (M.1906-1907) R.
7529 SADARET VARİDE-SADİRE (TAKRİR. TAHRİRAT,TELGRAF, İSTİDA) DOSYASI R.1324 (M.1908)
6017 SADARETTEN VARİDE MARUZAT KAYIT DEFTERİ H.1290-1293 (M.1873-187
7558 SEFARETLER. KOMODORLUKLAR VE TERSANE MEMURLUKLARI MÜSVEDDELERİ DOS R.1325 (M.1909-1910)
7493 SERASKER MAKAMI, MARUZAT DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
7485 SERASKER MUHABERAT DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
7544 SIHHIYE-ORMAN VE MAADİN VE ZİRAAT NEZARETLERİ VE MEKATİB-İ ASKERİYE NEZAR R.1324 (M.1908-1909)
6616 ŞURA-YI BAHRİYE KALEMİ İLAM DEFTERİ R.1324 (M.1908-1909)
7270 ŞÛRA-YI DEVLET DAHİLİYE VARİDE VE SADİRE DOSYASI R.1318 (M.1902-1903)
7162 TAHRİRAT BATTALLARI DOSYASI R.TEŞRİN-İ EVVEL 1316-
6427 TAHRİRAT BUYRULDU DEFTERİ R.1304-1305 (M.1888-188
6216 TAHRİRAT DEFTERİ R.1298 (M.1882-1883)
6603 TAHRİRAT DEFTERİ R.EYLÜL-ŞUBAT 1309 (M.
6604 TAHRİRAT DEFTERİ R.ŞUBAT 1308, MART-NİS
6605 TAHRİRAT DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6606 TAHRİRAT DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6607 TAHRİRAT DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6805 TAHRİRAT DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6807 TAHRİRAT DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6809 TAHRİRAT DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6811 TAHRİRAT DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6824 TAHRİRAT DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6829 TAHRİRAT DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6840 TAHRİRAT DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6841 TAHRİRAT DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6842 TAHRİRAT DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6843 TAHRİRAT DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6844 TAHRİRAT DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6845 TAHRİRAT DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6862 TAHRİRAT DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6864 TAHRİRAT DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6865 TAHRİRAT DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6867 TAHRİRAT DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6868 TAHRİRAT DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6872 TAHRİRAT DEFTERİ R.NİSAN 1312 (M.NİSAN-
6874 TAHRİRAT DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6876 TAHRİRAT DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6878 TAHRİRAT DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6880 TAHRİRAT DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6884 TAHRİRAT DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6886 TAHRİRAT DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6888 TAHRİRAT DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6889 TAHRİRAT DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6893 TAHRİRAT DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6897 TAHRİRAT DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6898 TAHRİRAT DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6899 TAHRİRAT DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6900 TAHRİRAT DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6901 TAHRİRAT DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6902 TAHRİRAT DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6903 TAHRİRAT DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6904 TAHRİRAT DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6905 TAHRİRAT DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6906 TAHRİRAT DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6907 TAHRİRAT DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6910 TAHRİRAT DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6911 TAHRİRAT DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
7001 TAHRİRAT DEFTERİ R.1314-1315 (M.1898-190
7002 TAHRİRAT DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
7003 TAHRİRAT DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
7004 TAHRİRAT DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
7005 TAHRİRAT DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
7006 TAHRİRAT DEFTERİ R.AĞUSTOS-TEŞRİN-İ EV
7007 TAHRİRAT DEFTERİ R.HAZİRAN-TEMMUZ 131
7008 TAHRİRAT DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
7009 TAHRİRAT DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ-ŞUBAT
7010 TAHRİRAT DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
7011 TAHRİRAT DEFTERİ R.MART-NİSAN-MAYIS 13
7012 TAHRİRAT DEFTERİ R.MAYIS-HAZİRAN 1314 (
7013 TAHRİRAT DEFTERİ R.AĞUSTOS-ŞUBAT 1314
7017 TAHRİRAT DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
7018 TAHRİRAT DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
7020 TAHRİRAT DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
7033 TAHRİRAT DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7035 TAHRİRAT DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7036 TAHRİRAT DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7158 TAHRİRAT DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL-ŞUBAT
7165 TAHRİRAT DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7197 TAHRİRAT DEFTERİ R.1317(M.1901-1902)
7198 TAHRİRAT DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7199 TAHRİRAT DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7200 TAHRİRAT DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7407 TAHRİRAT DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
7599 TAHRİRAT DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
5840 TAHRİRAT DEFTERİ H.1269 (M.1852-1853)
5845 TAHRİRAT DEFTERİ H.1270-1271 (M.1853-185
5886 TAHRİRAT DEFTERİ H.1280-1281 (M.1863-186
6586 TAHRİRAT DEFTERİ R.EYLÜL-ŞUBAT 1309 (M.
6594 TAHRİRAT DEFTERİ R.HAZİRAN-TEMMUZ-AĞ
6626 TAHRİRAT DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6627 TAHRİRAT DEFTERİ R.1307-1308 (M.1891-189
6630 TAHRİRAT DEFTERİ R.EYLÜL-ŞUBAT 1309 (M.
6631 TAHRİRAT DEFTERİ R.HAZİRAN-AĞUSTOS 13
6632 TAHRİRAT DEFTERİ R.MART-AĞUSTOS 1309 (
6633 TAHRİRAT DEFTERİ R.EYLÜL-TEŞRİN-İ SANİ
6635 TAHRİRAT DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6636 TAHRİRAT DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6638 TAHRİRAT DEFTERİ R.HAZİRAN 1308 (M.HAZİ
6639 TAHRİRAT DEFTERİ R.MAYIS-AĞUSTOS 1309
6640 TAHRİRAT DEFTERİ R.ŞUBAT 1309 (M.ŞUBAT-
6642 TAHRİRAT DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL-ŞUBAT
6648 TAHRİRAT DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6650 TAHRİRAT DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6651 TAHRİRAT DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6652 TAHRİRAT DEFTERİ R.MART-AĞUSTOS 1309 (
6653 TAHRİRAT DEFTERİ R.EYLÜL 1309 (M.EYLÜL-
6656 TAHRİRAT DEFTERİ R.MART-AĞUSTOS 1309 (
6660 TAHRİRAT DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6667 TAHRİRAT DEFTERİ R.MAYIS-HAZİRAN 1309 (
6668 TAHRİRAT DEFTERİ R.EYLÜL-TEŞRİN-İ SANİ
6681 TAHRİRAT DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6682 TAHRİRAT DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6687 TAHRİRAT DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893)
6697 TAHRİRAT DEFTERİ R.AĞUSTOS 1310 (M.AĞU
6729 TAHRİRAT DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6757 TAHRİRAT DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6791 TAHRİRAT DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6917 TAHRİRAT DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6919 TAHRİRAT DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6920 TAHRİRAT DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6921 TAHRİRAT DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6923 TAHRİRAT DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6931 TAHRİRAT DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6950 TAHRİRAT DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6958 TAHRİRAT DEFTERİ R.MAYIS-EYLÜL 1313 (M.
6960 TAHRİRAT DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6961 TAHRİRAT DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6962 TAHRİRAT DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6963 TAHRİRAT DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6964 TAHRİRAT DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6965 TAHRİRAT DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6967 TAHRİRAT DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
6968 TAHRİRAT DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
6972 TAHRİRAT DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
6973 TAHRİRAT DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
6976 TAHRİRAT DEFTERİ R.AĞUSTOS-TEŞRİN-İ EV
6977 TAHRİRAT DEFTERİ R.MART-TEŞRİN-İ SANİ 1
6993 TAHRİRAT DEFTERİ R.MART-TEMMUZ 1314 (M
6994 TAHRİRAT DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
6995 TAHRİRAT DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
6996 TAHRİRAT DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ-ŞUBAT
6997 TAHRİRAT DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
6998 TAHRİRAT DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
6999 TAHRİRAT DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
7000 TAHRİRAT DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
7058 TAHRİRAT DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7203 TAHRİRAT DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7236 TAHRİRAT DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7327 TAHRİRAT DEFTERİ (BASRA KOMODORLUĞU'NA) R.1320 (M.1904-1905)
7040 TAHRİRAT DOSYASI R.1315 (M.1899-1900)
7445 TAHRİRAT DOSYASI R.1322 (M.1906-1907)
7570 TAHRİRAT DOSYASI R.1325 (M.1909-1910)
7582 TAHRİRAT DOSYASI R.1325 (M.1909-1910)
7586 TAHRİRAT DOSYASI R.1324-1330 (M.1908-191
6625 TAHRİRAT HAZİNE-İ HASSA DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6127 TAHRİRAT HÜLASA KAYIT DEFTERİ R.1295 (M.1879-1880)
5833 TAHRİRAT İLAM DEFTERİ H.1267 (M.1850-1851)
7607 TAHRİRAT KALEMİ VARİDE-SADİRE EVRAK DOSYASI R.1325 (M.1909)
6170 TAHRİRAT KAYIT DEFTERİ R.1296 (M.1880-1881)
5831 TAHRİRAT KAYIT DEFTERİ H.1266 (M.1849-1850)
5841 TAHRİRAT KAYIT DEFTERİ H.1269 (M.1852-1853)
5853 TAHRİRAT KAYIT DEFTERİ H.1271-1272 (M.1854-185
5858 TAHRİRAT KAYIT DEFTERİ H.1273-1274 (M.1856-185
5862 TAHRİRAT KAYIT DEFTERİ H.1275 (M.1858-1859)
5864 TAHRİRAT KAYIT DEFTERİ H.1275-1276 (M.1858-186
5897 TAHRİRAT KAYIT DEFTERİ H.1283-1284 (M.1866-186
5824 TAHRİRAT KAYIT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1258-1259, 1263-1266
6452 TAHRİRAT MÜSEVVİDATI DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL 1306 (
6815 TAHRİRAT MÜSVEDDE (ADLİYE VE ŞERİYYE) DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
7335 TAHRİRAT MÜSVEDDE (EVKAF, MAARİF, DEFTER-İ HAKANİYE) R.1320 (M.1904-1905)
6750 TAHRİRAT MÜSVEDDE (İDARE-İ MAHSUSA) DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6768 TAHRİRAT MÜSVEDDE (MÜTEFERRİK) DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
5901 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1284 (M.1867-1868)
5903 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1285 (M.1868-1869)
5910 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1286 (M.1869-1870)
5914 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1286 (M.1869-1870)
5915 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1286 (M.1869-1870)
5916 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1286 (M.1869-1870)
5917 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1286 (M.1869-1870)
5918 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1286 (M.1869-1870)
5919 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1286 (M.1869-1870)
5923 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1286 (M.1869-1870)
5924 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1286 (M.1870-1871)
5926 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1287 (M.1871-1872)
5930 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1287 (M.1870-1871)
5933 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1287 (M.1870-1871)
5935 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1287 (M.1870-1871)
5939 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1286 (M.1870-1871)
5940 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1286 (M.1870)
5945 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1287 (M.1870-1871)
5947 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN-TEMMUZ 128
5949 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.AĞUSTOS-EYLÜL 1287
5951 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1287 (M.1870-1871)
5958 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1288 (M.1871-1872)
5959 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.RECEB 1288 (M.EYLÜL
5960 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.RAMAZAN 1288 (M.KASI
5965 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1288 (M.1871-1872)
5966 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1288 (M.1871-1872)
5967 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1288 (M.1871-1872)
5969 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN-TEMMUZ 128
5970 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-NİSAN 1287 (M.M
5971 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL-KANU
5978 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1289-MART 129
5979 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN-TEMMUZ 128
5980 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL-TEŞRİ
5983 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1289 (M.1872-1873)
5984 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1289 (M.1872-1873)
5986 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1290 (M.1873-1874)
5987 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1289 (M.1872-1873)
5990 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1290 (M.1873-1874)
5995 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1289 (M.1872-1873)
5996 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1290 (M.1874-1875)
5998 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ 1290 (M.
5999 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.REBİÜLAHİR 1290 (M.M
6001 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1290 (M.1874-1875)
6003 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1289 (M.1873-1874)
6004 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1290 (M.1874-1875)
6008 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL-KANU
6009 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1290 (M.ŞUBAT-
6010 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART 1291 (M.MART-Nİ
6011 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1290 (M.1874)
6013 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN-TEMMUZ 129
6014 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1290-1291 (M.1875-187
6016 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1290 (M.1874-1875)
6018 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1290 (M.1873-1874)
6019 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1290 (M.1874-1875)
6020 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1289 (M.1873-1874)
6027 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1291 (M.1875-1876)
6029 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1290 (M.1874-1875)
6030 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1290 (M.1874-1875)
6031 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1290 (M.1874-1875)
6032 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1291 (M.1875-1876)
6037 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1290 (M.1874-1875)
6038 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1291 (M.1875-1876)
6042 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN 1291 (M.HAZİ
6043 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ 1291 (M.
6044 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS 1291 (M.MAYIS-H
6045 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1291 (M.1875-1876)
6046 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1290 (M.1874-1875)
6047 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1291 (M.1875-1876)
6048 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1291 (M.1875-1876)
6053 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1291 (M.1875-1876)
6055 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1290-1291 (M.1874-187
6056 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1292 (M.1876-1877)
6057 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1292 (M.1876-1877)
6061 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1292 (M.1876-1877)
6062 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1292 (M.1876-1877)
6063 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1291 (M.1875-1876)
6064 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1292 (M.1876-1877)
6065 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN 1292 (M.HAZİ
6066 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL-TEŞRİN-İ EVVE
6067 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1292 (M.1876-1877)
6068 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1291 (M.1875-1876)
6069 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1290 (M.1874-1875)
6070 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1292 (M.1876-1877)
6073 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1292 (M.1876-1877)
6075 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1292 (M.1876-1877)
6076 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1293 (M.1877-1878)
6077 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1293 (M.1877-1878)
6078 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART 1293 (M.MART-Nİ
6079 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL-TEŞRİ
6080 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN-TEMMUZ 129
6081 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ-KANUN-
6083 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1293 (M.1877-1878)
6084 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1293 (M.1877-1878)
6087 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1293 (M.1877-1878)
6092 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1293 (M.1877-1878)
6093 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1293-1294 (M.1877-187
6096 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1294 (M.1878-1879)
6097 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1294 (M.1878-1879)
6098 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1294 (M.1878-1879)
6100 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1294 (M.1878-1879)
6101 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1293 (M.1877-1878)
6103 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1294 (M.1878-1879)
6104 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1294 (M.1878-1879)
6109 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1294 (M.1878-1879)
6110 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1294 (M.1878-1879)
6111 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1294 (M.1878-1879)
6112 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1293 (M.1877-1878)
6116 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1294 (M.1878-1879)
6118 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1294 (M.1878-1879)
6122 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1294 (M.1878-1879)
6123 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1295 (M.1879-1880)
6124 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1295 (M.1879-1880)
6125 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1295 (M.1879-1880)
6128 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1295 (M.1879-1880)
6129 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL 1295 (
6130 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL-ŞUBA
6132 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL 1295 (
6133 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.NİSAN 1295 (M.NİSAN-
6137 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN 1295 (M.HAZİ
6138 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1295 (M.1879-1880)
6139 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ 1295 (M.TEMM
6140 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1295 (M.1879-1880), R.
6142 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1295 (M.1879-1880)
6143 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1295 (M.1879-1880)
6144 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1295 (M.1879-1880)
6145 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1295 (M.1879-1880)
6146 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1295 (M.1879-1880)
6148 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1295 (M.1879-1880)
6150 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1296 (M.1880-1881)
6151 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1296 (M.1880-1881)
6152 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1296 (M.1880-1881)
6153 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1296 (M.1880-1881)
6154 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1295 (M.1879-1880)
6155 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL 1296 (M.EYLÜL-
6156 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL 1296 (
6157 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1296 (M.ŞUBAT-
6160 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS 1296 (M.MAYIS-H
6161 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1296 (M.ŞUBAT-
6163 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.AĞUSTOS 1296 (M.AĞU
6164 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1296 (M.1880-1881)
6165 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1296 (M.1880-1881)
6168 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1296 (M.1880-1881)
6172 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1296 (M.1880-1881)
6173 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1296 (M.1880-1881)
6174 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1296 (M.1880-1881)
6178 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN 1297 (M.HAZİ
6180 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.NİSAN 1297 (M.NİSAN-
6185 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ 1297 (M.TEMM
6186 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1297 (M.1881-1882)
6188 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1297 (M.1881-1882)
6189 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1297 (M.1881-1882)
6192 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1297 (M.1881-1882)
6200 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS 1297 (M.MAYIS-H
6201 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART 1297 (M.MART-Nİ
6202 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL 1297 (
6204 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN 1298 (M.HAZİ
6207 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART 1298 (M.MART-Nİ
6209 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL 1298 (
6210 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1298 (M.1882-1883)
6211 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1298 (M.1882-1883)
6212 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1298 (M.1882-1883)
6214 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1298 (M.1882-1883)
6215 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1298 (M.1882-1883)
6217 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1298 (M.1882-1883)
6218 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1298 (M.1882-1883)
6219 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1298 (M.1882-1883)
6220 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1298 (M.1882-1883)
6223 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1298 (M.1882-1883)
6229 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1298 (M.1882-1883)
6232 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1299 (M.1883-1884)
6233 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1299 (M.1883-1884)
6234 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1299 (M.1883-1884)
6235 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ 1299 (M.TEMM
6236 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.AĞUSTOS 1299 (M.AĞU
6237 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL-TEŞRİN-İ EVVE
6238 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL 1299 (
6239 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I SANİ 1299 (M.
6240 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1299 (M.ŞUBAT
6242 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1299 (M.1883-1884)
6246 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN 1299 (M.HAZİ
6249 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I SANİ 1299 (M.
6251 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1299 (M.1883-1884)
6258 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1299 (M.1883-1884)
6259 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1299 (M.1883-1884)
6260 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART 1299 (M.MART-Nİ
6261 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ 1299 (M.
6264 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1300 (M.1884-1885)
6265 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1300 (M.1884-1885)
6266 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART 1300 (M.MART-Nİ
6278 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1300 (M.1884-1885)
6284 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL 1300 (
6286 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.NİSAN 1300 (M.NİSAN-
6288 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL 1300 (
6295 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1301 (M.1885-1886)
6299 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1301 (M.1885-1886)
6300 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1301 (M.1885-1886)
6303 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1301 (M.1885-1886)
6309 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1301 (M.1885-1886)
6310 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1301 (M.1885-1886)
6311 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1301 (M.1885-1886)
6313 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1301 (M.1885-1886)
6314 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1301 (M.1885-1886)
6316 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1301 (M.1885-1886)
6317 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1301 (M.1885-1886)
6320 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1301 (M.1885-1886)
6322 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1301 (M.1885-1886)
6323 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1301 (M.1885-1886)
6328 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1302 (M.1886-1887)
6329 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1302 (M.1886-1887)
6330 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1302 (M.1886-1887)
6331 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1302 (M.1886-1887)
6332 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1302 (M.1886-1887)
6338 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1302 (M.1886-1887)
6339 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1302 (M.1886-1887)
6342 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1302 (M.1886-1887)
6343 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1302 (M.1886-1887)
6346 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1302 (M.1886-1887)
6348 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.NİSAN 1302 (M.NİSAN-
6355 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1303 (M.1887-1888)
6356 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1303 (M.1887-1888)
6362 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1305 (M.1887-1888)
6363 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1303 (M.1887-1888)
6365 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1303 (M.1887-1888)
6371 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1303 (M.1887-1888)
6374 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS 1303 (M.MAYIS-H
6375 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.AĞUSTOS 1303 (M.AĞU
6376 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL 1303 (
6377 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1303 (M.ŞUBAT-
6378 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL 1301 (
6379 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.NİSAN 1303 (M.NİSAN-
6381 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1303 (M.1887-1888)
6384 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1304 (M.1888-1889)
6389 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1304 (M.1888-1889)
6390 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1304 (M.1888-1889)
6400 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1304 (M.1888-1889)
6403 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN 1304 (M.HAZİ
6404 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.AĞUSTOS 1304 (M.AĞU
6408 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1304 (M.1888-1889)
6410 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1304 (M.1888-1889)
6415 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1303-1304 (M.1887-188
6416 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1304 (M.1888-1889)
6422 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1305 (M.1889-1890)
6424 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1305 (M.1889-1890)
6429 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1305 (M.ŞUBAT-
6430 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ 1305 (M.TEMM
6434 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.NİSAN 1305 (M.NİSAN-
6435 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL 1305 (
6440 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS 1305 (M.MAYIS-H
6459 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6464 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6465 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6469 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6470 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.AĞUSTOS-EYLÜL 1306
6473 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6475 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6476 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6477 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6485 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6486 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6487 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6505 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1307 (M.1891-1892)
6507 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1307 (M.1891-1892)
6508 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1307 (M.1891-1892)
6511 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1307 (M.1891-1892)
6515 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1307 (M.1891-1892)
6519 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1307 (M.1891-1892)
6523 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS 1307 (M.MAYIS-H
6525 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1307 (M.1891-1892)
6529 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893)
6530 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893)
6531 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893)
6533 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893)
6536 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL-ŞUBAT
6538 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I SANİ 1307 (M.
6542 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ 1308 (M.TEMM
6543 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893)
6544 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893)
6549 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS 1308 (M.MAYIS-H
6550 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.NİSAN 1308 (M.NİSAN-
6552 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ 1306 (M.
6557 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL-TEŞRİN-İ SANİ
6559 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893)
6562 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893)
6601 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.AĞUSTOS 1309 (M.AĞU
6610 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6613 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6614 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6617 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6620 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6621 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL-TEŞRİN-İ SANİ
6705 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6708 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6711 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6713 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6721 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6724 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL-TEŞRİN-İ EVVE
6803 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311-1313 (M.1895-189
6804 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6810 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6813 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6816 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6820 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6822 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6828 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6832 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6833 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6835 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6838 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6839 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6846 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6847 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6848 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6849 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6850 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6853 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6854 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6855 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6856 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6857 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6858 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6859 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6860 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6861 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6895 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
7015 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
7016 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-NİSAN 1314 (M.M
7024 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-HAZİRAN 1314 (
7027 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7029 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7034 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7043 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-MAYIS 1315 (M.M
7164 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL-ŞUBA
7167 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-TEŞRİN-İ EVVEL
7181 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.AĞUSTOS-ŞUBAT 1317
7182 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN-EYLÜL 1317 (
7183 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-AĞUSTOS 1317 (
7186 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7188 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7241 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7242 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7252 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7300 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN-TEŞRİN-İ EVV
7333 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
7338 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
7341 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL-ŞUBAT 1320 (M.
7360 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS-EYLÜL 1320 (M.
7364 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL-ŞUBA
7365 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-HAZİRAN 1320 (
7388 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321 (M.1905)
7390 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321 (M.1905)
7393 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320-1324 (M.1904-190
5823 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1258-1259 (M.1842-184
5829 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1262, 1265 (M.1845-18
5830 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1266-1267 (M.1849-185
5837 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1267-1268 (M.1850-185
5839 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1268-1269 (M.1851-185
5848 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1270 (M.1853-1854)
5849 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1271 (M.1854-1855)
5851 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1271-1272 (M.1854-185
5854 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1273 (M.1856-1857)
5867 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1276 (M.1859-1860)
5868 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1277-1280 (M.1860-186
5869 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1277 (M.1860-1861)
5870 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1277-1278 (M.1860-186
5872 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1278-1280 (M.1861-186
5874 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1278 (M.1861-1862)
5875 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1279-1280 (M.1862-186
5879 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1280 (M.1863-1864)
5887 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1281 (M.1864-1865)
5888 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1281-1282 (M.1864-186
5896 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ H.1283-1284 (M.1866-186
6573 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL-ŞUBAT 1308 (M.
6579 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893)
6581 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL-ŞUBAT 1308 (M.
6597 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1308-1309 (M.1892-189
6599 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6657 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6658 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6664 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6674 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL-TEŞRİN-İ SANİ
6676 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6679 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6680 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6688 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6694 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-NİSAN-MAYIS 13
6695 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN 1310 (M.HAZİ
6698 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.NİSAN-MAYIS-HAZİRAN
6731 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6733 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6738 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL 1310 (
6740 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6741 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6742 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6746 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6748 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6749 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6758 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6760 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6761 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6770 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6777 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6778 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6779 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311-1313 (M.1895-189
6799 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6912 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6914 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6915 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL-KANU
6916 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL-ŞUBAT
6924 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6925 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6926 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6927 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-NİSAN 1313 (M.M
6928 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6930 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6933 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6935 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6936 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6937 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6938 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6939 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6940 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS-HAZİRAN-TEMM
6941 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL-ŞUBAT
6942 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART 1312 (M.MART-Nİ
6944 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6947 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6952 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.AĞUSTOS-TEŞRİN-İ SA
6954 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL-ŞUBAT
6956 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-NİSAN 1313 (M.M
6978 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-HAZİRAN 1314 (
6979 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ-ŞUBAT
6980 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL-TEŞRİN-İ SANİ
6981 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN-TEMMMUZ-A
6982 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
6983 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
6984 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
6985 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
6986 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
6987 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
6988 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
6989 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL-ŞUBAT
6990 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
6991 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
6992 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
7045 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS-AĞUSTOS 1315
7048 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL-ŞUBAT
7049 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I SANİ-ŞUBAT 1
7050 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-NİSAN-MAYIS 13
7052 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN-TEMMUZ-AĞ
7055 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.AĞUSTOS-ŞUBAT 1315
7056 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7060 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7061 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7065 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7069 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-TEŞRİN-İ SANİ 1
7073 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7075 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7076 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7092 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7101 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7105 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7113 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7116 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7117 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1315-MAYIS 131
7118 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN-TEŞRİN-İ EVV
7126 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7223 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7227 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS-AĞUSTOS 1318
7229 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7233 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.AĞUSTOS-ŞUBAT 1318
7258 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7259 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7263 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7264 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7266 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7269 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7306 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL-ŞUBAT 1319 (M.
7310 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7320 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7352 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
7353 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
7355 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
7378 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-AĞUSTOS 1320 (
7380 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS-AĞUSTOS 1320
7397 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
7411 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
7412 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
7414 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
6563 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (ANADOLU VİLAYETİ VALİ, DEFTERDAR VE TAHSİL ME R.KANUN-I EVVEL-ŞUBAT
6693 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (ASKERİ TEKAÜD SANDIĞINA YAZILAN TAHRİRATI İÇE R.MART-AĞUSTOS 1310 (
6623 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (ASKERİ VE MÜLKİ TEKAÜD SANDIĞINA AİT TAHRİRATI R.MART-AĞUSTOS 1309 (
7417 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (BAHR-İ SEFİD FİLO KUMANDANLIĞINA) R.1321 (M.1905-1906)
7323 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (BAHR-İ SEFİD UMUM FİLO KUMANDANLIĞI) R.1319 (M.1903-1904)
7382 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (BAHR-İ SEFİD UMUM FİLO KUMANDANLIĞI) R.1320 (M.1904-1905)
7257 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (BASRA KOMODORLUĞU'NA) R.1318 (M.1902-1903)
7351 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (BASRA KOMODORLUĞU'NA) R.1321 (M.1905-1906)
7237 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (EREĞLİ MADENİNE) R.1318 (M.1902-1903)
7321 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (HARİCİYE NEZARETİ'NE) R.1319 (M.1903-1904)
6762 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (HARİCİYE VE SIHHİYE NEZARETLERİNE YAZILAN TAH R.MART-MAYIS 1310 (M.M
6643 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (HARİCİYE VE SIHHİYE NEZARETLERİNE YAZILAN TAH R.EYLÜL-ŞUBAT 1309 (M.
7192 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (KOMODORLUKLARA) R.ŞUBAT 1316-MART-HA
6582 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (KUMANDAN, KOMODOR VE MÜNFERİT SÜVARİLER İL R.EYLÜL-TEŞRİN-İ EVVE
6598 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (KUMANDAN, KOMODOR. MÜNFERİT SÜVARİLER VE T R.ŞUBAT 1309 (M.ŞUBAT-
6670 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (KUMANDAN, KOMODOR. MÜNFERİT SÜVARİLER VE T R.TEŞRİN-İ SANİ 1309 (M.
6645 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (KUMANDAN, KOMODORLAR. MÜNFERİT SÜVARİLER V R.KANUN-I SANİ 1309 (M.
6644 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (LİMAN RİYASETİNE YAZILAN TAHRİRATI İÇERİR) R.MART-AĞUSTOS 1309 (
6727 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (MALİYE, DİVAN-I MUHASEBAT, DİVAN-I UMUMİ, REJİ K R.TEŞRİN-İ SANİ-KANUN-
6753 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (MALİYE, DİVAN-I MUHASEBAT, DİVAN-UMUMİYE, REJİ, R.MAYIS-HAZİRAN 1310 (
7253 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (MALİYEYE) R.1318 (M.1902-1903)
6565 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (RUMELİ VİLAYETİ VALİ, DEFTERDAR VE TAHSİL MEMU R.EYLÜL-TEŞRİN-İ SANİ
7383 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (RUSUMAT EMANETİNE YAZILAN) R.1320 (M.1904-1905)
6754 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (RÜSUMAT DAİRESİNE YAZILAN TAHRİRATI İÇERİR.) R.MART-HAZİRAN 1310 (
6646 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (RÜSUMAT EMANETİNE YAZILAN TAHRİRATI İÇERİR) R.EYLÜL-ŞUBAT 1309 (M.
6747 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (ŞEHREMANETİNE VE ALTINCI DAİREYE YAZILAN TAH R.TEMMUZ-ŞUBAT 1310 (
6647 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (ŞEHR-EMANETİNE YAZILAN TAHRİRAT MÜSVEDDELE R.MART-AĞUSTOS 1309 (
6595 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (TOPHANE MÜŞİRİNE YAZILAN TAHRİRATI İÇERİR.) R.MART-AĞUSTOS 1309 (
7336 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (TOPHANE-İ AMİRE'YE) R.1320 (M.1904-1905)
6624 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (ZABITA NEZARETİ, BEYOĞLU VE ÜSKÜDAR MUTASAR R.EYLÜL-ŞUBAT 1309 (M.
6673 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (ZIRHLI KOMODORLUĞU, TERSANE-İ AMİRE MEMURİY R.MART-AĞUSTOS 1309 (
7177 TAHRİRAT MÜSVEDDE DOSYASI R.1317 (M.1901-1902)
7460 TAHRİRAT MÜSVEDDE DOSYASI R.1322 (M.1906-1907)
7505 TAHRİRAT MÜSVEDDE DOSYASI R.1322-1323 (M.1906-190
7465 TAHRİRAT MÜSVEDDE DOSYASI (LİMAN RİYASETİNE) R.1323 (M.1907-1908)
7451 TAHRİRAT MÜSVEDDE DOSYASI (MALİYE NEZARETİNE YAZILAN) R.1322 (M.1906-1907)
6715 TAHRİRAT MÜSVEDDE HAZİNE-İ HASSA DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
7160 TAHRİRAT MÜSVEDDE İSTİLAM-I ASKERİ DEFTERİ R.MART-MAYIS 1317 (M.M
7189 TAHRİRAT MÜTEFERRİKA DOSYASI R.1317 (M.1901-1902)
6136 TAHRİRAT ODASI HÜLASA DEFTERİ H.1295 (M.1878)
7480 TAHRİRAT TEZAKİR DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
7063 TAHRİRAT TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7518 TAHRİRAT TEZAKİR MÜSVEDDE DOSYASI R.1328 (M.1912-1913)
7475 TAHRİRAT TEZAKİR MÜSVEDDE DOSYASI R.ŞUBAT 1323-TEMMUZ
6503 TAHRİRAT TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN-TEMMUZ 130
7456 TAHRİRAT VARİDE-SADİRE DOSYASI R.1322 (M.1906-1907)
7581 TAHRİRAT VARİDE-SADİRE DOSYASI R.1325 (M.1909-1910)
7583 TAHRİRAT VARİDE-SADİRE DOSYASI R.1325 (M.1909-1910)
7511 TAHRİRAT VARİDE-SADİRE DOSYASI R.1324 (M.1908-1909)
6023 TAHRİRAT VE İRADE-İ SENİYYE DEFTERİ R.1290 (M.1874-1875)
7296 TAHRİRAT VE TAKRİR DOSYASI R.1319 (M.1903-1904)
7462 TAHRİRAT VE TAKRİR DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
7543 TAHRİRAT VE TAKRİR VARİDE-SADİRE DOSYASI R.1324 (M.1908-1909)
7163 TAHRİRAT VE TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL-TEŞRİN-İ EVVE
7436 TAHRİRAT VE TEZAKİR DOSYASI R.1322 (M.1906-1907)
7477 TAHRİRAT VE TEZAKİR DOSYASI R.1324 (M.1908-1909) R.
7438 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE R.1322 (M.1906-1907)
6226 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1298 (M.1882-1883)
6406 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1304 (M.1888-1889)
6426 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1305 (M.1889-1890)
6460 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6701 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ 1310 (M.TEMM
6808 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
7152 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN-AĞUSTOS 13
7157 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-ŞUBAT 1317 (M.
7247 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7251 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7325 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7369 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
7370 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
6685 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6764 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL-ŞUBA
6765 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ 1310 (M.
6769 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6782 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6787 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6793 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
7046 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS-TEMMUZ 1315 (
7057 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7085 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7132 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7138 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ-ŞUBAT
7140 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7144 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7213 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7224 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7234 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7290 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1318-ŞUBAT 13
7305 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1318-HAZİRAN
7312 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7348 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
7356 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
6692 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ (TARAF-I SERASKERİ'YE VE HASSA ORDU- R.HAZİRAN-AĞUSTOS 13
7550 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DOSYASI R.1325 (M.1909-1910)
7564 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DOSYASI R.1325 (M.1909-1910)
7574 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DOSYASI R.1326 (M.1910)
7494 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DOSYASI R.ŞUBAT 1322-ŞUBAT 13
7512 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DOSYASI R.1324 (M.1908-1909)
6966 TAHRİRAT VE TEZAKİR VARİDE-SADİRE DOSYASI R.1314 (M.1898-1899)
6222 TAHRİRAT VE TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1298 (M.1882-1883)
7173 TAHRİRAT VE TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7093 TAHRİRAT VE TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7595 TAHRİRAT VE TEZKERE MÜSVEDDELERİ VE BATTALLARI DOSYASI R.1327 (M.1911-1912)
7562 TAHRİRAT, TAKRİR MÜSVEDDE DOSYASI R.TEMMUZ-TEŞRİN-İ EVV
7492 TAHRİRAT, TAKRİR MÜSVEDDE DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
7514 TAHRİRAT, TAKRİR MÜSVEDDE DOSYASI R.MART-ŞUBAT 1324 (M.
7517 TAHRİRAT, TEZKERE, TAKRİR MÜSVEDDELERİ DOSYASI R.HAZİRAN-EYLÜL 1324 (
7588 TAHRİRAT, VARİDE-SADİRE DOSYASI R.MART 1326, TEMMUZ 1326, KANUN-I EVVEL-KANUN-I SANİ 1328
(M.MART 1910, TEMMUZ 1910, ARALIK-OCAK 1912-1913 )
7455 TAHRİRAT-I VARİDE-SADİRE DOSYASI R.ŞUBAT 1321-ŞUBAT 13
7357 TAHRİRAT-TAKRİR DOSYASI R.1320 (M.1904-1905)
7541 TAHRİRAT-TAKRİR VARİDE-SADİRE DOSYASI R.1324 (M.1908-1909)
6085 TAHRİRAT-TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1293 (M.1877-1878)
6792 TAHRİRAT-TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
7309 TAHRİRAT-TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7520 TAHRİRAT-TEZAKİR MÜSVEDDE DOSYASI R.MART 1324, KANUN-İ S
7287 TAHRİRAT-TEZAKİR. TELGRAF VARİDE-SADİRE DOSYASI R.1319-1325 (M.1903-191
6600 TAHSİSAT VE HAVALAT DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL-ŞUBAT
6171 TAKRİR DEFTERİ R.1296 (M.1880-1881)
6386 TAKRİR DEFTERİ R.1304-1307 (M.1888-189
6908 TAKRİR DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
5820 TAKRİR DEFTERİ H.1229-1231 (M.1814-181
6661 TAKRİR DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
5936 TAKRİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1287 (M.1870-1871)
5937 TAKRİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1287 (M.1871-1872)
5985 TAKRİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1289 (M.1872-1873)
6012 TAKRİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1289-1290 (M.1873-187
6041 TAKRİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1291-1292 (M.1876-187
6082 TAKRİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1293-1294 (M.1877-187
6181 TAKRİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1297 (M.1881)
6262 TAKRİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1299-1303 (M.1883-188
6494 TAKRİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1307-1308 (M.1891-189
6528 TAKRİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893)
6548 TAKRİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893)
6887 TAKRİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
5825 TAKRİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1261-1264 (M.1845-184
5838 TAKRİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1268-1273 (M.1851-185
5881 TAKRİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1280-1286 (M.1863-187
6578 TAKRİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893)
6739 TAKRİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6773 TAKRİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ-AĞUSTOS 13
7102 TAKRİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
6449 TAKRİR MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1304-MART 130
7589 TAKRİR VE TAHRİRAT VARİDE-SADİRE DOSYASI R.1326 (M.1910-1911)
7254 TAKRİR VE TEZAKİR DOSYASI R.1318 (M.1902-1903)
7363 TAKRİR VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-MAYIS 1320 (M.M
7097 TAKRİR VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7560 TAKRİR VE TEZAKİR MÜSVEDDE DOSYASI R.TEMMUZ 1325 (M.TEMM
7576 TAKRİR-İSTİDA MAZBATA DOSYASI R.1325 ( M.1909-1910)
7444 TAKRİR-TAHRİRAT MÜSVEDDE DOSYASI R.1322 (M.1906-1907)
7532 TAKRİR-TAHRİRAT VARİDE-SADİRE DOSYASI R.1324 (M.1908-1909)
5898 TARAF-I KAPUDANİDEN YAZILAN MUHARRERAT KAYIT DEFTERİ H.1283 (M.1866-1867)
5821 TEKARİR KAYIT DEFTERİ H.1256-1260 (M.1840-184
5827 TEKARİR KAYIT DEFTERİ H.1262, 1264-1267 (M.18
7274 TEKAÜT SANDIKLARINA AİT TAHRİRAT DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
6327 TELGRAF DEFTERİ R.1302 (M.1886-1887)
6388 TELGRAF DEFTERİ R.1304 (M.1888-1889)
6393 TELGRAF DEFTERİ R.1304 (M.1888-1889)
6398 TELGRAF DEFTERİ R.1304 (M.1888-1889)
6495 TELGRAF DEFTERİ R.1307 (M.1891-1892)
6532 TELGRAF DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893)
6534 TELGRAF DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893)
6827 TELGRAF DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6863 TELGRAF DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
5878 TELGRAF DEFTERİ H.1280-1284 (M.1863-186
6571 TELGRAF DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL 1308 (
6575 TELGRAF DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893)
6659 TELGRAF DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6669 TELGRAF DEFTERİ R.MAYIS 1309 (M.MAYIS-H
6675 TELGRAF DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6677 TELGRAF DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6683 TELGRAF DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6684 TELGRAF DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6918 TELGRAF DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6948 TELGRAF DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6949 TELGRAF DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6969 TELGRAF DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
6971 TELGRAF DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
6974 TELGRAF DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ 1314 (M.
6975 TELGRAF DEFTERİ R.1314 (M.1898-1899)
7452 TELGRAF DOSYASI R.MAYIS-EYLÜL 1322 (M.
5972 TELGRAF MÜSVEDDE R.EYLÜL-ŞUBAT 1288 (M.
5904 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ H.1286 (M.1870-1871)
5906 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ H.1286 (M.1870-1871)
5931 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ H.1287 (M.1871-1872)
5944 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ H.1287 (M.1871-1872)
6015 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1290 (M.1874-1875)
6244 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1299 (M.1883-1884)
6248 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-NİSAN 1299 (M.M
6253 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1299-MART-EYL
6307 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1301 (M.1885-1886)
6336 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL-ŞUBAT
6337 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1302 (M.1886-1887)
6350 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN-AĞUSTOS 13
6382 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1303-1304 (M.1887-188
6419 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1305 (M.1889-1890)
6433 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ 1305 (M.
6438 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL1305 (
6439 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL 1305 (M.EYLÜL-
6442 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS 1305 (M.MAYIS-H
6443 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL 1305 (
6447 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I SANİ 1305 (M.
6455 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6456 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6458 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6461 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6462 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6463 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6497 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1307 (M.1891-1892)
6517 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1307 (M.1891-1892)
6545 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893)
6546 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893)
6556 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL 1308 (M.EYLÜL-
6602 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ 1309 (M.
6707 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6801 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6851 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6891 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-NİSAN 1312 (M.M
7025 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS-HAZİRAN 1315 (
7169 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I SANİ-ŞUBAT 1
7375 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
5890 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1288 (M.1872-1873)
6567 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS-HAZİRAN 1308 (
6745 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL-TEŞRİN-İ EVVE
6755 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN 1310 (M.HAZİ
6775 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ 1310 (M.TEMM
6780 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6913 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ-KANUN-
7088 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7090 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7142 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7214 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7268 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7282 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7396 TELGRAF MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
7472 TELGRAF MÜSVEDDE DOSYASI R.TEŞRİN-İ SANİ-KANUN-
6441 TELGRAF MÜSVEDDE KAYIT DEFTERİ R.TEMMUZ 1305 (M.TEMM
7489 TELGRAF VE SAİRE BATTALLARI DOSYASI R.1322-1323 (M.1906-190
7441 TELGRAF VE SAİRE MÜSEVVİDATI DOSYASI R.1322 (M.1906-1907)
6922 TELGRAF, TEZAKİR. TAHRİRAT MÜSVEDDE DOSYASI R.1313 (M.1897-1898)
7587 TELGRAF, TEZAKİR. VARİDE-SADİRE DOSYASI R.1325-1330 (M.1909-191
7450 TELGRAF, VARİDE, MARUZAT VE SADİRE DOSYASI R.1322 (M.1906-1907)
7554 TELGRAFLA MARUZAT VARİDE-SADİRE DOSYASI R.MART-NİSAN 1324 (M.M
6481 TELGRAFNAME DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6482 TELGRAFNAME DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6483 TELGRAFNAME DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6413 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL 1304 (
6453 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL 1306 (
6501 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1307 (M.ŞUBAT-
6502 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.AĞUSTOS 1307 (M.AĞU
6510 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.1307 (M.1891-1892)
6512 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.1307 (M.1891-1892)
6516 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.1307 (M.1891-1892)
6518 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.1307 (M.1891-1892)
6522 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ 1307 (M.TEMM
6535 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I SANİ 1308 (M.
6611 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
6834 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6869 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6890 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS-HAZİRAN-TEMM
7185 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ-KANUN-
7191 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7435 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
6568 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART 1309 (M.MART-Nİ
6569 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1308 (M.ŞUBAT-
6590 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL 1309 (
6591 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I SANİ 1309 (M.
6689 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ-ŞUBAT
6785 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ-TEŞRİN-İ EVV
6945 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
6955 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I SANİ-ŞUBAT 1
7051 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-NİSAN 1315 (M.M
7141 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7147 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL-KANU
7292 TELGRAFNAME MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ-TEŞRİN-İ EVV
7239 TELGRAFNAME-İ ÂLİ DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
5992 TELGRAFNAMELER DEFTERİ R.MART-AĞUSTOS 1289 (
6292 TELGRAFNAMELER DEFTERİ R.1300-1301 (M.1884-188
6431 TELGRAFNAMELER DEFTERİ R.AĞUSTOS 1305 (M.AĞU
6451 TELGRAFNAMELER DEFTERİ R.MAYIS 1306 (M.MAYIS-H
6468 TELGRAFNAMELER DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
7339 TELGRAFNAMELER DEFTERİ R.MAYIS-HAZİRAN 1320 (
7340 TELGRAFNAMELER DEFTERİ R.TEMMUZ-EYLÜL 1320 (
6732 TELGRAFNAMELER DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
7089 TELGRAFNAMELER DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7295 TELGRAFNAMELER DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7384 TELGRAFNAMELER DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
7421 TELGRAFNAMELER DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
7486 TELGRAFNAMELER DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
6402 TELGRAFNAMELER MÜSVEDDE DEFTERİ R.1304 (M.1888-1889)
6722 TELGRAFNAMELER MÜSVEDDE DEFTERİ R.NİSAN 1310 (M.NİSAN-
7100 TELGRAFNAMELER MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
6686 TELGRAFNAMELER MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
7103 TELGRAFNAMELER MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7261 TELGRAFNAMELER MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7262 TELGRAFNAMELER MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7354 TELGRAFNAMELER MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
6203 TERCÜME EDİLMİŞ EVRAK SURET DEFTERİ R.1297-1298 (M.1881-188
6943 TERCÜME KALEMİ MEKTUP SURETLERİ DEFTERİ R.1298-1300, 1317 (M.18
6814 TERCÜME KALEMİ TÜRKÇE-FRANSIZCA TERCÜME DOSYASI R.1311 (M.1895-1896)
6566 TERCÜME MÜSVEDDE DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893)
5902 TEZAKİR DEFTERİ H.1285 (M.1868-1869)
6619 TEZAKİR DEFTERİ R.1309 (M.1893-1894)
7161 TEZAKİR DEFTERİ R.HAZİRAN-EYLÜL 1317 (
5844 TEZAKİR DEFTERİ H.1269-1270 (M.1852-185
5863 TEZAKİR DEFTERİ H.1275 (M.1858-1859)
5883 TEZAKİR DEFTERİ H.1280 (M.1863-1864)
7205 TEZAKİR DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
6120 TEZAKİR HÜLASA KAYIT DEFTERİ R.1295 (M.1879-1880)
7128 TEZAKİR MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
6825 TEZAKİR MÜSVEDDE (SERASKERİYE'YE) DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
5900 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1284-1285 (M.1867-186
5907 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1286 (M.1869-1870)
5909 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1287 (M.1870-1871)
5921 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1287 (M.1870-1871)
5922 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1286 (M.1870-1871)
5934 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1287 (M.1870-1871)
5946 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.SAFER 1287 (M.MAYIS-
5948 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.RAMAZAN 1287 (M.KASI
5955 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1288 (M.1872-1873)
5957 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1288 (M.1871-1872)
5973 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.REBİÜLEVVEL 1289/R.
5975 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.ŞEVVAL 1289 (M.ARALI
5981 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1289 (M.1872-1873)
5982 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1289 (M.1872-1873)
5988 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1289 (M.1872-1873)
5989 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1289 (M.1872-1873)
5993 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.CEMAZİYELEVVEL 128
6000 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.CEMAZİYELEVVEL 129
6022 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1291 (M.1875-1876)
6026 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1291 (M.1875-1876)
6049 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1289-1290 (M.1873-187
6050 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1291 (M.1875-1876)
6052 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1292 (M.1876-1877)
6054 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1292 (M.1876-1877)
6060 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1292 (M.1876-1877)
6086 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1293-1294 (M.1877-187
6119 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1294 (M.1878-1879)
6121 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1295 (M.1879-1880)
6208 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART 1298 (M.MART-Nİ
6221 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1298 (M.1882-1883)
6224 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1298 (M.1882-1883)
6230 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1298 (M.1882-1883)
6231 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1298-1300 (M.1880-188
6243 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1299 (M.1883-1884)
6271 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I SANİ 1300 (M.
6296 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1301 (M.1885-1886)
6302 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1301 (M.1885-1886)
6304 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1301 (M.1885-1886)
6326 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1302 (M.1886-1887)
6341 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1302 (M.1886-1887)
6454 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6491 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1307 (M.1891-1892)
6492 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1307 (M.1891-1892)
6564 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS 1308 (M.MAYIS-H
6710 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6712 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6719 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6823 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6883 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
7037 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7154 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1317-ŞUBAT 13
7166 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL-ŞUBAT
7170 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ-ŞUBAT
7172 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7238 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7248 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7324 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7326 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7344 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
7367 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
7368 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
7392 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
7403 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-ŞUBAT 1321 (M.
7432 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
5834 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1267-1268 (M.1850-185
5836 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1268-1269 (M.1851-185
5847 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1270 (M.1853-1854)
5850 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1271 (M.1854-1855)
5855 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1273-1274 (M.1856-185
5857 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1273 (M.1856-1857)
5859 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1274-1275 (M.1857-185
5860 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1274-1275 (M.1857-185
5861 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1275-1276 (M.1858-186
5866 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1276 (M.1859-1860)
5871 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1277-1278 (M.1860-186
5876 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1279-1280 (M.1862-186
5899 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1284 (M.1867-1868)
6572 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL-ŞUBAT 1308 (M.
6574 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL-ŞUBAT 1308 (M.
6580 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL-ŞUBAT 1308 (M.
6730 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6735 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ-EYLÜL 1310 (
6737 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1309-MART-AĞ
6781 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6783 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6794 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1325 (M.1909-1910)
6795 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
7047 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7054 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS-AĞUSTOS 1315
7064 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7066 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7068 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-AĞUSTOS 1315 (
7077 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7087 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7104 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7107 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7120 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7122 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7146 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN-TEŞRİN-İ SA
7208 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1316-EYLÜL 13
7209 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7225 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7231 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7232 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-KANUN-I EVVEL
7294 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7318 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7349 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
7410 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
7280 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ (EREĞLİ MADENİ'NE YAZILAN) R.1319 (M.1903-1904)
7277 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ (HAZİNE-İ HASSA'YA) R.1319 (M.1903-1904)
6784 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ (İDARE-İ MAHSUSAYA YAZILAN TEZKERE MÜSVEDDELE R.TEŞRİN-İ SANİ-ŞUBAT
6584 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ (KUMANDAN, KOMODOR VE MÜNFERİT SÜVARİLER İLE R.KANUN-I SANİ-ŞUBAT 1
6728 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ (LİMAN RİYASETİNE YAZILAN TEZKERE MÜSVEDDELERİ R.MART-HAZİRAN 1310 (
7439 TEZAKİR MÜSVEDDE DOSYASI R.1322 (M.1906-1907)
7473 TEZAKİR MÜSVEDDE DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
7483 TEZAKİR MÜSVEDDE DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
7377 TEZAKİR MÜSVEDDE DOSYASI (EVKAF VE ZAPTİYE'YE) R.1320 (M.1904-1905)
5894 TEZAKİR MÜSVEDDE KAYIT DEFTERİ H.1283-1284 (M.1866-186
7415 TEZAKİR MÜTEFERRİKA MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
7571 TEZAKİR VE MÜSVEDDE DOSYASI R.1325 (M.1909-1910)
7175 TEZAKİR VE TAHRİRAT DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7084 TEZAKİR VE TAHRİRAT DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
6090 TEZAKİR VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1294 (M.1878-1879)
6583 TEZAKİR VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ 1308 (M.
6714 TEZAKİR VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6716 TEZAKİR VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6802 TEZAKİR VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6875 TEZAKİR VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-EYLÜL 1312 (M.
7190 TEZAKİR VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7244 TEZAKİR VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7405 TEZAKİR VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I SANİ 1320-AĞ
7096 TEZAKİR VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7131 TEZAKİR VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7542 TEZAKİR VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DOSYASI R.1324 (M.1908-1909)
7469 TEZAKİR VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
7513 TEZAKİR VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DOSYASI R.1324 (M.1908-1909)
7184 TEZAKİR VE TAKRİR MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL-ŞUBAT
7271 TEZAKİR-TAHRİRAT, MARUZAT, VARİDE-SADİRE DOSYASI R.1318 (M.1902-1903)
6909 TEZKERE DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
7038 TEZKERE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
6790 TEZKERE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6932 TEZKERE DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
7201 TEZKERE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7204 TEZKERE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7206 TEZKERE DEFTERİ R.AĞUSTOS-KANUN-I EV
7210 TEZKERE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7211 TEZKERE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7515 TEZKERE DOSYASI 1) MAYIS-EYLÜL 1324/ MAYIS-EKİM 1908
2) EYLÜL-ŞUBAT 1324/EYLÜL-ARALIK 1908-OCAK-MART 1909
7567 TEZKERE MÜSVEDDE (VARİDE-SADİRE) DOSYASI R.TEŞRİN-İ SANİ-ŞUBAT
5908 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ H.1286 (M.1869-1870)
5911 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ H.1286 (M.1869-1870)
5912 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ H.1286 (M.1869-1870)
5913 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ H.1286 (M.1869-1870)
5920 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ H.1286 (M.1869-1870)
5925 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ H.1287 (M.1870-1871)
5928 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ H.1287 (M.1870-1871)
5929 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ H.1287 (M.1870-1871)
5941 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ H.1288 (M.1871-1872)
5942 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ H.1287 (M.1870-1871)
5943 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ H.1287 (M.1870-1871)
5952 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ H.1287 (M.1870-1871)
5953 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ H.1288 (M.1871-1872)
5954 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ H.1288 (M.1871-1872)
5956 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ H.1288 (M.1871-1872)
5961 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I SANİ 1287 (M.
5962 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS-HAZİRAN 1288 (
5963 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.NİSAN-MAYIS 1287 (M.
5964 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL-TEŞRİN-İ EVVE
5968 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ 1287 (M.
5977 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1287-MART 128
5994 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ H.KANUN-I EVVEL-KANU
6002 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1290 (M.1874-1875)
6005 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1289 (M.1873-1874)
6006 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1289 (M.1873-1874)
6007 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ-AĞUSTOS 12
6024 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1291 (M.1875-1876)
6025 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1290 (M.1874-1875)
6028 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1291 (M.1875-1876)
6034 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1290 (M.1874-1875)
6035 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1290 (M.1874-1875)
6036 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1290 (M.1874-1875)
6039 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1290 (M.1874-1875)
6040 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS 1291 (M.MAYIS-H
6051 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1292 (M.1876-1877)
6059 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1292 (M.1876-1877)
6071 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1292 (M.1876-1877)
6094 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1294 (M.1878-1879)
6095 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1294 (M.1878-1879)
6102 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1294 (M.1878-1879)
6106 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1294 (M.1878-1879)
6108 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1293 (M.1877-1878)
6114 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1294 (M.1878-1879)
6115 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1293 (M.1877-1878)
6117 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1293 (M.1877-1878)
6126 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1294 (M.1878-1879)
6131 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1295 (M.ŞUBAT-
6134 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ 1295 (M.
6141 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1295 (M.1879-1880)
6147 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1295 (M.1879-1880)
6158 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN 1296 (M.HAZİ
6159 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ 1296 (M.TEMM
6162 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS 1296 (M.MAYIS-H
6166 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1296 (M.1880-1881)
6167 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1296 (M.1880-1881)
6169 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1296 (M.1880-1881)
6176 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL 1297 (M.EYLÜL-
6177 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ 1297 (M.TEMM
6179 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.NİSAN 1297 (M.NİSAN-
6182 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART 1297 (M.MART-Nİ
6183 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.AĞUSTOS 1297 (M.AĞU
6184 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN 1297 (M.HAZİ
6191 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1297 (M.1881-1882)
6193 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1297 (M.1881-1882)
6194 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1297 (M.1881-1882)
6195 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1297 (M.1881-1882)
6196 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1297 (M.1881-1882)
6197 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL 1297 (M.EYLÜL-
6198 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL 1297 (
6199 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1297 (M.ŞUBAT-
6213 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1298 (M.1882-1883)
6225 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1298 (M.1882-1883)
6227 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1298 (M.1882-1883)
6228 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1298 (M.1882-1883)
6241 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1299 (M.1883-1884)
6245 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1299 (M.1883-1884)
6247 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART 1299 (M.MART-Nİ
6250 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1299 (M.1883-1884)
6252 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1299 (M.1883-1884)
6255 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I SANİ 1299 (M.
6256 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1299 (M.1883-1884)
6267 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL 1300 (
6270 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1300 (M.1884-1885)
6272 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN 1300 (M.HAZİ
6273 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ 1300 (M.
6274 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS 1300 (M.MAYIS-H
6275 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I SANİ 1300 (M.
6276 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1300 (M.1884-1885)
6277 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1300 (M.1884-1885)
6279 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL 1300 (
6280 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.NİSAN 1300 (M.NİSAN-
6281 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART 1300 (M.MART-Nİ
6282 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL 1300 (M.EYLÜL-
6283 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL 1300 (
6285 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1300 (M.ŞUBAT-
6287 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL 1300 (M.EYLÜL
6298 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1301 (M.1885-1886)
6301 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1301 (M.1885-1886)
6305 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1301 (M.1885-1886)
6306 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ 1301 (M.
6308 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1300 (M.1884-1885)
6312 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1301 (M.1885-1886)
6315 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1301 (M.1885-1886)
6321 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1300 (M.1884-1885)
6324 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1302 (M.1886-1887)
6334 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1302 (M.1886-1887)
6335 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I SANİ 1302 (M.
6340 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1302 (M.1886-1887)
6344 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1302 (M.1886-1887)
6345 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1302 (M.1886-1887)
6349 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS 1302 (M.MAYIS-H
6351 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1302 (M.ŞUBAT-
6353 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ 1303 (M.TEMM
6357 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1303 (M.1887-1888)
6358 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1303 (M.1887-1888)
6359 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1303 (M.1887-1888)
6364 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1303 (M.1887-1888)
6366 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1303 (M.1887-1888)
6367 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1303 (M.1887-1888)
6370 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1302 (M.1886-1887)
6372 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1303 (M.1887-1888)
6373 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1303 (M.1887-1888)
6380 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1303 (M.1887-1888)
6391 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1304 (M.1888-1889)
6392 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1304 (M.1888-1889)
6394 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1304 (M.1888-1889)
6395 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1304 (M.1888-1889)
6396 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1304 (M.1888-1889)
6397 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1304 (M.1888-1889)
6399 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1304 (M.1888-1889)
6401 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1304 (M.1888-1889)
6405 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1304 (M.1888-1889)
6407 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1304 (M.1888-1889)
6411 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1304 (M.1888-1889)
6414 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ 1304 (M.
6418 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1305 (M.1889-1890)
6421 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1305 (M.1889-1890)
6423 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1305 (M.1889-1890)
6425 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1305 (M.1889-1890)
6432 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL 1305 (
6436 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1305 (M.1889-1890)
6437 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1305 (M.1889-1890)
6445 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ 1305 (M.
6446 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1305 (M.ŞUBAT-
6448 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I SANİ 1305 (M.
6457 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6466 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6467 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6472 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6474 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1305 (M.1889-1890)
6478 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6488 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6489 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1306 (M.1890-1891)
6490 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1307 (M.1891-1892)
6499 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.MAYIS 1307 (M.MAYIS-H
6500 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ 1307 (M.TEMM
6504 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART 1308 (M.MART-Nİ
6509 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1307 (M.1891-1892)
6514 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1307 (M.1891-1892)
6520 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ 1307 (M.
6521 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.KANUN-I EVVEL 1307 (
6524 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1307 (M.ŞUBAT-
6537 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN 1308 (M.HAZİ
6540 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.NİSAN-MAYIS 1309 (M.
6704 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.NİSAN 1310 (M.NİSAN-
6718 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1310 (M.1894-1895)
6806 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6877 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
7021 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1314-TEŞRİN-İ
7032 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7168 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7174 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.AĞUSTOS-ŞUBAT 1317
7176 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7179 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7180 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7245 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7246 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7249 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7250 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7275 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7297 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-ŞUBAT 1319 (M.
7298 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-ŞUBAT 1319 (M.
7299 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1318-TEŞRİN-İ
7342 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1319-TEŞRİN-İ
7343 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL-ŞUBAT 1320 (M.
7366 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
7372 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
7374 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
7376 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1320 (M.1904-1905)
7394 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-HAZİRAN 1321 (
7401 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
7406 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1320-ŞUBAT 13
7431 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL-ŞUBAT 1321 (M.
7434 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
5828 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ H.1265 (M.1848-1849)
5832 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ H.1266 (M.1849-1850)
5846 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ H.1270-1271 (M.1853-185
5865 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ H.1276 (M.1859-1860)
5873 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ H.1278-1279 (M.1861-186
5882 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ H.1280-1281 (M.1863-186
5885 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ H.1281 (M.1864-1865)
5891 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ H.1282 (M.1865-1866)
5893 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ H.1282-1283 (M.1865-186
5895 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ H.1283 (M.1866-1867)
6577 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1308 (M.1892-1893)
6587 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-AĞUSTOS 1309 (
6588 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL-ŞUBAT 1309 (M.
6589 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL-TEŞRİN-İ SANİ
6628 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1307 (M.1891-1892)
6734 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL 1310 (M.EYLÜL-
6752 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.AĞUSTOS 1308 (M.AĞU
6772 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.HAZİRAN-AĞUSTOS 13
6788 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6934 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1313 (M.1897-1898)
7059 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7062 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7067 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL-ŞUBAT 1315 (M.
7070 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7071 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ-ŞUBAT
7074 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7078 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7081 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7086 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7091 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7106 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7109 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7110 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7111 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7115 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7123 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7129 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7130 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7134 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7135 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-ŞUBAT 1316 (M.
7136 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ SANİ-ŞUBAT
7137 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1315-ŞUBAT 13
7148 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-HAZİRAN 1316 (
7215 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1317 (M.1901-1902)
7222 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7260 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7265 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7278 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7284 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7288 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7291 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEŞRİN-İ EVVEL-ŞUBA
7301 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.MART-EYLÜL 1319 (M.
7303 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7304 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7307 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7308 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7311 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7313 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7314 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7319 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1319 (M.1903-1904)
7409 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
7420 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
7427 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
7416 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ (ASKERİ TEKAÜD SANDIĞINA) R.1321 (M.1905-1906)
7053 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ (BAHR-İ SEFİD UMUM FİLO KUMANDANLIĞINA YAZILAN R.TEŞRİN-İ SANİ-ŞUBAT
7193 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ (HAZİNE-İ HASSA) R.1317 (M.1901-1902)
7350 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ (LİMAN RİYASETİNE) R.1320 (M.1904-1905)
7408 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ (MUHTELİF MAKAMATA) R.1321 (M.1905-1906)
7345 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ (ŞEHİR EMANETİNE) R.1320 (M.1904-1905)
7044 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ (TOPHANE-İ AMİRE MÜŞİRLİĞİNE YAZILAN TAHRİRATI İ R.1315 (M.1899-1900)
7524 TEZKERE MÜSVEDDE DOSYASI R.ŞUBAT 1323-KANUN-I
7568 TEZKERE MÜSVEDDE DOSYASI R.KANUNİ-İ SANİ1324-ŞU
7597 TEZKERE MÜSVEDDE DOSYASI R.HAZİRAN-TEMMUZ 132
7471 TEZKERE MÜSVEDDE DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
7545 TEZKERE VARİDE-SADİRE DOSYASI R.MART-AĞUSTOS 1324 (
5884 TEZKERE VE EVAMİR MÜSVEDDE DEFTERİ H.1280-1291 (M.1863-187
6892 TEZKERE VE İRADE-İ SENİYYE DEFTERİ R.TEMMUZ 1312-ŞUBAT
6072 TEZKERE VE TAHRİRAT DEFTERİ R.1292 (M.1876-1877)
7516 TEZKERE VE TAHRİRAT DOSYASI R.1324 (M.1908-1909)
5976 TEZKERE VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1289 (M.1873-1874)
7255 TEZKERE VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1318 (M.1902-1903)
7359 TEZKERE VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1319-EYLÜL 13
7433 TEZKERE VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
6797 TEZKERE VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
7083 TEZKERE VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7094 TEZKERE VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7095 TEZKERE VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1315 (M.1899-1900)
7124 TEZKERE VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7125 TEZKERE VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7127 TEZKERE VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1316 (M.1900-1901)
7139 TEZKERE VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.AĞUSTOS-ŞUBAT 1316
7207 TEZKERE VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.TEMMUZ-TEŞRİN-İ SAN
7424 TEZKERE VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.1321 (M.1905-1906)
7428 TEZKERE VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.AĞUSTOS-ŞUBAT 1321
7429 TEZKERE VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ R.ŞUBAT 1320-EYLÜL 13
7194 TEZKERE VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ (DERSAADET LİMAN RİYASETİ'NE) R.AĞUSTOS-ŞUBAT 1317
7575 TEZKERE VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DOSYASI R.1325 ( M.1909-1910)
6091 TEZKERE, TAHRİRAT MAHSÜL MÜSVEDDE DEFTERİ R.1294 (M.1878-1879)
7187 TEZKERE, TAKRİR DOSYASI R.NİSAN-ŞUBAT 1317 (M.
7153 TEZKERE-İ MÜTEFERRİKA MÜSVEDDE DEFTERİ R.EYLÜL-ŞUBAT 1317 (M.
7498 TİCARET VE NAFİA MÜSVEDDE DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
7478 UMUM FİLO KUMANDANLIĞI MÜSEVVİDATI DOSYASI R.1323 (M.1907-1908)
7098 VARİDE EVRAK DOSYASI R.1315 (M.1899-1900)
7573 VARİDE SADİRE DOSYASI R.1326 (M.1910)
7527 VARİDE SADİRE DOSYASI (TOPHANE NEZARETİ) R.1324 (M.1908-1909)
7572 VARİDE SADİRE EVRAK DOSYASI R.1325 (M.1909-1910)
7525 VARİDE-SADİRE DOSYASI R.1324 (M.1908-1909)
7552 VARİDE-SADİRE EVRAK KAYIT DEFTERİ R.MART-TEŞRİN-İ EVVEL
7454 VARİDE-SADİRE MARUZAT DOSYASI R.TEŞRİN-İ SANİ 1321-Nİ
7578 VARİDE-SADİRE, EVRAK VE TELGRAF DOSYASI R.1325 ( M.1909-1910)
7150 VARİDE-SADİRE, TEZAKİR MÜSVEDDE DOSYASI R.1316 (M.1900-1901)
7594 VİLAYET VE MUTASARRIFLIKLAR MUHABERE DOSYASI R.1325 (M.1909-1910)
7557 VİLAYET VE MUTASARRIFLIKLAR MÜSEVVİDATI DOSYASI R.1325 (M.1909-1910)
7598 YABANCI GEMİLER DOSYASI R.1328-1329 (M.1912-191
6818 YEVMİYE JURNAL DEFTERİ R.1311 (M.1895-1896)
6836 YEVMİYE JURNAL DEFTERİ R.1312 (M.1896-1897)
6700 YOKLAMA KALEMİ YEVMİYE VARİDE-SADİRE EVRAK KAYIT (JURNAL) DEFTERİ R.MART 1310-MART 1311
7540 ZABTİYE NEZARETİ MUHABERE DOSYASI R.1322 (M.1906-1907)
7528 ZAPTİYE NEZARETİ İLE BAHRİYE NEZARETİ ARASINDAKİ YAZIŞMALARDIR. R.1324 (M.1908-1909)