Loading
IMPERIAL DOCKYARD FACTORIES
FON KODU VE DEFTER NU.   ENV. NU. Eski Defter Nu. DEFTER ADI SAYFA SAYISI VARAK ADEDİ  TARİH 
  RUMİ MİLADİ
TRS.FAB.d_00001   16209 1 YALI KÖŞKÜ FABRİKASI MALZEME MEVCUT SARF DEFTERİ   16 1272-1277 1856-1861 
TRS.FAB.d_00002   16210 2 İNHA, İLAM NAKİL KAYIT DEFTERİ   20 1284 1868-1869
TRS.FAB.d_00003   16211 3 İSTİDA, İNHA, İLAM SURETLERİ KAYIT DEFTERİ   20 1284 1868-1869
TRS.FAB.d_00004   16212 4 GEMİLER VE SAİR MEVKİLERDEN DÖKÜMHANE VE DEMİRHANEYE TESLİM EDİLEN EŞYA DEFTERİ   12 1286 1870-1871
TRS.FAB.d_00005   16213 5 TAMİRAT FABRİKASI SARFİYAT DEFTERİ 384   1287 1871-1872
TRS.FAB.d_00006   16214 6 KAZANHANE FABRİKASI İCMAL DEFTERİ 55   1287-1288 1871-1873
TRS.FAB.d_00007   16215 7 İMALAT VE İNŞAAT İKMAL DEFTERİ 72   1287 1871-1872
TRS.FAB.d_00008   16216 8 MALZEME ALIM VE SARF DEFTERİ 160   1288 1872-1873
TRS.FAB.d_00009   16217 9 İMALAT MUHASEBESİ DEFTERİ 177   1288 1872-1873
TRS.FAB.d_00010   16218 10 FABRİKALAR MAĞAZA DEFTERİ    53 1291 1875-1876
TRS.FAB.d_00011   16219 11 DÖKÜM FABRİKASI AMELE YOKLAMA DEFTERİ   80 1290 1874-1875
TRS.FAB.d_00012   16220 12 KAZAN FABRİKASI MALZEME SARF DEFTERİ   47 1291 1875-1876
TRS.FAB.d_00013   16221 13 DÖKÜMHANE FABRİKASINA VERİLEN KURŞUN LEVHA DEFTERİ   23 1291-1292 1875-1877
TRS.FAB.d_00014   16222 14 KAZANHANE FABRİKASI MASRAF DEFTERİ   49 1292 1876-1877
TRS.FAB.d_00015   16223 15 MALZEME MAKBUZAT VE SARFİYAT DEFTERİ   34 1292-1296 1876-1881
TRS.FAB.d_00016   16224 16 AMELE YEVMİYE DEFTERİ 186   1293 1877-1878
TRS.FAB.d_00017   16225 17 KAZANHANE FABİRKASI KAZAN, İNŞA DERDEST DEFTERİ   34 1294 1878-1879
TRS.FAB.d_00018   16226 18 HADDE VE ÇEKİÇ FABRİKALARI MAKBUZ DEFTERİ   17 1290-1295  1874-1880
TRS.FAB.d_00019   16227 19 İDARE-İ MAHSUSA KAZANCI AMELESİ YEVMİYE DEFTERİ 4   1296 1880-1881
TRS.FAB.d_00020   16228 20 AMELE GELDİ-GİTTİ DEFTERİ   140 1296-1298 1880-1883
TRS.FAB.d_00021   16229 21 İMALAT MUHASEBESİ MEMURİN MAAŞ TEVZİ DEFTERİ   89 1296-1298 1880-1883
TRS.FAB.d_00022   16230 22 MAKBUZAT DEFTERİ   94 1297 1881-1882
TRS.FAB.d_00023   16231 23 MALZEME MASRAF DEFTERİ   42 1299 1883-1884
TRS.FAB.d_00024   16232 24 AMELE YEVMİYE DEFTERİ 48   1299 1883-1884
TRS.FAB.d_00025   16233 25 AMBAR MEVCUT MALZEMEL DEFTERİ   86 1299 1883-1884
TRS.FAB.d_00026   16234 26 İNŞAİYE MASRAF DEFTERİ   60 1299 1883-1884
TRS.FAB.d_00027   16235 27 MALZEME KAYIT DEFTERİ   46 1299 1883-1884
TRS.FAB.d_00028   16236 28 FABRİKA-İ HÜMAYUN NUMARA EVRAK KAYIT DEFTERİ   91 1299-1301 1883-1886
TRS.FAB.d_00029   16237 29 İNŞAİYE KISMI İRAD DEFTERİ   58 1299 1883-1884
TRS.FAB.d_00030   16238 30 İNŞAİYE KISMI MAKBUZ DEFTERİ   36 1300 1884-1885
TRS.FAB.d_00031   16239 31 MALZEME GİRİŞ-ÇIKIŞ DEFTERİ   27 1301 1885-1886
TRS.FAB.d_00032   16240 32 ÇARKÇI ŞAKİRDANI İLE SIBYANI ERAT KÜNYE DEFTERİ   8 1303-1304 1887-1888
TRS.FAB.d_00033   16241 33 AMBAR (MALZEME) GİRİŞ-ÇIKIŞ DEFTERİ   15 1303 1887-1888
TRS.FAB.d_00034   16242 34 MUVAZENE DEFTERİ   16 1303 1887-1888
TRS.FAB.d_00035   16243 35 FABRİKALAR KOMİSYONUNA MAHSUS İSTİDA VE İLAM VE TASDİK DEFTERİ   130 1304-1306 1888-1891
TRS.FAB.d_00036   16244 36 EVRAK SURET KAYIT DEFTERİ   23 1305-1311 1889-1896
TRS.FAB.d_00037   16245 37 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ 183   1306-1308 1890-1893
TRS.FAB.d_00038   16246 38 İMALAT-I BAHRİYE TEZKERE DEFTERİ   79 1306-1307 1890-1892
TRS.FAB.d_00039   16247 39 İMALAT-I BAHRİYE DÂHİLÎ İLAM DEFTERİ   97 1306-1308 1890-1893
TRS.FAB.d_00040   16248 40 EVRAK KAYIT VE HAVALE DEFTERİ   47 1306-1307 1890-1892
TRS.FAB.d_00041   16249 41 KONTRAT KAYIT DEFTERİ   112 1307-1308 1891-1893
TRS.FAB.d_00042   16250 42 İSTİDA İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   140 1308-1310 1892-1895
TRS.FAB.d_00043   16251 43 DAHİLİ İLAM DEFTERİ   50 1309 1893-1894
TRS.FAB.d_00044   16252 44 İLAM DEFTERİ   100 1309 1893-1894
TRS.FAB.d_00045   16253 45 İMALAT KOMİSYONU DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ   97 1310-1318 1894-1903
TRS.FAB.d_00046   16254 46 FEVKALADE MALZEME DEFTERİ   115 1310 1894-1895
TRS.FAB.d_00047   16255 47 MALZEME AMBARI FİHRİST DEFTERİ   36 1310 1894-1895
TRS.FAB.d_00048   16256 48 MALZEME SARF DEFTERİ   49 1311-1312 1895-1897
TRS.FAB.d_00049   16257 49 İNŞAİYE İMALAT FABRİKASI CİNS DEFTERİ   50 1313 1897-1898
TRS.FAB.d_00050   16258 50 KONTRAT KAYIT DEFTERİ   94 1313-1315 1897-1900
TRS.FAB.d_00051   16259 50A FABRİKA-I HÜMAYUNLARDA MÜSTAHDEM ZABITANI ŞAKİRAN, İDADİYE İPTİDAYE VE SİBYAN SINIFLARIYLA ASAKİR-İ BAHRİYE-İ ŞAHANENİN GELDİ-GİTTİ VUKUAT DEFTERİ   110 1314-1315 1898-1900
TRS.FAB.d_00052   16260 51 İNHA, MÜZEKKERE, İLAM VE SAİRE KAYIT DEFTERİ   95 1313-1314 1897-1899
TRS.FAB.d_00053   16261 52 GELDİ-GİTTİ YEVMİYE VUKUAT DEFTERİ   154 1314-1318 1898-1903
TRS.FAB.d_00054   16262 54 İLAM MÜSVEDDE, RAPORLAR ve HAVALELER KAYIT DEFTERİ   252 1311-1328 1895-1912
TRS.FAB.d_00055   16263 55 İSTİDA, İLAM VE SAİRE KAYIT DEFTERİ 191   1316-1317 1900-1902
TRS.FAB.d_00056   16264 56 İLMUHABER DEFTERİ   121 1316-1319 1900-1904
TRS.FAB.d_00057   16265 57 İLMUHABER MÜSVEDDE DEFTERİ   44 1316 1900-1901
TRS.FAB.d_00058   16266 58 ŞAKİRDAN İCMAL DEFTERİ   38 1317 1901-1902
TRS.FAB.d_00059   16267 58A HADDEHANE FABRİKASI ŞAKİRDAN MEVCUT DEFTERİ   240 1317-1318 1901-1903
TRS.FAB.d_00060       HADDEHANE FABRİKA-YI HÜMAYUN İPTİDAİ VE İDADİ ŞAKİRDAN SINIF VUKUAT DEFTERİ. 279   1316-1319 1900-1903
TRS.FAB.d_00061   16268 59 AMELE MEVCUT DEFTERİ   196 1317-1319 1901-1904
TRS.FAB.d_00062   16269 60 YEVMİYE VUKUAT DEFTERİ   186 1318-1323 1902-1908
TRS.FAB.d_00063   16270 61 TERFI-İ SINIF EDEN ŞAKİRDANIN KÜNYE DEFTERİ   22 1318 1902-1902 
TRS.FAB.d_00064   16271 62 DAHİLİ İLAM DEFTERİ   71 1319 1903-1904
TRS.FAB.d_00065   16272 63 İLAM DEFTERİ   65 1320-1325  1904-1910
TRS.FAB.d_00066   16273 64 ESKİ TAMİRAT FABRİKASI CİNS DEFTERİ   148 1328 1912-1913
TRS.FAB.d_00067   16274 65 TEZKERE İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   129 1321 1905-1906
TRS.FAB.d_00068   16275 66 HADDEHANE ŞAKİRDANI NEZARETİ VARİDE-SADİRE DOSYASI   200 1321-1324 1905-1909
TRS.FAB.d_00069   16276 67 TEZKERE VE TAHRİRAT DEFTERİ   99 1321-1330 1905-1915 
TRS.FAB.d_00070   16277 68 İRADE, İLMÜHABER VUKAHAT DEFTERİ   144 1321-1324 1905-1909
TRS.FAB.d_00071   16279 70 ZABİTTAN YEVMİYE DEFTERİ   61 1323 1907-1908
TRS.FAB.d_00072   16280 71 EVRAK KAYIT VE HAVELE DEFTERİ   75 1323 1907-1908
TRS.FAB.d_00073   16281 72 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   141 1323-1325 1907-1910
TRS.FAB.d_00074   16282 73 İNŞAİYE KISMI CİNS DEFTERİ   78 1323 1907-1908
TRS.FAB.d_00075   16283 74 MALZEME TEVZİ DEFTERİ   100 1323 1907-1908
TRS.FAB.d_00076   16284 74A FABRİKA ZABITANI MAAŞ DEFTERİ 188   1323-1324 1907-1909
TRS.FAB.d_00077   16285 75 EVRAK KAYIT DEFTERİ   87 1323-1327 1907-1912
TRS.FAB.d_00078   16286 76 TAHRİRAT SURET KAYIT DEFTERİ   78 1323-1324 1907-1909
TRS.FAB.d_00079   16287 77 FABRİKALAR EVRAK KAYIT DEFTERİ   98 1324 1908-1909
TRS.FAB.d_00080   16288 78 İLAM VE EVRAK SURET KAYIT DEFTERİ   72 1324 1908-1909
TRS.FAB.d_00081   16289 79 ZABITANIN ERZAK TEVZİ DEFTERİ   16 1324 1908-1909
TRS.FAB.d_00082   16290 80 ZABITAN KÜNYE DEFTERİ   28 1324 1908-1909
TRS.FAB.d_00083   16291 81 İLAM, MÜSVEDDE VE EVRAK KAYIT DEFTERİ   97 1324 1908-1909
TRS.FAB.d_00084   16292 82 MALZEME CİNS DEFTERİ   200 1325 1909-1910
TRS.FAB.d_00085   16293 83 VARİDE-SADİRE SURET KAYIT DEFTERİ   210 1325-1327 1909-1912
TRS.FAB.d_00086   16294 84 MÜLAZIMLAR MAAŞ TEVZİ DEFTERİ   73 1325 1909-1910
TRS.FAB.d_00087   16295 85 MALZEME CİNS DEFTERİ   200 1325 1909-1910
TRS.FAB.d_00088   16296 86 MALZEME FİHRİST DEFTERİ   74 1325 1909-1910
TRS.FAB.d_00089   16297 87 İLAM DEFTERİ   115 1325 1909-1910
TRS.FAB.d_00090   16298 88 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   99 1325-1326 1909-1911
TRS.FAB.d_00091   16299 89 EŞYA CİNS DEFTERİ   169 1325 1909-1914
TRS.FAB.d_00092   16300 90 ÜMARA VE ZABITANIN KÜNYE DEFTERİ   49 1325-1327 1909-1912
TRS.FAB.d_00093   16301 91 ATEŞÇİ BÖLÜĞÜ, ZABITAN VE EFRAD MAAŞ TEVZİ DEFTERİ   100 1326 1910-1911
TRS.FAB.d_00094   16302 92 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   100 1326 1910-1911
TRS.FAB.d_00095   16303 93 TAHRİRAT VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ   111 1326 1910-1911
TRS.FAB.d_00096   16304 93A FABRİKALAR BAŞ MÜDÜRÜYETİNDE MÜSTAHDEM ZABITAN MÜSVEDDE DEFTERİ   26 1326 1910-1911
TRS.FAB.d_00097   16305 93B FABRİKALAR TEVZİAT DEFTERİ   204 1326 1910-1911
TRS.FAB.d_00098   16306 94 EVRAK KAYIT VE HAVALE DEFTERİ   152 1326-1327 1910-1912
TRS.FAB.d_00099   16307 95 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   99 1326-1327 1910-1912
TRS.FAB.d_00100   16309 97 FABRİKAYI HÜMAYUNLAR BAŞ MÜDÜRİYETİ KALEMİNE MAHSUS MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   72 1327 1911-1912
TRS.FAB.d_00101   16310 98 TORPİDO VE GAMBOTLARIN TECRÜBE ve SEYİR RAPORLARI DEFTERİ   52 1327-1329 1911-1914
TRS.FAB.d_00102   16311 99 FABRİKALAR NAKİL, TAYİN MEMURLUĞU MÜSVEDDE DEFTERİ   114 1327 1911-1912
TRS.FAB.d_00103   16312 100 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ 198   1327 1911-1912
TRS.FAB.d_00104   16313 101 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   100 1327 1911-1912
TRS.FAB.d_00105   16314 102 EVRAK KAYIT DEFTERİ   152 1327 1911-1912
TRS.FAB.d_00106   16315 103 TAHRİRAT VE TERCÜME RAPOR DEFTERİ   103 1327-1329 1911-1914
TRS.FAB.d_00107   16316 104 SURET KAYIT DEFTERİ   75 1327 1911-1912
TRS.FAB.d_00108   16317 105 VARİDE-EVRAK SURET KAYIT DEFTERİ 150   1327 1911-1912
TRS.FAB.d_00109   16318 106 TEZAKİR. TAHRİRAT VE EVAMIR KAYIT DEFTERİ   91 1327-1329 1911-1914
TRS.FAB.d_00110   16319 107 FABRİKALAR MÜSTAHDEM ZABİTAN DEVAM DEFTERİ   299 1327 1911-1912
TRS.FAB.d_00111       FABRİKALAR MÜDÜRİYETİNE AİT EVRAK KAYIT DEFTERİ. 29   1327 1911
TRS.FAB.d_00112   16320 108 EVAMİR KAYIT DEFTERİ   71 1328-1330 1912-1915
TRS.FAB.d_00113   16321 109 TAHRİRAT VE İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   107 1328 1912-1913
TRS.FAB.d_00114   16322 109A FABRİKALAR TEVZİAT DEFTERİ   200 1328 1912-1913
TRS.FAB.d_00115   16323 110 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   102 1328 1912-1913
TRS.FAB.d_00116   16324 111 EVRAK KAYIT VE HAVELE DEFTERİ   81 1328 1912-1913
TRS.FAB.d_00117   16325 112 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   106 1328 1912-1913
TRS.FAB.d_00118   16326 113 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   143 1328 1912-1913
TRS.FAB.d_00119   16327 114 İLAMAT MÜSVEDDE DEFTERİ   175 1328 1912-1913
TRS.FAB.d_00120   16328 115 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   110 1328 1912-1913
TRS.FAB.d_00121       FABRİKALAR MÜDÜRİYETİNE AİT EVRAK KAYIT DEFTERİ   90 1326 1910
TRS.FAB.d_00122   16329 116 TAMİM VE EVAMİR SURETİ KAYIT DEFTERİ   79 1328-1330 1912-1915
TRS.FAB.d_00123   16330 117 ELEKTRİK FABRİKASI MALZEME DEFTERİ   193 1328 1912-1913
TRS.FAB.d_00124   16331 118 ÇARKÇI AMELİYAT MEKTEBİ DEMİRBAŞ DEFTERİ 12   1328 1912-1913
TRS.FAB.d_00125   16332 119 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   108 1329 1913-1914
TRS.FAB.d_00126   16333 120 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   101 1329 1913-1914
TRS.FAB.d_00127       FABRİKALARDA İSTİHDAM EDİLEN ve KAYITI SİLİNEN AMELE DEFTERİ   27 1289-1291 1873-1875
TRS.FAB.d_00128   20283 1786 TUĞLA FABRİKASI MASRAF DEFTERİ   75 1316-1317 1900-1901
TRS.FAB.d_00129   20170 1601 FABRİKA VE AMBARLARDA BULUNAN MALZEME FİHRİST DEFTERİ   57 1320-1323 1904-1907
TRS.FAB.d_00130   16334 121 İNŞAAT-I HADİDİYE FABRİKASI CİNS DEFTERİ   150 1329 1913-1914
TRS.FAB.d_00131   16335 122 ÇARKÇI KOMİSYONU DAHİLİ EVRAK DEFTERİ   81 1329-1330 1913-1915
TRS.FAB.d_00132   16336 123 İLAM DEFTERİ   62 1329 1913-1914
TRS.FAB.d_00133   16337 124 İMALAT VE DÖKÜMHANE FABRİKASI CİNS DEFTERİ   150 1329 1913-1914
TRS.FAB.d_00134   16338 125 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   101 1329 1913-1914
TRS.FAB.d_00135   16339 126 İNTİHABAT VE SİCİLAT MÜDÜRLÜĞÜ MÜSVEDDE DEFTERİ   35 1329 1913-1914
TRS.FAB.d_00136   16340 127 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   102 1329 1913-1914
TRS.FAB.d_00137   16341 128 TAMİRAT MÜDÜRLÜĞÜ KAYIT DEFTERİ   41 1329 1913-1914
TRS.FAB.d_00138   16342 129 TAMİRAT MÜDÜRÜYETİ EVRAK KAYIT DEFTERİ 180   1328-1329 1912-1914
TRS.FAB.d_00139   16343 130 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   144 1329 1913-1914
TRS.FAB.d_00140   16344 131 NAKKAŞHANE CİNS DEFTERİ    145 1329 1913-1914
TRS.FAB.d_00141   16345 132 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   146 1329 1913-1914
TRS.FAB.d_00142   16347 134 NASIP VE TAYİN MEMURLUĞU KAYIT DEFTERİ   96 1329-1330 1913-1915
TRS.FAB.d_00143   19655 302 FABRİKALAR MÜDÜRİYETİ HESABINA MAHSUS TEVZİAT DEFTERİ 196   1329 1913
TRS.FAB.d_00144       ZİFT FABRİKASI MUKANNEN KOMİSYONU DEFTERİ VE EVRAKI. (4. DAİRE 9. ŞUBE ) 12   1329 1913
TRS.FAB.d_00145   20965 2279-A MAKİNE ve BORUHANE FABRİKASI ZABİTANINA MAHSUS MAAŞ TEVZİ DEFTERİ 50   1330 1914
TRS.FAB.d_00146   16348 134A FABRİKALARA AİT EŞYA YEVMİYE DEFTERİ   194 1326 1910-1911
TRS.FAB.d_00147   16349 135 TAHRİRAT VE İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   108 1330 1914-1915
TRS.FAB.d_00148   16350 136 NASP VE TAYİN ŞUBESİ KULAKLIK YAPIŞTIRMA DEFTERİ 45   1330 1914-1915
TRS.FAB.d_00149   16351 137 DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ   93 1330 1914-1915
TRS.FAB.d_00150   16352 138 ALMAN MÜTEHASSININ MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   63 1330 1914-1915
TRS.FAB.d_00151   16353 139 TEZKERE DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ   99 1330 1914-1915
TRS.FAB.d_00152       FABRİKALARA AİT CİNS EŞYA DEFTERİ CİLT 2. 396   1326 1910-1911
TRS.FAB.d_00153   16354 140 MAKİNE RESİMHANESİ MAKİNE VE KAZAN RESİMLERİ KAYIT DEFTERİ   168 1330 1914-1915
TRS.FAB.d_00154   16355 141 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   90 1330 1914-1915
TRS.FAB.d_00155   16357 142 EVAMİR VE TAMİM DOSYASI   34 1330 1914-1915
TRS.FAB.d_00156   16358 143 EVRAK HAVELE DEFTERİ   100 1330 1914-1915
TRS.FAB.d_00157   16359 144 NASP VE TAYİN MEMURLUĞU İLAM DEFTERİ   101 1330 1914-1915
TRS.FAB.d_00158   16360 145 1. ŞUBENİN KULAKLARINI HIFZA MAHSUS KULAKLIK YAPIŞTIRMA DEFTERİ CİLT 1   99 1330 1914-1915
TRS.FAB.d_00159   16361 146 SERKAZANCILIK KULAKLIK DEFTERİ   50 1330 1914-1915
TRS.FAB.d_00160       FABRİKALAR TEVZİAT DEFTERİ   185 1330-1332 1914-1916
TRS.FAB.d_00161   19818 599 UMUM FORMENLİK TARAFINDAN FABRİKALAR ve İMALATHANELER MÜDÜRİYETİNE GÖNDERİLEN "HİTAM BULAN İŞLERE MAHSUS HÜLASA CETVELLERİ"    223 1332 1916
TRS.FAB.d_00162   16362 147 EVAMİR TAMİM SURET KAYIT DEFTERİ   32 1331-1332 1915-1917
TRS.FAB.d_00163   16363 148 BOYA FABRİKASI MUAMELET DEFTERİ   96 1331 1915-1916
TRS.FAB.d_00164   16364 148A ATEŞÇİ BÖLÜĞÜ MÜZEKKERE VE TAKRİRİNE MAHSUS DEFTER 100   1331-1332 1915-1917
TRS.FAB.d_00165   16366 149 EVRAK ZİMMET DEFTERİ   199 1331-1332 1915-1917
TRS.FAB.d_00166   16367 150 ANBAR LEVAZIM CİNS VE MİKTAR DEFTERİ   46 1332 1916-1917
TRS.FAB.d_00167   16368 151 AMELE YEVMİYE ZİMMET DEFTERİ   101 1332-1333 1916-1917
TRS.FAB.d_00168   16369 152 ALFABETİK İŞ NUMARA DEFTERİ   19 1332 1916-1917
TRS.FAB.d_00169   16370 152A FABRİKALARA AİT DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ    42 1332 1916-1917
TRS.FAB.d_00170       TERSANE-İ AMİRE FABRİKALAR MÜDÜRİYETİNE MAHSUS EVRAK TEVZİ DEFTERİ 36   1332 1916
TRS.FAB.d_00171   16371 153 GEMİLER TAMİRAT DEFTERİ   100 1333-1335 1917-1919
TRS.FAB.d_00172   16372 153A FABRİKALAR KOPYA KAYIT DEFTERİ 267   1335-1336 1919-1920
TRS.FAB.d_00173   16373 153B FABRİKALAR KOPYA MUHABERE DEFTERİ 259   1335 1919
TRS.FAB.d_00174   16374 153C FABRİKALAR MÜSEVVİDAT DEFTERİ 261   1335 1919
TRS.FAB.d_00175   16375 153D FABRİKALAR MUHABERAT DEFTERİ 98   1334-1335 1918-1919
TRS.FAB.d_00176   16376 153E FABRİKALAR MUHABERAT DEFTERİ 98   1335 1919
TRS.FAB.d_00177       FABRİKALAR MÜDÜRİYETİ (ÜÇÜNCÜ DAİRE) GELEN EVRAK KAYIT DEFTERİ 78   1335 1919
TRS.FAB.d_00178   16377 153F FABRİKALAR EBNİYE-Yİ İNŞAAT ÇEKİÇ İSTİNYE FABRİKALARI TEVZİAT   200 1336 1920
TRS.FAB.d_00179   16379 154 İSTİNYE FABRİKASI MEVCUT TEZGAHLARI TAMİRAT İŞ DEFTERİ   13 1331-1333 1915-1917 
TRS.FAB.d_00180   16380 155 TAMİRAT İŞ DEFTERİ (MALZEME SARF DEFTERİ)   98 1339-1341 1923-1925
TRS.FAB.d_00181   16381 156 TAMİRAT İŞ DEFTERİ    42 1338-1339 1922-1923
TRS.FAB.d_00182   19756 174 FABRİKALAR MÜDÜRİYETİ EVRAK KAYIT DEFTERİ 268   1338 1922
TRS.FAB.d_00183   1912 56A FABRİKA-YI HÜMAYUNLAR MAHRUKAT  SARFİYAT DEFTERİ   8   1869-1870