Loading
THE GENERAL STAFF OF THE NAVAL COMMANDERSHIP REGISTRY
Fon Kodu ve Defter Nu   Env. Nu. Defter Adı Sayfa Sayısı VARAK Adedi Başlangıç Tarihi Kapsadığı Tarih
EHB.J.d_00001   2768 SERASKER GEMİLERİNİN MİKTAR VE İSİMLERİ İLE, DONANMANIN HAREKÂT, TALİMAT VE VUKUATINA DAİR JURNAL DEFTERİ   24 1804 M.1804
EHB.J.d_00002   2769 SEYİR JURNALİ   55 1832 (M.24 TEMMUZ 1832-1831)-(M.MAYIS 1833)
EHB.J.d_00003   2770 AHTER GULETİ SEYİR JURNALİ   78 1835 M.1835
EHB.J.d_00004   2771 FETHİYE KALYONU SEYİR DEFTERİ   85 1838 M.1838
EHB.J.d_00005   2772 MESUDİYE KALYONU SEYİR JURNALİ   78 1839 M.1839
EHB.J.d_00006   2773 SEYİR JURNALİ DEFTERİ   63 1840 M.1840
EHB.J.d_00007   2774 SEYİR DEFTERİ   39 1841 M.1841
EHB.J.d_00008   2775 SEYİR JURNALİ DEFTERİ   48 1843 M.1843
EHB.J.d_00009   2776 SEYİR JURNALİ   72 1845 M.1845
EHB.J.d_00010   2777 SÜRAT KOTRASI SEYİR JURNALİ   86 1845 M.1845
EHB.J.d_00011   2780 ŞİHAB-I BAHRİ FIRKATEYNİ SEYİR DEFTERİ   94 1845 M.1845-1846
EHB.J.d_00012   2781 SEYİR JURNALİ   56 1846 M.1846-1850
EHB.J.d_00013   2782 SÜRAT KOTRASI SEYİR DEFTERİ   22 1847 M.1847
EHB.J.d_00014   2784 SEYİR DEFTERİ 117   1849 M.1849-1850
EHB.J.d_00015   2785 EREĞLİ VAPURU SEYİR DEFTERİ   184 1850 M.1859-1861
EHB.J.d_00016   2787 GÜVERTE SEYİR JURNALİ SERAGI BAHRİ   76 1850 M.1850-1851
EHB.J.d_00017   2790 SERAĞ-I BAHRİ SEYİR JURNALİ 35   1852 M.1852-1853
EHB.J.d_00018   2791 GEMİLER MEVKİ JURNALİ  144   1852 M.1852-1854
EHB.J.d_00019   2792 PELENG-İ BAHRİ KOTRASI SEYİR JURNALİ 99   1853 M.1853-1854
EHB.J.d_00020   2793 KEYVAN-I BAHRİ FIRKATEYNİ SEYİR DEFTERİ   144 1854 M.1854-1855
EHB.J.d_00021   2794 MUKADDEME-İ HAYR KALYONU SEYİR DEFTERİ   75 1855 M.1855-1856
EHB.J.d_00022   2795 KALYON-U HÜMAYUN SEYİR DEFTERİ   42 1855 M.1855-1858
EHB.J.d_00023   2796 ESER-İ NÜZHET VAPURU SEYİR DEFTERİ   184 1858 M.1858-1860
EHB.J.d_00024   2797 SEYİR DEFTERİ FETHİ BÜLENT BİRİKİ   183 1858 M.1858-1859
EHB.J.d_00025   2798 ARAYİŞ-İ DERYA KORVETİ SEYİR DEFTERİ   202 1858 M.1858-1860
EHB.J.d_00026   2799 HÜDA-DAD USKUNASI SEYİR JURNALİ   113 1858 M.1858-1860
EHB.J.d_00027   2800 İSTANKÖY MISTIKASI SEYİR JURNALİ   168 1858 M.1858-1860
EHB.J.d_00028   2801 TUNA VAPURU SEYİR DEFTERİ   184 1858 M.1858-1860
EHB.J.d_00029   2802 BRİK NO:4 SEYİR DEFTERİ   184 1858 M.1858-1860
EHB.J.d_00030   2803 BRİK NO:3 SEYİR DEFTERİ   184 1858 M.1858-1860
EHB.J.d_00031   2804 TRABLUS VAPURU SEYİR DEFTERİ   183 1858 M.1858-1860
EHB.J.d_00032   2805 SÜNNE VAPURU SEYİR DEFTERİ   184 1858 M.1858-1860
EHB.J.d_00033   2806 TAİR-İ BAHRİ SEYİR DEFTERİ   183 1858 M.1858-1860
EHB.J.d_00034   2807 SEYFİ SEMEK MISTIKASI SEYİR DEFTERİ   182 1858 M.1858-1860
EHB.J.d_00035   2808 MESİR-İ FERAH KORVETİ SEYİR DEFTERİ 70   1858 M.1858-1859
EHB.J.d_00036   2809 HAYRETTİN VAPURU SEYİR DEFTERİ   120 1858 M.1858-1859
EHB.J.d_00037   2810 AKKÂ VAPURU SEYİR DEFTERİ   185 1858 M.1858-1860
EHB.J.d_00038   2811 ŞEREFNÜMA VAPURU SEYİR DEFTERİ   21 1858 M.1858-1860
EHB.J.d_00039   2812 NÜVİD-İ FÜTUH BRİKİ SEYİR DEFTERİ 53   1858 M.1858-1860
EHB.J.d_00040   2813 GİRİT VAPURU SEYİR DEFTERİ   183 1858 M.1858-1859
EHB.J.d_00041   2814 HÜMA-YI TEVFİK SEYİR DEFTERİ   183 1858 M.1858-1859
EHB.J.d_00042   2828 AHTER BİRİKİ SEYİR DEFTERİ   183 1858 M.1858-1860
EHB.J.d_00043   2829 NECAT-I FER KORVETİ SEYİR DEFTERİ   183 1858 M.1858-1860
EHB.J.d_00044   2815 PEYK-İ ŞEVKET VAPURU SEYİR DEFTERİ   174 1859 M.1859-1861
EHB.J.d_00045   2816 MUKADDEM-İ HAYIR KALYONU SEYİR DEFTERİ 156   1859 M.1859-1860
EHB.J.d_00046   2817 RAĞBETİYE VAPURU SEYİR DEFTERİ   183 1859 M.1859-1861
EHB.J.d_00047   2818 PEYK-İ TİCARET VAPURU SEYİR DEFTERİ   179 1859 M.1859-1861
EHB.J.d_00048   2830 RODOS MISTIKASI SEYİR DEFTERİ   136 1859 M.1859-1861
EHB.J.d_00049   2842 HAYREDDİN VAPURU SEYİR JURNALİ   58 1859 M.1859-1861
EHB.J.d_00050   2844 EDİRNE VAPURU SEYİR JURNALİ   25 1859 M.1859-1861
EHB.J.d_00051   2851 PESENDİDE VAPURU SEYİR DEFTERİ   185 1859 M.1859-1861
EHB.J.d_00052   2859 ZİVER-İ DERYA KOTRASI SEYİR DEFTERİ   184 1859 M.1859-1861
EHB.J.d_00053   2868 BURC-I ŞEREF KORVETİ SEYİR DEFTERİ   181 1859 M.1859-1861
EHB.J.d_00054   2927 EDİRNE VAPURU SEYİR DEFTERİ   19 1859 M.1859-1860
EHB.J.d_00055   2821 ESER-İ HAYR VAPURU SEYİR DEFTERİ   184 1860 M.1860-1861
EHB.J.d_00056   2822 SÜR'AT USKUNASI SEYİR DEFTERİ   182 1860 M.1860-1861
EHB.J.d_00057   2823 KEYVAN-I BAHRİ VAPURU SEYİR DEFTERİ   78 1860 M.1860-1861
EHB.J.d_00058   2824 NEVESER USKUNASI SEYİR DEFTERİ   182 1860 M.1860-1861
EHB.J.d_00059   2825 EDİRNE VAPURU SEYİR DEFTERİ   143 1860 M.1860-1861
EHB.J.d_00060   2826 NECM-İ ŞEREF VAPURU SEYİR DEFTERİ   183 1860 M.1860-1861
EHB.J.d_00061   2827 FECR-İ SEFİD BRİKİ SEYİR DEFTERİ   186 1860 M.1860-1861
EHB.J.d_00062   2831 TARZ-I CEDİT USKUNASI SEYİR DEFTERİ   171 1860 M.1860-1861
EHB.J.d_00063   2832 SEYYAH USKUNASI SEYİR DEFTERİ   184 1860 M.1860-1861
EHB.J.d_00064   2833 PEYK-İ ŞEREF VAPURU SEYİR DEFTERİ   182 1860 M.1860-1861
EHB.J.d_00065   2834 FETH-İ BÜLENT BİRİKİ SEYİR DEFTERİ   186 1860 M.1860-1861
EHB.J.d_00066   2843 KEYVAN-I BAHRİ FIRKATEYNİ SEYİR JURNALİ   39 1860 M.OCAK-MART 1860
EHB.J.d_00067   2848 SÜR'AT KOTRASI SEYİR DEFTERİ   181 1860 M.1860-1861
EHB.J.d_00068   2849 PEYK-İ ŞEREF VARUPU SEYİR DEFTERİ   181 1860 M.1860-1861
EHB.J.d_00069   2850 ZİVER-İ DERYA VAPURU SEYİR DEFTERİ   180 1860 M.1860-1861
EHB.J.d_00070   2852 SÜNNE VAPURU SEYİR DEFTERİ   182 1860 M.1860-1862
EHB.J.d_00071   2853 VARNA VAPURU SEYİR DEFTERİ   185 1860 M.1860-1861
EHB.J.d_00072   2854 KAVS-I ZAFER BİRİKİ SEYİR DEFTERİ   183 1860 M.1860-1861
EHB.J.d_00073   2855 PEYK-İ ZAFER KALYONU SEYİR DEFTERİ   181 1860 M.1860-1861
EHB.J.d_00074   2856 BURSA VAPURU SEYİR DEFTERİ   180 1860 M.1860-1861
EHB.J.d_00075   2857 İZMİR VAPURU SEYİR DEFTERİ   184 1860 M.1860-1861
EHB.J.d_00076   2858 MALAKOF VAPURU SEYİR DEFTERİ   180 1860 M.1860-1862
EHB.J.d_00077   2860 KILIÇ ALİ VAPURU SEYİR DEFTERİ   183 1860 M.1860-1861
EHB.J.d_00078   2861 TUNA VAPURU SEYİR DEFTERİ   180 1860 M.1860-1861
EHB.J.d_00079   2862 PEYK-İ ŞEVKET VAPURU SEYİR DEFTERİ   183 1860 M.1860-1862
EHB.J.d_00080   2863 ŞEREFNÜMA BRİKİ SEYİR DEFTERİ   138 1860 M.1860-1861
EHB.J.d_00081   2864 AYVALIK MISTIKASI SEYİR DEFTERİ   178 1860 M.1860-1861
EHB.J.d_00082   2866 ESER-İ TİCARET VAPURU SEYİR DEFTERİ   183 1860 M.1860-1861
EHB.J.d_00083   2867 ESER-İ TİCARET VAPURU SEYİR DEFTERİ   178 1860 M.1860-1861
EHB.J.d_00084   2870 AHTER BRİKİ SEYİR DEFTERİ   185 1860 M.1860-1862
EHB.J.d_00085   2871 ŞEREFRESAN FIRKATEYNİ SEYİR DEFTERİ   345 1860 M.1860-1863
EHB.J.d_00086   2872 BURSA VAPURU SEYİR DEFTERİ   182 1860 (M.OCAK 1860)-(M.OCAK 1861)
EHB.J.d_00087   2873 PEYK-İ TİCARET VAPURU SEYİR DEFTERİ   180 1860 (M.OCAK 1860)-(M.OCAK 1861)
EHB.J.d_00088   2874 SÜNNE VAPURU SEYİR DEFTERİ   182 1860 M.1860-1862
EHB.J.d_00089   2887 CEYRAN-I BAHRİ SEYİR DEFTERİ   174 1860 M.1860-1862
EHB.J.d_00090   2888 CÂY-I FERAH BRİKİ SEYİR DEFTERİ   181 1860 M.1860-1862
EHB.J.d_00091   2891 ESER-İ HAYR VAPURU SEYİR DEFTERİ   184 1860 M.1860-1862
EHB.J.d_00092   2892 KILIÇ ALİ VAPURU SEYİR DEFTERİ   179 1860 M.1860-1862
EHB.J.d_00093   2912 EDİRNE VAPURU SEYİR DEFTERİ   178 1860 M.1860-1862
EHB.J.d_00094   2913 GEYVAN-İ BAHRİ VAPURU SEYİR DEFTERİ   180 1860 M.1860-1862
EHB.J.d_00095   3109 NÜVİD-İ FÜTUH BRİKİ SEYİR DEFTERİ   140 1860 M.1860-1862
EHB.J.d_00096   2819 EREĞLİ VAPURU SEYİR DEFTERİ   184 1861 M.1861-1862
EHB.J.d_00097   2820 HUMA-YI TEVFİK VAPURU SEYİR DEFTERİ   182 1861 M.1861-1862
EHB.J.d_00098   2845 NECM-İ ŞEREF VAPURU SEYİR JURNALİ   155 1861 (M.MART 1861)-(M.MART 1862)
EHB.J.d_00099   2865 FETHİYE KALYONU SEYİR DEFTERİ   181 1861 M.1861-1862
EHB.J.d_00100   2869 VARNA VAPURU SEYİR DEFTERİ   183 1861 M.OCAK 1861-1862
EHB.J.d_00101   2875 SULHİYE VAPURU SEYİR DEFTERİ   180 1861 M.1861-1862
EHB.J.d_00102   2876 FECR-İ SEFİT BRİKİ SEYİR DEFTERİ   186 1861 M.1861-1862
EHB.J.d_00103   2877 NEVESER USKUNASI SEYİR DEFTERİ   182 1861 M.1861-1862
EHB.J.d_00104   2878 NEVESER USKUNASI SEYİR DEFTERİ   182 1861 M.1861-1863
EHB.J.d_00105   2880 SİNOP VAPURU SEYİR DEFTERİ   184 1861 (M.OCAK 1861)-(M.OCAK 1862)
EHB.J.d_00106   2881 RAĞBETİYE VAPURU SEYİR DEFTERİ   181 1861 M.1861-1862
EHB.J.d_00107   2882 ARAYİŞ-İ DERYA KORVETİ SEYİR DEFTERİ   173 1861 M.1861-1863
EHB.J.d_00108   2883 BİRİK NO:1 SEYİR DEFTERİ   180 1861 M.1861-1862
EHB.J.d_00109   2884 GEMLİK VAPURU SEYİR DEFTERİ   183 1861 M.1861-1862
EHB.J.d_00110   2885 SÜR'AT VAPURU SEYİR DEFTERİ   184 1861 M.1861-1863
EHB.J.d_00111   2886 HAYRETTİN VAPURU SEYİR DEFTERİ   182 1861 M.1861-1863
EHB.J.d_00112   2889 KAVS-I ZAFER BRİKİ SEYİR DEFTERİ   83 1861 M.1861-1862
EHB.J.d_00113   2890 KAVS-I ZAFER BRİKİ SEYİR DEFTERİ   181 1861 M.1861-1863
EHB.J.d_00114   2893 TARZ-I CEDİD USKUNASI SEYİR DEFTERİ   185 1861 M.1861-1862
EHB.J.d_00115   2894 3 NO. BRİK SEYİR DEFTERİ   182 1861 M.1861-1862
EHB.J.d_00116   2895 SEYYARE BRİKİ SEYİR DEFTERİ   180 1861 M.1861-1862
EHB.J.d_00117   2899 SİNOP KORVETİ SEYİR DEFTERİ   183 1861 (M.1861-1863)
EHB.J.d_00118   2900 PEYK-İ ŞEVKET VAPURU SEYİR DEFTERİ   184 1861 M.1861-1863
EHB.J.d_00119   2901 TRABLUS VAPURU SEYİR DEFTERİ   182 1861 M.1861-1862
EHB.J.d_00120   2902 EDİRNE VAPURU SEYİR DEFTERİ   177 1861 M.1861-1863
EHB.J.d_00121   2903 GEYVAN-I BAHRİ VAPURU SEYİR DEFTERİ   180 1861 M.1861-1863
EHB.J.d_00122   2904 İSTANKÖY MISTIKASI SEYİR DEFTERİ   180 1861 M.1861-1862
EHB.J.d_00123   2905 İZMİR VAPURU SEYİR DEFTERİ   182 1861 M.1861-1862
EHB.J.d_00124   2906 MALAKOF VAPURU SEYİR DEFTERİ   183 1861 M.1861-1862
EHB.J.d_00125   2907 ŞEREFNUMA BRİKİ SEYİR DEFTERİ   182 1861 M.1861-1863
EHB.J.d_00126   2908 ŞEREFNUMA BRİKİ SEYİR DEFTERİ   183 1861 M.1861-1862
EHB.J.d_00127   2909 HAYRETTİN VAPURU SEYİR DEFTERİ   181 1861 M.1861-1862
EHB.J.d_00128   2910 SEYYAH USKUNASI SEYİR DEFTERİ   183 1861 M.1861-1862
EHB.J.d_00129   2911 AYVALIK MISTIKASI SEYİR DEFTERİ   180 1861 M.1861-1862
EHB.J.d_00130   2914 SULHİYE VAPURU SEYİR DEFTERİ   151 1861 M.1861-1863
EHB.J.d_00131   2915 FECR-İ SEFİT BRİKİ SEYİR DEFTERİ   185 1861 M.1861-1863
EHB.J.d_00132   2916 KILIÇ ALİ, NECMİ ŞEREF, MALAKOF, ARAYIŞ-I DERYA VAPURLARI SEYİR DEFTERLERİ   126 1861 M.1861-1864
EHB.J.d_00133   2917 NECAT-I FER KORVETİ SEYİR DEFTERİ   182 1861 (M.OCAK 1861)-(M.KASIM 1861)
EHB.J.d_00134   2919 ŞADİYE KALYONU SEYİR DEFTERİ   181 1861 (M.OCAK 1861)-(M.OCAK 1862)
EHB.J.d_00135   2920 SAİK-İ ŞADİ VAPURU SEYİR DEFTERİ   183 1861 (M.OCAK 1861)-(M.OCAK 1862)
EHB.J.d_00136   2935 PEYK-İ ŞEREF VAPURU SEYİR DEFTERİ   184 1861 M.1861-1863
EHB.J.d_00137   2949 TEŞRİFİYE KALYONU SEYİR DEFTERİ   169 1861 M.1861-1863
EHB.J.d_00138   2950 TUNA VAPURU SEYİR DEFTERİ   183 1861 M.1861-1863
EHB.J.d_00139   2952 ESER-İ TİCARET VAPURU SEYİR DEFTERİ   183 1861 M.1861-1863
EHB.J.d_00140   2955 SAİK-İ ŞADİ VAPURU SEYİR DEFTERİ   177 1861 M.1861-1863
EHB.J.d_00141   3132 NECMİ ŞEREF VAPURU SEYİR DEFTERİ   127 1861 M.1861-1863
EHB.J.d_00142   4071 SÜR'AT KOTRASI SEYİR DEFTERİ   223 1861 R.1277 / M.1861-1862
EHB.J.d_00143   2835 MESİR FERAH KORVETİ SEYİR JURNALİ   37 1862 M.1862-1863-1864
EHB.J.d_00144   2836 MUSUL VAPURU SEYİR JURNALİ   18 1862 M.1862-1863
EHB.J.d_00145   2837 TİR-İ ZAFER BİRİKİ SEYİR JURNALİ   16 1862 M.1862-1863
EHB.J.d_00146   2838 ARAYİŞ-İ DERYA KORVETİ SEYİR JURNALİ   74 1862 M.1862-1864
EHB.J.d_00147   2879 TARZ-I CEDİT USKUNASI SEYİR DEFTERİ   182 1862 (M.OCAK 1862)-(M.OCAK 1863)
EHB.J.d_00148   2896 TRABLUS VAPURU SEYİR DEFTERİ   184 1862 (M.OCAK 1862)-(M.ARALIK 1862)
EHB.J.d_00149   2897 VARNA VAPURU SEYİR DEFTERİ   183 1862 (M.OCAK 1862)-(M.OCAK 1863)
EHB.J.d_00150   2898 TİR-İ ZAFER BRİKİ SEYİR DEFTERİ   168 1862 (M.OCAK 1862)-(M.OCAK 1863)
EHB.J.d_00151   2918 FÂL-İ HAYIR VAPURU SEYİR DEFTERİ   184 1862 (M.OCAK 1862)-(M.OCAK 1863)
EHB.J.d_00152   2921 DÖRT NUMARALI BRİK SEYİR DEFTERİ   147 1862 M.1862-1863
EHB.J.d_00153   2922 AYVALIK MISTIKASI SEYİR DEFTERİ   180 1862 M.1862-1863
EHB.J.d_00154   2923 AHTER BRİKİ SEYİR DEFTERİ   183 1862 (M.OCAK 1862)-(M.OCAK 1863)
EHB.J.d_00155   2924 GEMLİK VAPURU SEYİR DEFTERİ   182 1862 (M.OCAK 1862)-(M.OCAK 1863)
EHB.J.d_00156   2925 EREĞLİ VAPURU SEYİR DEFTERİ   182 1862 M.1862-1864
EHB.J.d_00157   2926 NECM-İ ŞEREF, 4 NO'LU BRİK VE TARZ-I CEDİD VAPURU SEYİR DEFTERİ   159 1862 M.1862-1864
EHB.J.d_00158   2928 ESERİ CEDİD VAPURU SEYİR DEFTERİ   183 1862 M.1862-1864
EHB.J.d_00159   2929 TARZ-I CEDİD USKUNASI SEYİR DEFTERİ   167 1862 M.1862-1863
EHB.J.d_00160   2930 TAİR-İ BAHRİ VAPURU SEYİR DEFTERİ   147 1862 M.1862-1864
EHB.J.d_00161   2931 İKİ NO'LU TARAK VAPURU SEYİR DEFTERİ   183 1862 M.1862-1863
EHB.J.d_00162   2933 NECAT-I FER KORVETİ SEYİR DEFTERİ   182 1862 M.1862-1863
EHB.J.d_00163   2934 SÜR'AT VAPURU SEYİR DEFTERİ   75 1862 M.1862-1863
EHB.J.d_00164   2936 RODOS MISTIKASI SEYİR DEFTERİ   183 1862 M.1862-1864
EHB.J.d_00165   2937 BURC-I ŞEREF KORVETİ SEYİR DEFTERİ   146 1862 M.1862-1863
EHB.J.d_00166   2939 İZMİR VAPURU SEYİR DEFTERİ   183 1862 (M.MART 1862)-(M.MART 1863)
EHB.J.d_00167   2942 NECM-İ ŞEREF VAPURU SEYİR DEFTERİ   184 1862 M.1862-1864
EHB.J.d_00168   2943 PEYK-İ ŞEVKET VAPURU SEYİR DEFTERİ   184 1862 M.1862-1864
EHB.J.d_00169   2944 BİR NO'LU BRİK SEYİR DEFTERİ   182 1862 M.1862-1864
EHB.J.d_00170   2946 SULHİYE VAPURU SEYİR DEFTERİ   182 1862 M.1862-1864
EHB.J.d_00171   2947 TUNA VAPURU SEYİR DEFTERİ   91 1862 M.1862-1863
EHB.J.d_00172   2948 TİR-İ ZAFER BRİKİ SEYİR DEFTERİ   111 1862 M.1862-1863
EHB.J.d_00173   2951 ESER-İ HAYR VAPURU SEYİR DEFTERİ   183 1862 M.1862-1863
EHB.J.d_00174   2953 ŞEREFNÜMA BRİKİ SEYİR DEFTERİ   183 1862 M.1862-1864
EHB.J.d_00175   2954 BİRESTO MISTIKASI SEYİR DEFTERİ   184 1862 M.1862-1864
EHB.J.d_00176   2956 ZİVER-İ DERYA KOTRASI SEYİR DEFTERİ   180 1862 M.1862-1864
EHB.J.d_00177   2957 KILIÇ ALİ VAPURU SEYİR DEFTERİ   36 1862 M.1862-1864
EHB.J.d_00178   2964 4 NO'LU TARAK DUBASI SEYİR DEFTERİ   176 1862 M.1862-1864
EHB.J.d_00179   2975 ESER-İ TİCARET VAPURU SEYİR DEFTERİ   183 1862 M.1862-1864
EHB.J.d_00180   2982 MUKADDEME-İ HAYR KALYONU SEYİR DEFTERİ   178 1862 M.1862-1864
EHB.J.d_00181   3124 MESİRİ FERAH KORVETİ SEYİR DEFTERİ   147 1862 M.1862-1864
EHB.J.d_00182   3128 MUSUL VAPURU SEYİR DEFTERİ   150 1862 M.1862-1863
EHB.J.d_00183   2839 BURC-I ŞEREF KORVETİ SEYİR JURNALİ   35 1863 M.MART-HAZİRAN 1863
EHB.J.d_00184   2840 KILIÇ ALİ VAPURU SEYİR JURNALİ   37 1863 M.MART-HAZİRAN 1863
EHB.J.d_00185   2932 SAİK-İ ŞADİ VAPURU SEYİR DEFTERİ   184 1863 M.1863-1864
EHB.J.d_00186   2938 MALAKOF VAPURU SEYİR DEFTERİ   148 1863 M.OCAK-EKİM 1863
EHB.J.d_00187   2940 HAYRETTİN VAPURU SEYİR DEFTERİ   179 1863 M.OCAK-AĞUSTOS 1863
EHB.J.d_00188   2941 KAVS-İ ZAFER BRİKİ SEYİR DEFTERİ   182 1863 M.OCAK-KASIM 1863
EHB.J.d_00189   2958 NECAT-I FER KORVETİ SEYİR DEFTERİ   182 1863 M.1863-1864
EHB.J.d_00190   2959 KEYVAN-I BAHRİ FIRKATEYNİ SEYİR DEFTERİ   363 1863 M.1863-1865
EHB.J.d_00191   2960 RAĞBET VAPURU SEYİR DEFTERİ   182 1863 M.1863-1864
EHB.J.d_00192   2961 RAĞBETİYE VAPURU SEYİR DEFTERİ   384 1863 M.1863-1866
EHB.J.d_00193   2962 SAİK-İ ŞADİ VAPURU SEYİR DEFTERİ   360 1863 M.1863-1865
EHB.J.d_00194   2963 SÜR'AT USKUNASI SEYİR DEFTERİ   182 1863 M.1863-1864
EHB.J.d_00195   2965 SULHİYE VAPURU SEYİR DEFTERİ   359 1863 M.1863-1865
EHB.J.d_00196   2966 AKKA VAPURU SEYİR DEFTERİ   182 1863 M.1863-1864
EHB.J.d_00197   2967 NEVESER USKUNASI SEYİR DEFTERİ   163 1863 M.1863-1864
EHB.J.d_00198   2968 AYVALIK VAPURU SEYİR DEFTERİ   363 1863 M.1863-1864
EHB.J.d_00199   2969 ARAYİŞ-İ DERYA KORVETİ SEYİR DEFTERİ   358 1863 M.1863-1864
EHB.J.d_00200   2970 SÜNNE VAPURU SEYİR DEFTERİ   364 1863 (M.KASIM 1863)-(M.KASIM 1864)
EHB.J.d_00201   2971 MUSUL VAPURU SEYİR DEFTERİ   181 1863 M.OCAK-AĞUSTOS 1863
EHB.J.d_00202   2972 NÜVİD-İ FÜTUH BRİKİ SEYİR DEFTERİ   88 1863 M.MART-AĞUSTOS 1863
EHB.J.d_00203   2973 NEVESER USKUNASI SEYİR DEFTERİ   363 1863 M.1863-1865
EHB.J.d_00204   2974 SİNOP VAPURU SEYİR DEFTERİ   363 1863 M.1863-1864
EHB.J.d_00205   2976 ESER-İ CEDİD VAPURU SEYİR DEFTERİ   364 1863 M.1863-1865
EHB.J.d_00206   2977 EDİRNE VAPURU SEYİR DEFTERİ   132 1863 M.1863-1864
EHB.J.d_00207   2978 LÜBNAN FIRKATEYNİ SEYİR DEFTERİ   382 1863 M.1863-1865
EHB.J.d_00208   2979 TUNA VAPURU SEYİR DEFTERİ 76   1863 M.1863-1864
EHB.J.d_00209   2980 PEYKİ ŞEVKET VAPURU SEYİR DEFTERİ   362 1863 M.1863-1865
EHB.J.d_00210   2981 KARS VAPURU SEYİR DEFTERİ   181 1863 M.1863-1864
EHB.J.d_00211   2983 ZİVER-İ DERYA KOTRASI SEYİR DEFTERİ   342 1863 M.1863-1865
EHB.J.d_00212   2984 TİR-İ ZAFER BRİKİ SEYİR DEFTERİ   362 1863 M.1863-1864
EHB.J.d_00213   2985 GEMİLER SEYİR JURNALİ DEFTERİ   360 1863 M.1863-1864
EHB.J.d_00214   2986 PEYK-İ NUSRET KALYONU SEYİR DEFTERİ   354 1863 M.1863-1865
EHB.J.d_00215   2987 ZUHAF (ESKİ NİŞANEY-İ ŞEVKET) KORVETİ SEYİR DEFTERİ   363 1863 M.1863-1865
EHB.J.d_00216   2988 VARNA VAPURU SEYİR DEFTERİ   182 1863 M.1863-1864
EHB.J.d_00217   2989 FAL-İ HAYR VAPURU SEYİR DEFTERİ   182 1863 M.1863-1864
EHB.J.d_00218   2990 PEYKİ ŞEREF SEYİR DEFTERİ   163 1863 M.1863-1864
EHB.J.d_00219   2991 MUSUL VAPURU SEYİR DEFTERİ   362 1863 M.1863-1865
EHB.J.d_00220   2992 NÜVİD-İ FÜTUH BRİKİ SEYİR DEFTERİ 6   1863 M.1863-1865
EHB.J.d_00221   2993 2 NOLU TARAK VAPURU SEYİR DEFTERİ   183 1863 M.1863-1864
EHB.J.d_00222   2994 NÜVİD-İ FÜTUH BRİKİ SEYİR DEFTERİ   114 1863 M.1863-1865
EHB.J.d_00223   2995 SÜR'AT USKUNASI SEYİR DEFTERİ   365 1863 M.1863-1865
EHB.J.d_00224   2996 RODOS MISTIKASI SEYİR DEFTERİ   362 1863 M.1863-1865
EHB.J.d_00225   2997 TRABLUS VAPURU SEYİR DEFTERİ   364 1863 M.1863-1865
EHB.J.d_00226   2998 TUNA VAPURU SEYİR DEFTERİ   364 1863 (M.AĞUSTOS 1863)-(M.AĞUSTOS 1864)
EHB.J.d_00227   2999 I. NUMARALI BRİK SEYİR DEFTERİ   364 1863 (M.EKİM 1863)-(M.EKİM 1864)
EHB.J.d_00228   3000 NECM-İ ŞEREF VAPURU SEYİR DEFTERİ   362 1863 M.1863-1865
EHB.J.d_00229   3001 ŞEREFNÜMA BRİKİ SEYİR DEFTERİ   363 1863 M.1863-1865
EHB.J.d_00230   3017 VARNA VAPURU SEYİR DEFTERİ   259 1863 M.1863-1865
EHB.J.d_00231   3206 TÂİR-İ BAHRİ VAPURU SEYİR DEFTERİ   362 1863 M.1863-1865
EHB.J.d_00232   3207 HUMA-YI TEVFİK VAPURU SEYİR DEFTERİ   361 1863 M.1863-1865
EHB.J.d_00233   3208 EREĞLİ VAPURU SEYİR DEFTERİ   365 1863 M.1863-1865
EHB.J.d_00234   3209 ZUHAF (ESKİ NİŞANE-İ ŞEVKET) KORVETİ SEYİR DEFTERİ   151 1863 M.1863-1864
EHB.J.d_00235   3210 ŞEREFRESAN FIRKATEYNİ SEYİR DEFTERİ   364 1863 M.1863-1865
EHB.J.d_00236   3211 KAVS-I ZAFER BRİKİ SEYİR DEFTERİ   365 1863 M.1863-1865
EHB.J.d_00237   3564 AHTER BRİKİ VUKUAT JURNALİ   18 1863 M.1863-1864
EHB.J.d_00238   3567 TARZ-I CEDİD USKUNASI GEMİ SEYİR JURNALİ   155 1863 M.1863-1864
EHB.J.d_00239   3002 FIRAT KORVETİ SEYİR DEFTERİ   364 1864 M.1864-1865
EHB.J.d_00240   3003 ZİVER-İ DERYA KOTRASI SEYİR DEFTERİ   364 1864 M.1864-1866
EHB.J.d_00241   3004 SÜREYYA VAPURU SEYİR DEFTERİ   357 1864 M.1864-1865
EHB.J.d_00242   3005 ZİVER-İ DERYA KOTRASI SEYİR DEFTERİ   182 1864 M.1864-1866
EHB.J.d_00243   3006 TRABLUS VAPURU SEYİR DEFTERİ   363 1864 M.1864-1866
EHB.J.d_00244   3007 NECM-İ ŞEREF VAPURU SEYİR DEFTERİ   364 1864 M.1864-1866
EHB.J.d_00245   3008 SÜNNE VAPURU SEYİR DEFTERİ   363 1864 M.1864-1866
EHB.J.d_00246   3009 NÜVİD-İ FÜTUH BRİKİ SEYİR DEFTERİ   362 1864 M.1864-1866
EHB.J.d_00247   3010 ESER-İ CEDİD VAPURU SEYİR DEFTERİ   364 1864 M.1864-1866
EHB.J.d_00248   3011 GEYVAN-I BAHRİ FIRKATEYNİ SEYİR DEFTERİ   364 1864 M.1864-1866
EHB.J.d_00249   3013 ZUHAF KORVETİ SEYİR DEFTERİ   359 1864 (M.AĞUSTOS 1864)-(M.AĞUSTOS 1865)
EHB.J.d_00250   3014 MALAKOF VAPURU SEYİR DEFTERİ   360 1864 M.1864-1865
EHB.J.d_00251   3015 EDİRNE KORVETİ SEYİR DEFTERİ   363 1864 M.1864-1865
EHB.J.d_00252   3016 GEMLİK VAPURU SEYİR DEFTERİ   363 1864 M.1864-1866
EHB.J.d_00253   3018 EREĞLİ VAPURU SEYİR DEFTERİ   363 1864 M.1864-1865
EHB.J.d_00254   3019 ESER-İ HAYR VAPURU SEYİR DEFTERİ   322 1864 M.1864-1865
EHB.J.d_00255   3020 ESER-İ NÜZHET VAPURU SEYİR DEFTERİ   289 1864 M.1864-1866
EHB.J.d_00256   3021 AKKA VAPURU SEYİR DEFTERİ   363 1864 M.1864-1866
EHB.J.d_00257   3022 2 NUMARALI TARAK DUBASI SEYİR DEFTERİ   364 1864 M.1864-1865
EHB.J.d_00258   3023 FAL-İ HAYR VAPURU SEYİR DEFTERİ   363 1864 M.1864-1865
EHB.J.d_00259   3024 PRESTU MISTIKASI SEYİR DEFTERİ   349 1864 M.1864-1865
EHB.J.d_00260   3026 NASRÜLÂZİZ (ESKİ LÜBNAN) FIRKATEYNİ SEYİR DEFTERİ   358 1864 M.1864-1865
EHB.J.d_00261   3027 VARNA VE KARS VAPURLARI SEYİR DEFTERİ   63 1864 M.1864-1865
EHB.J.d_00262   3028 ARAYİŞ-İ DERYA KORVETİ SEYİR DEFTERİ   365 1864 M.1864-1865
EHB.J.d_00263   3029 4 NOLU BRİK SEYİR DEFTERİ   362 1864 M.1864-1865
EHB.J.d_00264   3030 FAL-İ HAYR VAPURU SEYİR DEFTERİ   357 1864 M.1864-1865
EHB.J.d_00265   3032 KARS VAPURU SEYİR DEFTERİ   121 1864 M.1864-1865
EHB.J.d_00266   3033 HAYRETTİN VAPURU SEYİR DEFTERİ   324 1864 M.1864-1867
EHB.J.d_00267   3035 KARS VAPURU SEYİR DEFTERİ   82 1864 M.1864-1865
EHB.J.d_00268   3036 PEYK-İ ŞEVKET KORVETİ SEYİR DEFTERİ   360 1864 (M.KASIM 1864)-(M.KASIM 1865)
EHB.J.d_00269   3038 KARS VAPURU SEYİR DEFTERİ   39 1864 M.HAZİRAN-TEMMUZ 1864
EHB.J.d_00270   3039 NECAT-I FER KORVETİ SEYİR DEFTERİ   52 1864 (M.AĞUSTOS 1864)-(M.MART 1865)
EHB.J.d_00271   3040 RİYALE VAPURU SEYİR DEFTERİ   16 1864 M.1864-1865
EHB.J.d_00272   3047 VARNA VAPURU SEYİR DEFTERİ   364 1864 M.1864-1866
EHB.J.d_00273   3090 MANSURE KORVETİ SEYİR DEFTERİ   362 1864 M.1864-1866
EHB.J.d_00274   3155 NECAT-I FER KORVETİ MAKİNE DEFTERİ   123 1864 M.1864-1866
EHB.J.d_00275   2779 MUZAFFER KORVETİ SEYİR DEFTERİ    364 1865 M.1865-1866
EHB.J.d_00276   3012 RAĞBETİYYE VAPURU SEYİR DEFTERİ   362 1865 M.OCAK-AĞUSTOS 1865
EHB.J.d_00277   3025 GEMLİK VAPURU SEYİR DEFTERİ   11 1865 M.1865-1866
EHB.J.d_00278   3034 LÜBNAN KORVETİ SEYİR DEFTERİ   21 1865 M.1865-1866
EHB.J.d_00279   3041 MERİH KORVETİ SEYİR DEFTERİ   356 1865 M.1865-1866
EHB.J.d_00280   3042 NECAT-I FER KORVETİ SEYİR DEFTERİ   110 1865 M.1865-1866
EHB.J.d_00281   3043 LÜBNAN KORVETİ SEYİR DEFTERİ   364 1865 M.1865-1866
EHB.J.d_00282   3044 GEMLİK VAPURU SEYİR DEFTERİ   51 1865 M.1865-1866
EHB.J.d_00283   3045 SULHİYE VAPURU SEYİR DEFTERİ   360 1865 M.1865-1866
EHB.J.d_00284   3046 MALAKOF VAPURU SEYİR DEFTERİ   366 1865 M.1865-1866
EHB.J.d_00285   3048 CEYHUN KORVETİ SEYİR DEFTERİ   364 1865 M.1865-1866
EHB.J.d_00286   3049 MİRAT-I ZAFER FIRKATEYNİ SEYİR DEFTERİ   363 1865 M.1865-1866
EHB.J.d_00287   3050 SAİK-İ ŞADİ VAPURU SEYİR DEFTERİ   365 1865 M.1865-1866
EHB.J.d_00288   3051 MUSUL VAPURU SEYİR DEFTERİ   362 1865 M.1865-1866
EHB.J.d_00289   3052 ŞEREFRESAN FIRKATEYNİ SEYİR DEFTERİ   346 1865 M.1865-1866
EHB.J.d_00290   3053 ZIRHLI MAHMUDİYE FIRKATEYNİ SEYİR DEFTERİ   363 1865 M.1865-1867
EHB.J.d_00291   3058 GEMLİK VAPURU SEYİR DEFTERİ   283 1865 (M.ARALIK 1865)-(M.EKİM 1866)
EHB.J.d_00292   3550 NÜVİD-İ FÜTUH BRİKİ SEYİR JURNALİ   365 1865 M.1865-1867
EHB.J.d_00293   3551 ESER-İ NÜZHET VAPURU SEYİR JURNALİ   353 1865 M.1865-1866
EHB.J.d_00294   4460 ZUHAF KORVETİ SEYİR DEFTERİ   362 1865 R.1281-1282 / M.1865-1867
EHB.J.d_00295   3054 EDİRNE KORVETİ SEYİR DEFTERİ   361 1866 M.1866-1867
EHB.J.d_00296   3055 FIRAT KORVETİ SEYİR DEFTERİ   363 1866 M.1866-1867
EHB.J.d_00297   3056 İZZETTİN VAPURU SEYİR DEFTERİ   364 1866 M.1866-1867
EHB.J.d_00298   3057 RODOS MISTIKASI SEYİR DEFTERİ   361 1866 M.1866-1868
EHB.J.d_00299   3059 MANSURE VAPURU SEYİR DEFTERİ   356 1866 M.1866-1868
EHB.J.d_00300   3061 SÜNNE VAPURU SEYİR DEFTERİ   364 1866 M.1866-1867
EHB.J.d_00301   3062 NECMİ ŞEREF VAPURU SEYİR DEFTERİ   21 1866 M.1866-1867
EHB.J.d_00302   3075 CEYHUN VAPURU SEYİR DEFTERİ   365 1866 (M.NİSAN 1866)-(M.EYLÜL 1867)
EHB.J.d_00303   3083 ESER-İ NÜZHET VAPURU SEYİR DEFTERİ   275 1866 M.1866-1867
EHB.J.d_00304   3087 İZZETTİN VAPURU SEYİR DEFTERİ   363 1866 M.1866-1868
EHB.J.d_00305   3111 SÜREYYA VAPURU SEYİR DEFTERİ   357 1866 M.1866-1868
EHB.J.d_00306   3060 KOSOVA KALYONU SEYİR DEFTERİ   362 1867 M.1867-1868
EHB.J.d_00307   3064 PEYK-İ ŞEVKET VAPURU SEYİR DEFTERİ   364 1867 M.1867-1868
EHB.J.d_00308   3065 SULHİYE VAPURU SEYİR DEFTERİ   182 1867 M.1867-1869
EHB.J.d_00309   3066 ÜÇ NOLU TARAK VAPURU SEYİR DEFTERİ   182 1867 M.1867-1869
EHB.J.d_00310   3067 FERAHNÜMÂ KORVETİ SEYİR DEFTERİ   153 1867 M.1866-1867
EHB.J.d_00311   3068 İZZETTİN VAPURU SEYİR DEFTERİ   181 1867 M.1867-1869
EHB.J.d_00312   3069 HAYRETTİN VAPURU SEYİR DEFTERİ   361 1867 M.1867-1868
EHB.J.d_00313   3070 ESER-İ CEDİT VAPURU SEYİR DEFTERİ   364 1867 M.1867-1868
EHB.J.d_00314   3071 SELİMİYE FIRKATEYNİ SEYİR DEFTERİ   344 1867 M.1867-1868
EHB.J.d_00315   3072 MUSUL VAPURU SEYİR DEFTERİ   181 1867 M.1867-1869
EHB.J.d_00316   3073 SİNOP KORVETİ SEYİR DEFTERİ   367 1867 M.1867-1869
EHB.J.d_00317   3074 GEMLİK VAPURU SEYİR DEFTERİ   178 1867 M.1867-1869
EHB.J.d_00318   3076 İSMAİL VAPURU SEYİR DEFTERİ   182 1867 (M.EYLÜL 1867)-(M.EYLÜL 1868)
EHB.J.d_00319   3077 İSMAİL VAPURU SEYİR DEFTERİ   363 1867 M.1867-1868
EHB.J.d_00320   3078 MANSURE KORVETİ SEYİR DEFTERİ   360 1867 M.1867-1868
EHB.J.d_00321   3079 ŞEREFNÜMA BRİKİ SEYİR DEFTERİ   364 1867 M.1867-1868
EHB.J.d_00322   3080 KOSOVA KALYONU SEYİR DEFTERİ   358 1867 M.1867-1869
EHB.J.d_00323   3081 ZIRHLI MAHMUDİYE FIRKATEYNİ SEYİR DEFTERİ   362 1867 M.1867-1868
EHB.J.d_00324   3082 AKKA VAPURU SEYİR DEFTERİ   359 1867 M.1867-1868
EHB.J.d_00325   3084 FETHİYE KALYONU SEYİR DEFTERİ   182 1867 M.1867-1869
EHB.J.d_00326   3085 ESER-İ NÜZHET VAPURU SEYİR DEFTERİ   170 1867 (M.EKİM 1867)-(M.EYLÜL 1868)
EHB.J.d_00327   3086 ESER-İ NUSRET VAPURU SEYİR DEFTERİ   180 1867 (M.KASIM 1867)-(M.EKİM 1868)
EHB.J.d_00328   3088 ESERİ NÜZHET VAPURU SEYİR DEFTERİ   342 1867 M.1867-1868
EHB.J.d_00329   3089 FEVAİD VAPURU SEYİR DEFTERİ   366 1867 M.1867-1869
EHB.J.d_00330   3091 BEYRUT VAPURU SEYİR DEFTERİ   282 1867 M.1867-1868
EHB.J.d_00331   3093 RODOS MISTIKASI SEYİR DEFTERİ   178 1867 M.1867-1869
EHB.J.d_00332   3096 FEVAİD VAPURU SEYİR DEFTERİ   350 1867 M.1867-1869
EHB.J.d_00333   3097 FAL-İ HAYR VAPURU SEYİR DEFTERİ   364 1867 M.1867-1869
EHB.J.d_00334   3063 ZIRHLI MAHMUDİYE FIRKATEYNİ SEYİR DEFTERİ   182 1868 M.1868-1869
EHB.J.d_00335   3092 PEYK-İ ŞEVKET VAPURU SEYİR DEFTERİ   145 1868 M.1868-1870
EHB.J.d_00336   3094 ERAT KORVETİ SEYİR DEFTERİ   183 1868 M.1868-1870
EHB.J.d_00337   3095 FEVAİD VAPURU SEYİR DEFTERİ   182 1868 M.1868-1870
EHB.J.d_00338   3098 İSTANKÖY MISTIKASI SEYİR DEFTERİ   182 1868 M.1868-1869
EHB.J.d_00339   3099 SİNOP KORVETİ SEYİR DEFTERİ   181 1868 M.1868-1869
EHB.J.d_00340   3102 CEYHUN VAPURU SEYİR DEFTERİ   163 1868 M.1868-1870
EHB.J.d_00341   3103 KOSOVA KALYONU SEYİR DEFTERİ   179 1868 M.1868-1870
EHB.J.d_00342   3104 İSMAİL VAPURU SEYİR DEFTERİ   179 1868 M.1868-1870
EHB.J.d_00343   2847 MAHMUDİYE FIRKATEYNİ SEYİR JURNALİ   39 1869 M.EYLÜL-KASIM 1869
EHB.J.d_00344   3100 TALİA VAPURU SEYİR DEFTERİ   174 1869 M.1869-1870
EHB.J.d_00345   3101 TARZI CEDİD USKUNASI SEYİR DEFTERİ   363 1869 M.1869-1870
EHB.J.d_00346   3106 MAHMUDİYE ZIRHLI FIRKATEYNİ SEYİR DEFTERİ   79 1869 M.1869-1870
EHB.J.d_00347   3107 KEYVAN-I BAHRİ FIRKATEYNİ SEYİR DEFTERİ   182 1869 M.1869-1871
EHB.J.d_00348   3108 HANYA VAPURU SEYİR VAPURU   182 1869 M.1869-1871
EHB.J.d_00349   3110 PERTEV PİYALE VAPURU SEYİR DEFTERİ   178 1870 M.1870-1871
EHB.J.d_00350   3112 TALİA VAPURU SEYİR DEFTERİ   182 1870 M.1870-1871
EHB.J.d_00351   3117 EDİRNE KORVETİ SEYİR DEFTERİ   319 1871 M.1871-1872
EHB.J.d_00352   2846 İCLALİYE KORVETİ LİMAN JURNALİ   6 1872 M.MART-NİSAN 1872
EHB.J.d_00353   3129 HÜDAVENDİGAR TALİM SEFİNESİ SEYİR DEFTERİ   127 1872 M.1872-1873
EHB.J.d_00354   3130 FEVAİD VAPURU GV. SEYİR DEFTERİ   104 1874 M.1874-1875
EHB.J.d_00355   3037 SEYİR DEFTERİ   76 1875 M.1875-1876
EHB.J.d_00356   3131 NAKLİYAT-I ASKERİYE SEYİR JURNALLERİ   13 1875 M.1875-1878
EHB.J.d_00357   4132 SAYYAD-I DERYA GAMBOTU SEYİR JURNALİ    167 1876 R.5 OCAK 1291-2 KASIM 1298 / M.17.01.1876-14.11.1882
EHB.J.d_00358   3570 MESUDİYE ZIRHLI FIRKATEYNİ SEYİR JURNALİ   172 1877 (M.1877-1878)-(M.1897-1898)
EHB.J.d_00359   3133 MUSUL VAPURU ALTI AYLIK SEYİR JURNALİ   8 1878 M.1878-1879
EHB.J.d_00360   3134 SEYYAR VAPURU GV. SEYİR DEFTERİ   3 1878 M.1878-1879
EHB.J.d_00361   3135 NAKLİYAT-I ASKERİYE SEYİR JURNALLERİ   20 1878 M.1878-1879
EHB.J.d_00362   4020 LÜBNAN KORVETİ SEYİR JURNALİ   186 1878 R.18 EKİM 1294-3 ARALIK 1294 / M.30.10.1878-15.12.1878
EHB.J.d_00363   3136 MUKADDEME-İ HAYR GV.SEYİR DEFTERİ   39 1879 M.1879-1880
EHB.J.d_00364   3137 GEMİLER SEYİR JURNALLERİ   37 1879 M.1879-1880
EHB.J.d_00365   3660 BURSA KORVETİ SEYİR JURNALİ   183 1879 R.7 MAYIS 1295-1 MAYIS 1297 / M.19.MAYIS.1879-13.MAYIS.1881
EHB.J.d_00366   3139 RESNE VAPURU AYLIK GV. SEYİR JURNALİ   1 1880 M.1880-1881
EHB.J.d_00367   4254 NÜVİD-İ FÜTÛH BRİKİ LİMAN JURNALİ   152 1880 R.1296-M .1880 / R.1298-1299-M.1882-1883
EHB.J.d_00368   3729 OSMANİYE ZIRHLI FIRKATEYNİ SEYİR JURNALİ   187 1881 R.22 KANUN-I EVVEL-28 KANUN-I EVVEL 1296 / M.3 OCAK-9 OCAK 1881
EHB.J.d_00369   3661 BABİL VAPURU SEYİR JURNALİ   151 1882 R.1298-1301 / M.1882-1886
EHB.J.d_00370   3667 BATUM VAPURU SEYİR JURNALİ   119 1882 R.18 MART 1298-17 HAZİRAN 1300 / M.30 MART 1882-29 HAZİRAN 1884
EHB.J.d_00371   3145 İZZETTİN VAPURU GÜVERTE SEYİR DEFTERİ   120 1883 M.1883-1885
EHB.J.d_00372   3146 AKHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNE DEFTERİ   107 1884 M.1884-1885
EHB.J.d_00373   3166 İZZETTİN VAPURU GÜVERTE SEYİR DEFTERİ   193 1884 (M.1884-1885)-(M.1894-1896)
EHB.J.d_00374   4165 REHBER-İ TEVFİK KORVETİ LİMAN JURNALİ   167 1884 R.24 EYLÜL 1300-9 MAYIS 1304 / M.06.10.1884-21.05.1888
EHB.J.d_00375   4417 SULHİYE VAPURU SEYİR JURNALİ   166 1884 R.17 TEMMUZ 1300-1 AĞUSTOS 1308 / M.29.07.1884-13.08.1892
EHB.J.d_00376   4418 SULHİYE VAPURU LİMAN JURNALİ   177 1885 R.17 TEMMUZ 1300-10 AĞUSTOS 1301 / M.29.07.1884-22.08.1885
EHB.J.d_00377   4419 SULHİYE VAPURU LİMAN JURNALİ   172 1885 R.5 EYLÜL 1301-4 AĞUSTOS 1302 / M.17.09.1885-16.08.1886
EHB.J.d_00378   3158 MEHMET SELİM FIRKATEYNİ SEYİR DEFTERİ   102 1886 M.1886-1891
EHB.J.d_00379   3759 EDİRNE KORVETİ LİMAN JURNALİ   166 1886 R.5 KANUN-I EVVEL 1302-30 TEŞRİN-İ EVVEL 1303 / M.17 ARALIK 1886-11 KASIM 1887
EHB.J.d_00380   4166 REHBER-İ TEVFİK KORVETİ SEYİR JURNALİ   148 1886 R.2 KASIM 1302-26 KASIM 1304 / M.14.11.1886-08.12.1888
EHB.J.d_00381   4311 FEVAİD VAPURU LİMAN JURNALİ    168 1886 R.1302 / M.1886-1887
EHB.J.d_00382   4441 FEVAİD VAPURU SEYİR JURNALİ   178 1886 R.1302-1304 / M.1886-1888
EHB.J.d_00383   3159 MEHMET SELİM FIRKATEYNİ SEYİR DEFTERİ   131 1887 M.1887-1889
EHB.J.d_00384   3150 MEHMET SELİM FIRKATEYNİ SEYİR JURNALİ    133 1888 M.1888-1889
EHB.J.d_00385   3153 İZZETTİN VAPURU GÜVERTE SEYİR DEFTERİ   177 1888 (M.1888-1889)-(M.1889-1890)
EHB.J.d_00386   4022 TALİA VAPURU SEYİR JURNALİ   177 1888 R.28 TEMMUZ 1304-25 KASIM 1315 / M.09.08.1888-07.12.1899
EHB.J.d_00387   4065 ASİR VAPURU SEYİR JURNALİ    174 1888 R.19 KASIM 1304-30 KASIM 1305 / M.01.12.1888-12.12.1889
EHB.J.d_00388   4196 SÜREYYA VAPURU LİMAN JURNALİ   170 1888 R.23 ARALIK 1303-8 EKİM 1311 / M.04.01.1888-20.10.1895
EHB.J.d_00389   4340 SULHİYE VAPURU SEYİR JURNALİ   134 1888 R.14 HAZİRAN 1304-19 HAZİRAN 1310 / M.26.06.1888-01.07.1894
EHB.J.d_00390   4440 FEVAİD YATI LİMAN JURNALİ   174 1888 R.27 OCAK 1303-5 ŞUBAT 1304 / M.08.02.1888-17.02.1889
EHB.J.d_00391   3156 MEHMET SELİM FIRKATEYNİ GÜVERTE SEYİR DEFTERİ   178 1889 M.1889-1890
EHB.J.d_00392   3596 BEYRUT KORVETİ LİMAN JURNALİ   179 1889 M.1889-1891
EHB.J.d_00393   3597 BEYRUT KORVETİ SEYİR JURNALİ   149 1889 (M.1889-1893)-(M.1894-1896)-(M.1897-1899)
EHB.J.d_00394   3760 SAHİR VAPURU SEYİR JURNALİ   139 1889 R.8 NİSAN 1305-10 AĞUSTOS 1310 / M.20 NİSAN 1889-22 AĞUSTOS 1894
EHB.J.d_00395   3803 FAZLULLAH VAPURU LİMAN JURNALİ   180 1889 R.1 TEMMUZ 1305-12 TEMMUZ 1310 / M.13.TEMMUZ.1889-24.TEMMUZ.1894
EHB.J.d_00396   3853 HIFZURRAHMAN KORVETİ LİMAN JURNALİ   179 1889 R.13.AĞUSTOS.1305-04.TEMMUZ.1306 / M.25.AĞUSTOS.1889-16.TEMMUZ.1890
EHB.J.d_00397   4019 MEHMET SELİM ZIRHLISI SEYİR JURNALİ   149 1889 R.1305-1311 / M.1889-1896
EHB.J.d_00398   4167 REHBER-İ TEVFİK KORVETİ LİMAN JURNALİ   178 1889 R.1 MART 1305-21 HAZİRAN 1307 / M.13.03.1889-03.07.1891
EHB.J.d_00399   4168 REHBER-İ TEVFİK KORVETİ SEYİR JURNALİ   161 1889 R.1305-1307 / M.1889-1891
EHB.J.d_00400   4212 SULTANİYE VAPURU SEYİR JURNALİ   173 1889 R.1305-M.1889 / R.1306-M.1890 / R.1310-M.1894 / R.1312-M.1896 / R.1314-1319 / M.1898-1903
EHB.J.d_00401   4312 FEVAİD VAPURU LİMAN JURNALİ    175 1889 R.19 ŞUBAT 1304-31 KANUN-I EVVEL 1305 / M.03.03.1889-12.01.1890
EHB.J.d_00402   4341 SULHİYE VAPURU LİMAN JURNALİ   180 1889 R.2 KASIM 1305-31 EKİM 1306 / M.14.11.1889-12.11.1890
EHB.J.d_00403   4343 SULHİYE VAPURU LİMAN JURNALİ   165 1889 R.22 ARALIK 1304-1 KASIM 1305 / M.03.01.1889-13.11.1889
EHB.J.d_00404   3165 MEHMET SELİM FIRKATEYNİ SEYİR JURNALİ   172 1890 M.1890-1896
EHB.J.d_00405   3804 FAZLULLAH VAPURU SEYİR JURNALİ   185 1890 R.21 MAYIS 1306-15 HAZİRAN 1316 / M.02.HAZİRAN.1890-28.HAZİRAN.1900
EHB.J.d_00406   3831 GEMLİK VAPURU SEYİR JURNALİ   160 1890 R.27 KANUN-I EVVEL 1305-30 TEŞRİN-İ SANİ 1307 / M.08.OCAK.1890-12.ARALIK.1891
EHB.J.d_00407   3832 GEMLİK VAPURU LİMAN JURNALİ   180 1890 R.24 KANUN-I SANİ 1305-10 EYLÜL 1306 / M.05.OCAK.1890-22.EYLÜL.1890
EHB.J.d_00408   4255 NÜVİD-İ FÜTÛH BRİKİ LİMAN JURNALİ   184 1890 R.24 EYLÜL 1306-21 EYLÜL 1307 / M.06.10.1890-03.10.1891 
EHB.J.d_00409   2841 MEHMET SELİM FIRKATEYNİ LİMAN JURNALİ   77 1891 M.OCAK-AĞUSTOS 1891
EHB.J.d_00410   3152 MEHMET SELİM FIRKATEYNİ GÜVERTE SEYİR DEFTERİ   22 1891 M.1891-1892
EHB.J.d_00411   3562 SİNOP KORVETİNDEN ATILAN SEYYAR TORPİDOLARIN VUKUAT CETVELİ DEFTERİ   25 1891 M.1891-1893
EHB.J.d_00412   3670 BEYRUT KORVETİ LİMAN JURNALİ   185 1891 R.1307-1308 / M.1891-1893
EHB.J.d_00413   3902 HAYRETTİN VAPURU SEYİR JURNALİ   176 1891 R.15.AĞUSTOS.1307-04.HAZİRAN.1311/ M.27.AĞUSTOS.1891-16.HAZİRAN.1895
EHB.J.d_00414   3903 HAYRETTİN VAPURU LİMAN JURNALİ    187 1891 R.17.HAZİRAN.1307-20.HAZİRAN.1308 / M.29.HAZİRAN.1891-02.TEMMUZ.1892
EHB.J.d_00415   4339 SULHİYE VAPURU LİMAN JURNALİ   180 1891 R.1 ŞUBAT 1306-31 EKİM 1307 / M.13.02.1891-12.11.1891
EHB.J.d_00416   3774 DOLMABAHÇE VAPURU SEYİR JURNALİ   198 1892 R.6 TEŞRİN-İ SANİ 1308-27 HAZİRAN 1310 / M.18 KASIM 1892-9 TEMMUZ 1894
EHB.J.d_00417   3899 HAYRETTİN VAPURU LİMAN JURNALİ   185 1892 R.21.HAZİRAN.1308-23.HAZİRAN.1309 / M.03.TEMMUZ.1892-05.TEMMUZ.1893
EHB.J.d_00418   3954 KILIÇALİ VAPURU LİMAN JURNALİ    144 1892 R.01.TEMMUZ.1308-25 TEŞRİN-İ SANİ 1309 / M.13.TEMMUZ.1892-07.ARALIK.1893
EHB.J.d_00419   3163 TEVFİKİYE VAPURU AYLIK GÜVERTE SEYİR JURNALİ   1 1893 M.1893-1894
EHB.J.d_00420   3164 MEHMET SELİM FIRKATEYNİ SEYİR JURNALİ   184 1893 M.1893-1895
EHB.J.d_00421   3671 BEYRUT KORVETİ LİMAN JURNALİ   184 1893 R.1 KANUN-I SANİ 1308-16 NİSAN 1310 / M.13 OCAK 1893-28 NİSAN 1894
EHB.J.d_00422   3761 SAHİR VAPURU LİMAN JURNALİ   180 1893 R.1309-1310 /M.1893-1894
EHB.J.d_00423   3805 FAZLULLAH VAPURU LİMAN JURNALİ   184 1893 R.1308, 1310-1312 / M.1893, 1894-1896
EHB.J.d_00424   3901 HAYRETTİN VAPURU LİMAN JURNALİ   183 1893 R.24 HAZİRAN 1309-22 HAZİRAN 1310 / M.6.TEMMUZ.1893-4.TEMMUZ.1894
EHB.J.d_00425   3939 İCLALİYE KORVETİ LİMAN JURNALİ    185 1893 R.21.AĞUSTOS.1309-22.AĞUSTOS.1310 / M.02.EYLÜL.1893-03.EYLÜL.1894
EHB.J.d_00426   4342 SULHİYE VAPURU LİMAN JURNALİ   183 1893 R.1 AĞUSTOS 1308-31 TEMMUZ 1309 / M.13.08.1892-12.08.1893
EHB.J.d_00427   4420 SULHİYE VAPURU LİMAN JURNALİ   175 1893 R.2 AĞUSTOS 1309-15 TEMMUZ 1310 / M.14.08.1893-27.07.1894
EHB.J.d_00428   3604 HÜDAVENDİGAR VAPURU SEFİNE JURNALİ   59 1894 (M.1894-1895)
EHB.J.d_00429   3758 ŞAHİN VAPURU SEYİR JURNALİ   177 1894 R.27 TEŞRİN-İ SANİ 1310-25 MART 1311 / M.9 ARALIK 1894-6 NİSAN 1895
EHB.J.d_00430   3814 İSKENDER KORVETİ SEYİR JURNALİ   154 1894 R.5 HAZİRAN 1310-27 KANUN-I SANİ 1312 / M.17.HAZİRAN.1894-08.ŞUBAT.1897
EHB.J.d_00431   3815 İSTANKÖY VAPURU SEYİR JURNALİ   182 1894 M.1894-1895
EHB.J.d_00432   3830 GEMLİK VAPURU SEYİR JURNALİ   185 1894 R.07.EYLÜL-27.TEŞRİN-İ SANİ.1310 / M.19.EYLÜL-09.ARALIK.1894
EHB.J.d_00433   4118 TÜRK VAPURU SEYİR JURNALİ    193 1894 R.30 TEMMUZ 1310-4 MAYIS 1311 / M.11.08.1894-16.05.1895
EHB.J.d_00434   4169 REHBER-İ TEVFİK KORVETİ SEYİR JURNALİ   168 1894 R.1310 / M.1894 
EHB.J.d_00435   4170 REHBER-İ TEVFİK KORVETİ LİMAN JURNALİ   187 1894 R.7 MAYIS 1310-23 AĞUSTOS 1310 / M.19.05.1894-04.09.1894
EHB.J.d_00436   4171 SULHİYE VAPURU SEYİR JURNALİ   180 1894 R.1310-1312 / M.1894-1896
EHB.J.d_00437   4275 ZUHAF KORVETİ LİMAN JURNALİ   159 1894 R.1 KANUN-I EVVEL 1310 (M.13 ARALIK 1894), R.31 MAYIS 1311-30 HAZİRAN 1312 (M.12.HAZİRAN 1895-12.TEMMUZ 1896)
EHB.J.d_00438   3167 EREĞLİ VAPURU AYLIK SEYİR JURNALİ    1 1895 M.1895-1896
EHB.J.d_00439   3668 BEYRUT KORVETİ LİMAN JURNALİ   182 1895 R.26 MAYIS 1311-3 HAZİRAN 1312 / M.7 HAZİRAN 1895-15 HAZİRAN 1896
EHB.J.d_00440   3806 FAZLULLAH VAPURU LİMAN JURNALİ   186 1895 R.3 AĞUSTOS 1311-2 AĞUSTOS 1312 / M.15.AĞUSTOS.1895-14.AĞUSTOS.1896
EHB.J.d_00441   3900 HAYRETTİN VAPURU SEYİR JURNALİ   179 1895 R.04.TEŞRİN-İ EVVEL.1311-07.NİSAN.1315 / M.16.EKİM.1895-19.NİSAN.1899
EHB.J.d_00442   3942 KİLİTBAHİR KORVETİ SEYİR JURNALİ    178 1895 R.22.ŞUBAT.1310-09.HAZİRAN.1314 /M.06.MART.1895-26.HAZİRAN.1898
EHB.J.d_00443   3950 KİLİTBAHİR KORVETİ LİMAN JURNALİ    183 1895 R.11.MAYIS.1311-05.AĞUSTOS.1313 / M.23.MAYIS.1895-17.AĞUSTOS.1897
EHB.J.d_00444   4098 MARMARA VAPURU SEYİR JURNALİ   183 1895 R.1311-1314 / M.1895-1898
EHB.J.d_00445   4108 SULHİYE VAPURU LİMAN JURNALİ    181 1895 R.1 TEMMUZ 1311-6 HAZİRAN 1312 / M.13.07.1895-18.06.1896
EHB.J.d_00446   4133 SAYYAD-I DERYA GAMBOTU SEYİR JURNALİ    178 1895 R.1311-1315 / M.1895-1900
EHB.J.d_00447   4276 ZUHAF KORVETİ SEYİR JURNALİ   167 1895 R.1310-1318 / M.1895-1902
EHB.J.d_00448   4395 SAKIZ VAPURU SEYİR JURNALİ   171 1895 R.21 ARALIK 1310-5 OCAK 1315 / M.02.01.1895-17.01.1900
EHB.J.d_00449   4421 SAYYAD-I DERYA GAMBOTU LİMAN JURNALİ   153 1895 R.13 MART 1311-5 MAYIS 1312 / M.25.03.1895-17.05.1896
EHB.J.d_00450   3170 İZZETTİN VAPURU GÜVERTE SEYİR DEFTERİ   181 1896 M.1896-1897
EHB.J.d_00451   3176 TİMSAH TORPİDO STİMBOTU SEYİR DEFTERİ   182 1896 M.1896-1900
EHB.J.d_00452   3669 BEYRUT KORVETİ LİMAN JURNALİ   178 1896 R.1312-1313 / M.1896-1898
EHB.J.d_00453   3778 CANİK VAPURU SEYİR JURNALİ   177 1896 R.9 TEŞRİN-İ SANİ 1312-15 KANUN-I SANİ 1313 / M.21 KASIM 1896-27 OCAK 1898
EHB.J.d_00454   3810 FETH-İ BÜLENT KORVETİ LİMAN JURNALİ   183 1896 R.14 MART 1312-12 MART 1313 / M.26.MART.1896-24.MART.1897
EHB.J.d_00455   3850 HEYBETNÜMA KORVETİ SEYİR JURNALİ   163 1896 R.15.MART.1312-19.EYLÜL.1316 / M.27.MART.1896-02.EKİM.1900
EHB.J.d_00456   3940 İCLALİYE KORVETİ LİMAN JURNALİ    182 1896 R.23.AĞUSTOS.1312-17.AĞUSTOS.1313 / M.04.EYLÜL.1896-29.AĞUSTOS.1897
EHB.J.d_00457   3988 PELENG-İ DERYA GAMBOTU LİMAN JURNALİ    123 1896 R.1312-13 / M.1896-1897
EHB.J.d_00458   4004 İSMAİL VAPURU SEYİR DEFTERİ   222 1896 R.22 MART 1312-12 TEMMUZ 1317 / M.03.04.1896-25.07.1901
EHB.J.d_00459   4044 MESUDİYE ZIRHLI FIRKATEYNİ LİMAN JURNALİ   180 1896 R.19 TEŞRİN-İ EVVEL 1312-20 TEŞRİN-İ EVVEL 1313 / M.31 EKİM 1896-1 KASIM 1897
EHB.J.d_00460   4094 MARMARA VAPURU LİMAN JURNALİ   79 1896 R.31 TEMMUZ 1312-19 ŞUBAT 1312 / M.12.08.1896-03.03.1897
EHB.J.d_00461   4113 ŞEREF VAPURU SEYİR JURNALİ    193 1896 R.19 MAYIS 1312-9 MART 1315 / M.31.05.1896-21.03.1899
EHB.J.d_00462   4197 SÜREYYA VAPURU LİMAN JURNALİ   182 1896 R.17 TEMMUZ 1312-13 TEMMUZ 1313 / M.29.07.1896-25.07.1897
EHB.J.d_00463   4199 İZZETTİN YATI SEYİR JURNALİ   168 1896 R.17 MART 1312-17 MAYIS 1327 / M.29.03.1896-30.05.1911
EHB.J.d_00464   4277 ZUHAF KORVETİ LİMAN JURNALİ   176 1896 R.1 TEMMUZ 1312-15 HAZİRAN 1313 / M.13.07.1896-27.06.1897
EHB.J.d_00465   4349 SEYYARE VAPURU SEYİR JURNALİ   189 1896 R.23 TEMMUZ 1312-6 ŞUBAT 1313 / M.04.08.1896-18.02.1898
EHB.J.d_00466   4422 SAYYAD-I DERYA GAMBOTU LİMAN JURNALİ   183 1896 R.1 MART 1312-3 MART 1313 / M.13.03.1896-16.03.1897
EHB.J.d_00467   3175 İZZETTİN VAPURU SEYİR DEFTERİ   182 1897 M.1897-1899
EHB.J.d_00468   3775 DOLMABAHÇE VAPURU SEYİR JURNALİ   164 1897 R.1312-1315 / M.1897-1899
EHB.J.d_00469   3808 FETH-İ BÜLENT KORVETİ LİMAN JURNALİ   181 1897 R.13 MART 1313-6 NİSAN 1314 / M.25.MART.1897-18.NİSAN.1898
EHB.J.d_00470   3829 GEMLİK VAPURU LİMAN JURNALİ   184 1897 R.24.AĞUSTOS.1313-21.AĞUSTOS.1314 / M.05.EYLÜL.1897-02.EYLÜL.1898
EHB.J.d_00471   3851 HIFZURRAHMAN KORVETİ SEYİR JURNALİ   182 1897 R.08.NİSAN.1313-04.TEŞRİN-İ SANİ.1321 / M.20.NİSAN.1897-17.KASIM.1905
EHB.J.d_00472   3953 KILIÇALİ VAPURU LİMAN JURNALİ    171 1897 R.18.MART.1313-03.KANUN-I SANİ.1314 / M.30.MART.1897-15.KASIM.1898
EHB.J.d_00473   3955 KILIÇALİ VAPURU SEYİR JURNALİ    169 1897 R.26.ŞUBAT.1312-14.MART.1317 / M.10.MART.1897-27.MART.1901
EHB.J.d_00474   3987 PELENG-İ DERYA GAMBOTU SEYİR JURNALİ    151 1897 R.07.MART.1313-31.TEMMUZ.1323 / M.19.MART.1897-13.AĞUSTOS.1907
EHB.J.d_00475   3989 PELENG-İ DERYA GAMBOTU LİMAN JURNALİ    183 1897 R.09.MART.1313-09.MART.1314 / M.21.MART.1897-21.MART.1898
EHB.J.d_00476   4006 GİRİT VAPURU LİMAN JURNALİ   183 1897 R.28 EYLÜL 1313-8 HAZİRAN 1314 / M.10.10.1897-20.06.1898
EHB.J.d_00477   4045 MESUDİYE ZIRHLISI LİMAN JURNALİ   183 1897 R.21 EKİM 1313-17 EKİM 1314 / M.02.11.1897-29.10.1898
EHB.J.d_00478   4060 MANSURE KORVETİ SEYİR JURNALİ   182 1897 R.8 NİSAN 1313-11 MART 1316 / M.20.04.1897-23.03.1900
EHB.J.d_00479   4099 MARMARA VAPURU LİMAN JURNALİ   188 1897 R.20 ŞUBAT 1312-25 ŞUBAT 1313 / M.04.03.1897-09.03.1898
EHB.J.d_00480   4198 SÜREYYA VAPURU LİMAN JURNALİ   181 1897 R.16 TEMMUZ 1313-14 TEMMUZ 1314 / M.28.07.1897-26.07.1898
EHB.J.d_00481   3178 PERVİN TORPİDOBOTU GÜVERTE SEYİR DEFTERİ   177 1898 M.1898-1899
EHB.J.d_00482   3606 HASAN PAŞA VAPURU SEYİR JURNALİ   198 1898 M.1898-1900
EHB.J.d_00483   3789 DONANMA KOMUTANLIĞI SEYİR VE NAKLİYAT DEFTERİ   120 1898 R.1313-1314 / M.1898-1899
EHB.J.d_00484   3807 FAZLULLAH VAPURU LİMAN JURNALİ   158 1898 R.8 KANUN-I EVVEL 1314-3 MART 1315 / M.20.ARALIK.1898-15.MART.1899
EHB.J.d_00485   3951 KILIÇALİ VAPURU LİMAN JURNALİ    188 1898 R.20.EYLÜL.1314-09.MART.1317 / M.02.EKİM.1898-22.MART.1901
EHB.J.d_00486   3990 PELENG-İ DERYA GAMBOTU LİMAN JURNALİ    155 1898 R.10.MART-10.KANUN-I SANİ.1314 / M.22.MART.1898-22.OCAK.1899
EHB.J.d_00487   4005 GİRİT VAPURU SEYİR JURNALİ   183 1898 R.26 NİSAN-3 HAZİRAN 1314 / M.8 MAYIS-15 HAZİRAN 1898
EHB.J.d_00488   4095 MARMARA VAPURU LİMAN JURNALİ   23 1898 R.14 TEŞRİN-İ SANİ 1314-28 KANUN-I EVVEL 1314 / M.26.11.1898-09.01.1899
EHB.J.d_00489   4096 MARMARA VAPURU LİMAN JURNALİ   125 1898 R.16 MART 1314-14 KASIM 1314 / M.28.03.1898-26.11.1898
EHB.J.d_00490   4423 SAYYAD-I DERYA GAMBOTU LİMAN JURNALİ   184 1898 R.1 MART 1314-5 NİSAN 1315 / M.13.03.1898-17.04.1899
EHB.J.d_00491   4435 YALIKÖŞKÜ VAPURU SEYİR JURNALİ   177 1898 R.20 EKİM 1314-22 EKİM 1321 / M.01.11.1898-04.11.1905
EHB.J.d_00492   3181 ŞÎHAB TORPİDOBOTU SEYİR JURNAL DEFTERİ   188 1899 M.1899-1902
EHB.J.d_00493   3780 DONANMA KOMUTANLIĞI İŞARET JURNALİ   306 1899 R.1315 / M.1899
EHB.J.d_00494   3809 FETH-İ BÜLENT KORVETİ LİMAN JURNALİ   167 1899 R.8 TEŞRİN-İ SANİ 1315-9 KANUN-I EVVEL 1316 / M.20.KASIM.1899-22.ARALIK.1900
EHB.J.d_00495   3847 A-) HEYBETNÜMA KORVETİ LİMAN JURNALİ B-) SÜREYYA VAPURU LİMAN JURNALİ   174 1899 R.14.AĞUSTOS.1315-26.EYLÜL.1316 / M.26.AĞUSTOS.1899-09.EKİM.1900
EHB.J.d_00496   3849 HEYBETNÜMA KORVETİ SEYİR JURNALİ   66 1899 R.12.AĞUSTOS.1315-26.KANUN-I SANİ.1318 / M.24.AĞUSTOS.1899-08.ŞUBAT.1903
EHB.J.d_00497   3852 HIFZURRAHMAN KORVETİ LİMAN JURNALİ   182 1899 R.29 KANUN-I EVVEL 1314-8 KANUN-I EVVEL 1315 / M.10 OCAK-20 ARALIK 1899
EHB.J.d_00498   3952 KILIÇALİ VAPURU LİMAN JURNALİ    184 1899 R.06.ŞUBAT.1314-21.NİSAN.1316 / M.18.ŞUBAT.1899-04.MAYIS.1900
EHB.J.d_00499   3991 PELENG-İ DERYA GAMBOTU LİMAN JURNALİ    178 1899 R.11.KANUN-I SANİ.1314-27.KANUN-I EVVEL.1315 / M.23.OCAK.1899-08.OCAK.1900
EHB.J.d_00500   4097 MARMARA VAPURU LİMAN JURNALİ   28 1899 R.29 ARALIK 1314-26 OCAK 1314 / M.10.01.1899-07.02.1899
EHB.J.d_00501   4100 MARMARA VAPURU LİMAN JURNALİ   180 1899 R.29 ARALIK 1314-21 ARALIK 1315 / M.10.01.1899-02.01.1900
EHB.J.d_00502   4424 SAYYAD-I DERYA GAMBOTU LİMAN JURNALİ   185 1899 R.6 NİSAN 1315-7 HAZİRAN 1316 / M.18.04.1899-20.06.1900
EHB.J.d_00503   4447 SÜREYYA VAPURU LİMAN JURNALİ   184 1899 R.23 MART 1315-20 MART 1316 / M.04.04.1899-02.04.1900
EHB.J.d_00504   3179 TİMSAH VAPURU SEYİR JURNALİ    153 1900 M.1900-1902
EHB.J.d_00505   3812 FETH-İ BÜLENT KORVETİ LİMAN JURNALİ   183 1900 R.10 KANUN-I EVVEL 1316-9 KANUN-I EVVEL 1317 / M.23.ARALIK.1900-22.ARALIK.1901
EHB.J.d_00506   3839 ZIRHLI HİZBER DUBASI LİMAN JURNALİ   184 1900 R.14.AĞUSTOS.1316-18.AĞUSTOS.1317 / M.27.AĞUSTOS.1900-31.AĞUSTOS.1901
EHB.J.d_00507   3888 HIFZURRAHMAN KORVETİ LİMAN JURNALİ   176 1900 R.14 TEŞRİN-İ SANİ 1316-21 TEŞRİN-İ SANİ 1317 / M.27.KASIM.1900-04.ARALIK.1901
EHB.J.d_00508   3985 PELENG-İ DERYA GAMBOTU LİMAN JURNALİ    171 1900 R.01.KANUN-I SANİ.1315-23.KANUN-I EVVEL.1316 / M.13.OCAK.1900-05.OCAK.1901
EHB.J.d_00509   3986 PELENG-İ DERYA GAMBOTU LİMAN JURNALİ    184 1900 R.01.KANUN-I SANİ.1315-23.KANUN-I EVVEL.1316 / M.13.OCAK.1900-05.OCAK.1901
EHB.J.d_00510   4090 MUİN-İ ZAFER KORVETİ SEYİR JURNALİ   184 1900 R.27 EYLÜL 1316-22 EYLÜL 1317 / M.10.10.1900-05.10.1901
EHB.J.d_00511   4119 ARSLAN VAPURU SEYİR JURNALİ    198 1900 R.30 MART 1316-10 MART 1317 / M.12.04.1900-23.03.1901
EHB.J.d_00512   4425 SAYYAD-I DERYA GAMBOTU SEYİR JURNALİ   181 1900 R.25 KANUN-I EVVEL 1315-21 MART 1316 / M.06.01.1900-03.04.1900
EHB.J.d_00513   3182 PERVİN TORPİDOBOTU SEYİR DEFTERİ   163 1901 M.1901-1903
EHB.J.d_00514   3183 BERK-İ EFŞAN TORPİDOBOTU GÜVERTE SEYİR   150 1901 M.1901-1903
EHB.J.d_00515   3185 ESER-İ CEDİT VAPURU GÜVERTE SEYİR DEFTERİ   174 1901 M.1901-1902
EHB.J.d_00516   3186 İCLALİYE KORVETİ SEYİR DEFTERİ   190 1901 M.1901-1903
EHB.J.d_00517   3840 ZIRHLI HİZBER DUBASI LİMAN JURNALİ   179 1901 R.19.AĞUSTOS.1317-06.AĞUSTOS.1318 / M.01.EYLÜL.1901-19.AĞUSTOS.1902
EHB.J.d_00518   4256 NÜVİD-İ FÜTÛH BRİKİ LİMAN JURNALİ   188 1901 R.19 ŞUBAT 1316-21 ŞUBAT 1317 / M.04.03.1901-06.03.1902 
EHB.J.d_00519   4273 ZUHAF KORVETİ LİMAN JURNALİ   183 1901 R.7 TEMMUZ 1317-2 AĞUSTOS 1319 / M.20.07.1901-15.08.1903
EHB.J.d_00520   4444 SÜREYYA VAPURU SEYİR JURNALİ   174 1901 R.26 MART 1317-21 AĞUSTOS 1324 / M.08.04.1901-03.09.1908
EHB.J.d_00521   3189 ŞANAVER TORPİDOBOTU GÜVERTE SEYİR DEFTERİ   158 1902 M.1902-1903
EHB.J.d_00522   3190 BERK-İ EFŞAN TORPİDOSU SEYİR DEFTERİ   184 1902 (M.1902-1903)-(M.1910-1911)
EHB.J.d_00523   3191 TAYYAR TORPİDOBOTU GÜVERTE SEYİR DEFTERİ   97 1902 M.1902-1903
EHB.J.d_00524   3786 DONANMA KOMUTANLIĞI SEYİR JURNALİ   124 1902 R.6 HAZİRAN 1318-8 EKİM 1319 / M.19 HAZİRAN 1902-21 EKİM 1903
EHB.J.d_00525   3887 HIFZURRAHMAN KORVETİ LİMAN JURNALİ   190 1902 R.12.MAYIS.1318-25.MAYIS.1319 / M.25.MAYIS.1902-07.HAZİRAN.1903
EHB.J.d_00526   3938 İCLALİYE KORVETİ LİMAN JURNALİ    196 1902 R.21.AĞUSTOS.1318-13.EYLÜL.1319 / M.03.EYLÜL.1902-26.EYLÜL.1903
EHB.J.d_00527   4032 MUSUL VAPURU SEYİR JURNALİ   163 1902 R.28 EKİM 1318-30 MART 1323 / M.10.11.1902-13.04.1907
EHB.J.d_00528   4257 NÜVİD-İ FÜTÛH BRİKİ LİMAN JURNALİ   187 1902 R.25 ŞUBAT 1317-6 MART 1319 / M.10.03.1902-19.03.1903 
EHB.J.d_00529   3192 BERK-İ EFŞAN TORPİDOBOTU GÜVERTE SEYİR DEFTERİ   192 1903 M.1903-1904
EHB.J.d_00530   3613 BERK-İ EFŞAN TORPİDOBOTU SEYİR JURNALİ   182 1903 (M.18 HAZİRAN 1903)-(M.12 OCAK 1906)
EHB.J.d_00531   3665 CİDDE VAPURU SEYİR JURNALİ   167 1903 R.29 AĞUSTOS 1319-4 KANUN-I SANİ 1320 / M.11 EYLÜL 1903-17 OCAK 1904
EHB.J.d_00532   3684 BANDIRMA VAPURU SEYİR DEFTERİ   174 1903 R.1319-1320-1322-1324 / M.1903-1905-1906-1909
EHB.J.d_00533   3685 BANDIRMA VAPURU LİMAN DEFTERİ   195 1903 R.30 AĞUSTOS 1319-30 NİSAN 1323 / M.12 EYLÜL 1903-13 MAYIS 1907
EHB.J.d_00534   3886 HIFZURRAHMAN KORVETİ LİMAN JURNALİ   204 1903 R.26.MAYIS.1319-02.TEMMUZ.1320 / M.08.HAZİRAN.1903-15.TEMMUZ.1904
EHB.J.d_00535   3943 MESUD VAPURU LİMAN JURNALİ    190 1903 R.01.EYLÜL.1319-27.EYLÜL.1321 / M.14.EYLÜL.1903-10.EKİM.1905
EHB.J.d_00536   4350 SEYYARE VAPURU LİMAN JURNALİ   202 1903 R.5 MART 1319-8 NİSAN 1320 / M.18.03.1903-21.04.1904
EHB.J.d_00537   4445 SÜREYYA VAPURU LİMAN JURNALİ   172 1903 R.13 OCAK 1318-26 OCAK 1322 / M.26.01.1903-08.02.1907
EHB.J.d_00538   3601 AFRİKA VAPURU SEYİR JURNALİ   198 1904 M.1904-1906
EHB.J.d_00539   3621 AYNALIKAVAK VAPURU LİMAN JURNALİ   194 1904 (M.AĞUSTOS 1904)-(M.MART 1906)
EHB.J.d_00540   3650 BARİKA-İ ZAFER GAMBOTU LİMAN JURNALİ   199 1904 R.1 HAZİRAN 1320-30 HAZİRAN 1321 / M.14 HAZİRAN 1904-13 TEMMUZ 1905
EHB.J.d_00541   3776 CANİK VAPURU SEYİR JURNALİ   179 1904 R.11 TEMMUZ 1320-29 NİSAN 1323 / M.24 TEMMUZ 1904-12 MAYIS 1907
EHB.J.d_00542   4055 MECİDİYE KRUVAZÖRÜ SEYİR JURNALİ   180 1904 R.1320-1329 / M.1904-1914
EHB.J.d_00543   4344 SEYYARE VAPURU LİMAN JURNALİ   198 1904 R.5 AĞUSTOS 1320-11 AĞUSTOS 1320 / M.18.08.1904-24.08.1904
EHB.J.d_00544   4348 SEYYARE VAPURU SEYİR JURNALİ   178 1904 R.25 HAZİRAN 1320-30 HAZİRAN 1320 / M.08.07.1904-13.07.1904
EHB.J.d_00545   3200 BERK-İ EFŞAN TORPİDOBOTU MAKİNE JURNALİ   110 1905 M.1905-1906
EHB.J.d_00546   3201 NURÛL BAHİR KORVETİ LİMAN JURNALİ   182 1905 M.1905-1907
EHB.J.d_00547   3202 MUÎN-İ ZAFER KORVETİ SEYİR DEFTERİ   196 1905 M.1905-1907
EHB.J.d_00548   3522 HAMİDİYE (ABDÜLHÂMİD) KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ   81 1905 M.AĞUSTOS-ARALIK 1905
EHB.J.d_00549   3662 EDREMİT VAPURU LİMAN JURNALİ   196 1905 R.1 TEŞRİN-İ EVVEL 1321-TEMMUZ 1322 / M.14 EKİM 1905-TEMMUZ-AĞUSTOS 1906
EHB.J.d_00550   3663 EDREMİT VAPURU SEYİR JURNALİ   185 1905 R.21 TEŞRİN-İ EVVEL 1321-6 MART 1323 / M.3 KASIM 1905-19 MART 1907
EHB.J.d_00551   3796 FIRAT GAMBOTU SEYİR JURNALİ   188 1905 R.1321-1327 / M.1905-1906-1911-1912
EHB.J.d_00552   3813 FATİH İSTİMBOTU (STİMBOT) LİMAN JURNALİ   180 1905 R.21 HAZİRAN-3 EYLÜL 1321 / M.04.TEMMUZ-16.EYLÜL.1905
EHB.J.d_00553   3841 ZIRHLI HİZBER DUBASI LİMAN JURNALİ   193 1905 R.22.HAZİRAN.1321-26.TEMMUZ.1323 / M.05.TEMMUZ.1905-08.AĞUSTOS.1907
EHB.J.d_00554   3890 HIFZURRAHMAN KORVETİ LİMAN JURNALİ   194 1905 R.05.TEŞRİN-İ SANİ.1321-27.TEŞRİN-İ SANİ.1322 / M.18.KASIM.1905-10.ARALIK.1906
EHB.J.d_00555   3937 İCLALİYE KORVETİ LİMAN JURNALİ    200 1905 R.19 TEŞRİN-İ EVVEL 1321-18 TEŞRİN-İ SANİ 1322 / M.01.KASIM.1905-01.ARALIK.1906
EHB.J.d_00556   4184 NECM-İ ŞEVKET KORVETİ LİMAN JURNALİ   35 1905 R.29 ARALIK 1320-10 MART 1321 / M.11.01.1905-23.03.1905
EHB.J.d_00557   4442 SÜREYYA VAPURU SEYİR JURNALİ   184 1905 R.16 TEŞRİN-İ EVVEL 1321-10 TEŞRİN-İ EVVEL 1322 / M.29.10.1905-23.10.1906
EHB.J.d_00558   3203 İZZETTİN VAPURU SEYİR DEFTERİ   120 1906 M.1906-1908
EHB.J.d_00559   3571 ASAR-I TEVFİK ZIRHLI FIRKATEYNİ SEYİR JURNALİ   185 1906 (M.1906-1907)-(M.1908-1913)
EHB.J.d_00560   3622 AYNALIKAVAK VAPURU LİMAN JURNALİ   195 1906 (M.14 MART 1906)-(M.13 MART 1907)
EHB.J.d_00561   3629 BEZM-İ ALEM VAPURU SEYİR JURNALİ   173 1906 R.30 TEMMUZ 1322-3 AĞUSTOS 1324 / M.12 AĞUSTOS 1906-16 AĞUSTOS 1908
EHB.J.d_00562   4017 TİR-İ MÜJGAN VAPURU SEYİR JURNALİ   99 1906 R.1322-1326, 1328 / M.1906-1911, 1912
EHB.J.d_00563   4121 ŞAM VAPURU LİMAN JURNALİ    196 1906 R.12 KASIM 1322-18 ARALIK 1323 / M.25.11.1906-31.12.1907
EHB.J.d_00564   4308 REYHANİYE VAPURU LİMAN JURNALİ    192 1906 R.1 MART 1322-1 MART 1323 / M.14.03.1906-14.03.1907
EHB.J.d_00565   4407 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   192 1906 R.1322, 1325, 1326 / M.1906-1907, 1909-1910, 1910-1911
EHB.J.d_00566   3212 LÜTFÜHÛDA GULETİ JURNALİ   122 1907 M.1907-1908
EHB.J.d_00567   3215 KÜTAHYA TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   199 1907 M.1907-1909
EHB.J.d_00568   3217 KÜTAHYA TORPİDOBOTU SEYİR DEFTERİ   186 1907 M.1907-1910
EHB.J.d_00569   3523 HAMİDİYE (ABDÜLHÂMİD) KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ   147 1907 M.1907-1909
EHB.J.d_00570   3623 AYNALIKAVAK VAPURU LİMAN JURNALİ   193 1907 M.1907-1909
EHB.J.d_00571   3648 BARİKA-İ ZAFER GAMBOTU SEYİR JURNALİ   188 1907 R.1323-1324 / M.1907-1909
EHB.J.d_00572   3683 BANDIRMA VAPURU LİMAN JURNALİ   202 1907 R.6 MAYIS 1323-13 HAZİRAN 1324 / M.19 MAYIS 1907-26 HAZİRAN 1908
EHB.J.d_00573   3732 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ   179 1907 R.2 KANUN-I EVVEL 1323-13 KANUN-I EVVEL 1324 / M.15 ARALIK 1907-26 ARALIK 1908
EHB.J.d_00574   3744 DRAÇ TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   178 1907 R.19 MAYIS 1323-31 MART 1324 / M.1 HAZİRAN 1907-13 NİSAN 1908
EHB.J.d_00575   3745 DRAÇ TORPİDOBOTU SEYİR JURNALİ   188 1907 R.4 AĞUSTOS 1323-29 AĞUSTOS 1325 / M.17 AĞUSTOS 1907-11 EYLÜL 1909
EHB.J.d_00576   3757 ESER-İ CEDİD VAPURU SEYİR JURNALİ   122 1907 R.7 MART 1323-27 TEMMUZ 1324 / M.20 MART 1907-9 AĞUSTOS 1908
EHB.J.d_00577   3777 CANİK VAPURU LİMAN JURNALİ   199 1907 R.27 KANUN-I SANİ 1322-28 NİSAN 1323/M.9 ŞUBAT 1907-11 MAYIS 1907
EHB.J.d_00578   3842 ZIRHLI HİZBER DUBASI LİMAN JURNALİ   192 1907 R.07.AĞUSTOS.1323-26.AĞUSTOS.1325 / M.20.AĞUSTOS.1907-08.EYLÜL.1909
EHB.J.d_00579   3848 HEYBETNÜMA KORVETİ LİMAN JURNALİ   193 1907 R.11.MART.1323-10.NİSAN.1324 / M.24.MART.1907-23.NİSAN.1908
EHB.J.d_00580   3859 HALEP VAPURU SEYİR JURNALİ   140 1907 R.26.EYLÜL.1323-02.NİSAN.1326 / M.09.EKİM.1907-15.NİSAN.1910
EHB.J.d_00581   3983 PELENG-İ DERYA GAMBOTU SEYİR JURNALİ   187 1907 M.1907-1910
EHB.J.d_00582   4122 ŞAM VAPURU SEYİR JURNALİ    181 1907 R.1323-1325 / M.1907-1910
EHB.J.d_00583   4310 REYHANİYE VAPURU SEYİR JURNALİ    188 1907 R.5 ŞUBAT 1322-10 ŞUBAT 1325 / M.18.02.1907-23.02.1910
EHB.J.d_00584   3218 KÜTAHYA TORPİDOBOTU GÜVERTE SEYİR DEFTERİ   202 1908 M.1908-1909
EHB.J.d_00585   3386 SİVRİHİSAR TORPİDOBOTU GÜVERTE SEYİR JURNALİ   188 1908 M.1908-1914
EHB.J.d_00586   3624 AYNALIKAVAK VAPURU LİMAN JURNALİ   200 1908 M.14 MART-16 AĞUSTOS 1908
EHB.J.d_00587   3626 DEMİRHİSAR TORPİDOBOTU SEYİR JURNALİ   206 1908 R.1324-1329 / M.1908-1913
EHB.J.d_00588   3628 DEMİRHİSAR TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   196 1908 R.20 TEŞRİN-İ EVVEL 1324-R.3 MAYIS 1326 / M.2 KASIM 1908-M.16 MAYIS 1910
EHB.J.d_00589   3679 BANDIRMA VAPURU LİMAN JURNALİ   200 1908 R.14 HAZİRAN-30 HAZİRAN 1324 / M.27 HAZİRAN-13 TEMMUZ 1908
EHB.J.d_00590   3731 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ SEYİR JURNALİ   177 1908 M.24 MART 1908-13 ŞUBAT 1913
EHB.J.d_00591   3733 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ   195 1908 R.14 KANUN-I EVVEL 1324-5 KANUN-I SANİ 1325 / M.27 ARALIK 1908-18 OCAK 1910
EHB.J.d_00592   3746 DRAÇ TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   200 1908 R.1 NİSAN 1324-3 MAYIS 1325 / M.14 NİSAN 1908-16 MAYIS 1909
EHB.J.d_00593   3889 HIFZURRAHMAN KORVETİ LİMAN JURNALİ   193 1908 R.28.AĞUSTOS.1324-15.AĞUSTOS.1325 / M.10.EYLÜL.1908-28.AĞUSTOS.1909
EHB.J.d_00594   3936 İCLALİYE KORVETİ LİMAN JURNALİ    201 1908 R.26.KANUN-I EVVEL.1323-25.KANUN-I SANİ.1324/M.08.OCAK.1908-07.ŞUBAT.1909
EHB.J.d_00595   3973 PEYK-İ ŞEVKET TORPİDO KRUVAZÖRÜ SEYİR JURNALİ   193 1908 R.14.MAYIS.1324-17.KANUN-I SANİ.1330 / M.27.MAYIS.1908-30.OCAK.1915
EHB.J.d_00596   3974 PEYK-İ ŞEVKET TORPİDO KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ    191 1908 R.1324 / M.1908-1909
EHB.J.d_00597   3977 PEYK-İ ŞEVKET TORPİDO KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ    186 1908 R.1.TEŞRİN-İ SANİ 1324-4.TEŞRİN-İ SANİ 1325 / M.14.KASIM.1908-17.KASIM.1909
EHB.J.d_00598   3978 PELENG-İ DERYA GAMBOTU LİMAN JURNALİ    167 1908 R.1324-1325 / M.1908-1910
EHB.J.d_00599   4037 MESUDİYE ZIRHLISI LİMAN JURNALİ   201 1908 R.1 MART 1324-23 ŞUBAT 1324 / M.14.03.1908-08.03.1909
EHB.J.d_00600   4079 MALATYA GAMBOTU (TARASSUD SEFİNESİ) LİMAN JURNALİ   199 1908 R.5 NİSAN-14 HAZİRAN 1324 (M.18 NİSAN-27 HAZİRAN 1908) / R.14 ŞUBAT 1327-26 TEŞRİN-İ SANİ 1328 (M.27 ŞUBAT-9 ARALIK 1912) 
EHB.J.d_00601   4080 MALATYA GAMBOTU (TARASSUD SEFİNESİ) SEYİR JURNALİ   196 1908 R.30 HAZİRAN 1324-22 HAZİRAN 1327 / M.13.07.1908-05.07.1911 
EHB.J.d_00602   4127 ŞAM VAPURU LİMAN JURNALİ    193 1908 R.13 MART 1324-7 NİSAN 1325 / M.26.03.1908-20.04.1909
EHB.J.d_00603   4185 HAMİTABAT TORPİDOSU LİMAN JURNALİ   194 1908 R.22 EKİM 1324-2 MAYIS 1326 / M.04.11.1908-15.05.1910
EHB.J.d_00604   4330 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ SEYİR JURNALİ    182 1908 R.1324-1327-M.1908-1913
EHB.J.d_00605   4335 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ    188 1908 R.12 AĞUSTOS 1324-28 MAYIS 1325-M.25.08.1908-10.06.1909
EHB.J.d_00606   4382 SİVRİHİSAR TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   195 1908 R.20 TEŞRİN-İ SANİ 1324-28 HAZİRAN 1326 / M.03.12.1908-11.07.1910
EHB.J.d_00607   4413 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU SEYİR JURNALİ   195 1908 R.1324, 1325, 1326, 1327, 1328 / M.1908-1912
EHB.J.d_00608   3220 AKHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    114 1909 M.1909-1910
EHB.J.d_00609   3221 AKHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ DEFTERİ   153 1909 M.1909-1910
EHB.J.d_00610   3223 MECİDİYE KRUVAZÖRÜ MAKİNA JURNALİ    113 1909 M.1909-1910
EHB.J.d_00611   3224 KÜTAHYA TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ    164 1909 M.1909-1911
EHB.J.d_00612   3225 KÜTAHYA TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    111 1909 M.1909-1911
EHB.J.d_00613   3226 KÜTAHYA TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    111 1909 M.1909-1910
EHB.J.d_00614   3227 DEMİRHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    111 1909 M.1909-1911
EHB.J.d_00615   3228 SAMSUN MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ   110 1909 (M.1909-1910)-(M.1911-1912)
EHB.J.d_00616   3229 DEMİRHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    111 1909 M.1909-1910
EHB.J.d_00617   3230 BASRA MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    101 1909 M.1909-1910
EHB.J.d_00618   3231 BASRA TORPİDO MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    110 1909 M.1909-1910
EHB.J.d_00619   3232 AKHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    111 1909 M.1909-1910
EHB.J.d_00620   3233 İHSANİYE VAPURU MAKİNA JURNALİ    94 1909 M.1909-1910
EHB.J.d_00621   3234 YARHİSAR TORPİDOSU MAKİNA JURNALİ    96 1909 M.1909-1910
EHB.J.d_00622   3235 YARHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ   107 1909 M.1909-1910
EHB.J.d_00623   3236 BASRA TORPİDO MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    17 1909 (M.1909-1910)-(M.1911-1912)
EHB.J.d_00624   3237 KÜTAHYA TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ   111 1909 M.1909-1910
EHB.J.d_00625   3238 SİVRİHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    112 1909 M.1909-1910
EHB.J.d_00626   3300 KÜTAHYA TORPİDOBOTU GÜVERTE SEYİR DEFTERİ   188 1909 M.1909-1913
EHB.J.d_00627   3518 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA LİMAN JURNALİ   112 1909 M.1909-1910
EHB.J.d_00628   3524 HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ İŞARET JURNAL DEFTERİ   50 1909 M.1909-1910
EHB.J.d_00629   3525 HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ SEYİR JURNALİ   190 1909 M.1909-1910
EHB.J.d_00630   3572 ASAR-I TEVFİK ZIRHLI FIRKATEYNİ LİMAN JURNALİ   55 1909 M.1909-1911
EHB.J.d_00631   3576 ASAR-I TEVFİK ZIRHLI FIRKATEYNİ LİMAN JURNALİ   212 1909 M.1909-1910
EHB.J.d_00632   3584 BASRA TORPİDO MUHRİBİ SEYİR JURNALİ   189 1909 (M.1909-1911)-(M.1924-1925)
EHB.J.d_00633   3630 BEZM-İ ALEM VAPURU SEYİR JURNALİ   200 1909 R.1325-1328 / M.1909-1913
EHB.J.d_00634   3649 BARİKA-İ ZAFER GAMBOTU SEYİR JURNALİ   202 1909 R.17 AĞUSTOS 1325-2 TEMMUZ 1327 / M.30 AĞUSTOS 1909-15 TEMMUZ 1911
EHB.J.d_00635   3680 BANDIRMA VAPURU SEYİR JURNALİ   198 1909 R.31 KANUN-I SANİ 1324-20 TEŞRİN-İ EVVEL 1325 / M.13 ŞUBAT-2 KASIM 1909
EHB.J.d_00636   3682 BANDIRMA VAPURU LİMAN DEFTERİ   198 1909 R.8 OCAK 1324-27 ŞUBAT 1325 / M.21 OCAK 1909-12 MART 1910
EHB.J.d_00637   3740 DRAÇ TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   199 1909 R.4 MAYIS 1325-17 MART 1326 / M.17 MAYIS 1909-30 MART 1910
EHB.J.d_00638   3856 HALEP VAPURU LİMAN JURNALİ   186 1909 R.18.MAYIS.1325-01.HAZİRAN.1326 / M.31.MAYIS.1909-14.HAZİRAN.1910
EHB.J.d_00639   3976 PEYK-İ ŞEVKET TORPİDO KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ    165 1909 R.12.KANUN-I SANİ.1325-30.EYLÜL.1326 / M.25.KASIM.1909-13.EKİM.1910
EHB.J.d_00640   3981 PELENG-İ DERYA GAMBOTU LİMAN JURNALİ    183 1909 R.08.AĞUSTOS.1325-20.AĞUSTOS.1326 / M.21.AĞUSTOS.1909-02.EYLÜL.1910
EHB.J.d_00641   4002 PERVİN TORPİDOBOTU SEYİR JURNALİ   200 1909 R.31 AĞUSTOS 1325-25 EKİM 1326 / M.13.09.1909-09.11.1910
EHB.J.d_00642   4003 PERVİN TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   159 1909 R.1325-1327 / M.1909-1911
EHB.J.d_00643   4014 TİR-İ MÜJGAN VAPURU LİMAN JURNALİ   170 1909 R.23 HAZİRAN 1325-24 MAYIS 1326 / M.06.07.1909-06.06.1910
EHB.J.d_00644   4036 MESUDİYE ZIRHLISI GÜNLÜK KAYIT JURNALİ   141 1909 M.10.08.1909-30.12.1909
EHB.J.d_00645   4043 MESUDİYE ZIRHLI FIRKATEYNİ LİMAN JURNALİ   148 1909 R.1325 / M.1909-1910
EHB.J.d_00646   4046 MECİDİYE KRUVAZÖRÜ İŞARET JURNALİ   52 1909 R.1 TEMMUZ 1325-25 EYLÜL 1325 / M.14.07.1909-09.10.1909
EHB.J.d_00647   4051 MECİDİYE KRUVAZÖRÜ İŞARET JURNALİ   191 1909 R.9 HAZİRAN 1325-31 MART 1330 / M.22 HAZİRAN 1909-13 NİSAN 1914
EHB.J.d_00648   4081 MALATYA GAMBOTU (TARASSUD SEFİNESİ) LİMAN JURNALİ   195 1909 R.1 MART 1325-27 ŞUBAT 1325 / M.14.03.1909-12.03.1910 
EHB.J.d_00649   4088 MUİN-İ ZAFER SEYİR JURNALİ   195 1909 R.3 MAYIS 1325-18 ŞUBAT 1329 / M.16.05.1909-03.03.1914 
EHB.J.d_00650   4126 ŞAM VAPURU LİMAN JURNALİ    181 1909 R.18 NİSAN 1325-31 MART 1326 / M.01.05.1909-13.04.1910
EHB.J.d_00651   4307 REYHANİYE VAPURU LİMAN JURNALİ    200 1909 R.28 ŞUBAT 1324-7 MART 1326 / M.13.03.1909-20.03.1910
EHB.J.d_00652   4331 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ İŞARET JURNALİ    49 1909 R.16 TEMMUZ-28 ŞUBAT 1325-M.29.07.1909-13.02.1910
EHB.J.d_00653   4332 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ    178 1909 R.30 MAYIS 1325-22 MAYIS 1326-M.12.06.1909-04.06.1910
EHB.J.d_00654   4408 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU İŞARET JURNALİ   50 1909 R.1325-1326 / M.1909-1910
EHB.J.d_00655   4438 SÜR'AT VAPURU SEYİR JURNALİ   199 1909 R.1325-1328 / M.1909-1912
EHB.J.d_00656   4443 SEYYAR VAPURU (GAMBOT) SEYİR JURNALİ   187 1909 R.1325, 1328, 1329, 1330 / M.1909, 1912, 1913, 1914
EHB.J.d_00657   3222 AKHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    192 1910 M.1910-1912
EHB.J.d_00658   3240 BASRA TORPİDOSU İŞARET JURNALİ   76 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00659   3241 DEMİRHİSAR TORPİDOSU MAKİNA JURNALİ   29 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00660   3242 YARHİSAR TORPİDO MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    111 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00661   3243 YARHİSAR MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ   109 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00662   3244 YARHİSAR MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ   111 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00663   3245 DEMİRHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    110 1910 M.1910-1912
EHB.J.d_00664   3246 SİVRİHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    112 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00665   3248 SİVRİHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    100 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00666   3249 BASRA TORPİDOSU İŞARET JURNALİ   77 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00667   3250 HAMİTABAT TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    106 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00668   3251 HAMİTABAT TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    112 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00669   3252 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    109 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00670   3253 SİVRİHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    112 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00671   3254 KÜTAHYA TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    111 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00672   3255 DEMİRHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    60 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00673   3256 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    112 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00674   3257 DEMİRHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    19 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00675   3258 BASRA TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    111 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00676   3259 DEMİRHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNE JURNALİ   110 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00677   3260 İHSANİYE VAPURU MAKİNA JURNALİ    112 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00678   3262 İHSANİYE VAPURU MAKİNA JURNALİ    112 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00679   3263 NUMUNE-İ HAMİYYET MAKİNA DEFTERİ   112 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00680   3264 AKHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ   111 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00681   3265 BASRA TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    110 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00682   3266 BASRA MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    112 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00683   3267 KÜTAHYA TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ   112 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00684   3268 KÜTAHYA TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ   112 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00685   3270 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ   111 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00686   3271 MESUDİYE ZIRHLISI İŞARET JURNALİ   76 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00687   3273 İŞARET JURNALİ   30 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00688   3274 KÜTAHYA TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ   110 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00689   3275 KÜTAHYA TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    112 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00690   3276 KÜTAHYA TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ   112 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00691   3277 KÜTAHYA TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ   109 1910 M.1909-1911
EHB.J.d_00692   3278 TAŞOZ MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    62 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00693   3279 DRAÇ TORPİDOBOTU İŞARET JURNALİ   49 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00694   3280 AKHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    109 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00695   3281 MAKİNA JURNALİ   112 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00696   3282 TURGUT REİS ZIRHLISI KRONOMETRE DEFTERİ   29 1910 M.1910-1912
EHB.J.d_00697   3283 AKHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ   110 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00698   3326 YUNUS TORPİDOBOTU İŞARET JURNALİ   50 1910 M.1910-1912
EHB.J.d_00699   3450 BERK-İ SATVET, YUNUS, TAŞOZ GEMİLERİ MAKİNA JURNALİ DEFTERİ   71 1910 (M.1928)-(M.1918)-(M.1910-1911)-(M.1914-1915)
EHB.J.d_00700   3563 DEMİRHİSAR TORPİDO BOTU MAKİNA JURNALİ   10 1910 M.1910-1911
EHB.J.d_00701   3614 TİMSAH GAMBOTU SEYİR JURNALİ   187 1910 M.1910-1915
EHB.J.d_00702   3625 DEMİRHİSAR TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   174 1910 (M.20 MAYIS 1910)-(M.16 NİSAN 1911)
EHB.J.d_00703   3638 BARBAROS HAYREDDİN ZIRHLI FİRKATEYNİ İŞARET JURNALİ   76 1910 R.1326 / M.1910-1911
EHB.J.d_00704   3639 BARBAROS HAYREDDİN ZIRHLI FIRKATEYNİ İŞARET JURNALİ   51 1910 R.1326 / M.1910-1911
EHB.J.d_00705   3640 BARBAROS HAYREDDİN ZIRHLISI SEYİR JURNALİ   186 1910 R.1326-1329 / M.1910-1914
EHB.J.d_00706   3641 BARBAROS HAYREDDİN ZIRHLI FİRKATEYNİ LİMAN JURNALİ   165 1910 R.31 AĞUSTOS 1326-16 TEMMUZ 1327 / M.13.EYLÜL.1910-29.TEMMUZ.1911 
EHB.J.d_00707   3647 BARİKA-İ ZAFER GAMBOTU LİMAN JURNALİ   176 1910 R.1 AĞUSTOS-28 ŞUBAT 1326 / 1 MART-15 HAZİRAN 1327 / M.14 AĞUSTOS-13 MART 1910 / 14 MART-28 HAZİRAN 1911
EHB.J.d_00708   3681 BANDIRMA VAPURU LİMAN JURNALİ   173 1910 R.5 ŞUBAT 1325-29 EYLÜL 1326 / M.18 ŞUBAT 1910-12 EKİM 1910
EHB.J.d_00709   3730 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ   175 1910 R.7 KANUN-I SANİ 1325-16 KANUN-I EVVEL 1326 / M.20 OCAK-29 ARALIK 1910
EHB.J.d_00710   3764 DONANMA KOMUTANLIĞI İŞARET JURNALİ   266 1910 R.AĞUSTOS 1326-MART 1328 / M.AĞUSTOS-EYLÜL 1910-MART-NİSAN 1912
EHB.J.d_00711   3779 DONANMA KOMUTANLIĞI İŞARET JURNALİ   48 1910 R.27 MART-11 MAYIS 1326 / M.9 NİSAN-24 MAYIS 1910
EHB.J.d_00712   3782 DONANMA KOMUTANLIĞI İŞARET JURNALİ   42 1910 R.15 ŞUBAT 1325-13 AĞUSTOS 1327 / M.28 ŞUBAT 1910-26 AĞUSTOS 1911
EHB.J.d_00713   3784 DONANMA KOMUTANLIĞI İŞARET JURNALİ   76 1910 R.1326 / M.1910-1911
EHB.J.d_00714   3785 DONANMA KOMUTANLIĞI İŞARET JURNALİ   19 1910 R.7 HAZİRAN 1326-10 MART 1329 / M.20 HAZİRAN 1910-23 MART 1913
EHB.J.d_00715   3801 FIRAT GAMBOTU SEYİR JURNALİ   202 1910 R.26 MAYIS 1326-25 AĞUSTOS 1327 / M.08 HAZİRAN 1910-07 EYLÜL 1911
EHB.J.d_00716   3802 FIRAT GAMBOTU LİMAN JURNALİ   177 1910 R.8 NİSAN 1326-21 MART 1327 / M.21.NİSAN.1910-03.NİSAN.1911
EHB.J.d_00717   3823 GAYRET-İ VATANİYE TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ   174 1910 R.19.EYLÜL.1326-27.AĞUSTOS.1327 / M.02.EKİM.1910-09.EYLÜL.1911
EHB.J.d_00718   3827 GAYRET-İ VATANİYE TORPİDO MUHRİBİ SEYİR JURNALİ   181 1910 R.25.TEŞRİN-İ SANİ.1326-01.HAZİRAN.1329 / M.08.ARALIK.1910-14.HAZİRAN.1913
EHB.J.d_00719   3855 HALEP VAPURU İŞARET JURNALİ   28 1910 R.01.MART.1326 / M.14.MART.1910
EHB.J.d_00720   3975 PEYK-İ ŞEVKET TORPİDO KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ    181 1910 R.1326-27 / M.1910-1912
EHB.J.d_00721   3984 PELENG-İ DERYA GAMBOTU LİMAN JURNALİ    168 1910 R.23.AĞUSTOS.1326-07.AĞUSTOS.1327 / M.05.EYLÜL.1910-20.AĞUSTOS.1911
EHB.J.d_00722   3993 DONANMA KOMUTANLIĞI İŞARET JURNALİ    74 1910 R.1326-1329 / M.1910-1914
EHB.J.d_00723   3994 DONANMA KOMUTANLIĞI İŞARET JURNALİ    287 1910 R.09.ŞUBAT.1325-18.HAZİRAN.1327 / M.22.ŞUBAT.1910-01.TEMMUZ.1911
EHB.J.d_00724   4015 TİR-İ MÜJGAN VAPURU LİMAN JURNALİ   172 1910 R.24 MAYIS 1326-28 NİSAN 1327 / M.06.06.1910-11.05.1911
EHB.J.d_00725   4023 TİR-İ MÜJGAN VAPURU SEYİR JURNALİ   174 1910 R.7 MAYIS 1326-20 AĞUSTOS 1329 / M.20.05.1910-02.09.1913
EHB.J.d_00726   4035 MESUDİYE ZIRHLISI LİMAN JURNALİ   174 1910 R.1 OCAK 1325-10 ARALIK 1326 / M.14.01.1910-24.12.1910
EHB.J.d_00727   4042 MESUDİYE ZIRHLISI LİMAN JURNALİ   168 1910 R.11 ARALIK 1326-3 KASIM 1327 / M.24.12.1910-16.11.1911
EHB.J.d_00728   4067 MUAVENET-İ MİLLİYE MUHRİBİ SEYİR JURNALİ    173 1910 R.8 KASIM 1326-24 ŞUBAT 1328 / M.21.11.1910-09.03.1913
EHB.J.d_00729   4068 MUAVENET-İ MİLLİYE TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ    173 1910 R.12 EYLÜL 1326-27 TEMMUZ 1327 / M.25.09.1910-09.08.1911
EHB.J.d_00730   4072 MUAVENET-İ MİLLİYE MUHRİBİ HAREKAT ATIŞ KAYIT CETVELİ   4 1910 M.1910
EHB.J.d_00731   4073 MUAVENET-İ MİLLİYE MUHRİBİ HAREKAT ATIŞ KAYIT CETVELİ    6 1910 M.1910
EHB.J.d_00732   4074 MUAVENET-İ MİLLİYE MUHRİBİ HAREKAT ATIŞ KAYIT CETVELİ    10 1910 1910-1912
EHB.J.d_00733   4075 MUAVENET-İ MİLLİYE MUHRİBİ HAREKAT ATIŞ KAYIT CETVELİ    10 1910 M.1910-1915
EHB.J.d_00734   4076 MUAVENET-İ MİLLİYE MUHRİBİ HAREKAT ATIŞ KAYIT CETVELİ   10 1910 M.1910
EHB.J.d_00735   4077 MUAVENET-İ MİLLİYE MUHRİBİ HAREKAT ATIŞ KAYIT CETVELİ    7 1910 M.1910
EHB.J.d_00736   4078 MUAVENET-İ MİLLİYE MUHRİBİ HAREKAT ATIŞ KAYIT CETVELİ    7 1910 M.1910
EHB.J.d_00737   4083 MALATYA TARASSUD SEFİNESİ LİMAN JURNALİ   182 1910 R.1 MART 1326-19 ŞUBAT 1326 / M.14.03.1910-04.03.1911 
EHB.J.d_00738   4124 ŞAM VAPURU LİMAN JURNALİ    177 1910 R.1 NİSAN 1326-18 ARALIK 1326 / M.14.04.1910-31.12.1910
EHB.J.d_00739   4125 ŞAM VAPURU SEYİR DEFTERİ   166 1910 R.25 ARALIK 1325-8 KASIM 1326 / M.07.01.1910-21.11.1910
EHB.J.d_00740   4186 HAMİTABAT TORPİDOSU LİMAN JURNALİ   180 1910 R.21 MAYIS 1326-11 MAYIS 1327 / M.03.06.1910-24.05.1911
EHB.J.d_00741   4298 NUMUNE-İ HAMİYET MUHRİBİ SEYİR JURNALİ   194 1910 R.7 KASIM 1326-9 EKİM 1329 / M.20.11.1910-22.10.1913
EHB.J.d_00742   4337 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ    187 1910 R.9 NİSAN 1326-20 MAYIS 1327-M.22.04.1910-02.05.1911
EHB.J.d_00743   4387 SİVRİHİSAR TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   178 1910 R.1 TEMMUZ 1326-30 HAZİRAN 1327 / M.14.07.1910-13.07.1911
EHB.J.d_00744   4414 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   196 1910 R.1326-1327 / M.1910-1911
EHB.J.d_00745   3188 DEMİRHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNE JURNALİ   109 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00746   YOK BARBAROS ZIRHLISI İŞARET JURNALİ   45 1911 M. 1911-1912
EHB.J.d_00747   3285 KÜTAHYA TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ   110 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00748   3286 KÜTAHYA TORPİDOBOTU MAKİNA DEFTERİ   110 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00749   3287 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA DEFTERİ   111 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00750   3288 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA DEFTERİ   109 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00751   3289 SİVRİHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA DEFTERİ   100 1911 M.1911-1913
EHB.J.d_00752   3290 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ MAKİNA DEFTERİ   87 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00753   3291 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA DEFTERİ   109 1911 M.1911-1913
EHB.J.d_00754   3292 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA DEFTERİ   111 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00755   3293 SİVRİHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA DEFTERİ   108 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00756   3294 SİVRİHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA DEFTERİ   104 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00757   3295 SİVRİHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA DEFTERİ   98 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00758   3296 SİVRİHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA DEFTERİ   109 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00759   3297 HAMİTABAT TORPİDOBOTU MAKİNA DEFTERİ   109 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00760   3298 HAMİTABAT TORPİDOBOTU MAKİNA DEFTERİ   107 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00761   3299 HAMİTABAT TORPİDOBOTU MAKİNA DEFTERİ   109 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00762   3301 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ MAKİNA JURNALİ   109 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00763   3302 KÜTAHYA TORPİDOBOTU MAKİNA DEFTERİ   110 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00764   3303 AKHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA DEFTERİ   109 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00765   3304 BERKEFŞAN TORPİDOBOTU MAKİNA DEFTERİ   96 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00766   3305 ERTUĞRUL YATI ELBİSE DEFTERİ   67 1911 M.1911-1917
EHB.J.d_00767   3306 AKHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    111 1911 M.1910-1911
EHB.J.d_00768   3307 AKHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    111 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00769   3308 AKHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    109 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00770   3309 BASRA MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    111 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00771   3310 DEMİRHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    109 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00772   3311 SAMSUN MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    108 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00773   3312 PLEVNE VAPURU DEMİRBAŞ DEFTERİ   10 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00774   3313 İHSANİYE VAPURU DEMİRBAŞ DEFTERİ   11 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00775   3314 NUMUNE-İ HAMİYET MUHRİBİ TOP JURNALİ    100 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00776   3315 TAŞOZ TORPİDOBOTU MAKİNA DEFTERİ   110 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00777   3316 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    110 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00778   3317 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    110 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00779   3318 TAŞOZ MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    106 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00780   3320 BASRA MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    115 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00781   3321 YADİGAR-I MİLLET MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    110 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00782   3322 YADİGAR-I MİLLET MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    112 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00783   3323 YADİGAR-I MİLLET MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    102 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00784   3324 YADİGAR-I MİLLET TORPİDO MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    110 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00785   3325 YADİGAR-I MİLLET MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    108 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00786   3327 SAMSUN MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    110 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00787   3328 DEMİRHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    108 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00788   3329 EVAMİR DEFTERİ   179 1911 M.1911-1917
EHB.J.d_00789   3330 BASRA MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    111 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00790   3331 BASRA MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    109 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00791   3332 YARHİSAR MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    111 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00792   3368 SAMSUN TORPİDO MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   108 1911 M.1911-1913
EHB.J.d_00793   3425 TAŞOZ TORPİDOBOTU MAKİNE JURNALİ    111 1911 M.MART-HAZİRAN 1911
EHB.J.d_00794   3499 İNTİBAH VAPURU SEYİR JURNALİ   186 1911 M.1911-1913
EHB.J.d_00795   3577 ASAR-I TEVFİK ZIRHLI FIRKATEYNİ SEYİR JURNALİ   186 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00796   3585 BASRA TORPİDO MUHRİBİ SEYİR JURNALİ   181 1911 M.1911-1915
EHB.J.d_00797   3600 BEYRUT YATI SEYİR JURNALİ   184 1911 (M.1911-1912)-(M.1913-1915)
EHB.J.d_00798   3605 İSTANBUL VAPURU LİMAN JURNALİ   174 1911 M.1911-1912
EHB.J.d_00799   3642 BARBAROS HAYREDDİN ZIRHLI FİRKATEYNİ LİMAN JURNALİ   149 1911 R.16.TEMMUZ 1327-2 MAYIS 1328 / M.2 AĞUSTOS 1911-15 MAYIS 1912
EHB.J.d_00800   3652 BARİKA-İ ZAFER GAMBOTU MAKİNA JURNALİ   97 1911 R.1327-1331 / M.1911-1915
EHB.J.d_00801   3653 BARİKA-İ ZAFER GAMBOTU LİMAN JURNALİ   154 1911 R.1327-1329 / M.1911-1914
EHB.J.d_00802   3714 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ   173 1911 R.20 KANUN-I EVVEL 1326-10 TEŞRİN-İ SANİ 1327 / M.2 OCAK-23 KASIM 1911
EHB.J.d_00803   3715 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ   171 1911 R.12 TEŞRİN-İ SANİ 1327-20 TEŞRİN-İ EVVEL 1328/M.25 KASIM 1911-2 KASIM 1912
EHB.J.d_00804   3742 DRAÇ TORPİDO LİMAN JURNALİ   180 1911 R.5 NİSAN 1327-24 MART 1328 / M.18 NİSAN 1911-6 NİSAN 1912
EHB.J.d_00805   3743 DRAÇ TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   193 1911 R.19 MART 1326-4 NİSAN 1327 / M.1 NİSAN 1910-17 NİSAN 1911
EHB.J.d_00806   3766 DERNE VAPURU LİMAN JURNALİ   174 1911 R.1 TEŞRİN-İ EVVEL 1327-9 EYLÜL 1328/M.14 EKİM 1911-22 EYLÜL 1912
EHB.J.d_00807   3771 DONANMA MANEVRA DEFTERİ   189 1911 R.1327/M.1911
EHB.J.d_00808   3772 DEMİRHİSAR TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   170 1911 R.5 NİSAN 1327-5 MART 1328 / M.18 NİSAN 1911-18 MART 1912
EHB.J.d_00809   3800 FIRAT GAMBOTU LİMAN JURNALİ   120 1911 R.24 MART-10 TEŞRİN-İ SANİ 1327 / M.6 NİSAN-23 KASIM 1911
EHB.J.d_00810   3826 GAYRET-İ VATANİYE TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ   171 1911 R.28.AĞUSTOS.1327-02.AĞUSTOS.1328 / M.10.EYLÜL.1911-15.AĞUSTOS.1912
EHB.J.d_00811   3833 GALATA VAPURU SEYİR JURNALİ   175 1911 R.01.TEMMUZ.1327-21.AĞUSTOS.1329 / M.14.TEMMUZ.1911-03.EYLÜL.1913
EHB.J.d_00812   3836 GALATA VAPURU LİMAN JURNALİ   180 1911 R.20.TEMMUZ.1327-15.AĞUSTOS.1328 / M.02.AĞUSTOS.1911-28.AĞUSTOS.1912
EHB.J.d_00813   3906 HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ SEYİR JURNALİ    128 1911 R.08.NİSAN.1327-25.AĞUSTOS.1329 / M.21.NİSAN.1911-07.EYLÜL.1913
EHB.J.d_00814   3907 HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ    169 1911 R.27.HAZİRAN.1327-R.10.HAZİRAN.1328 / M.10.TEMMUZ.1911-M.23.HAZİRAN.1912
EHB.J.d_00815   3979 PELENG-İ DERYA GAMBOTU LİMAN JURNALİ    172 1911 R.13.AĞUSTOS.1327-23.TEMMUZ.1328 / M.26.AĞUSTOS.1911-05.AĞUSTOS.1912
EHB.J.d_00816   4024 TİR-İ MÜJGAN VAPURU LİMAN JURNALİ   189 1911 R.4 MAYIS 1327-15 MAYIS 1328 / M.17.05.1911-28.05.1912
EHB.J.d_00817   4029 MİTHAT PAŞA VAPURU LİMAN JURNALİ   169 1911 R.25 NİSAN 1327-28 ŞUBAT 1328 / M.08.04.1911-13.02.1913
EHB.J.d_00818   4030 MİTHAT PAŞA VAPURU SEYİR JURNALİ   165 1911 R.19 NİSAN 1327-20 NİSAN 1329 / M.02.05.1911-03.05.1913
EHB.J.d_00819   4031 MUSUL TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   159 1911 R.1 ŞUBAT 1326-24 ARALIK 1327 / M.14.02.1911-06.01.1912
EHB.J.d_00820   4041 MESUDİYE ZIRHLISI LİMAN JURNALİ   174 1911 R.15 ARALIK 1327-21 KASIM 1328 / M.28.12.1911-04.12.1912
EHB.J.d_00821   4066 MUAVENET-İ MİLLİYE MUHRİBİ LİMAN JURNALİ    357 1911 R.1327-1329 / M.1911-1913
EHB.J.d_00822   4082 MALATYA GAMBOTU (TARASSUD SEFİNESİ) LİMAN JURNALİ   177 1911 R.1 MART 1327-13 ŞUBAT 1327 / M.14.03.1911-26.02.1912 
EHB.J.d_00823   4086 MALATYA TARASSUD SEFİNESİ SEYİR JURNALİ   181 1911 R.22 HAZİRAN 1327-22 EKİM 1327 / M.05.07.1911-04.11.1911 
EHB.J.d_00824   4091 MUİN-İ ZAFER KORVETİ LİMAN JURNALİ   178 1911 R.18 KASIM 1327-5 KASIM 1328 / M.01.12.1911-18.11.1912
EHB.J.d_00825   4144 REŞİT PAŞA VAPURU LİMAN JURNALİ    176 1911 R.1327-1328 / M.1911-1913
EHB.J.d_00826   4145 REŞİT PAŞA VAPURU SEYİR JURNALİ    180 1911 R.20 NİSAN 1327-25 HAZİRAN 1330 / M.03.05.1911-08.07.1914
EHB.J.d_00827   4146 REŞİT PAŞA VAPURU SEYİR JURNALİ    180 1911 R.5 AĞUSTOS 1327-26 MAYIS 1328 /M.18.08.1911-08.06.1912
EHB.J.d_00828   4187 HAMİTABAT TORPİDOSU LİMAN JURNALİ   181 1911 R.12 MAYIS 1327-5 MAYIS 1328 / M.25.05.1911-15.05.1912
EHB.J.d_00829   4189 TRABLUSGARP VAPURU LİMAN JURNALİ   168 1911 R.1 KANUN-I EVVEL 1327-26 MAYIS 1328 / M.14.12.1911-08.06.1912
EHB.J.d_00830   4200 İZZETTİN YATI SEYİR JURNALİ   178 1911 R.1 OCAK 1326-23 OCAK 1329 / M.14.01.1911-05.02.1914
EHB.J.d_00831   4315 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ    180 1911 R.20 MAYIS 1327-12 MAYIS 1328 / M.02.05.1911-25.05.1912
EHB.J.d_00832   4333 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ    174 1911 R.14 ŞUBAT 1326-9 OCAK 1336-M.27.02.1911-09.01.1920
EHB.J.d_00833   4363 TURGUTREİS ZIRHLISI SEYİR JURNALİ   186 1911 R.1326-1330 / M.1911-1914
EHB.J.d_00834   4409 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   157 1911 R.14 EYLÜL 1327-13 TEŞRİN-İ SANİ 1328 / M.27.09.1911-26.11.1912
EHB.J.d_00835   4427 YUNUS TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   180 1911 R.17 ARALIK 1327-4 ARALIK 1328 / M.30.12.1911-17.12.1912
EHB.J.d_00836   4430 YUNUS TORPİDOBOTU SEYİR JURNALİ   175 1911 R.22 MAYIS 1327-11 OCAK 1329 / M.04.06.1911-24.01.1914
EHB.J.d_00837   4431 YOZGAT GAMBOTU SEYİR JURNALİ   200 1911 R.1 MART 1327-7 TEMMUZ 1327 / M.14.03.1911-20.07.1911
EHB.J.d_00838   4446 SEYYAR VAPURU LİMAN JURNALİ   180 1911 R.1 MART 1327-17 ŞUBAT 1327 / M.14.03.1911-01.03.1912
EHB.J.d_00839   3319 HAMİTABAT TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ   110 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00840   3333 BERK-İ SATVET MAKİNA JURNALİ    86 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00841   3334 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    108 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00842   3335 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ   107 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00843   3336 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ   110 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00844   3337 BASRA MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    108 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00845   3338 BASRA MUHRİBİ MAKİNA DEFTERİ   107 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00846   3339 BASRA MUHRİBİ MAKİNA DEFTERİ   110 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00847   3340 SİVRİHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ   104 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00848   3341 REŞİTPAŞA VAPURU MAKİNA JURNALİ    105 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00849   3342 DEMİRHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    109 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00850   3343 BASRA MUHRİBİ MAKİNA DEFTERİ JURNALİ   110 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00851   3344 KÜTAHYA TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   179 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00852   3345 SİVRİHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    112 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00853   3346 BERKEFŞAN TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    110 1912 M.1912-1914
EHB.J.d_00854   3347 BERKEFŞAN TORPİDOBOTU MAKİNA  JURNALİ   109 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00855   3348 DEMİRHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    109 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00856   3349 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    110 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00857   3350 TAŞOZ MUHRİBİ MAKİNE DEFTERİ   110 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00858   3351 TAŞOZ MUHRİBİ MAKİNE DEFTERİ   73 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00859   3352 YADİGÂRI MİLLET TORPİDO MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   109 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00860   3353 YADİGÂRI MİLLET TORPİDO MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   108 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00861   3354 YARHİSAR TORPİDO MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   110 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00862   3355 YARHİSAR TORPİDO MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   111 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00863   3356 YARHİSAR TORPİDO MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   109 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00864   3357 YARHİSAR TORPİDO MUHRİBİ MAKİNE DEFTERİ   121 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00865   3358 YARHİSAR TORPİDO MUHRİBİ DEMİRBAŞ DEFTERİ   24 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00866   3359 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   104 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00867   3360 NUMUNE-İ HAMİYET TORPİDO MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   106 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00868   3361 NUMUNE-İ HAMİYYET MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   92 1912 M.OCAK-MART 1913
EHB.J.d_00869   3362 NUMUNE-İ HAMİYYET TORPİDO MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   111 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00870   3363 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ MAKİNE JURNALİ   103 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00871   3364 BERK-İ EFŞAN MAKİNE DEMİRBAŞ DEFTERİ   68 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00872   3365 BERKEFŞAN TORPİDOBOTU TOPÇULUK JURNALİ   175 1912 M.1912-1915
EHB.J.d_00873   3366 NUMUNE-İ HAMİYYET MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   109 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00874   3367 SAMSUN TORPİDO MUHRİBİ KASA DEFTERİ   34 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00875   3369 DEMİRHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNE JURNALİ   111 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00876   3370 BASRA MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   112 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00877   3371 BASRA MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   94 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00878   3372 HEYBELİADA VAPURU SEYİR JURNALİ   107 1912 M.1912-1914
EHB.J.d_00879   3373 AKHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNE JURNALİ   109 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00880   3375 DEMİRHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNE JURNALİ   105 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00881   3376 SAMSUN TORPİDO MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   110 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00882   3377 SAMSUN TORPİDO MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   110 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00883   3378 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ MAKİNE JURNALİ   95 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00884   3379 SAMSUN MUHRİBİ TAHRİRAT DEFTERİ   26 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00885   3380 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   218 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00886   3382 SİVRİHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNE JURNALİ   73 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00887   3383 DEMİRHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNE JURNALİ   109 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00888   3384 DEMİRHİSAR MAKİNE JURNALİ   3 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00889   3385 SAMSUN TORPİDO MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   110 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00890   3404 MUAVENET-İ MİLLİYE MUHRİBİ EVRAK KAYIT DEFTERİ   72 1912 M.1912-1918
EHB.J.d_00891   3528 HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ   169 1912 M.1912-1914
EHB.J.d_00892   3529 HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ RAPOR KAYIT DEFTERİ   61 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00893   3530 HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ EMİR KAYIT DEFTERİ   44 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00894   3531 HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ RAPOR KAYIT DEFTERİ   45 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00895   3573 ASAR-I TEVFİK ZIRHLI FIRKATEYNİ MAKİNA JURNALİ   110 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00896   3575 ASAR-I TEVFİK ZIRHLI FIRKATEYNİ İŞARET JURNALİ   43 1912 M.MART-KASIM 1912
EHB.J.d_00897   3578 ASAR-I TEVFİK ZIRHLI FIRKATEYNİ LİMAN JURNALİ   171 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00898   3579 ASAR-I TEVFİK ZIRHLI FIRKATEYNİ İŞARET JURNALİ   200 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00899   3580 BASRA TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ   176 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00900   3602 İSTANBUL YATI LİMAN JURNALİ   177 1912 M.1912-1913
EHB.J.d_00901   3631 BEZM-İ ALEM VAPURU SEYİR JURNALİ   174 1912 R.31 TEMMUZ 1328-1 MART 1330 / M.13 AĞUSTOS 1912-14 MART 1914
EHB.J.d_00902   3643 BARBAROS HAYREDDİN ZIRHLI FİRKATEYNİ LİMAN JURNALİ   166 1912 R.6 MAYIS 1328-31 MART 1929 / M.19 MAYIS 1912-13.NİSAN.1913
EHB.J.d_00903   3741 DRAÇ TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   165 1912 R.25 MART 1328-14 MART 1329 / M.7 NİSAN 1912-27 MART 1913
EHB.J.d_00904   3762 DONANMA KOMUTANLIĞI İŞARET JURNALİ   271 1912 R.17 MART-23 ŞUBAT 1328 / M.30 MART 1912-08 MART 1913
EHB.J.d_00905   3763 BARBAROS GEMİSİ İŞARET JURNALİ   262 1912 R.1 MART 1328-1 MART 1329 / M.14 MART 1912-14 MART 1913
EHB.J.d_00906   3767 DERNE VAPURU LİMAN JURNALİ   180 1912 R.10 EYLÜL 1328-4 EYLÜL 1329 / M.23 EYLÜL 1912-17 EYLÜL 1913
EHB.J.d_00907   3770 DERNE VAPURU SEYİR JURNALİ   187 1912 R.3 MART 1328-21 NİSAN 1330 / M.16 MART 1912-4 MAYIS 1914
EHB.J.d_00908   3773 DEMİRHİSAR TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   182 1912 R.22 MAYIS 1328-31 MAYIS 1329 / M.4 HAZİRAN 1912-13 HAZİRAN 1913
EHB.J.d_00909   3783 DONANMA KOMUTANLIĞI İŞARET JURNALİ   200 1912 R.6 KANUN-I EVVEL 1328-28 AĞUSTOS 1329 / M.19 ARALIK 1912-10 EYLÜL 1913
EHB.J.d_00910   3788 DONANMA KOMUTANLIĞI İŞARET JURNALİ   197 1912 R.1 TEŞRİN-İ SANİ 1328-28 EYLÜL 1329 / M.14 KASIM 1912-11 EKİM 1913
EHB.J.d_00911   3828 GAYRET-İ VATANİYE TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ   184 1912 R.05.AĞUSTOS.1328-03.AĞUSTOS.1329 / M.18.AĞUSTOS.1912-16.AĞUSTOS.1913
EHB.J.d_00912   3837 GALATA VAPURU LİMAN JURNALİ   184 1912 R.16.AĞUSTOS.1328-23.AĞUSTOS.1329 / M.29.AĞUSTOS.1912-05.EYLÜL.1913
EHB.J.d_00913   3858 HALEP VAPURU LİMAN JURNALİ   167 1912 R.22.MART.1328-02.MART.1329 / M.04.NİSAN.1912-15.MART.1913
EHB.J.d_00914   3870 GİRESUN VAPURU LİMAN JURNALİ   178 1912 R.21.MAYIS.1328-01.MAYIS.1329 / M.03.HAZİRAN.1912-14.MAYIS.1913
EHB.J.d_00915   3872 GİRESUN VAPURU SEYİR JURNALİ   179 1912 R.18 TEŞRİN-İ SANİ 1328-05.HAZİRAN.1330 / M.01.ARALIK.1912-18.HAZİRAN.1914
EHB.J.d_00916   3874 HALEP VAPURU SEYİR JURNALİ   181 1912 R.11.MART.1328-09.ŞUBAT.1329 / M.24.MART.1912-22.ŞUBAT.1914
EHB.J.d_00917   3967 PEYK-İ ŞEVKET TORPİDO KRUVAZÖRÜ SEYİR JURNALİ    162 1912 R.20.MAYIS.1328-13.MART.1329 / M.02.HAZİRAN.1912-26.MART.1913
EHB.J.d_00918   3980 PELENG-İ DERYA GAMBOTU LİMAN JURNALİ    184 1912 R.27.TEMMUZ.1328-29.TEMMUZ.1329 / M.09.AĞUSTOS.1912-11.AĞUSTOS.1913
EHB.J.d_00919   4062 ALEKSANDROS VAPURU SEYİR JURNALİ   178 1912 R.30 EYLÜL 1328-15 NİSAN 1329 / M.13.10.1912-28.04.1913
EHB.J.d_00920   4063 ALEKSANDROS VAPURU SEYİR JURNALİ   26 1912 R.30 EYLÜL 1328-11 MART 1329 / M.13.10.1912-24.03.1913
EHB.J.d_00921   4123 ŞAM VAPURU SEYİR DEFTERİ   171 1912 R.18 NİSAN 1328-25 MAYIS 1329 / M.01.05.1912-07.06.1913
EHB.J.d_00922   4137 SEYYAR VAPURU LİMAN JURNALİ    184 1912 R.2 NİSAN 1328-1 NİSAN 1329 / M.15.04.1912-14.04.1913
EHB.J.d_00923   4148 REŞİT PAŞA VAPURU İŞARET JURNALİ   200 1912 R.24 KASIM 1328-4 ARALIK 1329 / M.07.12.1912-17.12.1912
EHB.J.d_00924   4188 TRABLUSGARP YATI SEYİR JURNALİ   179 1912 R.25 ŞUBAT 1327-20 NİSAN 1328 / M.09.03.1912-03.05.1912
EHB.J.d_00925   4274 ZUHAF KORVETİ LİMAN JURNALİ   167 1912 M.14.10.1912-13.09.1913
EHB.J.d_00926   4281 ZUHAF KORVETİ SEYİR JURNALİ   162 1912 R.1327-1330 / M.1912-1914
EHB.J.d_00927   4300 NURÜLBAHİR VAPURU SEYİR JURNALİ   190 1912  M.02.03.1912-02.04.1913
EHB.J.d_00928   4316 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ SEYİR JURNALİ    136 1912 R.30 ARALIK 1327-31 TEMMUZ 1330 / M.12.01.1912-13.08.1914
EHB.J.d_00929   4317 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ    184 1912 R.1 MAYIS 1328-1 MAYIS 1329 / M.14.05.1912-14.05.1913
EHB.J.d_00930   4373 YUNUS TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   184 1912 R.4 ARALIK 1328-3 ARALIK 1329 / M.17.12.1912-16.12.1913
EHB.J.d_00931   4384 SİVRİHİSAR TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   163 1912 R.4 NİSAN 1328-19 ŞUBAT 1328 / M.17.04.1912-04.03.1913
EHB.J.d_00932   4411 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU SEYİR JURNALİ   178 1912 R.11 TEMMUZ 1328-10 KASIM 1330 / M.24.07.1912-23.11.1914
EHB.J.d_00933   4412 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   184 1912 R.14 TEŞRİN-İ SANİ 1328-18 TEŞRİN-İ SANİ 1329 / M.27.11.1912-01.12.1913
EHB.J.d_00934   3184 NUMUNE-İ HAMİYET TORPİDO MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    102 1913 M.1913-1914
EHB.J.d_00935   3387 BASRA MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   108 1913 M.1913-1914
EHB.J.d_00936   3388 HAMİTABAT TORPİDOBOTU MAKİNE JURNALİ   111 1913 M.1913-1914
EHB.J.d_00937   3389 HAMİTABAT TORPİDOBOTU MAKİNE JURNALİ   119 1913 M.1913-1914
EHB.J.d_00938   3390 NUMUNE-İ HAMİYYET MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   120 1913 M.MART-HAZİRAN 1913
EHB.J.d_00939   3391 NUMUNE-İ HAMİYYET MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   120 1913 M.NİSAN-HAZİRAN 1913
EHB.J.d_00940   3392 SİVRİHİSAR TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   179 1913 M.1913-1915
EHB.J.d_00941   3393 SAMSUN MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   112 1913 M.1913-1914
EHB.J.d_00942   3395 HAMİTABAT TORPİDOBOTU MAKİNE JURNALİ   119 1913 M.1913-1914
EHB.J.d_00943   3396 AKHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNE JURNALİ   118 1913 M.1913-1914
EHB.J.d_00944   3397 TOPÇULUK JURNALİ   251 1913 M.1913-1914
EHB.J.d_00945   3398 BERK-İ SATVET GEMİSİ MAKİNE JURNALİ   118 1913 M.1913-1914
EHB.J.d_00946   3399 BERKEFŞAN TORPİDOBOTU MAKİNE JURNALİ   110 1913 M.1913-1914
EHB.J.d_00947   3400 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ MAKİNE JURNALİ   110 1913 M.HAZİRAN-EYLÜL 1913
EHB.J.d_00948   3401 NUMUNE-İ HAMİYYET MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   112 1913 M.ARALIK-OCAK 1913-1914
EHB.J.d_00949   3405 NUMUNE-İ HAMİYYET MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   115 1913 M.1913-1914
EHB.J.d_00950   3406 DEMİRHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNE JURNALİ   109 1913 M.1913-1914
EHB.J.d_00951   3407 AKHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNE JURNALİ   120 1913 M.1913-1914
EHB.J.d_00952   3408 AKHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNE JURNALİ   120 1913 M.1913-1914
EHB.J.d_00953   3409 AKHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNE DEFTERİ   109 1913 M.1913-1914
EHB.J.d_00954   3410 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   110 1913 M.1913-1914
EHB.J.d_00955   3411 BERK-İ EFŞAN TORPİDOBOTU MAKİNE JURNALİ   111 1913 M.EKİM-ARALIK 1913
EHB.J.d_00956   3412 SAMSUN MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   112 1913 M.1913-1914
EHB.J.d_00957   3413 YARHİSAR MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   105 1913 M.1913-1914
EHB.J.d_00958   3414 YARHİSAR TORPİDO MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   109 1913 M.1913-1914
EHB.J.d_00959   3415 YUNUS TORPİDOBOTU MAKİNE JURNALİ   120 1913 M.1913-1914
EHB.J.d_00960   3417 NUMUNE-İ HAMİYYET TORPİDO MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   116 1913 M.1913-1914
EHB.J.d_00961   3418 NUMUNE-İ HAMİYYET MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   120 1913 M.1913-1914
EHB.J.d_00962   3496 NUMÛNE-İ HAMİYYET MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ   120 1913 M.1913-1914
EHB.J.d_00963   3500 İNTİBAH VAPURU LİMAN JURNALİ   184 1913 (M.24 ŞUBAT 1913)-(M.ŞUBAT 1914)
EHB.J.d_00964   3501 İNTİBAH VAPURU SEYİR JURNALİ   182 1913 M.1913-1914
EHB.J.d_00965   3526 HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ   48 1913 M.1913-1914
EHB.J.d_00966   3527 HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ   185 1913 M.1913-1915
EHB.J.d_00967   3590 BASRA TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ   182 1913 M.1913-1914
EHB.J.d_00968   3593 BASRA TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ   183 1913 (M.1913-1914)-(M.1914-1915)
EHB.J.d_00969   3599 BEYRUT YATI LİMAN JURNALİ   181 1913 (M.TEMMUZ 1913)-(M.NİSAN 1914)
EHB.J.d_00970   3603 HİBUS VAPURU SEYİR JURNALİ   179 1913 (M.6 ŞUBAT 1913)-(M.2 MART 1914)
EHB.J.d_00971   3607 TİMSAH VAPURU LİMAN JURNALİ   190 1913 M.1913-1914
EHB.J.d_00972   3627 BEZM-İ ALEM VAPURU LİMAN JURNALİ   184 1913 R.1329-1330 / M.1913-1915
EHB.J.d_00973   3646 BARBAROS HAYREDDİN ZIRHLI FİRKATEYNİ İŞARET JURNALİ   117 1913 R.2 MART-23 ŞUBAT 1329 / M.15.MART.1913-08.MART.1914
EHB.J.d_00974   3656 BARİKA-İ ZAFER GAMBOTU MAKİNA JURNALİ   120 1913 R.1 HAZİRAN 1329-13 NİSAN 1330 / M.14 HAZİRAN 1913-26 NİSAN 1914
EHB.J.d_00975   3768 DERNE VAPURU LİMAN JURNALİ   193 1913 R.4 EYLÜL 1329-20 NİSAN 1330 / M.17 EYLÜL 1913-3 MAYIS 1914
EHB.J.d_00976   3798 KÜTAHYA TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   182 1913 R.23 KANUN-I EVVEL 1328-16 KANUN-I EVVEL 1329 / M.5 OCAK-29 ARALIK 1913
EHB.J.d_00977   3822 GAYRET-İ VATANİYE TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ   177 1913 R.04.AĞUSTOS.1329-24.HAZİRAN.1330 / M.17.AĞUSTOS.1913-07.TEMMUZ.1914
EHB.J.d_00978   3834 GALATA VAPURU LİMAN JURNALİ   194 1913 R.24.AĞUSTOS.1329-06.TEMMUZ.1330 / M.06.EYLÜL.1913-19.TEMMUZ.1914
EHB.J.d_00979   3835 GALATA VAPURU SEYİR JURNALİ   182 1913 R.24.AĞUSTOS.1329-23.HAZİRAN.1330 / M.06.EYLÜL.1913-06.TEMMUZ.1914
EHB.J.d_00980   3857 HALEP VAPURU LİMAN JURNALİ   179 1913 R.01.MART-16.ŞUBAT.1329 / M.14.MART.1913-01.MART.1914
EHB.J.d_00981   3869 GİRESUN VAPURU LİMAN JURNALİ   182 1913 R.01.MAYIS.1329-14.NİSAN.1330 / M.14.MAYIS.1913-27.NİSAN.1914
EHB.J.d_00982   3969 PEYK-İ ŞEVKET TORPİDO KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ    178 1913 R.01.MART-14.ŞUBAT.1329 / M.14.MART.1913-27.ŞUBAT.1914
EHB.J.d_00983   4033 MİTHAT PAŞA VAPURU LİMAN JURNALİ   179 1913 R.1 MART 1329-16 ŞUBAT 1329 / M.14.03.1913-01.03.1914
EHB.J.d_00984   4064 ASOS ROMANOS VAPURU LİMAN JURNALİ   161 1913 R.13 TEMMUZ 1329-13 NİSAN 1330 / M.26.07.1913-26.04.1914
EHB.J.d_00985   4069 MUAVENET-İ MİLLİYE MUHRİBİ LİMAN JURNALİ    182 1913 R.20 TEMMUZ 1329-14 TEMMUZ 1330 / M.02.08.1913-27.07.1914
EHB.J.d_00986   4085 MALATYA GAMBOTU SEYİR JURNALİ   180 1913 R.1 TEMMUZ 1329-31 TEMMUZ 1330 / M.14.07.1913-13.08.1914 
EHB.J.d_00987   4092 MUİN-İ ZAFER KORVETİ LİMAN JURNALİ   183 1913 R.1 ŞUBAT 1328-29 KANUN-I SANİ 1329 / M.14.02.1913-11.02.1914
EHB.J.d_00988   4128 ŞAM VAPURU SEYİR JURNALİ    184 1913 R.26 MAYIS 1329-26 OCAK 1329 / M.08.06.1913-08.02.1914
EHB.J.d_00989   4141 SEYYAR VAPURU LİMAN JURNALİ    184 1913 R.1 NİSAN 1329-31 MART 1330 / M.14.04.1913-12.04.1914
EHB.J.d_00990   4147 REŞİT PAŞA VAPURU LİMAN JURNALİ    182 1913 R.7 ŞUBAT 1328-24 ŞUBAT 1329 / M.20.02.1913-09.03.1914
EHB.J.d_00991   4258 BÜYÜK NİKOLAUS VAPURU LİMAN JURNALİ   186 1913 R.23 ŞUBAT 1328-18 KASIM 1329 / M.08.03.1913-01.12.1913 
EHB.J.d_00992   4259 BÜYÜK NİKOLAUS VAPURU SEYİR JURNALİ   184 1913 R.21 ARALIK 1328-29 EKİM 1329 / M.03.01.1913-11.11.1913 
EHB.J.d_00993   4282 ZUHAF KORVETİ LİMAN JURNALİ   183 1913 R.1 EYLÜL 1329-12 AĞUSTOS 1330 / M.14.09.1913-25.08.1914
EHB.J.d_00994   4297 NUMUNE-İ HAMİYET MUHRİBİ SEYİR JURNALİ   70 1913 R.12 EKİM 1329-25 KASIM 1337 / M.25.10.1913-25.12.1921
EHB.J.d_00995   4299 NURÜLBAHİR VAPURU LİMAN JURNALİ   183 1913 R.28 ŞUBAT 1328-23 ŞUBAT 1329 / M.13.03.1913-08.03.1914
EHB.J.d_00996   4302 NURULLAH VAPURU SEYİR JURNALİ    180 1913 R.19 TEMMUZ 1329-19 MAYIS 1330 / M.01.08.1913-01.06.1914
EHB.J.d_00997   4383 SİVRİHİSAR TORPİDOBOTU EMİR KAYIT DEFTERİ   59 1913 R.7 MART 1329-25 ŞUBAT 1330 / M.20.03.1913-10.03.1915
EHB.J.d_00998   4410 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   183 1913 R.19 TEŞRİN-İ SANİ 1329-19 TEŞRİN-İ SANİ 1330 / M.02.12.1913-02.12.1914
EHB.J.d_00999   4432 YOZGAT GAMBOTU LİMAN JURNALİ   176 1913 R.23 HAZİRAN 1329-10 EKİM 1330 / M.06.06.1913-23.10.1914
EHB.J.d_01000   4433 YOZGAT GAMBOTU SEYİR JURNALİ   184 1913 R.1 TEMMUZ 1329-1 TEMMUZ 1330 / M.14.07.1913-14.07.1914
EHB.J.d_01001   3174 TARZ-I CEDİD USKUNASI MAKİNE JURNALİ   110 1914 M.1914-1915
EHB.J.d_01002   3193 MUAVENET-İ MİLLİYE MUHRİBİ CEPHANE JURNALİ   22 1914 M.1914-1915
EHB.J.d_01003   3403 NUMUNE-İ HAMİYYET MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   120 1914 M.OCAK-MART 1914
EHB.J.d_01004   3420 PEYK-İ ŞEVKET TORPİDOSU MAKİNE JURNALİ   107 1914 M.1914-1915
EHB.J.d_01005   3421 PEYK-İ ŞEVKET TORPİDOBOTU MAKİNE JURNALİ    97 1914 (M.ARALIK 1914)-(M.OCAK-ŞUBAT 1915)
EHB.J.d_01006   3422 PEYK-İ ŞEVKET TORPİDOBOTU MAKİNE JURNALİ    109 1914 M.1914-1915
EHB.J.d_01007   3426 HAMİTABAD TORPİDOBOTUNUN MAKİNE JURNALİ    120 1914 M.HAZİRAN-EYLÜL 1914
EHB.J.d_01008   3427 AKHİSAR TORPİDOBOTU MAKİNE JURNALİ    6 1914 M.1914-1915
EHB.J.d_01009   3428 REŞİT PAŞA VAPURU'NUN MAKİNE JURNALİ    115 1914 M.AĞUSTOS-KASIM 1914
EHB.J.d_01010   3429 SAMSUN TORPİDOBOTU MAKİNE JURNALİ    115 1914 M.HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS 1914
EHB.J.d_01011   3430 YUNUS TORPİDOBUTU GÜVERTE SEYİR JURNALİ    190 1914 M.1914-1916
EHB.J.d_01012   3431 GEMİLER TAMİRAT KAYIT DEFTERİ   148 1914 M.1914-1918
EHB.J.d_01013   3432 SİVRİHİSAR TORPİDOBUTU LİMAN JURNALİ    180 1914 M.1914-1916
EHB.J.d_01014   3434 BERK-İ SATVET TORPİDOBOTU MAKİNE JURNALİ    38 1914 M.1914-1915
EHB.J.d_01015   3435 GAYRET-İ VATANİYYE TORPİDOBOTU MAKİNE JURNALİ    112 1914 M.MART-HAZİRAN 1914
EHB.J.d_01016   3436 BERK-İ EFŞAN TORPİDO MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    110 1914 M.1914-1915
EHB.J.d_01017   3437 BERK-İ SATVET TORPİDOSU MAKİNE JURNALİ    109 1914 M.1914-1915
EHB.J.d_01018   3439 HAMİTABAT TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    119 1914 M.MART-HAZİRAN 1914
EHB.J.d_01019   3440 MECİDİYE KRUVAZÖRÜ MAKİNA JURNALİ    113 1914 M.1914-1915
EHB.J.d_01020   3441 GALATA YATI DEMİRBAŞ VE YEDEKLİK EŞYA KAYDINA MAHSUS DEFTERİ   3 1914 M.1914
EHB.J.d_01021   3442 YUNUS TORPİDOBOTU GÜVERTE SEYİR JURNALİ    190 1914 M.1914-1916
EHB.J.d_01022   3444 MESUDİYE ZIRHLI FIRKATEYNİ MAKİNA JURNALİ    113 1914 M.1914-1915
EHB.J.d_01023   3445 ŞAHİN VAPURU DEMİRBAŞ DEFTERİ   10 1914 M.1914-1915
EHB.J.d_01024   3447 YARHİSAR MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    110 1914 M.1914-1915
EHB.J.d_01025   3448 YUNUS TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    110 1914 M.1914-1915
EHB.J.d_01026   3449 MUAVENET-İ MİLLİYE MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    75 1914 M.1914-1915
EHB.J.d_01027   3451 YUNUS TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ    61 1914 (M.ARALIK 1914)-(M.OCAK 1915)
EHB.J.d_01028   3462 FİLOTİLLA EVAMİR DEFTERİ   181 1914 M.1914-1917
EHB.J.d_01029   3469 NUMÛNE-İ HAMİYYET TORPİDO MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ   113 1914 M.1914-1915
EHB.J.d_01030   3502 İNTİBAH VAPURU LİMAN JURNALİ   184 1914 (M.ŞUBAT 1914)-(M.TEMMUZ 1914)
EHB.J.d_01031   3566 YUNUS TORPİDOBOTU MAKİNE JURNALİ   12 1914 M.1914-1915
EHB.J.d_01032   3582 BASRA TORPİDO MUHRİBİ SEYİR JURNALİ   190 1914 M.1914-1915
EHB.J.d_01033   3598 BEYRUT YATI LİMAN JURNALİ   184 1914 M.MART-EKİM 1914
EHB.J.d_01034   3615 TİMSAH GAMBOTU SEYİR JURNALİ   190 1914 M.10 TEMMUZ-7 KASIM 1914
EHB.J.d_01035   3618 AYDINREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ   187 1914 M.1914-1915
EHB.J.d_01036   3633 BARİKA-İ ZAFER GAMBOTU SEYİR JURNALİ   187 1914 R.TEŞRİN-İ EVVEL 1330-NİSAN 1331 / M.EKİM 1914-MAYIS 1915
EHB.J.d_01037   3634 BARİKA-İ ZAFER GAMBOTU SEYİR JURNALİ   188 1914 R.TEŞRİN-İ EVVEL 1330-EYLÜL 1331 / M.EKİM 1914-EKİM 1915
EHB.J.d_01038   3637 BARBAROS HAYREDDİN ZIRHLI FİRKATEYNİ SEYİR JURNALİ   169 1914 R.20 AĞUSTOS 1330-31 MART 1331 / M.2 EYLÜL 1914-13 NİSAN 1915
EHB.J.d_01039   3644 BARBAROS HAYREDDİN ZIRHLI FİRKATEYNİ LİMAN JURNALİ   181 1914 R.17 MART-26 EYLÜL 1330 / M.30 MART-9 EKİM 1914
EHB.J.d_01040   3645 BARBAROS HAYREDDİN ZIRHLISI LİMAN JURNALİ   177 1914 R.1 NİSAN 1329-16 MART 1330 / M.14 NİSAN 1913-29 MART 1914
EHB.J.d_01041   3651 BARİKA-İ ZAFER GAMBOTU LİMAN JURNALİ   184 1914 R.1 MART-12 TEŞRİN-İ EVVEL 1330 / M.14 MART-25 EKİM 1914
EHB.J.d_01042   3657 BARİKA-İ ZAFER GAMBOTU İŞARET DEFTERİ   100 1914 R.1330-1334 / M.1914-1918
EHB.J.d_01043   3697 BURAK REİS GANBOTU SEYİR JURNALİ   180 1914 R.2 NİSAN 1330-30 TEMMUZ 1330 / M.15 NİSAN 1914-12 AĞUSTOS 1914
EHB.J.d_01044   3699 BURAK REİS GANBOTU LİMAN DEFTERİ   184 1914 R.1330 / M.1914
EHB.J.d_01045   3713 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ SEYİR JURNALİ   169 1914 R.23 EYLÜL 1330-3 NİSAN 1331 / M.6 EKİM 1914-16 NİSAN 1915
EHB.J.d_01046   3716 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ MAKİNA JURNALİ   112 1914 R.HAZİRAN-AĞUSTOS 1330 / M.HAZİRAN-EYLÜL 1914
EHB.J.d_01047   3735 BURAKREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ   184 1914 R.1 EYLÜL 1330-8 MART 1331 / M.14 EYLÜL 1914-21 MART 1915
EHB.J.d_01048   3739 BURAKREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ   188 1914 R.1 EYLÜL 1330-11 MART 1331 / M.14 EYLÜL 1914-24 MART 1915
EHB.J.d_01049   3790 DURAKREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ   181 1914 R.17 NİSAN-6 EYLÜL 1330 / M.30 NİSAN-19 EYLÜL 1914
EHB.J.d_01050   3791 DURAKREİS GAMBOTU LİMAN JURNALİ   184 1914 R.15 NİSAN-8 EYLÜL 1330 / M.28 NİSAN-21 EYLÜL 1914
EHB.J.d_01051   3792 DURAKREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ   190 1914 R.19 TEMMUZ 1330-23 MART 1331/M.1 AĞUSTOS 1914-5 NİSAN 1915
EHB.J.d_01052   3793 DURAKREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ   192 1914 R.7 EYLÜL-28 ŞUBAT 1330 / M.20 EYLÜL 1914-13 MART 1915
EHB.J.d_01053   3825 GAYRET-İ VATANİYE TORPİDO MUHRİBİ SEYİR JURNALİ   168 1914 R.15.MART-29.MAYIS.1330 / M.28.MART-11.HAZİRAN.1914
EHB.J.d_01054   3838 GALATA VAPURU SEYİR JURNALİ   190 1914 R.08.TEMMUZ.1330-14.TEMMUZ.1331 / M.21.TEMMUZ.1914-27.TEMMUZ.1915
EHB.J.d_01055   3854 HALEP VAPURU LİMAN JURNALİ   184 1914 R.16.ŞUBAT.1329-17.MART.1330 / M.01.MART-30.MART.1914
EHB.J.d_01056   3867 GİRESUN VAPURU SEYİR JURNALİ   189 1914 R.03.TEMMUZ.1330-08.TEMMUZ.1331 / M.16.TEMMUZ.1914-21.TEMMUZ.1915
EHB.J.d_01057   3868 GİRESUN VAPURU SEYİR JURNALİ   184 1914 R.03.TEMMUZ.1330-27.HAZİRAN.1331 / M.16.TEMMUZ.1914-10.TEMMUZ.1915
EHB.J.d_01058   3873 GİRESUN VAPURU LİMAN JURNALİ   180 1914 R.14.NİSAN-01.TEMMUZ.1330 / M.27.NİSAN-14.TEMMUZ.1914
EHB.J.d_01059   3904 HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ SEYİR JURNALİ    189 1914 R.24.EYLÜL.1330-12.EYLÜL.1331 / M.7.EKİM.1914-25.EYLÜL.1915
EHB.J.d_01060   3924 İSAREİS GAMBOTU MAKİNE JURNALİ    113 1914 R.15 NİSAN-15 TEMMUZ 1330 / M.28.NİSAN-28.TEMMUZ.1914
EHB.J.d_01061   3925 İSAREİS GAMBOTU LİMAN JURNALİ    181 1914 R.13 NİSAN-30 HAZİRAN 1330 / M.26.NİSAN-13.TEMMUZ.1914
EHB.J.d_01062   3926 İSAREİS GAMBOTU MAKİNE JURNALİ   101 1914 R.1-31 TEŞRİN-İ EVVEL 1330 / M.14.EKİM-13.KASIM.1914
EHB.J.d_01063   3927 İSAREİS GAMBOTU MAKİNE JURNALİ   113 1914 R.1-31 TEŞRİN-İ EVVEL 1330 / M.14.EKİM-13.KASIM.1914
EHB.J.d_01064   3931 İSAREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ    187 1914 R.15 TEMMUZ 1330-13 TEMMUZ 1331 / M.28.TEMMUZ.1914-26.TEMMUZ.1915
EHB.J.d_01065   3933 İSAREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ    191 1914 R.18.AĞUSTOS.1330-30.HAZİRAN.1331 / M.31.AĞUSTOS.1914-13.TEMMUZ.1915
EHB.J.d_01066   3972 PEYK-İ ŞEVKET TORPİDO KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ    231 1914 R.18.ŞUBAT.1329-02.NİSAN.1331 / M.03.MART.1914-15.NİSAN.1915
EHB.J.d_01067   3982 PELENG-İ DERYA GAMBOTU SEYİR JURNALİ    197 1914 R.10.MART-30.TEMMUZ.1330 / M.23.MART-12.AĞUSTOS.1914
EHB.J.d_01068   3998 PARS ROMÖRKÖRÜ SEYİR JURNALİ    106 1914 R.13.TEŞRİN-İ SANİ.1330-30.EYLÜL.1331 / M.26.KASIM.1914-13.EKİM.1915
EHB.J.d_01069   4008 PREVEZE GAMBOTU SEYİR JURNALİ   190 1914 R.7 EKİM 1330-28 ŞUBAT 1330 / M.20.10.1914-13.03.1915
EHB.J.d_01070   4013 PREVEZE GAMBOTU SEYİR JURNALİ   186 1914 R.7 NİSAN 1330-29 HAZİRAN 1330 / M.20.04.1914-12.06.1914
EHB.J.d_01071   4026 TİR-İ MÜJGAN VAPURU SEYİR JURNALİ   190 1914 R.12 TEMMUZ 1330-21 ŞUBAT 1330 / M.25.07.1914-06.03.1915
EHB.J.d_01072   4056 MECİDİYE KRUVAZÖRÜ İŞARET JURNALİ   76 1914 R.31 EKİM 1330-8 ŞUBAT 1330 / M.13.11.1914-21.02.1915
EHB.J.d_01073   4057 MECİDİYE KRUVAZÖRÜ İŞARET JURNALİ   200 1914 R.1 TEŞRİN-İ SANİ 1330-8 KANUN-I SANİ 1330 / M.14.11.1914-21.01.1915
EHB.J.d_01074   4087 MUİN-İ ZAFER SEYİR JURNALİ   166 1914 R.3 ŞUBAT 1329-8 EYLÜL 1330 / M.16.02.1914-21.09.1914 
EHB.J.d_01075   4089 MUİN-İ ZAFER KORVETİ LİMAN JURNALİ   183 1914 R.3 MART-30 TEŞRİN-İ SANİ 1330 / M.16 MART-13 ARALIK 1914 
EHB.J.d_01076   4093 MUİN-İ ZAFER KORVETİ SEYİR JURNALİ   191 1914 R.1 ARALIK 1330-29 ARALIK 1330 / M.14.12.1914-11.01.1915
EHB.J.d_01077   4112 SAMSUN TORPİDO MUHRİBİ SEYİR JURNALİ    139 1914 R.1 EYLÜL 1330-2 HAZİRAN 1331 / M.14.09.1914-15.06.1915
EHB.J.d_01078   4117 TAKSİYARHI VAPURU SEYİR JURNALİ    190 1914 R.1 EYLÜL 1330-8 TEŞRİN-İ SANİ 1330 / M.14.09.1914-21.11.1914
EHB.J.d_01079   4129 ŞAM VAPURU LİMAN JURNALİ    184 1914 R.15 OCAK 1329-18 MART 1330 / M.28.01.1914-31.03.1914
EHB.J.d_01080   4131 SAKIZ GAMBOTU SEYİR JURNALİ    181 1914 R.25 HAZİRAN 1330-8 MAYIS 1339 / M.08.07.1914-08.05.1923
EHB.J.d_01081   4134 SAKIZ GAMBOTU SEYİR JURNALİ    182 1914 R.1330 / M.1914
EHB.J.d_01082   4135 SAKIZ GAMBOTU LİMAN JURNALİ    175 1914 R.25 MART 1330-26 TEMMUZ 1330 / M.08.04.1914-08.08.1914
EHB.J.d_01083   4138 SEYYAR VAPURU LİMAN JURNALİ    184 1914 R.1 NİSAN 1330-2 TEMMUZ 1330 / M.14.04.1914-15.07.1914
EHB.J.d_01084   4139 SÖĞÜTLÜ YATI LİMAN JURNALİ    185 1914 R.23 ŞUBAT 1329-26 HAZİRAN 1330 / M.08.03.1914-09.07.1914
EHB.J.d_01085   4149 REŞİT PAŞA VAPURU LİMAN JURNALİ    180 1914 R.25 ŞUBAT 1329-10 TEMMUZ 1330 / M.10.03.1914-23.07.1914
EHB.J.d_01086   4150  REŞİT PAŞA VAPURU İŞARET JURNALİ   199 1914 R.30 MART 1330-13 EKİM 1331 / M.12.04.1914-26.10.1915
EHB.J.d_01087   4151 REŞİT PAŞA VAPURU SEYİR JURNALİ    184 1914 R.26 HAZİRAN 1330-1 MART 1331 / M.09.07.1914-14.03.1915
EHB.J.d_01088   4172 17 NUMARALI MOTOR GAMBOTUNUN MAKİNA KUYUDAT DEFTERİ   108 1914 R.HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS 1330 / M.1914
EHB.J.d_01089   4283 ZUHAF KORVETİ SEYİR JURNALİ   192 1914 R.13 AĞUSTOS 1330-21 AĞUSTOS 1331 / M.26.08.1914-03.09.1915
EHB.J.d_01090   4291 NUMUNE-İ HAMİYET MUHRİBİ İŞARET JURNALİ   69 1914 R.14 ARALIK 1330-11 EKİM 1333 / M.27.12.1914-11.10.1917
EHB.J.d_01091   4294 NUMUNE-İ HAMİYET MUHRİBİ LİMAN JURNALİ   124 1914 R.4 TEMMUZ 1330-31 MART 1331, 1334 / M.17.07.1914-13.04.1915, 1918
EHB.J.d_01092   4295 NUMUNE-İ HAMİYET MUHRİBİ TELSİZ TELGRAF KAYIT DEFTERİ   125 1914 R.21 OCAK 1329-17 TEMMUZ 1334 / M.03.02.1914-17.07.1918
EHB.J.d_01093   4301 NURÜLBAHİR VAPURU LİMAN JURNALİ    184 1914 R.10 NİSAN-24 HAZİRAN 1330 / M.23 NİSAN-7 TEMMUZ 1914
EHB.J.d_01094   4313 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ SEYİR JURNALİ    190 1914 R.4 EYLÜL 1330-31 AĞUSTOS 1331 / M.17.09.1914-13.09.1915
EHB.J.d_01095   4334 TAŞOZ TORPİDOBOTUNA AİT ALMANCA İŞARET (HABERLEŞME) KİTABI   365 1914 10 EYLÜL 1914-27 MART 1918
EHB.J.d_01096   4361 TURGUTREİS ZIRHLISI SEYİR JURNALİ   192 1914 R.1 EKİM 1330-8 EKİM 1331 / M.14.10.1914-21.10.1915
EHB.J.d_01097   4364 TURGUTREİS ZIRHLISI LİMAN JURNALİ   178 1914 R.25 ARALIK 1329-14 ARALIK 1330 / M.07.01.1914-27.12.1914
EHB.J.d_01098   4416 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU SEYİR JURNALİ   182 1914 R.20 TEŞRİN-İ SANİ 1330-3 KANUN-I SANİ 1331 / M.03.12.1914-16.01.1916
EHB.J.d_01099   4436 SÜR'AT VAPURU SEYİR JURNALİ   178 1914 R.26 MART 1330-28 MART 1330 / M.08.04.1914-10.04.1914
EHB.J.d_01100   4437 SÜR'AT VAPURU LİMAN JURNALİ   184 1914 R.25 MART 1330-28 HAZİRAN 1330 / M.07.04.1914-11.07.1914
EHB.J.d_01101   4439 SÜR'AT VAPURU SEYİR JURNALİ   190 1914 R.14 AĞUSTOS 1330-1 MART 1331 / M.27.08.1914-14.03.1915
EHB.J.d_01102   4448 SEYYAR VAPURU SEYİR JURNALİ   191 1914 R.3 TEMMUZ 1330-3 NİSAN 1331 / M.16.07.1914-16.04.1915
EHB.J.d_01103   4450 SAKIZ GAMBOTU SEYİR JURNALİ   172 1914 R.25 HAZİRAN 1330-23 MART 1331 / M.08.07.1914-05.04.1915
EHB.J.d_01104   3197 FİLOTİLA EVAMİR KAYIT DEFTERİ   88 1915 M.1915-1916
EHB.J.d_01105   3452 PEYK-İ ŞEVKET TORPİDO KRUVAZÖRÜ MAKİNA JURNALİ   120 1915 M.1915-1916
EHB.J.d_01106   3453 PEYK-İ ŞEVKET TORPİDO KRUVAZÖRÜ MAKİNA JURNALİ    120 1915 M.1915-1916
EHB.J.d_01107   3454 NUMUNE-İ HAMİYYET TORPİDO MUHRİBİ EMANET DEFTERİ   85 1915 M.1915-1917
EHB.J.d_01108   3455 NUMÛNE-İ HAMİYYET TORPİDO MUHRİBİ SEYİR JURNALİ   175 1915 M.1915-1916
EHB.J.d_01109   3457 MUAVENET-İ MİLLİYE TORPİDO MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    118 1915 M.1915-1916
EHB.J.d_01110   3458 MUAVENET-İ MİLLİYE TORPİDO MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    119 1915 M.1915-1916
EHB.J.d_01111   3461 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ MAKİNA JURNALİ    102 1915 M.1915-1916
EHB.J.d_01112   3463 YUNUS TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ   120 1915 M.1915-1916
EHB.J.d_01113   3464 YUNUS TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ   120 1915 M.1915-1916
EHB.J.d_01114   3465 GAYRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   103 1915 (M.ARALIK 1915)-(M.MART 1916)
EHB.J.d_01115   3466 BERK-İ SATVET TORPİDO KURUVAZÖRÜ MAKİNA JURNALİ   112 1915 M.MART-HAZİRAN 1915
EHB.J.d_01116   3468 NUMÛNE-İ HAMİYYET TORPİDO MUHRİBİ CEPHANE VE İ'LAB-I NARİYYE SARF VE MEVCUT DEFTERİ   14 1915 M.1915-1917
EHB.J.d_01117   3470 NUMÛNE-İ HAMİYYET TORPİDO MUHRİBİ MUHASEBE DEFTERİ   95 1915 M.1915-1916
EHB.J.d_01118   3471 YUNUS TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ   120 1915 M.1915-1916
EHB.J.d_01119   3472 YUNUS TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ   108 1915 M.1915-1916
EHB.J.d_01120   3473 SEFİNE MUHASEBE DEFTERİ   73 1915 M.1915-1916
EHB.J.d_01121   3484 MUAVENET-İ MİLLİYE TORPİDO MUHRİBİ CEPHANE SARF VE MEVCUT DEFTERİ   22 1915 M.1915-1917
EHB.J.d_01122   3503 İNTİBAH MAYIN GEMİSİ SEYİR JURNALİ   186 1915 (M.23 MART 1915)-(M.9 AĞUSTOS 1915)
EHB.J.d_01123   3581 BASRA TORPİDO MUHRİBİ SEYİR JURNALİ   185 1915 M.1915-1917
EHB.J.d_01124   3620 AYDINREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ   183 1915 (M.TEMMUZ 1915)-(M.MART 1916)
EHB.J.d_01125   3635 BARİKA-İ ZAFER GAMBOTU SEYİR JURNALİ   190 1915 R.1331-1332 / M.1915-1917
EHB.J.d_01126   3655 BARİKA-İ ZAFER GAMBOTU MAKİNA JURNALİ   113 1915 R.23 EYLÜL-22 KANUN-I EVVEL 1331 / M.6 EKİM 1915-4 OCAK 1916
EHB.J.d_01127   3659 BARİKA-İ ZAFER GAMBOTU İŞARET KUYUDAT DEFTERİ   92 1915 R.1331-1334 / M.1915-1918
EHB.J.d_01128   3703 ERTUĞRUL YATI SEYİR JURNALİ   137 1915 R.1331 / M.1915
EHB.J.d_01129   3710 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ SEYİR JURNALİ   183 1915 R.1331 / M.1915-1916
EHB.J.d_01130   3712 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ SEYİR JURNALİ   186 1915 R.1 NİSAN-29 ŞUBAT 1331 / M.14 NİSAN 1915-13 MART 1916
EHB.J.d_01131   3736 BURAKREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ   163 1915 R.1 MART 1331-5 MART 1332 / M.14 MART 1915-18 MART 1916
EHB.J.d_01132   3738 BURAKREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ   185 1915 R.1 MART-25 ŞUBAT 1331 / M.14 MART 1915-9 MART 1916
EHB.J.d_01133   3756 ERTUĞRUL YATI SEYİR JURNALİ   172 1915 R.1331-1332-R.1339-1340 / M.1915-1917-M.1923-1924
EHB.J.d_01134   3794 DURAKREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ   188 1915 R.1 MART 1331-1 MART 1332 / M.14 MART 1915-14 MART 1916
EHB.J.d_01135   3795 DURAKREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ   188 1915 R.1 MART-29 ŞUBAT 1331 / M.14 MART 1915-13 MART 1916
EHB.J.d_01136   3797 KÜTAHYA TORPİDOBOTU SEYİR JURNALİ   189 1915 R.3 TEŞRİN-İ SANİ 1331-16 MART 1332 / M.16 KASIM 1915-29 MART 1916
EHB.J.d_01137   3862 GİRESUN VAPURU SEYİR JURNALİ   172 1915 R.28.HAZİRAN.1331-20.HAZİRAN.1332 / M.11.TEMMUZ.1915-03.TEMMUZ.1916
EHB.J.d_01138   3865 GİRESUN VAPURU SEYİR JURNALİ   189 1915 R.10.TEMMUZ.1331-09.TEMMUZ.1332 / M.23.TEMMUZ.1915-22.TEMMUZ.1916
EHB.J.d_01139   3878 GALATA YATI SEYİR JURNALİ   189 1915 R.01.TEŞRİN-İ EVVEL.1331-10.NİSAN.1332 / M.14.EKİM.1915-23.NİSAN.1916
EHB.J.d_01140   3880 GALATA YATI SEYİR JURNALİ   186 1915 R.15.TEMMUZ.1331-21.NİSAN.1332 / M.28.TEMMUZ.1915-04.MAYIS.1916
EHB.J.d_01141   3905 HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ MAKİNE JURNALİ    113 1915 R.01.MART-31.MAYIS.1331 / M.14.MART-13.HAZİRAN.1915
EHB.J.d_01142   3909 HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ SEYİR JURNALİ    146 1915 R.13.EYLÜL.1331-05.MART.1332 / M.26.EYLÜL.1915-18.MART.1916
EHB.J.d_01143   3917 İSAREİS GAMBOTU MAKİNE JURNALİ   98 1915 R.1 EYLÜL-30 TEŞRİN-İ SANİ 1331/M.14.EKİM-13.ARALIK.1915
EHB.J.d_01144   3928 İSAREİS GAMBOTU MAKİNE JURNALİ    120 1915 R.1 MART-31 MAYIS 1331 / M.14.MART-13.NİSAN.1915
EHB.J.d_01145   3929 İSAREİS GAMBOTU MAKİNE JURNALİ    120 1915 R.1 MART-31 MAYIS 1331 / M.14.MART-13.NİSAN.1915
EHB.J.d_01146   3930 İSAREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ    186 1915 R.15 TEMMUZ 1331-08 MART 1332 / M.28.TEMMUZ.1915-21.MART.1916
EHB.J.d_01147   3971 PEYK-İ ŞEVKET TORPİDO KRUVAZÖRÜ SEYİR JURNALİ    188 1915 R.01.NİSAN-29.ŞUBAT.1331 / M.14.NİSAN.1915-13.MART.1916
EHB.J.d_01148   4007 PREVEZE GAMBOTU SEYİR JURNALİ   188 1915 R.1 MART 1331-29 ŞUBAT 1331 / M.14.03.1915-13.03.1916
EHB.J.d_01149   4010 PREVEZE GAMBOTU SEYİR JURNALİ   172 1915 R.14 EYLÜL 1331-6 MART 1332 / M.27.09.1915-19.03.1916
EHB.J.d_01150   4016 TİR-İ MÜJGAN VAPURU EVAMİR DEFTERİ   91 1915 R.1331-1333 / M.1915-1917
EHB.J.d_01151   4070 MUAVENET-İ MİLLİYE MUHRİBİ SEYİR JURNALİ    183 1915 R.8 TEMMUZ 1331-8 MART 1332 / M.21.07.1915-21.03.1916
EHB.J.d_01152   4152 REŞİT PAŞA VAPURU SEYİR JURNALİ    172 1915 R.1 MART 1331-6 EKİM 1331 / M.14.03.1915-19.10.1915
EHB.J.d_01153   4153 REŞİT PAŞA VAPURU SEYİR JURNALİ    186 1915 R.1 MART 1331-14 MAYIS 1331 / M.14.03.1915-27.05.1915
EHB.J.d_01154   4154 REŞİT PAŞA VAPURU SEYİR JURNALİ    171 1915 R.15 EKİM 1331-4 EYLÜL 1332 / M.28.10.1915-17.09.1916
EHB.J.d_01155   4173 17 NUMARALI MOTOR GAMBOTUNUN MAKİNA KUYUDAT DEFTERİ   108 1915 R.KANÛN-I EVVEL-KANÛN-I SANÎ-ŞUBAT 1331 / M.ARALIK 1915-OCAK-ŞUBAT 1916
EHB.J.d_01156   4280 ZUHAF KORVETİ SEYİR JURNALİ   186 1915 R.22 AĞUSTOS-29 ŞUBAT 1331 / M.04.09.1915-13.03.1916
EHB.J.d_01157   4314 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ SEYİR JURNALİ    201 1915 R.1 EYLÜL 1331-7 MART 1332 / M.14.09.1915-20.03.1916
EHB.J.d_01158   4360 TURGUTREİS ZIRHLISI SEYİR JURNALİ   187 1915 R.9 EKİM 1331-3 MART 1332 / M.22.10.1915-16.03.1916
EHB.J.d_01159   4362 TURGUTREİS ZIRHLISI SEYİR JURNALİ   189 1915 R.1 ŞUBAT 1330-6 ŞUBAT 1331 / M.14.02.1915-19.02.1916
EHB.J.d_01160   4391 SAKIZ GAMBOTU SEYİR JURNALİ   182 1915 R.1 MART 1331-29 ŞUBAT 1331 / M.14.03.1915-13.03.1916
EHB.J.d_01161   4434 YOZGAT GAMBOTU SEYİR JURNALİ   186 1915 R.1 EYLÜL 1331-24 TEŞRİN-İ SANİ 1331 / M.14.09.1915-07.12.1915
EHB.J.d_01162   4449 SAKIZ GAMBOTU SEYİR JURNALİ   182 1915 R.1 MART 1331-4 AĞUSTOS 1331 / M.14.03.1915-17.08.1915
EHB.J.d_01163   4455 SELANİK MAYIN GEMİSİ SEYİR JURNALİ   182 1915 R.1 EYLÜL 1331-24 AĞUSTOS 1332 / M.14.09.1915-07.09.1916
EHB.J.d_01164   4457 SİVRİHİSAR TORPİDOBOTU SEYİR JURNALİ   187 1915 R.1 MART 1331-27 ŞUBAT 1331 / M.14.03.1915-11.02.1916
EHB.J.d_01165   3467 MUAVENET-İ MİLLİYE TORPİDO MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ   120 1916 M.1916-1917
EHB.J.d_01166   3475 PEYK-İ ŞEVKET TORPİDO KRUVAZÖRÜ MAKİNA JURNALİ   120 1916 M.1916-1917
EHB.J.d_01167   3476 PEYK-İ ŞEVKET TORPİDO KRUVAZÖRÜ MAKİNA JURNALİ   120 1916 M.1916-1917
EHB.J.d_01168   3477 PEYK-İ ŞEVKET TORPİDO KRUVAZÖRÜ MAKİNA JURNALİ   113 1916 M.1916-1917
EHB.J.d_01169   3478 GAYRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   113 1916 M.1916-1917
EHB.J.d_01170   3479 YUNUS TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ   120 1916 M.1916-1917
EHB.J.d_01171   3480 YUNUS TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ   120 1916 M.1916-1917
EHB.J.d_01172   3481 YUNUS TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ   119 1916 M.1916-1917
EHB.J.d_01173   3482 EVAMİR VE TAMİM DEFTERİ   32 1916 M.1916-1917
EHB.J.d_01174   3483 NUMÛNE-İ HAMİYYET TORPİDO MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ   112 1916 M.1916-1917
EHB.J.d_01175   3485 MEKRİ GAMBOTU (VAPUR) MAKİNA JURNALİ   101 1916 M.1916-1917
EHB.J.d_01176   3507 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ MAKİNA JURNALİ   98 1916 M.1916-1917
EHB.J.d_01177   3536 HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ SEYİR JURNALİ   179 1916 M.1916-1917
EHB.J.d_01178   3588 BASRA TORPİDO MUHRİBİ SEYİR JURNALİ   167 1916 M.1916-1917
EHB.J.d_01179   3619 AYDINREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ   192 1916 M.1916-1917
EHB.J.d_01180   3636 BARİKA-İ ZAFER GAMBOTU SEYİR JURNALİ    187 1916 R.1 TEŞRİN-İ EVVEL 1332-28 EYLÜL 1334 / M.14 EKİM 1916-28 EYLÜL 1918
EHB.J.d_01181   3654 BARİKA-İ ZAFER GAMBOTU MAKİNA JURNALİ   118 1916 R.25 MART-24 HAZİRAN 1332 / M.8 NİSAN-7 TEMMUZ 1916
EHB.J.d_01182   3658 BARİKA-İ ZAFER GAMBOTU MAKİNA JURNALİ   118 1916 R.25 HAZİRAN-24 EYLÜL 1332 / M.8 TEMMUZ-7 EKİM 1916
EHB.J.d_01183   3678 BARİKA-İ ZAFER GAMBOTU MAKİNA JURNALİ   109 1916 R.25 EYLÜL-25 KANUN-I EVVEL 1332 / M.8 EKİM 1916-7 OCAK 1917
EHB.J.d_01184   3695 BURAK REİS GANBOTU SEYİR JURNALİ   186 1916 R.1322 / M.1916-1917
EHB.J.d_01185   3711 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ SEYİR JURNALİ   149 1916 R.1332 / M.1916-1917
EHB.J.d_01186   3717 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ SEYİR JURNALİ   175 1916 R.2 MART-14 ŞUBAT 1332/M.15 MART 1916-23 ŞUBAT 1917
EHB.J.d_01187   3737 BURAKREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ   189 1916 R.1332 / M.1916-1917
EHB.J.d_01188   3748 ERTUĞRUL YATI SEYİR JURNALİ   186 1916 R.1332-1333 / M.1916-1917
EHB.J.d_01189   3863 GİRESUN VAPURU SEYİR JURNALİ   184 1916 R.10.TEMMUZ.1332-17.TEMMUZ.1333 / M.23.TEMMUZ.1916-17.TEMMUZ.1917
EHB.J.d_01190   3866 GİRESUN VAPURU SEYİR JURNALİ   192 1916 R.22.HAZİRAN.1332-13.TEMMUZ.1333 / M.05.TEMMUZ.1916-13.TEMMUZ.1917
EHB.J.d_01191   3879 GALATA YATI SEYİR JURNALİ   200 1916 R.26.ŞUBAT.1331-15.ŞUBAT.1332 / M.10.MART.1916-25.ŞUBAT.1917
EHB.J.d_01192   3885 GALATA YATI SEYİR JURNALİ   186 1916 R.1 MART-25 ŞUBAT 1331 / M.14 MART 1915-9 MART 1916
EHB.J.d_01193   3918 İSAREİS GAMBOTU MAKİNE JURNALİ   120 1916 R.1 KANUN-I EVVEL-29 ŞUBAT 1331 / M.14.ARALIK-13.MART.1916
EHB.J.d_01194   3919 İSAREİS GAMBOTU MAKİNE JURNALİ   120 1916 R.1 HAZİRAN-31 AĞUSTOS 1332 / M.14 HAZİRAN-13 EYLÜL 1916
EHB.J.d_01195   3920 İSAREİS GAMBOTU MAKİNE JURNALİ    118 1916 R.1 HAZİRAN-31 AĞUSTOS 1332 / M.14 HAZİRAN-13 EYLÜL 1916
EHB.J.d_01196   3921 İSAREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ    182 1916 R.1 MART 1332-R.18 MART 1333 / M.14.MART.1916-18.MART.1917
EHB.J.d_01197   3935 İCLALİYE KORVETİ LİMAN JURNALİ    175 1916 R.1 KANUN-I EVVEL-29 ŞUBAT 1331 / M.14.ARALIK-13.MART.1916
EHB.J.d_01198   3941 KEMALREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ    181 1916 R.01.MART-15.ŞUBAT.1332 / M.14.MART.1916-24.ŞUBAT.1917
EHB.J.d_01199   3948 KEMALREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ    184 1916 R.01.MART-15.ŞUBAT.1332 / M.14.MART.1916-24.ŞUBAT.1917
EHB.J.d_01200   3997 SELMANPAK GAMBOTU HARP CERİDESİ DEFTERİ   44 1916 R.01.MAYIS-29.KANUN-I SANİ.1332 / M.14.MAYIS.1916-11.ŞUBAT.1917
EHB.J.d_01201   4000 PARS ROMÖRKÖRÜ SEYİR JURNALİ    182 1916 R.25.ŞUBAT.1331-19.TEŞRİN-İ SANİ.1334 / M.09.MART.1916-19.KASIM.1918
EHB.J.d_01202   4155 REŞİT PAŞA VAPURU SEYİR JURNALİ    188 1916 R.1 MART 1332-12 MART 1333 / M.14.03.1916-12.03.1917
EHB.J.d_01203   4156 REŞİT PAŞA VAPURU SEYİR JURNALİ    192 1916 R.1 MART 1332-15 ŞUBAT 1332 / M.14.03.1916-24.02.1917
EHB.J.d_01204   4174 17 NUMARALI MOTOR GAMBOTUNUN SEYİR JURNALİ   186 1916 R.1 MART-5 KANÛN-I SANİ 1332 / M.14 MART 1916-18 OCAK 1917
EHB.J.d_01205   4177 4 NUMARALI RÜSUMAT VAPURU SEYİR JURNALİ   182 1916 R.1 TEMMUZ 1332-29 HAZİRAN 1333 / M.14.07.1916-29.06.1917
EHB.J.d_01206   4201 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU SEYİR JURNALİ   187 1916 R.11 KANUN-I SANİ 1332-1 KANUN-I SANİ 1334 / M.24.01.1916-01.01.1918
EHB.J.d_01207   4287 ZUHAF (MESAHA) KORVETİ SEYİR JURNALİ   187 1916 R.1 MART-15 ŞUBAT 1332 / M.14.03.1916-25.02.1917
EHB.J.d_01208   4289 NUMUNE-İ HAMİYET MUHRİBİ İŞARET JURNALİ   64 1916  M OCAK-ŞUBAT 1916-AĞUSTOS 1916
EHB.J.d_01209   4328 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ SEYİR JURNALİ    186 1916 R.1 MART 1332-15 ŞUBAT 1332-M.14.03.1916-25.02.1917
EHB.J.d_01210   4356 TURGUTREİS ZIRHLISI SEYİR JURNALİ   179 1916 R.1 MART 1332-15 ŞUBAT 1332 / M.14.03.1916-24.02.1917
EHB.J.d_01211   4358 TURGUTREİS ZIRHLISI SEYİR JURNALİ   186 1916 R.6 ŞUBAT 1331-28 OCAK 1332 / M.19.02.1916-10.02.1917
EHB.J.d_01212   4389 SİVRİHİSAR TORPİDOBOTU SEYİR JURNALİ   184 1916 R.28 ŞUBAT 1331-15 ŞUBAT 1332 / M.12.03.1916-28.02.1917
EHB.J.d_01213   4390 SAKIZ GAMBOTU LİMAN JURNALİ   177 1916 R.1 MART 1332-9 ŞUBAT 1332 / M.14.03.1916-22.02.1917
EHB.J.d_01214   4415 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU SEYİR JURNALİ   189 1916 R.8 OCAK 1331-9 OCAK 1332 / M.21.01.1916-22.01.1917
EHB.J.d_01215   4452 SAKIZ GAMBOTU LİMAN JURNALİ   183 1916 R.1 MART 1332-18 KASIM 1339 / M.14.03.1916-18.11.1923
EHB.J.d_01216   4461 DOĞAN GAMBOTU HARP CERİDESİ   6 1916 R.EKİM 1332-ARALIK 1332 / M.EKİM 1916-OCAK 1917
EHB.J.d_01217   3402 NUMUNE-İ HAMİYET MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   81 1917 M.1917
EHB.J.d_01218   3487 MUAVENET-İ MİLLİYE TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ   190 1917 M.1917
EHB.J.d_01219   3488 MUAVENET-İ MİLLİYE TORPİDO MUHRİBİ MAKİNE JURNALİ   112 1917 M.1917-1918
EHB.J.d_01220   3489 MEKRİ GAMBOTU (VAPUR) MAKİNA JURNALİ   82 1917 M.1917
EHB.J.d_01221   3490 YUNUS TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ   104 1917 M.MART-NİSAN-MAYIS 1917
EHB.J.d_01222   3491 SAMSUN TORPİDO MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ   111 1917 M.EYLÜL-EKİM-KASIM 1917
EHB.J.d_01223   3492 NUMÛNE-İ HAMİYYET TORPİDO MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ   111 1917 M.EYLÜL-KASIM 1917
EHB.J.d_01224   3493 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ MAKİNA JURNALİ   59 1917 M.AĞUSTOS-EKİM 1917
EHB.J.d_01225   3504 İNTİBAH MAYIN GEMİSİ SEYİR JURNALİ   185 1917 M.1917-1918
EHB.J.d_01226   3506 PEYK-İ ŞEVKET TORPİDO KRUVAZÖRÜ MAKİNA JURNALİ   85 1917 M.1917-1918
EHB.J.d_01227   3535 HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ   173 1917 M.1917
EHB.J.d_01228   3565 YUNUS TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ   21 1917 M.1917
EHB.J.d_01229   3616 BERK-İ EFŞAN TORPİDOBOTU SEYİR JURNALİ   180 1917 M.1 MART-30 ARALIK 1917
EHB.J.d_01230   3617 AYDINREİS GAMBOTU LİMAN JURNALİ   177 1917 M.7 NİSAN-8 TEMMUZ 1914
EHB.J.d_01231   3673 BARİKA-İ ZAFER GAMBOTU MAKİNA JURNALİ   110 1917 R.1333-1334 / M.1917-1918
EHB.J.d_01232   3674 BARİKA-İ ZAFER GAMBOTU MAKİNA JURNALİ   112 1917 R.1333 / M.1917
EHB.J.d_01233   3675 BARİKA-İ ZAFER GAMBOTU MAKİNA JURNALİ   110 1917 R.26 KANUN-I EVEL 1332-10 NİSAN 1333 / M.08.OCAK.1917-10 NİSAN 1917
EHB.J.d_01234   3727 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ SEYİR JURNALİ   154 1917 R.1 MART-31 KANUN-I EVVEL 1333 / M.1 MART-31 ARALIK 1917
EHB.J.d_01235   3749 ERTUĞRUL YATI SEYİR JURNALİ   187 1917 R.1333-1334 / M.1917-1918
EHB.J.d_01236   3754 ERTUĞRUL YATI SEYİR JURNALİ   183 1917 R.1333-1334 / M.1917-1918
EHB.J.d_01237   3765 DONANMA KOMUTANLIĞI EVRAK KAYIT DEFTERİ   185 1917 R.11 TEŞRİN-İ SANİ 1333-15 AĞUSTOS 1334 / M.11 KASIM 1917-15 AĞUSTOS 1918
EHB.J.d_01238   3860 GİRESUN VAPURU SEYİR JURNALİ   169 1917 R.14.TEMMUZ.1333-01.HAZİRAN.1334 / M.14.TEMMUZ.1917-01.HAZİRAN.1918
EHB.J.d_01239   3861 GİRESUN VAPURU SEYİR JURNALİ   178 1917 R.18.TEMMUZ.1333-07.TEMMUZ.1334 / M.18.TEMMUZ.1917-07.TEMMUZ.1918
EHB.J.d_01240   3875 GALATA YATI SEYİR JURNALİ   178 1917 R.1 MART-31 KANUN-I EVVEL 1333 / M.1 MART-31 ARALIK 1917
EHB.J.d_01241   3922 İSAREİS GAMBOTU MAKİNE JURNALİ   110 1917 R.1 EYLÜL-30 TEŞRİN-İ SANİ 1333 / M.01.EYLÜL-30.KASIM.1917
EHB.J.d_01242   3923 İSAREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ    181 1917 R.19 MART 1333-1 ŞUBAT 1334 / M.19 MART 1917-1 ŞUBAT 1918
EHB.J.d_01243   3949 KEMALREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ    191 1917 R.01.MART-31.KANUN-I EVVEL.1333 / M.01.MART-31.ARALIK.1917
EHB.J.d_01244   3963 KEMALREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ    160 1917 R.01.MART.1333-02.KANUN-I SANİ.1334 / M.01.MART.1917-02.OCAK.1918
EHB.J.d_01245   3970 PEYK-İ ŞEVKET TORPİDO KRUVAZÖRÜ SEYİR JURNALİ    173 1917 R.01.MART-10 TEŞRİN-İ SANİ 1333 / M.01.MART-10.KASIM.1917
EHB.J.d_01246   4001 PARS ROMÖRKÖRÜ SEYİR JURNALİ   94 1917 R.23 NİSAN 1333-22 EYLÜL 1333 / M.23.04.1917-22.09.1917
EHB.J.d_01247   4009 PREVEZE GAMBOTU LİMAN JURNALİ   188 1917 R.1 MART 1333-28 ŞUBAT 1334 / M.01.03.1917-28.02.1918
EHB.J.d_01248   4039 AKHİSAR TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   188 1917 R.24 ARALIK 1332-15 OCAK 1334 / M.06.01.1917-15.01.1918
EHB.J.d_01249   4136 SAKIZ GAMBOTU SEYİR JURNALİ    146 1917 R.14 ŞUBAT 1332-11 ŞUBAT 1334 / M.24.02.1917-11.02.1918
EHB.J.d_01250   4157 REŞİT PAŞA VAPURU SEYİR JURNALİ    192 1917 R.1 MART 1333-31 ARALIK 1333 / M.01.03.1917-31.12.1917
EHB.J.d_01251   4158 REŞİT PAŞA VAPURU SEYİR JURNALİ    190 1917 R.13 MART 1333-9 ŞUBAT 1333 / M.13.03.1917-09.02.1918
EHB.J.d_01252   4175 17 NUMARALI MOTOR GAMBOTUNUN SEYİR JURNALİ   190 1917 R.1 MART 1333-5 OCAK 1334 / M.01.03.1917-05.01.1918
EHB.J.d_01253   4178 4 NUMARALI RÜSUMAT VAPURU SEYİR JURNALİ   190 1917 R.1 TEMMUZ 1333-6 TEMMUZ 1334 / M.01.07.1917-06.07.1918
EHB.J.d_01254   4304 6 NOLU HALİÇ MAYIN TARAMA GEMİSİ SEYİR JURNALİ    168 1917 R.16 MAYIS 1333-2 HAZİRAN 1334 / M.16.05.1917-02.06.1918
EHB.J.d_01255   4325 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    17 1917 R.TEŞRİN-İ EVVEL-KANUN-I EVVEL 1333-M.EKİM-KASIM-ARALIK 1917
EHB.J.d_01256   4329 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ SEYİR JURNALİ    187 1917 R.1 MART 1333-2 MART 1334-M.01.03.1917-02.03.1918
EHB.J.d_01257   4352 TURGUTREİS ZIRHLISI SEYİR JURNALİ   188 1917 R.28 OCAK 1332-13 ŞUBAT 1334 / M.10.02.1917-13.02.1918
EHB.J.d_01258   4357 TURGUTREİS ZIRHLISI LİMAN JURNALİ   181 1917 R.1 MART 1333-15 ŞUBAT 1334 / M.01.03.1917-15.02.1918
EHB.J.d_01259   4458 SİVRİHİSAR TORPİDOBOTU SEYİR JURNALİ   213 1917 R.1 MART 1333-3 MART 1334 / M.01.03.1917-03.03.1918
EHB.J.d_01260   4459 SELANİK MAYIN VE KILAVUZ GEMİSİ LİMAN JURNALİ   189 1917 R.9 MART 1333-12 MART 1334 / M.09.03.1917-12.03.1918
EHB.J.d_01261   20707 MEKRİ SEFİNESİ ELBİSE İSTİHKAK DEFTERİ   99 1917 R.1333-1335/1917-1919
EHB.J.d_01262   20785 KEMAL REİS GAMBOTU ERZAK KAYIT DEFTERİ   37 1918 R.1334-1337(1918-1921)
EHB.J.d_01263   3416 TELSİZ TELGRAF MERKEZİNDEN GÖNDERİLEN HABERLERE MAHSUS DEFTER   85 1918 M.1918
EHB.J.d_01264   3486 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ MAKİNA JURNALİ   108 1918 M.1918
EHB.J.d_01265   3494 MUAVENET-İ MİLLİYE TORPİDO MUHRİBİ MAKİNA JURNAL   108 1918 M.1918
EHB.J.d_01266   3495 NUMÛNE-İ HAMİYYET TORPİDO MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ   104 1918 M.1918
EHB.J.d_01267   3497 ERTUĞRUL KORVETİ VE SÖĞÜTLÜ YATI MAAŞ DEFTERİ   63 1918 M.1918
EHB.J.d_01268   3498 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ MAKİNA JURNALİ   103 1918 M.1918
EHB.J.d_01269   3508 NUMÛNE-İ HAMİYYET TORPİDO MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ   109 1918 M.1918
EHB.J.d_01270   3509 MUAVENET-İ MİLLİYE TORPİDO MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ   109 1918 (M.1 EYLÜL 1918)(M.KASIM 1918)
EHB.J.d_01271   3510 MUAVENET-İ MİLLİYE TORPİDO MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ   109 1918 M.1918
EHB.J.d_01272   3516 PEYK-İ ŞEVKET TORPİDO KRUVAZÖRÜ MAKİNA JURNALİ   107 1918 M.1918
EHB.J.d_01273   3517 SAMSUN TORPİDO MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ   105 1918 M.1918
EHB.J.d_01274   3532 HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ SEYİR JURNALİ   189 1918 M.1918
EHB.J.d_01275   3568 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ MAKİNA JURNALİ   37 1918 M.1918
EHB.J.d_01276   3583 BASRA TORPİDO MUHRİBİ SEYİR JURNALİ   130 1918 M.1918-1919
EHB.J.d_01277   3610 BERK-İ EFŞAN TORPİDOBOTU SEFİNE JURNALİ-GALATA YATI SEFİNE JURNALİ   205 1918 (M.1918)-(M.1919)
EHB.J.d_01278   3672 BARİKA-İ ZAFER GAMBOTU MAKİNA JURNALİ   104 1918 R.1 HAZİRAN 1334-28 ŞUBAT 1335 / M.1 HAZİRAN 1918-28 ŞUBAT 1919
EHB.J.d_01279   3676 BARİKA-İ ZAFER GAMBOTU SEYİR JURNALİ   171 1918 R.29 EYLÜL 1334-8 HAZİRAN 1335 / M.29 EYLÜL 1918-8 HAZİRAN 1919
EHB.J.d_01280   3700 BURAK REİS GANBOTU SEYİR JURNALİ   188 1918 R.1334 / M.1918
EHB.J.d_01281   3701 BURAK REİS GANBOTU SEYİR JURNALİ   190 1918 R.MART 1334-MART 1335 / M.MART-1918-MART 1919
EHB.J.d_01282   3718 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ SEYİR JURNALİ   181 1918 R.1334, 1339-1340 / M.1918, 1923-1924
EHB.J.d_01283   3750 ERTUĞRUL YATI SEYİR JURNALİ   188 1918 R.1 MART 1334-28 ŞUBAT 1335 / 1 MART 1918-28 ŞUBAT 1919
EHB.J.d_01284   3755 ERTUĞRUL YATI SEYİR JURNALİ   190 1918 R.1 MART-6 ARALIK 1334 / M.1 MART-6 ARALIK 1918
EHB.J.d_01285   3819 GİRESUN VAPURU SEYİR JURNALİ   190 1918 R.1334-1335 / M.1918-1919
EHB.J.d_01286   3864 GİRESUN VAPURU SEYİR JURNALİ   191 1918 R.09.AĞUSTOS.1334-15.AĞUSTOS.1335 / M.09.AĞUSTOS.1918-15.AĞUSTOS.1919
EHB.J.d_01287   3871 GİRESUN VAPURU SEYİR JURNALİ   89 1918 R.1 AĞUSTOS-31 KANUN-I EVVEL 1334 / M.1 AĞUSTOS-31 ARALIK 1918
EHB.J.d_01288   3877 GALATA YATI SEYİR JURNALİ   188 1918 R.01.KANUN-I SANİ.1334-31.KANUN-I EVVEL.1335 / M.01.OCAK.1918-31.ARALIK.1919
EHB.J.d_01289   3892 HIZIRREİS GAMBOTU EVRAK KAYIT DEFTERİ   24 1918 R.01.KANUN-I SANİ.1334-01.TEŞRİN-İ EVVEL.1335 / M.01.OCAK.1918-01.EKİM.1919
EHB.J.d_01290   3913 İSAREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ    189 1918 R.01.MART.1334-05.MART.1335/M.01.MART.1918-05.MART.1919
EHB.J.d_01291   3947 KEMALREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ    195 1918 R.02.KANUN-I EVVEL.1334-30.KANUN-I EVVEL.1341/M.02.ARALIK.1918-30.ARALIK.1925
EHB.J.d_01292   3957 KEMALREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ   172 1918 R.1334/M.1918
EHB.J.d_01293   3962 KEMALREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ    190 1918 R.01.KANUN-I SANİ-04.KANUN-I EVVEL.1334 / M.01.OCAK-04.ARALIK.1918
EHB.J.d_01294   3966 PEYK-İ ŞEVKET TORPİDO KRUVAZÖRÜ SEYİR JURNALİ    188 1918 R.01.MART-27.KANUN-I SANİ.1334 / M.01.MART-27.KASIM.1918
EHB.J.d_01295   3968 PEYK-İ ŞEVKET TORPİDO KRUVAZÖRÜ SEYİR JURNALİ    189 1918 R.27.ŞUBAT.1334-01.MART.1335/M.27.ŞUBAT.1918-01.MART.1919
EHB.J.d_01296   4021 ŞİLE VAPURU SEYİR JURNALİ   171 1918 R.30.04.1334-11.02.1335 / M.30.04.1918-11.02.1919
EHB.J.d_01297   4025 TİR-İ MÜJGAN VAPURU SEYİR JURNALİ   189 1918 R.02.09.1334-03.09.1335 / M.02.09.1918-03.09.1919
EHB.J.d_01298   4038 MUSUL TORPİDO MUHRİBİ SEYİR JURNALİ   125 1918 R.1 EKİM 1334-28 ŞUBAT 1335 / M.01.10.1918-28.02.1919
EHB.J.d_01299   4049 MECİDİYE KRUVAZÖRÜ SEYİR JURNALİ   191 1918 R.9 AĞUSTOS 1334-20 TEMMUZ 1335 / M.09.08.1918-20.07.1919
EHB.J.d_01300   4061 FRONS ROMÖRKÖRÜ SEYİR JURNALİ   186 1918 R.21 EKİM 1334-16 KASIM 1334 / M.21.10.1918-16.11.1918
EHB.J.d_01301   4084 MALATYA GAMBOTU SEYİR JURNALİ   69 1918 R.23 EYLÜL 1334-23 KASIM 1334 / M.23.09.1918-23.11.1918 
EHB.J.d_01302   4104 SAMSUN TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ    17 1918 R.6 MART 1334-29 ARALIK 1334 / M.06.03.1918-29.12.1918
EHB.J.d_01303   4105 SAMSUN TORPİDO MUHRİBİ SEYİR JURNALİ    181 1918 R.1 KANUN-I SANİ-25 KANUN-I EVVEL 1334 / 1 OCAK-25 ARALIK 1918
EHB.J.d_01304   4159 REŞİT PAŞA VAPURU SEYİR JURNALİ    189 1918 R.1 OCAK 1334-31 ARALIK 1334 / M.01.01.1918-31.12.1918
EHB.J.d_01305   4160 REŞİT PAŞA VAPURU SEYİR JURNALİ    188 1918 R.1 ŞUBAT 1334-31 ARALIK 1334 / M.01.02.1918-31.12.1918
EHB.J.d_01306   4161 REŞİT PAŞA VAPURU TELSİZ-TELGRAF KAYIT DEFTERİ   190 1918 R.1334-1335 / M.1918-1919
EHB.J.d_01307   4162 REŞİT PAŞA VAPURU TELSİZ-TELGRAF KAYIT DEFTERİ   168 1918 R.1334-1335 / M.1918-1919
EHB.J.d_01308   4176 17 NUMARALI MOTOR GAMBOTUNUN SEYİR JURNALİ   190 1918 R.1 KANÛN-I SANİ 1334-31 KANÛN-I EVVEL 1334 / M.01.01.1918-31.12.1918
EHB.J.d_01309   4179 4 NUMARALI RÜSUMAT VAPURU SEYİR JURNALİ   190 1918 R.1 TEMMUZ 1334-6 KASIM 1334 / M.01.07.1918-06.11.1918
EHB.J.d_01310   4181 10 NUMARALI HALİÇ VAPURU SEYİR JURNALİ   178 1918 R.1 MART 1334-4 TEŞRİN-İ SANİ 1334 / M.01.03.1918-04.11.1918
EHB.J.d_01311   4182 2 NUMARALI RÜSUMAT VAPURU SEYİR JURNALİ   190 1918 R.26 KANÛN-I SANİ 1334-30 KANÛN-I SANİ 1335 / M.26.01.1918-30.01.1919
EHB.J.d_01312   4202 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU SEYİR JURNALİ   184 1918 R.1 OCAK 1334-24 ARALIK 1334 / M.01.01.1918-24.12.1918
EHB.J.d_01313   4203 SULTANHİSAR TORPİDOSU SEYİR JURNALİ   22 1918 R.25 ARALIK 1334-28 OCAK 1335 / M.25.12.1918-28.01.1919
EHB.J.d_01314   4288 ZUHAF KORVETİ SEYİR JURNALİ   190 1918 R.13 KANUN-SANİ 1334-31 KANUN-I EVVEL 1334 / M.13.01.1918-31.12.1918
EHB.J.d_01315   4303 6 NOLU HALİÇ MAYIN TARAMA GEMİSİ SEYİR JURNALİ    190 1918 R.1 HAZİRAN 1334-2 KASIM 1334 / M.01.06.1918-02.11.1918
EHB.J.d_01316   4326 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ SEYİR JURNALİ    190 1918 R.1 MART 1334-22 ŞUBAT 1335-M.01.03.1918-22.02.1919
EHB.J.d_01317   4353 TURGUTREİS ZIRHLISI SEYİR JURNALİ   182 1918 R.14 ŞUBAT 1334-10 ŞUBAT 1335 / M.14.02.1918-10.02.1919
EHB.J.d_01318   4354 TURGUTREİS ZIRHLISI SEYİR JURNALİ   182 1918 R.15 ŞUBAT 1334-3 ŞUBAT 1335 / M.15.02.1918-03.02.1919
EHB.J.d_01319   4371 TURGUTREİS ZIRHLISI LİMAN JURNALİ   107 1918 R.24 EKİM 1334-18 MAYIS 1337 / M.24.10.1918-18.05.1921
EHB.J.d_01320   4388 SİVRİHİSAR TORPİDOBOTU SEYİR JURNALİ   191 1918 R.1 MART 1334-5 MART 1335 / M.01.03.1918-05.03.1919
EHB.J.d_01321   4393 SAKIZ GAMBOTU SEYİR JURNALİ   180 1918 R.17 ŞUBAT 1334-5 ŞUBAT 1335 / M.17.02.1918-05.02.1919
EHB.J.d_01322   4428 URLA VAPURU SEYİR JURNALİ   189 1918 R.4 NİSAN 1334-2 NİSAN 1335 / M.04.04.1918-02.04.1919
EHB.J.d_01323   4451 SAKIZ GAMBOTU SEYİR JURNALİ   194 1918 R.1334 / M.1918
EHB.J.d_01324   4453 SAKIZ GAMBOTU SEYİR JURNALİ   83 1918 R.1334 / M.1918
EHB.J.d_01325   4454 SELANİK MAYIN GEMİSİ SEYİR JURNALİ   183 1918 R.15 MART 1334-1 HAZİRAN 1339 / M.15.03.1918-01.06.1923
EHB.J.d_01326   3459 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ MAKİNA JURNALİ    104 1919 M.1919
EHB.J.d_01327   3460 TURGUTREİS ZIRHLISI EMR-İ YEVMİYE DEFTERİ   22 1919 M.1919-1920
EHB.J.d_01328   3505 İNTİBAH MAYIN GEMİSİ SEFİNE JURNALİ   193 1919 M.1919-1920
EHB.J.d_01329   3519 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ MAKİNA JURNALİ   109 1919 M.1919
EHB.J.d_01330   3520 PEYK-İ ŞEVKET TORPİDO KRUVAZÖRÜ MAKİNA JURNALİ   84 1919 M.1919
EHB.J.d_01331   3538 ERTUĞRUL YATI TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ   40 1919 M.1919-1920
EHB.J.d_01332   3587 BASRA TORPİDO MUHRİBİ SEYİR JURNALİ   160 1919 M.1919
EHB.J.d_01333   3611 BERK-İ EFŞAN SEYİR JURNALİ   188 1919 M.1919
EHB.J.d_01334   3677 BARİKA-İ ZAFER GAMBOTU MAKİNA JURNALİ   109 1919 R.1 MART-21 MART 1335 / M.1 MART-21 MART 1919
EHB.J.d_01335   3694 BURAK REİS GAMBOTU LİMAN JURNALİ   160 1919 R.2 MART 1335-6 TEŞRİN-İ SÂNİ 1338 / M.2 MART 1919-6 KASIM 1922
EHB.J.d_01336   3704 ERTUĞRUL YATI LİMAN JURNALİ   201 1919 R.1335/M.1919
EHB.J.d_01337   3719 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ   20 1919 R.1 KANUN-I SANİ-4 ŞUBAT 1335 / M.1 OCAK-4 ŞUBAT 1919
EHB.J.d_01338   3720 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ   123 1919 R.4 KANUN-I EVVEL 1335-12 TEŞRİN-İ SANİ 1336 / M.4 ARALIK 1919-12 KASIM 1920
EHB.J.d_01339   3726 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ   167 1919 R.5 ŞUBAT 1335-5 KANUN-I SANİ 1336 / M.5 ŞUBAT 1919-5 OCAK 1920
EHB.J.d_01340   3747 DRAÇ TORPİDOBOTU SEYİR JURNALİ   35 1919 R.1 NİSAN-31 MAYIS 1335 / M.1 NİSAN-31 MAYIS 1919
EHB.J.d_01341   3752 ERTUĞRUL YATI LİMAN JURNALİ   190 1919 R.1 MART-29 ŞUBAT 1335 / M.1 MART 1919 - ŞUBAT 1920
EHB.J.d_01342   3818 GİRESUN VAPURU SEYİR JURNALİ   186 1919 R.16 AĞUSTOS 1335-31 TEMMUZ 1336 / M.16.AĞUSTOS.1919-31.TEMMUZ.1920
EHB.J.d_01343   3820 GİRESUN VAPURU SEYİR JURNALİ   183 1919 R.01.TEMMUZ.1335-01.HAZİRAN.1336 / M.01.TEMMUZ.1919-01.HAZİRAN.1920
EHB.J.d_01344   3821 GİRESUN VAPURU SEYİR JURNALİ   218 1919 R.1 KANUN-I SANİ-31 KANUN-I EVVEL 1335 / M.1 OCAK-31 ARALIK 1919
EHB.J.d_01345   3844 HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ (OKUL GEMİSİ) SEYİR JURNALİ   189 1919 R.01.KANUN-I SANİ-16.TEŞRİN-İ EVVEL.1335 / M.01.OCAK-16.EKİM.1919
EHB.J.d_01346   3845 HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ (OKUL GEMİSİ) LİMAN JURNALİ   186 1919 R.1 KANUN-I SANİ-27 HAZİRAN 1335 / M.1 OCAK-27 HAZİRAN 1919
EHB.J.d_01347   3876 GALATA YATI SEYİR JURNALİ   168 1919 R.1 KANUN-I SANİ-24 TEŞRİN-İ SANİ 1335 / M.1 OCAK-24 KASIM 1919
EHB.J.d_01348   3895 HIZIRREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ   142 1919 R.01.MART-31.TEŞRİN-İ EVVEL.1335 / M.01.MART-31.EKİM.1919
EHB.J.d_01349   3896 HIZIRREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ   192 1919 R.1 KANUN-I SANİ 1335-9 KANUN-I SANİ 1336 / M.01.OCAK.1919-09.OCAK.1920
EHB.J.d_01350   3912 İSAREİS GAMBOTU LİMAN JURNALİ   161 1919 R.03.MART.1335-19 KANUN-I SANİ 1336 / M.03.MART.1919-19.OCAK.1920
EHB.J.d_01351   3956 KEMALREİS GAMBOTU LİMAN JURNALİ    180 1919 R.07.KANUN-I SANİ-28.KANUN-I EVVEL.1335 / M.07.OCAK-28.ARALIK.1919
EHB.J.d_01352   4011 PREVEZE GAMBOTU SEYİR JURNALİ   178 1919 R.1 MART 1335-31 OCAK 1336 / M.01.03.1919-31.01.1920
EHB.J.d_01353   4018 KERÇ ROMÖRKÖRÜ SEYİR JURNALİ   192 1919 R.24 MART 1335-22 NİSAN 1335 / M.24.03.1919-22.04.1919
EHB.J.d_01354   4027 TİR-İ MÜJGAN VAPURU LİMAN JURNALİ   173 1919 R.3 EYLÜL 1335-18 OCAK 1335 / M.03.09.1919-18.01.1919
EHB.J.d_01355   4028 TİR-İ MÜJGAN VAPURU SEYİR JURNALİ   134 1919 R.1 ŞUBAT 1335-3 EYLÜL 1335 / M.01.02.1919-03.09.1919
EHB.J.d_01356   4048 MECİDİYE KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ   165 1919 R.20 TEMMUZ 1335-25 HAZİRAN 1336 / M.20.07.1919-25.06.1920
EHB.J.d_01357   4106 SAMSUN TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ    190 1919 R.1 OCAK 1335-31 ARALIK 1335 / M.01.01.1919-31.12.1919
EHB.J.d_01358   4140 SÖĞÜTLÜ YATI SEYİR JURNALİ    191 1919 R.1 OCAK 1335-31 ARALIK 1335 / M.14.01.1919-31.12.1919
EHB.J.d_01359   4163 REŞİT PAŞA VAPURU SEYİR JURNALİ    187 1919 R.1.KANUN-I SANİ 1335-16 HAZİRAN 1335 / M.01.01.1919-16.06.1919
EHB.J.d_01360   4164 REŞİT PAŞA VAPURU SEYİR JURNALİ    192 1919 R.1 OCAK 1335-10 MART 1335 / M.01.01.1919-10.03.1919
EHB.J.d_01361   4180 1 NUMARALI RÜSUMAT VAPURU SEYİR JURNALİ   197 1919 M.25.01.1919-15.06.1920
EHB.J.d_01362   4183 2 NUMARALI RÜSUMAT VAPURU SEYİR JURNALİ   192 1919 R.1 ŞUBAT 1335-29 MAYIS 1335 / M.01.02.1919-29.05.1919
EHB.J.d_01363   4204 SULTANHİSAR TORPİDOSU LİMAN JURNALİ   166 1919 R.31 OCAK 1335-27 ARALIK 1335 / M.31.01.1919-27.12.1919
EHB.J.d_01364   4205 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   193 1919 R.28 KANUN-I EVVEL 1335-31 KANUN-I EVVEL 1336 / M.28.12.1919-31.12.1920
EHB.J.d_01365   4267 NUSRET MAYIN GEMİSİ SEYİR JURNALİ   165 1919 M.07.02.1919-31.12.1919
EHB.J.d_01366   4278 ZUHAF KORVETİ SEYİR JURNALİ   71 1919 R.1 MART 1335-28 ŞUBAT 1335 / M.01.03.1919-28.02.1919
EHB.J.d_01367   4279 ZUHAF KORVETİ SEYİR JURNALİ   176 1919 R.4 OCAK 1335-31 ARALIK 1335 / M.04.01.1919-31.12.1919
EHB.J.d_01368   4284 ZUHAF KORVETİ LİMAN JURNALİ   190 1919 R.1 OCAK 1335-30 NİSAN 1335 / M.01.01.1919-30.04.1919
EHB.J.d_01369   4323 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ SEFİNE JURNALİ    192 1919 R.1 OCAK 1335-5 OCAK 1336 / M.01.01.1919-05.01.1920
EHB.J.d_01370   4351 TURGUTREİS ZIRHLISI SEYİR JURNALİ   173 1919 R.4 ŞUBAT 1335-5 OCAK 1336 / M.04.02.1919-05.01.1920
EHB.J.d_01371   4385 SİVRİHİSAR TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   192 1919 R.6 MART 1335-13 MART 1336 / M.06.03.1919-13.03.1920
EHB.J.d_01372   4392 SAKIZ GAMBOTU LİMAN JURNALİ   175 1919 R.30 KANUN-I SANİ 1335-30 KANUN-I EVVEL 1335 / M.30.01.1919-30.12.1919
EHB.J.d_01373   4405 YAVUZ SULTAN SELİM ZIRHLISI LİMAN JURNALİ   171 1919 R.30 EYLÜL 1335-9 EYLÜL 1336 / M.30.09.1919-09.09.1920
EHB.J.d_01374   4429 URLA VAPURU SEYİR JURNALİ   186 1919 R.1 NİSAN 1335-24 MART 1336 / M.01.04.1919-24.03.1920
EHB.J.d_01375   3511 İNTİBAH MAYIN GEMİSİ SEFİNE JURNALİ   188 1920 M.HAZİRAN-EKİM 1920
EHB.J.d_01376   3521 MUAVENET-İ MİLLİYE TORPİDO MUHRİBİ RUZ-NAMÇE DEFTERİ   16 1920 M.1920
EHB.J.d_01377   3537 MUAVENET-İ MİLLİYE TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ   19 1920 M.1920
EHB.J.d_01378   3540 EVRAK KAYIT DEFTERİ   100 1920 M.1920-1921
EHB.J.d_01379   3612 BERK-İ EFŞAN TORPİDOBOTU SEYİR JURNALİ   183 1920 M.1920
EHB.J.d_01380   3632 21 NO'LU MOTOR SEYİR JURNALİ   158 1920 R.1336-1337 / M.1920-1921
EHB.J.d_01381   3705 ERTUĞRUL YATI LİMAN JURNALİ   123 1920 R.1336 / M.1920
EHB.J.d_01382   3881 GİRESUN VAPURU SEYİR JURNALİ   143 1920 R.1 KANUN-I SANİ-31 AĞUSTOS 1336 / M.1 OCAK-31 AĞUSTOS 1920
EHB.J.d_01383   3884 GİRESUN VAPURU SEYİR JURNALİ   162 1920 R.01.HAZİRAN-21.TEŞRİN-İ EVVEL.1336 / M.01.HAZİRAN-21.EKİM.1920
EHB.J.d_01384   3891 HIZIRREİS GAMBOTU LİMAN JURNALİ   188 1920 R.09.KANUN-I SANİ-23.HAZİRAN.1336 / M.09.OCAK-23.HAZİRAN.1920
EHB.J.d_01385   3894 HIZIRREİS GAMBOTU LİMAN JURNALİ   164 1920 R.11.EYLÜL.1336-11.EYLÜL.1337 / M.11.EYLÜL.1920-11.EYLÜL.1921
EHB.J.d_01386   3910 İSAREİS GAMBOTU LİMAN JURNALİ    15 1920 R.11.NİSAN.1335-13.ŞUBAT.1336/M.11.NİSAN.1919-13.ŞUBAT.1920
EHB.J.d_01387   3911 İSAREİS GAMBOTU LİMAN JURNALİ    171 1920 R.14.ŞUBAT.1336-01 KANUN-I SANİ 1337 / M.14.ŞUBAT.1920-01.OCAK.1921
EHB.J.d_01388   3958 KEMALREİS GAMBOTU SEFİNE JURNALİ    186 1920 R.25 KANUN-I EVVEL1336-26 KANUN-I EVVEL 1337 / M.25.ARALIK.1920-26.ARALIK.1921
EHB.J.d_01389   4054 MECİDİYE KRUVAZÖRÜ SEYİR JURNALİ   165 1920 R.9 TEMMUZ 1336-31 MAYIS 1337 / M.09.07.1920-31.05.1921
EHB.J.d_01390   4101 SAMSUN TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ    73 1920 R.1 OCAK 1336-17 TEMMUZ 1336 / M.01.01.1920-17.07.1920
EHB.J.d_01391   4143 SÖĞÜTLÜ YATI SEYİR JURNALİ    190 1920 R.1.KANUN-I SANİ 1336-31.KANUN-I EVVEL 1336 / M.01.01.1920-31.12.1920
EHB.J.d_01392   4285 ZUHAF KORVETİ LİMAN JURNALİ   185 1920 R.1 KANUN-I SANİ 1336-31 KANUN-I EVVEL 1336 / M.01.01.1920-31.12.1920
EHB.J.d_01393   4355 TURGUTREİS ZIRHLISI LİMAN JURNALİ   83 1920 R.5 OCAK 1336-29 HAZİRAN 1336 / M.05.01.1920-29.06.1920
EHB.J.d_01394   4374 YUNUS TORPİDOBOTU SEYİR JURNALİ   177 1920 R.23 NİSAN 1336-19 AĞUSTOS 1338 / M.23.04.1920-19.08.1922
EHB.J.d_01395   4375 YUNUS TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   142 1920 R.30 MAYIS 1336-27 MART 1337 / M.30.05.1920-27.03.1921
EHB.J.d_01396   4380 SİVRİHİSAR TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   194 1920 R.14 MART 1336-24 MART 1337 / M.14.03.1920-24.03.1921
EHB.J.d_01397   4394 SAKIZ GAMBOTU LİMAN JURNALİ   148 1920 R.1 OCAK 1336-15 EYLÜL 1337 / M.01.01.1920-15.09.1921
EHB.J.d_01398   4397 YAVUZ ZIRHLISI İŞARET DEFTERİ   64 1920 R.25 EYLÜL 1336-11 OCAK 1337 / M.25.09.1920-11.01.1921
EHB.J.d_01399   4406 YAVUZ SULTAN SELİM ZIRHLISI LİMAN JURNALİ   152 1920 R.9 EYLÜL 1336-6 TEMMUZ 1337 / M.09.09.1920-06.07.1921
EHB.J.d_01400   3539 MUSUL TORPİDOBOTU GÜVERTE DEMİRBAŞ EŞYA DEFTERİ   20 1921 M.1921
EHB.J.d_01401   3541 MUAVENET-İ MİLLİYE TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ   179 1921 M.1921
EHB.J.d_01402   3542 FİLOTİLLA KOMODORLUĞU EVRAK KAYIT DEFTERİ   79 1921 M.1921-1922
EHB.J.d_01403   3586 BASRA TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ   162 1921 M.1921-1922
EHB.J.d_01404   3609 BERK-İ EFŞAN TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   178 1921 M.1 OCAK-28 ARALIK 1921
EHB.J.d_01405   3666 BATUM VAPURU SEYİR JURNALİ   157 1921 R.1337-1338 / M.1921-1922
EHB.J.d_01406   3725 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ   178 1921 R.1337-1338 / M.1921-1922
EHB.J.d_01407   3846 HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ (OKUL GEMİSİ) LİMAN JURNALİ   172 1921 R.26 TEŞRİN-İ SANİ 1337-29 TEŞRİN-İ EVVEL 1338 / M.26.KASIM.1921-29.EKİM.1922
EHB.J.d_01408   3898 HIZIRREİS GAMBOTU LİMAN JURNALİ   174 1921 R.8 TEŞRİN-İ EVVEL 1337-13.EYLÜL.1338 / M.08.EKİM.1921-13.EYLÜL.1922
EHB.J.d_01409   3916 İSAREİS GAMBOTU LİMAN JURNALİ    161 1921 R.2.ŞUBAT 1337-30.KANUN-I EVVEL.1337 / M.02.ŞUBAT.1921-30.ARALIK.1921
EHB.J.d_01410   3959 KEMALREİS GAMBOTU LİMAN JURNALİ    164 1921 R.27 KANUN-I EVVEL 1337-17 TEŞRİN-İ SANİ 1338 / M.27.ARALIK.1921-17.KASIM.1922
EHB.J.d_01411   4053 MECİDİYE KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ   162 1921 R.1 HAZİRAN 1337-11 NİSAN 1338 / M.01.06.1921-11.04.1922
EHB.J.d_01412   4206 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   196 1921 R.1 KANUN-I SANİ 1337-3 KANUN-I SANİ 1338 / M.01.01.1921-03.01.1922
EHB.J.d_01413   4286 ZUHAF KORVETİ SEYİR JURNALİ   188 1921 R.1 KANUN-I SANİ 1337-14.08.1337 / M.01.01.1921-14.08.1921
EHB.J.d_01414   4292 NUMUNE-İ HAMİYET MUHRİBİ LİMAN JURNALİ   159 1921 R.28 ARALIK 1337-24 KASIM 1339 / M.28.12.1921-24.11.1923
EHB.J.d_01415   4293 NUMUNE-İ HAMİYET MUHRİBİ LİMAN JURNALİ   172 1921 R.8 OCAK 1337-25 ARALIK 1337 / M.08.01.1921-25.12.1921
EHB.J.d_01416   4327 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ    176 1921 R.22 HAZİRAN 1337-1 HAZİRAN 1338-M.22.06.1921-01.06.1922
EHB.J.d_01417   4372 TURGUTREİS ZIRHLISI LİMAN JURNALİ   149 1921 R.18 MAYIS 1337-4 MART 1338 / M.18.05.1921-04.03.1922
EHB.J.d_01418   4386 SİVRİHİSAR TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   184 1921 R.1 TEMMUZ 1337-23 HAZİRAN 1338 / M.01.07.1921-23.06.1922
EHB.J.d_01419   4396 YAVUZ ZIRHLISI İŞARET DEFTERİ   60 1921 R.15 HAZİRAN 1337-9 ARALIK 1337 / M.15.06.1921-09.12.1921
EHB.J.d_01420   4399 YAVUZ ZIRHLISI LİMAN JURNALİ   174 1921 R.11 AĞUSTOS 1337-24 HAZİRAN 1338 / M.11.08.1921-24.06.1922
EHB.J.d_01421   4400 YAVUZ ZIRHLISI LİMAN JURNALİ   160 1922 M.1922-1923
EHB.J.d_01422   3543 MUAVENET-İ MİLLİYE TORPİDO MUHRİBİ SEYİR JURNALİ   181 1922 M.1922
EHB.J.d_01423   3544 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ SEYİR JURNALİ   66 1922 M.1922
EHB.J.d_01424   3545 TRABZON VAPURU MAKİNA JURNALİ   141 1922 M.1922
EHB.J.d_01425   3595 BASRA TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ   170 1922 M.1922-1923
EHB.J.d_01426   3608 BERK-İ EFŞAN TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   174 1922 M.1922
EHB.J.d_01427   3734 BURAKREİS GAMBOTU LİMAN JURNALİ   145 1922 R.7 TEŞRİN-İ SANİ 1338-15 AĞUSTOS 1339 / M.7 KASIM 1922-15 AĞUSTOS 1923
EHB.J.d_01428   3843 HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ (OKUL GEMİSİ) SEYİR JURNALİ   172 1922 R.1334-M.1918 / R.1338-1339-M.1922-1923
EHB.J.d_01429   3897 HIZIRREİS GAMBOTU LİMAN JURNALİ   158 1922 R.17.EYLÜL.1338-29.TEMMUZ.1339 / M.17.EYLÜL.1922-29.TEMMUZ.1923
EHB.J.d_01430   3915 İSAREİS GAMBOTU LİMAN JURNALİ    186 1922 R.2.KANUN-I SANİ-31.KANUN-I EVVEL 1338 / M.2 OCAK-31 ARALIK 1922
EHB.J.d_01431   3965 PEYK-İ ŞEVKET TORPİDO KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ    174 1922 R.30.EYLÜL.1338-02.EYLÜL.1339 / M.30.EYLÜL.1922-02.EYLÜL.1923
EHB.J.d_01432   4052 MECİDİYE KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ   168 1922 R.10 NİSAN 1338-15 MART 1339 / M.10.04.1922-15.03.1923
EHB.J.d_01433   4190 SEYYAR ALGARİNA VAPURU SEYİR JURNALİ   141 1922 R.1338-1339 / M.1922-1923
EHB.J.d_01434   4207 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   184 1922 R.1 OCAK 1338-25 ARALIK 1338 / M.01.01.1922-25.12.1922
EHB.J.d_01435   4324 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ NÖBET DEVİR-TESLİM DEFTERİ   94 1922 R.23 EKİM 1338-12 MART 1339 / M.23.10.1922-12.03.1923
EHB.J.d_01436   4370 TURGUTREİS ZIRHLISI LİMAN JURNALİ   161 1922 R.5 MART 1338-13 OCAK 1339 / M.05.03.1922-13.01.1923
EHB.J.d_01437   4381 SİVRİHİSAR TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   100 1922 R.1338 / M.1922
EHB.J.d_01438   3424 TRABZON VAPURU MAKİNE JURNALİ DEFTERİ   107 1923 M.1923-1924
EHB.J.d_01439   3512 İNTİBAH MAYIN GEMİSİ LİMAN JURNALİ   185 1923 (M.1 MAYIS 1924-1923)-(M.ŞUBAT 1925)
EHB.J.d_01440   3546 TRABZON VAPURU MAKİNA JURNALİ   109 1923 M.1923
EHB.J.d_01441   3547 MUAVENET-İ MİLLİYE TORPİDO MUHRİBİ GÜVERTE SEYİR DEFTERİ   89 1923 M.1923
EHB.J.d_01442   3548 PEYK-İ ŞEVKET TORPİDO KRUVAZÖRÜ MAKİNA JURNALİ   96 1923 M.1923-1924
EHB.J.d_01443   3549 MUAVENET-İ MİLLİYE TORPİDO MUHRİBİ EVAMİR VE TAMİM SURETLERİ DEFTERİ   171 1923 M.1923-1924
EHB.J.d_01444   3558 TRABZON VAPURU MAKİNA JURNALİ   110 1923 M.1923-1924
EHB.J.d_01445   3589 BASRA TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ   187 1923 M.1923-1924
EHB.J.d_01446   3893 HIZIRREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ   31 1923 R.29 TEMMUZ-22 EYLÜL 1339 / M.29 TEMMUZ-22 EYLÜL 1923
EHB.J.d_01447   3932 İSAREİS GAMBOTU SEFİNE JURNALİ    176 1923 R.01.KANUN-I SANİ-06.KANUN-I EVVEL.1339 / M.01.OCAK-06.ARALIK.1923
EHB.J.d_01448   4059 MECİDİYE KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ   201 1923 R.MART 1339-MART 1340 / M.1923-1924
EHB.J.d_01449   4110 SİVRİHİSAR TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ    98 1923 R.1.KANUN-I SANİ 1339-9 KANUN-I EVVEL 1339 / M.01.01.1923-09.12.1923
EHB.J.d_01450   4318 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ    26 1923 R.1339 / M.1923
EHB.J.d_01451   4319 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ    13 1923 R.21 NİSAN 1339-30 NİSAN 1339 / M.21.04.1923-30.04.1923
EHB.J.d_01452   4426 YUNUS TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   183 1923 R.12 ŞUBAT 1339-12 ŞUBAT 1340 / M.12.02.1923-12.02.1924
EHB.J.d_01453   3557 BERK-İ EFŞAN TORPİDOSU LİMAN JURNALİ   183 1924 M.1924-1925
EHB.J.d_01454   3592 BASRA TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ   129 1924 M.1924
EHB.J.d_01455   3693 BURAK REİS GANBOTU SEYİR JURNALİ   182 1924 R.1340-1341 / M.1924-1925
EHB.J.d_01456   3721 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ SEYİR JURNALİ   153 1924 R.17 TEMMUZ 1340-1 MAYIS 1341 / M.17 TEMMUZ 1924-1 MAYIS 1925
EHB.J.d_01457   3914 İSAREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ   201 1924 R.01.HAZİRAN.1340-27.HAZİRAN.1341 / M.01.HAZİRAN.1924-27.HAZİRAN.1925
EHB.J.d_01458   3960 KEMALREİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ    179 1924 R.01.MART.1340-03.KANUN-I SANİ.1341 / M.01.MART.1924-03.OCAK.1925
EHB.J.d_01459   4034 AKHİSAR TORPİDOBOTU SEYİR JURNALİ   177 1924 R.8 TEMMUZ 1340-23 HAZİRAN 1341 / M.08.07.1924-23.06.1925
EHB.J.d_01460   4058 MECİDİYE KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ   193 1924 R.2 MART 1340-24 ŞUBAT 1341 / M.02.03.1924-24.02.1925
EHB.J.d_01461   4107 SAMSUN TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ    161 1924 R.1 NİSAN 1340-12 ŞUBAT 1341 / M.01.04.1924-12.02.1925
EHB.J.d_01462   4111 SİVRİHİSAR TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ    190 1924 R.1 MART 1340-28 ŞUBAT 1341 / M.01.03.1924-28.02.1925
EHB.J.d_01463   4208 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   205 1924 R.1 MART 1340-28 ŞUBAT 1341 / M.01.03.1924-28.02.1925
EHB.J.d_01464   4253 NUSRET MAYIN GEMİSİ SEYİR JURNALİ   205 1924 R.27 TEŞRİN-İ SÂNİ 1340-31 KANUN-I EVVEL 1341 / M.27.11.1924-31.12.1925
EHB.J.d_01465   4290 NUMUNE-İ HAMİYET MUHRİBİ LİMAN JURNALİ   214 1924 R.1 MART 1340-17 MAYIS 1340 / M.01.03.1924-17.05.1924
EHB.J.d_01466   4365 TURGUTREİS ZIRHLISI SEYİR JURNALİ   189 1924 M.29.02.1924-19.01.1925
EHB.J.d_01467   4377 YUNUS TORPİDOBOTU SEYİR JURNALİ   194 1924 R.14 ŞUBAT 1340-22 ŞUBAT 1342 / M.14.02.1924-22.02.1926
EHB.J.d_01468   4398 YAVUZ ZIRHLISI LİMAN JURNALİ   185 1924 R.1 MART 1340-23 ŞUBAT 1341 / M.01.03.1924-23.02.1925
EHB.J.d_01469   4456 SELANİK MAYIN GEMİSİ SEYİR JURNALİ   186 1924 R.1 MART 1340-28 ŞUBAT 1341 / M.01.03.1924-28.02.1925
EHB.J.d_01470   3513 İNTİBAH MAYIN GEMİSİ SEFİNE JURNALİ   188 1925 (M.TEMMUZ 1925)-(M.TEMMUZ 1926)
EHB.J.d_01471   3555 YUNUS TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ   111 1925 M.1925-1926
EHB.J.d_01472   3591 BASRA TORPİDO MUHRİBİ SEFİNE JURNALİ   175 1925 M.1925
EHB.J.d_01473   3696 BURAK REİS GANBOTU SEYİR JURNALİ   175 1925 R.6 ŞUBAT 1341-31 ARALIK 1341 / M.6 ŞUBAT 1925-31 ARALIK 1925
EHB.J.d_01474   3722 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ   168 1925 R.1 MAYIS 1341/ M.1 MAYIS 1925-6 OCAK 1926
EHB.J.d_01475   3753 ERTUĞRUL YATI SEYİR JURNALİ   186 1925 M.11 TEMMUZ 1925-31 HAZİRAN 1926
EHB.J.d_01476   3769 DONANMA KOMUTANLIĞI TELSİZ TELGRAF KAYIT DEFTERİ   172 1925 R.26 AĞUSTOS 1341-29 AĞUSTOS 1343 / M.26 AĞUSTOS 1925-29 AĞUSTOS 1927
EHB.J.d_01477   3883 GİRESUN VAPURU LİMAN JURNALİ   167 1925 M.31.MAYIS.1925-24.NİSAN.1926
EHB.J.d_01478   3908 HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ SEYİR JURNALİ    180 1925 R.20.TEŞRİN-İ EVVEL.1341-R.7.TEŞRİN-İ EVVEL.1342 / M.20.EKİM.1925-07.EKİM.1926
EHB.J.d_01479   3946 KARADENİZ BAHRİYE KUMANDANLIĞI MUHAFAZA TABURU JURNALİ    186 1925 R.23.HAZİRAN.1341-M.23.HAZİRAN.1925-01.HAZİRAN.1926
EHB.J.d_01480   3995 AMASRA SAHİL BATARYA KOMUTANLIĞI VUKUAT KAYIT DEFTERİ   185 1925 M.01.EKİM.1925-03.EYLÜL.1926
EHB.J.d_01481   4040 AKHİSAR TORPİDOBOTU SEYİR JURNALİ   33 1925 R.24 HAZİRAN 1341-26 AĞUSTOS 1341 / M.24.06.1925-26.08.1925
EHB.J.d_01482   4050 MECİDİYE KRUVAZÖRÜ LİMAN JURNALİ   179 1925 R.1 MART 1341-14 ŞUBAT 1342 / M.01.03.1925-14.02.1926
EHB.J.d_01483   4102 SAMSUN TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ    177 1925 R.3 MART 1341-16 ŞUBAT 1342 / M.03.03.1925-16.02.1926
EHB.J.d_01484   4115 SÖĞÜTLÜ YATI LİMAN JURNALİ    189 1925 R.29 AĞUSTOS 1341 (1925) / M.31.08.1926
EHB.J.d_01485   4191 SEYYAR ALGARİNA VAPURU SEYİR JURNALİ   186 1925 R.1 KANUN-I SANİ-31 KANUN-I EVVEL 1341 / M.1 OCAK-31 MART 1925
EHB.J.d_01486   4209 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   185 1925 R.1 MART 1341 (1925)-31 KANUN-I SANİ (OCAK) 1926
EHB.J.d_01487   4322 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ    10 1925 R.21 KANUN-I EVVEL 1341-31 KANUN-I EVVEL 1341 / M.21.12.1925-31.12.1925
EHB.J.d_01488   4366 TURGUTREİS ZIRHLISI SEYİR JURNALİ   174 1925 R.1 OCAK 1341-6 ARALIK 1341 / M.01.01.1925-06.12.1925
EHB.J.d_01489   4368 TURGUTREİS ZIRHLISI SEYİR JURNALİ   182 1925 R.6 KANÛN-I EVVEL 1341 / M.6 ARALIK 1925-21 TEŞRİN-İ SANİ (KASIM) 1926
EHB.J.d_01490   4402 YAVUZ ZIRHLISI LİMAN JURNALİ   177 1925 R.1 MART 1341 (M.01.03.1925)-9 ŞUBAT 1926
EHB.J.d_01491   3272 BASRA MUHRİBİ DEMİRBAŞ DEFTERİ   36 1926 M.1926
EHB.J.d_01492   3514 İNTİBAH MAYIN GEMİSİ SEFİNE JURNALİ   188 1926 (M.TEMMUZ 1926)-(M.TEMMUZ 1927)
EHB.J.d_01493   3554 HAMİDİYE VE PEYK-İ ŞEVKET SEFİNELERİNİN TEFTİŞATI HAKKINDA MÜTALAAT VE ÇEŞİTLİ TAMİMLER DEFTERİ   35 1926 M.1926
EHB.J.d_01494   3561 HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ'NÜN GÜVERTE, MAKİNA, İŞARET, TELSİZ-TELGRAF, ELEKTRİK, SEYİR DEMİRBAŞ DEFTERİ   45 1926 M.1926-1928
EHB.J.d_01495   3594 BASRA TORPİDO MUHRİBİ SEFİNE JURNALİ   187 1926 M.1926
EHB.J.d_01496   3702 BURAKREİS GAMBOTU LİMAN JURNALİ   188 1926 M.1 OCAK 1926-1 OCAK 1927
EHB.J.d_01497   3723 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ SEYİR JURNALİ   189 1926 M.1926
EHB.J.d_01498   3728 KARADENİZ BAHRİYE KUMANDANLIĞI KIYI BATARYALARI (OĞUZ BATARYASI, 49 NO'LU BATARYA, SAMSUN SAHİL BATARYALARI KUM.LIĞI) GÜNLÜK FAALİYET KAYIT DEFTERİ   185 1926 1 MAYIS 1926-6 HAZİRAN 1927
EHB.J.d_01499   3751 ERTUĞRUL YATI SEYİR JURNALİ   188 1926 M.1 TEMMUZ 1926-30 HAZİRAN 1927
EHB.J.d_01500   3824 GAYRET MAYIN GEMİSİ LİMAN JURNALİ   191 1926 M.01.HAZİRAN-18.TEMMUZ.1926
EHB.J.d_01501   3882 GİRESUN VAPURU LİMAN JURNALİ   190 1926 M.23.MAYIS.1926-26.MAYIS.1927
EHB.J.d_01502   3961 KEMALREİS GAMBOTU LİMAN JURNALİ    189 1926 M.01.OCAK.1926-05.OCAK.1927
EHB.J.d_01503   3996 AMASRA SAHİL BATARYA KOMUTANLIĞI VUKUAT KAYIT DEFTERİ   179 1926 M.01.KASIM.1926-14.EKİM.1927
EHB.J.d_01504   4103 SİVRİHİSAR TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ    190 1926 1 ŞUBAT 1926-3 ŞUBAT 1927
EHB.J.d_01505   4109 SAMSUN TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ    189 1926 R.1 NİSAN 1926-31 MART 1927
EHB.J.d_01506   4114 SÖĞÜTLÜ YATI SEYİR JURNALİ    190 1926 M.01.03.1926-31.08.1927
EHB.J.d_01507   4120 AKDENİZ BAHRİYE KOMUTANLIĞI GÜNLÜK VUKUAT JURNALİ   181 1926 M.01.06.1926-15.12.1927
EHB.J.d_01508   4192 SEYYAR ALGARİNA VAPURU SEYİR JURNALİ   188 1926 M.1 OCAK 1926-31 ARALIK 1926
EHB.J.d_01509   4210 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   188 1926 M.01.02.1926-01.02.1927
EHB.J.d_01510   4306 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ    185 1926 1 KANUN-I SANİ (OCAK)-31 KANUN-I EVVEL (ARALIK) 1926
EHB.J.d_01511     GİRESUN SEFİNESİ LİMAN JURNALİ   16 1926 M. 1926
EHB.J.d_01512   4320 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ    15 1926 M.26.05.1926-22.06.1926
EHB.J.d_01513   4321 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ LİMAN JURNALİ    13 1926 M.06.04.1926-29.04.1926
EHB.J.d_01514   4346 SAMSUN SAHİL BATARYA KOMUTANLIĞI GÜNLÜK VUKUAT JURNALİ   184 1926 M.01.05.1926-27.09.1927
EHB.J.d_01515   4367 TURGUTREİS ZIRHLISI LİMAN JURNALİ   164 1926 M.27.11.1926-10.10.1927
EHB.J.d_01516   4378 YUNUS TORPİDOBOTU SEFİNE JURNALİ   188 1926 M.23 ŞUBAT 1926-26 ŞUBAT 1927
EHB.J.d_01517   4403 YAVUZ ZIRHLISI LİMAN JURNALİ   188 1926 M.1 OCAK 1926-31 ARALIK 1926
EHB.J.d_01518   4404 YAVUZ ZIRHLISI LİMAN JURNALİ   182 1926 M.31 ARALIK 1926-20 ARALIK 1927
EHB.J.d_01519   3474 SAMSUN TORPİDO MUHRİBİ DEMİRBAŞ DEFTERİ   97 1927 M.1927
EHB.J.d_01520   3515 İNTİBAH MAYIN GEMİSİ SEYİR JURNALİ   188 1927 (M.TEMMUZ 1927)-(M.TEMMUZ 1928)
EHB.J.d_01521   3552 YUNUS TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ   108 1927 (M.1 MART)-(M.31 MAYIS 1927)
EHB.J.d_01522   3569 YUNUS TORPİDOBOTU MAKİNA JURNALİ   96 1927 (M.1 ARALIK 1927)-(M.29 ŞUBAT 1928)
EHB.J.d_01523   3698 BURAK REİS GAMBOTU SEYİR JURNALİ   190 1927 M.1927
EHB.J.d_01524   3724 BERK-İ SATVET TORPİDO KRUVAZÖRÜ SEYİR JURNALİ   188 1927 M.01.01.1927-31.12.1927
EHB.J.d_01525   3964 KEMALREİS GAMBOTU LİMAN JURNALİ    186 1927 M.01.OCAK (KANUN-I SANİ)-11.KASIM (KANUN-I SANİ) 1927
EHB.J.d_01526   3999 AMASRA SAHİL BATARYA KUMANDANLIĞI VUKUAT KAYIT DEFTERİ   178 1927 M.15 TEŞRİN-İ EVVEL (EKİM) 1927-31 KANUN-I SANİ (OCAK) 1928
EHB.J.d_01527   4116 SÖĞÜTLÜ YATI SEYİR JURNALİ    185 1927 1 EYLÜL 1927-8 HAZİRAN 1928
EHB.J.d_01528   4193 SEYYAR ALGARİNA VAPURU LİMAN JURNALİ   188 1927 M.1 OCAK 1927-31 ARALIK 1927
EHB.J.d_01529   4211 SULTANHİSAR TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   190 1927 M.1927
EHB.J.d_01530   4309 TAŞOZ TORPİDO MUHRİBİ SEYİR JURNALİ    184 1927 2 OCAK 1927-29 ARALIK 1927
EHB.J.d_01531   4347 SAMSUN SAHİL BATARYALARI KOMUTANLIĞI GÜNLÜK VUKUAT JURNALİ   179 1927 M.1 TEŞRİN-İ EVVEL (EKİM) 1927-31 KANÛN-I SANİ (OCAK) 1928
EHB.J.d_01532   4369 TURGUTREİS ZIRHLISI LİMAN JURNALİ   183 1927 M.10 TEŞRİN-İ EVVEL (EKİM) 1927-30 EYLÜL 1928
EHB.J.d_01533   4379 YUNUS TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   175 1927 M.1 MART 1927-31 KANUN-I SANİ (OCAK) 1928
EHB.J.d_01534   4401 YAVUZ ZIRHLISI LİMAN JURNALİ   181 1927 M.21 KANUN-I EVVEL (ARALIK) 1927-5 KANUN-I EVVEL (ARALIK) 1928
EHB.J.d_01535   3438 MECİDİYE KRUVAZÖRÜ DEMİRBAŞ EŞYA DEFTERİ   100 1928 M.1928
EHB.J.d_01536   3553 17 NO'LU MOTOR GAMBOTU GÜVERTE DEMİRBAŞ DEFTERİ   12 1928 M.1928
EHB.J.d_01537   3559 SEFAİN VE MEVAKİ DEMİRBAŞ EŞYA DEFTERİ   18 1928 M.1928
EHB.J.d_01538   3817 II. İNÖNÜ DENİZALTI GEMİSİ SEYİR JURNALİ   188 1928 M.01.TEMMUZ.1928-02.TEMMUZ.1929
EHB.J.d_01539   4194 SEYYAR ALGARİNA VAPURU LİMAN JURNALİ   188 1928 M.1 OCAK 1928-31 ARALIK 1928
EHB.J.d_01540   4345 SAMSUN SAHİL BATARYA KOMUTANLIĞI GÜNLÜK VUKUAT JURNALİ   180 1928 M.11.02.1928-31.01.1929
EHB.J.d_01541   4376 YUNUS TORPİDOBOTU LİMAN JURNALİ   179 1928 M.1 ŞUBAT 1928-13 HAZİRAN 1928
EHB.J.d_01542   3560 SEFAİN VE MEVAKİ DEMİRBAŞ EŞYA DEFTERİ   4 1929 M.1929
EHB.J.d_01543   3664 DENİZALTI KOMUTANLIĞI NÖBET DEFTERİ (MEVKİ JURNALİ)   178 1929 M.1929
EHB.J.d_01544   3816 II. İNÖNÜ DENİZALTI GEMİSİ SEYİR JURNALİ   180 1929 M.01.TEMMUZ.1929-31.ARALIK.1929
EHB.J.d_01545   4195 SEYYAR ALGARİNA VAPURU SEYİR JURNALİ   187 1929 M.01.01.1929-31.12.1929
EHB.J.d_01546   4142 SEYYAR VAPURU SEYİR JURNALİ    177 1930 M.01.01.1930-08.12.1930
EHB.J.d_01547   4213 NUSRET MAYIN GEMİSİ SEYİR JURNALİ   373 1931 1 OCAK 1931-2 MAYIS 1932
EHB.J.d_01548   4214 NUSRET MAYIN GEMİSİ SEYİR JURNALİ   377 1932 M.01.05.1932-05.05.1933
EHB.J.d_01549   4215 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   95 1933 01.01.1933-31.01.1933
EHB.J.d_01550   4216 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   94 1933 1 ŞUBAT-28 ŞUBAT 1933
EHB.J.d_01551   4217 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   94 1933 M.01.04.1933-30.04.1933
EHB.J.d_01552   4218 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   92 1933 M.01.05.1933-31.05.1933
EHB.J.d_01553   4219 NUSRET MAYIN GEMİSİ SEYİR JURNALİ   377 1933 M.01.05.1933-31.12.1933
EHB.J.d_01554   4220 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   94 1933 M.01.06.1933-30.06.1933
EHB.J.d_01555   4221 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   94 1933 01.07.1933-31.07.1933
EHB.J.d_01556   4222 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   94 1933 M.01.08.1933-29.08.1933
EHB.J.d_01557   4223 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   94 1933 01.08.1933-18.09.1933
EHB.J.d_01558   4224 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   94 1933 01.10.1933-31.10.1933
EHB.J.d_01559   4225 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   95 1933 01.11.1933-30.11.1933
EHB.J.d_01560   4226 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   94 1933 01.12.1933-31.12.1933
EHB.J.d_01561   4227 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   94 1934 01.01.1934-31.01.1934
EHB.J.d_01562   4228 NUSRET MAYIN GEMİSİ SEYİR JURNALİ   367 1934 01.01.1934-31.12.1934
EHB.J.d_01563   4229 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   93 1934 1 ŞUBAT-28 ŞUBAT 1934
EHB.J.d_01564   4230 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   95 1934 1 MART-31 MART 1934
EHB.J.d_01565   4231 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   90 1934 01.04.1934-30.04.1934
EHB.J.d_01566   4232 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   94 1934 01.05.1934-31.05.1934
EHB.J.d_01567   4233 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   94 1934 1 HAZİRAN-30 HAZİRAN 1934
EHB.J.d_01568   4234 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   94 1934 1 TEMMUZ-31 TEMMUZ 1934
EHB.J.d_01569   4235 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   94 1934 01.08.1934-31.08.1934
EHB.J.d_01570   4236 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   94 1934 01.09.1934-30.09.1934
EHB.J.d_01571   4237 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   93 1934 01.10.1934-31.10.1934
EHB.J.d_01572   4238 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   95 1934 01.11.1934-30.11.1934
EHB.J.d_01573   4239 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   95 1934 01.12.1934-31.12.1934
EHB.J.d_01574   4240 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   95 1935 1 OCAK 1935-31 OCAK 1935
EHB.J.d_01575   4241 NUSRET MAYIN GEMİSİ SEYİR JURNALİ   369 1935 M.01.01.1935-31.12.1935
EHB.J.d_01576   4242 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   94 1935 01.02.1935-28.02.1935
EHB.J.d_01577   4243 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   95 1935 M.01.03.1935-31.03.1935
EHB.J.d_01578   4244 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   93 1935 M.01.04.1935-30.04.1935
EHB.J.d_01579   4245 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   95 1935 M.01.05.1935-31.05.1935
EHB.J.d_01580   4246 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   93 1935 M.01.06.1935-30.06.1935
EHB.J.d_01581   4247 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   95 1935 M.01.07.1935-31.07.1935
EHB.J.d_01582   4248 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   95 1935 M.01.08.1935-31.08.1935
EHB.J.d_01583   4249 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   95 1935 M.01.09.1935-30.09.1935
EHB.J.d_01584   4250 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   95 1935 M.01.10.1935-31.10.1935
EHB.J.d_01585   4251 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   93 1935 M.01.11.1935-31.11.1935
EHB.J.d_01586   4252 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   95 1935 M.01.12.1935-31.12.1935
EHB.J.d_01587   4260 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   94 1936 M.01.04.1936-30.04.1936
EHB.J.d_01588   4261 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   94 1936 M.01.03.1936-31.03.1936
EHB.J.d_01589   4262 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   94 1936 M.01.12.1936-31.12.1936
EHB.J.d_01590   4263 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   94 1936 M.01.11.1936-30.11.1936
EHB.J.d_01591   4264 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   94 1936 M.01.10.1936-31.10.1936
EHB.J.d_01592   4265 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   94 1936 M.01.08.1936-31.08.1936
EHB.J.d_01593   4266 NUSRET MAYIN GEMİSİ SEYİR JURNALİ   362 1936 1 OCAK-19 ARALIK 1936
EHB.J.d_01594   4268 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   94 1936 M.01.02.1936-29.02.1936
EHB.J.d_01595   4269 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   95 1936 M.01.01.1936-31.01.1936
EHB.J.d_01596   4270 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   94 1936 M.01.07.1936-31.07.1936
EHB.J.d_01597   4271 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   94 1936 M.01.06.1936-30.06.1936
EHB.J.d_01598   4272 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ   91 1936 M.01.05.1936-31.05.1936
EHB.J.d_01599   4305 NUSRET MAYIN GEMİSİ MAKİNA JURNALİ    93 1936 1 EYLÜL-30 EYLÜL 1936
EHB.J.d_01600   2778 NECMİFEŞAN KORVETİ YEDEK EŞYA DEFTERİ   16 1845 M.1845-1847
EHB.J.d_01601   2783 İŞARET JURNALİ   47 1847 M. 1847
EHB.J.d_01602   3707 İŞARET JURNALİ   155 1847 M. 1847
EHB.J.d_01603   3709 İŞARET JURNALİ   157 1848 M. 1848
EHB.J.d_01604   2786 TALİA VAPURU MÜHİMMAT SARF CETVELİ   22 1850 M. 1850-1854
EHB.J.d_01605   2788 PERVİN MISTIKASI İRAT MASRAF DEFTERİ   7 1851 M. 1851-1852
EHB.J.d_01606   2789 PERVİN MISTIKASI YEVMİYE DEFTERİ   21 1851 M.1851-1852
EHB.J.d_01607     KAVS-I ZAFER BRİKİ SEFAİN JURNALİ   100 1860 M.1860-1861
EHB.J.d_01608     NECM-İ ŞEREF VAPURU SEFAİN JURNALİ   13 1861 M. 1861
EHB.J.d_01609   2945 ZİVER-İ DERYA BRİKİ ERZAK MUHASEBE DEFTERİ   38 1862 M.1862-1863
EHB.J.d_01610     SULHİYE VAPURU SEFAİN JURNALİ   17 1862 M. 1862
EHB.J.d_01611     AHTER-İ BRİK SEFAİN JURNALİ   37 1862 M.1862-1863
EHB.J.d_01612     ARAYİŞ-İ DERYA KORVETİ SEFAİN JURNALİ   15 1863 M.1863
EHB.J.d_01613     AHTER BRİKİ SEFAİN JURNALİ   19 1863 M.1863
EHB.J.d_01614     AHTER BRİKİ SEFAİN JURNALİ   55 1863 M.1863
EHB.J.d_01615     ARAYİŞ-İ DERYA KORVETİ SEFAİN JURNALİ   19 1863 M.1863
EHB.J.d_01616     MISTIKA-İ HÜMAYUN SEFAİN JURNALİ   359 1864 M.1864-1865
EHB.J.d_01617   3031 SEFAİN EFRAD TERFİ DEFTERİ   21 1864 M.1864-1866
EHB.J.d_01618     MAHMUDİYE FIRKATEYNİ SEFAİN JURNALİ   59 1868 M.1868-1869
EHB.J.d_01619   3187 SEFAİN DEMİRBAŞ EŞYA DEFTERİ   24 1868 M.1868-1869
EHB.J.d_01620   3113 SEFAİN ERZAK MUHASEBE DEFTERİ   13 1870 M.1870-1871
EHB.J.d_01621   3114 MUHBİR-İ SÜRUR FIRKATEYNİ MASARİF DEFTERİ   8 1870 M.1870-1871
EHB.J.d_01622   3115 MUSUL VAPURU MUHASEBE DEFTERİ   22 1870 M.1870-1871
EHB.J.d_01623   3116 AKKA VAPURU MUHASEBE DEFTERİ   11 1870 M.1870-1871
EHB.J.d_01624   3118 SELİMİYE FIRKATEYNİ MUHASEBE DEFTERİ   19 1871 M.1871-1872
EHB.J.d_01625   3119 SEYYAR VAPURU MUHASEBE DEFTERİ   10 1871 M.1871-1872
EHB.J.d_01626   3120 İŞKODRA VAPURU MUHASEBE DEFTERİ   10 1871 M.1871-1872
EHB.J.d_01627   3121 POTGORİÇE ZIRHLI DUBASI MUHASEBE DEFTERİ   10 1871 M.1871-1872
EHB.J.d_01628   3122 ŞADİYE KALYONU ERZAK MUHASEBE DEFTERİ   8 1871 M.1871-1872
EHB.J.d_01629   3123 ZIRHLI DUBALAR ERZAK MUHASEBE DEFTERİ   11 1871 M.1871-1872
EHB.J.d_01630   3125 PREVEZE MISTIKASI İLE SALAHOR KOTRASI MUHASEBE DEFTERİ   16 1871 M.1871-1872
EHB.J.d_01631   3126 AYNALIKAVAK VAPURU MUHASEBE DEFTERİ   10 1871 M.1871-1872
EHB.J.d_01632   3127 ESER-İ HAYR VAPURU MUHASEBE DEFTERİ   8 1871 M.1871-1872
EHB.J.d_01633     ERTUĞRUL FIRKATEYNİ LİMAN JURNALİ   5 1874 M.1874
EHB.J.d_01634   3138 İŞARET JURNALİ   84 1879 M.1879-1880