Loading
THE GENERAL STAFF OF THE NAVAL COMMANDERSHIP

 

FON KODU ve DEFTER NU.   ENV. NU.   Eski Fon Nu. DEFTER ADI SAYFA SAYISI VARAK ADEDİ Kapsadığı Tarih
    Rumi Miladi
EHB.d_00001   4576   2 VAZİFE İLE GÖNDERİLEN GEMİLERİN KAYIT DEFTERİ 198   1279-1281 1863-1866
EHB.d_00002   4580   6 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ 283   1293-1310 M.1877-1895
EHB.d_00003   4584   8 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ 180   1295-1301   M.1879-1886
EHB.d_00004   4621   42 TERCÜMELER DEFTERİ 250   1295  M.1879-1880
EHB.d_00005   4585   8A İLAM, MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ 191   1296-1300 M.1880-1885
EHB.d_00006   4589   11 TUNA NEHRİNDE ÇARPIŞAN İKİ GEMİ İÇİN TANZİM EDİLEN PROTOKOL DEFTERİ (FRANSIZCA) 130   1298  M.1882-1883
EHB.d_00007   4590   12 SEYİR JURNALLERİ HÜLASASI DOSYASI   160 1300 R.1300-1302 / M.1884-1887
EHB.d_00008   4591   13 İLAM VE TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   148 1301 M.1885-1886
EHB.d_00009   4592   14 BATTAL MAZBATA VE MÜZEKKERE DEFTERİ 375   1301-1313 M.1885-1898
EHB.d_00010   4593   15 İLAM VE MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   92 1302 M.1886-1887
EHB.d_00011   4594   16 TEZAKİR VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ   103 1302 M.1886-1889
EHB.d_00012   4595   17 İLAM, MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   92 1303 M.1887-1889
EHB.d_00013   4596   18 ARAZİ MUSAKKAFAT İSTATİSTİK CETVELİ 67   1303 M.1887-1888
EHB.d_00014   4598   20 MÜZEKKERE, TAHRİRAT, MÜSVEDDE DEFTERİ   65 1304 M.1888-1889
EHB.d_00015   4599   21 İLAM, MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   103 1304 M.1888-1889
EHB.d_00016   4600   22 SEYİR JURNALLERİ HÜLASASI DEFTERİ   13 1305-1316 M.1889-1901
EHB.d_00017   4603   24 TEZKERE VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ   96 1305-1306 M.1889-1891
EHB.d_00018   4604   25 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   51 1305 M.1889-1890
EHB.d_00019   4605   26 İLAM, MÜZEKKERE, MÜSVEDDE DEFTERİ   86 1305 M.1889-1890
EHB.d_00020   4606   27 İLAM, MÜZEKKERE, MÜSVEDDE DEFTERİ   130 1305-1306 M.1889-1891
EHB.d_00021   4608   29 İLAM, MÜZEKKERE, MÜSVEDDE DEFTERİ   40 1306 M.1890-1891
EHB.d_00022   4609   30 TEZAKİR VE TAHRİRAT DEFTERİ   49 1307 M.1891-1892
EHB.d_00023   4610   31 MÜZEKKERE, İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   92 1307 M.1891-1892
EHB.d_00024   4611   32 İLAM VE MÜZEKKERE DEFTERİ   76 1308 M.1892-1893
EHB.d_00025   4612   33 TEZAKİR VE İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   31 1308 M.1892-1893
EHB.d_00026   4613   34 TEZAKİR VE TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ   23 1309 M.1893-1894
EHB.d_00027   4614   35 İDARE-İ MAHSUSA NAVUL DEFTERİ   8 1309 M.1893-1894
EHB.d_00028   4615   36 İLAM, MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   53 1309 M.1893-1894
EHB.d_00029   4616   37 MÜZEKKERE VE İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   120 1310 M.1894-1895
EHB.d_00030   4617   38 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   24 1310 M.1894-1895
EHB.d_00031   4618   39 SATILAN KİTAPLAR KAYIT DEFTERİ 19   1311 M.1895-1896
EHB.d_00032   4619   40 MÜZEKKERE VE İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   103 1311 M.1895-1896
EHB.d_00033   4620   41 TEZÂKİR VE MUHARRERAT MÜSVEDDE DEFTERİ   12 1311 M.1895-1896
EHB.d_00034   4623   43 TEZAKİR VE MUHARRERAT MÜSVEDDE DEFTERİ   16 1312 M.1896-1897
EHB.d_00035   4624   44 EVRAK KAYIT DEFTERİ 154   1313-1319  M.1897-1904
EHB.d_00036   4625   45 İLAM VE MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   105 1313 M.1897-1898
EHB.d_00037   4626   46 İLAM, MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   68 1314 M.1898-1899
EHB.d_00038   4627   47 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ   13 1314 M.1898-1899
EHB.d_00039   4628   48 MÜZEKKERE VE İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   69 1315 M.1899-1900
EHB.d_00040   4629   49 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   62 1316 M.1900-1901
EHB.d_00041   4630   50 MALZEME VE KİTAP TEVZİİ DEFTERİ 76   1314 R.1314-1319 / M.1898-1904, R.1324-1325 / M.1908-1910
EHB.d_00042   4632   52 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   39 1318 M.1902-1903
EHB.d_00043   4633   53 İLAM, MAZBATA MÜSVEDDE DEFTERİ   18 1318 M.1902-1903
EHB.d_00044   4634   54 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   21 1318 M.1902-1903
EHB.d_00045   4635   55 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ   99 1319 M.1903-1904
EHB.d_00046   4636   56 MÜZEKKERE, MÜSVEDDE DEFTERİ   47 1319 M.1903-1904
EHB.d_00047   4637   57 KARAR MÜSVEDDE DEFTERİ   97 1319 M.1903-1904
EHB.d_00048   4638   58 EVRAK KAYIT VE HAVALE DEFTERİ   99 1319 M.1903-1904
EHB.d_00049   4639   59 EVRAK KAYIT VE HAVALE DEFTERİ   79 1319 M.1903-1904
EHB.d_00050   4640   60 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   96 1319 M.1903-1904
EHB.d_00051   4641   61 TAHRİRAT VE İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   46 1319 M.1903-1904
EHB.d_00052   4642   62 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ   141 1319 M.1903-1904
EHB.d_00053   4643   63 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   85 1319 M.1903-1904
EHB.d_00054   4644   64 EVRAK HAVALE DEFTERİ   50 1319 M.1903-1904
EHB.d_00055   4645   65 EVRAK KAYIT VE HAVALE DEFTERİ   98 1319 M.1903-1904
EHB.d_00056   4646   66 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   98 1319 M.1903-1904
EHB.d_00057   4648   68 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ   103 1319 R.KANUN-I EVVEL 1319-NİSAN 1320 / M.ARALIK 1903-MAYIS 1904
EHB.d_00058   4647   67 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   83 1320 M.1904
EHB.d_00059   4649   69 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   103 1320 M.1904-1905
EHB.d_00060   4650   70 HUSUSİ MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ    103 1320 M.1904-1905
EHB.d_00061   4651   71 MÜZEKKERE DEFTERİ   100 1320 M.1904-1905
EHB.d_00062   4652   72 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   134 1320 M.1904-1905
EHB.d_00063   4653   73 EVRAK KAYIT DEFTERİ   65 1320 M.1904-1905
EHB.d_00064   4654   74 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   98 1320 M.1904-1905
EHB.d_00065   4655   75 EVRAK KAYIT DEFTERİ   277 1320 M.1904-1905
EHB.d_00066   4656   76 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   94 1320 M.1904-1905
EHB.d_00067   4657   77 TEZKERE VE MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   105 1320 M.1904-1905
EHB.d_00068   4658   78 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ   106 1320 M.1904
EHB.d_00069   4660   80 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   98 1320 M.1904-1905
EHB.d_00070   4661   81 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   101 1320 M.1904-1905
EHB.d_00071   4662   82 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   101 1320 M.1904-1905
EHB.d_00072   4663   83 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   18 1320 M.1904-1905
EHB.d_00073   4664   85 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   98 1320 M.1904-1905
EHB.d_00074   4665   87 İLAM, TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   99 1320 M.1904-1905
EHB.d_00075   4666   88 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   100 1320 M.1904-1905
EHB.d_00076   4667   89 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   141 1320 M.1904-1905
EHB.d_00077   4668   89A İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   98 1320 M.1904-1905
EHB.d_00078   4672   93 MARUZAT, HUSUSİ İRADE-İ SENİYYE ZİMMET DEFTERİ   103 1320 M.1904-1905
EHB.d_00079   4682   102 EVRAK KAYIT VE HAVALE DEFTERİ   181 1320 M.1904-1906
EHB.d_00080   4698   118 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ   94 1320 M.1904-1906
EHB.d_00081   4713   133 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ   101 1320 M.1904-1905
EHB.d_00082   4659   19 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ   101 1321 M.1905-1906
EHB.d_00083   4669   90 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   169 1321 M.1905-1906
EHB.d_00084   4670   91 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ   75 1321 M.1905-1906
EHB.d_00085   4671   92 EVRAK KAYIT VE HAVALE DEFTERİ   90 1321 M.1905-1906
EHB.d_00086   4674   95 EVRAK KAYIT VE HAVALE DEFTERİ   96 1321 M.1905
EHB.d_00087   4675   96 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ   99 1321 M.1905
EHB.d_00088   4676   96A MÜSVEDDE DEFTERİ   183 1321 M.1905-1906
EHB.d_00089   4677   97 EVRAK KAYIT VE HAVALE DEFTERİ   96 1321 M.1905
EHB.d_00090   4678   98 EVRAK KAYIT VE HAVALE DEFTERİ   82 1321 M.1906
EHB.d_00091   4679   99 EVRAK KAYIT VE HAVALE DEFTERİ   186 1321 M.1905-1906
EHB.d_00092   4680   100 EVRAK KAYIT VE HAVALE DEFTERİ   93 1321 M.1905-1906
EHB.d_00093   4681   101 KARAR VE HAVALE DEFTERİ   187 1321 M.1905-1906
EHB.d_00094   4683   103 EVRAK KAYIT DEFTERİ   72 1321 M.1905
EHB.d_00095   4684   104 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   94 1321 M.1905
EHB.d_00096   4685   105 EVRAK KAYIT VE HAVALE DEFTERİ   146 1321 M.1905-1906
EHB.d_00097   4686   106 EVRAK KAYIT VE HAVALE DEFTERİ   94 1321 M.1905-1906
EHB.d_00098   4687   107 EVRAK KAYIT DEFTERİ 165   1321 M.1905-1906
EHB.d_00099   4688   108 İLAM, MÜZEKKERE, MÜSVEDDE DEFTERİ   144 1321 M.1905-1906
EHB.d_00100   4689   109 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ   104 1321 M.1905-1906
EHB.d_00101   4690   110 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ   98 1321 M.1905-1906
EHB.d_00102   4691   111 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   139 1321 M.1905-1906
EHB.d_00103   4692   112 HUSUSİ MARUZÂT KAYIT DEFTERİ   104 1321 M.1905-1907
EHB.d_00104   4693   113 MÜZEKKERE, MAZBATA MÜSVEDDE DEFTERİ   95 1321 M.1905-1906
EHB.d_00105   4694   114 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   92 1321 M.1905-1906
EHB.d_00106   4695   115 EVRAK KAYIT VE HAVALE DEFTERİ   121 1322 M.1906-1907
EHB.d_00107   4696   116 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ   28 1322 M.1906-1907
EHB.d_00108   4697   117 EVRAK KAYIT DEFTERİ   279 1322 M.1906-1907
EHB.d_00109   4699   119 KARAR DEFTERİ   95 1322 M.1906-1907
EHB.d_00110   4700   120 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ   97 1322 M.1906-1907
EHB.d_00111   4701   121 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ   100 1322 M.1906-1907
EHB.d_00112   4702   122 EVRAK KAYIT VE HAVALE DEFTERİ   72 1322 M.1906-1907
EHB.d_00113   4703   123 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   196 1322 M.1906-1907
EHB.d_00114   4704   124 TEZKERE VE MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   194 1322 M.1906-1907
EHB.d_00115   4705   125 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   105 1322 M.1906-1907 
EHB.d_00116   4706   126 ZİMMET DEFTERİ 85   1322 M.1906-1907
EHB.d_00117   4707   127 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   193 1322 M.1906-1907
EHB.d_00118   4708   128 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   93 1322 M.1906-1907
EHB.d_00119   4709   129 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   193 1322 M.1906-1907
EHB.d_00120   4710   130 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   103 1322 M.1906-1907
EHB.d_00121   4711   131 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   194 1322 M.1906-1907
EHB.d_00122   4712   132 MARUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ   97 1322 M.1906-1907
EHB.d_00123   4714   134 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   194 1322 M.1906-1907
EHB.d_00124   4715   135 FEN KOMİSYONU TEZAKİR VE MÜSVEDDE DEFTERİ   51 1323 M.1907-1909
EHB.d_00125   4717   137 MÜZEKKERE, İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   66 1324 M.1908-1909
EHB.d_00126   4718   138 MÜZEKKERE, İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   115 1324 M.1908-1909
EHB.d_00127   4719   139 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   103 1324 M.1908-1909
EHB.d_00128   4720   140 GEMİLERİN ERKAN-I HARBİYE DAİRESİNE GÖNDERECEKLERİ AYLIK SEYİR JURNALLERİ 172   1324 M.1908-1909
EHB.d_00129   4722   141A MUHTELİF MEVKİ VE SEFAİNE AİT SEFERİ VE HAZARI KADRO DEFTERİ   28 1324 M.1908-1909
EHB.d_00130   4716   136 MÜZEKKERE, İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ 119   1325 M.1909-1910
EHB.d_00131   4724   142A ERKAN-I HARBİYE-İ BAHRİYE DAİRESİNE MAHSUS MÜSVEDDE DEFTERİ   143 1325 M.1909-1910
EHB.d_00132   4725   143 MAHSUL MÜZEKKERESİ DEFTERİ   53 1325 M.1909-1910
EHB.d_00133   4726   143A ERKAN-I HARBİYE-İ BAHRİYE KALEMİNE MAHSUS MÜSVEDDE DEFTERİ   152 1326 M.1910-1911
EHB.d_00134   4727   144 ERKAN-I HARBİYE-İ BAHRİYE DAİRESİNE MAHSUS MÜSVEDDE VARAKASI   78 1326 M.1910-1911
EHB.d_00135   4728   146 ERKAN-I HARBİYE-İ BAHRİYE DAİRESİNE MAHSUS MÜSVEDDE DEFTERİ   125 1326 M.1910-1911
EHB.d_00136   4730   148 SEYR-İ SEFAİN ŞUBESİNİN PERAKENDE EVRAK HIFZINA MAHSUS DEFTERİ   92 1326 M.1910-1911
EHB.d_00137   4738   156 ERKAN-I HARBİYE-İ BAHRİYE DAİRESİ MÜSVEDDE DEFTERİ   28 1328 M.1912-1913
EHB.d_00138         ERKAN-I HARBİYE-İ BAHRİYE DAİRESİ MÜSVEDDE EVRAK DEFTERİ   99 1326 M. 1910-1911