Loading
LABOR RECORDS
Fon Kodu ve Nu.   Env. Nu. Eski Fon Nu. Defter Adı Sayfa Adedi VARAK Adedi Kapsadığı Tarih
YKL.d_00001   12191 1 MİRİYE VE ZECRİYE HESAP DEFTERİ   84 H.1204-1209
YKL.d_00002   12192 2 KÜNYE VE MAAŞ DEFTERİ 179   H.1215-1221
YKL.d_00003   12193 3 GEMİLER (KALYONLAR) MAAŞ İCMAL DEFTERİ 337   H.1219-1223
YKL.d_00004   12194 4 MASARİFAT VE TAYİNAT DEFTERİ 127   H.1255
YKL.d_00005   12195 5 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 331   H.1221-1242
YKL.d_00006   12196 3A TAYİNAT VE MAAŞAT DEFTERİ   31 H.1220-1221
YKL.d_00007   12197 6 KAST-I SALİS MEVARİPLERİ TEVZİ OLUNAN SEFAİN DEFTERİ   150 H.1222
YKL.d_00008   12198 8 KUYUD-I KAPTANAN-I ATİK DEFTERİ 132   H.1224-1259
YKL.d_00009   12199 3B EYTAM VE ERAMİL DEFTERİ   42 H.1221-1249
YKL.d_00010   12200 9 MAAŞ İCMAL DEFTERİ 271   H.1224-1226
YKL.d_00011   12201 10 EFRAD KÜNYE DEFTERLERİ (1, 2, 3, 4)   183 H.1227-1228, H.1230-1240
YKL.d_00012   12202 11 1. ZABİTAN VE EFRADIN SILA-İ RAHM KAYIT DEFTERİ / 2.SEFAİN VE MEVKİİ ZABİTAN MAAŞATI VE MASARİFAT YEVMİYE DEFTERİ / 3. AMELE MAAŞATI VE MASARİF-İ İCMALİYE DEFTERİ   177 H.1251-1252; H.1248-1249, H.1268; H.1228-1231
YKL.d_00013   12203 11A ATİK KAPUDAN MEVACİP DEFTERİ   136 H.1228-1231
YKL.d_00014   12204 12 MECRUHLAR DEFTERİ 106   H.1229-1234
YKL.d_00015   12205 13 SÜVARİ VE KAPTANLAR MAAŞ DEFTERİ   147 H.1231-1244
YKL.d_00016   12206 14 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 78   H.1232
YKL.d_00017   12207 15 FERMAN-I ALİ İLM-Ü HABER DEFTERİ 195   H.1233-1241
YKL.d_00018   12208 16 KAPTANLAR MAAŞ DEFTERİ 97   H.1234-1235
YKL.d_00019   12209 16A GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   32 R.1237
YKL.d_00020   12210 17 ZABİTAN VE GEDİKLİLER MAAŞ DEFTERİ   59 H.1238
YKL.d_00021   12211 18A TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ (CANİK)   39 H.1240-1241
YKL.d_00022   12212 19 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   226 H.1241
YKL.d_00023   12213 20 FERMAN-I ALİ İLM-Ü HABER DEFTERİ 109   H.1242-1255
YKL.d_00024   12214 21 GEMİLER ERAT KÜNYE KAYIT DEFTERİ 480   H.1242-1246
YKL.d_00025   12215 22 GEMİLER, TERSANE, MÜTEKAİDİN VE ASAKİR MAAŞ DEFTERİ 207   H.1242-1248
YKL.d_00026   12216 23 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 295   H.1245
YKL.d_00027   12217 24 KAPTANLAR, SÜVARİLER VE MÜLAZIMLAR DEFTERİ 120   H.1246-1252
YKL.d_00028   12218 25 TAKRİR MÜSVEDDE DEFTERİ 190   H.1247-1252
YKL.d_00029   12219 26 BOLU SANCAĞI TERTİB-İ KUR'A DEFTERİ   170 H.1250
YKL.d_00030   12220 27 TAYİNAT DEFTERİ   150 H.1251-1253
YKL.d_00031   12221 28 REDİF ASAKİRİ DEFTERİ   14 H.1249-1254
YKL.d_00032   12222 29 12-25 YAŞ ARASI ESMAN ERBABI DEFTERİ   132 H.1250
YKL.d_00033   12223 30 ELBİSE TAHAKKUK DEFTERİ   63 H.1251
YKL.d_00034   12224 31 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 241   H.1252
YKL.d_00035   12225 32 SEFAİN VE MEVAKİ EFRAD MAAŞ İCMAL DEFTERİ 314   H.1252-1253
YKL.d_00036   12226 33 MUAYYENAT DEFTERİ   70 H.1252
YKL.d_00037   12227 34 REDİF ASAKİRİ DEFTERİ   18 H.1253
YKL.d_00038   12228 35 GEMİLER MAAŞ HAVALE DEFTERİ 53   H.1253-1254
YKL.d_00039   12229 36 KALYONLAR RUZNAMÇESİ DEFTERİ 232   H.1250-1255
YKL.d_00040   12230 36A KUVVE DEFTERİ   90 H.1253
YKL.d_00041   12231 37 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 351   H.1253
YKL.d_00042   12232 37A GEMİLER, ZABİTAN VE EFRAT MAAŞ İCMAL DEFTERİ 554   H.1240
YKL.d_00043   12233 38 SEFAİN EFRADI VUKUAT DEFTERİ   19 H.1253-1254
YKL.d_00044   12234 39 ERAT SILA DEFTERİ   28 H.1253-1255
YKL.d_00045   12235 40 İLM-Ü HABER DEFTERİ   88 H.1254-1290
YKL.d_00046   12236 41 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   63 H.1254
YKL.d_00047   12237 42 EYTAM VE ERAMİL MAAŞ DEFTERİ 94   H.1254-1277
YKL.d_00048   12238 44 MAAŞ VE TAYİNAT DEFTERİ 162   H.1254-1261
YKL.d_00049   12239 45 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   151 H.1254-1257
YKL.d_00050   12240 46 AHKAM DEFTERİ 270   H.1254
YKL.d_00051   12241 46A ESNAF ASKERİYE YEVMİYE DEFTERİ   9 H.1254
YKL.d_00052   12242 47 KÜNYE KİTABETİ ESKİ KÜNYELER DEFTERİ 192   H.1254-1257
YKL.d_00053   12243 48 ZABİTAN SİPARİŞ MAAŞ DEFTERİ 287   H.1255-1270
YKL.d_00054   12244 49 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 515   H.1255
YKL.d_00055   12245 49A GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   57 H.1255
YKL.d_00056   12246 50 MAHMUDİYE KALYONU İCMAL DEFTERİ   8 H.1255
YKL.d_00057   12247 51 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 398   H.1255
YKL.d_00058   12248 52 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   98 H.1255-1273
YKL.d_00059   12249 52A ÜMERA VE ZABİTAN MAAŞ DEFTERİ   150 H.1255
YKL.d_00060   12250 53 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 255   H.1256-1257
YKL.d_00061   12251 54 KALYON VE KORVETLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   60 H.1256
YKL.d_00062   12252 55 RUZNAMÇE DEFTERİ   55 H.1256
YKL.d_00063   12253 56 İSKENDERİYE'DE BULUNAN DONANMA GEMİLERİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   41 H.1256
YKL.d_00064   12254 57 SILA DEFTERİ   39 H.1257
YKL.d_00065   12255 58 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 192   H.1257
YKL.d_00066   12256 59 ASKER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   27 H.1257
YKL.d_00067   12257 60 ÜMERA, KAPTANLAR, SÜVARİLER VE MÜLAZIMLAR KAYIT DEFTERİ   74 H.1257
YKL.d_00068   12258 60A BAHRİYE MEKTEBİ HOCA, MÜHENDİS VE TALEBE DEFTERİ   14 H.1257
YKL.d_00069   12259 61 İLM-Ü HABER MÜSVEDDE DEFTERİ 228   H.1257
YKL.d_00070   12260 62 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   85 H.1257
YKL.d_00071   12261 62A SEFAİN MEVAKİ TAYİNAT DEFTERİ   140 H.1257-1258
YKL.d_00072   12262 63 DEFTER-İ VACİP MAAŞ DEFTERİ   95 H.1258
YKL.d_00073   12263 63A ESNAF-I ASKERİYE YEVMİYE DEFTERİ   9 H.1258
YKL.d_00074   12264 64 ZABİTAN VE ŞAKİRDAN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   82 H.1258-1286
YKL.d_00075   12265 64A ELBİSE TEVZİ DEFTERİ   33 H.1258
YKL.d_00076   12266 65 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   152 H.1258-1259
YKL.d_00077   12267 66 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   47 H.1258-1259
YKL.d_00078   12268 67 SEFAİN VE MEVAKİ EFRAD MAAŞ DEFTERİ   120 H.1259
YKL.d_00079   12269 68 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   52 H.1259
YKL.d_00080   12270 69 TUTKUN KÜNYE DEFTERİ 30   R.1259
YKL.d_00081   12271 70 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   44 H.1259
YKL.d_00082   12272 70/1 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   50 H.1259
YKL.d_00083   12273 71 MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 80   R.1259
YKL.d_00084   12274 72 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   48 H.1259
YKL.d_00085   12275 73 ETİBBA VE MENSUBİNİ SIHHİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   123 R.1259-1294
YKL.d_00086   12276 74 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   13 H.1259
YKL.d_00087   12277 75 MECRUHİN MAAŞ DEFTERİ   77 H.1259
YKL.d_00088   12278 75A RİŞTEHANE ESNAFI VE BAHRİYE MEKTEBİ DEFTERİ   47 H.1259
YKL.d_00089   12279 76 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   51 H.1259
YKL.d_00090   12280 77 REŞTİHANE VE MEKTEB-İ BAHRİYE ZABİTAN VE HACEGAN MAAŞ DEFTERİ 91   H.1259-1260
YKL.d_00091   12281 77A MÜTEKAİDİN-İ BAHRİYE MAAŞ DEFTERİ   31 H.1259-1261
YKL.d_00092   12282 78 İSTİBDAL DEFTERİ   150 H.1260-1262
YKL.d_00093   12283 79 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 56   H.1260
YKL.d_00094   12284 80 KÜNYE DEFTERİ   55 H.1260
YKL.d_00095   12285 81 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   20 H.1260
YKL.d_00096   12286 82 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   12 H.1260
YKL.d_00097   12287 83 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 293   H.1260
YKL.d_00098   12288 82A İLM-Ü HABER DEFTERİ 240   H.1260-1264
YKL.d_00099   12289 84 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 95   R.1260
YKL.d_00100   12290 85 ESNAF-I ASKERİYE-Yİ NİZAMİYE-Yİ BAHRİYE MAAŞ DEFTERİ   48 R.1260
YKL.d_00101   12291 86 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 245   R.1260-1272
YKL.d_00102   12292 87/1 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   14 R.1260
YKL.d_00103   12293 87/2 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   49 R.1260
YKL.d_00104   12294 87/3 GEMİLER MAAŞ TEVZİ DEFTERİ 147   R.1260
YKL.d_00105   12295 87/4 GEMİLER MAAŞ TEVZİ DEFTERİ 36   R.1260
YKL.d_00106   12296 87/5 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   21 R.1260
YKL.d_00107   12297 87/6 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   21 R.1260
YKL.d_00108   12298 87/7 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   7 R.1260
YKL.d_00109   12299 87/9 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   19 R.1260
YKL.d_00110   12300 87/10 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   11 R.1260
YKL.d_00111   12301 87/8 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   16 R.1260
YKL.d_00112   12302 87/11 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   21 R.1260
YKL.d_00113   12303 87/12 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   21 R.1260
YKL.d_00114   12304 87/13 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   21 R.1260
YKL.d_00115   12305 87/14 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   19 R.1260
YKL.d_00116   12306 87/14A GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   57 R.1260
YKL.d_00117   12307 87/15 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   46 R.1260
YKL.d_00118   12308 88 İLM-Ü HABER DEFTERİ   151 R.1261-1264
YKL.d_00119   12309 89 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   121 R.1261
YKL.d_00120   12310 90 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   34 R.1261
YKL.d_00121   12311 91 PEYK-İ MESERRET MAAŞ İCMAL DEFTERİ 7   R.1261
YKL.d_00122   12312 92 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   13 R.1261
YKL.d_00123   12313 93 TERSANE BAHRİYE ALAYI MAAŞ İCMAL DEFTERİ 20   R.1261
YKL.d_00124   12314 94 TERTİB-İ KURRA KÜNYE DEFTERİ 320   R.1261
YKL.d_00125   12315 95 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   11 R.1261
YKL.d_00126   12316 95/1 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   21 R.1261
YKL.d_00127   12317 95/2 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   13 R.1261
YKL.d_00128   12318 95/3 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   21 R.1261
YKL.d_00129   12319 95/4 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   11 R.1261
YKL.d_00130   12320 95/5 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   13 R.1261
YKL.d_00131   12321 95/6 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   11 R.1261
YKL.d_00132   12322 95/7 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   11 R.1261
YKL.d_00133   12323 95/8 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   13 R.1261
YKL.d_00134   12324 95/9 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   21 R.1261
YKL.d_00135   12325 95/10 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 39   R.1261
YKL.d_00136   12326 95/11 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   21 R.1261
YKL.d_00137   12327 95/12 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   17 R.1261
YKL.d_00138   12328 95/13 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   7 R.1261
YKL.d_00139   12329 95/14 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   7 R.1261
YKL.d_00140   12330 96 TİR-İ GÜVERTE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   8 R.1261
YKL.d_00141   12331 97 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 158   R.1261
YKL.d_00142   12332 98 MAAŞ İCMAL DEFTERİ   16 R.1261
YKL.d_00143   12333 98A DEFTER-İ İCMALAT-I LİVAPAŞA MAA-ZABİTAN   217 R.1261-1266
YKL.d_00144   12334 98B KAİD-İ ZAFER, KAFİİŞEYH, HIFZIRRAHMAN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   11 R.1261
YKL.d_00145   12335 99 İNEBOLU KAZASI TAHRİR-İ NÜFUS DEFTERİ   198 R.1262
YKL.d_00146   12336 99A ESNAF-I ASKERİYE YEVMİYE DEFTERİ   7 R.1262
YKL.d_00147   12337 100 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   114 R.1262-1268
YKL.d_00148   12338 100A ELBİSE İLM-Ü HABER DEFTERİ   43 R.1262-1264
YKL.d_00149   12339 101 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 151   R.1262
YKL.d_00150   12340 101A ETIBBA MAAŞ İCMAL DEFTERİ   97 R.1262-1280
YKL.d_00151   12341 102 MERKEZ HASTANESİ MAAŞ DEFTERİ   70 R.1262-1282
YKL.d_00152   12342 103 NİZAMİYE TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   9 R.1262
YKL.d_00153   12343 104 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   11 R.1262
YKL.d_00154   12344 104/1 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   16 R.1262
YKL.d_00155   12345 104/2 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   13 R.1262
YKL.d_00156   12346 104/3 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   17 R.1262
YKL.d_00157   12347 104/4 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   21 R.1262
YKL.d_00158   12348 104/5 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   10 R.1262
YKL.d_00159   12349 104/6 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   14 R.1262
YKL.d_00160   12350 104/7 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   8 R.1262
YKL.d_00161   12351 104/8 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   19 R.1262
YKL.d_00162   12352 104/9 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 32   R.1261
YKL.d_00163   12353 104/10 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   23 R.1262
YKL.d_00164   12354 104/11 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   22 R.1262
YKL.d_00165   12355 104/12 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   10 R.1262
YKL.d_00166   12356 104/13 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 109   R.1262
YKL.d_00167   12357 105 TİR-İ GÜVERTE MAAŞ DEFTERİ   10 R.1262-1263
YKL.d_00168   12358 106 MÜTEVEFFA, ÇÜRÜK, TEBDİL-İ HAVA VE FİRAR-I ASKER DEFTERİ   92 R.1263
YKL.d_00169   12359 107 GELİBOLU LİVASI CELB EFRADI KÜNYE DEFTERİ 18   R.1263
YKL.d_00170   12360 107A ÖLEN VE FİRAR EDEN ERATIN KÜNYE DEFTERİ   139 R.1263-1267
YKL.d_00171   12361 108 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 105   R.1263
YKL.d_00172   12362 108A ZAHİRE DEFTERİ   103 R.1263-1264
YKL.d_00173   12363 109 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 188   R.1263
YKL.d_00174   12364 109A BAHRİYE ALAYI 1. TABUR VE MEKTEB-İ BAHRİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 40   R.1263
YKL.d_00175   12365 110 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   23 R.1263
YKL.d_00176   12366 110/1 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   20 R.1263
YKL.d_00177   12367 110/2 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   23 R.1263
YKL.d_00178   12368 110/3 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   26 R.1263
YKL.d_00179   12369 110/4 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   17 R.1263
YKL.d_00180   12370 110/5 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   21 R.1263
YKL.d_00181   12371 110/6 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   18 R.1263
YKL.d_00182   12372 110/7 NİZAMİYE FIRKATEYNİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   19 R.1263
YKL.d_00183   12373 110A KALYONLAR EFRADI MAAŞ İCMAL DEFTERİ 1   R.1263
YKL.d_00184   12374 111 İLM-Ü HABER DEFTERİ 457   R.1264-1274
YKL.d_00185   12375 112 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ 222   R.1264-1265
YKL.d_00186   12376 113 NİZAM DEFTERİ 194   R.1264-1280
YKL.d_00187   12377 113A 1. TABUR ÜMERA VE ZABİTAN MAAŞ DEFTERİ   16 R.1264
YKL.d_00188   12378 114 RUSÇUK VE VİDİN TERSANELERİ TAYİNAT DEFTERİ   17 R.1264
YKL.d_00189   12379 115 ZİNDAN VARDİYALARI MAAŞ DEFTERİ   8 R.1264
YKL.d_00190   12380 116 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   16 R.1264
YKL.d_00191   12381 116/1 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 52   R.1264
YKL.d_00192   12382 116/2 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   34 R.1264
YKL.d_00193   12383 117 TERSANE ESNAF-I MUHTELİFE DERDEST DEFTERİ 28   R.1265
YKL.d_00194   12384 118 RİŞTEHANE TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 28   R.1265
YKL.d_00195   12385 118/1 TERSANELER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   11 R.1265-1267
YKL.d_00196   12386 119 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 233   R.1265
YKL.d_00197   12387 120 SANAYİ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 155   R.1265
YKL.d_00198   12388 121 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   21 R.1265
YKL.d_00199   12389 121/1 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   21 R.1265
YKL.d_00200   12390 121/2 GEMİLER KÜNYE DEFTERİ   26 R.1265
YKL.d_00201   12391 121/3 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   20 R.1265
YKL.d_00202   12392 122 MAAŞ VE TAYİNAT MÜFREDAT DEFTERİ   20 R.1265
YKL.d_00203   12393 123 TÜFENKENDAZ ALAYI 1. TABUR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   18 R.1265
YKL.d_00204   12394 124 TAHSİL-İ EMVAL DEFTERİ 103   R.1266
YKL.d_00205   12395 125 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   80 R.1266
YKL.d_00206   12396 126 TÜFENKENDAZ TABURU MAAŞ DEFTERİ 39   R.1266
YKL.d_00207   12397 126A GEMİLER SİPARİŞ MAAŞ DEFTERİ   23 R.1266
YKL.d_00208   12398 127 İSTİBDAL-İ ASKERİ DEFTERİ   380 R.1266-1285
YKL.d_00209   12399 128 TERTİB-İ KUR'A VE KÜNYE DEFTERİ 287   R.1266
YKL.d_00210   12400 129 REDİF EFRADI NÜFUS TEZKERESİ DEFTERİ   85 R.1266
YKL.d_00211   12401 130 EYTAM-I ERAMİL VE MÜTEKAİDİN MAAŞ TAHSİS DEFTERİ 113   R.1266
YKL.d_00212   12402 131 SANCAKLAR REDİF JURNALİ VE EMİRNAME SENET KAYIT DEFTERİ   57 R.1266-1272
YKL.d_00213   12403 132 ASAKİR-İ NİZAMİYE-İ BAHRİYE MAAŞ DEFTERİ 23   R.1266
YKL.d_00214   12404 133 REDİF DEFTERİ(CANİK LİVASI)   13 R.1266-1267
YKL.d_00215   12405 134 GEMİLER EFRADI MAAŞ İCMAL DEFTERİ   85 R.1266
YKL.d_00216   12406 135 KÜNYE VE MAAŞ DEFTERİ 183   R.1266-1286
YKL.d_00217   12407 136 KALYON VE FIRKATEYNLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 345   R.1266
YKL.d_00218   12408 137 REDİF ALAYI DEFTERİ   44 R.1266
YKL.d_00219   12409 139 REDİF EFRADI NÜFUS TEZKERESİ DEFTERİ   92 R.1266
YKL.d_00220   12410 140 MAAŞ VE TAYİNAT MUHASEBE DEFTERİ   92 R.1266-1274
YKL.d_00221   12411 141 TERSANE TÜFENK ENDAZ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 48   R.1266
YKL.d_00222   12412 142 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   153 R.1266-1267
YKL.d_00223   12413 143/1 I. ALAY I. TABUR NİZAMİYE MAAŞ DEFTERİ   11 R.1266
YKL.d_00224   12414 144 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   15 R.1266-1268
YKL.d_00225   12415 144/1 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 165   R.1266-1267
YKL.d_00226   12416 144/2 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   14 R.1266
YKL.d_00227   12417 144/3 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 40   R.1266
YKL.d_00228   12418 144/4 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   21 R.1266
YKL.d_00229   12419 144/5 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   15 R.1266
YKL.d_00230   12420 145/1 TİR-İ GÜVERTE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   14 R.1266
YKL.d_00231   12421 145/2 1. ALAY 2. TABUR MAAŞ DEFTERİ   10 R.1266
YKL.d_00232   12422 145 TİR-İ GÜVERTE MAAŞ DEFTERİ   13 R.1266
YKL.d_00233   12423 146 SEFAİN ECZA-İ MÜTENEVVİA TEVZİ DEFTERİ   53 R.1266
YKL.d_00234   12424 147 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   24 R.1266-1267
YKL.d_00235   12425 148 REDİF KÜNYE DEFTERİ 192   R.1267
YKL.d_00236   12426 149 İLMUHABER MÜSVEDDE DEFTERİ 368   R.1267-1271
YKL.d_00237   12427 150 REDİF KÜNYE DEFTERİ (GÜMÜŞHANE LİVASI)   135 R.1267-1277
YKL.d_00238   12428 151 MUAYYENAT DEFTERİ 163   R.1267-1272
YKL.d_00239   12429 152 GEMİLERE MÜRETTEB EFRAD KÜNYE DEFTERİ   8 R.1267
YKL.d_00240   12430 153 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   107 R.1267-1268
YKL.d_00241   12431 153/1 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   27 R.1267
YKL.d_00242   12432 153/2 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   14 R.1267
YKL.d_00243   12433 153/3 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   21 R.1267
YKL.d_00244   12434 153/4 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 41   R.1267-1268
YKL.d_00245   12435 154 ESNAF-I ASKERİYE DEFTERİ   21 R.1267
YKL.d_00246   12436 154A DEBBOY İRAD VE MASRAF DEFTERİ   51 R.1267-1275
YKL.d_00247   12437 155 TERSANE ESNAF-I ASKERİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 19   R.1267
YKL.d_00248   12438 156 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ 395   R.1267
YKL.d_00249   12439 157 1.ALAY TÜFENK ENDAZ MAAŞ DEFTERİ   28 R.1267
YKL.d_00250   12440 158 TERTİB-İ KUR'A BEDEL DEFTERİ   103 R.1267-1268
YKL.d_00251   12441 159 GAYR-I MEVCUT EFRAD KÜNYE DEFTERİ   250 R.1267
YKL.d_00252   12442 160 ESNAF-I ASKERİYE 3.TABUR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   22 R.1267
YKL.d_00253   12443 161 SİLAH ENDAZ ALAYI MAAŞ DEFTERİ   10 R.1268
YKL.d_00254   12444 161A KETEBE BEDEL VE TAYİNAT DEFTERİ   20 R.1268-1270
YKL.d_00255   12445 162 ESNAF-I ASKERİYE MAAŞ DEFTERİ   23 R.1268
YKL.d_00256   12446 163 TERSANE RİŞTEHANE TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 20   R.1268
YKL.d_00257   12447 164 TİR-İ GÜVERTE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 195   R.1268-1269
YKL.d_00258   12448 165 TERSANE TÜFEKENDAZ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 36   R.1268
YKL.d_00259   12449 166 TİR-İ GÜVERTE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 141   R.1268-1269
YKL.d_00260   12450 167 TİR-İ GÜVERTE EFRADI MAAŞ İCMAL DEFTERİ 28   R.1268
YKL.d_00261   12451 167A 3. TABUR VE AMELE YEVMİYE DEFTERİ   35 R.1268
YKL.d_00262   12452 168 RİŞTEHANE TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   13 R.1268
YKL.d_00263   12453 168A ELBİSE İLM-Ü HABER DEFTERİ   249 R.1268-1273
YKL.d_00264   12454 169 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ 316   R.1268
YKL.d_00265   12455 170 SEFAİNDE MÜSTAHDEM ASAKİRİN MAAŞ YOKLAMA DEFTERİ 160   R.1268-1269
YKL.d_00266   12456 171 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 261   R.1268-1269
YKL.d_00267   12457 172 ORDU LİVASI REDİF DEFTERİ   13 R.1268-1269
YKL.d_00268   12458 172A SEFAİN MEVAKİ MAAŞ DEFTERİ   371 R.1268-1273
YKL.d_00269   12459 173 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   30 R.1268
YKL.d_00270   12460 173/1 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   35 R.1268
YKL.d_00271   12461 173/2 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   25 R.1268
YKL.d_00272   12462 173/3 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   19 R.1268
YKL.d_00273   12463 173/4 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   20 R.1268
YKL.d_00274   12464 173/5 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   40 R.1268
YKL.d_00275   12465 173/6 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   8 R.1268
YKL.d_00276   12466 174 ESNAF-I ASKERİ MAAŞ DEFTERİ   19 R.1268
YKL.d_00277   12467 175 REDİF EFRADI KÜNYE DEFTERİ (BOLU LİVASI)   9 R.1268-1269
YKL.d_00278   12468 176 TÜFEKENDAZ TABURU MAAŞ DEFTERİ   20 R.1269
YKL.d_00279   12469 176/1 3. TABUR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   28 R.1269
YKL.d_00280   12470 177 REDİF ASAKİR-İ KÜNYE DEFTERİ   199 R.1269
YKL.d_00281   12471 178 TERTİB-İ KUR'A DEFTERİ 354   R.1269
YKL.d_00282   12472 179 DEFTER-İ VACİB-İ MEMURAN-I KERESTE DEFTERİ 85   R.1269-1280
YKL.d_00283   12473 179A BAHRİYE MEKTEBİ ZABİTAN VE ŞAKİRDAN EFRAT MAAŞ DEFTERİ 71   R.1269-1283
YKL.d_00284   12474 180 İLMÜHABER DEFTERİ 60   R.1269
YKL.d_00285   12475 181 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   16 R.1269
YKL.d_00286   12476 181/1 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   40 R.1269
YKL.d_00287   12477 181/2 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   41 R.1269
YKL.d_00288   12478 181/3 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   41 R.1269
YKL.d_00289   12479 181/4 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   40 R.1269
YKL.d_00290   12480 181/5 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   21 R.1269
YKL.d_00291   12481 181/6 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   19 R.1269
YKL.d_00292   12482 181/7 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   13 R.1269
YKL.d_00293   12483 181/8 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   21 R.1269
YKL.d_00294   12484 181/9 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 180   R.1269-1270
YKL.d_00295   12485 181/10 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   20 R.1269
YKL.d_00296   12486 181/11 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   33 R.1269
YKL.d_00297   12487 181/12 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 296   R.1269
YKL.d_00298   12488 181/13 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   17 R.1269
YKL.d_00299   12489 181/14 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   29 R.1269
YKL.d_00300   12490 181/15 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   41 R.1269
YKL.d_00301   12491 181/16 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   17 R.1269
YKL.d_00302   12492 181/17 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   110 R.1269
YKL.d_00303   12493 181/18 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   21 R.1269
YKL.d_00304   12494 182 MAAŞAT VE TAYİNAT İCMAL DEFTERİ   96 R.1269-1272
YKL.d_00305   12495 182A SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ VE TAYİNAT DEFTERİ   197 R.1269-1271
YKL.d_00306   12496 183 REDİF MASRAF DEFTERİ   65 R.1270
YKL.d_00307   12497 184 DEFTER-İ AHKAM   64 H.1270
YKL.d_00308   12498 184A ESNAF-I ASKERİYE YEVMİYE DEFTERİ   32 R.1270
YKL.d_00309   12499 185 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ   158 R.1270-1271
YKL.d_00310   12500 185A ZABİTAN VE EFRAT JURNAL KAYIT DEFTERİ   20 R.1270
YKL.d_00311   12501 186 MÜTEKAİDİN DEFTERİ 370   R.1270-1276
YKL.d_00312   12502 186A SEFAİN VE MEVAKİ TAYİNAT VE MAAŞAT DEFTERİ   35 R.1270-1273
YKL.d_00313   12503 187 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 255   R.1270
YKL.d_00314   12504 188 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 221   R.1270
YKL.d_00315   12505 189 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 217   R.1270-1272
YKL.d_00316   12506 190 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   40 R.1270-1271
YKL.d_00317   12507 190/1 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   40 R.1270
YKL.d_00318   12508 190/2 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   32 R.1270
YKL.d_00319   12509 191 1. ALAY 1. TABUR ESNAF-I ASKERİYE MAAŞ DEFTERİ   24 R.1271
YKL.d_00320   12510 192 1. ALAY 3. TABUR ESNAF-I NİZAMİYE DEFTERİ   24 R.1271
YKL.d_00321   12511 193 MUSTAHFAZ ALAYI MAAŞ İCMAL DEFTERİ 24   R.1271
YKL.d_00322   12512 194 TERTİB-İ KUR'A MÜSVEDDE DEFTERİ   197 R.1271-1273
YKL.d_00323   12513 195 MUHAFIZ ALAYI MAAŞ İCMAL DEFTERİ   142 R.1271
YKL.d_00324   12514 195A TAYİNAT DEFTERİ (ZAHİRE)   118 R.1271-1273
YKL.d_00325   12515 196 TEBDİL-İ HAVA DEFTERİ   103 R.1271-1276
YKL.d_00326   12516 196A NAN-I AZİZ TAYİNAT DEFTERİ   40 R.1271-1272
YKL.d_00327   12517 197 SİLAHENDAZ VE DİĞER MEVAKİ MAAŞ DEFTERİ   86 R.1271-1273
YKL.d_00328   12518 198 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   22 R.1271
YKL.d_00329   12519 198/1 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   36 R.1271
YKL.d_00330   12520 198/2 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   14 R.1271
YKL.d_00331   12521 198/3 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   20 R.1271
YKL.d_00332   12522 198/4 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   40 R.1271
YKL.d_00333   12523 198/5 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   31 R.1271
YKL.d_00334   12524 198/6 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   34 R.1271
YKL.d_00335   12525 199 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 292   R.1271-1272
YKL.d_00336   12526 200 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 178   R.1271-1273
YKL.d_00337   12527 201 REDİF ASKERİ KÜNYE DEFTERİ   177 R.1272
YKL.d_00338   12528 202 REŞİTHANE TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 18   R.1272
YKL.d_00339   12529 203 AHKAM MÜSVEDDE DEFTERİ 194   R.1272
YKL.d_00340   12530 203A BEDEL TAYİNAT DEFTERİ   40 R.1272-1273
YKL.d_00341   12531 204 İRADE-İ SENİYYE VE MÜZEKKİRE DEFTERİ 208   R.1272-1288
YKL.d_00342   12532 205 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   142 R.1272-1273
YKL.d_00343   12533 205/1 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 119   R.1272
YKL.d_00344   12534 206 MAHMUDİYE KALYONU MAAŞ DEFTERİ 368   R.1272
YKL.d_00345   12535 207 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   23 R.1272
YKL.d_00346   12536 208 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   21 R.1272
YKL.d_00347   12537 208/1 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   22 R.1272
YKL.d_00348   12538 208/2 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   37 R.1272
YKL.d_00349   12539 208/3 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   31 R.1272
YKL.d_00350   12540 208/4 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   24 R.1272
YKL.d_00351   12541 208/5 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   21 R.1272
YKL.d_00352   12542 208/6 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   20 R.1272
YKL.d_00353   12543 208/7 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   20 R.1272
YKL.d_00354   12544 208/8 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   13 R.1272
YKL.d_00355   12545 208/9 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   20 R.1272
YKL.d_00356   12546 208/10 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   20 R.1272
YKL.d_00357   12547 208/11 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   22 R.1272
YKL.d_00358   12548 209 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   116 R.1272-1273
YKL.d_00359   12549 210 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 164   R.1272-1273
YKL.d_00360   12550 211 SANAYİ ALAYI TABURU YEVMİYE DEFTERİ   22 R.1273
YKL.d_00361   12551 212 ESNAF-I BAHRİYE 2. TABURU YEVMİYE DEFTERİ   17 R.1273
YKL.d_00362   12552 213 ESNAF-I BAHRİYE 3. TABURU YEVMİYE DEFTERİ 45   R.1273
YKL.d_00363   12553 214 PERAKENDE BÖLÜĞÜ MAAŞ DEFTERİ   182 R.1273-1284
YKL.d_00364   12554 215 TERSANE-İ AMİRE TİR-İ GÜVERTE MAAŞ DEFTERİ 39   R.1273
YKL.d_00365   12555 216 TÜFENKENDAZ ALAYI MAAŞ DEFTERİ   26 R.1273
YKL.d_00366   12556 217 MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 246   R.1273
YKL.d_00367   12557 218 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   32 R.1273
YKL.d_00368   12558 219 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ 400   R.1273
YKL.d_00369   12559 220 GELİBOLU KAZASI REALİF KÜNYE DEFTERİ   108 R.1273-1284
YKL.d_00370   12560 221 AHKAM DEFTERİ 330   R.1273-1278
YKL.d_00371   12561 222 ERDEK KAZASI REALİF KÜNYE DEFTERİ   159 R.1273
YKL.d_00372   12562 223 ETİBBA TAYİNAT DEFTERİ 238   R.1273-1274
YKL.d_00373   12563 224 1. ALAY 1. TABUR TÜFEKENDAZ KÜNYE MAAŞ DEFTERİ 59   R.1273
YKL.d_00374   12564 225 MEKTEB-İ BAHRİYE KÜNYE DEFTERİ   66 R.1273-1275
YKL.d_00375   12565 226 TERSANE MUSTAHFAZ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 44   R.1273
YKL.d_00376   12566 227 GEMİLER VE MEVAKİ EFRAD MAAŞ DEFTERİ   160 R.1273
YKL.d_00377   12567 228 TERTİB-İ KUR'A DEFTERİ 384   R.1273
YKL.d_00378   12568 229 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 204   R.1273
YKL.d_00379   12569 230 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   20 R.1273
YKL.d_00380   12570 230/1 1. ALAY MÜSTAHFAZ MAAŞ DEFTERİ 31   R.1273
YKL.d_00381   12571 230/2 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   20 R.1273
YKL.d_00382   12572 230/3 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   25 R.1273
YKL.d_00383   12573 230/3A GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   162 R.1273-1274
YKL.d_00384   12574 230/4 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   39 R.1273
YKL.d_00385   12575 230/5 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   22 R.1273
YKL.d_00386   12576 231 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 529   R.1273-1274
YKL.d_00387   12577 231A MÜMTAZ BÖLÜK MAAŞ İCMAL DEFTERİ   30 R.1273
YKL.d_00388   12578 231B ZAHİRE DEFTERİ 350   R.1273-1276
YKL.d_00389   12579 232 GEMİLER İCMAL DEFTERİ   94 R.1274
YKL.d_00390   12580 233 REDİF NİZAM DEFTERİ 79   R.1274-1285
YKL.d_00391   12581 234 ÜMERA-YI BAHRİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   85 R.1274
YKL.d_00392   12582 235 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ 344   R.1274-1280
YKL.d_00393   12583 236 MUAYYENAT, MAAŞAT, TEKAÜD VE EYTAM, ERAMİL MÜSVEDDE DEFTERİ 288   R.1274-1277
YKL.d_00394   12584 236A ET TAYİNAT DEFTERİ   98 R.1274
YKL.d_00395   12585 237 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 185   R.1274
YKL.d_00396   12586 238 ZABİTAN VE EFRAD MAAŞ DEFTERİ 294   R.1274-1275
YKL.d_00397   12587 239 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   121 R.1274-1275
YKL.d_00398   12588 239/1 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   207 R.1274-1275
YKL.d_00399   12589 240 ALAY EFRADI TERFİ VE MAAŞ DEFTERİ   27 R.1275
YKL.d_00400   12590 241 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   111 R.1274
YKL.d_00401   12591 242 MECRUHİN DEFTERİ   10 R.1274-1276
YKL.d_00402   12592 243 MAHPUSLAR FERMAN DEFTERİ   99 R.1275
YKL.d_00403   12593 244 MAAŞ SİPARİŞ DEFTERİ   37 R.1275
YKL.d_00404   12594 244A MÜTEKAİDİN DEFTERİ   215 R.1275-1276
YKL.d_00405   12595 245 ET VE YEMEK JURNAL DEFTERİ   148 R.1275-1280
YKL.d_00406   12596 246 MÜTEKAİDİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 564   R.1275
YKL.d_00407   12597 247 EFRAD HAVA DEĞİŞİMİ DEFTERİ   162 R.1275
YKL.d_00408   12598 248 TERSANELER TİR-İ GÜVERTE FİŞENKHANE ZABİTAN EFRAD MAAŞ İCMAL DEFTERİ   102 R.1275-1276
YKL.d_00409   12599 249 ESNAF-I ASKERİYE DERDEST DEFTERİ 62   R.1275
YKL.d_00410   12600 250 BİLA-RÜTBE TABİPLER MUAYYENAT DEFTERİ   30 R.1275
YKL.d_00411   12601 251 TERTİB-İ KUR'A MÜSVEDDE DEFTERİ 347   H. 1275               190X540     2-4,44,317-326,341,342,346,347
YKL.d_00412   12602 252 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 253   R.1275-1277
YKL.d_00413   12603 253 SANAYİ TABURLARI 1, 2, 3, 4, 5 MAAŞ DEFTERİ 263   R.1275
YKL.d_00414   12604 254 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 258   R.1275
YKL.d_00415   12605 255 ÜMERA-İ BAHRİYE MAAŞ DEFTERİ   255 R.1275
YKL.d_00416   12606 256 TERSANE SANAYİ TABURLARI MAAŞ DEFTERİ 67   R.1275
YKL.d_00417   12607 257 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 227   R.1275-1276
YKL.d_00418   12608 258 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 232   R.1275
YKL.d_00419   12609 259 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 30   R.1275
YKL.d_00420   12610 259A GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   9 R.1275-1286
YKL.d_00421   12611 260 TEKİRDAĞ KAZASI REDİF DEFTERİ   50 R.1276
YKL.d_00422   12612 261 GEMİLER VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 179   R.1276
YKL.d_00423   12613 262 ERDEK KAZASI REDİF DEFTERİ   85 R.1276
YKL.d_00424   12614 262A MALİYE NEZARETİNE DEVROLUNAN MÜTEKAİDİN MAAŞLARI DEFTERİ   55 R.1276-1280
YKL.d_00425   12615 263 TABUR-U ŞİŞHANE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 239   R.1276-1278
YKL.d_00426   12616 264 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ   186 R.1276
YKL.d_00427   12617 265 MEVAKİ VE SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 179   R.1276-1279
YKL.d_00428   12618 266 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   172 R.1276-1278
YKL.d_00429   12619 266/1 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 234   R.1276
YKL.d_00430   12620 266/2 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   36 R.1276
YKL.d_00431   12621 267 ESKİ YENİ SİPARİŞ VE TEKAÜD MAAŞATI İCMAL DEFTERİ   90 R.1276-1296
YKL.d_00432   12622 268 SİNOP VE GEMLİK TERSANELERİ MAAŞ DEFTERİ   62 H.1276-1280
YKL.d_00433   12623 269 MUHBİR-İ SÜRUR VAPURU MAAŞ DEFTERİ 175   R.1276
YKL.d_00434   12624 270 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   94 R.1276
YKL.d_00435   12625 271/1 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   5 R.1276
YKL.d_00436   12626 271/2 SEFAİNDE BULUNAN REDİF ASKERİ DEFTERİ   10 R.1276
YKL.d_00437   12627 272 GÜMÜŞHANE REDİF DEFTERİ   127 R.1277
YKL.d_00438   12628 273 ASAKİR KÜNYE DEFTERİ 350   R.1277
YKL.d_00439   12629 273A GEMİLER MAAŞ SİPARİŞ DEFTERİ   34 R.1277-1278
YKL.d_00440   12630 274 AHKAM DEFTERİ 155   H.1277
YKL.d_00441   12631 275 VAPUR SEFAİNİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 222   R.1277
YKL.d_00442   12632 275A TAYİNAT DEFTERİ   45 H.1277
YKL.d_00443   12633 276A FERİKTEN MÜLAZIMA KADAR ZABİTANIN KILIÇ DEFTERİ   74 H.1277
YKL.d_00444   12634 276 MÜTEKAİDİN MAAŞ DEFTERİ   207 H.1277-1279
YKL.d_00445   12635 277 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 260   R.1277-1278
YKL.d_00446   12636 277/1 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   39 R.1277
YKL.d_00447   12637 277/2 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   25 R.1277
YKL.d_00448   12638 277/3 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   25 R.1277
YKL.d_00449   12639 277/4 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 156   R.1277
YKL.d_00450   12640 277/5 GEMİLER KÜNYE VE MAAŞ DEFTERİ 56   R.1277
YKL.d_00451   12641 277/6 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 194   R.1277
YKL.d_00452   12642 277/7 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   189 R.1277
YKL.d_00453   12643 278 KAPTAN YETİMLER İLE FUKARAYA MAAŞ TAHSİS DEFTERİ   22 H.1277-1281
YKL.d_00454   12644 279 ZABİTAN TERFİ DEFTERİ 23   R.1278
YKL.d_00455   12645 280 MEVAKİDE BULUNAN EFRADIN MAAŞ DEFTERİ 115   R.1278-1279
YKL.d_00456   12646 281 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ 448   R.1278
YKL.d_00457   12647 282 MUAYYENAT DEFTERİ 185   R.1278-1282
YKL.d_00458   12648 283 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 354   R.1278-1281
YKL.d_00459   12649 284 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   17 R.1278
YKL.d_00460   12650 285 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   90 R.1278-1279
YKL.d_00461   12651 286 RİSTEHANE TABURU MAAŞ DEFTERİ 23   R.1278
YKL.d_00462   12652 287 DERSAADETTE BULUNAN SEFAİNİN KUVVE DEFTERİ   25 R.1278
YKL.d_00463   12653 288 SANAYİ ALAYI 2.TABUR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 39   R.1279
YKL.d_00464   12654 289 SANAYİ ASKERİ YEVMİYE DEFTERİ   36 R.1279
YKL.d_00465   12655 289A MÜTEKAİDİN DEFTERİ   142 R.1279-1288
YKL.d_00466   12656 291 SANAYİİ ALAYI 4.TABURU MAAŞ DEFTERİ   20 R.1279
YKL.d_00467   12657 290 SANAYİİ ALAYI 3.TABURU MAAŞ DEFTERİ   20 R.1279
YKL.d_00468   12658 292 ELBİSE TAHAKKUK DEFTERİ   131 R.1279-1282
YKL.d_00469   12659 293 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 207   R.1279
YKL.d_00470   12660 294 ZABİTAN ESAMİ KAYIT DEFTERİ   11 R.1279
YKL.d_00471   12661 295 SANAYİ-İ BAHRİYE TABURU MAAŞ DEFTERİ 60   R.1279
YKL.d_00472   12662 296 GEMİLER MAAŞ TAHAKKUK VE TEVZİ DEFTERİ 204   R.1279-1282
YKL.d_00473   12663 297 SEFAİN VE MEVAKİ İCMAL DEFTERİ   146 R.1279-1280
YKL.d_00474   12664 298 MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   141 R.1279-1281
YKL.d_00475   12665 299 TAYİNAT MÜSVEDDE DEFTERİ 390   R.1279-1282
YKL.d_00476   12666 300 TERTİB-İ KUR'A VE KÜNYE DEFTERİ   174 R.1279
YKL.d_00477   12667 301 TERSANE ŞİŞHANECİ ALAYI MAAŞ İCMAL DEFTERİ 52   R.1279
YKL.d_00478   12668 302 LONDRA DEFTERİ 220   R.1279-1288
YKL.d_00479   12669 303 TERSANE RİŞTEHANE TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 28   R.1279
YKL.d_00480   12670 304 SILACI EFRAT KÜNYE DEFTERİ 38   R.1279-1280
YKL.d_00481   12671 305 GEMİLER MAAŞ TEVZİ DEFTERİ 227   R.1279-1286
YKL.d_00482   12672 306A ŞEŞHANECİ ALAYI MAAŞ İCMAL DEFTERİ   113 R.1279-1280
YKL.d_00483   12673 307 ÜMERA VE ZABİTANIN NİŞAN KÜNYE DEFTERİ 94   R.1279-1295
YKL.d_00484   12674 308 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 483   R.1279
YKL.d_00485   12675 308A SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   143 R.1279-1282
YKL.d_00486   12676 309 GEMİ KADROLARI VE GEMİ KATİPLERİ ESAMİ DEFTERİ   31 R.1279
YKL.d_00487   12677 309A SEFAİN TAYİNAT DEFTERİ   204 R.1279-1280
YKL.d_00488   12678 310 DEFTER-İ MUHASSİBİN-İ SEFAİN-İ HÜMAYUN   159 R.1279
YKL.d_00489   12679 310A ZAHİRE HÜMAYUN   150 R.1279
YKL.d_00490   12680 311 GEMİLER MAAŞ İCMAL HÜMAYUN 403   R.1279-1281
YKL.d_00491   12681 311A SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   228 R.1279
YKL.d_00492   12682 312 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   11 R.1279
YKL.d_00493   12683 312/1 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   19 R.1279
YKL.d_00494   12684 312/2 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   42 R.1279
YKL.d_00495   12685 312/3 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   21 R.1279
YKL.d_00496   12686 312/4 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   21 R.1279
YKL.d_00497   12687 313 SANAYİ TABURU KÜNYE VE MAAŞ DEFTERİ 75   R.1280
YKL.d_00498   12688 314 FABRİKALAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   20 R.1280
YKL.d_00499   12689 315 NİZAM DEFTERİ 186   H.1280-1290
YKL.d_00500   12690 316 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 210   R.1279-1281
YKL.d_00501   12691 317 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ   146 R.1280-1284
YKL.d_00502   12692 318 SANAYİİ ASKERİ MAAŞ DEFTERİ   40 R.1280
YKL.d_00503   12693 319 GEMLİK TERSANESİ AMELE MAAŞ DEFTERİ 39   R.1280
YKL.d_00504   12694 320 TİR-İ GÜVERTE VE SAİR MEVAKİ EFRAT MAAŞ DEFTERİ   20 R.1280
YKL.d_00505   12695 321 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 139   R.1280
YKL.d_00506   12696 322 GEMİLER VE TERSANELER ZABİTAN VE EFRAD KÜNYE VE MAAŞ DEFTERİ 489   R.1280-1285
YKL.d_00507   12697 323 RUSÇUK TERSANESİ EFRAT MAAŞ DEFTERİ   4 R.1280
YKL.d_00508   12698 324 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   17 R.1280
YKL.d_00509   12699 325 RUSÇUK TERSANESİ EFRAT MAAŞ DEFTERİ   4 R.1280
YKL.d_00510   12700 326 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 43   R.1280
YKL.d_00511   12701 326/1 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   21 R.1280
YKL.d_00512   12702 326/2 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   20 R.1280
YKL.d_00513   12703 326/3 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   21 R.1280
YKL.d_00514   12704 326/4 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   16 R.1280
YKL.d_00515   12705 326/5 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   32 R.1280
YKL.d_00516   12706 326/6 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   21 R.1280
YKL.d_00517   12707 327 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 425   R.1280-1281
YKL.d_00518   12708 328 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 164   R.1280-1286
YKL.d_00519   12709 329 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 400   R.1280-1283
YKL.d_00520   12710 329A SİPARİŞ MAAŞ DEFTERİ   53 R.1280
YKL.d_00521   12711 330 ÜMERA VE ZABİTAN KUVVE DEFTERİ   29 R.1281
YKL.d_00522   12712 331 SANAYİ TABURLARI MAAŞ İCMAL DEFTERİ   110 R.1281-1286
YKL.d_00523   12713 332 SANAYİ ERLERİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 76   R.1281
YKL.d_00524   12714 333 NAN-I AZİZ VE GUŞT DEFTERİ   123 R.1281
YKL.d_00525   12715 334 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 303   R.1281-1282
YKL.d_00526   12716 335 TERTİB-İ KUR'A VE KÜNYE DEFTERİ 392   R.1281
YKL.d_00527   12717 336 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   131 R.1281-1286
YKL.d_00528   12718 337 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 205   R.1281-1283
YKL.d_00529   12719 338 MÜTEKAİDİN KÜNYE MAAŞ DEFTERİ 259   R.1281
YKL.d_00530   12720 339 ŞİŞHANECİ TABURU MAAŞ DEFTERİ   28 R.1281-1284
YKL.d_00531   12721 340 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   250 R.1281-1283
YKL.d_00532   12722 341 GEMİLER MAAŞ TEVZİ DEFTERİ 268   R.1281
YKL.d_00533   12723 341A DONANMA ZAHİRE İSTİDASI KAYIT DEFTERİ   157 R.1281
YKL.d_00534   12724 342 ZABİTAN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   52 R.1281
YKL.d_00535   12725 343 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 178   R.1281-1283
YKL.d_00536   12726 342/1 SAİK-İ ŞADİ VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   15 R.1281
YKL.d_00537   12727 344 BASRA TERSANESİ EFRAT KÜNYE DEFTERİ   53 R.1282
YKL.d_00538   12728 345 ESNAF AMELE MAAŞ DEFTERİ 16   R.1282
YKL.d_00539   12729 346 KÜÇÜK ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ   11 R.1282
YKL.d_00540   12730 347 ÜMERA VE ZABİTAN EFRAD KÜNYE DEFTERİ   22 R.1282
YKL.d_00541   12731 348 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 146   R.1282-1285
YKL.d_00542   12732 349 ŞİŞHANECİ ALAY ZABİTANI KÜNYE DEFTERİ 101   R.1282
YKL.d_00543   12733 350 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ 24   R.1282
YKL.d_00544   12734 350A ECNEBİ MÜHENDİSAN KONTRAT DEFTERİ   17 R.1282-1285
YKL.d_00545   12735 351 BAHRİYE MERKEZ HASTANESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 136   R.1282-1290
YKL.d_00546   12736 352 ASAKİR-İ SANAYİ MAAŞ DEFTERİ   12 R.1280
YKL.d_00547   12737 352A MUHALLEFAT DEFTERİ   250 R.1281
YKL.d_00548   12738 353 TERTİB-İ KUR'A VE KÜNYE DEFTERİ 385   R.1282
YKL.d_00549   12739 354 TAYİNAT DEFTERİ   99 R.1282-1285
YKL.d_00550   12740 355 ZABİTAN, KETEBE MAAŞ DEFTERİ 182   R.1282-1284
YKL.d_00551   12741 356 BAHRİYE KATİPLERİ KÜNYE DEFTERİ 143   R.1282
YKL.d_00552   12742 357 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 40   R.1282-1286
YKL.d_00553   12743 358 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 285   R.1282
YKL.d_00554   12744 359 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   9 R.1282
YKL.d_00555   12745 360 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 272   R.1282-1285
YKL.d_00556   12746 360A ECNEBİ ÇARKÇILAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   23 R.1282-1283
YKL.d_00557   12747 362 REDİF KAYIT DEFTERİ   188 R.1283
YKL.d_00558   12748 363 MEMURİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   12 R.1283
YKL.d_00559   12749 364 ŞEŞHANECİ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 152   R.1283-1286
YKL.d_00560   12750 365 TERSANELER VE MEVAKİ MAAŞ DEFTERİ 279   R.1283-1285
YKL.d_00561   12751 366 MUAYYENAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 338   R.1283-1287
YKL.d_00562   12752 367 MUAYYENAT-I ASAKİRİYE DEFTERİ 142   R.1283-1285
YKL.d_00563   12753 368 MUHTARİN MUAYYENAT DEFTERİ   23 R.1283-1299
YKL.d_00564   12754 369 SANAYİ TABURLARI MAAŞ İCMAL DEFTERİ 138   R.1283
YKL.d_00565   12755 370 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 173   R.1283-1285
YKL.d_00566   12756 371 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 378   R.1283-1285
YKL.d_00567   12757 372 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 216   R.1283-1286
YKL.d_00568   12758 373 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 157   R.1283-1286
YKL.d_00569   12759 373A ELBİSE İLM-Ü HABER DEFTERİ   59 R.1283
YKL.d_00570   12760 373B MÜTEKAİDİN EYTAM ERAMİL MAAŞ DEFTERİ   81 R.1283-1291
YKL.d_00571   12761 374 REDİF HULASA DEFTERİ   87 R.1284
YKL.d_00572   12762 374A HAVALE MÜSVEDDE DEFTERİ   130 R.1284-1291
YKL.d_00573   12763 375 SANAYİ-İ BAHRİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   24 R.1284-1285
YKL.d_00574   12764 375/1 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   120 R.1284
YKL.d_00575   12765 376 EYTAM ERAMİL SAİR MAAŞAT DEFTERİ 244   R.1284-1295
YKL.d_00576   12766 376A EYTAM VE ERAMİL MAAŞAT DEFTERİ   16 R.1284-1285
YKL.d_00577   12767 377 ECNEBİ MÜHENDİSLER MAAŞ DEFTERİ   14 R.1284
YKL.d_00578   12768 377A İLM-Ü HABER KAYIT DEFTERİ   103 R.1284-1286
YKL.d_00579   12769 378 SANAYİ ASKERİ MAAŞ DEFTERİ   23 R.1284
YKL.d_00580   12770 378A EYTAM ERAMİL MAAŞ TEVZİ DEFTERİ   52 R.1284-1286
YKL.d_00581   12771 379 TAYİNAT-I NAN-I AZİZ DEFTERİ   138 R.1284-1295
YKL.d_00582   12772 380 ECNEBİ VE YERLİ ÇARKÇILAR MAAŞ DEFTERİ   14 R.1284
YKL.d_00583   12773 379A İLM-Ü HABER KAYIT DEFTERİ   18 R.1284
YKL.d_00584   12774 380A AMEL MAAŞ VE YOKLAMA DEFTERİ 40   R.1284
YKL.d_00585   12775 381 MUHALLEFAT DEFTERİ 121   R.1285
YKL.d_00586   12776 382 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 311   R.1285
YKL.d_00587   12777 384 MAREN İSTİHKAK DEFTERİ   4 R.1285
YKL.d_00588   12778 385 TERTİB-İ KUR'A VE KÜNYE DEFTERİ 378   R.1285
YKL.d_00589   12779 386 MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   85 R.1285
YKL.d_00590   12780 387 FERMAN-I ALİ VE TEZKERE DEFTERİ 256   R.1285-1297
YKL.d_00591   12781 388 TERFİ-İ RÜTBE EDEN ZABİTAN DEFTERİ 164   R.1285-1287
YKL.d_00592   12782 390 FABRİKA-İ ZABİTAN,ŞAKİRDAN,EFRAT MAAŞ DEFTERİ 245   R.1285
YKL.d_00593   12783 391 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 369   R.1285
YKL.d_00594   12784 392 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 339   R.1285-1286
YKL.d_00595   12785 393 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 187   R.1285
YKL.d_00596   12786 394 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 240   R.1285-1293
YKL.d_00597   12787 394A MÜTEKAİDİN EYTAM VE ERAMİL MAAŞ TEVZİ DEFTERİ   74 R.1285-1291
YKL.d_00598   12788 395 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   82 R.1286-1290
YKL.d_00599   12789 395A JURNAL KAYITLARI(RUZNAMÇE DEFTERİ)   41 R.1286-1290
YKL.d_00600   12790 396 MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 228   R.1286-1287
YKL.d_00601   12791 397 I. SANAYİ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   136 R.1286
YKL.d_00602   12792 398 YÜZDE BEŞ DEFTERİ 366   R.1286
YKL.d_00603   12793 399 KAPTAN,AMELE,EYTAM,ERAMİL MAAŞ DEFTERİ   106 R.1286-1288
YKL.d_00604   12794 400 SELİMİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 41   R.1286-1287
YKL.d_00605   12795 401 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   140 R.1286
YKL.d_00606   12796 402 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   132 R.1286-1287
YKL.d_00607   12797 403 SEFAİN VE MEVAKİ YABANCI ÇARKÇILAR MAAŞ DEFTERİ   27 R.1286
YKL.d_00608   12798 405 ECNEBİ MÜHENDİSLER MAAŞ DEFTERİ   21 R.1286
YKL.d_00609   12799 406 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 195   R.1286-1288
YKL.d_00610   12800 407 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   49 R.1286
YKL.d_00611   12801 408 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 462   R.1286
YKL.d_00612   12802 409 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 306   R.1286-1288
YKL.d_00613   12803 410 GEMİLER KÜNYE DEFTERİ   84 R.1287-1294
YKL.d_00614   12804 411 DEFTER-İ MATLUBAT   50 R.1287-1288
YKL.d_00615   12805 412 SANAYİ BAHRİYE DERDEST DEFTERİ 60   R.1287
YKL.d_00616   12806 413 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   131 R.1287
YKL.d_00617   12807 414 SEFAİN VE MEVAKİDE BULUNAN EFRADIN MAAŞ DEFTERİ 305   R.1287-1288
YKL.d_00618   12808 415 SIHHİYE PERSONELİNE AİT İLMÜ HABER DEFTERİ 208   R.1287-1290
YKL.d_00619   12809 415A GEMİLERDE ÇALIŞTIRILAN YABANCI ÇARKÇILARLA BAHRİYE MEKTEBİNDEKİ YABANCI ÖĞRETMENLERİN MAAŞ DEFTERİ   13 R.1287-1288
YKL.d_00620   12810 416 ECNEBİ VE YERLİ USTALARIN İCMAL DEFTERİ   118 R.1287
YKL.d_00621   12811 417 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   101 R.1287-1289
YKL.d_00622   12812 418 TAYİNAT DEFTERİ   23 R.1287
YKL.d_00623   12813 419 TERTİB-İ KUR'A VE KÜNYE DEFTERİ   205 R.1287
YKL.d_00624   12814 420 SANAYİ BAHRİYE TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 40   R.1287-1289
YKL.d_00625   12815 421 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ DEFTERİ   104 R.1287
YKL.d_00626   12816 422 TERTİB-İ KUR'A VE KÜNYE MÜSVEDDE DEFTERİ 443   R.1287
YKL.d_00627   12817 423 AMELE YEVMİYE DEFTERİ   32 R.1287
YKL.d_00628   12818 424 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ (OSMANİYE) 127   R.1287-1289
YKL.d_00629   12819 425 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ  218   R.1287-1289
YKL.d_00630   12820 426 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ  231   R.1287-1288
YKL.d_00631   12821 426A KUR'A MUHASEBESİ DEFTERİ   18 R.1287-1289
YKL.d_00632   12822 427 OSMANİYE ZIRHLI FIRKATEYNİ MAAŞ DEFTERİ 154   R.1287
YKL.d_00633   12823 428 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 249   R.1287
YKL.d_00634   12824 428A ELBİSE TEVZİ DEFTERİ 187   R.1287-1289
YKL.d_00635   12825 429 VEFAT EDENLER ASAKİR DEFTERİ   54 R.1288
YKL.d_00636   12826 430 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   155 R.1288
YKL.d_00637   12827 431 ECNEBİ ÇARKÇILARI MAAŞ İCMAL DEFTERİ 36   R.1288
YKL.d_00638   12828 432 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 283   R.1288-1289
YKL.d_00639   12829 433 MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   185 R.1288-1289
YKL.d_00640   12830 434 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   89 R.1288
YKL.d_00641   12831 435 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 312   R.1288
YKL.d_00642   12832 436 ELBİSE TAHAKKUK DEFTERİ   116 R.1289
YKL.d_00643   12833 437 ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ 139   R.1289
YKL.d_00644   12834 438 İCMAL DEFTERİ MAAŞ   176 R.1289-1290
YKL.d_00645   12835 439 SEFAİN EFRADI İSTİBDAL DEFTERİ 105   R.1289
YKL.d_00646   12836 440 ECNEBİ ÇARKÇILAR MAAŞ DEFTERİ   30 R.1289-1290
YKL.d_00647   12837 441 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 209   R.1289
YKL.d_00648   12838 442 AMELE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   110 R.1289
YKL.d_00649   12839 443 AHKAM DEFTERİ   159 R.1289
YKL.d_00650   12840 444 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   112 R.1289
YKL.d_00651   12841 445 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 319   R.1289-1291
YKL.d_00652   12842 446 SANAYİ TABURLARI MAAŞ DEFTERİ   117 R.1289-1290
YKL.d_00653   12843 447 TERTİB-İ KUR'A VE KÜNYE KİTABETİ DEFTERİ   77 R.1289
YKL.d_00654   12844 447A ŞEŞHANE ALAYI İSTİBDAL DEFTERİ   23 R.1289
YKL.d_00655   12845 448 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   144 R.1289
YKL.d_00656   12846 449 GEMİLER KÜNYE DEFTERİ   39 R.1289
YKL.d_00657   12847 449A KAMARA, MASRAF (TAAMİYE) TAHAKKUK DEFTERİ   38 R.1289-1290
YKL.d_00658   12848 450 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 200   R.1289
YKL.d_00659   12849 450A ECNEBİ ÇARKÇIYAN AMELE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   37 R.1289-1290
YKL.d_00660   12850 451 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 200   R.1289-1291
YKL.d_00661   12851 452 2. TABUR ŞEŞHANE MAAŞ DEFTERİ   104 R.1289-1290
YKL.d_00662   12852 453 ESNAF-I ASKERİYE MAAŞ DEFTERİ 34   R.1290
YKL.d_00663   12853 454 ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ   46 R.1290
YKL.d_00664   12854 455 İZMİT, SİNOP, BASRA, SUDA, RUSÇUK TERSANELERİ GEMİLER KÜNYE DEFTERİ   129 R.1290
YKL.d_00665   12855 456 SEFAİN ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ   56 R.1290
YKL.d_00666   12856 457 NİZAM KAYIT DEFTERİ   119 R.1290-1298
YKL.d_00667   12857 458 ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ 141   R.1290
YKL.d_00668   12858 459 MEVAKİ MAAŞ KÜNYE DEFTERİ   154 R.1290-1291
YKL.d_00669   12859 460 AHKAM DEFTERİ 188   R.1290-1292
YKL.d_00670   12860 461 MEKTEB-İ BAHRİYE FABRİKALAR MAAŞ DEFTERİ   92 R.1290
YKL.d_00671   12861 462 TERSANE AMBARLARINDA ÇALIŞAN ASAKİRİN YOKLAMA DEFTERİ 21   R.1290
YKL.d_00672   12862 463 RUSÇUK TERSANESİ MAAŞ DEFTERİ   6 R.1290
YKL.d_00673   12863 464 İMALAT TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   135 R.1290-1291
YKL.d_00674   12864 465 GEMİLER YOKLAMA DEFTERİ 53   R.1290
YKL.d_00675   12865 466 TERTİB-İ KUR'A VE KÜNYE DEFTERİ 264   R.1290
YKL.d_00676   12866 467 AMELE YOKLAMA DEFTERİ   94 R.1290
YKL.d_00677   12867 468 İRADAT-I SENİYE DEFTERİ 169   R.1290-1298
YKL.d_00678   12868 469 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   93 R.1290-1291
YKL.d_00679   12869 470 (İSTİBDAL) REDİF NAKİL BEDELLİ EFRAD KÜNYE DEFTERİ 358   R.1291
YKL.d_00680   12870 470A SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   101 R.1290
YKL.d_00681   12871 471 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 166   R.1290
YKL.d_00682   12872 472 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 232   R.1290-1292
YKL.d_00683   12873 473 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 112   R.1290-1292
YKL.d_00684   12874 474 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 140   R.1290
YKL.d_00685   12875 475 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   73 R.1290
YKL.d_00686   12876 476 SANAYİİ BAHRİYE TABURLARININ YEVMİYE DEFTERİ 125   R.1291
YKL.d_00687   12877 477 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 119   R.1291
YKL.d_00688   12878 478 MAKİNE KAZANHANE AMELE YOKLAMA DEFTERİ 83   R.1291
YKL.d_00689   12879 479 TİR-İ GÜVERTE FİŞEKHANE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   126 R.1291
YKL.d_00690   12880 480 AMELE YEVMİYE DERDEST DEFTERİ 23   R.1291
YKL.d_00691   12881 481 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   155 R.1291-1292
YKL.d_00692   12882 482 SANAYİ BAHRİYE YOKLAMA DEFTERİ 25   R.1291
YKL.d_00693   12883 483 SİPARİŞ MAAŞLARI DEFTERİ 124   R.1291
YKL.d_00694   12884 484 FABRİKA AMELESİ YEVMİYE DEFTERİ 35   R.1291
YKL.d_00695   12885 485 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 216   R.1291-1292
YKL.d_00696   12886 486 FABRİKA SANAYİİ BAHRİYE 2. TABURU MAAŞ DEFTERİ 172   R.1291
YKL.d_00697   12887 487 SEFAİN VE MEVAKİ KÜNYE MAAŞ DEFTERİ 269   R.1291-1295
YKL.d_00698   12888 488 CERİDE-İ ASKERİYEYE ABONE OLAN ÜMERA-İ BAHRİYE ESAMİSİ DEFTERİ 88   R.1291
YKL.d_00699   12889 489 SANAYİ ASKERİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   142 R.1291-1292
YKL.d_00700   12890 490 TERTİB-İ KUR'A VE KÜNYE DEFTERİ 371   R.1291
YKL.d_00701   12891 491 VAPUR SEFAİN MAAŞ DEFTERİ   126 R.1291-1295
YKL.d_00702   12892 492 MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   138 R.1291-1296
YKL.d_00703   12893 493 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   105 R.1291-1294
YKL.d_00704   12894 494 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 248   R.1291-1296
YKL.d_00705   12895 495 MEVAKİ AMELESİ YOKLAMA DEFTERİ   42 R.1291
YKL.d_00706   12896 496 SANAYİ TABURU YEVMİYE DEFTERİ   60 R.1291
YKL.d_00707   12897 497 SANAYİ ALAYI YEVMİYE DEFTERİ 130   R.1291
YKL.d_00708   12898 498 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 140   R.1291
YKL.d_00709   12899 499 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 55   R.1291
YKL.d_00710   12900 500 SEFAİN TAHSİLAT DEFTERİ   83 R.1291
YKL.d_00711   12901 500A MERKEZ HASTANESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   85 R.1291-1295
YKL.d_00712   12902 501 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   122 R.1291-1293
YKL.d_00713   12903 502 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 261   R.1291
YKL.d_00714   12904 503 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 271   R.1291-1294
YKL.d_00715   12905 504 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 196   R.1291-1292
YKL.d_00716   12906 505 ÜMERA ESAMİ DEFTERİ   15 R.1292
YKL.d_00717   12907 506 İLMÜHABER DEFTERİ 195   R.1292-1298
YKL.d_00718   12908 507 SANAYİİ BAHRİYE ALAYI REDİF MAAŞ DERDEST MÜSVEDDE DEFTERİ 41   R.1292
YKL.d_00719   12909 508 TERTİB-İ KUR'A VE KÜNYE KİTABETİ DEFTERİ   212 R.1292
YKL.d_00720   12910 509 TERSANE VE FABRİKA AMELELERİ YOKLAMA DEFTERİ 75   R.1292
YKL.d_00721   12911 510 GEMİLER MAAŞ TEVZİ DEFTERİ   54 R.1292-1294
YKL.d_00722   12912 511 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 189   R.1292-1295
YKL.d_00723   12913 512 REDİF SANAYİ TABURU MAAŞ DEFTERİ 31   R.1292-1293
YKL.d_00724   12914 513 HADDEHANE ZABİTAN VE TALEBE MAAŞ DEFTERİ 54   R.1291-1293
YKL.d_00725   12915 514 SANAYİ BAHRİYE MAAŞ YOKLAMA MÜSVEDDE DEFTERİ 119   R.1292
YKL.d_00726   12916 515 REDİF EFRADI KÜNYE DEFTERİ 696   R.1292
YKL.d_00727   12917 516 SANAYİ BAHRİYE YOKLAMA DEFTERİ 104   R.1292
YKL.d_00728   12918 517 İSTİBDAL DEFTERİ 439   R.1292
YKL.d_00729   12919 518 HAVUZLARDA MÜSTAHDEM SEFAİN-İ HÜMAYUN EFRADI MAAŞ YOKLAMA DEFTERİ 60   R.1292
YKL.d_00730   12920 519 MAKİNA KAZANHANE AMELESİ MAAŞ YOKLAMA DEFTERİ   30 R.1292
YKL.d_00731   12921 520 AMELE DERDEST DEFTERİ 17   R.1292
YKL.d_00732   12922 521 SANAYİ BAHRİYE ALAYI MAAŞ İCMAL DEFTERİ 95   R.1292
YKL.d_00733   12923 522 FABRİKA RİŞTEHANE, FİŞEKHANE ERATI MAAŞ DEFTERİ 179   R.1292-1296
YKL.d_00734   12924 523 HAVUZDA ÇALIŞAN REDİF ASKERİ YOKLAMA DEFTERİ   23 R.1292
YKL.d_00735   12925 524 KÜNYE KİTABETİ TERTİB KUR'A DEFTERİ 394   R.1292
YKL.d_00736   12926 524A MAAŞ SURET KAYIT DEFTERİ   164 R.1292-1299
YKL.d_00737   12927 525 TERSANE FABRİKALAR AMELE YOKLAMA DEFTERİ 72   R.1292
YKL.d_00738   12928 526 FABRİKALAR YOKLAMA DEFTERİ 19   R.1292
YKL.d_00739   12929 527 FABRİKA AMELELERİ DERDEST DEFTERİ 39   R.1292
YKL.d_00740   12930 528 SANAYİ BAHRİYE TABURU YEVMİYE DEFTERİ 103   R.1292
YKL.d_00741   12931 529 MAKİNE FABRİKALARI AMELE YOKLAMA DEFTERİ 55   R.1292
YKL.d_00742   12932 530 SANAYİ BAHRİYE TABURU YEVMİYE DEFTERİ 90   R.1292
YKL.d_00743   12933 531 REDİF DEFTERİ   29 R.1292
YKL.d_00744   12934 532 FABRİKA ZABİTAN VE ŞAKİRDAN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   67 R.1292-1296
YKL.d_00745   12935 533 SANAYİ BAHRİYE TABURU MAAŞ YOKLAMA DEFTERİ 99   R.1292
YKL.d_00746   12936 534 AHKAM VE İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ   330 R.1292
YKL.d_00747   12937 535 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 184   R.1292
YKL.d_00748   12938 536 MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 301   R.1292-1296
YKL.d_00749   12939 537 VAPURLAR EFRAT MAAŞ DEFTERİ 220   R.1292-1296
YKL.d_00750   12940 538 KALYONLAR MAAŞ DEFTERİ 324   R.1292
YKL.d_00751   12941 539 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   142 R.1292-1296
YKL.d_00752   12942 540 SANAYİ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   108 R.1292
YKL.d_00753   12943 541 SANAYİ TABURLARI MAAŞ İCMAL DEFTERİ   140 1292-1296
YKL.d_00754   12944 543 İSTİDA VE TAYİNAT DEFTERİ   75 R.1292-1295
YKL.d_00755   12945 544 SANAYİ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 98   R.1292
YKL.d_00756   12946 545 SANAYİ BAHRİYE REDİF DEFTERİ    19 R.1292
YKL.d_00757   12947 546 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 244   R.1292-1296
YKL.d_00758   12948 547 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 154   R.1292-1296
YKL.d_00759   12949 548 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 258   R.1292
YKL.d_00760   12950 549 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 221   R.1292
YKL.d_00761   12951 550 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   295 R.1292
YKL.d_00762   12952 551 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 188   R.1292
YKL.d_00763   12953 550A NEZARET KALEMLER MAAŞ DEFTERİ 100   R.1292
YKL.d_00764   12954 552 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 254   R.1292-1296
YKL.d_00765   12955 552A KETEBE SANDIĞI İSTİKRAZ DEFTERİ   19 R.1292
YKL.d_00766   12956 552B TERSANELER VE GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 240   R.1292
YKL.d_00767   12957 553 SEFAİN VE MEVAKİ ZABİTAN MAAŞ DEFTERİ   106 R.1293-1295
YKL.d_00768   12958 553A TAYİNAT DEFTERİ   196 R.1293-1294
YKL.d_00769   12959 554 BAHRİYE SANAYİ TABURU YEVMİYE YOKLAMA DEFTERİ 75   R.1293
YKL.d_00770   12960 555 ASKERİ EYTAM MAAŞ DEFTERİ 117   R.1293-1294
YKL.d_00771   12961 556 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 165   R.1293
YKL.d_00772   12962 557 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   140 R.1293-1296
YKL.d_00773   12963 558 TERSANE AMELE YOKLAMA DEFTERİ 75   R.1293
YKL.d_00774   12964 559 SANAYİ ASKERİ YOKLAMA DEFTERİ 28   R.1293
YKL.d_00775   12965 560 ZİMMET DEFTERİ 185   R.1293
YKL.d_00776   12966 561 SANAYİ ASKERİ MAAŞ KÜNYE DEFTERİ   50 R.1293
YKL.d_00777   12967 562 BAHRİYE SANAYİ TABURU ERLERİNİN YEVMİYE DEFTERİ 64   R.1293
YKL.d_00778   12968 563 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 247   R.1293-1296
YKL.d_00779   12969 564 TERSANE AMELE YOKLAMA DEFTERİ 73   R.1293
YKL.d_00780   12970 565 MÜSVEDDE KAYIT DEFTERİ   202 R.1293
YKL.d_00781   12971 566 SEFAİN VE TERSANELER MAAŞ TAYİNAT MASARİFAT DEFTERİ 39   R.1293-1295
YKL.d_00782   12972 567 SANAYİ TABURU YEVMİYE DEFTERİ 83   R.1293
YKL.d_00783   12973 568 TİR-İ GÜVERTE VE VAPUR SEFAİNİ YEVMİYE DEFTERİ   92 R.1293
YKL.d_00784   12974 569 ERZAK DEFTERİ   105 R.1293
YKL.d_00785   12975 570 ÜMERA VE ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ   38 R.1294
YKL.d_00786   12976 571 SANAYİ ASKERİ YEVMİYE DEFTERİ   39 R.1294
YKL.d_00787   12977 572 ÜMERA VE ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ   62 R.1294
YKL.d_00788   12978 573 ALAY VE TABURLARI MAAŞ DEFTERİ   25 R.1294
YKL.d_00789   12979 574 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ SİPARİŞ DEFTERİ   78 R.1294
YKL.d_00790   12980 575 SANAYİ BAHRİYE ASKERİ MAAŞ DEFTERİ 62   R.1294
YKL.d_00791   12981 576 DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ   78 R.1294-1298
YKL.d_00792   12982 577 TERSANE SANAYİ ASKERİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 97   R.1294-1295
YKL.d_00793   12983 578 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ 238   R.1294
YKL.d_00794   12984 579 FABRİKALAR AMELE YOKLAMA DEFTERİ 68   R.1294
YKL.d_00795   12985 580 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   85 R.1294
YKL.d_00796   12986 581 SANAYİ ASKERİYE KÜNYE DEFTERİ   29 R.1294
YKL.d_00797   12987 582 REDİF DEFTERİ   20 R.1294
YKL.d_00798   12988 583 NAN-I AZİZ DEFTERİ   5 R.1295
YKL.d_00799   12989 584 SANAYİ BAHRİYE TABURU KÜNYE DEFTERİ 67   R.1295
YKL.d_00800   12990 585 AMELE YOKLAMA DEFTERİ   29 R.1295
YKL.d_00801   12991 586 TAHSİLAT VE İLGA-İ KAVANİN KAYIT DEFTERİ   121 R.1295-1296
YKL.d_00802   12992 587 KUR'A EFRADININ KÜNYE DEFTERİ 373   R.1295
YKL.d_00803   12993 588 KETEBE EYTAMININ MAAŞ TEVZİ DEFTERİ   29 R.1295
YKL.d_00804   12994 589 ERKAN, ÜMERA VE ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ   132 R.1295
YKL.d_00805   12995 589A ET HESABAT DEFTERİ   137 R.1295-1297
YKL.d_00806   12996 590 EVRAK KAYIT DEFTERİ 268   R.1295-1296
YKL.d_00807   12997 591 1. TABUR 1. BÖLÜK MAAŞ DEFTERİ   43 R.1295
YKL.d_00808   12998 592 TERSANE SANAYİ ASKERİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 69   R.1295
YKL.d_00809   12999 593 AMELE VE SANAYİ ASKERİ YOKLAMA DEFTERİ 48   R.1295
YKL.d_00810   13000 594 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   128 R.1295-1296
YKL.d_00811   13001 595 SANAYİ ASKERİ VE AMELE YOKLAMA DEFTERİ 44   R.1295
YKL.d_00812   13002 596 MUAYYENAT MÜSVEDDE DEFTERİ 142   R.1295
YKL.d_00813   13003 596A TAHSİSAT DEFTERİ   53 R.1295
YKL.d_00814   13004 597 EYTAM ERAMİL ASKERİ VE MÜLKİYE İLE DERGAH POSTNEŞİNANI MAAŞ DEFTERİ 93   R.1295-1310
YKL.d_00815   13005 597A SANDIK EYTAMI MAAŞ TEVZİ DEFTERİ   28 R.1295
YKL.d_00816   13006 598 İDARE-İ MAHSUSA AMELE MAAŞ DEFTERİ 14   R.1295
YKL.d_00817   13007 599 SANAYİ ALAYI MAAŞ DEFTERİ   29 R.1295
YKL.d_00818   13008 600 EYTAM ERAMİL YOKLAMA DEFTERİ 72   R.1295-1310
YKL.d_00819   13009 601 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 218   R.1295
YKL.d_00820   13010 602 SANAYİ ASKERİ VE AMELE MAAŞ DEFTERİ 64   R.1296
YKL.d_00821   13011 603 I. TABUR I. BÖLÜK KÜNYE DEFTERİ   46 R.1296
YKL.d_00822   13012 604 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 55   R.1296
YKL.d_00823   13013 605 ŞEŞHANECİ TABUR-U EVVEL MAAŞ İCMAL DEFTERİ 223   R.1296
YKL.d_00824   13014 606 ASKERİN YOKLAMA DEFTERİ 87   R.1296
YKL.d_00825   13015 607 ÜMERA VE ZABİTAN MUAYYENAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 198   R.1296
YKL.d_00826   13016 608 TERTİB-İ KUR'A VE KÜNYE DEFTERİ   160 R.1296
YKL.d_00827   13017 609 ÜMERA VE ZABİTAN DUHÜL VE NASB TARİHİ DEFTERİ 280   R.1296-1304
YKL.d_00828   13018 610 MEVAKİ İCMAL DEFTERİ   63 R.1296
YKL.d_00829   13019 611 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   41 R.1296
YKL.d_00830   13020 612 EVRAK KAYIT DEFTERİ   38 R.1296
YKL.d_00831   13021 613 TERTİB-İ KUR'A VE KÜNYE DEFTERİ 311   R.1296
YKL.d_00832   13022 614 GEMİLERDE BULUNAN ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ   64 R.1296
YKL.d_00833   13023 615 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   125 R.1296
YKL.d_00834   13024 617 1. VE 2. ŞİŞHANE TABURLARI MAAŞ İCMAL DEFTERİ 191   R.1296
YKL.d_00835   13025 618 FİRAR EDENLERİN DERDEST DEFTERİ   29 R.1296
YKL.d_00836   13026 619 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 134   R.1296
YKL.d_00837   13027 620 EFRAT YOKLAMA DEFTERİ 87   R.1296
YKL.d_00838   13028 621 KÜNYE KİTABETİ TERTİB-İ KUR'A DEFTERİ 194   R.1296
YKL.d_00839   13029 622 SANAYİ TABURU İLE AMELE YEVMİYE YOKLAMA DEFTERİ 47   R.1296
YKL.d_00840   13030 623 SANAYİ ALAYI 2., 3. TABURLARI MAAŞ İCMAL DEFTERİ   93 R.1296
YKL.d_00841   13031 624 MERKEZ SEFİNESİ NİZAMAT DEFTERİ 30   R.1296
YKL.d_00842   13032 625 ÜMERA-İ BAHRİYE VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   92 R.1296
YKL.d_00843   13033 626 BASRA TERSANESİ ARKODİ VE BURSA KORVETLERİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 125   R.1296
YKL.d_00844   13034 627 TERSANELER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 132   R.1296
YKL.d_00845   13035 628 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ DEFTERİ 144   R.1296-1299
YKL.d_00846   13036 629 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   130 R.1296-1299
YKL.d_00847   13037 630 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 194   R.1296
YKL.d_00848   13038 631 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 172   R.1296-1297
YKL.d_00849   13039 632 TERSANE İNŞAİYYE İMALAT TABURU MAAŞ DEFTERİ 127   R.1296
YKL.d_00850   13040 633 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 134   R.1296
YKL.d_00851   13041 634 TERTİB-İ KUR'A VE KÜNYE DEFTERİ   143 R.1296
YKL.d_00852   13042 634A MAAŞ SENET DEFTERİ   145 R.1296-1299
YKL.d_00853   13043 635 ŞURA-YI BAHRİ KALEMİ KETEBESİ MAAŞ DEFTERİ   75 R.1296
YKL.d_00854   13044 636 SEFAİN VE MEVAKİ ZABİTAN VE EFRAT ELBİSE DEFTERİ   16 R.1296
YKL.d_00855   13045 637 4. TABUR MAAİ İCMAL DEFTERİ   42 R.1296
YKL.d_00856   13046 638 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   80 R.1296
YKL.d_00857   13047 639 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   70 R.1296
YKL.d_00858   13048 640 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   141 R.1296
YKL.d_00859   13049 641 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   142 R.1296
YKL.d_00860   13050 642 İDARE-İ MAHSUSA AMELESİ MAAŞ DEFTERİ 15   R.1296
YKL.d_00861   13051 643 İDARE-İ MAHSUSA MAAŞ DEFTERİ   16 R.1296
YKL.d_00862   13052 644 İDARE-İ MAHSUSA AMELESİ MAAŞ DEFTERİ 10   R.1296
YKL.d_00863   13053 645 SANAYİ ASKERİ YOKLAMA DEFTERİ   34 R.1296
YKL.d_00864   13054 646 TİR-İ GÜVERTE KURŞUNLU MAHSEN VE GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 189   R.1296
YKL.d_00865   13055 647 ZABİTAN SİPARİŞ MAAŞLARI DEFTERİ   38 R.1296
YKL.d_00866   13056 645A FABRİKA AMELESİ YOKLAMA DEFTERİ 61   R.1296
YKL.d_00867   13057 648 GEMİLER YÜZDE BEŞ TEVKİFAT İCMAL DEFTERİ   58 R.1296
YKL.d_00868   13058 649 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 216   R.1296
YKL.d_00869   13059 650 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 210   R.1296
YKL.d_00870   13060 651 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ (ASAR-I TEVFİK ZIRHLI FIRKATEYNİ)   18 R.1296
YKL.d_00871   13061 652 ZABİTAN MAAŞ DEFTERİ 83   R.1296
YKL.d_00872   13062 652A FABRİKA ASKERİ YOKLAMA DEFTERİ   40 R.1296
YKL.d_00873   13063 653 ZABİTAN MAAŞ DEFTERİ   79 R.1296-1298
YKL.d_00874   13064 654 SANAYİ BAHRİYE 4. TABURU MAAŞ DEFTERİ   47 R.1297
YKL.d_00875   13065 655 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   47 R.1297
YKL.d_00876   13066 656 FETHİYE KALYONU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   136 R.1297
YKL.d_00877   13067 657 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 90   R.1297
YKL.d_00878   13068 658 İRADE-İ SENİYYE SURET KAYIT DEFTERİ 434   R.1297-1305
YKL.d_00879   13069 659 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 170   R.1297
YKL.d_00880   13070 660 KÜNYE KUR'A DEFTERİ 256   R.1297
YKL.d_00881   13071 661 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   47 R.1297
YKL.d_00882   13072 662 SANAYİ BAHRİYE 2. TABURU MAAŞ DEFTERİ 115   R.1297
YKL.d_00883   13073 663 SANAYİ ALAYI MAAŞ İCMAL DEFTERİ   58 R.1297
YKL.d_00884   13074 664 SANAYİ ASKERİ İCRA DEFTERİ 29   R.1297
YKL.d_00885   13075 665 VAPUR SEFAİN MAAŞ DEFTERİ   84 R.1297
YKL.d_00886   13076 666 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 128   R.1297
YKL.d_00887   13077 667 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   84 R.1297
YKL.d_00888   13078 668 ŞEŞHANE 1. TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   110 R.1297
YKL.d_00889   13079 669 SANAYİ ASKERİ YOKLAMA DEFTERİ   15 R.1297
YKL.d_00890   13080 670 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   59 R.1297
YKL.d_00891   13081 670A ELBİSE İLMÜHABER DEFTERİ   103 R.1297-1298
YKL.d_00892   13082 671 FABRİKALAR ZABİTAN VE ŞAKİRDAN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   27 R.1297
YKL.d_00893   13083 671A ZABİTAN TAYİNAT DEFTERİ   98 R.1297-1298
YKL.d_00894   13084 672 NİZAM VE KONTRATO DEFTERİ 86   R.1297-1300
YKL.d_00895   13085 673 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   78 R.1297
YKL.d_00896   13086 672A FABRİKA AMELESİ YOKLAMA DEFTERİ   29 R.1297
YKL.d_00897   13087 674 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   87 R.1297
YKL.d_00898   13088 675 SANAYİ 3. TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   62 R.1297
YKL.d_00899   13089 676 SELİMİYE VE MUHBİR-İ SÜRÜR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   99 R.1298
YKL.d_00900   13090 677 AHŞABİYYE AMELESİ YOKLAMA DEFTERİ 42   R.1298
YKL.d_00901   13091 678 SANAYİ ALAYI 1. TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   89 R.1298
YKL.d_00902   13092 679 SANAYİ ASKERİ KÜNYE DEFTERİ   37 R.1298
YKL.d_00903   13093 680 TERTİB-İ KUR'A VE KÜNYE MÜSVEDDE DEFTERİ 301   R.1298
YKL.d_00904   13094 681 ORHANİYE VE HIFZ-I RAHMAN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   82 R.1298
YKL.d_00905   13095 682 NİZAM DAİRESİ KARAR SENET KAYIT DEFTERİ 252   R.1298-1304
YKL.d_00906   13096 683 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 120   R.1298
YKL.d_00907   13097 684 SEDDÜLBAHİR, MERİH, ZUHAF KORVETLERİ ZABİTAN MAAŞ DEFTERİ 92   R.1298
YKL.d_00908   13098 685 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 114   R.1298
YKL.d_00909   13099 686 MECİDİYE, TAİF VE ASİR VAPURLARI MAAŞ İCMAL DEFTERİ   83 R.1298
YKL.d_00910   13100 687 MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   120 R.1298
YKL.d_00911   13101 688 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 116   R.1298
YKL.d_00912   13102 689 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   112 R.1298
YKL.d_00913   13103 690 GEMİLER MAAŞ VE KÜNYE DEFTERİ 117   R.1298
YKL.d_00914   13104 690/1 ZABİTAN MAAŞ VE KÜNYE DEFTERİ   36 R.1298
YKL.d_00915   13105 691 SANAYİ ALAYI 3. TABUR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   92 R.1298
YKL.d_00916   13106 692 2. TABUR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 175   R.1298
YKL.d_00917   13107 693 BAHRİYE TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 134   R.1298
YKL.d_00918   13108 694 EREĞLİ MADENİ BASRA TERSANESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   65 R.1298
YKL.d_00919   13109 695 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 185   R.1298
YKL.d_00920   13110 696 TERTİB-İ KUR'A VE KÜNYE DEFTERİ 193   R.1298
YKL.d_00921   13111 697 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   57 R.1298
YKL.d_00922   13112 698 KÜNYE KİTABETİ TERTİB-KUR'A DEFTERİ (CİLAL-İ SANİ) 297   R.1298
YKL.d_00923   13113 699 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 133   R.1298
YKL.d_00924   13114 700 TERTİB-İ KUR'A VE KÜNYE DEFTERİ   178 R.1298
YKL.d_00925   13115 701 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 135   R.1298
YKL.d_00926   13116 702 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 175   R.1298
YKL.d_00927   13117 703 FETHİYE KALYONU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   76 R.1298
YKL.d_00928   13118 704 ZABİTAN KETEBE VE MEMURİN MAAŞ DEFTERİ   112 R.1298
YKL.d_00929   13119 705 İSTİBDAL-İ ASKERİ MÜSVEDDE DEFTERİ   88 R.1298
YKL.d_00930   13120 706 TERSANE FABRİKA AMELE YOKLAMA DEFTERİ 75   R.1298
YKL.d_00931   13121 707 DAİRE-İ BAHRİYE AKLAM MEMURİN MAAŞ DEFTERİ 50   R.1298
YKL.d_00932   13122 708 TİR-İ GÜVERTE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 274   R.1298
YKL.d_00933   13123 709 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 237   R.1298
YKL.d_00934   13124 710 ZIRHLI SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 108   R.1298
YKL.d_00935   13125 711 VAPUR SEFAİN MAAŞ DEFTERİ   83 R.1298
YKL.d_00936   13126 712 BASRA TERSANESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 251   R.1298
YKL.d_00937   13127 713 SANAYİ BAHRİYE TABURU YEVMİYE DEFTERİ 74   R.1293
YKL.d_00938   13128 714 MAAŞ TAHAKKUK DEFTERİ   99 R.1298
YKL.d_00939   13129 715 TERSANELER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   52 R.1298
YKL.d_00940   13130 716 ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ   20 R.1299
YKL.d_00941   13131 717 TİR-İ GÜVERTE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   160 R.1299
YKL.d_00942   13132 718 1299 SENESİ KUR'A DEFTERİ (2. CİLDİ) 205   R.1299
YKL.d_00943   13133 719 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 211   R.1299
YKL.d_00944   13134 720 SANAYİ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 189   R.1299
YKL.d_00945   13135 721 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   42 R.1299
YKL.d_00946   13136 722 DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ   127 R.1299
YKL.d_00947   13137 723 MÜJDERESAN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   48 R.1299
YKL.d_00948   13138 724 EREĞLİ MADENİ EFRAD MAAŞ JURNAL DEFTERİ   104 R.1299-1302
YKL.d_00949   13139 724A ERKAN, ÜMERA, ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ   85 R.1299
YKL.d_00950   13140 725 ZIRHLILAR MAAŞ DEFTERİ   84 R.1299
YKL.d_00951   13141 726 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   63 R.1299
YKL.d_00952   13142 727 VAPUR SEFAİN MAAŞ DEFTERİ   70 R.1299
YKL.d_00953   13143 728 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   74 R.1299
YKL.d_00954   13144 729 FABRİKALAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   97 R.1299
YKL.d_00955   13145 730 KURŞUNLU MAHSEN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   86 R.1299
YKL.d_00956   13146 731 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   60 R.1299
YKL.d_00957   13147 732 TİR-İ GÜVERTE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 253   R.1299
YKL.d_00958   13148 733 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ 123   R.1299
YKL.d_00959   13149 734 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 193   R.1299
YKL.d_00960   13150 735 ORHANİYE, OSMANİYE MAAŞ DEFTERİ   69 R.1299
YKL.d_00961   13151 736 SULTANİYE ŞİAR-I NUSRET MAAŞ DEFTERİ   61 R.1299
YKL.d_00962   13152 736A MAAŞ SURET DEFTERİ   116 R.1299-1302
YKL.d_00963   13153 737 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 140   R.1299
YKL.d_00964   13154 738 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 74   R.1299
YKL.d_00965   13155 739 SERGİ DEFTERİ 282   R.1299
YKL.d_00966   13156 740 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 59   R.1299
YKL.d_00967   13157 741 MESUDİYE VE AZİZİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 126   R.1299
YKL.d_00968   13158 742 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   55 R.1299
YKL.d_00969   13159 743 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 95   R.1299
YKL.d_00970   13160 744 SIHHİYE ZABİTANI MAAŞ İCMAL DEFTERİ 45   R.1299-1300
YKL.d_00971   13161 745 İMALAT SANAYİ 1. TABURLARI MAAŞ DEFTERİ 186   R.1299
YKL.d_00972   13162 746 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 188   R.1299
YKL.d_00973   13163 747 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 76   R.1299
YKL.d_00974   13164 748 ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ   104 R.1299
YKL.d_00975   13165 749 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 133   R.1299
YKL.d_00976   13166 750 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ   99 R.1299
YKL.d_00977   13167 751 AHKAM DEFTERİ   85 R.1299
YKL.d_00978   13168 752 FETHİYE KALYONU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   182 R.1299
YKL.d_00979   13169 753 MEVAKİ ZABİTAN EFRAT MAAŞ DEFTERİ 196   R.1299
YKL.d_00980   13170 754 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   49 R.1299
YKL.d_00981   13171 755 AHKAM MÜSVEDDE DEFTERİ 133   R.1299-1300
YKL.d_00982   13172 756 SİNOP BASRA TERSANESİ VE EREĞLİ MADENİ MAAŞ DEFTERİ   107 R.1299
YKL.d_00983   13173 757 KÜNYE DEFTERİ 131   R.1299
YKL.d_00984   13174 758 TAYİNAT DEFTERİ 595   R.1299
YKL.d_00985   13175 760 TAYİNAT İLMÜHABER DEFTERİ   62 R.1300
YKL.d_00986   13176 761 TERTİB-İ KUR'A VE KÜNYE DEFTERİ   139 R.1300
YKL.d_00987   13177 762 KÜNYE VE VUKUAT MÜSVEDDE DEFTERİ   221 R.1300
YKL.d_00988   13178 763 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 73   R.1300
YKL.d_00989   13179 764 ÇARKÇI, ÜMERA VE ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ   85 R.1300
YKL.d_00990   13180 765 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   62 R.1300
YKL.d_00991   13181 766 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   253 R.1300
YKL.d_00992   13182 767 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 97   R.1300
YKL.d_00993   13183 768 TERFİ-İ RÜTBE EDEN ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ   2 R.1300
YKL.d_00994   13184 769 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 88   R.1300
YKL.d_00995   13185 770 SEFAİN VE MEVAKİ ESAMİ DEFTERİ 30   R.1300-1309
YKL.d_00996   13186 771 SİLAHENDAZ TABURU MAAŞ DEFTERİ 162   R.1300
YKL.d_00997   13187 772 MUAYYENAT-I ASKERİYE MÜSVEDDE DEFTERİ 101   R.1300
YKL.d_00998   13188 773 İNŞAİYYE SANAYİ İMALAT İLE 3. TABUR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   87 R.1300
YKL.d_00999   13189 774 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   103 R.1300
YKL.d_01000   13190 775 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   46 R.1300
YKL.d_01001   13191 776 SERGİ MÜSVEDDE DEFTERİ 195   R.1300-1315
YKL.d_01002   13192 777 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   274 R.1300
YKL.d_01003   13193 778 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   85 R.1300
YKL.d_01004   13194 779 TERSANE AMELESİ YOKLAMA DEFTERİ   102 R.1300
YKL.d_01005   13195 780 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 100   R.1300
YKL.d_01006   13196 781 KETEBE KÜNYE MAAŞ DEFTERİ   94 R.1300
YKL.d_01007   13197 782 TAYİNAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   91 R.1300
YKL.d_01008   13198 783 TAYİNAT KİTABETİ TAŞRA MUVAZENE DEFTERİ   28 R.1300
YKL.d_01009   13199 784 BAHRİYE MERKEZ HASTANESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 72   R.1300
YKL.d_01010   13200 785 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   110 R.1300
YKL.d_01011   13201 786 TAŞRA TAYİNAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   249 R.1300-1301
YKL.d_01012   13202 787 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   223 R.1300
YKL.d_01013   13203 788 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   42 R.1300
YKL.d_01014   13204 789 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ 297   R.1300
YKL.d_01015   13205 790 EREĞLİ MADENİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 88   R.1300
YKL.d_01016   13206 791 I. SANAYİ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   44 R.1300
YKL.d_01017   13207 792 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   46 R.1300
YKL.d_01018   13208 793 ASİR VE TAİF VAPURLARI MAAŞ DEFTERİ 96   R.1300
YKL.d_01019   13209 794 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 93   R.1300
YKL.d_01020   13210 795 II. SANAYİ TABURU VE SANAYİ SÜBYAN TABURU MAAŞ DEFTERİ 190   R.1300
YKL.d_01021   13211 796 ELBİSE MÜSEVVEDATI DEFTERİ   103 R.1300-1301
YKL.d_01022   13212 797 FETHİYE,RİŞTEHANE,FIRIN MAAŞ DEFTERİ 308   R.1300
YKL.d_01023   13213 798 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 56   R.1300
YKL.d_01024   13214 799 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 86   R.1300
YKL.d_01025   13215 800 TİR-İ GÜVERTE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 262   R.1300
YKL.d_01026   13216 801 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   65 R.1300
YKL.d_01027   13217 802 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 72   R.1300
YKL.d_01028   13218 803 MUKADDEME-İ ŞEREF VE PEYK-İ MESERRET MAAŞ DEFTERİ 93   R.1300
YKL.d_01029   13219 804 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   34 R.1300
YKL.d_01030   13220 805 ÜMERA-İ BAHRİYE MEMURİN-İ ASKERİYE VE MEKTEB-İ BAHRİYE MAAŞ DEFTERİ   29 R.1300
YKL.d_01031   13221 806 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   48 R.1300
YKL.d_01032   13222 807 TERSANELER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   37 R.1300
YKL.d_01033   13223 808 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   43 R.1300
YKL.d_01034   13224 809 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   50 R.1300
YKL.d_01035   13225 810 SELİMİYE VE ERTUĞRUL MAAŞ DEFTERİ   49 R.1300
YKL.d_01036   13226 811 LİMAN DAİRESİ FİŞENKHANE İCMAL DEFTERİ   38 R.1300
YKL.d_01037   13227 812 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   37 R.1300
YKL.d_01038   13228 813 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   54 R.1300
YKL.d_01039   13229 814 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   250 R.1300
YKL.d_01040   13230 815 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   142 R.1300
YKL.d_01041   13231 816 SANAYİ TABURU MAAŞ DEFTERİ 164   R.1300
YKL.d_01042   13232 817 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 78   R.1300
YKL.d_01043   13233 817A TAYİNAT-I MAKTUA ESAMİ DEFTERİ   32 R.1300
YKL.d_01044   13234 818 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   171 R.1301
YKL.d_01045   13235 819 MESUDİYE VE MUZAFFER KORVETLERİ MAAŞ DEFTERİ 139   R.1301
YKL.d_01046   13236 820 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   292 R.1301
YKL.d_01047   13237 821 SANAYİ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 154   R.1301
YKL.d_01048   13238 822 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ , 106 R.1301
YKL.d_01049   13239 823 MEVAKİ ÜMERA MAAŞ İCMAL DEFTERİ   102 R.1301
YKL.d_01050   13240 824 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   99 R.1301
YKL.d_01051   13241 825 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   63 R.1301
YKL.d_01052   13242 826 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   125 R.1301
YKL.d_01053   13243 827 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   36 R.1301
YKL.d_01054   13244 828 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   121 R.1301
YKL.d_01055   13245 829 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   49 R.1301
YKL.d_01056   13246 830 KÜNYE MÜSEVVEDATI DEFTERİ   103 R.1301
YKL.d_01057   13247 831 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   48 R.1301
YKL.d_01058   13248 832 FABRİKALAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   201 R.1301
YKL.d_01059   13249 833 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   38 R.1301
YKL.d_01060   13250 834 MAAŞAT-I ASKERİYE SENEDATI DEFTERİ   198 R.1301
YKL.d_01061   13251 835 KÜNYE MÜSEVVEDATI DEFTERİ   81 R.1301
YKL.d_01062   13252 836 TEZAKİR VE DERKENAR MÜSEVVEDAT DEFTERİ   85 R.1301-1303
YKL.d_01063   13253 837 TAŞRA TAYİNAT MÜSVEDDE DEFTERİ   97 R.1301
YKL.d_01064   13254 838 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   104 R.1301-1302
YKL.d_01065   13255 839 FABRİKALAR AMELE YOKLAMA DEFTERİ   30 R.1301
YKL.d_01066   13256 840 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   245 R.1301
YKL.d_01067   13257 841 SANAYİ SÜBYAN TABURU KÜNYE VE MAAŞ DEFTERİ 94   R.1301-1305
YKL.d_01068   13258 843 CERRAH VE ECZACILARIN NAKİL DEFTERİ   47 R.1301-1302
YKL.d_01069   13259 844 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   102 R.1301
YKL.d_01070   13260 845 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   105 R.1301
YKL.d_01071   13261 846 TAYİNAT MÜSVEDDE DEFTERİ   205 R.1301-1304
YKL.d_01072   YOK   MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   255 R.1301
YKL.d_01073   13262 847 MAAŞAT-I ASKERİYENİN İTASINA AİT MUVAKKAT SENEDAT DOSYASI   198 R.1301
YKL.d_01074   13263 848 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   123 R.1301
YKL.d_01075   13264 849 TERTİB-İ KUR'A DEFTERİ 271   R.1301
YKL.d_01076   13265 850 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ 297   R.1301
YKL.d_01077   13266 851 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 214   R.1301
YKL.d_01078   13267 852 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 102   R.1301
YKL.d_01079   13268 853 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 231   R.1301
YKL.d_01080   13269 854 SEFAİN HESABATI MÜTEDAHİLE VE ŞEHRİYE DEFTERİ   9 R.1301
YKL.d_01081   13270 855 TAYİNAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ    190 R.1301-1302
YKL.d_01082   13271 856 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ  98   R.1301
YKL.d_01083   13272 857 SİLAHENDAZ TABURU MAAŞ DEFTERİ 187   R.1301
YKL.d_01084   13273 858 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ    47 R.1301
YKL.d_01085   13274 859 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ    102 R.1301
YKL.d_01086   13275 860 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ    48 R.1301
YKL.d_01087   13276 860/1 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ    30 R.1301
YKL.d_01088   13277 861 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ    67 R.1301
YKL.d_01089   13278 862 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ    50 R.1301
YKL.d_01090   13279 863 AZİZİYE VE MERİÇ MAAŞ DEFTERİ    45 R.1301
YKL.d_01091   13280 864 İNŞAİYE VE İMALAT TABURLARI MAAŞ DEFTERİ    87 R.1301
YKL.d_01092   13281 865 VAPUR SEFAİN MAAŞ DEFTERİ    88 R.1301
YKL.d_01093   13282 866 SÜBYAN TABURU MAAŞ DEFTERİ    49 R.1301
YKL.d_01094   13283 867 FETHİYE KALYONU MAAŞ İCMAL DEFTERİ    179 R.1301
YKL.d_01095   13284 868 SANAYİ ASKERİ MAAŞ DEFTERİ    60 R.1301
YKL.d_01096   13285 869 ŞAKİRDAN VE SANAYİ ASKERİ YEVMİYE DEFTERİ    59 R.1301
YKL.d_01097   13286 870 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ    50 R.1301
YKL.d_01098   13287 871 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ    44 R.1301
YKL.d_01099   13288 872 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ    43 R.1301
YKL.d_01100   13289 873 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ    102 R.1301
YKL.d_01101   13290 873A YOKLAMA KALEMİ MÜSEVVİDATI   251 R.1301
YKL.d_01102   13291 874 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 89   R.1302
YKL.d_01103   13292 875 MAAŞAT-I ASKERİYE SENETLERİ   145 R.1302
YKL.d_01104   13293 876 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   155 R.1302
YKL.d_01105   13294 877 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 95   R.1302
YKL.d_01106   13295 878 ELBİSE MÜSVEDDE DEFTERİ   128 R.1302
YKL.d_01107   13296 879 MAAŞ İCMAL DEFTERİ 180   R.1302
YKL.d_01108   13297 880 MAAŞ KİTABETİ MUHALLEFAT DEFTERİ   167 R.1302
YKL.d_01109   13298 881 ELBİSE MÜSEVVEDATI DEFTERİ   199 R.1302
YKL.d_01110   13299 882 EREĞLİ BASRA TERSANESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 166   R.1302
YKL.d_01111   13300 883 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   217 R.1302
YKL.d_01112   13301 884 SÜBYAN TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   49 R.1302
YKL.d_01113   13302 885 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   218 R.1302
YKL.d_01114   13303 886 MAHMUDİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   44 R.1302
YKL.d_01115   13304 887 ELBİSE MÜSEVVEDATI DEFTERİ   108 R.1302
YKL.d_01116   13305 888 MAAŞ İCMAL DEFTERİ   38 R.1302
YKL.d_01117   13306 889 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   97 R.1302
YKL.d_01118   13307 890 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   79 R.1302
YKL.d_01119   13308 891 EFRAT KÜNYE DEFTERİ 270   R.1302
YKL.d_01120   13309 892 FABRİKA AMELESİ YEVMİYE DEFTERİ   55 R.1302
YKL.d_01121   13310 893 MAAŞ KİTABETİ (SERGİ) MÜSVEDDE DEFTERİ 101   R.1302
YKL.d_01122   13311 894 MAAŞAT ASKERİYE SENEDATI DEFTERİ   142 R.1302
YKL.d_01123   13312 895 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   123 R.1302
YKL.d_01124   13313 896 ZABİTAN, ŞAKİRDAN VE EFRAT MAAŞ DEFTERİ   108 R.1302
YKL.d_01125   13314 897 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ 271   R.1302
YKL.d_01126   13315 898 MAAŞAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   247 R.1302
YKL.d_01127   13316 899 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   50 R.1302
YKL.d_01128   13317 900 ELBİSE KİTABETİ EVRAK ZİMMET DEFTERİ   46 R.1302-1305
YKL.d_01129   13318 901 FİŞEKHANE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 112   R.1302
YKL.d_01130   13319 902 EYTAM MAAŞ MÜSVEDDE DEFTERİ   279 R.1302
YKL.d_01131   13320 903 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 85   R.1302
YKL.d_01132   13321 904 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 123   R.1302
YKL.d_01133   13322 905 GEMİLER (ORHANİYE) MAAŞ İCMAL DEFTERİ 97   R.1302
YKL.d_01134   13323 906 TAYİNAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   210 R.1302-1305
YKL.d_01135   13324 907 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   75 R.1302
YKL.d_01136   13325 908 MEKTEB-İ BAHRİYE HASTANE MAAŞ DEFTERİ 134   R.1302
YKL.d_01137   13326 909 İNŞAİYE 1. İMALAT TABURU MAAŞ DEFTERİ   81 R.1302
YKL.d_01138   13327 910 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   102 R.1302
YKL.d_01139   13328 911 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   47 R.1302
YKL.d_01140   13329 912 TERTİB-İ KUR'A VE KÜNYE DEFTERİ   142 R.1302
YKL.d_01141   13330 913 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   54 R.1302
YKL.d_01142   13331 914 TERSANELER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   37 R.1302
YKL.d_01143   13332 915 TİR-İ GÜVERTE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 273   R.1302
YKL.d_01144   13333 916 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   96 R.1302
YKL.d_01145   13334 917 SANAYİ 3. TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   99 R.1302
YKL.d_01146   13335 918 FETHİYE KALYONU MAAŞ DEFTERİ   212 R.1302
YKL.d_01147   13336 919 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   122 R.1302
YKL.d_01148   13337 920 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   81 R.1302
YKL.d_01149   13338 920A ÇARKÇI ŞAKİRDANI VE ESNAF-I ASKERİYE YEVMİYE DEFTERİ 157   R.1302
YKL.d_01150   13339 921 MESUDİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   47 R.1302
YKL.d_01151   13340 922 MUİN-İ ZAFER HIFZÜRAHMAN MAAŞ DEFTERİ   39 R.1302
YKL.d_01152   13341 923 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   93 R.1302
YKL.d_01153   13342 924 SANAYİ 2. TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   92 R.1302
YKL.d_01154   13343 925 TERSANE VE HAVUZDA ÇALIŞAN ŞAKİRDAN MAAŞ DEFTERİ   63 R.1302
YKL.d_01155   13344 926 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   23 R.1302
YKL.d_01156   13345 927 HAVUZLARDA ÇALIŞAN AMELE VE ÇARKÇI SINIFI ŞAKİRDAN ÜCRET DEFTERİ   46 R.1302
YKL.d_01157   13346 928 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   95 R.1302
YKL.d_01158   13347 928A SILA VE HAVA DEĞİŞİMİ DEFTERİ 147   R.1302
YKL.d_01159   13348 929 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   167 R.1303-1304
YKL.d_01160   13349 930 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   288 R.1303
YKL.d_01161   13350 931 TAYİNAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   248 R.1303
YKL.d_01162   13351 932 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   171 R.1303
YKL.d_01163   13352 933 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   167 R.1303
YKL.d_01164   13353 934 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   64 R.1303
YKL.d_01165   13354 935 MAAŞ VE MÜZEKKİRE MÜSEVVEDATI   194 R.1303
YKL.d_01166   13355 936 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 124   R.1303
YKL.d_01167   13356 937 ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ   53 R.1303-1309
YKL.d_01168   13357 938 KÜNYE MÜSVEDDE DEFTERİ   175 R.1303
YKL.d_01169   13358 939 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   164 R.1303
YKL.d_01170   13359 940 TAYİNAT MÜSVEDDE DEFTERİ   204 R.1303
YKL.d_01171   13360 941 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   41 R.1303
YKL.d_01172   13361 942 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   250 R.1303
YKL.d_01173   13362 943 MAHMUDİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   43 R.1303
YKL.d_01174   13363 944 KÜNYE MÜSEVVEDATI DEFTERİ   146 R.1303
YKL.d_01175   13364 945 SELİMİYE FİRKATEYNİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   52 R.1303
YKL.d_01176   13365 946 KÜNYE MÜSEVVEDATI DEFTERİ   143 R.1303
YKL.d_01177   13366 947 TİR-İ GÜVERTE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   139 R.1303
YKL.d_01178   13367 948 MAAŞ İTASINA AİT MUVAKKAT SENET   225 R.1303
YKL.d_01179   13368 949 MUKADDEME-İ ŞEREF MAAŞ İCMAL DEFTERİ 76   R.1303
YKL.d_01180   13369 950 VERGİ DUYUNATI MÜSVEDDE DEFTERİ   66 R.1303
YKL.d_01181   13370 951 MESUDİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   41 R.1303
YKL.d_01182   13371 952 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   208 R.1303
YKL.d_01183   13372 953 1. SANAYİ İNŞAİYE TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   102 R.1303
YKL.d_01184   13373 954 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   74 R.1303
YKL.d_01185   13374 955 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   145 R.1303
YKL.d_01186   13375 956 HAVALAT MÜSEVVEDATI DEFTERİ   174 R.1303-1305
YKL.d_01187   13376 957 İZMİT TERSANESİ AMELE İSTİHKAKI DEFTERİ 11   R.1303
YKL.d_01188   13377 958 MAAŞAT-I ASKERİYE MUVAKKAT SENETLERİ KARTONU   149 R.1303-1304
YKL.d_01189   13378 959 TERSANE AMELESİ YOKLAMA DEFTERİ 176   R.1303
YKL.d_01190   13379 960 MAAŞAT-I ASKERİYE MUVAKKAT SENETLERİ DEFTERİ   219 R.1303
YKL.d_01191   13380 961 DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ   48 R.1303
YKL.d_01192   13381 962 DERSAADET FEVKALADE TAYİNAT MÜSVEDDE DEFTERİ   204 R.1303-1305
YKL.d_01193   13382 963 EREĞLİ MADENİ ERAT MAAŞ DEFTERİ 105   R.1303
YKL.d_01194   13383 964 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   111 R.1303
YKL.d_01195   13384 965 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   135 R.1303
YKL.d_01196   13385 966 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 83   R.1303
YKL.d_01197   13386 967 MAAŞAT YEVMİYE MÜSVEDDE DEFTERİ 170   R.1303-1304
YKL.d_01198   13387 968 SANAYİ 2. TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 160   R.1303
YKL.d_01199   13388 969 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   41 R.1303
YKL.d_01200   13389 970 KÜTTAB KÜNYE DEFTERİ 71   R.1303-1305
YKL.d_01201   13390 971 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   285 R.1303
YKL.d_01202   13391 972 TAYİNAT MÜSVEDDE DEFTERİ 285   R.1303
YKL.d_01203   13392 973 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 102   R.1303
YKL.d_01204   13393 974 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 108   R.1303
YKL.d_01205   13394 975 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 105   R.1303
YKL.d_01206   13395 975A TAŞRA SİPARİŞ DEFTERİ   55 R.1303
YKL.d_01207   13396 976 BAHRİYE TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   146 R.1303
YKL.d_01208   13397 977 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 194   R.1303
YKL.d_01209   13398 978 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   73 R.1303
YKL.d_01210   13399 979 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   166 R.1303-1305
YKL.d_01211   13400 979A GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 98   R.1303
YKL.d_01212   13401 980 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 68   R.1303
YKL.d_01213   13402 981 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   42 R.1303
YKL.d_01214   13403 982 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   37 R.1303
YKL.d_01215   13404 983 KÜÇÜK SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   110 R.1303
YKL.d_01216   13405 984 OSMANİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   43 R.1303
YKL.d_01217   13406 985 VAPUR SEFAİN MAAŞ DEFTERİ   35 R.1303
YKL.d_01218   13407 986 SANAYİ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   37 R.1303
YKL.d_01219   13408 987 FETHİYE KALYONU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   149 R.1303
YKL.d_01220   13409 988 TERTİB-İ KUR'A VE KÜNYE DEFTERİ   146 R.1303
YKL.d_01221   13410 989 MEVAKİ (ÜMERA-İ BAHRİYE MEKTEB-İ BAHRİYE, FİŞEKHANE) MAAŞ DEFTERİ   98 R.1303
YKL.d_01222   13411 990A MAAŞ MÜSVEDDE DEFTERİ   98 R.1303-1304
YKL.d_01223   13412 990 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   53 R.1303
YKL.d_01224   13413 991 FETHİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   130 R.1303
YKL.d_01225   13414 992 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   53 R.1303
YKL.d_01226   13415 993 TERSANELER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   45 R.1303
YKL.d_01227   13416 994 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   183 R.1303
YKL.d_01228   13417 995 BASRA TERSANESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 137   R.1303
YKL.d_01229   13418 996 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ   152 R.1303
YKL.d_01230   13419 997 ŞAKİRDAN VE SANAYİ ASKERİ YOKLAMA DEFTERİ 123   R.1303
YKL.d_01231   13420 998 İNHA, BUYRULDU, TENBİHAT MÜSVEDDE DEFTERİ   96 R.1303-1304
YKL.d_01232   13421 999 MAAŞ MÜSVEDDE DEFTERİ   76 R.1303
YKL.d_01233   13422 1000 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 84   R.1303
YKL.d_01234   13423 1001 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 75   R.1303
YKL.d_01235   13424 1002 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   40 R.1303
YKL.d_01236   13425 1002A GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 73   R.1303
YKL.d_01237   13426 1002B AZİZİYE, AVAİLLAH MAAŞ İCMAL DEFTERİ   80 R.1303
YKL.d_01238   13427 1002C NAKLİYAT MÜSEVVEDATI DEFTERİ   158 R.1303-1309
YKL.d_01239   13428 1003 SERGİ MAKBUZ DEFTERİ   193 R.1304
YKL.d_01240   13429 1004 TERTİB-İ KUR'A VE KÜNYE DEFTERİ 215   R.1304
YKL.d_01241   13430 1005 MAAŞ MÜSEVVEDATI DEFTERİ   105 R.1304
YKL.d_01242   13431 1006 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   136 R.1304
YKL.d_01243   13432 1007 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   38 R.1304
YKL.d_01244   13433 1008 OSMANİYE FIRKATEYNİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   54 R.1304
YKL.d_01245   13434 1009 TAYİNAT İLMÜHABER DEFTERİ 259   R.1304
YKL.d_01246   13435 1010 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 142   R.1304
YKL.d_01247   13436 1011 İLMÜHABER DEFTERİ 129   R.1304
YKL.d_01248   13437 1012 ÜMERA-YI BAHRİYE VE GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   31 R.1304
YKL.d_01249   13438 1013 MAAŞ MÜSEVVEDATI DEFTERİ   174 R.1304
YKL.d_01250   13439 1014 FİŞEKHANE VE LİMAN DAİRESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 139   R.1304
YKL.d_01251   13440 1015 TAYİNAT MÜSVEDDE DEFTERİ   35 R.1304
YKL.d_01252   13441 1016 MAAŞAT ASKERİYE İTASI İÇİN MUVAKKAT SENET   150 R.1304
YKL.d_01253   13442 1017 KÜNYE MÜSEVVEDATI DEFTERİ   196 R.1304
YKL.d_01254   13443 1018 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 89   R.1304
YKL.d_01255   13444 1019 MAAŞAT ASKERİYE MUVAKKAT SENETLERİ   197 R.1304
YKL.d_01256   13445 1020 MAAŞAT-I ASKERİYE MUVAKKAT SENEDATI DEFTERİ   140 R.1304
YKL.d_01257   13446 1021 MAAŞAT-I ASKERİYE MUVAKKAT SENEDATI MECMUASI   167 R.1304
YKL.d_01258   13447 1022 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   246 R.1304
YKL.d_01259   13448 1023 EVRAK KAYIT DEFTERİ 122   R.1304
YKL.d_01260   13449 1024 SERGİ SENETLERİ DEFTERİ 338   R.1304
YKL.d_01261   13450 1025 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   194 R.1304
YKL.d_01262   13451 1026 DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ   108 R.1304
YKL.d_01263   13452 1027 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   201 R.1304
YKL.d_01264   13453 1028 TERSANE İNŞAİYE İMALAT 1. TABURU MAAŞ DEFTERİ 162   R.1304
YKL.d_01265   13454 1029 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   48 R.1304
YKL.d_01266   13455 1030 BAHRİYE SİLAHENDAZ TABURU MAAŞ DEFTERİ 269   R.1304
YKL.d_01267   13456 1031 SERGİ SENETLERİ KOÇAN DEFTERİ 297   R.1304
YKL.d_01268   13457 1032 MERKEZ HASTANESİ MAAŞ DEFTERİ 73   R.1304
YKL.d_01269   13458 1033 NİZAM DEFTERİ 361   R.1304-1307
YKL.d_01270   13459 1034 MAAŞAT-I ASKERİYE MUVAKKAT SENEDAT DOSYASI DEFTERİ   157 R.1304
YKL.d_01271   13460 1035 KÜNYE HÜLASA DEFTERİ 317   R.1304
YKL.d_01272   13461 1036 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   111 R.1304
YKL.d_01273   13462 1037 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 145   R.1304
YKL.d_01274   13463 1038 GEMİ (MUHBİR-İ SÜRÜR) MAAŞ İCMAL DEFTERİ 115   R.1304
YKL.d_01275   13464 1039 MAAŞAT-I ASKERİYE İTA SENEDATI   189 R.1304
YKL.d_01276   13465 1040 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1304
YKL.d_01277   13466 1041 EREĞLİ MADENİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   90 R.1304
YKL.d_01278   13467 1042 TİR-İ GÜVERTE MAAŞ DEFTERİ 236   R.1304
YKL.d_01279   13468 1043 AMELE İSTİHKAK MÜSVEDDE DEFTERİ 16   R.1304
YKL.d_01280   13469 1044 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   78 R.1304
YKL.d_01281   13470 1045 MEVAKİ ZABİTAN MAAŞ DEFTERİ 96   R.1304
YKL.d_01282   13471 1046 MAAŞAT-I ASKERİYENİN İTASINA DAİR MUVAKKAT SENET DEFTERİ   157 R.1304
YKL.d_01283   13472 1047 MAAŞAT-I ASKERİYENİN İTASINA AİT MUVAKKAT SENET    166 R.1304
YKL.d_01284   13473 1048 ÜMERA VE ZABNİTAN MUAYYENAT DEFTERİ 348   R.1304-1305
YKL.d_01285   13474 1049 TAYİNAT VE TEVZİ-İ MUAYYENAT KOMİSYONU İLMÜHABER DEFTERİ 184   R.1304-1307
YKL.d_01286   13475 1050 1. SANAYİ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 245   R.1304
YKL.d_01287   13476 1051 SUDA, SİNOP, GEMLİK, İZMİT TERSANELERİ MAAŞ DEFTERİ 91   R.1304
YKL.d_01288   13477 1052 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   45 R.1304
YKL.d_01289   13478 1053 BAHRİYE MEKTEBİ ZABİTAN VE ŞAKİRDAN MAAŞ DEFTERİ 90   R.1304
YKL.d_01290   13479 1054 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 198   R.1304
YKL.d_01291   13480 1055 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   45 R.1304
YKL.d_01292   13481 1056 MESUDİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   47 R.1304
YKL.d_01293   13482 1057 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 95   R.1304
YKL.d_01294   13483 1058 MEHMET SELİM RODOS MAAŞ İCMAL DEFTERİ   47 R.1304
YKL.d_01295   13484 1059 BASRA TERSANESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   50 R.1304
YKL.d_01296   13485 1060 FETH-İ BÜLENT ASAR-I ŞEVKET KORVETLERİ MAAŞ DEFTERİ   47 R.1304
YKL.d_01297   13486 1061 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   52 R.1304
YKL.d_01298   13487 1062 FETHİYE KALYONU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   136 R.1304
YKL.d_01299   13488 1063 İMALAT VE SÜBYAN TABURU MAAŞ DEFTERİ   42 R.1304
YKL.d_01300   13489 1064 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ   138 R.1304
YKL.d_01301   13490 1065 2. SANAYİ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   81 R.1304
YKL.d_01302   13491 1066 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ 279   R.1304
YKL.d_01303   13492 1067 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   103 R.1304
YKL.d_01304   13493 1068 JURNAL KALEMİ İLMÜHABER DEFTERİ   111 R.1304
YKL.d_01305   13494 1069 JURNAL KALEMİ MUAYYENAT DEFTERİ   77 R.1304
YKL.d_01306   13495 1070 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 98   R.1304
YKL.d_01307   13496 1071 3. SANAYİ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   64 R.1304
YKL.d_01308   13497 1072 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 146   R.1304
YKL.d_01309   13498 1072A SILA VE HAVA DEĞİŞİMİ DEFTERİ 185   R.1304-1305
YKL.d_01310   13499 1072B EREĞLİ MADENİ ŞEHRİYE HÜLASA DEFTERİ 75   R.1304-1307
YKL.d_01311   13500 1072C MAAŞAT-I ASKERİYE MUVAKKAT SENETLERİ   150 R.1304
YKL.d_01312   13501 1073 KÜNYE KİTABETİ EVRAK DEVLETİ   150 R.1305-1307
YKL.d_01313   13502 1073A MAAŞAT-I ASKERİYENİN İTASINA DAİR MUVAKKAT SENET DEFTERİ   149 R.1305
YKL.d_01314   13503 1073B MAAŞAT-I ASKERİYENİN İTASINA DAİR MUVAKKAT SENET DEFTERİ   159 R.1305
YKL.d_01315   13504 1073C MAAŞAT-I ASKERİYENİN İTASINA DAİR MUVAKKAT SENET DEFTERİ   158 R.1305
YKL.d_01316   13505 1074 KÜNYE MÜSVEDDE DEFTERİ   92 R.1305
YKL.d_01317   13506 1075 HAVALAT MÜSVEDDE DEFTERİ   131 R.1305
YKL.d_01318   13507 1076 İRADE-İ SENİYYE KAYIT DEFTERİ 394   R.1305-1307
YKL.d_01319   13508 1077 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 94   R.1305
YKL.d_01320   13509 1078 ELBİSE MÜSEVVEDATI DEFTERİ   88 R.1305
YKL.d_01321   13510 1079 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   196 R.1305
YKL.d_01322   13511 1081 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   46 R.1305
YKL.d_01323   13512 1082 MAAŞ MÜSVEDDELERİ DEFTERİ   167 R.1305
YKL.d_01324   13513 1083 MEKTEB-İ BAHRİYE VE BAHRİYE MERKEZ HASTANESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   56 R.1305
YKL.d_01325   13514 1084 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   19 R.1305
YKL.d_01326   13515 1085 SİLAHENDAZ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   136 R.1305
YKL.d_01327   13516 1086 ELBİSE MÜSVEDDE DEFTERİ   92 R.1305
YKL.d_01328   13517 1087 İMALAT SANAYİ SÜBYAN TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   171 R.1305
YKL.d_01329   13518 1088 TEZKERE VE DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ   100 R.1305
YKL.d_01330   13519 1089 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 126   R.1305
YKL.d_01331   13520 1090 İTA SENETLERİNE MAHSUS ÇEK VARAKALARI DEFTERİ   97 R.1305
YKL.d_01332   13521 1091 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   55 R.1305
YKL.d_01333   13522 1092 ŞEVKETNÜMA MAAŞ İCMAL DEFTERİ   5 R.1305
YKL.d_01334   13523 1093 FETHİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   177 R.1305
YKL.d_01335   13524 1094 3. SANAYİ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 162   R.1305
YKL.d_01336   13525 1095 SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   44 R.1305
YKL.d_01337   13526 1096 KİTABET TAYİNAT MÜSVEDDE DEFTERİ   183 R.1305-1307
YKL.d_01338   13527 1097 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   48 R.1305
YKL.d_01339   13528 1098 TİR-İ GÜVERTE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 231   R.1305
YKL.d_01340   13529 1099 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 54   R.1305
YKL.d_01341   13530 1100 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 194   R.1305
YKL.d_01342   13531 1101 ASAR-I ŞEVKET, FETH-İ BÜLENT MAAŞ DEFTERİ   48 R.1305
YKL.d_01343   13532 1102 TAYİNAT MÜSVEDDE DEFTERİ   212 R.1305
YKL.d_01344   13533 1103 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   95 R.1305
YKL.d_01345   13534 1104 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   162 R.1305
YKL.d_01346   13535 1105 FETHİYE KALYONU MAAŞ DEFTERİ   100 R.1305
YKL.d_01347   13536 1106 MAAŞAT-I ASKERİYENİN İTA SENEDATI DEFTERİ   115 R.1305
YKL.d_01348   13537 1107 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   49 R.1305
YKL.d_01349   13538 1108 TERTİB-İ KUR'A İSTİLAM-I ASKERİ DEFTERİ 342   R.1305
YKL.d_01350   13539 1109 MUHBİR-İ SÜRUR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   72 R.1305
YKL.d_01351   13540 1110 MAAŞAT-I ASKERİYE İTA SENEDATI   114 R.1305
YKL.d_01352   13541 1111 VAPUR SEFAİN MAAŞ DEFTERİ   51 R.1305
YKL.d_01353   13542 1112 MAAŞAT-I ASKERİYE İTA SENETLERİ DEFTERİ   149 R.1305
YKL.d_01354   13543 1113 VAPUR SEFAİN MAAŞ DEFTERİ   50 R.1305
YKL.d_01355   13544 1114 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   164 R.1305
YKL.d_01356   13545 1115 AHŞAB KEBİR VE SAGİR SEFAİN ZABİTANI KÜNYE DEFTERİ 308   R.1305-1309
YKL.d_01357   13546 1116 BASRA EFRAD-I BAHRİYESİ KÜNYE DEFTERİ 164   R.1305-1324
YKL.d_01358   13547 1117 TAYİNAT MÜSVEDDE DEFTERİ   89 R.1305-1307
YKL.d_01359   13548 1118 FABRİKALAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 182   R.1305
YKL.d_01360   13549 1118A LİMAN DAİRESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   67 R.1305
YKL.d_01361   13550 1119 İNŞAİYYE VE İMALAT 1. TABURLARI MAAŞ DEFTERİ 182   R.1305
YKL.d_01362   13551 1120 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   49 R.1305
YKL.d_01363   13552 1120A MÜZEKKİRE MÜSVEDDE DEFTERİ 55   R.1305
YKL.d_01364   13553 1121 KATİPLERİN KÜNYE DEFTERİ 63   R.1305-1307
YKL.d_01365   13554 1122 ELBİSE MÜSEVVEDATI DEFTERİ   178 R.1305
YKL.d_01366   13555 1123 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 207   R.1305
YKL.d_01367   13556 1124 MAAŞ MÜSEVVEDATI DEFTERİ   247 R.1305
YKL.d_01368   13557 1125 TERSANE 2. SANAYİ TABURU MAAŞ MÜSVEDDE DEFTERİ 164   R.1305
YKL.d_01369   13558 1126 ÇARKÇI ÜMERA VE ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ   90 R.1305
YKL.d_01370   13559 1127 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   51 R.1305
YKL.d_01371   13560 1128 KÜNYE MÜSVEDDE DEFTERİ   188 R.1305
YKL.d_01372   13561 1129 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 95   R.1305
YKL.d_01373   13562 1130 KÜNYE MÜSVEDDE DEFTERİ   136 R.1305
YKL.d_01374   13563 1131 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   188 R.1305
YKL.d_01375   13564 1132 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 97   R.1305
YKL.d_01376   13565 1133 TAYİNAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   242 R.1305
YKL.d_01377   13566 1134 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   44 R.1305
YKL.d_01378   13567 1135 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   137 R.1305
YKL.d_01379   13568 1136 BASRA TERSANESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   65 R.1305
YKL.d_01380   13569 1137 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   223 R.1305
YKL.d_01381   13570 1138 EREĞLİ MADENİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   54 R.1305
YKL.d_01382   13571 1139 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   345 R.1305-1306
YKL.d_01383   13572 1140 ÜMERA-YI BAHRİYE FİŞEKHANE VE LİMAN MAAŞ DEFTERİ 132   R.1305
YKL.d_01384   13573 1141 İRADE-İ SENİYYE KAYIT DEFTERİ 239   R.1305-1311
YKL.d_01385   13574 1142 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   48 R.1305
YKL.d_01386   13575 1143 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 97   R.1305
YKL.d_01387   13576 1144 TERSANELER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 98   R.1305
YKL.d_01388   13577 1145 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 102   R.1305
YKL.d_01389   13578 1146 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 98   R.1305
YKL.d_01390   13579 1147 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 101   R.1305
YKL.d_01391   13580 1148 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 101   R.1305
YKL.d_01392   13581 1148A TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ 391   R.1305
YKL.d_01393   13582 1148B SANAYİ-İ BAHRİYE EFRADI İLE ÇARKÇI ŞAKİRDANI MAAŞ DEFTERİ   62 R.1305
YKL.d_01394   13583 1149 DERKENAR VE İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ   86 R.1305-1306
YKL.d_01395   13584 1150 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   86 R.1306
YKL.d_01396   13585 1152 İRADE-İ SENİYYE KAYIT DEFTERİ 292   R.1306-1312
YKL.d_01397   13586 1153 ELBİSE MÜSEVVEDATI DEFTERİ   126 R.1306
YKL.d_01398   13587 1154 İSTİBDAL EFRADI HARCIRAH DEFTERİ   18 R.1306
YKL.d_01399   13588 1155 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 270   R.1306
YKL.d_01400   13589 1156 ERTUĞRUL FIRKATEYNİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 96   R.1306
YKL.d_01401   13590 1157 DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ   51 R.1306
YKL.d_01402   13591 1158 HAVALAT MÜSEVVEDATI DEFTERİ   146 R.1306
YKL.d_01403   13592 1159 TAYINAT-I MAKTUA MÜHÜR DEFTERİ   73 R.1306
YKL.d_01404   13593 1160 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   267 R.1306
YKL.d_01405   13594 1161 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   167 R.1306
YKL.d_01406   13595 1162 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 92   R.1306
YKL.d_01407   13596 1163 İLMÜHABER DEFTERİ   67 R.1306
YKL.d_01408   13597 1164 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   217 R.1306
YKL.d_01409   13598 1165 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   52 R.1306
YKL.d_01410   13599 1166 FETHİYE KALYONU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   90 R.1306
YKL.d_01411   13600 1167 ŞAKİRDAN VE SANAYİ ASKERİ MAAŞ DEFTERİ   46 R.1306
YKL.d_01412   13601 1168 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   228 R.1306
YKL.d_01413   13602 1169 FABRİKALAR ZABİTAN VE ŞAKİRDAN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 177   R.1306
YKL.d_01414   13603 1170 SANAYİ BAHRİYE ZABİTAN VE EFRAT MAAŞ İCMAL DEFTERİ 93   R.1306
YKL.d_01415   13604 1170A FİRAR EDEN EFRAT VE ŞAKİRDAN KAYIT DEFTERİ 34   R.1306-1307
YKL.d_01416   13605 1171 ELBİSE MÜSVEDDE DEFTERİ   132 R.1306
YKL.d_01417   13606 1172 İMALAT SÜBYAN TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   43 R.1306
YKL.d_01418   13607 1173 ELBİSE MÜSVEDDE DEFTERİ   225 R.1306
YKL.d_01419   13608 1174 SİLAHENDAZ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   136 R.1306
YKL.d_01420   13609 1175 HAVALAT MÜSVEDDE DEFTERİ   178 R.1306
YKL.d_01421   13610 1176 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   96 R.1306
YKL.d_01422   13611 1177 MAAŞ MÜSEVVEDATI DEFTERİ   292 R.1306
YKL.d_01423   13612 1178 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   395 R.1306
YKL.d_01424   13613 1179 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   186 R.1306
YKL.d_01425   13614 1180 SERGİ SENETLERİ DEFTERİ   127 R.1306-1307
YKL.d_01426   13615 1181 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 97   R.1306
YKL.d_01427   13616 1182 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1306
YKL.d_01428   13617 1183 KUR'A VE KÜNYE DEFTERİ 273   R.1306
YKL.d_01429   13618 1184 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   46 R.1306
YKL.d_01430   13619 1185 SULTANİYE VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 90   R.1306
YKL.d_01431   13620 1186 GAYR-I MAMUL AMBARI MAAŞ İCMAL DEFTERİ 353   R.1306
YKL.d_01432   13621 1187 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 95   R.1306
YKL.d_01433   13622 1188 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   54 R.1306
YKL.d_01434   13623 1189 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   89 R.1306
YKL.d_01435   13624 1191 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1306
YKL.d_01436   13625 1192 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1306
YKL.d_01437   13626 1194 ASAR-I TEVFİK FİRKATEYNİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 101   R.1306
YKL.d_01438   13627 1195 2. SANAYİ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 164   R.1306
YKL.d_01439   13628 1196 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   55 R.1306
YKL.d_01440   13629 1197 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   48 R.1306
YKL.d_01441   13630 1198 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   49 R.1306
YKL.d_01442   13631 1199 GEMİLER VE MEVAKİ MAAŞ DEFTERİ 156   R.1306
YKL.d_01443   13632 1200 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   64 R.1306
YKL.d_01444   13633 1201 İCLALİYE VE MUİN-İ ZAFER MAAŞ DEFTERİ   38 R.1306
YKL.d_01445   13634 1202 MAHMUDİYE ORHANİYE MAAŞ DEFTERİ   46 R.1306
YKL.d_01446   13635 1203 TERSANELER (SUDA, İZMİT, GEMLİK, BASRA) MAAŞ DEFTERİ 100   R.1306
YKL.d_01447   13636 1204 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   37 R.1306
YKL.d_01448   13637 1205 3. SANAYİ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   78 R.1306
YKL.d_01449   13638 1206 TİR-İ GÜVERTE LİMAN DAİRESİ MAAŞ DAİRESİ   103 R.1306
YKL.d_01450   13639 1207 MUHBİR-İ SÜRÜR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   83 R.1306
YKL.d_01451   13640 1208 MEKTEB-İ BAHRİYE 1. SANAYİ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   54 R.1306
YKL.d_01452   13641 1209 KÜNYE VE VUKUAT DEFTERİ   257 R.1306
YKL.d_01453   13642 1210 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   50 R.1306
YKL.d_01454   13643 1211 ELBİSE MUAMELATI MÜSVEDDE DEFTERİ   256 R.1306-1307
YKL.d_01455   13644 1212 SANAYİ SÜBYAN TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   47 R.1306
YKL.d_01456   13645 1213 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 79   R.1306
YKL.d_01457   13646 1214 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 74   R.1306
YKL.d_01458   13647 1215 MAHMUDİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 107   R.1306
YKL.d_01459   13648 1216 ZABİTAN VE EFRAT VEFİAT DEFTERİ 106   R.1306-1311
YKL.d_01460   13649 1216A ZABİTAN MUHALLEFAT DEFTERİ   38 R.1306-1312
YKL.d_01461   13650 1217 TAYİNAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   105 R.1307
YKL.d_01462   13651 1218 LİMAN DAİRESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   62 R.1307
YKL.d_01463   13652 1219 MAAŞ MÜSEVVEDAT DEFTERİ   434 R.1307
YKL.d_01464   13653 1220 FETHİYE KALYONU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   68 R.1307
YKL.d_01465   13654 1221 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   298 R.1307
YKL.d_01466   13655 1222 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 80   R.1307
YKL.d_01467   13656 1223 NAKLİYAT MÜSVEDDE DEFTERİ   168 R.1307
YKL.d_01468   13657 1223A MAAŞ VE SİPARİŞ MAAŞATI MÜSVEDDE DEFTERİ 73   R.1307
YKL.d_01469   13658 1224 MUAYYENAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 183   R.1307-1312
YKL.d_01470   13659 1225 TAYİNAT MÜSVEDDE DEFTERİ   70 R.1307
YKL.d_01471   13660 1226 ASAR-I TEVFİK ZIRHLI FIRKATEYNİ KÜNYE VE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   38 R.1307
YKL.d_01472   13661 1227 MAAŞ MASASININ MÜSEVVEDAT KARTONU   315 R.1326
YKL.d_01473   13662 1228 TİR-İ GÜVERTE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 166   R.1307
YKL.d_01474   13663 1229 ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ 71   R.1307
YKL.d_01475   13664 1230 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   265 R.1307
YKL.d_01476   13665 1231 KÖMÜRCÜ VE ATEŞÇİ AMELE MAAŞ DEFTERİ 54   R.1326
YKL.d_01477   13666 1232 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   38 R.1307
YKL.d_01478   13667 1233 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   130 R.1307
YKL.d_01479   13668 1234 TAYİNAT-I MAKTUA MÜHÜR DEFTERİ   68 R.1307
YKL.d_01480   13669 1235 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   110 R.1307
YKL.d_01481   13670 1236 SERGİ PUSULALARI SENETLERİ   252 R.1307-1308
YKL.d_01482   13671 1237 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   78 R.1307
YKL.d_01483   13672 1238 TAYİNAT MÜSVEDDE DEFTERİ   155 R.1307
YKL.d_01484   13673 1238A MAAŞ VE SİPARİŞ MAAŞATI MÜSVEDDE DEFTERİ   135 R.1307
YKL.d_01485   13674 1239 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 100   R.1307
YKL.d_01486   13675 1240 MUAYYENAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   114 R.1307
YKL.d_01487   13676 1241 MAAŞ MÜSEVVEDATI DEFTERİ   218 R.1307
YKL.d_01488   13677 1242 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   136 R.1307
YKL.d_01489   13678 1243 ETİBBA-İ BAHRİYE NAKİL DEFTERİ   57 R.1307
YKL.d_01490   13679 1244 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   164 R.1307
YKL.d_01491   13680 1245 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   314 R.1307
YKL.d_01492   13681 1246 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   117 R.1307
YKL.d_01493   13682 1247 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 85   R.1307
YKL.d_01494   13683 1248 EREĞLİ MADENİ MAAŞ DEFTERİ 145   R.1307
YKL.d_01495   13684 1249 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   37 R.1307
YKL.d_01496   13685 1250 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 110   R.1307
YKL.d_01497   13686 1251 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ (SULTANİYE) 78   R.1307
YKL.d_01498   13687 1252 FABRİKA-İ HÜMAYUN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 189   R.1307
YKL.d_01499   13688 1253 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 77   R.1307
YKL.d_01500   13689 1254 TERSANELER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 94   R.1307
YKL.d_01501   13690 1255 TERTİB-İ KUR'A VE KÜNYE DEFTERİ 294   R.1307
YKL.d_01502   13691 1256 FETHİYE KALYONU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   146 R.1307
YKL.d_01503   13692 1257 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   59 R.1307
YKL.d_01504   13693 1258 LİMAN DAİRESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   51 R.1307
YKL.d_01505   13694 1259 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   84 R.1307
YKL.d_01506   13695 1260 MUHBİR-İ SÜRUR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   100 R.1307
YKL.d_01507   13696 1261 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   35 R.1307
YKL.d_01508   13697 1262 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   57 R.1307
YKL.d_01509   13698 1263 İMALAT SANAYİ SÜBYAN TABURLARI MAAŞ DEFTERİ   92 R.1307
YKL.d_01510   13699 1264 MESUDİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   39 R.1307
YKL.d_01511   13700 1265 AZİZİYE, OSMANİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   33 R.1307
YKL.d_01512   13701 1266 SİLAHENDAZ TABURU MAAŞ DEFTERİ   132 R.1307
YKL.d_01513   13702 1267 III. SANAYİ TABURU MAAŞ DEFTERİ   45 R.1307
YKL.d_01514   13703 1268 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   40 R.1307
YKL.d_01515   13704 1269 SELİMİYE FIRKATEYNİ MAAŞ DEFTERİ   65 R.1307
YKL.d_01516   13705 1270 SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   58 R.1307
YKL.d_01517   13706 1271 2.SANAYİ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   48 R.1307
YKL.d_01518   13707 1272 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ   98 R.1307
YKL.d_01519   13708 1273 ORHANİYE,MAHMUDİYE MAAŞ DEFTERİ   38 R.1307
YKL.d_01520   13709 1274 MERKEZ HASTANESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   45 R.1307
YKL.d_01521   13710 1275 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   73 R.1307
YKL.d_01522   13711 1276 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 190   R.1307
YKL.d_01523   13712 1277 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 69   R.1307
YKL.d_01524   13713 1278 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   196 R.1307
YKL.d_01525   13714 1279 SANAYİ TABURLARI İCMAL DEFTERİ   79 R.1307
YKL.d_01526   13715 1280 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   53 R.1307
YKL.d_01527   13716 1281 TİR-İ GÜVERTE KIŞLASI I. ŞUBE İCMAL DEFTERİ 123   R.1307
YKL.d_01528   13717 1282 NİZAM DEFTERİ SENETLERİ 170   R.1307-1311
YKL.d_01529   13718 1283 ERTUĞRUL VE PEYK-İ MESERRETTE BOĞULANLARIN AİLELERİNE MAAŞ TAHSİS DEFTERİ   109 R.1307-1308
YKL.d_01530   13719 1283A MEKTEPLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   42 R.1307-1311
YKL.d_01531   13720 1284 MAAŞ MÜSEVVEDATI DEFTERİ   111 R.1308
YKL.d_01532   13721 1285 MAAŞ MÜSVEDDE DEFTERİ   203 R.1308
YKL.d_01533   13722 1286 BAHRİYE SİLAHENDAZ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 256   R.1308
YKL.d_01534   13723 1287 TAYİNAT KİTABETİ DEFTERİ   181 R.1308
YKL.d_01535   13724 1288 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   41 R.1308
YKL.d_01536   13725 1289 KÜNYE MÜSVEDDE DEFTERİ   201 R.1308
YKL.d_01537   13726 1290 SANAYİ BAHRİYE ALAYI III. TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 131   R.1308
YKL.d_01538   13727 1291 İANE DEFTERİ   77 R.1308
YKL.d_01539   13728 1292 FETHİYE KALYONU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   68 R.1308
YKL.d_01540   13729 1293 SILA VE TEBDİL-İ HAVA,KÜNYE KİTABETİ DEFTERİ 99   R.1308
YKL.d_01541   13730 1294 2.SANAYİ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   54 R.1308
YKL.d_01542   13731 1295 İMALAT SÜBYAN TABURU MAAŞ DEFTERİ   48 R.1308
YKL.d_01543   13732 1296 TERSANELER VE MEVAKİ MAAŞ DEFTERİ   94 R.1308
YKL.d_01544   13733 1297 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   42 R.1308
YKL.d_01545   13734 1298 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 177   R.1308
YKL.d_01546   13735 1299 ZIRHLI MESUDİYE MAAŞ DEFTERİ   48 R.1308
YKL.d_01547   13736 1300 SANAYİ SÜBYAN TABURU MAAŞ DEFTERİ   46 R.1308
YKL.d_01548   13737 1301 YOKLAMA KALEMİNE MAHSUS MÜSVEDDE DEFTERİ   174 R.1310
YKL.d_01549   13738 1302 TİR-İ GÜVERTE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   87 R.1308
YKL.d_01550   13739 1303 NAKLİYAT MÜSVEDDE DEFTERİ   184 R.1308-1309
YKL.d_01551   13740 1304 ASAR-I TEVFİK MAAŞ İCMAL DEFTERİ   42 R.1308
YKL.d_01552   13741 1305 DERSAADET LİMAN DAİRESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   70 R.1308
YKL.d_01553   13742 1306 FETHİYE KALYONU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   119 R.1308
YKL.d_01554   13743 1307 VAPUR SEFAİN MAAŞ DEFTERİ   95 R.1308
YKL.d_01555   13744 1308 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   69 R.1308
YKL.d_01556   13745 1308A ÇARKÇI SINIFI ŞAKİRDANI İLE SÜBYAN TABURU EFRADININ 1308 SENESİ İSTİHKAK DEFTERİ   114 R.1308
YKL.d_01557   13746 1309 LİMAN DAİRESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   40 R.1308
YKL.d_01558   13747 1310 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   83 R.1308
YKL.d_01559   13748 1311 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   84 R.1308
YKL.d_01560   13749 1312 FABRİKALAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   99 R.1308
YKL.d_01561   13750 1313 ORHANİYE VE MAHMUDİYE İCMAL DEFTERİ   46 R.1308
YKL.d_01562   13751 1314 DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ   156 R.1308
YKL.d_01563   13752 1315 ERTUĞRUL VE PEYK-İ MESERRET GEMİLERİNDE MAĞRUKEN ÖLENLERİN EYTAMINA MAAŞ TAHSİS DEFTERİ   99 R.1308
YKL.d_01564   13753 1316 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 106   R.1308
YKL.d_01565   13754 1317 MUAYYENAT KİTABETİ İLMUHABER MÜSVEDDE DEFTERİ 285   R.1308
YKL.d_01566   13755 1318 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   266 R.1308
YKL.d_01567   13756 1319 SENEDAT-I MÜSVEDDE DEFTERİ 244   R.1308
YKL.d_01568   13757 1320 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 56   R.1308
YKL.d_01569   13758 1321 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   155 R.1308
YKL.d_01570   13759 1322 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 102   R.1308
YKL.d_01571   13760 1323 TAYİNAT MÜSVEDDE DEFTERİ   104 R.1308
YKL.d_01572   13761 1324 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 122   R.1308
YKL.d_01573   13762 1326 MEKTEB-İ BAHRİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   50 R.1308
YKL.d_01574   13763 1327 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   88 R.1308
YKL.d_01575   13764 1328 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   51 R.1308
YKL.d_01576   13765 1329 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   233 R.1308
YKL.d_01577   13766 1330 GEMİLER VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   98 R.1308
YKL.d_01578   13767 1331 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   134 R.1308
YKL.d_01579   13768 1332 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 100   R.1308
YKL.d_01580   13769 1333 ELBİSE MÜSEVVEDATI DEFTERİ   112 R.1308
YKL.d_01581   13770 1334 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   49 R.1308
YKL.d_01582   13771 1335 DUYUNAT MÜSVEDDE DEFTERİ 112   R.1308-1310
YKL.d_01583   13772 1336 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   59 R.1308
YKL.d_01584   13773 1337 GEMİ HAMİDİYE FIRKATEYNİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   51 R.1308
YKL.d_01585   13774 1338 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ 295   R.1308
YKL.d_01586   13775 1339 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   253 R.1308
YKL.d_01587   13776 1340 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   155 R.1308
YKL.d_01588   13777 1341 KÜNYE MASASI MÜSVEDDESİ   110 R.1326
YKL.d_01589   13778 1341A GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 74   R.1308
YKL.d_01590   13779 1342 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ(MUHBİR-İ SÜRUR) 166   R.1308
YKL.d_01591   13780 1343 MERKEZ HASTANESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   45 R.1308
YKL.d_01592   13781 1344 MAAŞ MÜSEVVEDAT DEFTERİ   217 R.1308
YKL.d_01593   13782 1345 BURSA VAPURU TARAK DUBASI MAAŞ İCMAL DEFTERİ   55 R.1308
YKL.d_01594   13783 1346 İNŞAİYE İMALAT TABURLARI MAAŞ DEFTERİ 100   R.1308
YKL.d_01595   13784 1347 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 182   R.1308-1310
YKL.d_01596   13785 1348 1.SANAYİ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   52 R.1308
YKL.d_01597   13786 1349 TAYİNAT MÜSVEDDE DEFTERİ 261   R.1308
YKL.d_01598   13787 1350 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   52 R.1308
YKL.d_01599   13788 1351 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   93 R.1308
YKL.d_01600   13789 1352 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   187 R.1308
YKL.d_01601   13790 1353 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 48   R.1308
YKL.d_01602   13791 1354 ÜMERA-İ BAHRİYE FİŞEKHANE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   40 R.1308
YKL.d_01603   13792 1355 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ   147 R.1308
YKL.d_01604   13793 1356 MAAŞ MÜSVEDDE DEFTERİ   126 R.1308
YKL.d_01605   13794 1357 MAAŞ MÜSVEDDE DEFTERİ   140 R.1308
YKL.d_01606   13795 1358 MEHMET SELİM MAAŞ İCMAL DEFTERİ 79   R.1308
YKL.d_01607   13796 1359 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   159 R.1309
YKL.d_01608   13797 1360 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   101 R.1309
YKL.d_01609   13798 1361 ÜMERA VE FİŞEKHANE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 47   R.1309
YKL.d_01610   13799 1362 DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ   81 R.1309
YKL.d_01611   13800 1363 SUDA,SİNOP,İZMİT,GEMLİK TERSANELERİ İCMAL DEFTERİ   46 R.1309
YKL.d_01612   13801 1364 MAAŞ MÜSEVVEDATI DEFTERİ   90 R.1309
YKL.d_01613   13802 1365 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ   121 R.1309-1315
YKL.d_01614   13803 1366 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   48 R.1309
YKL.d_01615   13804 1367 MAAŞ MÜSEVVEDATI DEFTERİ   162 R.1309
YKL.d_01616   13805 1368 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   39 R.1309
YKL.d_01617   13806 1369 AMBAR KETEBESİ MAAŞ DEFTERİ   61 R.1309
YKL.d_01618   13807 1370 1. SANAYİ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   48 R.1309
YKL.d_01619   13808 1371 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   132 R.1309
YKL.d_01620   13809 1372 ERAT KÜNYE DEFTERİ 37   R.1309
YKL.d_01621   13810 1373 DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ   94 R.1309
YKL.d_01622   13811 1374 LİMAN DAİRESİ ZABİTAN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 159   R.1309
YKL.d_01623   13812 1375 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   160 R.1309
YKL.d_01624   13813 1376 TERSANE AMELESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 148   R.1309
YKL.d_01625   13814 1377 NAKİL İCMAL DEFTERİ   154 R.1309-1310
YKL.d_01626   13815 1378 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   315 R.1309
YKL.d_01627   13816 1379 MUAYYENAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   76 R.1309
YKL.d_01628   13817 1380 MAAŞ İCMAL DEFTERİ 80   R.1309
YKL.d_01629   13818 1381 MAAŞ MÜSEVVEDATI DEFTERİ   135 R.1309
YKL.d_01630   13819 1382 TAYİNAT MÜSVEDDE DEFTERİ   28 R.1309
YKL.d_01631   13820 1383 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   142 R.1309
YKL.d_01632   13821 1384 EVKAF DEFTERİ   69 R.1309
YKL.d_01633   13822 1385 MELBUSAT DEFTERİ 93   R.1309
YKL.d_01634   13823 1386 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   87 R.1309
YKL.d_01635   13824 1387 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   62 R.1309
YKL.d_01636   13825 1388 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   95 R.1309
YKL.d_01637   13826 1389 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   132 R.1309
YKL.d_01638   13827 1390 MAAŞ MÜSEVVEDATI DEFTERİ   80 R.1309
YKL.d_01639   13828 1391 SİLAHENDAZ TABURU MAAŞ DEFTERİ   137 R.1309
YKL.d_01640   13829 1392 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   85 R.1309
YKL.d_01641   13830 1393 MERKEZ HASTANESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   47 R.1309
YKL.d_01642   13831 1394 İRADE-İ SENİYE VE MUAYYENAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 306   R.1309-1310
YKL.d_01643   13832 1395 FETHİYE KALYONU, BOYANA VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   117 R.1309
YKL.d_01644   13833 1396 ELBİSE MÜSEVVEDATI DEFTERİ   94 R.1309-1310
YKL.d_01645   13834 1397 SANAYİ İMALAT SÜBYAN TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   48 R.1309
YKL.d_01646   13835 1398 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   78 R.1309
YKL.d_01647   13836 1399 LİMAN DAİRE VE REİSLİKLERİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   93 R.1309
YKL.d_01648   13837 1400 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 112   R.1309
YKL.d_01649   13838 1401 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 102   R.1309
YKL.d_01650   13839 1402 EREĞLİ MADENİ MAAŞ DEFTERİ 102   R.1309
YKL.d_01651   13840 1403 MUHBİR-İ SÜRUR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 173   R.1309
YKL.d_01652   13841 1404 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   65 R.1309
YKL.d_01653   13842 1405 FABRİKALAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   94 R.1309
YKL.d_01654   13843 1406 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   47 R.1309
YKL.d_01655   13844 1407 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   94 R.1309
YKL.d_01656   13845 1408 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   47 R.1309
YKL.d_01657   13846 1409 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   60 R.1309
YKL.d_01658   13847 1410 TERTİB-İ KUR'A VE KÜNYE DEFTERİ   78 R.1309
YKL.d_01659   13848 1411 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   35 R.1309
YKL.d_01660   13849 1412 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   34 R.1309
YKL.d_01661   13850 1413 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   48 R.1309
YKL.d_01662   13851 1414 3.SANAYİ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   50 R.1309
YKL.d_01663   13852 1415 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   46 R.1309
YKL.d_01664   13853 1416 VAPUR SEFAİNİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   73 R.1309
YKL.d_01665   13854 1417 BAHRİYE MEKTEBİ ZABİTAN ŞAKİRDAN EFRAT MAAŞ DEFTERİ 148   R.1309
YKL.d_01666   13855 1417A ELBİSE KİTABETİ EVRAK DEFTERİ 240   R.1309-1312
YKL.d_01667   13856 1418 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   47 R.1309
YKL.d_01668   13857 1419 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   45 R.1309
YKL.d_01669   13858 1420 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   42 R.1309
YKL.d_01670   13859 1421 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   51 R.1309
YKL.d_01671   13860 1422 2.SANAYİ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   49 R.1309
YKL.d_01672   13861 1423 OSMANİYE,KILIÇ ALİ MAAŞ DEFTERİ   38 R.1309
YKL.d_01673   13862 1424 NECM-İ ŞEVKET VE TURGUT ALP MAAŞ DEFTERİ   47 R.1309
YKL.d_01674   13863 1425 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   50 R.1309
YKL.d_01675   13864 1426 TİR-İ GÜVERTE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 183   R.1309
YKL.d_01676   13865 1427 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   48 R.1309
YKL.d_01677   13866 1428 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   92 R.1309
YKL.d_01678   13867 1429 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ 299   R.1309
YKL.d_01679   13868 1429A JURNAL KALEMİ SİPARİŞ MAAŞI DEFTERİ   62 R.1309
YKL.d_01680   YOK   YOKLAMA KALEMİNE MAHSUS MÜSVEDDE DEFTERİ   142 R.1309
YKL.d_01681   13869 1429C MEKTEB-İ BAHRİYE ZABİTAN VE EFRAT MAAŞ İCMAL DEFTERİ 195   R.1309
YKL.d_01682   13870 1430 SELİMİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   70 R.1310
YKL.d_01683   13871 1431 ZABİTAN VE SAİRE KÜNYE DEFTERİ 202   R.1310-1311
YKL.d_01684   13872 1432 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   35 R.1310
YKL.d_01685   13873 1433 ELBİSE MÜSVEDDE DEFTERİ   130 R.1310
YKL.d_01686   13874 1435 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 76   R.1310
YKL.d_01687   13875 1436 MAAŞ VE TAHSİSAT MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   140 R.1310
YKL.d_01688   13876 1437 DERSAADET VE TAŞRA LİMANLARI MAAŞ İCMAL DEFTERİ 138   R.1310
YKL.d_01689   13877 1438 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   66 R.1310
YKL.d_01690   13878 1439 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   143 R.1310
YKL.d_01691   13879 1440 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   157 R.1310
YKL.d_01692   13880 1441 GEMİLER MAAŞ İCMAL MÜSVEDDE DEFTERİ 65   R.1310
YKL.d_01693   13881 1442 MAAŞ MÜSEVVEDATI DEFTERİ   152 R.1310
YKL.d_01694   13882 1443 MERKEZ HASTANESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 98   R.1310
YKL.d_01695   13883 1444 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   93 R.1310
YKL.d_01696   13884 1445 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   133 R.1310
YKL.d_01697   13885 1446 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   57 R.1310
YKL.d_01698   13886 1447 TERTİB-İ KUR'A VE KÜNYE DEFTERİ 295   R.1310
YKL.d_01699   13887 1448 TERTİB-İ NİZAM DEFTERİ   70 R.1310
YKL.d_01700   13888 1449 TERFİ EDECEK EFRADIN ESAMİ DEFTERİ 100   R.1310
YKL.d_01701   13889 1450 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   124 R.1310
YKL.d_01702   13890 1451 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   83 R.1310
YKL.d_01703   13891 1452 İRADE-İ SENİYE VE ŞURA KARARLARI KAYIT DEFTERİ   107 R.1310
YKL.d_01704   13892 1453 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   102 R.1310
YKL.d_01705   13893 1454 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   100 R.1310
YKL.d_01706   13894 1455 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   91 R.1310
YKL.d_01707   13895 1456 NAKİL KİTABETİ   76 R.1310
YKL.d_01708   13896 1457 TAYİNAT VE HAVALAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   68 R.1310
YKL.d_01709   13897 1458 TAYİNAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   68 R.1310
YKL.d_01710   13898 1459 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   150 R.1310
YKL.d_01711   13899 1460 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ 197   R.1310
YKL.d_01712   13900 1461 AMELE MAAŞ DEFTERİ   74 R.1310
YKL.d_01713   13901 1462 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   53 R.1310
YKL.d_01714   13902 1464 GEMİ MESUDİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 78   R.1310
YKL.d_01715   13903 1465 FETHİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 258   R.1310
YKL.d_01716   13904 1466 MUAYYENAT JURNAL DEFTERİ   93 R.1310
YKL.d_01717   13905 1467 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 138   R.1310
YKL.d_01718   13906 1468 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   100 R.1310
YKL.d_01719   13907 1469 EREĞLİ MADENİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 100   R.1310
YKL.d_01720   13908 1470 FABRİKALARIN ELBİSE DEFTERİ 133   R.1310
YKL.d_01721   13909 1471 MEKTEB-İ BAHRİYE MAAŞ DEFTERİ 94   R.1310
YKL.d_01722   13910 1472 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   100 R.1310
YKL.d_01723   13911 1473 TERTİB-İ KUR'A VE KÜNYE DEFTERİ 279   R.1310
YKL.d_01724   13912 1474 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   196 R.1310-1311
YKL.d_01725   13913 1475 İMALAT SANAYİ SÜBYAN TABURU MAAŞ DEFTERİ   51 R.1310
YKL.d_01726   13914 1476 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   131 R.1310-1311
YKL.d_01727   13915 1477 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   37 R.1310
YKL.d_01728   13916 1478 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ 269   R.1310
YKL.d_01729   13917 1479 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   53 R.1310
YKL.d_01730   13918 1480 ÜMERA-İ BAHRİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   31 R.1310
YKL.d_01731   13919 1481 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   46 R.1310
YKL.d_01732   13920 1482 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 104   R.1310
YKL.d_01733   13921 1483 HAMİDİYE FIRKATEYNİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   25 R.1310
YKL.d_01734   13922 1484 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 100   R.1310
YKL.d_01735   13923 1485 ASAR-I TEVFİK MAAŞ İCMAL DEFTERİ   46 R.1310
YKL.d_01736   13924 1486 MEHMET SELİM FIRKATEYNİ VE ARKADİ VAPURU MAAŞ DEFTERİ 118   R.1310
YKL.d_01737   13925 1487 EREĞLİ VE ISLAHAT GEMİLERİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   49 R.1310
YKL.d_01738   13926 1488 MAHMUDİYE KALYONU MAAŞ DEFTERİ 94   R.1310
YKL.d_01739   13927 1489 TİR-İ GÜVERTE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   72 R.1310
YKL.d_01740   13928 1490 MUHBİRİSÜRUR KORVETİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 158   R.1310
YKL.d_01741   13929 1491 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   67 R.1310
YKL.d_01742   13930 1492 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 160   R.1310
YKL.d_01743   13931 1493 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   95 R.1310
YKL.d_01744   13932 1494 İLMUHABER MÜSVEDDE DEFTERİ 257   R.1310
YKL.d_01745   13933 1495 ZIRHLI ORHANİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 49   R.1310
YKL.d_01746   13934 1496 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 87   R.1310
YKL.d_01747   13935 1497 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   52 R.1310
YKL.d_01748   13936 1498 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ (SULTANİYE) 136   R.1310
YKL.d_01749   13937 1499 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   97 R.1310
YKL.d_01750   13938 1500 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ  95   R.1310
YKL.d_01751   13939 1501 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 127   R.1310
YKL.d_01752   13940 1502 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ (FETHİYE) 104   R.1310
YKL.d_01753   13941 1503 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   180 R.1310
YKL.d_01754   13942 1504 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ (FETHİYE)   40 R.1310
YKL.d_01755   13943 1505 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   49 R.1310
YKL.d_01756   13944 1506 BASRA TERSANESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ    33 R.1310
YKL.d_01757   13945 1507 SEDDÜLBAHİR KORVETİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   28 R.1310
YKL.d_01758   13946 1508 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   41 R.1310
YKL.d_01759   13947 1509 LÜTF-İ HÜMAYUN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   50 R.1310
YKL.d_01760   13948 1510 1. SANAYİ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   57 R.1310
YKL.d_01761   13949 1511 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   132 R.1310
YKL.d_01762   13950 1512 HEYBETNÜMA KORVETİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   29 R.1310
YKL.d_01763   13951 1513 NECMİŞEVKET, TURGUTALP MAAŞ DEFTERİ   69 R.1310
YKL.d_01764   13952 1514 FETH-İ BÜLENT, ASAR-I ŞEVKET MAAŞ DEFTERİ   50 R.1310
YKL.d_01765   13953 1515 İCLALİYE MUİN-İ ZAFER MAAŞ DEFTERİ   50 R.1310
YKL.d_01766   13954 1515A TERHİS EFRADI KÜNYE VE MAAŞ DEFTERİ   26 R.1310
YKL.d_01767   13955 1516 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   46 R.1310
YKL.d_01768   13956 1517 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   69 R.1310
YKL.d_01769   13957 1518 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   36 R.1310
YKL.d_01770   13958 1519 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 56   R.1310
YKL.d_01771   13959 1520 FABRİKALAR İCMAL DEFTERİ 229   R.1310
YKL.d_01772   13960 1521 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   39 R.1310
YKL.d_01773   13961 1522 İNŞAİYE VE İMALAT TABURLARI MAAŞ DEFTERİ   29 R.1310
YKL.d_01774   13962 1523 SİLAHENDAZ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   127 R.1310
YKL.d_01775   13963 1524 SANAYİ ALAYI 3. TABURU MAAŞ DEFTERİ   82 R.1310
YKL.d_01776   13964 1525 2. SANAYİ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   69 R.1310
YKL.d_01777   13965 1526 AVNİLLAH MAAŞ İCMAL DEFTERİ   27 R.1310
YKL.d_01778   13966 1527 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   48 R.1310
YKL.d_01779   13967 1528 NİZAM DEFTERİ 79   R.1310-1312
YKL.d_01780   13968 1529 NAKİL KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   29 R.1310
YKL.d_01781   13969 1530 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 92   R.1310
YKL.d_01782   13970 1531 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 100   R.1310
YKL.d_01783   13971 1532 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   23 R.1310
YKL.d_01784   13972 1533 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 100   R.1310
YKL.d_01785   13973 1534 TERSANELER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 60   R.1310
YKL.d_01786   13974 1535 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   157 R.1310
YKL.d_01787   13975 1535A İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ   42 R.1310
YKL.d_01788   13976 1535B TAŞRA LİMAN RÜESASI MAAŞ DEFTERİ 199   R.1310
YKL.d_01789   13977 1535C MEKTEB-İ BAHRİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 219   R.1310
YKL.d_01790   13978 1536 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   76 R.1311
YKL.d_01791   13979 1536A DERSAADET'TE BULUNAN ÜMERA VE ZABİTAN ASAKİR-İ BAHRİYE-İ ŞAHANENİN MAAŞLARINA MAHSUS DEFTERİ 78   R.1311
YKL.d_01792   13980 1537 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   33 R.1311
YKL.d_01793   13981 1538 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   121 R.1311
YKL.d_01794   13982 1539 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ (MANSURE) 85   R.1311
YKL.d_01795   13983 1540 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   51 R.1311
YKL.d_01796   13984 1541 İNŞAİYE ZABİTAN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   57 R.1311
YKL.d_01797   13985 1542 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   88 R.1311
YKL.d_01798   13986 1543 GEMİLER (HAMİDİYE) MAAŞ İCMAL DEFTERİ 95   R.1311
YKL.d_01799   13987 1544 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ   57 R.1311
YKL.d_01800   13988 1545 MUHBİR-İ SÜRUR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   132 R.1311
YKL.d_01801   13989 1546 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   154 R.1311
YKL.d_01802   13990 1547 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   144 R.1311
YKL.d_01803   13991 1548 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   50 R.1311
YKL.d_01804   13992 1549 KÜNYE MÜSVEDDE DEFTERİ   77 R.1311-1313
YKL.d_01805   13993 1550 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   186 R.1311
YKL.d_01806   13994 1551 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 96   R.1311
YKL.d_01807   13995 1552 TAYİNAT MÜSVEDDE DEFTERİ   21 R.1311
YKL.d_01808   13996 1553 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   46 R.1311
YKL.d_01809   13997 1554 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   126 R.1311
YKL.d_01810   13998 1555 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 89   R.1311
YKL.d_01811   13999 1556 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   59 R.1311
YKL.d_01812   14000 1557 AZİZİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   46 R.1311
YKL.d_01813   14001 1558 SİPARİŞ TEVZİAT DEFTERİ 117   R.1311-1312
YKL.d_01814   14002 1559 FİŞEKHANE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   47 R.1311
YKL.d_01815   14003 1560 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   55 R.1311
YKL.d_01816   14004 1561 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ (AVNİLLAH)   46 R.1311
YKL.d_01817   14005 1562 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   140 R.1311
YKL.d_01818   14006 1563 BAHRİYE NİZAM DEFTERİ   144 R.1311-1320
YKL.d_01819   14007 1564 DUYÜNAT MÜSVEDDE DEFTERİ   58 R.1311
YKL.d_01820   14008 1565 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   36 R.1311
YKL.d_01821   14009 1566 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   81 R.1311
YKL.d_01822   14010 1567 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 82   R.1311
YKL.d_01823   14011 1568 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   66 R.1311
YKL.d_01824   14012 1569 EREĞLİ MADENİ VE ISLAHAT VAPURU MAAŞ DEFTERİ   56 R.1311
YKL.d_01825   14013 1570 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   152 R.1311
YKL.d_01826   14014 1571 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 92   R.1311
YKL.d_01827   14015 1572 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   63 R.1311
YKL.d_01828   14016 1573 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ   55 R.1311
YKL.d_01829   14017 1574 EVRAK KAYIT DEFTERİ   114 R.1311
YKL.d_01830   14018 1575 BASRA TERSANESİ GEMİLERİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 85   R.1311
YKL.d_01831   14019 1576 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   51 R.1311
YKL.d_01832   14020 1577 2. SANAYİ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   116 R.1311
YKL.d_01833   14021 1578 MAAŞ VE KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   119 R.1311
YKL.d_01834   14022 1578A DERSAADET LİMAN DAİRESİ ZABİTAN VE ASAKİR ELBİSE DEFTERİ 28   R.1311
YKL.d_01835   14023 1579 FETHİYE KALYONU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   130 R.1311
YKL.d_01836   14024 1580 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   176 R.1311
YKL.d_01837   14025 1581 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 136   R.1311
YKL.d_01838   14026 1582 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   50 R.1311
YKL.d_01839   14027 1583 HAVALE MÜSVEDDE DEFTERİ   243 R.1311
YKL.d_01840   14028 1584 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   50 R.1311
YKL.d_01841   14029 1585 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   96 R.1311
YKL.d_01842   14030 1586 SANAYİ SÜBYAN TABURU MAAŞ DEFTERİ   47 R.1311
YKL.d_01843   14031 1587 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   53 R.1311
YKL.d_01844   14032 1588 FUAD VAPURU MAAŞ DEFTERİ 86   R.1311
YKL.d_01845   14033 1589 FETHİYE KALYONU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 100   R.1311
YKL.d_01846   14034 1590 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 90   R.1311
YKL.d_01847   14035 1591 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 68   R.1311
YKL.d_01848   14036 1592 TERTİB-İ KUR'A VE KÜNYE DEFTERİ 209   R.1311
YKL.d_01849   14037 1593 SULTANİYE VAPURU MAAŞ DEFTERİ 94   R.1311
YKL.d_01850   14038 1594 MESUDİYE FİRKATEYNİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 86   R.1311
YKL.d_01851   14039 1595 TİR-İ GÜVERTE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 209   R.1311
YKL.d_01852   14040 1595A MEMURİN-İ KUVVE-İ UMUMİYE DEFTERİ   60 R.1311-1313
YKL.d_01853   14041 1596 SANAYİ ALAYI 3. TABURU MAAŞ DEFTERİ 167   R.1311
YKL.d_01854   14042 1597 İMALAT-I SÜBYAN TABURU MAAŞ DEFTERİ 97   R.1311
YKL.d_01855   14043 1598 SİLAHENDAZ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   129 R.1311
YKL.d_01856   14044 1599 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 48   R.1311
YKL.d_01857   14045 1600 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ   142 R.1311
YKL.d_01858   14046 1601 MEKTEB-İ BAHRİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   48 R.1311
YKL.d_01859   14047 1602 FABRİKALAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   124 R.1311
YKL.d_01860   14048 1603 SELİMİYE FİRKATEYNİ MAAŞ DEFTERİ   49 R.1311
YKL.d_01861   14049 1604 VAPUR SEFAİN MAAŞ DEFTERİ   43 R.1311
YKL.d_01862   14050 1605 ZIRHLI ORHANİYE FİRKATEYNİ MAAŞ DEFTERİ   47 R.1311
YKL.d_01863   14051 1606 MUKADDEME-İ HAYR MAAŞ DEFTERİ   19 R.1311
YKL.d_01864   14052 1607 1. TABUR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   92 R.1311
YKL.d_01865   14053 1608 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   35 R.1311
YKL.d_01866   14054 1609 HEYBETNÜMA FİRKATEYNİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   45 R.1311
YKL.d_01867   14055 1610 MERKEZ HASTANESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   30 R.1311
YKL.d_01868   14056 1611 İCLALİYE, MUİN-İ ZAFER MAAŞ DEFTERİ   48 R.1311
YKL.d_01869   14057 1612 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   37 R.1311
YKL.d_01870   14058 1613 DERSAADET LİMAN DAİRESİ MAAŞ DEFTERİ   97 R.1311
YKL.d_01871   14059 1614 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   35 R.1311
YKL.d_01872   14060 1615 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   50 R.1311
YKL.d_01873   14061 1616 İSMAL VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   39 R.1311
YKL.d_01874   14062 1617 EFRAT MAAŞ DEFTERİ 179   R.1311
YKL.d_01875   14063 1618 ÜMERA VE ZABİTAN ESAMİ DEFTERİ 177   R.1311
YKL.d_01876   14064 1619 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   77 R.1311
YKL.d_01877   14065 1620 MÜZEKKİRE MÜSVEDDE DEFTERİ   123 R.1311
YKL.d_01878   14066 1621 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   124 R.1311
YKL.d_01879   14067 1622 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   114 R.1311
YKL.d_01880   14068 1623 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   122 R.1311
YKL.d_01881   14069 1624 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   133 R.1311
YKL.d_01882   14070 1625 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   118 R.1311-1312
YKL.d_01883   14071 1626 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   109 R.1311
YKL.d_01884   14072 1627 EREĞLİ MADENİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 150   R.1311
YKL.d_01885   17073 1628 TAYİNAT KİTABETİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   213 R.1311
YKL.d_01886   14074 1629 MAAŞ KİTABETİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   69 R.1311
YKL.d_01887   14075 1630 MAAŞ KİTABETİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   81 R.1311
YKL.d_01888   14076 1631 MAAŞ KİTABETİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   138 R.1311
YKL.d_01889   14077 1632 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 96   R.1311
YKL.d_01890   14078 1633 ÜMERA-YI BAHRİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 42   R.1311
YKL.d_01891   14079 1634 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 83   R.1311
YKL.d_01892   14080 1635 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 90   R.1311
YKL.d_01893   14081 1636 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 93   R.1311
YKL.d_01894   14082 1637 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 98   R.1311
YKL.d_01895   14083 1638 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   27 R.1311
YKL.d_01896   14084 1639 MUHASEBE KAYIT DEFTERİ   146 R.1311
YKL.d_01897   14085 1640 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   70 R.1311
YKL.d_01898   14086 1641 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 94   R.1311
YKL.d_01899   14087 1641A LİMAN DAİRESİ ZABİTAN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 121   R.1311
YKL.d_01900   14088 1642 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   100 R.1312
YKL.d_01901   14089 1643 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 98   R.1312
YKL.d_01902   14090 1644 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   148 R.1312
YKL.d_01903   14091 1645 GEMİLER (ASAR-I TEVFİK) MAAŞ İCMAL DEFTERİ 87   R.1312
YKL.d_01904   14092 1646 LİMAN DAİRESİ ZABİTAN MAAŞ DEFTERİ 196   R.1312
YKL.d_01905   14093 1647 EREĞLİ MADENİ VE GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   64 R.1312
YKL.d_01906   14094 1648 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   79 R.1312
YKL.d_01907   14095 1649 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ (HAMİDİYE)   49 R.1312
YKL.d_01908   14096 1650 MUHASEBE KAYIT DEFTERİ 197   R.1312
YKL.d_01909   14097 1651 AZİZİYE FİRKATEYNİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   40 R.1312
YKL.d_01910   14098 1652 MÜZEKKİRE VE DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ 57   R.1312
YKL.d_01911   14099 1653 ÜMERA-YI BAHRİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   44 R.1312
YKL.d_01912   14100 1654 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   80 R.1312
YKL.d_01913   14101 1655 FETHİYE KALYONU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   65 R.1312
YKL.d_01914   14102 1656 KÜNYE VE MAAŞ DEFTERİ 193   R.1312
YKL.d_01915   14103 1657 KÜNYE VE MAAŞ DEFTERİ   26 R.1312
YKL.d_01916   14104 1658 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   96 R.1312
YKL.d_01917   14105 1659 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   68 R.1312
YKL.d_01918   14106 1660 İLAMAT MÜSVEDDE DEFTERİ   72 R.1312
YKL.d_01919   14107 1661 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   83 R.1312
YKL.d_01920   14108 1662 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   95 R.1312
YKL.d_01921   14109 1663 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 92   R.1312
YKL.d_01922   14110 1664 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   159 R.1312
YKL.d_01923   14111 1665 FİŞEKHANE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   48 R.1312
YKL.d_01924   14112 1666 ELBİSE DEFTERİ   111 R.1312
YKL.d_01925   14113 1667 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 158   R.1312
YKL.d_01926   14114 1668 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   128 R.1312
YKL.d_01927   14115 1669 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   38 R.1312
YKL.d_01928   14116 1670 ELBİSE DEFTERİ   100 R.1312
YKL.d_01929   14117 1671 GEMİLER ( AYNALIKAVAK,SAHİR,MESUD) MAAŞ DEFTERİ 76   R.1312
YKL.d_01930   14118 1672 İRADE-İ SENİYE DEFTERİ   142 R.1312
YKL.d_01931   14119 1673 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   111 R.1312
YKL.d_01932   14120 1674 ELBİSE DEFTERİ   93 R.1312
YKL.d_01933   14121 1675 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   35 R.1312
YKL.d_01934   14122 1676 ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ   11 R.1312
YKL.d_01935   14123 1677 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 75   R.1312
YKL.d_01936   14124 1678 KÜNYE DEFTERİ   37 R.1312
YKL.d_01937   14125 1679 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 94   R.1312
YKL.d_01938   14126 1680 TAYİNAT DEFTERİ   94 R.1312
YKL.d_01939   14127 1682 ELBİSE DEFTERİ   62 R.1312
YKL.d_01940   14128 1683 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   47 R.1312
YKL.d_01941   14129 1684 ELBİSE DEFTERİ   98 R.1312
YKL.d_01942   14130 1685 SANAYİİ BAHRİYE ALAYI 1. TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 135   R.1312
YKL.d_01943   14131 1686 KÜNYE MÜSVEDDE DEFTERİ   49 R.1312
YKL.d_01944   14132 1687 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   47 R.1312
YKL.d_01945   14133 1688 ZABİTAN İNHA DEFTERİ 111   R.1312
YKL.d_01946   14134 1689 SUDA, SİNOP, İZMİT TERSANELERİ MAAŞ DEFTERİ 81   R.1312
YKL.d_01947   14135 1692 GEMİ HEYBETNÜCUA DEFTERİ   46 R.1312
YKL.d_01948   14136 1693 TAYİNAT KİTABETİ   106 R.1312
YKL.d_01949   14137 1694 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   25 R.1312
YKL.d_01950   13138   MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   45 R.1312
YKL.d_01951   14139 1696 MEKTEB-İ BAHRİYE ZABİTAN VE ŞAKİRDAN KÜNYE DEFTERİ 299   R.1312
YKL.d_01952   14140 1697 KÜNYE KİTABETİ 27   R.1312
YKL.d_01953   14141 1698 İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   154 R.1312
YKL.d_01954   14142 1699 SANAYİ İMALAT İNŞAAT TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   40 R.1312
YKL.d_01955   14143 1700 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   41 R.1312
YKL.d_01956   14144 1701 SANAYİ BAHRİYE 3. TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   70 R.1312
YKL.d_01957   14145 1702 NAKİL VE KÜNYE MUAMELATI DEFTERİ   58 R.1312
YKL.d_01958   14146 1703 SANAYİ II. TABURU ZABİTAN VE EFRAD MAAŞ İCMAL DEFTERİ   68 R.1312
YKL.d_01959   14147 1704 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   107 R.1312
YKL.d_01960   14148 1705 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   133 R.1312
YKL.d_01961   14149 1706 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 158   R.1312
YKL.d_01962   14150 1707 İMALAT SÜBYAN TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 67   R.1312
YKL.d_01963   14151 1709 EREĞLİ MADENİ ÜNERA,ZABİTAN,EFRAD MAAŞ İCMAL DEFTERİ   118 R.1312-1314
YKL.d_01964   14152 1710 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   87 R.1312
YKL.d_01965   14153 1711 HAVALE VE MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   122 R.1312
YKL.d_01966   14154 1712 KÜNYE MÜSEVVEDATI DEFTERİ   75 R.1312
YKL.d_01967   14155 1713 MAAŞ MASASI MÜSVEDDE DEFTERİ   105 R.1312
YKL.d_01968   14156 1714 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   59 R.1312
YKL.d_01969   14157 1715 ZABİTAN VE EFRAD MAAŞ DEFTERİ 178   R.1312
YKL.d_01970   14158 1716 EREĞLİ MADENİ HÜMAYUNU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 131   R.1312
YKL.d_01971   14159 1717 ECNEBİ USTALAR MAAŞ DEFTERİ   59 R.1312-1324
YKL.d_01972   14160 1718 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   105 R.1312
YKL.d_01973   14161 1719 SİLAHENDAZ VE İTFAİYE TABURU MAAŞ DEFTERİ 285   R.1312
YKL.d_01974   14162 1720 GEMİLER,DUBALAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   32 R.1312
YKL.d_01975   14163 1721 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 188   R.1312
YKL.d_01976   14164 1722 SANAYİ SÜBYAN TABURU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1312
YKL.d_01977   14165 1723 OSMANİYE FIRKATEYNİ MAAŞ DEFTERİ 69   R.1312
YKL.d_01978   14166 1724 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   48 R.1312
YKL.d_01979   14167 1725 MAHMUDİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   48 R.1312
YKL.d_01980   14168 1726 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   48 R.1312
YKL.d_01981   14169 1727 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   45 R.1312
YKL.d_01982   14170 1728 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   45 R.1312
YKL.d_01983   14171 1729 MUKADDEME-İ ŞEREF MAAŞ İCMAL DEFTERİ   20 R.1312
YKL.d_01984   14172 1730 TİR-İ GÜVERTE KIŞLASI MAAŞ DEFTERİ   142 R.1312
YKL.d_01985   14173 1731 MEHMET SELİM FIRKATEYNİ MAAŞ DEFTERİ   46 R.1312
YKL.d_01986   14174 1732 MUHBİR-İ SÜRUR FIRKATEYNİ MAAŞ DEFTERİ   81 R.1312
YKL.d_01987   14175 1733 SELİMİYE FIRKATEYNİ MAAŞ DEFTERİ   96 R.1312
YKL.d_01988   14176 1734 FETHİYE KALYONU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   110 R.1312
YKL.d_01989   14177 1735 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   46 R.1312
YKL.d_01990   14178 1736 ZIRHLI ORHANİYE FİRKATEYNİ MAAŞ DEFTERİ   49 R.1312
YKL.d_01991   14179 1737 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   69 R.1312
YKL.d_01992   14180 1738 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   44 R.1312
YKL.d_01993   14181 1739 FETH-İ BÜLENT,ASAR-I ŞEVKET MAAŞ DEFTERİ   50 R.1312
YKL.d_01994   14182 1740 FABRİKALAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   136 R.1312
YKL.d_01995   14183 1741 DERSAADET LİMAN DAİRESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   90 R.1312
YKL.d_01996   14184 1742 EFRAT MAAŞ VE KÜNYE DEFTERİ 491   R.1312-1314
YKL.d_01997   14185 1743 KUR'A VE KÜNYE DEFTERİ 330   R.1312
YKL.d_01998   14186 1744 NAKİL KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   60 R.1312
YKL.d_01999   14187 1745 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ   61 R.1312
YKL.d_02000   14188 1746 MEKTEB-İ BAHRİYE-İ ŞAHANE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   49 R.1312
YKL.d_02001   14189 1747 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 158   R.1312
YKL.d_02002   14190 1748 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 57   R.1312
YKL.d_02003   14191 1749 ZABİTAN VE EFRAT MAAŞ DEFTERİ   98 R.1312
YKL.d_02004   14192 1749A YOKLAMA KALEMİNE MAHSUS MÜSVEDDE DEFTERİ   79 R.1312
YKL.d_02005   14193 1750 MUAYYENAT DEFTERİ 136   R.1313
YKL.d_02006   14194 1751 KAYID VE DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ   43 R.1313
YKL.d_02007   14195 1752 İLAM VE DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ   132 R.1313
YKL.d_02008   14196 1753 HAVALE MÜSVEDDE DEFTERİ   102 R.1313
YKL.d_02009   14197 1754 FETHİYE KALYONU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   70 R.1313
YKL.d_02010   14198 1755 ERZAK, MUKAVELE, ŞARTNAME,SENEDAT, TAYİNAT, PUSULA MÜSVEDDE DEFTERİ 112   R.1313-1316
YKL.d_02011   14199 1756 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   51 R.1313
YKL.d_02012   14200 1757 GEMİ SULTANİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   49 R.1313
YKL.d_02013   14201 1758 KETEBE MEMUR SURET DEFTERİ (MAAŞ TAHAKKUK) 169   R.1313-1316
YKL.d_02014   14202 1759 SANAYİ-İ BAHRİYE TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   92 R.1313
YKL.d_02015   14203 1760 TAYİNAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   145 R.1313
YKL.d_02016   14204 1761 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   49 R.1313
YKL.d_02017   14205 1762 HAVALE MÜSEVVEDATI DEFTERİ   33 R.1313
YKL.d_02018   14206 1763 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   95 R.1313
YKL.d_02019   14207 1764 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   18 R.1313
YKL.d_02020   14208 1765 BASRA TERSANESİ SEYYAD-I DERYA MAAŞ İCMALDEFTERİ 92   R.1313
YKL.d_02021   14209 1766 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   108 R.1313
YKL.d_02022   14210 1767 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   91 R.1313
YKL.d_02023   14211 1768 TAHRİRAT VE TEZAKİR DEFTERİ   174 R.1313-1314
YKL.d_02024   14212 1769 FABRİKA ZABİTAN ŞAKİRDAN VE NEFERAT ELBİSE TAHAKKUK DEFTERİ 121   R.1313-1316
YKL.d_02025   14213 1770 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   105 R.1313
YKL.d_02026   14214 1771 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   40 R.1313
YKL.d_02027   14215 1772 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   129 R.1313
YKL.d_02028   14216 1773 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   99 R.1313
YKL.d_02029   14217 1774 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   100 R.1313
YKL.d_02030   14218 1775 TEZAKİR VE İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   59 R.1313
YKL.d_02031   14219 1776 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   113 R.1313
YKL.d_02032   14220 1777 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   283 R.1313
YKL.d_02033   14221 1778 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   63 R.1313
YKL.d_02034   14222 1779 TEVFİKİYE VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   21 R.1313
YKL.d_02035   14223 1780 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   41 R.1313
YKL.d_02036   14224 1781 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   98 R.1313
YKL.d_02037   14225 1782 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   168 R.1313
YKL.d_02038   14226 1783 MEHMET SELİM FİRKATEYNİ MAAŞ DEFTERİ 227   R.1313
YKL.d_02039   14227 1784 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   187 R.1313
YKL.d_02040   14228 1785 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 83   R.1313
YKL.d_02041   14229 1786 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   37 R.1313
YKL.d_02042   14230 1787 HAMİDİYE FİRKATEYNİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 124   R.1313
YKL.d_02043   14231 1788 ERAT EYTAM MAAŞ İCMAL DEFTERİ 116   R.1313
YKL.d_02044   14232 1789 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 192   R.1313
YKL.d_02045   14233 1790 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   108 R.1313
YKL.d_02046   14234 1791 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 96   R.1313
YKL.d_02047   14235 1792 EFRAT KÜNYE KAYIT DEFTERİ   69 R.1313
YKL.d_02048   14236 1793 TRABZON VAPURU MAAŞ DEFTERİ 32   R.1313
YKL.d_02049   14237 1794 KETEBE KÜNYE KAYIT DEFTERİ 281   R.1313-1320
YKL.d_02050   14238 1795 ZIRHLI İCLALİYE KORVETİ MAAŞ DEFTERİ   49 R.1313
YKL.d_02051   14239 1796 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   133 R.1313
YKL.d_02052   14240 1797 ZIRHLI AZİZİYE FİRKATEYNİ MAAŞ DEFTERİ   64 R.1313
YKL.d_02053   14241 1798 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   198 R.1313
YKL.d_02054   14242 1799A MEKTEB-İ BAHRİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 191   R.1313
YKL.d_02055   14243 1799 MEKTEB-İ BAHRİYE RÜŞTİYE ZABİTAN MAAŞ DEFTERİ   51 R.1313
YKL.d_02056   14244 1800 KÜNYE VE VUKUAT MÜSVEDDE DEFTERİ   40 R.1313
YKL.d_02057   14245 1801 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   51 R.1313
YKL.d_02058   14246 1802 KETEBE KÜNYE KAYIT DEFTERİ 226   R.1313-1314
YKL.d_02059   14247 1803 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ   64 R.1313
YKL.d_02060   14248 1804 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   70 R.1313
YKL.d_02061   14249 1805 TİR-İ GÜVERTE KIŞLASI MAAŞ İCMAL DEFTERİ 158   R.1313
YKL.d_02062   14250 1806 İZMİT VE SUDA TERSHANELERİ MAAŞ DEFTERİ 93   R.1313
YKL.d_02063   14251 1807 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 139   R.1313
YKL.d_02064   14252 1808 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 94   R.1313
YKL.d_02065   14253 1809 FİŞEKHANE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   50 R.1313
YKL.d_02066   14254 1810 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   37 R.1313
YKL.d_02067   14255 1811 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   50 R.1313
YKL.d_02068   14256 1812 SEFANİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   61 R.1313
YKL.d_02069   14257 1813 İMALAT SÜBYAN TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   26 R.1313
YKL.d_02070   14258 1814 ZIRHLI MAHMUDİYE FİRKATEYNİ MAAŞ DEFTERİ   35 R.1313
YKL.d_02071   14259 1815 VAPUR VE GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 82   R.1313
YKL.d_02072   14260 1816 ZIRHLI ASAR-I TEVFİK MAAŞ DEFTERİ   44 R.1313
YKL.d_02073   14261 1817 SANAYİ SÜBYAN TABURU MAAŞ DEFTERİ   49 R.1313
YKL.d_02074   14262 1818 DERSAADET LİMAN DAİRESİ MAAŞ DEFTERİ 141   R.1313
YKL.d_02075   14263 1819 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   52 R.1313
YKL.d_02076   14264 1820 GEMİLER VE DUBALAR MAAŞ DEFTERİ 93   R.1313
YKL.d_02077   14265 1821 AVNİLLAH KORVETİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   49 R.1313
YKL.d_02078   14266 1822 SİLAHENDAZ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   96 R.1313
YKL.d_02079   14267 1823 SANAYİ ALAYI II. TABURU MAAŞ DEFTERİ   86 R.1313
YKL.d_02080   14268 1824 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   56 R.1313
YKL.d_02081   14269 1825 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   49 R.1313
YKL.d_02082   14270 1826 ZIRHLI ORHANİYE FİRKATEYNİ MAAŞ DEFTERİ   68 R.1313
YKL.d_02083   14271 1827 FETHİYE KALYONU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   95 R.1313
YKL.d_02084   14272 1828 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   47 R.1313
YKL.d_02085   14273 1829 FİRKATEYN-İ SELİMİYE MAAŞ DEFTERİ   107 R.1313
YKL.d_02086   14274 1830 VAPUR SEFAİN MAAŞ DEFTERİ   53 R.1313
YKL.d_02087   14275 1830A ZIRHLI OSMANİYE TAYİNAT TAHAKKUK DEFTERİ   42 R.1313-1314
YKL.d_02088   14276 1831 MERKEZ HASTANESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   51 R.1313
YKL.d_02089   14277 1832 ÜMERA-İ BAHRİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 45   R.1313
YKL.d_02090   14278 1833 SULHİYE VAPURU MAAŞ DEFTERİ   29 R.1313
YKL.d_02091   14279 1834 SANAYİ BAHRİYE ALAYI MAAŞ İCMAL DEFTERİ   38 R.1313
YKL.d_02092   14280 1835 BAHRİYE SANAYİ 3.TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 170   R.1313
YKL.d_02093   14281 1836 FABRİKA-İ HÜMAYUN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 283   R.1313
YKL.d_02094   14282 1837 KÜNYE KİTABETİ EVRAK KAYIT DEFTERİ 250   R.1313-1314
YKL.d_02095   14283 1838 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   121 R.1313
YKL.d_02096   14284 1839 İRADE-İ SENİYE SURETİ KAYIT DEFTERİ   120 R.1313
YKL.d_02097   14285 1839A KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   109 R.1314-1315
YKL.d_02098   14286 1840 LİMAN DAİRESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   130 R.1313
YKL.d_02099   14287 1841 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 117   R.1314
YKL.d_02100   14288 1842 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   236 R.1314
YKL.d_02101   14289 1843 SANAYİ ALAYI 3. TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 140   R.1314
YKL.d_02102   14290 1844 İRADE-İ SENİYE KAYIT DEFTERİ   165 R.1314
YKL.d_02103   14291 1845 SERGİ MÜSVEDDE DEFTERİ 119   R.1314
YKL.d_02104   14292 1846 MELBUSATA AİT NİZAM VE MUKARRERAT DEFTERİ 176   R.1314
YKL.d_02105   14293 1847 EREĞLİ MADENİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   46 R.1314
YKL.d_02106   14294 1848 EFRAT (PARAKENDE) FİHRİST DEFTERİ   16 R.1314
YKL.d_02107   14295 1849 İDARE-İ MAHSUSA VAPURLARI EFRAT MAAŞ DEFTERİ 118   R.1314
YKL.d_02108   14296 1850 İLAM İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ   215 R.1314
YKL.d_02109   14297 1851 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ ''HIFZÜLRAHMAN''   44 R.1314
YKL.d_02110   14298 1852 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ    142 R.1314
YKL.d_02111   14299 1853 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ    105 R.1314
YKL.d_02112   14300 1854 EFRAT KÜNYE DEFTERİ    135 R.1314
YKL.d_02113   14301 1855 ERAT VUKUAT DEFTERİ   145 R.1314
YKL.d_02114   14302 1856 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 196   R.1314-1316
YKL.d_02115   14303 1857 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ   56 R.1314
YKL.d_02116   14304 1858 SANAYİ BAHRİYE II. TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   56 R.1314
YKL.d_02117   14305 1859 BASRA BAHRİYE KUMANDANLIĞI EFRAT KÜNYE DEFTERİ 113   R.1314
YKL.d_02118   14306 1860 GEMİLER VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 96   R.1314
YKL.d_02119   14307 1861 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   139 R.1314
YKL.d_02120   14308 1862 SİNOP, İZMİT, SUDA, GEMLİK TERSANELERİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   44 R.1314
YKL.d_02121   14309 1863 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   74 R.1314
YKL.d_02122   14310 1864 FİŞEKHANE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   19 R.1314
YKL.d_02123   14311 1865 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   318 R.1314
YKL.d_02124   14312 1866 EFRAT BAHRİYE KÜNYE DEFTERİ   154 R.1314
YKL.d_02125   14313 1867 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   205 R.1314
YKL.d_02126   14314 1868 HAVELE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   88 R.1314
YKL.d_02127   14315 1869 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   146 R.1314
YKL.d_02128   14316 1870 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   123 R.1314
YKL.d_02129   14317 1871 KÜNYE VUKUAT MÜSVEDDE DEFTERİ   272 R.1314
YKL.d_02130   14318 1872 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   77 R.1314
YKL.d_02131   14319 1873 PELENG-I DERYA TORPİDOSU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 55   R.1314
YKL.d_02132   14320 1874 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   105 R.1314
YKL.d_02133   14321 1875 FABRİKA-İ HÜMAYUN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 134   R.1314
YKL.d_02134   14322 1876 FABRİKA-İ HÜMAYUN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 305   R.1314
YKL.d_02135   14323 1877 EFRAT KÜNYE DEFTERİ 241   R.1314
YKL.d_02136   14324 1878 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   160 R.1314
YKL.d_02137   14325 1879 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 57   R.1314
YKL.d_02138   14326 1880 TİR-İ GÜVERTE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 181   R.1314
YKL.d_02139   14327 1881 KÜNYE VUKUAT MÜSVEDDE DEFTERİ   83 R.1314
YKL.d_02140   14328 1882 İMALAT SÜBYAN TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 94   R.1314
YKL.d_02141   14329 1883 EFRAD-I BAHRİYE KÜNYE DEFTERİ 268   R.1314
YKL.d_02142   14330 1884 İDARE-İ MAHSUSA EFRADI MAAŞ DEFTERİ   60 R.1314
YKL.d_02143   14331 1885 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   133 R.1314
YKL.d_02144   14332 1886 MEKRİ LİMAN DAİRESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   131 R.1314
YKL.d_02145   14333 1887 SANAYİ SÜBYAN TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 98   R.1314
YKL.d_02146   14334 1888 BEYRUT KORVETİ, SÜREYYA VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 90   R.1314
YKL.d_02147   14335 1889 MÜTEFERRİK MÜSVEDDE DEFTERİ   245 R.1314
YKL.d_02148   14336 1890 EŞYA-YI AYNİYE TEVZİ DEFTERİ 252   R.1314
YKL.d_02149   14337 1891 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 106   R.1314
YKL.d_02150   14338 1892 TEZKERE VE DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ   66 R.1314
YKL.d_02151   14339 1893 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ (MUİN-İ ZAFER VE İCLALİYE)   48 R.1314
YKL.d_02152   14340 1894 ZABİTAN SANAYİ MÜZİKA ÇAVUŞLARI MEVCUT DEFTERİ 183   R.1314
YKL.d_02153   14341 1895 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 229   R.1314
YKL.d_02154   14342 1896 EREĞLİ MADENİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   66 R.1314
YKL.d_02155   14343 1897 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   43 R.1314
YKL.d_02156   14344 1898 SİPARİŞ MAAŞI DEFTERİ 76   R.1314
YKL.d_02157   14345 1899 MEMURİN-İ SIHHİYE NAKİL DEFTERİ   149 R.1314
YKL.d_02158   14346 1900 MUAYYENAT MÜSVEDDE DEFTERİ   115 R.1314
YKL.d_02159   14347 1901 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   125 R.1314
YKL.d_02160   14348 1902 SULTANİYE VAPURU MAAŞ DEFTERİ   37 R.1314
YKL.d_02161   14349 1903 HAVALAT (ARABİSTAN) MÜSVEDDE DEFTERİ   30 R.1314
YKL.d_02162   14350 1904 FETHİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   80 R.1314
YKL.d_02163   14351 1905 DÜYUNAT DEFTERİ   44 R.1314-1316
YKL.d_02164   14352 1906 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 116   R.1314
YKL.d_02165   14353 1907 VAPUR SEFAİN MAAŞ DEFTERİ   53 R.1314
YKL.d_02166   14354 1908 SANAYİ BAHRİYE ALAYI 1. TABUR MAAŞ DEFTERİ   63 R.1314
YKL.d_02167   14355 1909 UTARİT KORVETİ MAAŞ DEFTERİ   31 R.1314
YKL.d_02168   14356 1910 SELİMİYE FİRKATEYNİ MAAŞ DEFTERİ 189   R.1314
YKL.d_02169   14357 1911 MEHMET SELİM FİRKATEYNİ MAAŞ DEFTERİ   88 R.1314
YKL.d_02170   14358 1912 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 171   R.1314
YKL.d_02171   14359 1913 MAHMUDİYE KÜNYE MAAŞ DEFTERİ   48 R.1314
YKL.d_02172   14360 1914 HAMİDİYE FİRKATEYNİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   112 R.1314
YKL.d_02173   14361 1915 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   43 R.1314
YKL.d_02174   14362 1916 MUKADDEME-İ HAYR MAAŞ DEFTERİ   24 R.1314
YKL.d_02175   14363 1917 ORHANİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   48 R.1314
YKL.d_02176   14364 1918 VAPUR SEFAİN MAAŞ DEFTERİ   54 R.1314
YKL.d_02177   14365 1919 ZIRHLI AZİZİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   44 R.1314
YKL.d_02178   14366 1920 MERKEZ HASTANESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   43 R.1314
YKL.d_02179   14367 1921 SANAYİ BAHRİYE İMALAT TABURU MAAŞ DEFTERİ   47 R.1314
YKL.d_02180   14368 1922 FETHİYE KALYONU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   95 R.1314
YKL.d_02181   14369 1923 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ   131 R.1314
YKL.d_02182   14370 1924 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   44 R.1314
YKL.d_02183   14371 1925 FABRİKALAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   95 R.1314
YKL.d_02184   14372 1926 MEKTEB-İ BAHRİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 98   R.1314
YKL.d_02185   14373 1927 NECM-İ ŞEVKET MAAŞ İCMAL DEFTERİ   23 R.1314
YKL.d_02186   14374 1928 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   47 R.1314
YKL.d_02187   14375 1929 VAPUR SEFAİN MAAŞ DEFTERİ   46 R.1314
YKL.d_02188   14376 1930 İDARE-İ MAHSUSA MAAŞ İCMAL DEFTERİ 185   R.1314
YKL.d_02189   14377 1931 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 97   R.1314
YKL.d_02190   14378 1932 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 69   R.1314
YKL.d_02191   14379 1933 DERSAADET LİMAN DAİRESİ MAAŞ DEFTERİ   72 R.1314
YKL.d_02192   14380 1934 ÜCÜRAT TAHAKKUK DEFTERİ   41 R.1314
YKL.d_02193   14381 1935 FABRİKA ZABİTAN İCMAL DEFTERİ   132 R.1314
YKL.d_02194   14382 1936 AVNİLLAH KORVETİ İCMAL DEFTERİ   46 R.1314
YKL.d_02195   14383 1937 TRABZON VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 98   R.1314
YKL.d_02196   14384 1938 BAHRİYE SİLAHENDAZ TABURU MAAŞ DEFTERİ   86 R.1314
YKL.d_02197   14385 1939 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   46 R.1314
YKL.d_02198   14386 1940 MESUDİYE FİRKATEYNİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 233   R.1314
YKL.d_02199   14387 1941 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 67   R.1314
YKL.d_02200   14388 1942 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   42 R.1314
YKL.d_02201   14389 1943 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   56 R.1314
YKL.d_02202   14390 1944 İDARE-İ MAHSUSA ZABİTAN MAAŞ DEFTERİ 117   R.1314
YKL.d_02203   14391 1945 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 215   R.1314
YKL.d_02204   14392 1946 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   215 R.1314
YKL.d_02205   14393 1946A ZABİTAN NAKİL DEFTERİ   62 R.1314-1317
YKL.d_02206   14394 1947 DERSAADET İSTİBDAL DEFTERİ   141 R.1315
YKL.d_02207   14395 1947A ASKERLERİN MAAŞ DEFTERİ   7 R.1315
YKL.d_02208   14396 1948 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   96 R.1315
YKL.d_02209   14397 1949 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ   69 R.1315
YKL.d_02210   14398 1950 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   121 R.1315
YKL.d_02211   14399 1951 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   151 R.1315
YKL.d_02212   14400 1952 FETHİYE KALYONU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   94 R.1315
YKL.d_02213   14401 1953 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ   65 R.1315
YKL.d_02214   14402 1954 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   111 R.1315
YKL.d_02215   14403 1955 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   165 R.1315
YKL.d_02216   14404 1956 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   26 R.1315
YKL.d_02217   14405 1957 MÜSVEDAT DEFTERİ   172 R.1315
YKL.d_02218   14406 1958 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 117   R.1315
YKL.d_02219   14407 1959 TAŞRA FEVK-ALNİZAM MÜSVEDDE DEFTERİ   117 R.1315
YKL.d_02220   14408 1960 MAHMUDİYE AVNİLLAH MAAŞ İCMAL DEFTERİ   49 R.1315
YKL.d_02221   14409 1961 İRADE-İ SENİYYE KAYIT DEFTERİ   150 R.1315
YKL.d_02222   14410 1962 FABRİKALAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 154   R.1315
YKL.d_02223   14411 1963 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   161 R.1315
YKL.d_02224   14412 1964 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1315
YKL.d_02225   14413 1965 KÜNYE MÜSVEDDE DEFTERİ   18 R.1315
YKL.d_02226   14414 1966 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   120 R.1315
YKL.d_02227   14415 1967 BÜTÇE MUVAZENE DEFTERİ   102 R.1315-1317
YKL.d_02228   14416 1968 NECM-İ ŞEVKET, HİZBER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   33 R.1315
YKL.d_02229   14417 1969 EVRAK KAYIT DEFTERİ 227   R.1315
YKL.d_02230   14418 1970 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   146 R.1315
YKL.d_02231   14419 1971 ZABİTAN NAFAKA DEFTERİ   72 R.1315
YKL.d_02232   14420 1972 MEHMET SELİM FİRKATEYNİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   77 R.1315
YKL.d_02233   14421 1973 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   63 R.1315
YKL.d_02234   14422 1974 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ (OSMANİYE) 104   R.1315
YKL.d_02235   14423 1975 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   126 R.1315
YKL.d_02236   14424 1976 İDARE-İ MAHSUSA VAPURLARINDA MÜSTAHDEM ERATIN MAAŞ DEFTERİ 120   R.1315-1317
YKL.d_02237   14425 1977 İLMUHABER MÜSVEDDE DEFTERİ   100 R.1315
YKL.d_02238   14426 1978 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   123 R.1315
YKL.d_02239   14427 1979 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 60   R.1315
YKL.d_02240   14428 1980 MUAMELAT-I ZATİYE MÜSVEDDE DEFTERİ   62 R.1315
YKL.d_02241   14429 1981 EREĞLİ MADENİ VE TERAKKİ VAPURU MAAŞ DEFTERİ 167   R.1315
YKL.d_02242   14430 1982 NAKİL KÜNYE MÜSVEDDE DEFTERİ   73 R.1315
YKL.d_02243   14431 1983 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ (MESUDİYE) 154   R.1315
YKL.d_02244   14432 1984 ELBİSE MASASI MÜSVEDDE DEFTERİ   111 R.1315
YKL.d_02245   14433 1985 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 95   R.1315
YKL.d_02246   14434 1986 NAKİL VE TERHİS İŞLERİ MÜSVEDDE DEFTERİ   53 R.1315
YKL.d_02247   14435 1987 BASRA TERSANESİ SEYYAD-I DERYA GAMBOTU MAAŞ DEFTERİ 92   R.1315
YKL.d_02248   14436 1988 SİPARİŞ MAAŞATI MÜSVEDDE DEFTERİ   14 R.1315
YKL.d_02249   14437 1989 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   61 R.1315
YKL.d_02250   14438 1990 NAKİL KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   77 R.1315
YKL.d_02251   14439 1991 İNŞAİYE ÜMERA VE ZABİTAN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   44 R.1315
YKL.d_02252   14440 1992 MUAYYENAT MÜSVEDDE DEFTERİ   70 R.1315
YKL.d_02253   14441 1993 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ (AZİZİYE)   49 R.1315
YKL.d_02254   14442 1994 TAŞRA MUHASEBE KAYIT DEFTERİ 306   R.1315
YKL.d_02255   14443 1995 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   39 R.1315
YKL.d_02256   14444 1996 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   69 R.1315
YKL.d_02257   14445 1997 HEYBETNÜMA MAAŞ İCMAL DEFTERİ   44 R.1315
YKL.d_02258   14446 1998 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   122 R.1315
YKL.d_02259   14447 1999 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   47 R.1315
YKL.d_02260   14448 2000 ASAKİR KÜNYE DEFTERİ 276   R.1315
YKL.d_02261   14449 2001 TİR-İ GÜVERTE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   87 R.1315
YKL.d_02262   14450 2002 ASAKİR-İ BAHRİYE KÜNYE DEFTERİ 266   R.1315
YKL.d_02263   14451 2003 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 194   R.1315
YKL.d_02264   14452 2004 ZABİTAN MAAŞ DEFTERİ 56   R.1315
YKL.d_02265   14453 2005 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   119 R.1315
YKL.d_02266   14454 2006 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 119   R.1315
YKL.d_02267   14455 2007 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   229 R.1315
YKL.d_02268   14456 2008 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   206 R.1315
YKL.d_02269   14457 2009 AMELE TEKAÜD MUAMELATI MÜSVEDDE DEFTERİ   149 R.1315
YKL.d_02270   14458 2010 EVRAK KAYIT DEFTERİ   91 R.1315-1317
YKL.d_02271   14459 2011 SİLAHENDAZ VE İTFAİYE TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 169   R.1315
YKL.d_02272   14460 2012 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   50 R.1315
YKL.d_02273   14461 2013 SANAYİ SÜBYAN TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   44 R.1315
YKL.d_02274   14462 2014 İLAMAT MÜSVEDDE DEFTERİ   65 R.1315
YKL.d_02275   14463 2015 SELİMİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 185   R.1315
YKL.d_02276   14464 2016 GEMİLER EFRAT KÜNYE VE MAAŞ DEFTERİ 120   R.1315
YKL.d_02277   14465 2017 SANAYİ BAHRİYE ALAYI MAAŞ İCMAL DEFTERİ   70 R.1315
YKL.d_02278   14466 2018 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 142   R.1315
YKL.d_02279   14467 2019 FABRİKALAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   98 R.1315
YKL.d_02280   14468 2020 MUKADDEME-İ ŞEREF KORVETİ MAAŞ DEFTERİ 104   R.1315
YKL.d_02281   14469 2021 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 76   R.1315
YKL.d_02282   14470 2022 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 104   R.1315
YKL.d_02283   14471 2023 MERKEZ HASTANESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 97   R.1315
YKL.d_02284   14472 2024 GEMİLER ASAR-I ŞEVKET, FETH-İ BÜLENT MAAŞ DEFTERİ   41 R.1315
YKL.d_02285   14473 2025 SULTANiYE VAPURU MAAŞ DEFTERİ   49 R.1315
YKL.d_02286   14474 2026 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   47 R.1315
YKL.d_02287   14475 2027 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   40 R.1315
YKL.d_02288   14476 2028 TRABZON VAPURU MAAŞ DEFTERİ   48 R.1315
YKL.d_02289   14477 2029 ZIRHLI ORHANİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   46 R.1315
YKL.d_02290   14478 2030 EFRAT KÜNYE VE VUKUAT DEFTERİ 278   R.1315
YKL.d_02291   14479 2031 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   47 R.1315
YKL.d_02292   14480 2032 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   48 R.1315
YKL.d_02293   14481 2033 TALLA VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   49 R.1315
YKL.d_02294   14482 2034 İDARE-İ MAHSUSA MAAŞ İCMAL DEFTERİ   115 R.1315
YKL.d_02295   14483 2035 İZZETTİN VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   41 R.1315
YKL.d_02296   14484 2036 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   47 R.1315
YKL.d_02297   14485 2037 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   31 R.1315
YKL.d_02298   14486 2038 MEKTEB-İ BAHRİYE MAAŞ DEFTERİ   48 R.1315
YKL.d_02299   14487 2039 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   50 R.1315
YKL.d_02300   14488 2040 SANAYİ ALAYI II. TABURU MAAŞ DEFTERİ   40 R.1315
YKL.d_02301   14489 2041 FETHİYE KALYONU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 169   R.1315
YKL.d_02302   14490 2042 DERSAADET LİMAN DAİRESİ MAAŞ DEFTERİ   85 R.1315
YKL.d_02303   14491 2043 SANAYİ ALAYI III. TABURU MAAŞ DEFTERİ   61 R.1315
YKL.d_02304   14492 2044 İMALAT SANAYİ TABURU MAAŞ DEFTERİ   47 R.1315
YKL.d_02305   14493 2045 HIFZÜLRAHMAN KORVETİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   32 R.1315
YKL.d_02306   14494 2046 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   39 R.1315
YKL.d_02307   14495 2047 ÜMERA-YI BAHRİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   60 R.1315
YKL.d_02308   14496 2048 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ   145 R.1315
YKL.d_02309   14497 2049 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   46 R.1315
YKL.d_02310   14498 2050 TERSANA MEMURİN KETEBESİ MAAŞ DEFTERİ   39 R.1315
YKL.d_02311   14499 2051 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 100   R.1315
YKL.d_02312   14500 2052 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   114 R.1315
YKL.d_02313   14501 2053 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 117   R.1315
YKL.d_02314   14502 2054 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   60 R.1315
YKL.d_02315   14503 2055 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   58 R.1315
YKL.d_02316   14504 2055A İSTİDA VE İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   85 R.1315-1316
YKL.d_02317   14505 2055B TAŞRA SİPARİŞ DEFTERİ   17 R.1315
YKL.d_02318   14506 2055C MAAŞ KİTABETİ MAAŞ DEFTERİ   114 R.1315
YKL.d_02319   14507 2056 ERTUĞRULDA ŞEHİT DÜŞENLERİN FEVKELNİZAM DEFTERİ 116   R.1316
YKL.d_02320   14508 2057 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   152 R.1316
YKL.d_02321   14509 2058 SİNOP VE İZMİT TERSANELERİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   40 R.1316
YKL.d_02322   14510 2059 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ   69 R.1316
YKL.d_02323   14511 2060 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ 277   R.1316
YKL.d_02324   14512 2061 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   192 R.1316
YKL.d_02325   14513 2062 TAHRİRAR VE DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ   104 R.1316
YKL.d_02326   14514 2063 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 87   R.1316
YKL.d_02327   14515 2064 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   175 R.1316
YKL.d_02328   14516 2066 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ (ASAR-I TEVFİK) 95   R.1316
YKL.d_02329   14517 2069 EVRAK KAYIT VE ZİMMET DEFTERİ 189   R.1316
YKL.d_02330   14518 2070 ELBİSE DEFTERİ   41 R.1316
YKL.d_02331   14519 2071 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   123 R.1316
YKL.d_02332   14520 2072 VARİDE EVRAK KAYIT DEFTERİ 347   R.1316
YKL.d_02333   14521 2073 BAHRİYE MERKEZ HASTANESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 197   R.1316
YKL.d_02334   14522 2074 SİNOP KORVETİ HÜMAYUNU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 202   R.1316
YKL.d_02335   14523 2075 EVRAK KAYIT DEFTERİ   143 R.1316
YKL.d_02336   14524 2076 İLAM, TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   99 R.1316
YKL.d_02337   14525 2077 SANAYİ BAHRİYE İMALAT TABURU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1316
YKL.d_02338   14526 2078 İSTİBDAL DEFTERİ   120 R.1316
YKL.d_02339   14527 2079 MÜSVEDDE DEFTERİ   111 R.1316
YKL.d_02340   14528 2080 TİR-İ GÜVERTE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   97 R.1316
YKL.d_02341   14529 2081 DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ   116 R.1316
YKL.d_02342   14530 2082 MÜSVEDDE DEFTERİ   67 R.1316
YKL.d_02343   14531 2082A KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   20 R.1316
YKL.d_02344   14532 2083 GEMİLER FETHİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   91 R.1316
YKL.d_02345   14533 2084 TAŞRA HESABATI KAYIT DEFTERİ 230   R.1316
YKL.d_02346   14534 2085 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   52 R.1316
YKL.d_02347   14535 2086 İDARE-İ MAHSUSA'DA BULUNAN EFRADIN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 126   R.1316
YKL.d_02348   14536 2087 GEMİ AVNİLLAH, SAHİR VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   45 R.1316
YKL.d_02349   14537 2088 KÜNYE MUAMELATI MÜSVEDDE DEFTERİ   90 R.1316
YKL.d_02350   14538 2089 SÜFÜN-U ŞAHANE VE MEVAKİ-İ SAİREDE BULUNAN TABİP, ECZACI VE CERRAHAN KÜNYE DEFTERİ 277   R.1316
YKL.d_02351   14539 2090 SİPARİŞ YEVMİYE TEVZİAT DEFTERİ 257   R.1316
YKL.d_02352   14540 2091 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   68 R.1316
YKL.d_02353   14541 2092 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ 233   R.1316
YKL.d_02354   14542 2093 EREĞLİ MADENİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   147 R.1316
YKL.d_02355   14543 2094 FABRİKA-İ HÜMAYUN ZABİTAN MAAŞ DEFTERİ 118   R.1316
YKL.d_02356   14544 2095 316 SENESİ MUHASEBE DEFTERİ   96 R.1316
YKL.d_02357   14545 2096 TERTİB-İ NİZAMİ MÜSVEDDE DEFTERİ   79 R.1316
YKL.d_02358   14546 2097 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   61 R.1316
YKL.d_02359   14547 2098 FABRİKA-İ HÜMAYUN ŞAKİRDAN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 215   R.1316
YKL.d_02360   14548 2099 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   104 R.1316
YKL.d_02361   14549 2100 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   68 R.1316
YKL.d_02362   14550 2101 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   50 R.1316
YKL.d_02363   14551 2102 SANAYİ-İ BAHRİYE III. TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   71 R.1316
YKL.d_02364   14552 2103 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   193 R.1316
YKL.d_02365   14553 2104 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   33 R.1316
YKL.d_02366   14554 2105 İDARE-İ MAHSUSA GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 126   R.1316
YKL.d_02367   14555 2106 MUAYYENAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   157 R.1316
YKL.d_02368   14556 2107 İDARE-İ MAHSUSA VAPURLARI EFRADI MAAŞ İCMAL DEFTERİ 126   R.1316
YKL.d_02369   14557 2108 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   115 R.1316
YKL.d_02370   14558 2109 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   115 R.1316
YKL.d_02371   14559 2110 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   161 R.1316
YKL.d_02372   14560 2111 DERSAADET LİMAN DAİRESİ ZABİTAN VE EFRAT KÜNYE VE MAAŞ DEFTERİ 118   R.1316
YKL.d_02373   14561 2112 HAMİDİYE FİRKATEYNİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   66 R.1316
YKL.d_02374   14562 2113 MEKTEB-İ BAHRİYE İCMAL DEFTERİ   60 R.1316
YKL.d_02375   14563 2114 İDARE-İ MAHSUSA MAAŞ DEFTERİ 126   R.1316
YKL.d_02376   14564 2115 İDARE-İ MAHSUSA EFRAT MAAŞ DEFTERİ 126   R.1316
YKL.d_02377   14565 2116 TRABZON VAPURU MAAŞ DEFTERİ 98   R.1316
YKL.d_02378   14566 2117 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 90   R.1316
YKL.d_02379   14567 2118 İMALAT VE SÜBYAN TABURU MAAŞ DEFTERİ 95   R.1316
YKL.d_02380   14568 2119 FABRİKALAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 158   R.1316
YKL.d_02381   14569 2120 SANAYİ SÜBYAN TABURU MAAŞ DEFTERİ 103   R.1316
YKL.d_02382   14570 2121 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   46 R.1316
YKL.d_02383   14571 2122 DERSAADET LİMAN DAİRESİ MAAŞ DEFTERİ   71 R.1316
YKL.d_02384   14572 2123 FETHİYE KALYONU MAAŞ DEFTERİ   85 R.1316
YKL.d_02385   14573 2124 JURNAL KALEMİ KÜNYE DEFTERİ   20 R.1316
YKL.d_02386   14574 2125 SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 90   R.1316
YKL.d_02387   14575 2126 ÜMERA-YI BAHRİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 88   R.1316
YKL.d_02388   14576 2127 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   57 R.1316
YKL.d_02389   14577 2128 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 195   R.1316
YKL.d_02390   14578 2129 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   47 R.1316
YKL.d_02391   14579 2130 SELİMİYE FİRKATEYNİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   99 R.1316
YKL.d_02392   14580 2131 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   46 R.1316
YKL.d_02393   14581 2132 SANAYİ BAHRİYE I. TABURU MAAŞ DEFTERİ   71 R.1316
YKL.d_02394   14582 2133 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   81 R.1316
YKL.d_02395   14583 2134 SULTANİYE VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   48 R.1316
YKL.d_02396   14584 2135 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   14 R.1316
YKL.d_02397   14585 2136 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   46 R.1316
YKL.d_02398   14586 2137 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   47 R.1316
YKL.d_02399   14587 2138 İSTANBUL VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   47 R.1316
YKL.d_02400   14588 2139 SİLAHENDAZ TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   95 R.1316
YKL.d_02401   14589 2140 İDARE-İ MAHSUSA MAAŞ İCMAL DEFTERİ   65 R.1316
YKL.d_02402   14590 2141 İDARE-İ MAHSUSA İCMAL DEFTERİ   50 R.1316
YKL.d_02403   14591 2142 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ 102   R.1316
YKL.d_02404   14592 2143 ZIRHLI AZİZİYE FİRKATEYNİ MAAŞ DEFTERİ 106   R.1316
YKL.d_02405   14593 2144 ZABİTAN ATİK İNHA DEFTERİ   142 R.1316-1318
YKL.d_02406   14594 2145 FİŞEKHANE-İ BAHRİYE MAAŞ DEFTERİ 92   R.1316
YKL.d_02407   14595 2146 VAPURLAR MAAŞ DEFTERİ 96   R.1316
YKL.d_02408   14596 2147 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   52 R.1316
YKL.d_02409   14597 2148 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   41 R.1316
YKL.d_02410   14598 2149 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   46 R.1316
YKL.d_02411   14599 2150 İDARE-İ MAHSUSA VE FERAH MAAŞ DEFTERİ   95 R.1316
YKL.d_02412   14600 2151 GEMLİK VE BASRA TERSANELERİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   44 R.1316
YKL.d_02413   14601 2152 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   46 R.1316
YKL.d_02414   14602 2153 ZIRHLI OSMANİYE FİRKATEYNİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   44 R.1316
YKL.d_02415   14603 2154 MUİN-İ ZAFER VE İCLALİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   39 R.1316
YKL.d_02416   14604 2155 SANAYİ ALAYI II. TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   56 R.1316
YKL.d_02417   14605 2156 ÜMERA VE ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ 394   R.1316-1318
YKL.d_02418   14606 2157 EŞYA-YI AYNİYYE DEFTERİ 197   R.1316
YKL.d_02419   14607 2157A GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   15 R.1316
YKL.d_02420   14608 2158 ZABİTAN NAFAKA DEFTERİ   24 R.1317
YKL.d_02421   14609 2159 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 94   R.1317
YKL.d_02422   14610 2160 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   93 R.1317
YKL.d_02423   14611 2161 TERTİB-İ NİZAMİ KÜNYE DEFTERİ   177 R.1317
YKL.d_02424   14612 2162 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 94   R.1317
YKL.d_02425   14613 2163 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   128 R.1317
YKL.d_02426   14614 2164 TAYİNAT MÜSVEDDE DEFTERİ   50 R.1317
YKL.d_02427   14615 2165 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   176 R.1317
YKL.d_02428   14616 2166 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   214 R.1317
YKL.d_02429   14617 2167 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   44 R.1317
YKL.d_02430   14618 2168 İRADE-İ SENİYYE KAYIT DEFTERİ 195   R.1317
YKL.d_02431   14619 2169 SİNOP, İZMİT TERSANE VE GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   43 R.1317
YKL.d_02432   14620 2170 EFRAT VUKUAT MÜSVEDDE DEFTERİ   29 R.1317
YKL.d_02433   14621 2171 BASRA VE GEMLİK TERSANELERİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   49 R.1317
YKL.d_02434   14622 2172 AMELE KÜNYE DEFTERİ   17 R.1317-1324
YKL.d_02435   14623 2173 SULTANİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   49 R.1317
YKL.d_02436   14624 2174 SİPARİŞ MAAŞ DEFTERİ   90 R.1317
YKL.d_02437   14625 2175 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   156 R.1317
YKL.d_02438   14626 2176 İDARE-İ MAHSUSA MAAŞ DEFTERİ 91   R.1317
YKL.d_02439   14627 2177 İDARE-İ MAHSUSA ZABİTAN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   32 R.1317
YKL.d_02440   14628 2178 İLAM VE TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ   70 R.1317
YKL.d_02441   14629 2179 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 79   R.1317
YKL.d_02442   14630 2180 SANAYİ TABURU MAAŞ DEFTERİ   48 R.1317
YKL.d_02443   14631 2181 TAYİNAT MÜSVEDDE DEFTERİ   189 R.1317
YKL.d_02444   14632 2182 ZABİTAN VE GEDİKLİ ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ   89 R.1317
YKL.d_02445   14633 2183 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   248 R.1317-1318
YKL.d_02446   14634 2184 TAYİNAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   172 R.1317
YKL.d_02447   14635 2185 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ 254   R.1317
YKL.d_02448   14636 2186 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ   100 R.1317
YKL.d_02449   14637 2187 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 79   R.1317
YKL.d_02450   14638 2188 PEYK-İ MESERRET ŞEHİTLERİNİN MUHASEBESİNE AİT DEFTERİ   209 R.1317-1321
YKL.d_02451   14639 2189 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   36 R.1317
YKL.d_02452   14640 2190 TERTİB-İ NİZAMİ DEFTERİ   40 R.1317
YKL.d_02453   14641 2191 MEKTEB-İ BAHRİYE-Yİ ŞAHANE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   64 R.1317
YKL.d_02454   14642 2192 MAAŞ KİTABETİ MÜSEVVEDATI   180 R.1317
YKL.d_02455   14643 2193 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 75   R.1317
YKL.d_02456   14644 2194 SANAYİ 3.TABURU MAAŞ DEFTERİ   83 R.1317
YKL.d_02457   14645 2195 FABRİKA ŞAKİRDAN KÜNYE DEFTERİ 64   R.1317
YKL.d_02458   14646 2196 İLMUHABER MÜSVEDDE DEFTERİ   66 R.1317
YKL.d_02459   14647 2197 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   163 R.1317
YKL.d_02460   14648 2198 İRADAT-I SENİYYE MÜSVEDDE DEFTERİ 285   R.1317
YKL.d_02461   14649 2199 FİŞEKANE VE GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 83   R.1317
YKL.d_02462   14650 2200 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   73 R.1317
YKL.d_02463   14651 2201 TAŞRA MUAYYENAT HESABATI KAYIT DEFTERİ 230   R.1317
YKL.d_02464   14652 2202 GEMİLER (ASAR-I TEVFİK) MAAŞ İCMAL DEFTERİ 75   R.1317
YKL.d_02465   14653 2203 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   204 R.1317
YKL.d_02466   14654 2204 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 88   R.1317
YKL.d_02467   14655 2205 ÜMERA-YI BAHRİYE MAAŞ VE KÜNYE DEFTERİ 85   R.1317
YKL.d_02468   14656 2206 MAAŞ İCMAL DEFTERİ (MUİN-İ ZAFER,İCLALİYE) 98   R.1317
YKL.d_02469   14657 2207 FABRİKA ŞAKİRDANI MAAŞ İCMAL DEFTERİ 235   R.1317
YKL.d_02470   14658 2208 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 83   R.1317
YKL.d_02471   14659 2209 KAMERON TERSANESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 84   R.1317
YKL.d_02472   14660 2210 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 77   R.1317
YKL.d_02473   14661 2211 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   94 R.1317
YKL.d_02474   14662 2212 MUAYYENAT DEFTERİ 190   R.1317
YKL.d_02475   14663 2213 FETHİYE KALYONU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 178   R.1317
YKL.d_02476   14664 2214 LİMAN DAİRELERİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 306   R.1317
YKL.d_02477   14665 2215 KÜNYE VE VUKUAT DEFTERİ   109 R.1317
YKL.d_02478   14666 2216 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   209 R.1317
YKL.d_02479   14667 2217 NAKİL KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   54 R.1317
YKL.d_02480   14668 2218 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   75 R.1317
YKL.d_02481   14669 2219 İDARE-İ MAHSUSA EFRAT MAAŞ DEFTERİ   63 R.1317
YKL.d_02482   14670 2220 İDARE-İ MAHSUSA EFRAT MAAŞ DEFTERİ 114   R.1317
YKL.d_02483   14671 2221 TAYİNAT MÜSVEDDE DEFTERİ 58   R.1317
YKL.d_02484   14672 2222 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   159 R.1317
YKL.d_02485   14673 2223 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 161   R.1317
YKL.d_02486   14674 2224 İDARE-İ MAHSUSA GEMİLERİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   58 R.1317
YKL.d_02487   14675 2225 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   176 R.1317
YKL.d_02488   14676 2226 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   152 R.1317
YKL.d_02489   14677 2227 TERFİ TEKAÜD VEFAT EDEN ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ 245   R.1317
YKL.d_02490   14678 2228 EREĞLİ MADENİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   53 R.1317
YKL.d_02491   14679 2229 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 125   R.1317
YKL.d_02492   14680 2230 İDARE-İ MAHSUSA MAAŞ DEFTERİ 126   R.1317
YKL.d_02493   14681 2231 İDARE-İ MAHSUSA EFRAT MAAŞ DEFTERİ 126   R.1317
YKL.d_02494   14682 2232 İSKENDER KORVETİ İCMAL DEFTERİ 80   R.1317
YKL.d_02495   14683 2233 İSTANBUL VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   31 R.1317
YKL.d_02496   14684 2234 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   39 R.1317
YKL.d_02497   14685 2235 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   47 R.1317
YKL.d_02498   14686 2236 BAHRİYE MERKEZ HASTANESİ MAAŞ DEFTERİ 116   R.1317
YKL.d_02499   14687 2237 FUAT VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 80   R.1317
YKL.d_02500   14688 2238 DÜYUN DEFTERİ 82   R.1317-1319
YKL.d_02501   14689 2239 FABRİKALAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   100 R.1317
YKL.d_02502   14690 2240 ZIRHLI FETHİ BÜLENT MAAŞ DEFTERİ   50 R.1317
YKL.d_02503   14691 2241 FETHİYE II. CİLT MAAŞ DEFTERİ   118 R.1317
YKL.d_02504   14692 2242 ZIRHLI AZİZİYE MAAŞ DEFTERİ 87   R.1317
YKL.d_02505   14693 2243 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 90   R.1317
YKL.d_02506   14694 2244 ZIRHLI OSMANİYE FIRKATEYNİ MAAŞ DEFTERİ   41 R.1317
YKL.d_02507   14695 2245 LİMAN DAİRESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   82 R.1317
YKL.d_02508   14696 2246 BAHRİYE TABURU MAAŞ DEFTERİ   90 R.1317
YKL.d_02509   14697 2247 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   36 R.1317
YKL.d_02510   14698 2248 NECM-İ ŞEVKET KORVETİ MAAŞ DEFTERİ   40 R.1317
YKL.d_02511   14699 2249 SEFAİN VE NEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   58 R.1317
YKL.d_02512   14700 2250 KİLİDÜLBAHİR KORVETİ MAAŞ DEFTERİ   67 R.1317
YKL.d_02513   14701 2251 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   38 R.1317
YKL.d_02514   14702 2252 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   44 R.1317
YKL.d_02515   14703 2253 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   50 R.1317
YKL.d_02516   14704 2254 SANAYİ ALAYI I. TABURU İCMAL DEFTERİ   37 R.1317
YKL.d_02517   14705 2255 HAMİDİYE FIRKATEYNİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   47 R.1317
YKL.d_02518   14706 2256 İMALAT VE SÜBYAN TABURU MAAŞ DEFTERİ   31 R.1317
YKL.d_02519   14707 2257 VAPUR SEFAİNİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   52 R.1317
YKL.d_02520   14708 2258 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 255   R.1317
YKL.d_02521   14709 2259 SANAYİ BAHRİYE II. TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   50 R.1317
YKL.d_02522   14710 2260 SÜBYAN TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   39 R.1317
YKL.d_02523   14711 2261 TİR-İ GÜVERTE KIŞLASI MAAŞ İCMAL DEFTERİ   85 R.1317
YKL.d_02524   14712 2262 SEFAİN VE MEVAKİ ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ 253   R.1317
YKL.d_02525   14713 2263 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   50 R.1317
YKL.d_02526   14714 2264 SİNOP KORVETİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   22 R.1317
YKL.d_02527   14715 2265 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   48 R.1317
YKL.d_02528   14716 2266 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 98   R.1317
YKL.d_02529   14717 2267 ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ 297   R.1317
YKL.d_02530   14718 2268 MEHMET SELİM MAAŞ DEFTERİ   109 R.1317
YKL.d_02531   14719 2269 ORHANİYE MAAŞ DEFTERİ 98   R.1317
YKL.d_02532   14720 2270 İDARE-İ MAHSUSA VAPURU EFRAD MAAŞ DEFTERİ 126   R.1317
YKL.d_02533   14721 2271 VAPURLAR MAAŞ DEFTERİ 126   R.1317
YKL.d_02534   14722 2272 İDARE-İ MAHSUSA NEFERAT DEFTERİ   92 R.1317
YKL.d_02535   14723 2273 SELİMİYE FIRKATEYNİ MAAŞ DEFTERİ   109 R.1317
YKL.d_02536   14724 2274 TRABZON VAPURU MAAŞ DEFTERİ 50   R.1317
YKL.d_02537   14725 2275 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 94   R.1317
YKL.d_02538   14726 2276 III. SINIF KETEBE-İ ASKERİYE NAKİL DEFTERİ 188   R.1318
YKL.d_02539   14727 2277 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   63 R.1318
YKL.d_02540   14728 2278 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   293 R.1318
YKL.d_02541   14729 2279 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 71   R.1318
YKL.d_02542   14730 2280 TAYİNAT DEFTERİ   132 R.1318
YKL.d_02543   14731 2281 MAAŞ KİTABETİ EVRAK KAYIT DEFTERİ 276   R.1318
YKL.d_02544   14732 2282 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   261 R.1318
YKL.d_02545   14733 2283 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ (SELİMİYE)   233 R.1318
YKL.d_02546   14734 2284 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   275 R.1318
YKL.d_02547   14735 2285 GEMİLER VE MEVAKİ KUVVE DEFTERİ 58   R.1318
YKL.d_02548   14736 2286 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   140 R.1318
YKL.d_02549   14737 2287 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   58 R.1318
YKL.d_02550   14738 2288 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 133   R.1318
YKL.d_02551   14739 2289 GEMİLER VE MEVAKİ KUVVE DEFTERİ   29 R.1318
YKL.d_02552   14740 2290 KÜNYE MUAMELATI MÜSVEDDE DEFTERİ   106 R.1318
YKL.d_02553   14741 2291 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   37 R.1318
YKL.d_02554   14742 2292 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   202 R.1318
YKL.d_02555   14743 2293 MEVAKİ VE SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 91   R.1318
YKL.d_02556   14744 2294 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   133 R.1318
YKL.d_02557   14745 2295 HİCAZ DEMİRYOLU EFRAT MAAŞ İCMAL DEFTERİ   96 R.1318
YKL.d_02558   14746 2296 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   103 R.1318
YKL.d_02559   14747 2297 MUAYYENAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 283   R.1318
YKL.d_02560   14748 2298 MUAYYENAT MÜSVEDDE DEFTERİ   107 R.1318
YKL.d_02561   14749 2299 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 185   R.1318
YKL.d_02562   14750 2300 TAYİNAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   127 R.1318
YKL.d_02563   14751 2301 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 122   R.1318
YKL.d_02564   14752 2302 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   99 R.1318
YKL.d_02565   14753 2303 İMALAT SÜBYAN TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 49   R.1318
YKL.d_02566   14754 2304 İRADE-İ SENİYYE KAYIT DEFTERİ 270   R.1318
YKL.d_02567   14755 2305 GEMİLER (İCLALİYE) MAAŞ İCMAL DEFTERİ 81   R.1318
YKL.d_02568   14756 2306 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   111 R.1318
YKL.d_02569   14757 2307 SANAYİ ALAYI III. TABUR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 156   R.1318
YKL.d_02570   14758 2308 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   87 R.1318
YKL.d_02571   14759 2309 ÜMERA-YI BAHRİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 92   R.1318
YKL.d_02572   14760 2310 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   66 R.1318
YKL.d_02573   14761 2311 İSTİDA KAYIT DEFTERİ 189   R.1318-1321
YKL.d_02574   14762 2312 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   67 R.1318
YKL.d_02575   14763 2313 SANAYİ BAHRİYE TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 127   R.1318
YKL.d_02576   14764 2314 İRADE-İ SENİYE KAYIT DEFTERİ 303   R.1318
YKL.d_02577   14765 2315 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   193 R.1318
YKL.d_02578   14766 2316 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   121 R.1318
YKL.d_02579   14767 2317 MUAYYENAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ  253   R.1318
YKL.d_02580   14768 2318 TEBDİL-İ MEMURİYET İLAM DEFTERİ 146   R.1318
YKL.d_02581   14769 2319 NÜVUD-U FÜTUH İCMAL DEFTERİ 78   R.1318
YKL.d_02582   14770 2320 MADEN-İ HÜMAYUN EFRAT MAAŞ DEFTERİ 66   R.1318
YKL.d_02583   14771 2321 SEFAİNDE BULUNAN ZABİTANIN KÜNYE DEFTERİ   30 R.1318
YKL.d_02584   14772 2322 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ (AVNİLLAH) 70   R.1318
YKL.d_02585   14773 2323 GAYE İLMUHABER DOSYASI   92 R.1318-1324
YKL.d_02586   14774 2324 FABRİKA-İ HÜMAYUN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   97 R.1318
YKL.d_02587   14775 2325 KÜNYE MUAMELAT MÜSVEDDE DEFTERİ   88 R.1318
YKL.d_02588   14776 2326 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   127 R.1318
YKL.d_02589   14777 2327 KÜNYE VE TEZAKİR DEFTERİ   102 R.1318
YKL.d_02590   14778 2328 İDARE-İ MAHSUSA GEMİLERİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 126   R.1318
YKL.d_02591   14779 2329 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   217 R.1318
YKL.d_02592   14780 2330 İDARE-İ MAHSUSA EFRAT MAAŞ DEFTERİ 125   R.1318
YKL.d_02593   14781 2331 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ    194 R.1318
YKL.d_02594   14782 2332 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 86   R.1318
YKL.d_02595   14783 2333 BAHRİYE TESHİLAT SANDIĞI SENET DEFTERİ 37   R.1318
YKL.d_02596   14784 2334 BASRA VE GEMLİK TERSANELERİ MAAŞ DEFTERİ   36 R.1318
YKL.d_02597   14785 2335 ESER-İ CEDİD VE BOLAYIR VAPURLARI MAAŞ DEFTERİ 91   R.1318
YKL.d_02598   14786 2336 MEHMET SELİM MAAŞ İCMAL DEFTERİ   98 R.1318
YKL.d_02599   14787 2337 ZIRHLI ASAR-I TEVFİK MAAŞ İCMAL DEFTERİ 74   R.1318
YKL.d_02600   14788 2338 SİLAHENDAZ TABURU MAAŞ DEFTERİ 214   R.1318
YKL.d_02601   14789 2339 İDARE-İ MAHSUSA EFRAT MAAŞ DEFTERİ 172   R.1318
YKL.d_02602   14790 2340 SANAYİ SÜBYAN TABURU MAAŞ DEFTERİ 72   R.1318
YKL.d_02603   14791 2341 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 126   R.1318
YKL.d_02604   14792 2342 UTARİT KORVETİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 78   R.1318
YKL.d_02605   14793 2343 TERTİBİ KUR'A VE KÜNYE DEFTERİ 298   R.1318
YKL.d_02606   14794 2344 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 82   R.1318
YKL.d_02607   14795 2345 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ DEFTERİ 70   R.1318
YKL.d_02608   14796 2346 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 92   R.1318
YKL.d_02609   14797 2347 MUKADDEME-İ ŞEREF,TAİR-İ BAHRİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   35 R.1318
YKL.d_02610   14798 2348 ZIRHLI HAMİDİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   64 R.1318
YKL.d_02611   14799 2349 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   45 R.1318
YKL.d_02612   14800 2350 ZIRHLI ORHANİYE MAAŞ DEFTERİ   45 R.1318
YKL.d_02613   14801 2351 ZIRHLI MESUDİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   77 R.1318
YKL.d_02614   14802 2352 MERKEZ HASTAHANESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   39 R.1318
YKL.d_02615   14803 2353 FETHİYE KALYONU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 232   R.1318
YKL.d_02616   14804 2354 VAPURLAR MAAŞ DEFTERİ 91   R.1318
YKL.d_02617   14805 2355 FETHİYE KALYONU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   116 R.1318
YKL.d_02618   14806 2356 TERTİBİ KUR'A KÜNYE DEFTERİ   126 R.1318
YKL.d_02619   14807 2357 SANAYİ BAHRİYE ALAYI II. TABURU İCMAL DEFTERİ 103   R.1318
YKL.d_02620   14808 2359 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   46 R.1318
YKL.d_02621   14809 2360 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   47 R.1318
YKL.d_02622   14810 2361 ZIRHLI OSMANİYE FIRKATEYNİ MAAŞ DEFTERİ   43 R.1318
YKL.d_02623   14811 2362 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   44 R.1318
YKL.d_02624   14812 2363 DER SAADET LİMAN MAAŞ DEFTERİ   84 R.1318
YKL.d_02625   14813 2364 BEYRUT KORVETİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   30 R.1318
YKL.d_02626   14814 2365 ZIRHLI NECM-İ ŞEVKETİ KORVETİ MAAŞ DEFTERİ   43 R.1318
YKL.d_02627   14815 2366 HEYBETNÜMA KORVETİ MAAŞ DEFTERİ   49 R.1318
YKL.d_02628   14816 2367 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   35 R.1318
YKL.d_02629   14817 2368 SULTANİYE VAPURU MAAŞ DEFTERİ   51 R.1318
YKL.d_02630   14818 2370 MEKTEB-İ BAHRİYE MAAŞ DEFTERİ   71 R.1318
YKL.d_02631   14819 2371 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 67   R.1318
YKL.d_02632   14820 2372 TRABZON VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 75   R.1318
YKL.d_02633   14821 2373 İSTANBUL VAPURU MAAŞ DEFTERİ 69   R.1318
YKL.d_02634   14822 2374 EREĞLİ MADENİ VE TERAKKİ VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   51 R.1318
YKL.d_02635   14823 2375 MAHMUDİYE VE SAİR GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   50 R.1318
YKL.d_02636   14824 2376 EREĞLİ MADENİ MAAŞ KOPYA DEFTERİ   71 R.1318
YKL.d_02637   14825 2377 SANAYİ BAHRİYE İNŞAAT TABURU MAAŞ DEFTERİ   68 R.1318
YKL.d_02638   14826 2378 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   34 R.1318
YKL.d_02639   14827 2379 TERSANELER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   53 R.1318
YKL.d_02640   14828 2380 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   143 R.1318
YKL.d_02641   14829 2381 TİR-İ GÜVERTE KIŞLASI İCMAL DEFTERİ   71 R.1318
YKL.d_02642   14830 2382 İDARE-İ MAHSUSA MAAŞ DEFTERİ   64 R.1318
YKL.d_02643   14831 2383 İDARE-İ MAHSUSA İCMAL DEFTERİ   58 R.1318
YKL.d_02644   14832 2384 FABRİKA ŞAKİRDAN İCMAL DEFTERİ   123 R.1318
YKL.d_02645   14833 2385 SİNOP KORVETİ İCMAL DEFTERİ 38   R.1318
YKL.d_02646   14834 2386 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   46 R.1318
YKL.d_02647   14835 2387 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ   43 R.1318
YKL.d_02648   14836 2388 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1318
YKL.d_02649   14837 2388A DERSAADET VE TAŞRA LİMANLARI MAAŞ İCMAL DEFTERİ   99 R.1318
YKL.d_02650   14838 2388B MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   121 R.1318
YKL.d_02651   14839 2389 MAAŞ DEFTERİ   36 R.1319
YKL.d_02652   14840 2390 MUAYYENAT MÜSVEDDE DEFTERİ   164 R.1319
YKL.d_02653   14841 2391 ELBİSE MÜSVEDDE DEFTERİ   207 R.1319
YKL.d_02654   14842 2392 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 85   R.1319
YKL.d_02655   14843 2393 FABRİKALAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 209   R.1319
YKL.d_02656   14844 2394 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   253 R.1319
YKL.d_02657   14845 2396 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   258 R.1319
YKL.d_02658   14846 2398 MÜZEKKERE İLAM MÜSVEDDE DEFTERİ   141 R.1319
YKL.d_02659   14847 2399 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   133 R.1319
YKL.d_02660   14848 2400 TAYİNAT MÜSVEDDE DEFTERİ   170 R.1319
YKL.d_02661   14849 2401 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 125   R.1319
YKL.d_02662   14850 2402 İLAM VE KÜNYE DEFTERİ   86 R.1319
YKL.d_02663   14851 2403 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ (İSTANBUL VAPURU) 83   R.1319
YKL.d_02664   14852 2404 ZABİTAN VE GEDİKLİ ZABİTAN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 195   R.1319
YKL.d_02665   14853 2405 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 89   R.1319
YKL.d_02666   14854 2406 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ   58 R.1319
YKL.d_02667   14855 2407 MAAŞ KİTABETİ EVRAK KAYIT DEFTERİ   96 R.1319
YKL.d_02668   14856 2408 İRADE-İ SENİYYE KAYIT DEFTERİ   142 R.1319
YKL.d_02669   14857 2409 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   21 R.1319
YKL.d_02670   14858 2410 BEDELAT VE MAAŞAT HESABAT MÜSVEDDE DEFTERİ 230   R.1319
YKL.d_02671   14859 2411 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   184 R.1319
YKL.d_02672   14860 2412 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   160 R.1319
YKL.d_02673   14861 2413 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   186 R.1319
YKL.d_02674   14862 2414 DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ   195 R.1319
YKL.d_02675   14863 2415 GAYR-I MAMUL AMBARINDAN ZABİTANA VERİLEN EŞYA KAYIT DEFTERİ 191   R.1319-1321
YKL.d_02676   14864 2416 GEMİLER (FETHİYE) MAAŞ İCMAL DEFTERİ CİLT II   115 R.1319
YKL.d_02677   ###### 2417 TAYİNAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   118 R.1319
YKL.d_02678   14866 2418 MUAYYENAT MÜSVEDDE DEFTERİ   167 R.1319
YKL.d_02679   14867 2419 MASRAF KAYIT DEFTERİ   255 R.1319-1320
YKL.d_02680   14868 2420 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 80   R.1319
YKL.d_02681   14869 2421 BÜTÇE MUVAZENE VE TAHRİRAT DEFTERİ   148 R.1319
YKL.d_02682   14870 2422 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ (ASAR-I ŞEVKET) 43   R.1319
YKL.d_02683   14871 2423 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   238 R.1319
YKL.d_02684   14872 2424 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 75   R.1319
YKL.d_02685   14873 2425 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   96 R.1319
YKL.d_02686   14874 2426 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   212 R.1319
YKL.d_02687   14875 2427 KÜNYE MUAMELATI MÜSVEDDE DEFTERİ   203 R.1319
YKL.d_02688   14876 2428 FABRİKA ŞAKİRDANI MAAŞ İCMAL DEFTERİ   106 R.1319
YKL.d_02689   14877 2429 KÜNYE MUAMELATI MÜSVEDDE DEFTERİ   134 R.1319
YKL.d_02690   14878 2430 FİŞEKANE VE MECİDİYE VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   49 R.1319
YKL.d_02691   14879 2431 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   139 R.1319
YKL.d_02692   14880 2432 GEMİLER HAYRETTİN VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   26 R.1319
YKL.d_02693   14881 2433 TERSANE MUVAKKAT AMELE YEVMİYE DEFTERİ 142   R.1319
YKL.d_02694   14882 2434 İDARE-İ MAHSUSA MAAŞ İCMAL DEFTERİ I. CİLT   44 R.1319
YKL.d_02695   14883 2435 KÜNYE KİTABETİ EVRAK KAYIT DEFTERİ 385   R.1319
YKL.d_02696   14884 2436 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   28 R.1319
YKL.d_02697   14885 2437 DERSAADET LİMAN DAİRESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 147   R.1319
YKL.d_02698   14886 2438 SANAYİ BAHRİYE I. TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   65 R.1319
YKL.d_02699   14887 2439 ÜMERA VE ZABİTAN KÜNYE VE MUHESSESAT DEFTERİ 175   R.1319
YKL.d_02700   14888 2440 DÜYÜNAT VE NAFAKA TEVZİAT DEFTERİ 198   R.1319
YKL.d_02701   14889 2441 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   123 R.1319
YKL.d_02702   14890 2442 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   179 R.1319
YKL.d_02703   14891 2443 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 90   R.1319
YKL.d_02704   14892 2444 MİSAFİRİN İDARESİ MAAŞ DEFTERİ 174   R.1319
YKL.d_02705   14893 2445 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   173 R.1319
YKL.d_02706   14894 2446 SANAYİ BAHRİYE ALAYI II. TABURU MAAŞ İCMAL DEFTER   40 R.1319
YKL.d_02707   14895 2447 NAKİL. TAYİN. İLAM DEFTERİ 281   R.1319-1322
YKL.d_02708   14896 2448 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ   119 R.1319
YKL.d_02709   14897 2449 SİLAHENDAZ VE İTFAİYE TABURU MAAŞ DEFTERİ 207   R.1319
YKL.d_02710   14898 2450 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1319
YKL.d_02711   14899 2451 İMALAT SÜBYAN TABURU İCMAL DEFTERİ 87   R.1319
YKL.d_02712   14900 2452 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   130 R.1319
YKL.d_02713   14901 2453 VAPURLAR MAAŞ DEFTERİ 90   R.1319
YKL.d_02714   14902 2454 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 130   R.1319
YKL.d_02715   14903 2455 ZIRHLI GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 95   R.1319
YKL.d_02716   14904 2456 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 104   R.1319
YKL.d_02717   14905 2457 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 104   R.1319
YKL.d_02718   14906 2458 SULTANİYE VAPURU MAAŞ DEFTERİ 98   R.1319
YKL.d_02719   14907 2459 NÜVUD-U FÜTUH BRİKİ MAAŞ DEFTERİ 56   R.1319
YKL.d_02720   14908 2460 SANAYİ SÜBYAN TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   47 R.1319
YKL.d_02721   14909 2461 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 98   R.1319
YKL.d_02722   14910 2462 ÜMERA-İ BAHRİYE MAAŞ DEFTERİ 62   R.1319
YKL.d_02723   14911 2463 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   238 R.1319
YKL.d_02724   14912 2464 VAPURLAR MAAŞ DEFTERİ   48 R.1319
YKL.d_02725   14913 2465 FETHİYE KALYONU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   68 R.1319
YKL.d_02726   14914 2466 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   46 R.1319
YKL.d_02727   14915 2467 GEMİLER VE ÜMERA-İ BAHRİYE MAAŞ DEFTERİ   102 R.1319
YKL.d_02728   14916 2468 İDARE-İ MAHSUSA MAAŞ İCMAL DEFTERİ   98 R.1319
YKL.d_02729   14917 2469 VAPUR SEFAİN MAAŞ DEFTERİ   48 R.1319
YKL.d_02730   14918 2470 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   32 R.1319
YKL.d_02731   14919 2471 TİR-İ GÜVERTE MAAŞ İCMAL DEFTERİ   74 R.1319
YKL.d_02732   14920 2472 SANAYİ BAHRİYE ALAYI 3. TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   55 R.1319
YKL.d_02733   14921 2473 EREĞLİ MADENİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   72 R.1319
YKL.d_02734   14922 2474 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   48 R.1319
YKL.d_02735   14923 2475 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   39 R.1319
YKL.d_02736   14924 2476 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   48 R.1319
YKL.d_02737   14925 2477 VAPUR SEFAİN MAAŞ DEFTERİ   35 R.1319
YKL.d_02738   14926 2478 İMALAT VE İMAİYE TABURU MAAŞ DEFTERİ   71 R.1319
YKL.d_02739   14927 2479 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   51 R.1319
YKL.d_02740   14928 2480 ZIRHLI HAMİDİYE FİRKATEYNİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   53 R.1319
YKL.d_02741   14929 2481 KOMERON TERSANESİ MAAŞ DEFTERİ   48 R.1319
YKL.d_02742   14930 2482 ZIRHLI MESUDİYE FİRKATEYNİ MAAŞ DEFTERİ   71 R.1319
YKL.d_02743   14931 2483 VAPUR SEFAİN MAAŞ DEFTERİ 96   R.1319
YKL.d_02744   14932 2484 MEKTEB-İ BAHRİYE MAAŞ DEFTERİ   78 R.1319
YKL.d_02745   14933 2485 SELİMİYE FİRKATEYNİ MAAŞ DEFTERİ   105 R.1319
YKL.d_02746   14934 2486 BAHRİYE MERKEZ HASTANESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   64 R.1319
YKL.d_02747   14935 2487 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ   140 R.1319
YKL.d_02748   14936 2488 MİSAFİRİN İDARESİ MAAŞ DEFTERİ   71 R.1319
YKL.d_02749   14937 2489 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ   31 R.1319
YKL.d_02750   14938 2490 MAAŞ VE HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   213 R.1319
YKL.d_02751   14939 2491 LİMAN RÜESASI TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ   164 R.1319
YKL.d_02752   14940 2491A TAŞRAYA MEMUR ZABİTA MAAŞ İCMAL DEFTERİ   37 R.1319
YKL.d_02753   14941 2492 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 79   R.1320
YKL.d_02754   14942 2493 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 85   R.1320
YKL.d_02755   14943 2494 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ   243 R.1320
YKL.d_02756   14944 2495 BAHRİYE SİLAHENDAZ VE İTFAİYE TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   85 R.1320
YKL.d_02757   14945 2496 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   123 R.1320
YKL.d_02758   14946 2498 İRADE-İ SENİYE KAYIT DEFTERİ 213   R.1320
YKL.d_02759   14947 2499 FİŞEKHANE VE HAMİDİYE VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   49 R.1320
YKL.d_02760   14948 2500 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   209 R.1320
YKL.d_02761   14949 2501 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 81   R.1320
YKL.d_02762   14950 2502 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   203 R.1320
YKL.d_02763   14951 2503 TAŞRA LİMAN DAİRELERİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   76 R.1323
YKL.d_02764   14952 2504 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   131 R.1320
YKL.d_02765   14953 2505 BAHRİYE MERKEZ HASTANESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ   55 R.1320
YKL.d_02766   14954 2506 MUHASEBE KAYIT DEFTERİ  92   R.1320
YKL.d_02767   14955 2507 İDARE-İ MAHSUSA EFRADI MAAŞ İCMAL DEFTERİ   66 R.1320
YKL.d_02768   14956 2508 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   177 R.1320
YKL.d_02769   14957 2509 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   132 R.1320
YKL.d_02770   14958 2510 MEMURİYET KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ 103   R.1320
YKL.d_02771   14959 2511 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ   39 R.1320
YKL.d_02772   14960 2512 MUAYYENAT KİTABETİ TABELA EVRAK DEFTERİ  187   R.1320
YKL.d_02773   14961 2513 SANAYİ BAHRİYE ALAYI 1.TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   48 R.1320
YKL.d_02774   14962 2514 TEBDİL-İ MEMURİYET İLAM DEFTERİ   101 R.1320-1323
YKL.d_02775   14963 2515 FETH-İ BÜLENT MAAŞ İCMAL DEFTERİ   38 R.1320
YKL.d_02776   14964 2516 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   125 R.1320
YKL.d_02777   14965 2517 SANAYİ SÜBYAN TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   38 R.1320
YKL.d_02778   14966 2518 TEZAKİR MÜSVEDDE DEFTERİ   183 R.1320-1321
YKL.d_02779   14967 2519 İZZETTİN VE NİMET VAPURLARI MAAŞ DEFTERİ   48 R.1320
YKL.d_02780   14968 2521 SANAYİ BAHRİYE ALAYI 3.TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ   57 R.1320
YKL.d_02781   14969 2522 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   188 R.1320
YKL.d_02782   14970 2523 FABRİKALAR SÜBYAN VE HADDEHANE TALEBELERİ KÜNYE DEFTERİ 86   R.1320
YKL.d_02783   14971 2524 TEZAKİR VE DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ 180   R.1320
YKL.d_02784   14972 2525 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ 139   R.1320
YKL.d_02785   14973 2526 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ    93 R.1320-1321
YKL.d_02786   14974 2527 KOMODORLUKLAR HESAP DEFTERİ   69 R.1320
YKL.d_02787   14975 2528 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   144 R.1320
YKL.d_02788   14976 2529 NAFAKA VE DÜYUNAT YEVMİYE DEFTERİ   99 R.1320
YKL.d_02789   14977 2530 KÜNYE VE VUKUAT MÜSVEDDE DEFTERİ   56 R.1320
YKL.d_02790   14978 2531 TAYİNAT MÜSVEDDE DEFTERİ   80 R.1320
YKL.d_02791   14979 2532 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   226 R.1320
YKL.d_02792   14980 2533 TAYİNAT MÜSVEDDE DEFTERİ   146 R.1320
YKL.d_02793   14981 2534 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   130 R.1320
YKL.d_02794   14982 2535 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   285 R.1320
YKL.d_02795   14983 2536 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 164   R.1320
YKL.d_02796   14984 2537 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   152 R.1320
YKL.d_02797   14985 2538 TERTİB-İ KUR'A VE KÜNYE DEFTERİ   202 R.1320
YKL.d_02798   14986 2539 İSTİBDAL DEFTERİ   118 R.1320
YKL.d_02799   14987 2540 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ   167 R.1320-1321
YKL.d_02800   14988 2541 TEBLİĞ VARAKASI KAYIT DEFTERİ 209   R.1320
YKL.d_02801   14989 2542 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 196   R.1320
YKL.d_02802   14990 2543 İRADE-İ SENİYE KAYIT DEFTERİ   104 R.1320
YKL.d_02803   14991 2544 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 97   R.1320
YKL.d_02804   14992 2545 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02805   14993 2546 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ   45 R.1320-1321
YKL.d_02806   14994 2547 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02807   14995 2548 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02808   14996 2549 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02809   14997 2550 TAYİNAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02810   14998 2551 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02811   14999 2552 EREĞLİ MADENİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02812   15000 2553 HAYRETTİN VAPURU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02813   15001 2554 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02814   15002 2555 İSMAİL VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02815   15003 2556 MAAŞ KİTABETİ EVRAK KAYIT DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02816   15004 2557 İZMİR VAPURU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02817   15005 2558 ZABİTAN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02818   15006 2559 MİSAFİRİN İDARESİ MAAŞ DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02819   15007 2560 ZABİTAN EFRAT MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02820   15008 2561 ZABİTAN VE EFRAT KÜNYE VE MAAŞ DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02821   15009 2562 SEFAİN VE MEVAKİ ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ 99   R.1320-1321
YKL.d_02822   15010 2563 SANAYİ BAHRİYE ALAYI MAAŞ DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02823   15011 2564 ERTUĞRUL KORVETİ ZABİTAN VE EFRAT MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02824   15012 2565 ZIRHLI MESUDİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02825   15013 2566 ZABİTAN VE EFRAT MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02826   15014 2567 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02827   15015 2568 MAAŞ KİTABETİ EVRAK KAYIT DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02828   15016 2569 MEKTEB-İ BAHRİYE ZABİTAN VE ŞAKİRDAN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02829   15017 2570 320,321 SENELERİ CELB EFRADI KÜNYE DEFTERİ 99   R.1320-1321
YKL.d_02830   15018 2571 EREĞLİ MADENİ VE TERAKKİ VAPURU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02831   15019 2572 MUAYYENAT DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02832   15020 2573 İMALAT SÜBYAN TABURU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02833   15021 2574 MAAŞ VE NAKİL KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02834   15022 2575 FUAT VAPURU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02835   15023 2576 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02836   15024 2577 İLMUHABER MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02837   15025 2578 MEVAKİ ZABİTAN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02838   15026 2579 SULTANİYE VAPURU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02839   15027 2580 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02840   15028 2581 VAPURLAR MAAŞ DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02841   15029 2582 MANSURE KORVETİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02842   15030 2583 HEYBETNÜMA MAAŞ DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02843   15031 2584 VAPUR SEFAİN MAAŞ DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02844   15032 2585 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02845   15033 2586 FETHİYE KALYONU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02846   15034 2587 TİR-İ GÜVERTE KIŞLASI MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02847   15035 2588 ZIRHLI MAHMUDİYE FİRKATEYNİ MAAŞ DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02848   15036 2589 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02849   15037 2590 MEHMET SELİM VE SAADET MAAŞ DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02850   15038 2591 ÜMERA-YI BAHRİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02851   15039 2592 FABRİKALAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02852   15040 2593 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02853   15041 2594 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02854   15042 2595 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02855   15043 2596 FABRİKALAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02856   15044 2597 HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02857   15045 2598 DERSAADET LİMAN DAİRESİ MAAŞ DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02858   15046 2599 VAPUR SEFAİN MAAŞ DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02859   15047 2600 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02860   15048 2601 İDARE-İ MAHSUSA ZABİTAN MAAŞ DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02861   15049 2602 SEFAİN VE NEVAKİ MAAŞ DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02862   15050 2603 NİMET-İ HÜDA VAPURU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02863   15051 2604 İSTİBDAL DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02864   15052 2605 ERTUĞRUL KORVETİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02865   15053 2606 MUHASSESAT-I ASKERİYE DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02866   15054 2607 BERK-İ EFŞAN MAAŞ DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02867   15055 2608 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02868   15056 2608A MUAYYENAT MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1320
YKL.d_02869   15057 2608B YOKLAMA KALEMİNİN KÜNYE KİTABETİNE MAHSUS MÜSEVVİDAT KARTONU 99   R.1329
YKL.d_02870   15058 2609 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02871   15059 2610 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02872   15060 2611 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02873   15061 2612 TAYİNAT MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02874   15062 2613 GEMİLER (İZMİR) MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02875   15063 2614 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02876   15064 2615 NİZAM DAİRESİ YEVMİYE JURNALİ 99   R.1321
YKL.d_02877   15065 2616 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02878   15066 2617 SANAYİ BAHRİYE ALAYI I. TABURU, MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02879   15067 2618 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02880   15068 2619 BAHRİYE, ZABİTAN, ŞAKİRDAN VE EFRAT MAAŞ DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02881   15069 2620 İZMİR KOMODORLIĞU MUAYYENAT KİTABETİ DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02882   15070 2621 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02883   15071 2622 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02884   15072 2623 ÜMERA-YI BAHRİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02885   15073 2624 ZUAFA KAYIT DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02886   15074 2625 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02887   15075 2626 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02888   15076 2627 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02889   15077 2628 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02890   15078 2629 TİR-İ GÜVERTE MAAŞ DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02891   15079 2630 MAAŞ MASASI MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02892   15080 2631 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02893   15081 2633 MİSAFİRİN İDARESİ KÜNYE MAAŞ DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02894   15082 2634 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02895   15083 2635 TAYİNAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02896   15084 2636 EREĞLİ MADENİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02897   15085 2637 VUKUAT VE İLMUHABER MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02898   15086 2638 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02899   15087 2639 İRADE-İ SENİYYE KAYIT DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02900   15088 2640 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02901   15089 2641 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02902   15090 2642 İDARE-İ MAHSUSA EFRAT MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02903   15091 2643 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02904   15092 2644 MERKEZ HASTANESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02905   15093 2645 MAAŞ MASASI MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02906   15094 2646 TAŞRA MUHASEBE KAYDI TABELA EVRAK DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02907   15095 2647 İCARE VE MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02908   15096 2648 MUAYYENAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02909   15097 2649 SEFAİN VE MEVAKİ ZABİTAN ESAMİ DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02910   15098 2650 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02911   15099 2651 TAYİNAT MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02912   15100 2652 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02913   15101 2653 İRADE-İ SENİYYE KAYIT DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02914   15102 2654 TERTİB-İ KUR'A DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02915   15103 2655 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02916   15104 2656 CELB EFRADI KÜNYE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02917   15105 2657 KÜNYE MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02918   15106 2658 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02919   15107 2659 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02920   15108 2660 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02921   15109 2661 HİCAZ DEMİRYOLLARI SEVK TABURU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02922   15110 2662 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02923   15111 2663 TERTİB-İ NİZAMİ VE MUVAZENE MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02924   15112 2664 MAAŞ İCMAL DEFTERİ (ERTUĞRUL,SÖĞÜTLÜ) 99   R.1321
YKL.d_02925   15113 2665 SULTANİYE VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02926   15114 2666 FABRİKA-İ HÜMAYUN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02927   15115 2667 MAAŞ KİTABETİ EVRAK KAYIT DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02928   15116 2668 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02929   15117 2669 MECİDİYE KRUVAZÖRÜ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02930   15118 2670 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02931   15119 2671 MESUDİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02932   15120 2672 FETHİYE KALYONU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02933   15121 2673 İZZETTİN VAPURU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02934   15122 2674 SİLAHENDAZ VE İTFAİYE TABURU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02935   15123 2675 SANAYİ BAHRİYE 2. TABURU İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02936   15124 2676 ASAR-I ŞEVKET MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02937   15125 2677 ABDÜLHAMİT KRUVAZÖRÜ MAAŞ DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02938   15126 2678 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02939   15127 2679 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02940   15128 2680 VAPURLAR MAAŞ DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02941   15129 2681 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02942   15130 2682 İSTANBUL VAPURU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02943   15131 2683 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02944   15132 2684 EREĞLİ MADENİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02945   15133 2685 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02946   15134 2686 İSMAİL VAPURU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02947   15135 2687 HEYBETNÜMA KORVETİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02948   15136 2688 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02949   15137 2689 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02950   15138 2690 FİŞEKANE VE MANSURE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02951   15139 2691 İMALAT SANAYİ TABURU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02952   15140 2692 DERSAADET VE TAŞRA LİMAN DAİRELERİ MAAŞ DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02953   15141 2693 SANAYİ SÜBYAN TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02954   15142 2694 MİSAFİRİN İDARESİ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02955   15143 2695 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02956   15144 2696 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02957   15145 2697 VAPUR SEFAİN MAAŞ DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02958   15146 2698 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02959   15147 2699 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02960   15148 2700 EVRAK KAYIT DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02961   15149 2701 İMALAT VE İNŞAAT ALAYI MAAŞ DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02962   15150 2702 SANAYİ ALAYI 3. TABURU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02963   15151 2703 UTARİT KORVETİ KÜNYE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02964   15152 2704 MÜZEKKERE VE DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02965   15153 2704A SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02966   15154 2704B BAHRİYE MEKTEBİ ZABİTAN VE ŞAKİRDAN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1321
YKL.d_02967   15155 2704C YOKLAMA KALEMİNİN MÜSEVVİDAT KARTONU 99   R.1321
YKL.d_02968   15156 2705 FİŞEKANE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_02969   15157 2705B YOKLAMA KALEMİNİN KÜNYE MASASINA MAHSUS MÜSVEDDELİK 99   R.1322
YKL.d_02970   15158 2706 MAAŞ VE TAYİNAT MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_02971   15159 2707 ZABİTAN VE ASAKİR MAAŞ TEVZİ DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_02972   15160 2708 MAAŞ VE SENED-İ RESMİ DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_02973   15161 2709 İDARE-İ MAHSUSA MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_02974   15162 2710 İRADE-İ SENİYYE KAYIT DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_02975   15163 2711 LİMANLAR,ZABİTAN,EFRAT MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_02976   15164 2712 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_02977   15165 2713 DERSAADET VE TAŞRA LİMAN DAİRESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_02978   15166 2714 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_02979   15167 2715 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_02980   15168 2716 TEZKERE VE NAKİL MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_02981   15169 2717 SANAYİ BAHRİYE 1. TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_02982   15170 2718 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_02983   15171 2719 NİMET-İ HÜDA VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_02984   15172 2720 FEVK-AL NİZAM MÜSVEDDE DEFTERİ (TAŞRA) 99   R.1322-1325
YKL.d_02985   15173 2721 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_02986   15174 2722 TAYİNAT KİTABETİ EVRAK DEFTERİ 99   R.1322-1324
YKL.d_02987   15175 2723 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_02988   15176 2724 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_02989   15177 2725 İMALAT SÜBYAN TABURLARI MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_02990   15178 2726 AYNİYAT DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_02991   15179 2727 İSMAİL VAPURU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_02992   15180 2728 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_02993   15181 2729 MUAYYENAT MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_02994   15182 2730 ÜMERA VE ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_02995   15183 2731 KÜNYE MUAMELATI MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_02996   15184 2732 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_02997   15185 2733 EFRAT ELBİSE TEVZİ DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_02998   15186 2734 SEFAİN ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_02999   15187 2735 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03000   15188 2736 MUAYYENAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03001   15189 2737 ÜMERA ZABİTAN GEDİKLİ ZABİTAN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03002   15190 2738 ÜMERA VE ZABİTAN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03003   15191 2739 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ (İSTANBUL VAPURU) 99   R.1322
YKL.d_03004   15192 2740 MÜTEKAİDİN MUAMELATI MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03005   15193 2741 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03006   15194 2742 GEMİLER (HEYBETNÜMA) MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03007   15195 2743 MİSAFİRİN İDARESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03008   15196 2744 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03009   15197 2745 MUHASEBE KAYIT DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03010   15198 2746 BASRA TERSANESİ VE HASTANESİ İLE GEMİLERİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03011   15199 2747 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03012   15200 2748 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03013   15201 2749 MEKTEB-İ BAHRİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03014   15202 2750 SANAYİ BAHRİYE ALAYI 3. TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03015   15203 2751 KOMODORLUKLAR HESAP DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03016   15204 2752 İSTİHKAK VE MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03017   15205 2753 NAKİL KİTABETİ EVRAK KAYIT DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03018   15206 2754 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03019   15207 2755 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03020   15208 2756 FETHİYE KALYONU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03021   15209 2757 ZABİTAN KÜNYE VUKUAT MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03022   15210 2758 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03023   15211 2759 DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03024   15212 2760 MEKTEB-İ BAHRİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03025   15213 2761 BAHRİYE MERKEZ HASTANESİ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03026   15214 2762 ZIRHLI OSMANİYE FİRKATEYNİ MAAŞ DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03027   15215 2763 SİLAHENDAZ VE İTFAİYE TABURU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03028   15216 2764 MECİDİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03029   15217 2765 RÜKUB-U ŞAHANE SEFAİNİ MAAŞ DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03030   15218 2766 MESUDİYE FİRKATEYNİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03031   15219 2767 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03032   15220 2768 FABRİKALAR ŞAKİRDAN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03033   15221 2769 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03034   15222 2770 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03035   15223 2771 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03036   15224 2772 EREĞLİ MADENİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03037   15225 2773 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03038   15226 2774 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03039   15227 2775 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03040   15228 2776 ZIRHLI MAHMUDİYE MAAŞ DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03041   15229 2777 SULTANİYE VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03042   15230 2778 İNŞAAT VE İMALAT MAAŞ DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03043   15231 2779 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03044   15232 2780 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03045   15233 2781 GEMİ VE VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03046   15234 2782 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03047   15235 2783 TERHİS EFRADI MAAŞ DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03048   15236 2784 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03049   15237 2785 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03050   15238 2786 ZIRHLI AVNİLLAH KORVETİ MAAŞ DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03051   15239 2787 ZIRHLI MUİN-İ ZAFER VE KOZLU VAPURU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03052   15240 2788 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03053   15241 2789 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03054   15242 2790 EFRAD-I BAHRİYE KÜNYE VE VUKUAT DEFTERİ 99   R.1322-1323
YKL.d_03055   15243 2791 SAADET VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03056   15244 2792 İZZETTİN VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03057   15245 2793 ABDÜLHAMİT KRUVAZÖRÜ MAAŞ DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03058   15246 2794 MECİDİYE KRUVAZÖRÜ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03059   15247 2795 SANAYİ SÜBYAN TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03060   15248 2796 İRADE-İ SENİYE SURAT KAYIT DEFTERİ 99   R.1322-1324
YKL.d_03061   15249 2797 FABRİKA ŞAKİRDAN İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03062   15250 2797A YOKLAMA KALEMİ KÜNYE MASASININ MÜSEVVİDAT KARTONU 99   R.1322
YKL.d_03063   15251 2798 EREĞLİ MADENİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03064   15252 2798A LİMAN DAİRESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03065   15253 2798B KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03066   15254 2798C BERK-İ EFŞAN GEMİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1322
YKL.d_03067   15255 2799 İRADE-İ SENİYE KAYIT DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03068   15256 2799A ERAT MAAŞ DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03069   15257 2800 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03070   15258 2801 KÜNYE MÜSEVVEDATI DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03071   15259 2802 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03072   15260 2803 İLMÜHABER MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03073   15261 2804 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03074   15262 2805 MAKTUAT ESAMİ DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03075   15263 2806 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03076   15264 2807 TERTİB-İ NİZAMİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03077   15265 2808 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03078   15266 2809 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03079   15267 2810 MEKTEB-İ BAHRİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03080   15268 2811 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03081   15269 2812 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03082   15270 2813 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03083   15271 2814 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ (BEZM-İ ALEM,TİR-İ MÜJGAN) 99   R.1323
YKL.d_03084   15272 2815 TEZKERE MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03085   15273 2816 MESUDİYE FİRKATEYNİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03086   15274 2817 KÜNYE KİTABETİ EVRAK DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03087   15275 2818 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03088   15276 2819 TİR-İ GÜVERTE KIŞLASI MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03089   15277 2820 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03090   15278 2821 LİMAN DAİRESİ ZABİTAN VE EFRAT MAAŞ DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03091   15279 2822 KÜNYE MÜSEVVEDATI DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03092   15280 2823 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03093   15281 2824 HAVALE KİTABETİ EVRAK DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03094   15282 2825 SANAYİ BAHRİYE 3. TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03095   15283 2826 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03096   15284 2827 FABRİKALAR ŞAKİRDAN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03097   15285 2828 TERSANE MEMURİN VE AMELE MAAŞ KİTABETİ DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03098   15286 2829 FABRİKA ZABİTAN VE GEDİKLİ ZABİTANI MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03099   15287 2830 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ (MİDİLLİ ROMORKÖRÜ) 99   R.1323
YKL.d_03100   15288 2831 EREĞLİ VE KOSOVA VAPURLARI MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03101   15289 2832 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03102   15290 2833 HİCAZ DEMİRYOLU ÜMERA,ZABİTAN VE EFRAT MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03103   15291 2834 GEMİLER MAAŞ İCMAL VE MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03104   15292 2835 EREĞLİ MADENİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03105   15293 2836 ÜMERA-İ BAHRİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03106   15294 2837 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03107   15295 2838 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03108   15296 2839 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03109   15297 2840 SANAYİ BAHRİYE 2. TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03110   15298 2841 HARCIRAH TAHAKKUK DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03111   15299 2842 İDARE-İ MAHSUSA ÜMERA ZABİTAN EFRAD MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03112   15300 2843 MÜTEKAİD AMELE EYTAM MAAŞ DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03113   15301 2844 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03114   15302 2845 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03115   15303 2846 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03116   15304 2847 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03117   15305 2848 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03118   15306 2849 MUAYYENAT MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03119   15307 2850 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03120   15308 2851 TAYİNAT MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03121   15309 2852 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03122   15310 2853 AMELE İSTİHKAK MAAŞ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1323-1324
YKL.d_03123   15311 2854 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03124   15312 2855 NİMET-İ HÜDA VAPURU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03125   15313 2856 BAHRİYE MEKTEBİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03126   15314 2857 ZIRHLI HAMİDİYE FİRKATEYNİ MAAŞ DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03127   15315 2858 ABDÜLHAMİT VE ABDÜLMECİT KRUVAZÖRLERİ MAAŞ DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03128   15316 2859 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03129   15317 2860 SULTANİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03130   15318 2861 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03131   15319 2862 HEYBETNÜMA KORVETİ MAAŞ DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03132   15320 2863 SAADET VAPURU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03133   15321 2864 SANAYİ İMALAT SÜBYAN TABURU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03134   15322 2865 EREĞLİ MADENİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323-1325
YKL.d_03135   15323 2866 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03136   15324 2867 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03137   15325 2868 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03138   15326 2870 TERSANELER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03139   15327 2871 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03140   15328 2872 İSMAİL VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03141   15329 2873 VAPUR SEFAİN MAAŞ DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03142   15330 2874 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03143   15331 2875 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03144   15332 2876 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03145   15333 2877 BAHRİYE MERKEZ HASTANESİ MAAŞ DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03146   15334 2878 İSTANBUL VAPURU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03147   15335 2879 ASAR-I TEVFİK VE ASAR-I ŞEVKET MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03148   15336 2880 FİŞEKHANE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03149   15337 2881 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03150   15338 2882 ŞAM VE HALEP VAPURLARI MAAŞ DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03151   15339 2883 MECİDİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03152   15340 2884 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03153   15341 2885 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03154   15342 2886 İDARE-İ MAHSUSA MAAŞ DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03155   15343 2887 SANAYİ I. TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03156   15344 2888 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03157   15345 2889 SANAYİ İNŞAİYE TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03158   15346 2890 İRADE-İ SENİYE SURET KAYIT DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03159   15347 2890A TAŞRA LİMANLARINA AİT MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1323-1324
YKL.d_03160   15348 2890B İLMÜHABER KAYIT DEFTERİ 99   R.1323
YKL.d_03161   15349 2891 FERAD VUKUAT DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03162   15350 2891A MEKTEB-İ BAHRİYEDE MÜSTAHDEM ÜMERA, ZABİTAN VE ŞAKİRDANIN MAAŞ DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03163   15351 2892 MECİDİYE VAPURU SELAMLIK TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03164   15352 2893 MAAŞ KİTABETİ EVRAK KAYIT DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03165   15353 2894 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03166   15354 2895 II. TABUR NİMET-İ HÜDA VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03167   15355 2896 MUAYYENAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03168   15356 2897 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03169   15357 2898 İRADE-İ SENİYE KAYIT DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03170   15358 2899 SEFAİN VE MEVAKİDE BULUNAN ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03171   15359 2900 ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03172   15360 2901 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03173   15361 2902 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03174   15362 2903 DENİZ HASTANESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03175   15363 2904 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03176   15364 2905 DUYÜNAT DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03177   15365 2906 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03178   15366 2907 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03179   15367 2908 ZABİTAN NAKİL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03180   15368 2909 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03181   15369 2910 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03182   15370 2911 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03183   15371 2912 TAYİNAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03184   15372 2913 ÜMERA VE ZABİTAN MERKEZ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03185   15373 2914 İSTİBDAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03186   15374 2915 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03187   15375 2916 GEMİLER (İCLALİYE) MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03188   15376 2917 MAAŞ VE NAFAKA MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03189   15377 2918 FİŞEKHANE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03190   15378 2919 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03191   15379 2920 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03192   15380 2921 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03193   15381 2922 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03194   15382 2923 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03195   15383 2924 MERKEZ SEFİNESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03196   15384 2925 TATBİK MÜHRÜ DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03197   15385 2926 HAVALE KİTABETİ EVRAK DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03198   15386 2927 HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03199   15387 2928 KÜNYE VE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03200   15388 2929 GEMİLER VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03201   15389 2930 NAKİL KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03202   15390 2931 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03203   15391 2932 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03204   15392 2933 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03205   15393 2934 MUAYYENAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03206   15394 2935 SANAYİ SÜBYAN TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03207   15395 2936 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03208   15396 2937 İSTANBUL VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03209   15397 2938 MAAŞ VE MUHALLEFAT MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03210   15398 2939 SAADET VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03211   15399 2940 HAYFA BAHRİYE TABURU TAYİNAT İLMÜHABERLERİ DOSYASI 99   R.1324
YKL.d_03212   15400 2941 EFRAT KÜNYE MAAŞ DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03213   15401 2942 MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03214   15402 2943 GEMİLER (YARHİSAR) ZABİTAN MAAŞ DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03215   15403 2944 İDARE-İ MAHSUSA MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03216   15404 2945 ÇARKÇI ZABİTANI KÜNYE DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03217   15405 2946 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03218   15406 2947 GEMİLER ZABİTAN MAAŞ DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03219   15407 2948 DERSAADET LİMAN DAİRESİ MAAŞ DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03220   15408 2949 VAPURLAR İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03221   15409 2950 SANAYİ 2. TABURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03222   15410 2951 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03223   15411 2952 TERSANELER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03224   15412 2953 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03225   15413 2954 HAVUZLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03226   15414 2955 ZIRHLILAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03227   15415 2956 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03228   15416 2957 FABRİKALAR ZABİTAN MAAŞ DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03229   15417 2958 SİLAHENDAZ VE İTFAİYE TABURLARI MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03230   15418 2959 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03231   15419 2960 VAPUR SEFAİN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03232   15420 2961 TAŞRA LİMANLARI MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03233   15421 2962 MEKTEB-İ BAHRİYE ZABİTAN VE ŞAKİRDAN MAAŞ DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03234   15422 2963 TİR-İ GÜVERTE MAAŞ DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03235   15423 2964 MESUDİYE FİRKATEYNİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03236   15424 2965 EFRAD-I BAHRİYE KÜNYE DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03237   15425 2966 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03238   15426 2967 SULTANİYE VAPURU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03239   15427 2968 MERKEZ SEFİNESİ MEFERAT MAAŞ DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03240   15428 2969 İSMAİL VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03241   15429 2970 VAPUR-U HÜMAYUNLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03242   15430 2971 FABRİKALAR ŞAKİRDANI MAAŞ DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03243   15431 2972 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03244   15432 2973 İDARE-İ MAHSUSA MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03245   15433 2974 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03246   15434 2975 HEYBETNÜMA MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03247   15435 2976 ÜMERA-YI BAHRİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03248   15436 2977 MAAŞ VE MUHALLEFAT MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03249   15437 2978 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03250   15438 2979 MAAŞ VE HAVALE DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03251   15439 2980 ERZAK-I AYNİYYE VE BEDELAT DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03252   15440 2980A TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03253   15441 2980B SÜBYAN TALEBESİ KÜNYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03254   15442 2980C GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1324
YKL.d_03255   15443 2981 MERKEZ SEFİNESİ NEFERATI MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03256   15444 2982 DERKENAR MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03257   15445 2983 BEZM-İ ALEM,HALEP,ŞAM VAPURLARI MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03258   15446 2984 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03259   15447 2985 TAYİNAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03260   15448 2986 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03261   15449 2987 GEMİLER (SAMSUN) MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03262   15450 2988 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03263   15451 2989 İZMİT TERSANESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03264   15452 2990 MUAYYENAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03265   15453 2991 AÇIKTA BULUNAN ÜMERA VE ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03266   15454 2992 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03267   15455 2993 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03268   15456 2994 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03269   15457 2995 TİR-İ GÜVERTE KIŞLA NEFERATI MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03270   15458 2996 HAVALE KİTABETİ MÜSEVVEDATI DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03271   15459 2997 GEMİLER (TİMSAH) MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03272   15460 2998 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03273   15461 2999 EFRAD-I CEDİDE MEKTEBİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03274   15462 3000 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03275   15463 3001 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03276   15464 3002 MÜZEKKERE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03277   15465 3003 TAHDİD-İ SİNNE TABİ ZABİTLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03278   15466 3004 MUAYYENAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03279   15467 3005 EFRAD-I CEDİDE MEKTEBİ ZABİTAN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03280   15468 3006 TAHRİRAT MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03281   15469 3007 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03282   15470 3008 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03283   15471 3009 HAMİDİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03284   15472 3010 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03285   15473 3011 AZİZİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03286   15474 3012 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03287   15475 3013 GEMİLER MAAŞ TEVZİ DEFTERİ (SAADET VAPURU) 99   R.1325
YKL.d_03288   15476 3014 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03289   15477 3015 FİŞEKHANE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03290   15478 3016 DÜYUNAT MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03291   15479 3016A GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1299
YKL.d_03292   15480 3017 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03293   15481 3018 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03294   15482 3019 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ (ŞAM,HALEP) 99   R.1325
YKL.d_03295   15483 3019A KÜNYE VE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03296   15484 3020 MÜLAZIMLAR KÜNYE VE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03297   15485 3021 DERSAADET LİMAN DAİRESİ ZABİTAN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03298   15486 3022 HAVALE DEFTERİ 99   R.1297-1299
YKL.d_03299   15487 3023 FABRİKALAR ZABİTAN MAAŞ İCMAL DEFTERİ (YÜZBAŞILAR) 99   R.1325
YKL.d_03300   15488 3024 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03301   15489 3025 TARAK DUBALARI MAAŞ İCMAL DEFTERİ NO.5,8 99   R.1325
YKL.d_03302   15490 3026 TERSANE AMELESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03303   15491 3027 UMUM TORPİDOLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03304   15492 3028 ÇARKÇI ZABİTANI KÜNYE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03305   15493 3029 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03306   15494 3030 HAVALE KİTABETİ EVRAK DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03307   15495 3031 TAŞRA LİMANLARI MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03308   15496 3032 SİPARİŞ VE MUHALLEFAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03309   15497 3033 GEMİLER MERKEZ SEFİNESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03310   15498 3034 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03311   15499 3035 BASRA TERSANESİ KİLİDÜLBAHİR KORVETİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03312   15500 3036 DERSAADET LİMAN DAİRESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03313   15501 3037 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03314   15502 3038 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03315   15503 3040 MEKTEB-İ BAHRİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03316   15504 3041 MUZİKA VE BORAZAN MEKTEBİ MAAŞ DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03317   15505 3042 HARBİYE NEZARETİ İKRAZ SANDIĞI SİPARİŞ DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03318   15506 3043 İLMUHABER MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03319   15507 3044 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03320   15508 3045 MAAŞ VE YOLLUK MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03321   15509 3046 EFRAT VUKUAT KAYIT DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03322   15510 3047 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03323   15511 3048 FABRİKA ZABİTANI KÜNYE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03324   15512 3049 PELENG-İ DERYA MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03325   15513 3050 İSTANBUL VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03326   15514 3051 SÜBYAN TABURU MUZİKA MEKTEBİ MAAŞ DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03327   15515 3053 5. VE 8. TARAK DUBALARI MAAŞ DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03328   15516 3054 MAAŞ KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03329   15517 3055 BABİL VE ESER-İ CEDİT VAPURLARI İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03330   15518 3056 SİLAHENDAZ VE İTFAİYE TABURU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03331   15519 3057 GEMİLER MAAŞ DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03332   15520 3058 FUAD VAPURU İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03333   15521 3059 EFRAD-I BAHRİYE KÜNYE DEFTERİ CİLT 2 99   R.1325
YKL.d_03334   15522 3060 FETH-İ BÜLENT VE MUİN-İ ZAFER MAAŞ DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03335   15523 3061 MEVAKİ VE DUBALAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03336   15524 3062 İZMİR VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03337   15525 3063 DAİRE-İ BAHRİYE VE ŞUABAT MAAŞ DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03338   15526 3064 SAADET VAPURU VE TORPİDO STİMBOTLARI EFRADI MAAŞ DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03339   15527 3065 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03340   15528 3066 TURGUTALP MAÇUNASI FIRAT GAMBOTU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03341   15529 3067 MASARİFAT DAİRESİ TEVZİ-İ MUAYYENAT İCMAL MAAŞ DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03342   15530 3068 SEFAİN VE MEVAKİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03343   15531 3069 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03344   15532 3070 ŞEVKET-NÜMA MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03345   15533 3071 TAŞÖZ TORPİDO MUHRİBİ MAAŞ DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03346   15534 3072 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03347   15535 3073 BAĞDAT VAPURU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03348   15536 3074 NEFERAD-I CEDİDE SEVK MEMURLUĞU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03349   15537 3075 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03350   15538 3076 İCLALİYE MAAŞ DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03351   15539 3077 FABRİKALAR MÜLAZIMLAR MAAŞ DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03352   15540 3078 AZİZİYE ÇARKÇI KADRO HARİCİ VE TEKAÜDLERİ MAAŞ DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03353   15541 3079 ÇARKÇI AMELİYAT MEKTEBİ MAAŞ DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03354   15542 3080 3. DAİRE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03355   15543 3081 ZIRHLI MESUDİYE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03356   15544 3082 FABRİKALAR ZABİTAN MAAŞ DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03357   15545 3083 ASAR-I TEVFİK FİRKATEYNİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03358   15546 3084 ERTUĞRUL,SÖĞÜTLÜ,İSTAVROZ GEMİ MAAŞ DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03359   15547 3085 KÖMÜR AMBARI SÜR'AT VAPURU KADRO DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03360   15548 3086 BAHRİYE MERKEZ HASTANESİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03361   15549 3087 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03362   15550 3088 TİR-İ GÜVERTE ZABİTAN MAAŞ DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03363   15551 3089 MEKTEB-İ BAHRİYE MAAŞ DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03364   15552 3090 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03365   15553 3091 ORHANİYE FİRKATEYNİ MAAŞ DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03366   15554 3092 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03367   15555 3093 TAŞRA FEVKALNİZAM MAAŞ DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03368   15556 3094 MERKEZ SEFİNESİ PARAKENDE ÜMERA VE ZABİTAN MAAŞ DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03369   15557 3095 AVNİLLAH KORVETİ MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03370   15558 3096 NECM-İ ŞEVKET MAAŞ DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03371   15559 3097 ABDÜLMECİT KRUVAZÖRÜ MAAŞ DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03372   15560 3099 TERTİB-İ KUR'A KÜNYE DEFTERİ CİLT 1 99   R.1325
YKL.d_03373   15561 3099A ŞEVKET-NÜMA GAMBOTU MAAŞ DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03374   15562 3100 3. DAİRE MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03375   15563 3101 HAVUZ FABRİKALAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03376   15564 3102 FABRİKALAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03377   15565 3103 MÜZEKKERE VE İLMÜHABER KAYIT DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03378   15566 3104 İRADE-İ SENİYYE SURET KAYIT DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03379   15567 3105 AZİZİYE AÇIĞI GÜVERTE VE KATİP SINIFLARI MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03380   15568 3106 UMUMİ TORPİDOLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03381   15569 3107 VAPURLAR MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03382   15570 3108 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03383   15571 3109 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1325
YKL.d_03384   15572 3110 ZABİTAN NAKİL VE TAYİN DEFTERİ 99   R.1325-1328
YKL.d_03385   15573 3110A ALPAGOT VE YARHİSAR GEMİ MUAYYENAT HESAPLARI 99   R.1325
YKL.d_03386   15574 3111 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1326
YKL.d_03387   15575 3112 ZABİTAN MAAŞ DEFTERİ 99   R.1326
YKL.d_03388   15576 3112A KÜNYE MASASI MÜSVEDDESİ 99   R.1326
YKL.d_03389   15577 3112B YOKLAMA KALEMİNE MAHSUS MÜSVEDDELİK 99   R.1326
YKL.d_03390   15578 3112C MAAŞ MASASI MÜSVEDDESİ 99   R.1326
YKL.d_03391   15579 3112D BAHRİYE YOKLAMA KALEMİNE MAHSUS MÜSVEDDELİK 99   R.1326
YKL.d_03392   15580 3112E YOKLAMA KALEMİNE MAHSUS MÜSVEDDELİK 99   R.1326
YKL.d_03393   15581 3112F BAHRİYE YOKLAMA KALEMİ ELBİSE KİTABETİNE MAHSUS NUMARA DEFTERİ 99   R.1326
YKL.d_03394   15582 3113 KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1326
YKL.d_03395   15583 3113A ÜCRET DEFTERİ 99   R.1290
YKL.d_03396   15584 3113B KÜNYE MASASININ MÜSVEDDESİ 99   R.1326
YKL.d_03397   15585 3113C MAAŞ MASASINA MAHSUS MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1326
YKL.d_03398   15586 3113D MAAŞ KİTABETİNİN MÜSVEDDELERİ 99   R.1326
YKL.d_03399   15587 3113E MAHRUZAT MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1326
YKL.d_03400   15588 3114 ELBİSE TEVZİ DEFTERİ 99   R.1326
YKL.d_03401   15589 3115 MAAŞ MASASI MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1326
YKL.d_03402   15590 3115A YOKLAMA KALEMİNİN MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1326
YKL.d_03403   15591 3116 KÜNYE KİTABETİ EVRAK DEFTERİ 99   R.1326
YKL.d_03404   15592 3116A YOKLAMA KALEMİ EVRAK KISMINA MAHSUS MÜZEKKERE DEFTERİ 99   R.1326
YKL.d_03405   15593 3117 MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1326
YKL.d_03406   15594 3117A YOKLAMA KALEMİNİN MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1326
YKL.d_03407   15595 3118 İSTİBDAL DEFTERİ 99   R.1326
YKL.d_03408   15596 3118A YOKLAMA KALEMİNİN MÜSEVVİDAT DEFTERİ 99   R.1326
YKL.d_03409   15597 3119 YOKLAMA KALEMİ MÜSVEDDESİ 99   R.1326
YKL.d_03410   15598 3120 MÜZE VE KÜTÜPHANE ZABİTAN MAAŞ DEFTERİ 99   R.1326
YKL.d_03411   15599 3119A ÜMERA VE ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ 99   R.1326
YKL.d_03412   15600 3120A YOKLAMA KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1326
YKL.d_03413   15601 3121 ZABİTAN ADRES DEFTERİ 99   R.1326-1327
YKL.d_03414   15602 3121A YOKLAMA KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1326
YKL.d_03415   15603 3121B YOKLAMA KALEMİ MÜSEVVİDATI 99   R.1326
YKL.d_03416   15604 3122 İRADE-İ SENİYYE KAYIT DEFTERİ 99   R.1327
YKL.d_03417   15605 3122A YOKLAMA KALEMİNİN ELBİSE MASASINA AİT MÜSVEDDELİK 99   R.1327
YKL.d_03418   15606 3122B KÜNYE KİTABETİNE MAHSUS MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1327
YKL.d_03419   15607 3122C KÜNYE KİTABETİNE MAHSUS MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1327
YKL.d_03420   15608 3122D KUVVA-İ UMUMİYE DEFTERİ 99   R.1327
YKL.d_03421   15609 3122E ELBİSE KİTABETİNE AİT MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1327
YKL.d_03422   15610 3122F ELBİSE MASASINA AİT ŞUBAT AYI MÜSVEDDELERİ 99   R.1327
YKL.d_03423   15611 3123 ZABİTAN ESAMİ DEFTERİ 99   R.1327
YKL.d_03424   15612 3123A YOKLAMA KALEMİNİN HAVALE KİTABETİNE AİT MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1327
YKL.d_03425   15613 3123B KÜNYE KİTABETİNE MAHSUS MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1327
YKL.d_03426   15614 3123C KÜNYE KİTABETİNE MAHSUS MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1327
YKL.d_03427   15615 3123D KÜNYE KİTABETİNE MAHSUS MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1327
YKL.d_03428   15616 3123E MAAŞ MASASINA MAHSUS MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1327
YKL.d_03429   15617 3123F KÜNYE KİTABETİNE MAHSUS MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1327
YKL.d_03430   15618 3123G KÜNYE KİTABETİNE MAHSUS MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1327
YKL.d_03431   15619 3123H MUHASEBE KALEMİ MÜSVEDDESİ 99   R.1327
YKL.d_03432   15620 3124 ÜMERA VE ZABİTAN İLMÜHABER DEFTERİ 99   R.1327
YKL.d_03433   15621 3124A YOKLAMA KALEMİ MÜSVEDDESİ 99   R.1327
YKL.d_03434   15622 3124B YOKLAMA KALEMİNE MAHSUS MÜSVEDDELİK 99   R.1327
YKL.d_03435   15623 3124C MUAYYENAT KİTABETİNİN MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1327
YKL.d_03436   15624 3124D MAAŞ KİTABETİNE MAHSUS MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1327
YKL.d_03437   15625 3124E KÜNYE KİTABETİNE MAHSUS MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1327
YKL.d_03438   15626 3124F KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1327
YKL.d_03439   15627 3124G MAAŞ KİTABETİNİN MAYIS 1327 MÜSVEDDELERİ 99   R.1327
YKL.d_03440   15628 3124H MAAŞ KİTABETİNİN KANUN-I EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1327
YKL.d_03441   15629 3124İ MAAŞ KİTABETİNİN ŞUBAT MÜSVEDDELERİ 99   R.1327
YKL.d_03442   15630 3124J MAAŞ KİTABETİNİN TEŞRİN-İ EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1327
YKL.d_03443   15631 3124K MAAŞ KİTABETİNİN EYLÜL MÜSVEDDELERİ 99   R.1327
YKL.d_03444   15632 3124L MAAŞ KİTABETİNİN KANUN-I EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1327
YKL.d_03445   15633 3124M MAAŞ KİTABETİNİN NİSAN VE MAYIS MÜSVEDDELERİ 99   R.1327
YKL.d_03446   15634 3124N MAAŞ KİTABETİNİN MART MÜSVEDDELERİ 99   R.1327
YKL.d_03447   15635 3124O MAAŞ KİTABETİNİN HAZİRAN VE AĞUSTOS MÜSVEDDELERİ 99   R.1327
YKL.d_03448   15636 3124P MAAŞ KİTABETİNİN ŞUBAT MÜSVEDDELERİ 99   R.1327
YKL.d_03449   15637 3124R MAAŞ KİTABETİNİN NİSAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1327
YKL.d_03450   15638 3124Ö MAAŞ KİTABETİNİN TEŞRİN-İ SANİ MÜSVEDDELERİ 99   R.1327
YKL.d_03451   15639 3124S MAAŞ MASASININ KANUN-İ SANİ MÜSVEDDELERİ 99   R.1327
YKL.d_03452   15640 3124Ş TEKAÜD, EYTAM VE ERAMİL TAHSİSİ MAAŞAT VE HARCIRAH MASASINA MAHSUS KANUN-İ SANİ MÜSVEDDELERİ 99   R.1327
YKL.d_03453   15641 3125 EFRAD-I BAHRİYE KÜNYE DEFTERİ 99   R.1327-1328
YKL.d_03454   15642 3125A YOKLAMA KALEMİ MÜSEVVİDATI 99   R.1327
YKL.d_03455   15643 3125B YOKLAMA KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1328
YKL.d_03456   15644 3125C YOKLAMA KALEMİNE MAHSUS MÜSVEDDELİK 99   R.1328
YKL.d_03457   15645 3125D YOKLAMA KALEMİ EVRAK DEFTERİ 99   R.1328
YKL.d_03458   15646 3125E YOKLAMA KALEMİ HAVALE KİTABETİ MÜSVEDDESİ 99   R.1328
YKL.d_03459   15647 3125F KÜNYE KİTABETİNE MAHSUS MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1328
YKL.d_03460   15648 3125K KÜNYE KİTABETİNE MAHSUS MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1328
YKL.d_03461   15649 3125L KÜNYE KİTABETİNE MAHSUS MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1328
YKL.d_03462   15650 3125N KÜNYE KİTABETİNE MAHSUS MÜSVEDDELİK 99   R.1328
YKL.d_03463   15651 3125P KÜNYE KİTABETİNE MAHSUS MÜSVEDDE 99   R.1328
YKL.d_03464   15652 3125R MAAŞ KİTABETİNİN NİSAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1328
YKL.d_03465   15653 3125S MAAŞ KİTABETİNİN TEMMUZ MÜSVEDDELERİ 99   R.1328
YKL.d_03466   15654 3126 İRADE-İ SENİYYE KAYIT DEFTERİ 99   R.1328
YKL.d_03467   15655 3126A YOKLAMA KALEMİNİN İMZA DEFTERİ 99   R.1328
YKL.d_03468   15656 3126B YOKLAMA KALEMİNİN TAYİNAT DEFTERİ 99   R.1328
YKL.d_03469   15657 3126C YOKLAMA KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1328
YKL.d_03470   15658 3126D YOKLAMA KALEMİ ELBİSE MASASI MÜSVEDDE KARTONU 99   R.1328
YKL.d_03471   15659 3126E MAAŞ KİTABETİNİN ŞUBAT MÜSVEDDELERİ 99   R.1328
YKL.d_03472   15660 3126F MAAŞ KİTABETİNİN MART MÜSVEDDELERİ 99   R.1328
YKL.d_03473   15661 3126G MAAŞ KİTABETİNİN MAYIS MÜSVEDDELERİ 99   R.1328
YKL.d_03474   15662 3126H MAAŞ KİTABETİNİN KANUN-I EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1328
YKL.d_03475   15663 3126İ MAAŞ KİTABETİNİN AĞUSTOS MÜSVEDDELERİ 99   R.1328
YKL.d_03476   15664 3126K MAAŞ KİTABETİNİN KANUN-I SANİ MÜSVEDDELERİ 99   R.1328
YKL.d_03477   15665 3126M MAAŞ KİTABETİNİN MART-KANUN-I SANİ MÜSVEDDELERİ 99   R.1328
YKL.d_03478   15666 3126N MAAŞ KİTABETİNİN EYLÜL MÜSVEDDELERİ 99   R.1328
YKL.d_03479   15667 3126Ö MAAŞ KİTABETİNİN ŞUBAT MÜSVEDDELERİ 99   R.1328
YKL.d_03480   15668 3126P MAAŞ KİTABETİNİN TEŞRİN-İ EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1328
YKL.d_03481   15669 3126S MAAŞ KİTABETİNİN EYLÜL-TEŞRİN-İ EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1328
YKL.d_03482   15670 3126O MAAŞ KİTABETİNİN MART MÜSVEDDELERİ 99   R.1328
YKL.d_03483   15671 3126Ş MAAŞ KİTABETİNİN TEMMUZ MÜSVEDDELERİ 99   R.1328
YKL.d_03484   15672 3126T MAAŞ KİTABETİNİN KANUN-I SANİ-ŞUBAT MÜSVEDDELERİ 99   R.1328
YKL.d_03485   15673 3126U MAAŞ KİTABETİNİN MART MÜSVEDDELERİ 99   R.1328
YKL.d_03486   15674 3126Ü MAAŞ KİTABETİNİN TEŞRİN-İ SANİ-KANUN-I EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1328
YKL.d_03487   15675 3126V MAAŞ KİTABETİNİN HAZİRAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1328
YKL.d_03488   15676 3126Y MAAŞ KİTABETİNİN MAYIS MÜSVEDDELERİ 99   R.1328
YKL.d_03489   15677 3126Z MAAŞ KİTABETİNİN TEŞRİN-İ SANİ MÜSVEDDELERİ 99   R.1328
YKL.d_03490   15678 3127 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1329
YKL.d_03491   15679 3127A YOKLAMA KALEMİ ELBİSE MASASI MÜSVEDDESİ 99   R.1329
YKL.d_03492   15680 3127B YOKLAMA KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1329
YKL.d_03493   15681 3127C YOKLAMA KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1329
YKL.d_03494   15682 3127D YOKLAMA KALEMİ KÜNYE KİTABETİ MÜSVEDDESİ 99   R.1329
YKL.d_03495   15683 3127E YOKLAMA KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1329
YKL.d_03496   15684 3127G KÜNYE KİTABETİNE MAHSUS MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1329
YKL.d_03497   15685 3127H YOKLAMA KALEMİ MUAYYENAT KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1329
YKL.d_03498   15686 3128 NUMUNE-İ HAMİYET MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1329-1330
YKL.d_03499   15687 3128A MAAŞ KİTABETİNİN AĞUSTOS-KANUN-I EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1329
YKL.d_03500   15688 3128B MAAŞ KİTABETİNİN MART-NİSAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1329
YKL.d_03501   15689 3128C MAAŞ KİTABETİNİN TEŞRİN-İ EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1329
YKL.d_03502   15690 3128E MAAŞ KİTABETİNİN MAYIS MÜSVEDDELERİ 99   R.1329
YKL.d_03503   15691 3128F MAAŞ KİTABETİNİN TEMMUZ MÜSVEDDELERİ 99   R.1329
YKL.d_03504   15692 3128İ MAAŞ KİTABETİNİN KANUN-I SANİ MÜSVEDDELERİ 99   R.1329
YKL.d_03505   15693 3128L MAAŞ KİTABETİNİN NİSAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1329
YKL.d_03506   15694 3128N MAAŞ MASASININ MAYIS MÜSVEDDELERİ 99   R.1329
YKL.d_03507   15695 3128P MAAŞ KİTABETİNİN NİSAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1329
YKL.d_03508   15696 3128R MAAŞ MASASININ HAZİRAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1329
YKL.d_03509   15697 3128S MAAŞ MASASININ TEMMUZ MÜSVEDDELERİ 99   R.1329
YKL.d_03510   15698 3128T MAAŞ KİTABETİ EYLÜL MÜSVEDDELERİ 99   R.1329
YKL.d_03511   15699 3128Ü MAAŞ MASASININ HAZİRAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1329
YKL.d_03512   15700 3129 İRADE-İ SENİYYE TEZKİRE-İ SAMİYE SURET KAYIT DEFTERİ 99   R.1329
YKL.d_03513   15701 3130 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1329
YKL.d_03514   15702 3131 SÜR'AT VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1329
YKL.d_03515   15703 3132 ÇARKÇI ZABİTANI KÜNYE DEFTERİ 99   R.1330
YKL.d_03516   15704 3132A YOKLAMA KALEMİ TAHAKKUK DEFTERİ 99   R.1330
YKL.d_03517   15705 3132B YOKLAMA KALEMİNİN MÜSEVVİDAT KARTONU 99   R.1330
YKL.d_03518   15706 3132C YOKLAMA KALEMİ MÜSEVVİDATI 99   R.1330
YKL.d_03519   15707 3132D YOKLAMA KALEMİ MÜSVEDDESİ 99   R.1330
YKL.d_03520   15708 3132E YOKLAMA KALEMİ MÜSVEDDESİ 99   R.1330
YKL.d_03521   15709 3132F YOKLAMA KALEMİNİN MAAŞ MASASININ MÜSVEDDELERİ 99   R.1330
YKL.d_03522   15710 3132G İLAM MÜSVEDDESİ 99   R.1330
YKL.d_03523   15711 3132H YOKLAMA KALEMİ MÜSEVVİDATI 99   R.1330
YKL.d_03524   15712 3132K YOKLAMA KALEMİ MAAŞ MASASINA MAHSUS MÜSVEDDELER 99   R.1330
YKL.d_03525   15713 3132L YOKLAMA KALEMİ MÜSVEDDESİ 99   R.1330
YKL.d_03526   15714 3132M YOKLAMA KALEMİ MÜSVEDDELERİ 99   R.1330
YKL.d_03527   15715 3132N YOKLAMA KALEMİ MÜSVEDDESİ 99   R.1330
YKL.d_03528   15716 3132P YOKLAMA VE MUHASEBE KALEMİ MÜSEVVİDATI 99   R.1330
YKL.d_03529   15717 3133 MUHALLEFAT-I ASKERİYE KİTABETİ 99   R.1330-1331
YKL.d_03530   15718 3133A KÜNYE MASASININ MÜSEVVİDATI 99   R.1330
YKL.d_03531   15719 3134A MAAŞ MASASININ MAYIS VE HAZİRAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1330
YKL.d_03532   15720 3134B MAAŞ MASASININ EYLÜL-TEŞRİN-İ EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1330
YKL.d_03533   15721 3133B ZABİTANIN İSTİHKAK DEFTERİ 99   R.1330
YKL.d_03534   15722 3134 GEMİLER MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1330
YKL.d_03535   15723 3134C MAAŞ MASASININ MAYIS MÜSVEDDELERİ 99   R.1330
YKL.d_03536   15724 3134D MAAŞ MASASININ KANUN-U SANİ MÜSVEDDELERİ 99   R.1330
YKL.d_03537   15725 3134E MAAŞ MASASININ ŞUBAT MÜSVEDDELERİ 99   R.1330
YKL.d_03538   15726 3134F TEŞRİN-İ EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1330
YKL.d_03539   15727 3134G MAAŞ MASASININ NİSAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1330
YKL.d_03540   15728 3134H MAAŞ MASASININ HAZİRAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1330
YKL.d_03541   15729 3134I MAAŞ MASASININ TEMMUZ MÜSVEDDELERİ 99   R.1330
YKL.d_03542   15730 3134İ MAAŞ MASASININ AĞUSTOS MÜSVEDDELERİ 99   R.1330
YKL.d_03543   15731 3134J MAAŞ MASASININ EYLÜL MÜSVEDDELERİ 99   R.1330
YKL.d_03544   15732 3134L MAAŞ MASASININ HAZİRAN-TEMMUZ MÜSVEDDELERİ 99   R.1330
YKL.d_03545   15733 3134M MAAŞ KİTABETİNİN TEŞRİN-İ SANİ MÜSVEDDELERİ 99   R.1330
YKL.d_03546   15734 3134N MAAŞ MASASININ 1330 SENESİ MARTINDAN ŞUBAT GAYESİNE KADAR TEKAÜD MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1330
YKL.d_03547   15735 3134O ZÜHEFA VE 2 MAH MÜDDETLE SILAYA GÖNDERİLEN EFRAD-I İHTİYATİYEYE AİT DEFTER 99   R.1334
YKL.d_03548   15736 3135 KARAR KAYIT DEFTERİ 99   R.1331-1338
YKL.d_03549   15737 3135A MAAŞ MASASININ ŞUBAT MÜSVEDDELERİ 99   R.1331
YKL.d_03550   15738 3135B MAAŞ MASASININ EYLÜL MÜSVEDDELERİ 99   R.1331
YKL.d_03551   15739 3135C MAAŞ MASASININ AĞUSTOS MÜSVEDDELERİ 99   R.1331
YKL.d_03552   15740 3135C1 YOKLAMA KALEMİ DÜYUNAT DEFTERİ 99   R.1331
YKL.d_03553   15741 3135C2 YOKLAMA KALEMİ DÜYUNAT DEFTERİ 99   R.1331
YKL.d_03554   15742 3135C3 EFRAD HAVA TEBDİLİ DEFTERİ 99   R.1331
YKL.d_03555   15743 3135D MAAŞ MASASININ MART MÜSVEDDELERİ 99   R.1331
YKL.d_03556   15744 3135Ç YOKLAMA KALEMİ DÜYUNAT MASASININ BATTAL EVRAKI 99   R.1331
YKL.d_03557   15745 3135E MAAŞ MASASININ NİSAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1331
YKL.d_03558   15746 3135F MAAŞ MASASININ KANUN-U SANİ MÜSVEDDELERİ 99   R.1331
YKL.d_03559   15747 3135H MAAŞ MASASININ TEŞRİN-İ EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1331
YKL.d_03560   15748 3135İ MAAŞ MASASININ TEMMUZ MÜSVEDDELERİ 99   R.1331
YKL.d_03561   15749 3135J MAAŞ MASASININ MAYIS MÜSVEDDELERİ 99   R.1330
YKL.d_03562   15750 3135K MAAŞ MASASININ MAYIS MÜSVEDDELERİ 99   R.1331
YKL.d_03563   15751 3135L MAAŞ MASASININ TEMMUZ MÜSVEDDELERİ 99   R.1331
YKL.d_03564   15752 3135G MAAŞ MASASININ TEŞRİN-İ SANİ MÜSVEDDELERİ 99   R.1331
YKL.d_03565   15753 3135M MAAŞ MASASININ KANUN-U SANİ MÜSVEDDELERİ 99   R.1331
YKL.d_03566   15754 3135N MAAŞ MASASININ TEŞRİN-İ EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1331
YKL.d_03567   15755 3135O MAAŞ MASASININ HAZİRAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1331
YKL.d_03568   15756 3135Ö MAAŞ MASASININ TEŞRİN-İ EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1331
YKL.d_03569   15757 3135P MAAŞ MASASININ MART-ŞUBAT MÜSVEDDELERİ 99   R.1331
YKL.d_03570   15758 3135R MAAŞ MASASININ HAZİRAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1331
YKL.d_03571   15759 3135S MAAŞ MASASININ KANUN-U EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1331
YKL.d_03572   15760 3135Ş MAAŞ MASASININ HAZİRAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1331
YKL.d_03573   15761 3135T MAAŞ MASASININ ŞUBAT MÜSVEDDELERİ 99   R.1331
YKL.d_03574   15762 3135U MAAŞ MASASININ MAYIS MÜSVEDDELERİ 99   R.1331
YKL.d_03575   15763 3135Ü MAAŞ MASASININ KANUN-U EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1331
YKL.d_03576   15764 3136 MAAŞ MASASININ HAZİRAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1332
YKL.d_03577   15765 3136A İRADE-İ SENİYYE SURET KAYIT DEFTERİ 99   R.1331
YKL.d_03578   15766 3136B YOKLAMA KALEMİ HAZİNE-İ CELİLE ZİMMET DEFTERİ 99   R.1332
YKL.d_03579   15767 3136C YOKLAMA KALEMİ DUYUNAT KISMI MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1332
YKL.d_03580   15768 3136D YOKLAMA KALEMİ DUYUNAT KISMI MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1332
YKL.d_03581   15769 3136E YOKLAMA KALEMİNE MAHSUS MÜSVEDDELİK 99   R.1332
YKL.d_03582   15770 3136F YOKLAMA KALEMİ ELBİSE MASASININ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1332
YKL.d_03583   15771 3136G YOKLAMA KALEMİ MÜSEVVİDATI 99   R.1332
YKL.d_03584   15772 3136G1 YOKLAMA KALEMİNE MAHSUS MÜZEKKERE DEFTERİ 99   R.1332
YKL.d_03585   15773 3136H YOKLAMA KALEMİNE MAHSUS MÜSVEDDELİK 99   R.1332
YKL.d_03586   15774 3136I MAAŞ MASASININ TEŞRİN-İ SANİ VE KANUN-U EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1332
YKL.d_03587   15775 3136İ YOKLAMA KALEMİ MÜSEVVİDATI 99   R.1332
YKL.d_03588   15776 3136K MAAŞ KİTABETİNİN TEMMUZ MÜSVEDDELERİ 99   R.1332
YKL.d_03589   15777 3136L MAAŞ MASASININ NİSAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1332
YKL.d_03590   15778 3136M MAAŞ MASASININ NİSAN-MAYIS MÜSVEDDELERİ 99   R.1332
YKL.d_03591   15779 3136N MAAŞ MASASININ TEŞRİN-İ SANİ MÜSVEDDELERİ 99   R.1332
YKL.d_03592   15780 3136Ö MAAŞ MASASININ AĞUSTOS MÜSVEDDELERİ 99   R.1332
YKL.d_03593   15781 3136R MAAŞ MASASININ ŞUBAT MÜSVEDDELERİ 99   R.1332
YKL.d_03594   15782 3136R1 MAAŞ MASASININ İMZA DEFTERİ 99   R.1332
YKL.d_03595   15783 3136S MAAŞ MASASININ TEŞRİN-İ EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1332
YKL.d_03596   15784 3136Ş MAAŞ MASASININ EYLÜL MÜSVEDDELERİ 99   R.1332
YKL.d_03597   15785 3136T MAAŞ MASASININ HAZİRAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1332
YKL.d_03598   15786 3136O MAAŞ MASASININ KANUN-U SANİ MÜSVEDDELERİ 99   R.1332
YKL.d_03599   15787 3136P MAAŞ MASASININ EYLÜL TEŞRİN-İ EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1332
YKL.d_03600   15788 3136U MAAŞ MASASININ TEMMUZ MÜSVEDDELERİ 99   R.1332
YKL.d_03601   15789 3136Ü MAAŞ MASASININ MART MÜSVEDDELERİ 99   R.1332
YKL.d_03602   15790 3136V MAAŞ MASASININ MAYIS MÜSVEDDELERİ 99   R.1332
YKL.d_03603   15791 3136W MAAŞ MASASININ EYLÜL KANUN-I EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1332
YKL.d_03604   15792 3136W1 YOKLAMA KALEMİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1332
YKL.d_03605   15793 3136Y MAAŞ MASASININ KANUN-U EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1332
YKL.d_03606   15794 3136Z MAAŞ MASASININ MART-NİSAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1332
YKL.d_03607   15795 3136Z1 MAAŞ MASASININ KANUN-U SANİ-ŞUBAT MÜSVEDDELERİ 99   R.1332
YKL.d_03608   15796 3137 İRADE-İ SENİYYE TEZKERE-İ SAMİYE KAYIT DEFTERİ 99   R.1333
YKL.d_03609   15797 3137A II. DAİRE II. ŞUBESİNİN YOKLAMAYA VERİLEN VUKUAT FİHRİSTLERİNİ HAVİ KARTON 99   R.1333
YKL.d_03610   15798 3137B YOKLAMA KALEMİ DÜYUNAT MASASI MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1333
YKL.d_03611   15799 3137C YOKLAMA KALEMİ DÜYUNAT KISMININ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1333
YKL.d_03612   15800 3137D YOKLAMA KALEMİNE MAHSUS MÜSVEDDE KARTONU 99   R.1333
YKL.d_03613   15801 3137E YOKLAMA KALEMİNİN MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1333
YKL.d_03614   15802 3137F YOKLAMA KALEMİNE AİT DOSYA 99   R.1333
YKL.d_03615   15803 3137G YOKLAMA KALEMİ MÜSEVVİDATI 99   R.1333
YKL.d_03616   15804 3137H MAAŞ MASASININ AĞUSTOS-MART MÜSVEDDELERİ 99   R.1333
YKL.d_03617   15805 3137I MAAŞ MASASININ MART MÜSVEDDELERİ 99   R.1333
YKL.d_03618   15806 3137İ MAAŞ MASASININ TEŞRİN-İ EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1333
YKL.d_03619   15807 3137J MAAŞ MASASININ 31 MAYIS 1333 MÜSVEDDELERİ 99   R.1333
YKL.d_03620   15808 3137K MAAŞ MASASININ TEMMUZ MÜSVEDDELERİ 99   R.1333
YKL.d_03621   15809 3137L MAAŞ MASASININ TEŞRİN-İ SANİ MÜSVEDDELERİ 99   R.1333
YKL.d_03622   15810 3137M MAAŞ MASASININ KANUN-U EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1333
YKL.d_03623   15811 3137N MAAŞ MASASININ MAYIS MÜSVEDDELERİ 99   R.1333
YKL.d_03624   15812 3137O MAAŞ MASASININ EYLÜL MÜSVEDDELERİ 99   R.1333
YKL.d_03625   15813 3137Ö MAAŞ MASASININ NİSAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1333
YKL.d_03626   15814 3137P MAAŞ MASASININ MAYIS-AĞUSTOS MÜSVEDDELERİ 99   R.1333
YKL.d_03627   15815 3137R MAAŞ MASASININ MART-NİSAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1333
YKL.d_03628   15816 3137S MAAŞ MASASININ EYLÜL ŞUBAT MÜSVEDDELERİ 99   R.1333
YKL.d_03629   15817 3137Ş YOKLAMA KALEMİ DÜYUNAT MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1333
YKL.d_03630   15818 3137U YEVMİYE VUKUAT DEFTERİ 99   R.1333
YKL.d_03631   15819 3138 1335 SENESİ BÜTÇESİ MUAYYENAT VE MELBUSAT BEDELİ DEFTERİ 99   R.1334
YKL.d_03632   15820 3138A YOKLAMA KALEMİ MÜSEVVİDATI 99   R.1334
YKL.d_03633   15821 3138B YOKLAMA KALEMİNİN DÜYUNAT MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1334
YKL.d_03634   15822 3138C YOKLAMA KALEMİ DÜYUNAT MÜSVEDDELERİ 99   R.1334
YKL.d_03635   15823 3138D YOKLAMA KALEMİ DÜYUNAT MÜSVEDDELERİ 99   R.1334
YKL.d_03636   15824 3138E YOKLAMA KALEMİ DÜYUNAT MASASI KANUN-U MART MÜSVEDDELERİ 99   R.1334
YKL.d_03637   15825 3138F YOKLAMA KALEMİ MAAŞ MASASINA AİT MART 1334 TEŞRİN-İ EVVEL 1335 VİZE CETVELİ 99   R.1334
YKL.d_03638   15826 3138G EFRAT VUKUAT DEFTERİ 99   R.1334
YKL.d_03639   15827 3139 İSTANBUL VAPURU MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1334
YKL.d_03640   15828 3139A ZABİTAN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1334
YKL.d_03641   15829 3140 1329 DÜHULLÜ EFRADIN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1334-1335
YKL.d_03642   15830 3140A MAAŞ MASASININ HAZİRAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1334
YKL.d_03643   15831 3140B MAAŞ MASASININ EYLÜL KANUN-EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1334
YKL.d_03644   15832 3140C MAAŞ MASASININ TEŞRİN-İ EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1334
YKL.d_03645   15833 3140D MAAŞ MASASININ MART-AĞUSTOS MÜSVEDDELERİ 99   R.1334
YKL.d_03646   15834 3140E MAAŞ MASASININ TEŞRİN-İ SANİ MÜSVEDDELERİ 99   R.1334
YKL.d_03647   15835 3140F MAAŞ MASASININ ŞUBAT MÜSVEDDELERİ 99   R.1334
YKL.d_03648   15836 3140G MAAŞ MASASININ KANUN-U SANİ MÜSVEDDELERİ 99   R.1334
YKL.d_03649   15837 3140H MAAŞ MASASININ KANUN-U EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1334
YKL.d_03650   15838 3140K MAAŞ MASASININ TEMMUZ MÜSVEDDELERİ 99   R.1334
YKL.d_03651   15839 3140I MAAŞ MASASININ NİSAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1334
YKL.d_03652   15840 3140İ MAAŞ MASASININ NİSAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1334
YKL.d_03653   15841 3140J MAAŞ MASASININ EYLÜL MÜSVEDDELERİ 99   R.1334
YKL.d_03654   15842 3140L MAAŞ MASASININ MAYIS MÜSVEDDELERİ 99   R.1334
YKL.d_03655   15843 3140M MAAŞ MASASININ AĞUSTOS MÜSVEDDELERİ 99   R.1334
YKL.d_03656   15844 3141 ELBİSE KİTABETİ MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1335
YKL.d_03657   15845 3141A YOKLAMA KALEMİ KAYIT DEFTERİ 99   R.1335
YKL.d_03658   15846 3141B YOKLAMAYA GÖNDERİLEN VUKUAT FİHRİST DEFTERİ 99   R.1335
YKL.d_03659   15847 3141C YOKLAMA BAHRİYE KALEMİ DÜYUNAT DEFTERİ 99   R.1335
YKL.d_03660   15848 3141D YOKLAMA KALEMİ MÜSEVVİDAT 99   R.1335
YKL.d_03661   15849 3142 MUAVENET VE NUMUNE-İ HAMİYET EFRAT KÜNYE DEFTERİ 99   R.1335
YKL.d_03662   15850 3142A ELBİSE MASASININ EVRAK DEFTERİ 99   R.1335
YKL.d_03663   15851 3142C ELBİSE MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1335
YKL.d_03664   15852 3143 MUHTIRA VE MÜZEKKERE MÜSVEDDE DEFTERİ 99   R.1335
YKL.d_03665   15853 3143A DÜYUNAT MASASININ KANUN-U EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1335
YKL.d_03666   15854 3143B MAAŞ MASASININ TEŞRİN-İ SANİ MÜSVEDDELERİ 99   R.1335
YKL.d_03667   15855 3143C MAAŞ MASASININ HAZİRAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1335
YKL.d_03668   15856 3143D MAAŞ MASASININ ŞUBAT MÜSVEDDELERİ 99   R.1335
YKL.d_03669   15857 3143E MAAŞ MASASININ TEŞRİN-İ EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1335
YKL.d_03670   15858 3143F MAAŞ MASASININ EYLÜL MÜSVEDDELERİ 99   R.1335
YKL.d_03671   15859 3143G MAAŞ MASASININ KANUN-U SANİ MÜSVEDDELERİ 99   R.1335
YKL.d_03672   15860 3143H MAAŞ MASASININ KANUN-U SANİ MÜSVEDDELERİ 99   R.1335
YKL.d_03673   15861 3143I MAAŞ MASASI 1. TEŞRİN-İ SANİ 1135-22 HAZİRAN 1336 MÜSVEDDELERİ 99   R.1335-1336
YKL.d_03674   15862 3143İ MAAŞ MASASININ VİZE DEFTERİ 99   R.1335-1336
YKL.d_03675   15863 3144 1335 VE 1336 DUHÜLLÜ EFRADIN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1336
YKL.d_03676   15864 3144A YOKLAMA KALEMİ DÜYUNAT MÜSVEDDELERİ 99   R.1336
YKL.d_03677   15865 3144B MAAŞ MASASININ MÜSVEDDE DEFTERİ (EYLÜL) 99   R.1336
YKL.d_03678   15866 3144C MAAŞ MASASININ HAZİRAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1336
YKL.d_03679   15867 3144D MAAŞ MASASININ NİSAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1336
YKL.d_03680   15868 3144E MAAŞ MASASININ HAZİRAN-EYLÜL MÜSVEDDELERİ 99   R.1336
YKL.d_03681   15869 3144F MAAŞ MASASININ MART MÜSVEDDELERİ 99   R.1336
YKL.d_03682   15870 3144G MAAŞ MASASININ ŞUBAT MÜSVEDDELERİ 99   R.1336
YKL.d_03683   15871 3144H MAAŞ MASASININ AĞUSTOS MÜSVEDDELERİ 99   R.1336
YKL.d_03684   15872 3144İ MAAŞ MASASININ TEŞRİN-İ EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1336
YKL.d_03685   15873 3144J MAAŞ MASASININ MAYIS MÜSVEDDELERİ 99   R.1336
YKL.d_03686   15874 3144K MAAŞ MASASININ TEMMUZ MÜSVEDDELERİ 99   R.1336
YKL.d_03687   15875 3144L MAAŞ MASASININ TEŞRİN-İ SANİ KANUN-U EVVEL MÜSVEDDELERİ 99   R.1336
YKL.d_03688   15876 3144L1 MAAŞ-I UMUMİYEYE AİT HIFZI LAZIM GELEN EVRAK DOSYASI 99   R.1337
YKL.d_03689   15877 3144M DÜYUNAT MASASININ KANUN-U SANİ NİSAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1336
YKL.d_03690   15878 3144N MAAŞ MASASI MART 1336 ŞUBAT 1337 VİZE MÜSVEDDELERİ 99   R.1336-1337
YKL.d_03691   15879 3144O ELBİSE MASASININ MÜSEVVİDATI 99   R.1336
YKL.d_03692   15880 3144Ö ELBİSE MASASININ MÜSEVVİDATI 99   R.1336
YKL.d_03693   15881 3144P TEKAÜT MASASININ MÜSEVVİDATI 99   R.1337
YKL.d_03694   15882 3144S YOKLAMA KALEMİ MÜSEVVİDATI 99   R.1337
YKL.d_03695   15883 3144Ş MAAŞ MASASININ AĞUSTOS MÜSVEDDELERİ 99   R.1337
YKL.d_03696   15884 3144T MAAŞ MASASININ NİSAN-HAZİRAN MÜSVEDDELERİ 99   R.1337
YKL.d_03697   15885 3144U MAAŞ MASASININ TEMMUZ-EYLÜL MÜSVEDDELERİ 99   R.1337
YKL.d_03698   15886 3145 1338-1339 DÜHULLÜ ERATIN MAAŞ İCMAL DEFTERİ 99   R.1338-1339
YKL.d_03699   15887 3145A YOKLAMA KALEMİ MÜSEVVİDATI 99   R.1338
YKL.d_03700   15888 3145B YOKLAMA KALEMİ MÜSEVVİDATI 99   R.1338
YKL.d_03701   15889 3145D DÜYUNAT MÜSEVVİDATI 99   R.1338
YKL.d_03702   15890 3146 ZABİTAN KÜNYE DEFTERİ 99   R.1339
YKL.d_03703   15891 3147 EFRAT KÜNYE VE İCMAL DEFTERİ 99   R.1339