Loading
THE NAVAL ACADEMY

BAHRİYE MEKTEBİ BÖLÜMÜ

 

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 22 MART 1875

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

8

DERSTE DİSİPLİNİ BOZAN 13 ÖĞRENCİNİN CEZALANDIRILMASI

 

 

 

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 21 REŞRİNİSANİ 1875

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

10

4 ÖĞRENCİNİN MİSTER WOODS’UN SORULARINA CEVAP VERMEDİKLERİNDEN CEZALANDIRILMASI

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 16 KANUNİEVVEL 1890

DOSYA NO

 

14

SAYFA NO

 

138

ŞAHİN VAPURU KAPTANI HAKKINDAKİ TAHKİKAT

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 3 TEŞRİNİSANİ 1895

DOSYA NO

 

22

SAYFA NO

 

94

TALEBE ÇERKEŞLİ OSMAN BİN MEHMET EFENDİNİN OKULDAN TARDI

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 22 AĞUSTOS 1896

DOSYA NO

 

26

SAYFA NO

 

30

TALEBEDEN EDİRNELİ SAMİ EFENDİNİN ÜZERİNDE MUZIR EVRAK BULUNDUĞU

 

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 26 AĞUSTOS 1904

DOSYA NO

 

54/A

SAYFA NO

 

98

MEKTEBİ BAHRİYE TALEBESİ NESİP EFENDİNİN ALEYHİNE YAZILAN MEKTUP

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 8 TEŞRİNİSANİ 1904

DOSYA NO

 

54/A

SAYFA NO

 

140

MEKTEBİ BAHRİYE TALEBESİ İKEN AMERİKAYA KAÇIP NEDAMET EDEREK DÖNEN MEHMET BİN AHMEDİN TEKRAR MEKTEBE GİRME İSTEĞİ

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 6 TEŞRİNİSANİ 1908

DOSYA NO

 

78

SAYFA NO

 

13

MEKTEBİ BAHRİYE TALEBESİNİN SAADET GAZETESİNE MÜRACATI HAKKINDA

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 18 MAYIS 1909

DOSYA NO

 

56

SAYFA NO

 

28

İRTİCA VAKASINA İŞTİRAK EDENLERLE ZORLA KATILANLAR HAKKINDA

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 8 TEŞRİNİSANİ 1874

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

15

BAHRİYE MEKTEBİ TORPİDO DERSİ İÇİN MALZEME VERİLMESİ

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 20 MART 1876

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

17

EĞİTİM İÇİN OKUL EMRİNE ARMALI BİR GEMİ GÖNDERİLMESİ

 

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 10 HAZİRAN 1876

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

18 VE 25

OKUTULMAKTA OLAN FENNİ BUHAR VE MAKİNE KİTABI

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 13 AĞUSTOS 1876

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

33-34-35

OKUTULACAK DERSLERİN SAATİ HAKKINDA

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 13 AĞUSTOS 1876

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

35

İNŞAİYE SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN 1 SENE FAZLA EĞİTİM YAPMASI

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 4 EYÜL 1880

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

18 İLA 21

İDADİ BİRİNCİ, İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ SINIFLARIN İMTİHAN CETVELİ

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 4 EYLÜL 1880

DOSYA NO

 

2

SAYFA NO

 

22 İLA 24

BİR VE İKİ MAKİNE İNŞAİYE MÜHENDİSİ İKİNCİ SINIF İMTİHAN VETVELİ

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 11 AĞUSTOS 1890

DOSYA NO

 

14

SAYFA NO

 

80

DENİZ HUKUKU DERSİ İÇİN BİR MUALLİM VERİLMESİ

 

 

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 14 ŞUBAT 1891

DOSYA NO

 

14

SAYFA NO

 

167

MEKTEBİ BAHRİYE TALEBELERİNE KAVAİDİ DİNİ DERSLER VERMEK ÜZERE BİR ÖĞRETMEN TAYİNİ

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 23 NİSAN 1895

DOSYA NO

 

26

SAYFA NO

 

81

RİYAZİYE MUALLİMİ CEMİL EFENDİNİN FENNİ MİHANİK KİTABI

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 8 HAZİRAN 1902

DOSYA NO

 

42

SAYFA NO

 

48

BAHRİYE MEKTEBİNİ BİRİNCİ VE İKİNCİLİKLE BİTİREN EFENDİLERE TAKILAN MAARİF MADALYASI

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 25 NİSAN 1904

DOSYA NO

 

54/A

SAYFA NO

 

20

TİCARET MEKTEBİNDEN NEŞET EDENLER

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 7 HAZİRAN 1904

DOSYA NO

 

54/A

SAYFA NO

 

51

SOL KOLAĞASI SEYİT ALİ EFENDİNİN YAZDIĞI (MEDHAL-İ TARİFATI MAKİNE) KİTABI HAKKINDA

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 3 KANUNİSANİ 1905

DOSYA NO

 

54/A

SAYFA NO

 

162

TÜCCAR KAPTAN OKULUNA LEYLİ TALEBE KAYIT VE KABULU ESASLARI

 

 

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 18 TEŞRİNİSANİ 1908

DOSYA NO

 

78

SAYFA NO

 

30

MEKTEBİ BAHRİYENİN ISLAH VE TENSİKİNE DAİR PROĞRAM

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 31 KANUNİEVVEL 1893

DOSYA NO

 

40

SAYFA NO

 

59

KOLERA HASTALIĞI DUOLAYISI İLE GEREKLİ TEDBİRİN ALINMASI

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 20 MART 1904

DOSYA NO

 

54/A

SAYFA NO

 

4

MEKTEBİ BAHRİYEYİ BİRİNCİ VE İKİNCİLİKLE BİTİRENLERE VERİLECEK MÜKÂFAT

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 26 AĞUSTOS 1909

DOSYA NO

 

76

SAYFA NO

 

97

HUZURU ŞAHANEDE DENİZ TARİHİ HAKKINDA KONFERANS VEREN NEŞET EFENDİYE MÜKÂFAT VERİLMESİ

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 20 KANUNİSANİ 1909

DOSYA NO

 

59

SAYFA NO

 

36

MÜLGA BAHRİYE NEZARETİNDEKİ SANCAĞIN MEKTEBİ BAHRİYE TALEBESİNE TEVDİ VE İHSANI

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 28 AĞUSTOS 1890

DOSYA NO

 

14

SAYFA NO

 

88

ÇAM LİMANINDA VAPUR VE YELKENLİ TAMİRİ İÇİN BİR HAVUZ İLE BİR TEZGÂH YAPIMINA MEMUR MÖSÜ HANSENİN VAZİFESİNE SON VERİLDİĞİ

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 11 KANUNİEVVEL 1877

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

41

PADİŞAHIN MİSAFİR BULUNDUĞU TORPİDO TECRÜBESİNDE VUKUA GELEN KAZA

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 1 TEŞRİNİSANİ 1892

DOSYA NO

 

22

SAYFA NO

 

24

İSTİNYE VAPURUNUN BATIŞI HAKKINDA

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 25 MAYIS 1904

DOSYA NO

 

54/A

SAYFA NO

 

38

SARAY-I HÜMAYUN FABRİKASINDA İMAL EDİLEN PARKALARIN TALEBEYE TEVZİİ

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 5 TEŞRİNİSANİ 1907

DOSYA NO

 

60

SAYFA NO

 

145

KIYAFET KARARNAMESİNİN TEBDİLİ

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 2 NİSAN 1876

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

18

OKUL ÖĞRENCİLERİNİN İZİNİ HAKKINDA

 

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 31 MART 1887

DOSYA NO

 

6

SAYFA NO

 

59

BAHRİYE MEKTEBİNDE AÇILAN TÜCCAR KAPTAN OKULU

 

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 6 TEŞRİNİSANİ 1888

DOSYA NO

 

6

SAYFA NO

 

68

BAHRİYE MEKTEBİNİN SINIF VE PERSONEL MEVCUDU

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 4 MAYIS 1890

DOSYA NO

 

14

SAYFA NO

 

22

OKULDAN NEŞET EDEN ÖĞRENCİLERİN İKİ FOTOĞRAFININ GÖNDERİLMESİ

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 7 ŞUBAT 1909

DOSYA NO

 

78

SAYFA NO

 

88

AMİRAL GAMBELİN BAHRİYE MEKTEBİNİ TEFTİŞİ HAKKINDA

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 22 MART 1911

DOSYA NO

 

67

SAYFA NO

 

7

BAHRİYE AKADEMİSİNİN KURULMASI HAKKINDA

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 29 TEŞRİNİEVVEL 1895

DOSYA NO

 

22

SAYFA NO

 

114

MÜHENDİSLİK RUTBESİNİN MÜLAZIMI SANİ RUTBESİ OLDUĞU

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 4 MAYIS 1902

DOSYA NO

 

42

SAYFA NO

 

23

BAHRİYE MEKTEBİ TOPÇULUK MUALLİMİNİN BAHRİYE TOPÇULUĞU İSMİNDEKİ KİTABINDAN ÖTÜRÜ TERFİ ETTİRİLMESİ

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 6 MART 1909

DOSYA NO

 

59

SAYFA NO

 

88

VEKİL HARÇLARIN 6 AYDA BİR DEĞİŞTİRİLMESİ

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 2 MAYIS 1902

DOSYA NO

 

42

SAYFA NO

 

18

RUS SEFERİNİN HEYBELİDEKİ SABIK KUDU PATRİĞİNİ ZİYARET ETTİĞİ

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 4 MAYIS 1902

DOSYA NO

 

42

SAYFA NO

 

19

BÜYÜKADADA DEMİRLİ OLAN İNGİLTERE SEFARET YATININ İSTANBULA HAREKET ETTİĞİ

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 5 MAYIS 1902

DOSYA NO

 

42

SAYFA NO

 

21

İTALYA SEFARET YATININ BÜYÜKADAYA DEMİRLEDİKTEN SONRA İZMİTE HAREKET ETTİĞİ

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 15 MAYIS 1902

DOSYA NO

 

42

SAYFA NO

 

39

ALMAN SEFARET YATI LORLENİN İSTANBULA GİTTİĞİ

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 28 MAYIS 1902

DOSYA NO

 

42

SAYFA NO

 

39

İNGİLTERE SEFARET YATININ BÜYÜKADADAN İSTANBULA GİTTİĞİ

 

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 1 TEŞRİNİSANİ 1902

DOSYA NO

 

42

SAYFA NO

 

175

İNGİLTERE SEFARET YATININ BÜYÜKADADA DEMİRLEDİĞİ

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 5 AĞUSTOS 1904

DOSYA NO

 

54/A

SAYFA NO

 

86

RUS SEFARET YATININ RUS TOP ATIŞI TECRÜBELERİ YAPTIĞI

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 18 HAZİRAN 1876

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

32

TORPİDO ÖĞRETMENİ WUTS’UN TORPİDO FİLİKASI HAKKINDA RAPORU

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 24 TEŞRİNİEVVEL 1876

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

38

İNGİLİZ ÖĞRETMEN MİSTER VERN’İN OKULA TAYİNİ

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 11 TEŞRİNİSANİ 1876

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

39

WUTS TARAFINDAN YAZILAN KİTABIN TETKİKİ

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 18 MART 1877

DOSYA NO

 

1

SAYFA NO

 

47

YABANCI ÖĞRETMEN SURİZ VE WOOTS BEYLERİN ALBAYLIĞA YÜKSELTİLMELERİ

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 14 KANUNİEVVEL 1893

DOSYA NO

 

40

SAYFA NO

 

40

İNGİLTERE ATEŞE NAVALİNİN MEKTEBİ BAHRİYEYİ ZİYARETİ

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 1 TEŞRİNİSANİ 1894

DOSYA NO

 

22

SAYFA NO

 

24

RUS ATEŞE NAVALİNİN BAHRİYE MEKTEBİNİ ZİYARETİ

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 18 EYLÜL 1895

DOSYA NO

 

26

SAYFA NO

 

161

MİSAFİRİ HAS KONT FİLENDER’İN OKULA GELMEDİĞİ

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 30 MART 1896

DOSYA NO

 

22

SAYFA NO

 

125

SIRBİSTAN ATEŞESİNİN GEZİSİNE AİT NEZARET EMRİ

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 8 NİSAN 1902

DOSYA NO

 

42

SAYFA NO

 

8

ALMANYA PRENSİ GRANDÜK’ÜN BÜYÜK ADAYA GELİP GİTTİĞİ

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 30 HAZİRAN 1902

DOSYA NO

 

42

SAYFA NO

 

67

HEYBELİADADAKİ RUM TİCARET MEKTEBİNİN İMTİHANLARINA RUM PATRİĞİ YUVAKİN EFENDİNİN GELİP GİTTİĞİ

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 3 TEMMUZ 1902

DOSYA NO

 

42

SAYFA NO

 

71

MISIR HİDİVİ ABBAS HİLMİ PAŞANIN REHBER STİMBOTU İLE ADADAKİ MALİKÂNESİNE GELİP GİTTİĞİ

 

 

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 12 TEŞRİNİSANİ 1902

DOSYA NO

 

42

SAYFA NO

 

179

LONDRA SEFİRİ KOSTAKİ ANTOPOLO PAŞANIN VEFATI DOLAYISIYLA İNGİLTERE SEFARET YATININ HEYBELİYE GELİP GİTTİĞİ

 

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 15 TEŞRİNİSANİ 1902

DOSYA NO

 

42

SAYFA NO

 

183

MABEYNİ HÜMAYUN KÂTİPLERİNDEN REŞİT BEY LONDRA SEFİRİ KOSTAKİ PAŞANIN AİLESİNE TAZİYEDE BULUNMAK ÜZERE HEYBELİADAYA GELİP GİTTİĞİ

 

BÖLÜM

Mektepler

TARİH

M. 5 MART 1905

DOSYA NO

 

54/A

SAYFA NO

 

193-194-195-196

AVUSTURYA İMPARATORU NAMINA GELEN HEYET HAKKINDA