Yükleniyor
Usturlab

Eyyubi Sultanı El-Muazzam Şerif El-Dünya Velidin İsa Ebu Bekir için 1222-1223 yıllarında Şam şehri koordinatlarına göre yapılmıştır. Baalbekli Abdurrahman İbn Sinan El-Nacar tarafından yapılmıştır. Pirinç ve gümüşten imal edilmiştir.

Gökcisimlerinin konumlarını ve  yeryüzündeki nesnelerin yüksekliği ile birbirlerine olan uzaklıklarını ölçebilen astronomi aletidir.