Yükleniyor
Ehliyetname

Doğancılar Rüşdiyesi Muallimi Sanisi Yusuf Ziya Efendi’ye aittir.Ehliyetname 27 Şubat 305 (11 Mart 1890 M.) tarihinde Maarif Nezareti tarafından verilmiştir. Kağıdın üst merkezinde Sultan II. Abdülhamit’in Elgazi tuğrası bulunmaktadır.

Boyutlar: 31.5 x 24 cm