Yükleniyor
Mühür

Oyma ile merkezde Eski Türkçe “Müdafaai Milliye Vekaleti”, etrafındaki çıpa ile süslü bordürde “Türkiye Cumhuriyeti, Deniz Harp Mektebi Çekirdeği Memurluğu” yazılıdır. Sapı hareketli olup ajurlu dökümdür. 1923 tarihinden sonra kullanılmıştır.

 

Çap: 33 mm

Yükseklik: 31 mm