Yükleniyor
Mühür

"Devlet-i Aliyye-i Osmaniye Bahriye Celile-i Nezareti"

 

Çap: 29 x 32 mm

Yükseklik: 3 mm