Yükleniyor
Damga

Üzerinde Eski Türkçe ile "Bahr-i Ahmer Komodorluğu" yazılıdır.