Yükleniyor
Mühür

Eski Türkçe ile "Bahriye Nezareti, Bahr-i Siyah Boğazı Motor Tahriki Fırkası Kumandanlığı" yazılıdır.