Yükleniyor
Mühür

Mühür üzerinde Eski Türkçe ile "Bahriye Vekaleti, Ayvalık Bahriye Mıntıka Kumandanlığı" yazılıdır.