Yükleniyor
OSMANLI DÖNEMİ DONANMASI

Türklerin 11. yüzyılda denizle tanışmalarından başlayarak Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen süreyi konu alan  sergi, özellikle Osmanlı dönemi denizcilik tarihine ışık tutmaktadır. Sergide Türklerin denizle buluşmaları, ilk Türk denizci beyliklerin faaliyetleri, Osmanlıların denize çıkışı, Akdeniz, Karadeniz ve Hint sularındaki faaliyetleri deniz zaferleri ile büyük Türk denizcilerinin hikayeleri Çanakkale ve Milli Mücadeleyi de kapsayacak şekilde kronolojik ve tematik seçimlerle ziyaretçiye sunulmaktadır.

.