Yükleniyor
BİR DENİZ TİCARET MERKEZİ İSTANBUL...

2009 yılından beri her yıl düzenlenmekte olan Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu pek çok yeni çalışmanın sunulması ve oldukça verimli bir tartışma ortamının sağlanması açısından önemli bir yere sahiptir. Bu yıl, İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 4-5 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan IX.Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu’nun ana teması Bir Deniz Ticaret Merkezi Olarak İstanbul’dur.

Tarih boyunca Akdeniz’in en önemli limanlarından birisi ve Osmanlı İmparatorluğunun başkenti olan İstanbul’un, deniz ticaret tarihindeki yerini görsel ve belgesel nitelikleriyle ortaya koymak maksadıyla “Bir Deniz Ticaret Merkezi İSTANBUL” adlı sergi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Deniz Müzesi koleksiyonunda bulunan seçme eserlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur.