Yükleniyor
Deniz İhtisas Kütüphanesi

Arşiv Şube Müdürlüğünün çatısı altında bulunan Deniz İhtisas Kütüphanesi deniz tarihi ile ilgili 23.385 adet yerli ve yabancı kaynağı barındırmaktadır. Yerli kitaplar arasında 7787 adet Osmanlıca matbu kitap bulunmaktadır. Yabancı kitapların ise önemli bir bölümü İngilizce ve Fransızcadan oluşmakta bunun yanında İtalyanca, Rusça ve Japonca kitaplar da Deniz İhtisas Kütüphanesinde yer almaktadır. Kütüphane koleksiyonu içerisinde çoğunluğu bahriye ile ilgili olan el yazmaları da mevcuttur. Bununla beraber, 1120 adet haritanın bulunduğu bir harita arşivi de Kütüphane bünyesi içerisinde yer almaktadır.

Deniz İhtisas Kütüphanesi'nde bulunan eserler hakkında uzman personelden kapsamlı bilgi almak için 0212 327 43 45 Dahili:115 ya da 139 nolu numaralı telefonu arayabilirsiniz.