Yükleniyor
Saltanat Kayıkları
13 Çifte Kürekli, Köşklü Saltanat Kayığı
Sultan Abdülaziz dönemine (1861-1876) aittir. 1861 yılında inşa edilen kayık, Sultan Abdülaziz’in haremi (ailesi) tarafından kullanılmıştır. Armuz kaplama tekniği kullanılarak kancabaş formunda inşa edilmiştir. Kayığın baş tarafında bulunan kartal figürü güç ve ihtişamı simgelemektedir.
13 Çifte Kürekli, Köşklü Saltanat Kayığı
Sultan Abdülmecid dönemine (1839-1861) aittir. Armuz kaplama tekniği kullanılarak kemanebaş formunda inşa edilmiştir. Padişah tarafından kullanılan kayıkların kemanebaş bölümleri harp araç gereçleri, köşk kısımları ise saltanat arması motifleri ile süslenmiştir. Kayığın baş tarafında kanatları açık şekilde tasvir edilen kartal figürü güç ve ihtişamı simgelemektedir.
13 Çifte Kürekli, Köşklü Saltanat Kayığı
Sultan Abdülmecid dönemine (1839-1861) aittir. Sultan Abdülmecid dönemine (1839-1861) aittir. 1861 yılında inşa edilen kayık, Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz’in (1861-1876) haremi (ailesi) tarafından kullanılmıştır. Kayığın kemanebaş bölümleri bitki ve çiçek motifleri, köşk kısımları ise saltanat arması motifleri ile süslenmiştir.
13 Çifte Kürekli, Köşklü Saltanat Kayığı
Sultan Abdülaziz dönemine (1861-1876) aittir. Armuz kaplama tekniği kullanılarak kancabaş formunda inşa edilmiştir. Kayığın baş ve kıç kısımları altın varak kaplı oyma-kabartmalarla, bordası kıvrımlı dal dizisi kalemişi ile süslenmiştir. Kayığın baş tarafında, pençesinde yılan tutan bir kartal figürü bulunmaktadır. Gücü simgeleyen kartal kötülüğü simgeleyen yılanı pençelerinin arasında ezmektedir.
7 Çifte Kürekli Saltanat Kayığı
Sultan V. Mehmed Reşad dönemine (1909-1918) aittir. Armuz kaplama tekniği kullanılarak dikbaş ve hilalkıç formunda inşa edilmiştir. Kayığın bordası altın varaklı bitkisel kıvrımlı kabartmalar ve ay-yıldızlı madalyon kalemişleri ile süslenmiştir.
5 Çifte Kürekli Saltanat Kayığı
Sultan V. Mehmed Reşad dönemine (1909-1918) aittir. Kayık, 1911-1912 yıllarında Tersane-i Amire'de yapılmıştır. Bindirme tekniği kullanılarak dikbaş ve aynakıç formunda inşa edilmiştir. Kayığın bordası altın varaklı halatın sınırladığı alanda ay-yıldızlı çelenk dizisi ile süslenmiştir.
10 Çifte Kürekli, Köşklü Saltanat Kayığı
Sultan V. Mehmed Reşad dönemine (1909-1918) aittir. Armuz kaplama tekniği kullanılarak dik baş ve hilal kıç formunda inşa edilmiştir. Kayığın bordası altın varaklı kabartma istiridye ve geometrik şekiller ile süslenmiştir.
7 Çifte Kürekli Saltanat Kayığı
Sultan V. Mehmed Reşad dönemine (1909-1918) aittir. Armuz kaplama tekniği kullanılarak dikbaş ve hilalkıç formunda inşa edilmiştir. Kayığın bordası altın varaklı yüksek kabartma halatların sınırladığı alanda şerit ve haşhaş kabartmalarla süslenmiştir.
10 Çifte Kürekli Saltanat Kayığı
Sultan V. Mehmed Reşad dönemine (1909-1918) aittir. Sultan V. Mehmed Reşad dönemine (1909-1918) aittir. 1909 yılında Sultan Reşad'ın, Eyüp Sultan’daki kılıç alayına giderken bindiği kayıktır. Armuz kaplama tekniği kullanılarak dikbaş ve hilalkıç formunda inşa edilmiştir.
7 Çifte Kürekli Saltanat Kayığı
Sultan Abdülmecid dönemine (1839-1861) aittir. Sultan Abdülmecid’in haremi (ailesi) tarafından kullanılmıştır. Alman imparatoru Kaiser Wilhelm ve İmparatoriçesi, 1889 yılında İstanbul`a geldiğinde onları gemiden kıyıya taşıyan kayıktır.
7 Çifte Kürekli Saltanat Kayığı
19. yüzyıla aittir. Kayık, saltanat mensupları ve haremin ulaşımında kullanılmıştır. Armuz kaplama tekniği kullanılarak kemanebaş formunda inşa edilmiştir. Kayığın bordası kalemişi ve altın varakla, Rumilerle, madalyonlar içinde serbest fırça tekniğinde çiçekler ile süslenmiştir.
7 Çifte Kürekli Saltanat Kayığı
Sultan Abdülaziz dönemine (1861-1876) aittir. Armuz kaplama tekniği kullanılarak kemanebaş formunda inşa edilmiştir. Kayığın bordası, serbest fırça kalemişleri ile süslenmiştir. Baş kısmında, gücü simgeleyen bir kartal figürü bulunmaktadır.
7 Çifte Kürekli Saltanat Kayığı
Sultan Abdülmecid dönemine (1839-1861) aittir. Kayık, 1850-1851 yıllarında yapılmıştır. Sultan Vahdeddin (19018-1922) ve Halife Abdülmecid Efendi (1922-1924) de zaman zaman bu kayığı kullanmıştır.
7 Çifte Kürekli Saltanat Kayığı
19. yüzyıla aittir. Armuz kaplama tekniği kullanılarak kancabaş formunda inşa edilmiştir. Kayığın baş ve kıç kısımları altın varak kaplı oyma-kabartmalarla, bordası yine altın Barok kıvrımlarla bezenmiş, serbest fırça kalemişi ile süslenmiştir. Kayığın baş tarafında bulunan kozalak figürü bolluk ve bereketi simgelemektedir.