Yükleniyor
Türkçe Kitaplar

ESERİN ADI

BASIMEVİ

TARİH

YAZAR

1. Dünya Savaşı'na Giden Yol ve Savaş

Pelin Ofset/İmge Kitapevi-İstanbul

2002

A. Halûk Ülmen

1. İstanbul Sempozyumu

Oğul Matbaacılık-İstanbul

1982

İstanbul Valliliği Planlama Koordinasyon Müdürlüğü

1. ve 2. Cihan Harbinin Hazırlıkları Bakımından Bir Mukayese

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1944

Salih Polatkan

1.Müzecilik Sempozyumu Bildiriler

Deniz Müzesi Komutanlığı-İstanbul

1994

Deniz Müzesi Komutanlığı

10 Kasım

Güneş Matbaacılık-Ankara

1967

Hazırlayan:Durmuş Erdoğdu

10 Yıl Savaş 1912-1922 ve Sonrası

İnsel Yayınları-İstanbul

1970

Fahrettin Altay

100 Soruda Kapitilasyonlar ve Duyünü Umumiye

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2002

Genelkurmay Askeri Tarih ve Strateji Etüt Başkanlığı

100 Soruda Mudanya ve Lozan

Genelkurmay Basımevi-Ankara 

2002

Genelkurmay Atese ve Genelkurmay Denetleme Başkanlığı 

100. Yıldönümü Münasebetiyle"Ertuğrul Fırkateyni" Faciası

 

-

Koari Komatsu

1244-1245 Türkiye Rus Seferi ve Edirne Muahadesi

Büyük Erkan-ı  Harbiye Matbaası-İstanbul

1930

Ahmet Muhtar Paşa

1300'ler Sınıf Albümü 1992-1997

Deniz Harp Okulu Komutanlığı-İstanbul

1998

Namık Gökçay

1300'ler Sınıf Albümü 1993

Deniz Harp Okulu Komutanlığı-İstanbul

1993

Namık Gökçay

1300'ler Sınıf Albümü 1993 (Eki)

Deniz Harp Okulu Komutanlığı-İstanbul

1993

Namık Gökçay

14-18.Yüzyıl Portolan ve Deniz Haritaları

Güzel Sanatlar Matbaası A.Ş

1997

Adelia RISPOLI

1443 İkinci Kosova

Askeri Matbaa-İstanbul

1932

Necati Salim

1453 İstanbulun Zaptı

Askeri Matbaa-İstanbul

1932

Necati Salim

1492 (Fransız-Roma Tarihi ile  İlgili)

İmge Kitapevi-Ankara

1999

Jacques Attalı-Çeviren:Mehmet Ali Kılıçbay

150 Yılın Meşhurlar Ansiklopedisi

 

1962

Nahid Sırrı Örik

16. Yüzyılda Mardin Sancağı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları-İstanbul

1969

Nejat Göyünç

16.Asırda Yazılmış Grekçe Anonim Osmanlı Tarihi

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi-Ankara

1973

Şerif Baştav

1655-1656'da Türkiye

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Jean Thevenot-Çeviren:Nuray Yıldız

1683 Viyana Seferi

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1941

Cevat Üstün

17. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı

Pulhan Matbaası-İstanbul

1950

İstanbul Arkeoloji Müzeleri 

17.Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul-1

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Ankara

1990

Robert Mantrann-Çeviren:Mehmet Ali Kılıçbay-Enver Özcan

17.Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul-2

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Ankara

1990

Robert Mantrann-Çeviren:Mehmet Ali Kılıçbay-Enver Özcan

1714-1718 Türk-Avusturya-venedik Seferi

Askeri Matbaa-İstanbul

1932

Dukakin Zade Feridun

1720-1724 Osmanlı-İran Münasebetleri

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları-İstanbul

1970

M.Münir Aktepe

1730 Patrona İhtilali Hakkında Bir Eser Abdi Tarihi

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1943

Faik Reşit Unat

1770 Çeşme Deniz Savaşı (1768-1774 Osmanlı Rus Savaşları)

Express Print Center/Denizler Kitapevi-İstanbul

2006

Ali Rıza İşipek-Oğuz Aydemir

18. Yüzyıl Avrupa Resmi

Kabalcı Yayıevi-İstanbul

1996

Semra Germaner

18. Yüzyılda Osmanlı Kurumları ve Osmanlı Toplum Yaşantısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları-Ankara

1985

Yücel Özkaya

18. Yüzyılın Sonunda İstanbul

Eren Yayınları-İstanbul

1993

Cosımo Comıdas De Carbognano-Çeviren:Erendiz Özbayoğlu

18.Asırda İstanbul

İstanbul Fethi Derneği Neşriyatı- İstanbul

1956

P.Ğ.İnciciyan-Çeviren:Hrand D.Andreasyan

18.Yüzyıl Türkiyesinde Örf ve Adetler

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1980

M.De.M.D'ohsson-Çeviren:Zerhan Yüksel

1814 De İstanbul ve Çanakkale'ye Seyâhat

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1980

Edward Raczynski-Çeviren:Kemal Turan

1827-1828 Rus-İran Savaşı

Askeri Matbaa-İstanbul

1932

Çeviren:Ömer Halis

1828 Seferi

Askeri Matbaa-İstanbul

1932

Baron Von Moltke-Çeviren:Ahmed Rasim-Muammer

1828-1921 Türk Kafkas Sınırındaki Harplerin Tarihi

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1966

W.E.D. Allen

1853-1856 Osmanlı-Rus ve Kırım Savaşı Deniz Harekatı 

Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Harp Tarihi Yayınları-Ankara

1977

Genelkurmay Başkanlığı

1855'de Türkiye-1

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1977

J.H.A.Ubicini

1855'de Türkiye-2

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1977

J.H.A.Ubicini

1874'te İstanbul

Çığır Kitabevi- İstanbul

1938

Edmondo De Amicis- Reşad Ekrem Koçu

1875-1878 Osmanlı Ordusu Seferleri 1876-1877 Osmanlı-Karadağ Seferi

Askeri Matbaa-İstanbul

1936

İ.Halil Sedes

1875-1878 Osmanlı-Rus ve Romen Savaşları-9

K.K.K. Yayımları-Ankara

1955

Kara Kuvvetleri

1877-1878 Osmanlı Rus Harbi Harp Tarihi Broşürü

Gnkur.Basımevi-Ankara

2000

Gnkur. Başkanlığı

1877-1878 Osmanlı Rus Harbi Rumeli Cephesi

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1993

H.Hikmet Süer

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi Romen Savaşı-3

Askeri Matbaa-İstanbul

1937

İ.Halil Sedes

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinde Aziziye Tabyası Savaşları-8

Gnkur.Basımevi-Ankara

1965

Vehbi Kocagüney

1877-1878 Osmanlı-Rus ve Rumen Savaşı-10

Gnkur.Basımevi-Ankara

1951

Halil Sedes

1877-1878 Osmanlı-Rus ve Rumen Savaşı-11

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1952

Halil Sedes

1877-1878 Osmanlı-Rus ve Rumen Savaşı-12

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1955

Halil Sedes

1877-1878 Osmanlı-Rus ve Rumen Savaşı-9

Gnkur.Basımevi-Ankara

1950

Halil Sedes

1877-1878 Türk-Rus Harbinde Deniz Harekatı

Deniz Matbaası-İstanbul

1935

Fevzi Kurtoğlu

1878 Osmanlı Ordusu Seferleri 1878 Osmanlı Rus ve Romen Seferleri Krokileri

Genelkurmay Basımevi-Ankara

 

Genelkurmay Başkanlığı

1878 Ya Da Bir Korsan Hikayesi

Kırali Matbaası/İmge Kitapevi-İstanbul

1999

Cem Selcen

1890'dan 2003'e 113 Yıllık Şanlı Geçmişin Tarihçesi

Deniz Astsubay Hazırlama Okulu Komutanlığı-İstanbul

2003

Deniz Astsubay Hazırlama Okulu Komutanlığı

1892 Lykia Günlüğü

Suna ve İnan Kıraç Vakfı--İstanbul

2005

Ernst Krickl

1897 Osmanlı-Yunan Harbi

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1965

Genelkurmay Başkanlığı

1897 Osmanlı-Yunan Savaşı İçin Yeni Belge

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1972

Arif Büyüktuğrul

1897 Türk Yunan Savaşı

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1993

Bayram Kodaman

1897 Türk-Yunan Harbi

Genelkurmay Başkanlığı

1982

Genelkurmay Başkanlığı

1897 Türk-Yunan Harbi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları-Ankara

1982

Kültür ve Turizm Bakanlığı

19 Mayıs

Ankara

1944

Falih Rıfkı Atay

19. Yüzyıl İstanbul Mimarlığında Oryantalizm

Pera Yayıncılık-İstanbul 

1998

Turgut Saner

19.Asırda İstanbul Haritası

İstanbul Fetih Cemiyeti

1958

Ekrem Hakkı Ayverdi

19.Yüzyıl Anadolu Şehirleri

Akademi Kitabevi-izmir

1998

Derleyen:İlhan Pınar

1908 Devrimi

İletişim Yayınları-İstanbul

1995

Aykut Kansu

1908 Seçimleri ve Mebusan Hatırları

Tarih ve Toplum Kitaplığı-İstanbul

1988

Zafer Toprak

1912-1913 Balkan Harbinde İşkodra Savunması (1. 2. Cilt Birarada)

Askeri Matbaa-İstanbul

1933

Abdurrahman Nafiz-Kiramettin

1912-1913 Balkan Harbinde İşkodra Savunması (1. 2. Ciltlere Ait Harita ve Krokiler)

Askeri Matbaa-İstanbul

1933

Abdurrahman Nafiz-Kiramettin

1912-1913 Balkan Savaşı'nda İşkodra Savunması, Cilt: 1, 2 (Birarada)

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2007

Abdurrahman Nafiz-Kiramettin

1913'de Garbi Trakya'da İlk Türk Cumhuriyeti

Ercan Matbaası - İstanbul

1962

Cemal KUTAY

1914 Cihan Harbinde Nasıl Girdik?

Anadolu Kitap Deposu-İstanbul

1943

Ziya Şakir

1914-1918 Karadenizde Mayn Harbi 

Deniz Matbaası-İstanbul

1938

Stebline Kamensky-Çeviren: S.Gökdeniz

1915'de Çanakkalede Türk

Deniz Basımevi-İstanbul

1957

Milli Müdafaa vekaleti Erkan-ı  Harbiyei Umumiye Riyaseti Harb Tarihi Dairesi Başkanlığı

1916-1992 Yılları Arasında Yayımlanan ve Yayımlanacak Eserler

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1992

Genelkurmay Başkanlığı

1918 Yılında Türk Ordusunun Filistin ve Suriye'den Çkilişinde 3 ncü Süvari Tümeninin Harekatı

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2006

Şerif Güralp

1919 - 1923 Özel Dergi (Atatürk)

Ongun Kardeşler Matbaası-Ankara

1966

Tsk Malülleri Şehit, Dul ve Yetimleri Cemiyeti

1919 Atatürk Anadolu'da 1921

Kent Basımevi-

1981

Tevfik Bıyıkoğlu

1919'dan 1973'e Kadar Cumhuriyet Tarihi Ansiklopedisi

Kervan Yayınları-İstanbul 

1973

Reşat Ekrem Koçu

192. Yıldönümü Albümü

Deniz Harp Okulu-İstanbul

1966

Deniz Harp Okulu

1923-1933 Deniz Kuvvetlerimiz

Deniz Kuvvetleri Basımevi-Ankara

1993

Deniz Kuvvetleri

1925'te İki Mustafa

Yaylacık Matbaası-İstanbul

1981

Kazım  Özcan

1928-1929 Üçüncü Sınıf İstihkam Konferansları Kitabına Ait Şekiller

Askeri Matbaa-İstanbul

1929

Genelkurmay Başaknlığı

1929 Bursa Manevrası

Askeri Matbaa-İstanbul

1931

Genelkurmay Başkanlığı

1929 Senesi Ordu Manevrası Bindirme ve İndirme Talimatı

Askeri Matbaa-İstanbul

1929

Genelkurmay Başaknlığı

193. Yıldönümü Albümü

Deniz Harp Okulu-İstanbul

1967

Deniz Harp Okulu

1930-1931 Senesi Esnasındaki Deniz Kursları Hakkında Talimat

Büyük Erkan-ı  Harbiye Resiliği IX. Deniz Şubesi-İstanbul

1930

Büyük Erkan-ı  Harbiye 

1932 Temyiz Kararları

Nur Matbaası-Ankara

1934

Adliye vekilliğı

1933 Senesi Kış Mesaisi Kolordu Kumandanlarına Mahsus Sevkulceyş Meselesi

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği Matbaası-Ankara

1933

Büyük Erkan-ı  Harbiye

1933 Temyiz Kararları

Nur Matbaası-İstanbul

1934

Adliye vekilliğı

1938 Temyiz Kararları

Adliye vekilliği-Ankara

1939

Mahir Ülküsal

1939 Harbi

Zerbamat Basımevi-Ankara

1941

Mümtaz Faik Fenik

1939 Senesi Deniz Teşkilat ve İdare Talimatı

M.M.V. Donanma Şubesi Müdürlüğü-İstanbul

1939

M.M.V. Donanma Şubesi Müdürlüğü

1939-1945 Kronoloji ve Belgelerle İkinci Dünya Savaşı

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1989

Hans-Adolf Jacobsen-Çeviren:Brahim Ulus

1942 Senesi Deniz Teşkilat ve İdare Talimatı

M.M.V. Donanma Şubesi Müdürlüğü-İstanbul

1942

M.M.V. Donanma Şubesi Müdürlüğü

1943 İlkbaharda Harp Vaziyeti

Tan Matbaası-İstanbul

1943

Ali İhsan Sabis

1948-49 Yılında Orduevinde verilen Konferanslar

Genelkurmay  Başkanlığı-Ankara

1949

Genelkurmay  Başkanlığı

1968-1969 Öğretim Yılı Subay Biyoğrafi Özetleri

Harp Akademileri Basımevi-İstanbul

1968

Harp Akademileri Komutanlığı

1977 Türk Denizcilik Gücü Sempozyumu Sonuç Raporu

 

1977

Deniz Kuvvetleri

1979 Türk Denizcilik Gücü Sempozyumu

Harp Akademileri Komutanlığı-İstanbul

1979

Harp Akademileri Komutanlığı

1982 Türk Denizcilik Gücü Sempozyumu

Harp Akademileri Komutanlığı-İstanbul

1982

Harp Akademileri Komutanlığı

1-Reisicümhur K. Atatürk'ün,Türkiye Büyük Millet Meclisinin Beşinci İntihab Devresinin Üçüncü Toplanma Yılını Açarken Heyeti Umumiyede İrad Buyurdukları Nutuk 2-Başvekil Celal Bayar Tarafından 8-11-1937 Tarihinde TBMM Umumi Heyetinde Okunan Hükümetin Programı

Başvekalet Matbaası-Ankara

1937

Başvekalet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü

İki Devrin Perde Arkası

Hilmi Kitapevi-İstanbul

1957

Samih Nafiz Tansu

2.Cihan Harbi ve Türkiye-1 Giriş

İnkilap Kitapevi-İstanbul

1945

H.Emir Erkilet

İki Devrin Perde Arkası

Nurgök Matbaası-İstanbul

1957

Samih Nafiz Tansu

2.Dünya Harbinin Stratejisi

Deniz Basımevi-İstanbul

1956

Afif Tuğrul

2.Dünya Savaşı

Altın Kitaplar Basımevi-İstanbul

1974

Osman Öndeş

2.Uluslararası İstanbul'un Fethi Konferansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1997

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

20 Temmuz 1974 Şafak Vakti Kıbrısta

Kastaş Yayınları-İstanbul

1996

Mesud Günsev

20. Yüzyıl İlk Yarısında Türk-Bulgar Askeri İlişkileri

Genelkurmay Basımevi-Ankara 

2005

Genelkurmay Atese ve Genelkurmay Denetleme Başkanlığı 

20.Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1980)

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları-Ankara

1983

Fahir Armaoğlu

20.Yüzyıl Siyasi Tarihi-1 (1914-1990)

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları-Ankara

1991

Fahir Atakoğlu

20.Yüzyılda Denizde Savaş ve Denizciler

Deniz Basımevi-İstanbul

2006

Ronald Spector-Çeviren:Sinan Topuz

21 nci Yüzyıl Başlarında Balkanlar ve Türkiye

Harp Akademileri Komutanlığı-İstanbul

2001

Harp Akademileri Komutanlığı

21. Yüzyıl ve Türkiye

Güncel Yayıncılık-İstanbul

2000

Erol Mütercimler

29 Yıl Sonra Atatürk İnkılaplarına Bakış

Ak Yayınları-

 

Faruk Güventürk

30 Ağustos Zaferi

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1972

Genelkurmay Başkanlığı

300'ler Albümü (Romanı) (1932-1982)

Deniz Kuvvetleri

1982

Yavuz Senemoğlu

31 Mart Vak'ası

Milli Tesanüt Birliği Yayınları-İstanbul

1955

Mustafa Baydar

31 Mart Vak'ası

İstanbul Kitabevi-İstanbul

1961

İsmail Hami Danişmend

31.Dönem Deniz Yedek Subay Okulu

Fen Fakültesi Döner Sermaye Basımevi-İstanbul

1969

Deniz Kuvvetleri

370 Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili Defteri-2 937-1530

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü-Ankara

2002

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

5.Müzecilik Semineri Bildiriler

Askeri Müze Kültür Sitesi Komutanlığı-İstanbul

2000

Askeri Müze Kültür Sitesi Komutanlığı

50 Yılda Cumhuriyet 50 Yılda Güzel Sanatlar

Güzel Sanatlar Akademisi-İstanbul

1974

Güzel Sanatlar Akademisi

50 Yılın Tutanağı (1923-1973)

Hürriyet Yayınları-İstanbul

1973

Muzaffer Gökman

50 Yılın Türk Kağıt Paraları

Türkiye İşbankası Kültür Yayınları-Ankara

1973

Cüneyt Ölçer

50 Yılın Türk Mimarisi

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları-Ankara

1973

Metin Sözen-Mete Tapan

500 Üncü Fetih Yılı Şenlikleri Albümü

Hadise Yayınevi-İstanbul

 

Hadise Yayınevi-İstanbul

6.Cumhurbaşkanı Fahri S. Korutürk 1903-1987

İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı-İstanbul

2003

Derya Köse

7.Müzecilik Semineri Bildiriler

Askeri Müze Kültür Sitesi Komutanlığı-İstanbul

2004

Askeri Müze Kültür Sitesi Komutanlığı

7000 Senelik Sümer Medeniyetinde Kıbrıs

M.Sıralar Matbaası-İstanbul

1954

Haşim Nahit Erbil

80 Yıllık Hatıralarım

Güven Yayınevi-İstanbul

1951

Cemil Topuzlu

85 Numaralı Mühimme Defteri

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü-Ankara

2002

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

920-1984 Türkiyeyi Kimler Yönetti?

Milliyet Yayınları-İstanbul

1984

M.Orhan Bayrak

A Speech Delivered By Mustafa Kemal Atatürk 1927

Başbakanlık Basımevi-Ankara

1981

Başbakanlık Basımevi

A.E.2 Denizaltı Gemisini Marmara'da Nasıl Batırdım?

Millet Yayını-

1947

Bahadır Dülger

Abdurrahman Benlioğlu'nun Hatıraları

İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı Basımevi-İstanbul

2004

Nurcan Bal

Abdülhak Hamit ve Eserleri

 

 

 

Abdülhamid'in Hatıra Defteri

Selek Basımevi-İstanbul

1960

Selek Yayınevi

Abdülhamid'in Hatıra Defteri

Kervan Yayıncılık-İstanbul

1975

İsmet Bozdağ

Abdülhamid'in Mirası

Arba Araştırma Basım-İstanbul

1990

Cemil Koçak

Abdülhamidin Son Günlerinde "İstanbul"

Pera Turizm ve Ticaret-İstanbul

1999

Paul Fesch

Abdülhamit (II) Yıldız Sürgünü

Milliyet Yayınları-İstanbul

1995

Michel De Grece

Abdülhamit ve Yıldız Hatıraları

Muallim Ahmet Halit Kitabevi-İstanbul

1931

Tahsin Paşa

Abdülmecid Fehmi Manastır'ın Unutulmaz Günleri

Akademi Kitapevi-izmir

1993

Ayşe Şen-Ali Birinci

Abidelerimiz

Türkiye Anıtlar Derneği-İstanbul

1954

Türkiye Anıtlar Derneği İstanbul Şubesi

Abul Farac Tarihi-1

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1945

Gregory Abul Farac

Açık Denizlere Doğru

Deniz Kuvvetleri-Ankara

2000

Deniz Kuvvetleri

Açık Konuşalım

İnkilap Kitabevi-İstanbul

1948

James F.Byrnes-Çeviren:Semih Yazıcıoğlu

Açıklamalı Atatürk Kaynakçası-1

Türkiye İşbankası Kültür Yayınları-Ankara

1981

Türker Acaroğlu

Açıklamalı Atatürk Kaynakçası-2

Türkiye İşbankası Kültür Yayınları-Ankara

1981

Türker Acaroğlu

Açıklamalı Söylev Sözlüğü

Türk Dil Kurumu-Ankara

1981

Sami N.Özerdim

Adalar Deniz Kılavuzu

Denizler Kitapevi-İstanbul

2005

Ahmet Rasim Barkınay

Adana'nın Kurtuluş Mücadelesi Hatıraları

Ülkü Matbaası-İstanbul

1934

Esat Özoğuz

Adım Adım İstanbul Ahırkapı Fenerinden Rumeli Hisarı'na 2700 Yıllık Bir Yürüyüş

Kentim İstanbul                               İstanbul Büyükşehir Belediyesi

2003

Orhan Erdenen

Admiraltı Telsiz Cihazları Tarifnamesi

Deniz Matbaası-İstanbul

1942

Deniz Kuvvetleri

Admiralti Deniz Haritaları Anahtarı

Harita Matbaası-Ankara

1932

Ahmet Rasim  

Admiralty Mubabere Özetleri-1

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1947

Genelkurmay Başaknlığı

Admiralty Mubabere Özetleri-2

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1947

Genelkurmay Başaknlığı

Admiralty Mubabere Özetleri-3

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1947

Genelkurmay Başaknlığı

Admiralty Mubabere Özetleri-4

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1948

Genelkurmay Başaknlığı

Admiralty Mubabere Özetleri-5

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1948

Genelkurmay Başaknlığı

Admiralty Mubabere Özetleri-6

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1948

Genelkurmay Başaknlığı

Admiralty Mubabere Özetleri-7

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1948

Genelkurmay Başaknlığı

Admiralty Mubabere Özetleri-8

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1948

Genelkurmay Başaknlığı

Admiralty Mubabere Özetleri-9

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1948

Genelkurmay Başaknlığı

Admiralty Mubabere Özetleri-10

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1948

Genelkurmay Başaknlığı

Admiralty Mubabere Özetleri-11

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1948

Genelkurmay Başaknlığı

Admiralty Mubabere Özetleri-12

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1948

Genelkurmay Başaknlığı

Admiralty Mubabere Özetleri-14

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1948

Genelkurmay Başaknlığı

Admiralty Mubabere Özetleri-15

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1948

Genelkurmay Başaknlığı

Admiralty Mubabere Özetleri-16

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1949

Genelkurmay Başaknlığı

Admiralty Mubabere Özetleri-17

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1948

Genelkurmay Başaknlığı

Admiralty Mubabere Özetleri-18

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1948

Genelkurmay Başaknlığı

Admiralty Mubabere Özetleri-20

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1948

Genelkurmay Başaknlığı

Admiralty Mubabere Özetleri-24

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1948

Genelkurmay Başaknlığı

Admiralty Mubabere Özetleri-25

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1948

Genelkurmay Başaknlığı

Admiralty Mubabere Özetleri-26

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1951

Genelkurmay Başaknlığı

AE-2 Denizaltı Gemisini Maramarada Nasıl Batırdım?

Nuri Akça Basımevi/Milliyet Yayınları-İstanbul

1947

Bahadır Dülger

Aganta Burina Burinata

Bilgi Yayınevi-İstanbul

1995

Halikarnas Balıkçısı

Ağ ve Mania Müdafaası Bilgileri Tarifnamesi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1952

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Ağabeyim Mustafa Kemal

Ayyıldız Matbaası-İstanbul

1959

Şemsi Belli

Ahbarüd-Devlet İs-Selçukıyye

Türk Tarih Kurumu Basımevi / Ankara

1943

Necati Lügal

Ahi Teşkilatının Türk Toplumunun Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri

Kültür Bakanlığı-Ankara

1993

Adnan Gülerman-Sevda Taştekil

Ahilik ve Esnaf

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri Birliği Yayınları-İstanbul

1986

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri Birliği

Ahmedi İskender-Name

Gazi Mustafa Kemal Tarih Kurumu Basımevi / Ankara

1983

Stratejik Ünver

Ahmet Refik Altınay

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları-İstanbul

1978

Muzaffer Gökman

Akdeniz 

Metis Yayınları-İstanbul

1995

Braudel,Coarelli,Aymard-Çeviren:Necati Erkurt

Akdeniz Adalarının Elimizden Çıkmaması İçin, Hususi Mektuplarına Göre,Namık Kemal'in Mücadele ve İkazları

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1959

Fevziye A.Tansel

Akdeniz Bir Denizin Portresi

Mas Matbaacılık/İşbankası Yayınları-İstanbul

2004

Ernle Bradford/Ahmet Fethi

Akdeniz Bölgesi Limanları

Deniz Ticaret Odası-İstanbul

1987

 

Akdeniz Dünyası; Düşünce, Tarih, Görünüm

Sena Ofset/İletişim Yayınları-İstanbul

2006

Kudret Emiroğlu-Oktay Özel/Eyüp Özveren-Süha Ünsal

Akdeniz Hakimiyeti ve Türkler

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği IX.Deniz Şubesi-İstanbul

1933

Kaymakam Ertuğrul

Akdeniz Havzası Coğrafyası

Genelkurmay Matbaası-Ankara

1935

Genelkurmay Başkanlığı

Akdeniz Klavuzu

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1945

Ahmet Rasim

Akdeniz Meselesi-2

Cumhuriyet Matbaası-İstanbul

1945

Cavid Oral

Akdeniz: Kesin Sonuçların Alınacağı Deniz

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1970

Wolfgang Höpker-Süreyya Önay

Akdeniz'de Coğrafya, Teknoloji ve Savaş (Araplar, Bizanslılar, Batılılar ve Türkler)

Mas Matbaacılık/Kitap Yayınevi-İstanbul

2004

John H. Pryor/Füsun Tayanç-Tunç Tayanç

Akdeniz'de İhtilaf ve Gerginlik

Harp Akademileri Komutanlığı-İstanbul

1969

Harp Akademileri Komutanlığı

Akdenizde Türkler

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1992

Gıacomo E.Carretto-Çeviren:Durdu Kundakçı-Gülbende Kuray

Aklını Kıbrısla Bozmak

Bilgi Yayınevi-İstanbul

1995

Mümtaz Soysal

Akritas Planı  

Ergenekon Yayınları-Lefkoşa

1972

Ergenekon Yayınları

Aksaz Deniz Üssü'nün Gelişimi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

2005

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Alanya

Türk Tarih Kurumu Yayınları-Ankara

1964

Seton Lloyd-D.Storm Rıce-Çeviren:Nermin Sinemoğlu

Alemdar Mustafa Paşa

Maarif Matbaası-İstanbul

1942

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Ali Fuad Türkgeldi Görüp İşittiklerim

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1951

Ali Fuad Türkeldi

Ali Fuat Cebesoy

Acar Matbaacılık-İstanbul

1989

Faruk Sükan-Cemal Kutay

Ali Macar Reis Atlası

Sebat Basımevi-İstanbul

1936

Fevzi Kurtoğlu

Ali Nizami Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği

Hilmi Kitabevi-İstanbul

1952

Abdülhak Şinasi Hisar

Ali Sami Boyar

İsmail Akgün Matbaası-İstanbul

1959

Bedi Ş.Şehsuvaroğlu

Alimler ve Sanatkarlar

Kültür Bakanlığı Yayınları-Ankara

1980

Ahmed Refik

Alman Açık Deniz Filosu ile  Deniz Filosu ile  Denizaltı Gemilerin Müşterek Harekatı

Deniz Matbaası-İstanbul

1938

Çeviren:Sururi Akalın

Alman Büyük Kadro Tabikatı 1930

Büyük Erkan-ı  Harbiye IX. Deniz Şubesi-İstanbul

1931

Ferik Asım

Alman Halk Ordusu 1944-45

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1971

Hans Kissel-Çeviren:Süreyya Önay

Alman Müverrihleri

Kanaat Kütüphanesi-İstanbul

1932

Ahmet Refik

Alman-Avusturya Şark Cephesinde 1914 Yaz Seferi

Askeri Matbaa-İstanbul

1930

Von.Mantey-Çeviren:Bnb. Nihat

Almanca-Türkçe Büyük Lugat

Kanaat Kütüphanesi- İstanbul

1931

Kanaat Kütüphanesi

Almanca-Türkçe Türkçe-Almanca Sözlük

Fono Yayınları-İstanbul

2002

Hazırlayan:Zafer Ulusoy

Almanya Tarihi-1

Kanaat Kitabevi-İstanbul

1940

Hermann Pinnow- Tercüme : Fehmi Baldaş

Almanya Tarihi-2

Kanaat Kitabevi-İstanbul

1940

Hermann Pinnow- Tercüme : Fehmi Baldaş

Almanyanın Mukadderat Seneleri

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1952

Kurt Assmann-Çeviren:Melih Gönel

Almanya'nın Osmanlı Devleti Üzerinde İngiltere ile  Nüfuz Mücadelesi (1890-1914)

Brc Basım Matbaacılık/Ploenix-Ankara

2004

H. Bayram Soy

Altıncı Askeri Tarih Semineri Bildirileri-1

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1998

Genelkurmay  Başkanlığı

Altıncı Askeri Tarih Semineri Bildirileri-2

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1999

Genelkurmay  Başkanlığı

Altıncı Kıta Akdeniz

Bilgi Yayınevi-İstanbul

1998

Halikarnas Balıkçısı

Altıncı Yüzyıl Mimarisi Hakkında Bir Deneme

İstanbul Teknik Üniversitesi-İstanbul

1950

H.K. Söylemezoğlu

Amatör Balıkçılık

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanlığı-Ankara

 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Amatör Denizcilere Sınav Klavuzu

Deniz Basımevi-İstanbul

1987

Türk Deniz Kuvvetelerini Güçlendirme Vakfı-İstanbul

Amatör Denizcilik

Denizler Kitapevi-İstanbul

 

Kaptan Münip Baş

Amcazade Yalısı ve Manzumesi Onarımları

Türkiye Turıng ve Otomobil Kurumu-İstanbul

2001

Cahide Tamer

Amerika Stratejik Bombardıman Tetkiki Deniz Analiz Divizyonu Japon Subaylarının İsticvapları-1

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1952

Çeviren:H.Fehmi Tuncer

Amerika Tarihi-2

Kanaat Kitabevi-İstanbul

1944

James Truslow Adams

Amerika ve İngiltereden Alınan Çeşitli Top Mermileri

M.S.B. Harbiye Dairesi-İstanbul

1947

M.S.B. Harbiye Dairesi

Amerikan Deniz Sağlık Teşklatına Bir Bakış 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1952

Refik Kuntol

Amerikan Gizli Haberalmasının İstikbali

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1949

Çeviren: İbrahim Aşkı Tanık

Amerikan Mayın Fırkası Yahud Şimaldenizi Mayn Maniasının Dökülmesi

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği IX.Deniz Şubesi-İstanbul

1935

Recinalt R. Belnep-Çeviren: Kaymakam Etem

Amfibi ve Deniz Terimleri

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1967

Mustafa Zaloğlu

Amiral King'in Raporu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Neşriyatı-İstanbul

1951

Safiyettiin Dağada

Amiral Tchithagoff'un Hatıratı

Askeri Matbaa-İstanbul

1942

 

Amiral Vehbi Ziya Dümer'in Anıları

İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı Basımevi-İstanbul

2003

Osman A. Kaynak

An English-Turkish Dictionary

Oxford-London

1953

Fahir İz-H.C.Hony

Ana Yazım Kılavuzu

Adam Yayınları-İstanbul

2002

Ömer Asım Aksoy

Anabasis

Remzi Kitabevi-İstanbul

1939

Xenophqn-Çeviren:Hayrullah Örs

Anadolu

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1946

Şemseddin Günaltay

Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar -1

Türk Tarih Kurumu Basımevi / Ankara

1991

Yaşar Yücel

Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar -2

Türk Tarih Kurumu Basımevi / Ankara

1991

Yaşar Yücel

Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1937

İsmail Hakkı Uzun Çarşılıoğlu

Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri

Türk Tarih Kurumu Basımevi / Ankara

1988

İsmail Hakkı Uzun Çarşılı

Anadolu Camcılığı

Pera Yayıncılık-İstanbul 

2000

Üzlifat Özgümüş

Anadolu Efsaneleri

Bilgi Yayınevi-İstanbul

1995

Halikarnas Balıkçısı

Anadolu Feneri (Tarihten Gelen Işık)

Uycan Yayınları/Denizler Kitapevi-İstanbul

1997

Ali Soysal

Anadolu Hisarında Amuca Hüseyin Paşa Yalısı

Türkiye Anıtlar Derneği-İstanbul

1956

A.Süheyl Ünver

Anadolu İhtilali

Burçak Yayınevi-İstanbul

1966

Sabahattin Selek

Anadolu İnkilabı

Arba Araştırma Basım-İstanbul

1992

Mehmet Arif Bey

Anadolu İnkilabı Milli Mücadele Anıları

Arba Yayınları-İstanbul

1992

Mehmet Arif Bey

Anadolu Kaleleri-1

Doğuş Ltd.Şirketi Matbaası-Ankara

1959

Nazmi Seven

Anadolu Medeniyetleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları-Ankara

1983

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Akbank Kültür Yayınları-İstanbul

1979

Raci Temizer

Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2003-2004 Yıllığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları-Ankara

2005

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Anadolu Medeniyetleri-1

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları-Ankara

1983

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Anadolu Medeniyetleri-2

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları-Ankara

1983

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Anadolu Medeniyetleri-3

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları-Ankara

1983

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Anadolu Milli Mücadelesi

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1946

Hamdullah Suphi Tanrıöver

Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları-Ankara

1977

Mustafa Cezar

Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme ve El Sanatları

E.U.Rs.Yayımları-Ankara

1978

Gönül Öney

Anadolu Selçukluları Devleti Tarihi

Ankara

1952

Feridun Nafiz Uzluk

Anadolu Türklerinin Deniz Tarihi-1

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1973

Hayati Tezel

Anadolu Uygarlığı

Der Yayınları-İstanbul

1981

İsmet Zeki Eyuboğlu

Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi-1

Görsel Yayınlar-

1982

Görsel Yayınlar

Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi-2

Görsel Yayınlar-

1982

Görsel Yayınlar

Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi-3

Görsel Yayınlar-

1982

Görsel Yayınlar

Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi-4

Görsel Yayınlar-

1982

Görsel Yayınlar

Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi-5

Görsel Yayınlar-

1982

Görsel Yayınlar

Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi-6

Görsel Yayınlar-

1982

Görsel Yayınlar

Anadolu Üzerindeki Göz

Hürriyet Yayınları-İstanbul

1978

Michael Llewellyn Smith-Çeviren Halim İnal

Anadolu ve Orta Asya ve Timur

Ses Yayınları-İstanbul

1993

Ruy Gonzales De Clavijo-Çeviren:Ömer Rıza Doğrul-Sadeleştiren:Kamil Doruk

Anadolu ve Rumeli Ağızları Bibliyografyası

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Tuncer Gülensoy

Anadolu ve Rumeli Hisarları Tarihi

Onan Basımevi-İstanbul

1964

Esat Sezai Sünbüllük

Anadoluda Bronz Çağı Kentleri

Tarih Vakfı Yurt Yayınları-İstanbul

1994

Sevgi Aktüre

Anadolunun Etnografya ve Folklorına Dair Malzeme-1 Alaca-Höyük 

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1951

Hamit Zübeyr Koşay

Anadolu'nun Sesi

Yeditepe Yayınları-İstanbul

1971

Halikarnas Balıkçısı

Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1961

W.M.Ramsay-Çeviren:Mihri Pektaş

Anafartalar Hatıraları

Sel Yayınları-İstanbul

1955

Mustafa Kemal

Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile  Mülakat

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Ruşen Eşref Ünaydın

Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile  Mülakat

Devlet Matbaası-İstanbul

1930

Ruşen Eşref Ünaydın

Anafartalar Muharebatı'na Ait Tarihçe

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1962

Yayınlayan:Uluğ İğdemir

Anavatanda Son Beş Osmanlı Türkü

Tarih Yayınları-İstanbul

1964

Cemal Kutay

Andonia

Belge Yayınları-İstanbul

1995

Ertuğrul Aladağ

Anılar Sergüzeşt-i Hayatım'ın Cild-i Evveli

Tarih Vakfı Yurt Yayınları-İstanbul

1996

Gazi Ahmet Muhtar Paşa

Anıtkabir Atatürk ve Türk Devrimi Kütüphanesi Kataloğu

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1997

Genelkurmay Başkanlığı

Anıtkabir Rehberi

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Nurettin Can Gülekli

Anıtkabir Tarihçesi

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1994

Genelkurmay Başkanlığı

Ankara 1922

Kaynak Yayınları-İstanbul

1999

Leonid-Friedrich

Ankara Meydan Muharebesi

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1995

Genelkurmay Başkanlığı

Ankara Meydan Muharebesi

Merkez Matbaası-

1933

Yusuf Kemal

Ankara Meydan Muharebesi

Çituri Biraderler Basımevi-İstanbul

1941

Herbert Melzig

Ankara Muharebesi

Kenan Matbaası-İstanbul

1946

T.Yılmaz Öztuna

Ankara Orduevinde Verilen Çeşitli Konulara Ait Konferanslar

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1947

Genelkurmay  Başkanlığı

Ankara Reformu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-İstanbul

1972

Yusuf Ziya Kavakçı

Ankara ve Çevresinde Milli Faaliyetler

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları-Ankara

1988

Bayram Sakallı

Ankara Vilayeti Salnamesi 1325 (1907)

Pelin Ofset-Ankara

1995

Kudret Emiroğlu

Ankaranın Başkent Oluşu

Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları-İstanbul

1981

Derleyen:Nurettin Türsan

Ankaranın İlk Günleri

Sel Yayınları-İstanbul

1955

Yunus Nadi

Anlamı ve Güncel Boyutlarıyla Atatürk ve Atatürkçülük Panel,

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1997

Genelkurmay Başkanlığı

Anonim Osmanlı Kroniği

Türk Dünya Araştırmaları Vakfı-İstanbul

2000

Necdet Öztürk

Anonim Tevarih-i Al-i Osman

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi-İstanbul

1992

Nihat Azamat

Antalya Tarihi  

Antalya

1998

M.Cahit Akıncıoğlu

Antalya Tarihi 3. Kısım

Antalya

1948

S.Fikri Erten

Antik Çağda Deniz Gücü

Homer Kitabevi-İstanbul

2000

Chester G.Starr

Antik Çağda Denizcilik ve Gemiler

Homer Kitabevi-İstanbul

2002

Lionel Casson

Antik Çağda Denizcilik ve Gemiler

Yapım Ofset/Homer Kitapevi-İstanbul

2002

Lionel Casson/Gürkan Ergin

Antika ve Eski Eserler Klavuzu

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları-Ankara

1995

Mehmet Önder

Antoine Galland İstanbul'a Ait Günlük Hatıralar (1672-1673)

Türk Tarih Kurumu Yayınları-Ankara

1949

Charles Schefer

Anzac and Empire

 

 

John Robertson

Anzakların Kaleminden Mehmetçik 

Atatürk Araştırma Merkezi-Ankara

2000

A.Mete Tuncoku

Arapça Yazmalar Katoloğu-1

Topkapı Sarayı Müzesi-İstanbul

1962

Fehmi Edhem Karatay

Arapça Yazmalar Katoloğu-2

Topkapı Sarayı Müzesi-İstanbul

1964

Fehmi Edhem Karatay

Arapça Yazmlar Kataloğu

İstanbul Üniversitesi-İstanbul

1951

Fehmi Edhem Karatay

Arapça-Türkçe Lügat

Bahar Yayınları-İstanbul

 

Mevlüt Sarı

Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri

Telos

 

Amin Maalouf-Çeviren:M.A.Kılıçbay

Arıburnu Muhabereleri Raporu

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1968

Mustafa Kemal-Hazırlayan:Uluğ İğdemir

Ulusal İşaret Kitabı

T.C.İktisad Vekaleti Deniz Nakliyatı Umum Müdürlüğü-Anakara

1937

T.C.İktisad Vekaleti Deniz Nakliyatı Umum Müdürlüğü

Arşipel

Bilgi Yayınevi-İstanbul

1992

Halikarnas Balıkçısı

Arşiv Belgelerinde Siyakat Yazısı Özellikleri ve Divan Rakamları

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1974

Dündar Günday

Arşiv Klavuzu (Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Kılavuzu)

Devlet Basımevi-İstanbul

1938

Topkapı Sarayı Müzesi

Arşiv Klavuzu (Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Kılavuzu)

Maarif Matbaası-istnabul

1940

Topkapı Sarayı Müzesi

Arşiv Meseleleri

Maarif vekilliği-İstanbul

1939

Tayyip Gökbiligin

Arşiv Müzesindeki Osmanlı Dönemi ve Türk İstiklal Savaşı Sırasında Tutulan Silahlı Kuvvetlerle İlgili Kayıtlardan Örnekler

T.C. Ziraat Bankası Matbaası-Ankara

1996

Milli Savunma Bakanlığı-Gamze Akıncı

Arşiv Nedir?

Halkevi Neşriyatı-Ankara

1936

Hamit Koşay

Arşiv Notları

Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü-Ankara

1976

 

Arşiv Problemleri ve Arşivcilik

Başbakanlık Basımevi-Ankara

1976

Tülin Aren

Arşiv ve Arşivcilik Bibliyografyası

Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı-

1978

İsmet Binark

Arşiv ve Arşivcilik Bilgileri

Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı-

1980

İsmet Binark

Arşivcilik Konferansları-1

Marmara Üniversitesi-İstanbul

1995

Hazırlayan:Hamza Kandur

Asafname

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları-Ankara

1982

Lütfi Paşa

Asarı Atika Nizamnamesi

Kültür Bakanlığı Yayınları-İstanbul

1938

Kültür Bakanlığı Yayınları

Asırlar Boyunca İstanbul 

Cumhuriyet Gazetesi Yayınları

 

Haluk Y. Şehsuvaroğlu

Asker Dönerken

Sebat Basımevi-İstanbul

1939

Ali Haydar Alpagut

Asker Kahramanlar

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1987

Genelkurmay Başkanlığı

Asker Oğlu

Arba Yayınları-İstanbul

1998

Ahmet Rasim

Asker Ressamlar Besteciler

Yaylacık Matbaası-İstanbul

2002

İlhan Çiloğlu

Asker Ressamlar ve Ekoller

Asker Ressamlar Sanat Derneği-Ankara

1965

Nüzhet İslimyeli

Asker Yazarlar ve Şailer

Elif Kitabevi-İstanbul

 

İlhan Çiloğlu

Askeri Ceza Kanunu

Cihan Matbaası-İstanbul

1930

Rifat

Askeri Coğrafya

Harp Akademileri Komutanlığı-İstanbul

1987

Necati Ulunay Ucuzsatar

Askeri Coğrafya Kafkaslar Ötesinin Batı Kısmının Harp Sahnesi

Askeri Matbaa-İstanbul

1947

Genelkurmay Başkanlığı

Askeri Deniz Mektepleri ve Kursları Müdürlüğü Talimatı

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği XII.Deniz Şubesi-İstanbul

1929

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği 

Askeri Matbaada Basılan Kitaplara Mahsus Katalog

Askeri Matbaa-İstanbul

1931

Genelkurmay Başkanlığı

Askeri Matbaada Mevcut Bulunan Kitapların Listesi

Askeri Matbaa-İstanbul

1931

Genelkurmay Başkanlığı

Askeri Müze Koleksiyonları

Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı-İstanbul

1995

Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı

Askeri Müze Resim Koleksiyonu

Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı-İstanbul

1995

Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı

Askeri Müze Yazma Eserler Katalogu

Askeri Matbaa-İstanbul

 

Askeri Müze Kültür Sitesi Komutanlığı

Askeri Tairh Belgeleri Dergisi

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1984

Genelkurmay Başkanlığı

Askeri Tarih Belgeleri Dergisi Dizini-1

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1996

Hamit Pehlivanlı

Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Süreli Yayınları Makaleler Dizini-1

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1992

Hamit Pehlivanlı

Askeri Tarih Yayınları Bibliyografyası

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1987

Genelkurmay Başkanlığı

Askeri Tarih Yayınları Bibliyografyası-2

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1989

Genelkurmay Başkanlığı

Askeri Vaziyet

Büyük Erkan-ı  Harbiye Matbaası

1934

Graf Marsilli Çeviren:Mütekait Kaymakam Nazmi

Askeri ve Siyasi Anılarım-1

Kastaş Yayınevi-İstanbul

1999

Sabri Yirmibeşoğlu

Askeri ve Siyasi Anılarım-2

Kastaş Yayınevi-İstanbul

1999

Sabri Yirmibeşoğlu

Askeri Yönüyle Atatürk

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1981

Genelkurmay Başkanlığı

Askerin Ders Kitabı

Büyük Erkan-ı  Harbiye IX. Deniz Şubesi-İstanbul

1934

Büyük Erkan-ı  Harbiye

Askerler İçin Atasözleri ve Özdeyişler

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1970

Orhan Öcal

Askerliğe Hazırlık Dersleri

Büyük Erkan-ı  Harbiye IX. Deniz Şubesi-İstanbul

1930

Osman Nuri

Askerliğin Psikolojisi

Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi-İstanbul

1933

Ahmet Faik

Askerlik Hatıralarım

Deniz Basımevi-İstanbul

1982

Celaleddin Orhan 

Asya İçin Mücadele 1.Kitap Şark Meselesi

Askeri Matbaa-İstanbul

1932

Hans Rohde-Çeviren:Bnb Nihat

Aşıkpaşaoğlu Tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı-Ankara

1970

A.Nihal Atsız

Aşıkpaşaoğlu Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları-Ankara

1985

A.Nihal Atsız

Aşıkpaşazade

Kanaat Kütüphanesi- İstanbul

1933

Ahmet Refik

Aşiretten Devlete-1

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1990

A.De Lamartine-Hazırlayan:M.R.Uzmen

Ata ve İstanbul

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları-İstanbul

1983

Sadi Borak

Atalantik Savaşı 1939-1943

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

1951

Samuel Eliot Morison-Çeviren: Osman Nuri Gündoğan

Atatük'ün Kurduğu Türkiye Kominist Partisi ve Sonrası

Yakın Tarihimiz Yayınları-İstanbul

 

Feridun Kandemir

Atatürk

Kültür Bakanlığı-Ankara

1996

Hazırlayan:Mehmet Özel

Atatürk

Yky-İstanbul

1998

Hazırlayan:Yücel Demirel

Atatürk

Remzi Kitabevi-İstanbul

1961

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Atatürk

Kültür ve Turizm Bakanlığı-Ankara

1982

Jorge Blanco Vıllalta-Çeviren:Fatih Özsu

Atatürk

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1979

Jorge Blanco Vıllalta

Atatürk

Commission Nationale Turque Pour L'unesco

1963

Unesco

Atatürk

Commission Nationale Turque Pour L'unesco

1981

Unesco

Atatürk

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1970

Hazırlayanlar:Salih Omurtak,Hasan Ali Yücel,İhsan Sungu…

Atatürk

Remzi Kitabevi-İstanbul

1946

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Atatürk

Varoğlu Yayınevi-İstanbul

1981

Hasan Cemil Çambel

Atatürk

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Atatürk

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1980

Genelkurmay Başkanlığı

Atatürk 

Cem Yayınevi-İstanbul

1984

Nihat Örçal

Atatürk 

Genelkumay Basımevi-Ankara

1998

Genelkurmay Başkanlığı

Atatürk 

Burhanettin Erenler Matbaası-İstanbul

1952

Ali Fuad Erden

Atatürk (Komutan,Devrimci ve Devlet Adamı Yönleriyle)

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1980

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk (Komutan,Devrimci ve Devlet Adamı Yönleriyle)

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1988

Cihat Akçakayalıoğlu

Atatürk Albümü

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1964

Genelkurmay Başkanlığı

Atatürk Albümü

Yedigün 

1974

Yedigün Mecmuası

Atatürk Albümü

Hürriyet Matbaacılık-İstanbul

1974

Hürriyet Gazetesi

Atatürk Anadolu'da (1919-1921)-1

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1959

Tevfik Bıyıklıoğlu

Atatürk Ansiklopedisi Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi-1

May Yayınları-İstanbul

1971

Hazırlayanlar:Kemal Zeki Gencosman-Niyazi Ahmet Banoğlu

Atatürk Ansiklopedisi Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi-3

May Yayınları-İstanbul

1971

Hazırlayanlar:Kemal Zeki Gencosman-Niyazi Ahmet Banoğlu

Atatürk Ansiklopedisi Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi-4

May Yayınları-İstanbul

1971

Hazırlayanlar:Kemal Zeki Gencosman-Niyazi Ahmet Banoğlu

Atatürk Ansiklopedisi Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi-5

May Yayınları-İstanbul

1971

Hazırlayanlar:Kemal Zeki Gencosman-Niyazi Ahmet Banoğlu

Atatürk Ansiklopedisi-1

Hilal Matbaacılık-İstanbul

1973

Hazırlayan:Ömer Sami Coşar

Atatürk Ansiklopedisi-2

Hilal Matbaacılık-İstanbul

1974

Hazırlayan:Ömer Sami Coşar

Atatürk Antolojisi

İnkılap ve Aka-İstanbul

1982

Yusuf Çotuksöken

Atatürk Bir Millletin Yeniden Doğuşu

Sander Kitabevi-İstanbul

1967

Lord Kınross-Çeviren:Ayhan Tezel

Atatürk Bir Millletin Yeniden Doğuşu

Sander Kitabevi-İstanbul

1973

Lord Kınross-Çeviren:Ayhan Tezel

Atatürk Bugün Olsaydı

Cem Ofset-

1993

Cemal Kutay

Atatürk Der Ki

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Akil Aksan

Atatürk Devri Fikir Hayatı-1

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Hazırlayanlar:Mehmet Kaplan-İnci Enginün-Zeynep Kerman-Necat Birinci-Abdullah Uçman

Atatürk Devri Fikir Hayatı-2

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Hazırlayanlar:Mehmet Kaplan-İnci Enginün-Zeynep Kerman-Necat Birinci-Abdullah Uçman

Atatürk Devri Türk Edebiyatı-1

Kültür Bakanlığı-Ankara

1982

Hazırlayanlar:Mehmet Kaplan-İnci Enginün-Zeynep Kerman-Necat Birinci-Abdullah Uçman

Atatürk Devri Türk Edebiyatı-2

Kültür Bakanlığı-Ankara

1982

Hazırlayanlar:Mehmet Kaplan-İnci Enginün-Zeynep Kerman-Necat Birinci-Abdullah Uçman

Atatürk Devrimi  

Türkiye İşbankası Kültür Yayınları-Ankara

1981

Suna İkili

Atatürk Devrimi  

Türkiye İşbankası Kültür Yayınları-Ankara

1995

Suna İkili

Atatürk Devrimi Kronolojisi

Varlık Yayınları-İstanbul

1963

S.N.Özerdim

Atatürk Devrimi Kronolojisi

Halkevleri Atatürk Enstitüsü Yayınları-Ankara

1974

Sami N.Özerdim

Atatürk Devrimi Sosyolojisi

Sander Kitabevi-İstanbul

1973

Kurt Steinhaus-Çeviren:M.Akkaş

Atatürk Devrimi ve Eğitim Sempozyumu (9-10 Nisan 1981)

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi-Ankara

1981

Ankara Üniversitesi

Atatürk Din ve Laiklik

Kastaş Yayınları-İstanbul

1989

Rauf R.Denktaş

Atatürk Diyor Ki

Varlık Yayınları-İstanbul

1957

Varlık Yayınları

Atatürk Dönemi 

Milliyet Yayınları-İstanbul

1975

Nejat Saner

Atatürk Dönemi Ekonomi Politikası ve Türkiye'nin Ekonomik Gelişmesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi-Ankara

1982

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi-Ankara

Atatürk Dönemi Maliye Politikası

Tisa Matbaacılık-Ankara

1982

Cihan Duru-Kemal Turan-Abdurrahman Öngeoğlu

Atatürk Dönemi Muhalefet

Dilmen Kitabevi-İstanbul

1984

Nurşen Mazıcı

Atatürk Evleri Atatürk Müzeleri

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1970

Mehmet Önder

Atatürk Haftası Armağanı

Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı-Ankara

1974

Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı

Atatürk Haftası Armağanı

Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı-Ankara

1976

Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı

Atatürk Haftası Armağanı

Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı-Ankara

1978

Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı

Atatürk Haftası Armağanı

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1979

Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı

Atatürk Haftası Armağanı

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1980

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk Haftası Armağanı

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1981

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk Haftası Armağanı

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1983

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk Haftası Armağanı

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1984

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk Haftası Armağanı

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1985

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk Haftası Armağanı

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1986

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk Haftası Armağanı

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1987

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk Haftası Armağanı

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1988

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk Haftası Armağanı

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1989

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk Haftası Armağanı

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1992

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk Haftası Armağanı

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1993

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk Haftası Armağanı

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1994

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk Haftası Armağanı

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1995

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk Haftası Armağanı

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1996

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk Haftası Armağanı

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1997

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk Haftası Armağanı

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1998

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk Haftası Armağanı

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1999

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk Haftası Armağanı

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

2000

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk Haftası Armağanı

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

2001

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk Haftası Armağanı

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

2002

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk Haftası Armağanı

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

2003

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk Haftası Armağanı

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

2004

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler

Türkiye İşbankası Kültür Yayınları-Ankara

1981

Afet İnan

Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1959

Afet İnan

Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler

Türkiye İşbankası Kültür Yayınları-Ankara

1968

Afet İnan

Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler

Türkiye İşbankası Kültür Yayınları-Ankara

1981

Afet İnan

Atatürk İçin 

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

İsmail Habib Sevük

Atatürk İçin  

Cumhuriyet Matbaası-İstanbul

1939

İsmail Habib  

Atatürk İçin Bütün Şiirler

İnkılap ve Aka-İstanbul

1964

Derleyen:Baki Süha Ediboğlu-Faruk Çağlayan

Atatürk İçin Ölümünden Sonra Hatıralar ve Hayatındayken Yazılanlar

Cumhuriyet Matbaası-İstanbul

1939

İsmail Habib

Atatürk İçin Şiir Antolojisi

Yeditepe Yayınları-İstanbul

1953

Ahmet Köksal

Atatürk İçin Yazılmış Yazıların Bibliyografyası

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1958

Sami N.Özerdim

Atatürk ile  Yazışmalar-1

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Bilal N.Şimşir

Atatürk İlkeleri

İnkılap ve Aka-İstanbul

1981

Kani Sarıgöllü

Atatürk İlkeleri Işığında Uyarlamalar

Cumhuriyet Matbaası-İstanbul

1961

Nadir Nadi

Atatürk İlkeleri ve Bursa Nutku

Kalite Matbaası/Goloğlu Yayınları-İstanbul

1973

Mahmut Goloğlu

Atatürk İlkeleri ve Din

Resimli Posta Matbaası-Ankara

1965

Mir Hamza Kişioğlu

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Anadolu Üniversitesi-Eskişehir

1994

Ahmet Mumcu

Atatürk İlkeleri ve İnkılapları

Harp Akademileri Komutanlıpı-İstanbul

1993

Veli Yılmaz-Fikri Temizkan

Atatürk İlkeleri ve Türk İnkilap Tarihi İncelemesi

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

2004

Necdet Öztorun

Atatürk İlkelerine Bakışlar

Bayramaşık Yayınevi-İstanbul

1978

Yusuf Ziya İnan

Atatürk Kaynakçası-1

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1984

Hazırlayan:Leman Şenalp

Atatürk Kaynakçası-2

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1984

Hazırlayan:Leman Şenalp

Atatürk Kimdir? Kemalizm Nedir?

Matbaa-i Ebuzziya

1984

Tasvir Neşriyat

Atatürk Kitaplığı Belediye Yazmaları Cevdet Paşa Yazmaları ve Kur'an-ı  Kerimler Alfabetik Katalogu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1997

Nail Bayraktar

Atatürk Kitaplığı Fatma Aliye Hanım Evrakı Katalogu-1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1993

Mübeccel Kızıltan-Tülay Gençtürk

Atatürk Kitaplığı İstanbul Kitapları Katalogu-1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1994

Safiye Özkan-Ebru Akçemen

Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet Evrakı Katalogu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1994

Ayhan Gökalp-Ayhan Uçar

Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet Ferman-Berat ve Vakfiyeleri Alfabetik Katalogu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

2001

Hüseyin Türkmen

Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet Yazmaları Alfabetik Katalogu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1998

Nail Bayraktar

Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları Alfabetik Katalogu 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1993

Nail Bayraktar

Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları Alfabetik Katalogu 3

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

2001

Nail Bayraktar

Atatürk Kitaplığı Türkçe Yazma Divanlar Alfabetik Kataoluğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

2001

Nail Bayraktar

Atatürk Kitaplığına Yeni Bağışlanan Yazma Kitapların İndeks Katalogu-1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1991

Nail Bayraktar

Atatürk Kitaplığına Yeni Bağışlanan Yazma Kitapların İndeks Katalogu-2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1994

Nail Bayraktar

Atatürk Komutan,İnkılapçı ve Devlet Adamı Yönleriyle

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1988

Cihat Akçakayalıoğlu

Atatürk Konferansı

Deniz Harp Okulu Komutanlığı-İstanbul

1981

Deniz Harp Okulu Komutanlığı

Atatürk Konferansları-2 1964-1968

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1970

Türk Tarih Kurumu

Atatürk Konferansları-3 1969

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1970

Türk Tarih Kurumu

Atatürk Konferansları-4 1970

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1971

Türk Tarih Kurumu

Atatürk Konferansları-5 1971-1972

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1975

Türk Tarih Kurumu

Atatürk Konferansları-6 1973-1974

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1977

Türk Tarih Kurumu

Atatürk Konferansları-7 1975

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1980

Türk Tarih Kurumu

Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Cahit Külebi

Atatürk Kültür Devrimi

İnkılap ve Aka-İstanbul

1982

Cevdet Perin

Atatürk Nezdinde Bir Yıl Elçilik

Ahmet Halit Kitaphanesi-İstanbul

1935

Charles Sherrill

Atatürk Olmasaydı?

Kazancı Kitap-İstanbul

1994

Cemal Kutay

Atatürk Özel Arşivinden Seçmeler

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Kültür Bakanlığı

Atatürk Özel Arşivinden Seçmeler-2

Gelelkurmay Basımevi-Ankara

1992

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk Özel Arşivinden Seçmeler-3

Gelelkurmay Basımevi-Ankara

1994

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk Özel Arşivinden Seçmeler-4

Gelelkurmay Basımevi-Ankara

1996

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk Özel Sayısı

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1982

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı

Atatürk Özleyiş

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Ruşen Eşref Ünaydın

Atatürk Sınıf Arkadaşım

İnkılap ve Aka-İstanbul

1967

Ali Fuat Cebesoy

Atatürk Sivas'ta

Emek Matbaası-Sivas

1982

Emek Yayıncılık

Atatürk Siyasi ve Hususi Hayatı

Pınar Yayınevi-İstanbul

1963

Niyazi Ahmet Banoğlu

Atatürk Söylev (Nutuk)-1

Türk Dil Kurumu-Ankara

1965

Türk Dil Kurumu

Atatürk Söylev (Nutuk)-2

Türk Dil Kurumu-Ankara

1965

Türk Dil Kurumu

Atatürk Şiirler-Antoloji

Şiir Yayınları-İstanbul

1959

Hüseyin Karakan

Atatürk Şiirleri

Ankara Üniversitesi-Ankara

1973

Derleyen:Behçet Necatigil

Atatürk Şiirleri

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Ankara

1995

Hazırlayan:Mehmet Kaplan-Necat Birinci

Atatürk Tarih ve Dil Kurumları

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1954

Ruşen Eşref Ünaydın

Atatürk Türkiyesi'nin Türk Kadını

Kazancı Kitap-İstanbul

1996

Çetinkaya Apatay

Atatürk Üzerine 

Hil Yayınları-İstanbul

1983

Emre Kongar

Atatürk ve Anıtkabir

Ajans Türk Matbaacılık-İstanbul

1982

Necdet Evliyagil

Atatürk ve Anzaklar

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1985

Uluğ İğdemir

Atatürk ve Askerlik (Düşünce ve Uygulamaları)

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu/Atatürk Araştırma Merkezi-Ankara

1990

Suat İlhan

Atatürk ve Askerlik Sanatı

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1985

Hazırlayan:Nusret Baycan

Atatürk ve Atatürkçü Düşünce

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

2003

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk ve Barış

Türkiye İşbankası Kültür Yayınları-Ankara

1982

Türkiye İşbankası Kültür Yayınları

Atatürk ve Cumhuriyet

Türkiye İşbankası Kültür Yayınları-Ankara

1981

Anıl Çeçen

Atatürk ve Cumhuriyet

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1973

Türk Tarih Kurumu

Atatürk ve Çevresindekiler

Türkiye İşbankası Kültür Yayınları-Ankara

1995

Kemal Arıburnu

Atatürk ve Deniz

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

2001

Hazırlayan:Hüseyin Yıldırım

Atatürk ve Deniz Ticaretimiz

Grafik Sanatlar Matbaası-İstanbul

 

D.B.Deniz Nakliyatı T.A.Ş.

Atatürk ve Devrim

Türk Tarih Kurumu Basımevi-Ankara 

1973

Türk Tarih Kurumu

Atatürk ve Devrim Kuramları

Türkiye İşbankası Kültür Yayınları-Ankara

1981

Emre Kongar

Atatürk ve Devrimcilik

Çınar Matbaası-İstanbul

1969

Bülent Ecevit

Atatürk ve Devrimleri Bibliyografyası

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1957

Orhan Ulusoy-M.Muzaffer Gökman

Atatürk ve Devrimleri Tarihi Bibliyografyası-1

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1968

Muzafferr Gökman

Atatürk ve Devrimleri Tarihi Bibliyografyası-2

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1974

Muzafferr Gökman

Atatürk ve Devrimlerimiz

İş Bankası Kültür Yayınları-İstanbul

1973

Mustafa Baydar

Atatürk ve Donanma

Deniz Basımevi-İstanbul

1966

Raşit Metel

Atatürk ve Fatih'in Deniz Politikaları

Seyir Hidrografi Basımevi-İstanbul

1981

Afif Büyüktuğrul

Atatürk ve Gençlik

Selçuk Üniversitesi-Konya

1985

Halil Cin

Atatürk ve Gençlik

Türk Tarih Kurumu Basımevi-Ankara

1972

Türk Tarih Kurumu

Atatürk ve Halkçılık

Türkiye İşbankası Kültür Yayınları-Ankara

1984

Cahit Tanyol

Atatürk ve Harf Devrimi

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Ankara

1991

M.Şakir Ülkütaşır

Atatürk ve Hukuk

Tisa Matbaacılık-Ankara

1982

Anayasa Mahkemesi Yayınları

Atatürk ve İktisat

Türkiye İşbankası Kültür Yayınları-Ankara

1981

Yüksel Ülken

Atatürk ve Kitap

Milliyet Yayınları-İstanbul

1985

Yılmaz Vurkaç

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Şiirleri

Karınca Matbaacılık-izmir

 

Yaşar Aksoy

Atatürk ve Laiklik

Tekin Yayınevi-Ankara

1983

Özer Ozankaya

Atatürk ve Laiklik

Türkiye İşbankası Kültür Yayınları-Ankara

1981

Özer Ozankaya

Atatürk ve Milli Kültür

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Müjgan Cunbur

Atatürk ve Milli Tesanüt

Anıl Matbaası-İstanbul

1954

Ruşen Eşref Ünaydın

Atatürk ve Resim-Heykel

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları-Ankara

1973

Gültekin Elibal

Atatürk ve Sosyal İnkılabı

Seyir Hidrografi Basımevi-İstanbul

1981

Afif Büyüktuğrul

Atatürk ve Teşebbüs Hürriyeti

Mess Yayınları-Ankara

1981

Şükrü Er 

Atatürk ve Türk Denizcilği

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1975

Afif Büyüktuğrul

Atatürk ve Türk Dili

Ankara Üniversitesi Basımevi-Ankara

1963

Türk Dil Kurumu

Atatürk ve Türk Havacılığı

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1981

Genelkurmay Başkanlığı

Atatürk ve Türkiyede Çağdaşlaşma Atılımları

Hisarbank Kültür Yayınları-

1981

Sadi Irmak

Atatürk ve Türkiyesi

Er Ofset-Basın Yayın Genel Müdürlüğü-Ankara

1981

Necati Özkaner

Atatürk, Din ve Laiklik

Menteş Matbaası-İstanbul

1968

 

Atatürkçü Düşünce Sistemi

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

2002

Genelkurmay Başkanlığı

Atatürkçü Düşünce ve Yaklaşım Tarzı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

1982

Genelkurmay Başkanlığı

Atatürkçü Düşüncede Özellik Taşıyan Önemli Yaklaşımlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı-İstanbul

1988

Eyüp G.İsbir

Atatürkçü Görüş-Düşünce ve Yabancı Gözü ile  Atatürk

Kap Ambalaj Tic.Ltd.Şti.-Maslak

1996

Necati Çankaya

Atatürkçülüğün İlkeleri

Varlık Yayınları-İstanbul

1964

İhsan Akay

Atatürkçülük

Harp Akademileri Komutanlığı-İstanbul

1987

Harp Akademileri Komutanlığı

Atatürkçülük

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1982

Genelkurmay Başkanlığı

Atatürkçülük

Türkiye İşbankası Kültür Yayınları-Ankara

1974

Celal Erikan

Atatürkçülük

Olgaç Matbaası-Ankara

1981

Hamza Eroğlu

Atatürkçülük (Atatürk)

İstanbul  

1982

Hazırlayan:Cem-Ender Arslanoğlu

Atatürkçülük (Egemenlik Savaşımız)

İstanbul  

1982

Hazırlayan:Cem-Ender Arslanoğlu

Atatürkçülük (Hakkımız-Hukukumuz)

İstanbul  

1982

Hazırlayan:Cem-Ender Arslanoğlu

Atatürkçülük (Milli Kültürümüz)

İstanbul  

1982

Hazırlayan:Cem-Ender Arslanoğlu

Atatürkçülük (Tarihi Ünümüz)

İstanbul  

1982

Hazırlayan:Cem-Ender Arslanoğlu

Atatürkçülük (Temel İlkelerimiz)

İstanbul  

1982

Hazırlayan:Cem-Ender Arslanoğlu

Atatürkçülük Konferansları-1

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

2003

Genelkurmay Başkanlığı

Atatürkçülük 'Manifesto'su

Atatürkçülük Kültür Yayınları-İstanbul

1968

Arın Engin

Atatürkçülük Savaşımızda Ulusal Eğitim ve İslamda Atatürkçülük

Atatürkçülük Kültür Yayınları-İstanbul

 

Arın Engin

Atatürkçülük Üzerine Denemeler

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Ercümend Kuran

Atatürkçülük ve Moskofluk-Türklük Savaşları

İstanbul 

1953

Arın Engin

Atatürkçülük-1

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1983

Genelkurmay Başkanlığı

Atatürkçülük-3

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1983

Genelkurmay Başkanlığı

Atatürkçülükte Temel İlkeler

İnkılap ve Aka-İstanbul

1983

Ahmet Mumcu

Atatürkçünün El Kitabı

Türk Dil Kurumu-Ankara

1981

Sami N.Özerdim

Atatürk'e Aramağan

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Matbaası-İstanbul

1981

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Atatürk'e Saygı

Ankara Üniversitesi Basımevi-Ankara

1969

Türk Dil Kurumu

Atatürk I (Çizgi Roman)

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

2005

Orhan Dündar-Erhan Dündar

Atatürk II (Çizgi Roman)

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

2006

Orhan Dündar-Erhan Dündar

Atatürk'le İkibuçuk Yıl

Yky-İstanbul

1993

İzzettin Çalışlar

Atatürk'le Konuşmalar

Yeditepe Yayınları-İstanbul

1955

Hazırlayan:Mustafa Baydar

Atatürk'le Konuşmalar

Varlık Yayınları-İstanbul

1964

Hazırlayan:Mustafa Baydar

Atatürk'le Konuşmalar

Der Yayınları-İstanbul

1981

Ergün Sarı

Atatürk'le Üç Çay ve 1930'dan Sonra Türkiye

Tan Matbaası-İstanbul

1945

Ahmet Hamdi Başar

Atatürk's Legacy Vıews World-Famous Intellectuals

Neyir Matbaacılık-Ankara

2001

Özer Ozankaya

Atatürk'te Milli Devlet Anlayışı

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı-İstanbul

1981

Orhan Türkdoğan

Atatürk'ten 20 Anı

Türk Dil Kurumu-Ankara

1963

Mehmet Ali Ağakay

Atatürk'ten Anılar

Türkiye İşbankası Kültür Yayınları-Ankara

1995

Kazım Özalp-Teoman Özalp

Atatürk'ten Hatıralar

Sel Yayınları-İstanbul

1955

Celal Bayar

Atatürk'ten Hatıralar

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1950

Afet İnan

Atatürk'ten Hatıralar-1

Yky-İstanbul

1973

Hasan Rıza Soyak

Atatürk'ten Hatıralar-2

Yky-İstanbul

1973

Hasan Rıza Soyak

Atatürk'ten Mektuplar

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1981

Afet İnan

Atatürk'ten Özdeyişler

Uygarlık Yayınları-İstanbul

1981

İsmet Zeki Eyuboğlu

Atatürk'ü Anlamak

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

1998

Derleyen:Hüseyin Yıldırım

Atatürk'ü Anmak

Remzi Kitabevi-İstanbul

1981

Muammer Yüzbaşıoğlu

Atatürk'ü Özleyiş Hatıralar

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1957

Ruşen Eşref Ünaydın

Atatürk'ün 100. Doğum Yılını Kutlama Sempozyumu

Danıştay Başkanlığı-Ankara

1981

Danıştay Başkanlığı

Atatürk'ün 30ncu Ölüm Yıldönümü Anma Töreni

Harp Akademileri Komutanlığı-İstanbul

1968

Harp Akademileri Komutanlığı

Atatürk'ün Adana Seyahatleri

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti-Adana

1981

Taha Toros

Atatürk'ün Almanya Gezisi

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Mehmet Önder

Atatürk'ün Almanya ve Avusturya Gezileri

Türkiye İşbankası Kültür Yayınları-Ankara

1993

Mehmet Önder

Atatürk'ün Anafartalar Muhaberelerine Ait Hatıraları

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1943

Uluğ İğdemir

Atatürk'ün Anlattıkları

Sel Yayınları-İstanbul

1955

Falih Rıfkı Atay

Atatürk'ün Askerliğe Dair Eserleri

Doğuş Matbaası

1959

Türkiye İşbankası Kültür Yayınları

Atatürk'ün Başlıca Nutukları 1920-1938

Ülkü Matbaası-İstanbul

1942

Derleyen:Herbert Melzig

Atatürk'ün Bütün Eserleri, 5 Cilt (9,10,11,12,13)

Analiz Basım/Kaynak Yayınları-İstanbul

2004

Analiz Basım Yayın

Atatürk'ün Bütün Eserleri-1 (1903-1915)

Kaynak Yayınları-İstanbul

1998

Kaynak Yayınları

Atatürk'ün Bütün Eserleri-2 (1915-1919)

Kaynak Yayınları-İstanbul

1999

Kaynak Yayınları

Atatürk'ün Bütün Eserleri-3 (1919)

Kaynak Yayınları-İstanbul

2002

Kaynak Yayınları

Atatürk'ün Bütün Eserleri-4 (1919)

Kaynak Yayınları-İstanbul

2000

Kaynak Yayınları

Atatürk'ün Bütün Eserleri-5 (1919)

Kaynak Yayınları-İstanbul

2001

Kaynak Yayınları

Atatürk'ün Bütün Eserleri-6 (1919-1920)

Kaynak Yayınları-İstanbul

2001

Kaynak Yayınları

Atatürk'ün Bütün Eserleri-7 (1920)

Kaynak Yayınları-İstanbul

2002

Kaynak Yayınları

Atatürk'ün Bütün Eserleri-8 (1920)

Kaynak Yayınları-İstanbul

2002

Kaynak Yayınları

Atatürk'ün Çizdiği Portler

İnkılap ve Aka-İstanbul

1968

İsmail Hakkı Uluğ

Atatürk'ün Denizcilik, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Stratejisi ile  İlgili Görüşmeleri ve Uygulamaları ve Cumhuriyet Bahriyesi Nasıl Kuruldu 

Deniz Basımevi-İstanbul

 

Deniz Kuvvetleri

Atatürk'ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1991

Aptülahat Akşin

Atatürk'ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi

İnkılap ve Aka-İstanbul

1964

Aptülahat Akşin

Atatürk'ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi

İnkılap ve Aka-İstanbul

1966

Aptülahat Akşin

Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılında Türk Bilim Adamları Kataloğu (Mühendislik)-2

Tübitak Ofset Tesisleri-Ankara

1981

TÜBİTAK

Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılında Türk Bilim Adamları Kataloğu (Temel Bilimler)

Tübitak Ofset Tesisleri-Ankara

1981

TÜBİTAK

Atatürk'ün Düşünce Yapısı

Aydın Matbaacılık-Ankara

 

Gürbüz D.Tüfekçi

Atatürk'ün Düşünce Yapısı ve Türkiye-Seçilmiş Makaleler (Atatürk'ün Doğumunun 125'inci Yılı Armağanı)

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2006

Genelkurmay Başkanlığı

Atatürk'ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1982

Şeraffettin Turan

Atatürk'ün Ekonomi Görüşü

Kara Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

1982

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Atatürk'ün Evi

Park Grubu-

2003

Selanik Başkonsolosluğu

Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri

Yücel Ofset/Atatürk Araştırma Merkezi-Ankara

2005

Utkan Kocatürk

Atatürk'ün Hastalığı

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1959

Ruşen Eşref Ünaydın

Atatürk'ün Hatıra Defteri

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1972

Şükrü Tezer

Atatürk'ün Hatıra Defterlerine Yazdıkları

Edebiyat Yayınevi-Ankara

1971

Utkan Kocatürk

Atatürk'ün Hayatı (Fotoğraflarla)

Doğan Kardeşler Matbacılık-

1971

Doğan Kardeşler

Atatürk'ün Hayatı ve Başarıları

İstanbul Maarif Kitaphanesi Matbaası-İstanbul

1953

Macide Vildan Kunter

Atatürk'ün Hususiyetleri

Sel Yayınları-İstanbul

1955

Kılıç Ali

Atatürk'ün İzinde Bir Arpa Boyu

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1985

Bahriye Üçok

Atatürk'ün İzmit Basın Toplantısı

Burçak Yayınevi-İstanbul

1969

İsmail Arar

Atatürk'ün Jeopolitik ve Stratejik Görüşleri

Harp Akademileri Basımevi-İstanbul

1981

Harp Akademileri Komutanlığı-İstanbul

Atatürk'ün Konuşmaları ve Yurt Gezileri-1

Cem Ofset-İstanbul

1996

Derleyen:Necati Çankaya

Atatürk'ün Konuşmaları ve Yurt Gezileri-2

Cem Ofset-İstanbul

1996

Derleyen:Necati Çankaya

Atatürk'ün Metodolojisi ve Günümüz

Kervan Kitapçılık-İstanbul

1978

Celal Bayar

Atatürk'ün Milli Dış Politikası-1 (1919-1923)

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Atatürk'ün Milli Dış Politikası-2 (1919-1923)

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Atatürk'ün Milliyetçilik ve Devletçilik Anlayışı

Kültür ve Turizm Bakanlığı-İstanbul

1982

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Atatürk'ün Nişan ve Madalyaları

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1986

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk'ün Not Defterleri-ı  (Hareket Ordusu Kurmay Başkanı Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal'in Not Defteri ile  Hareket Ordusu Karargâhı Kayıt Defteri)

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2004

Genelkurmay Başkanlığı

Atatürk'ün Not Defterleri-ı I (Harp Akademisi Öğrencisi Mustafa Kemal'in Not Defteri)

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2004

Genelkurmay Başkanlığı

Atatürk'ün Not Defterleri-ı II (Mustafa Kemali'in İkinci Viyana Kuşatması Öncesi Rus Seferi, İkinci Viyana Kuşatması ve 1768-1774 Rus Seferi Hakkında Tuttuğu Notlar)

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2005

Genelkurmay Başkanlığı

Atatürk'ün Not Defterleri-ı V (Mustafa Kemal'in 1897 Türk-Yunan Savaşı ile  İlgili Tuttuğu Notlar)

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2005

Genelkurmay Başkanlığı

Atatürk'ün Not Defterleri-V (Mustafa Kemal'in 1870-1871 Alman-Fransız Savaşı Konusunda Tuttuğu Notlar ile  1905-1908 Yılları Arasında Tuttuğu Günlük Notları)

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2005

Genelkurmay Başkanlığı

Atatürk'ün Not Defterleri-VI (Mustafa Kemal'in İstihkâm ve Topçuluk, Stratejik Taarruz ve Stratejik Savunma ile  Subaylar İçin Yazılmış Olan Hizmeti Seferiye Talimnamesine Ait Tuttuğu Notlar)

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2005

Genelkurmay Başkanlığı

Atatürk'ün Nöbet Defteri (1931-1938)

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1955

Toparlayan:Özel Şahingiray

Atatürk'ün Nükteleri-Fıkraları-Hatıraları

Kültür Kitabevi-İstanbul

1963

Hilmi Yücebaş

Atatürk'ün Okuduğu Dönemde Askeri Okullar Rüştiye-İdadi-Harbiye (1892-1902)

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1991

Yusuf Çam

Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar

Türkiye İşbankası Kültür Yayınları-Ankara

1985

Derleyen:Gürbüz D.Tüfekçi

Atatürk'ün Ordu, Askerlik, Harp ve Sulh Hakkında Düşünceleri ve Genç Subaylara Öğütleri

Harp Akademileri Komutanlığı-İstanbul

1993

Veli Yılmaz-Mehmet Uysal

Atatürk'ün Ölmez Sözleri

Çığır Kitabevi-İstanbul

1938

Çığır Kitabevi

Atatürk'ün Özdeyişleri

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1975

Türk Tarih Kurumu

Atatürk'ün Özel Kütüphanesi'nin Kataloğu

Başbakanlık Basımevi-Ankara

1973

Milli Kütüphane

Atatürk'ün Resmi Yayınlara Girmemiş Söylev Demeç Yazışma ve Söyleşileri

Analiz Basım Yayın-İstanbul

1980

Sadi Borak

Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı ve Kurtuluş Savaşı'nın Başlatılmasına Dair Belgeler

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1999

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı

Atatürk'ün Silahlı Kuvvetlerle İlgili Söylev, Demeç, Tamim ve Telgrafları

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

1973

Derleyen:Raşit Metel

Atatürk'ün Sofrası

Kervan Kitapçılık-İstanbul

1975

İsmet Bozdağ

Atatürk'ün Son Günleri

Sel Yayınları-İstanbul

1955

Kılıç Ali

Atatürk'ün Soykütüğü Üzerine Bir Çalışma

Kültür Bakanlığı-Ankara

1994

Burhan Göksel

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri-1 (1919-1938)

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayımları-İstanbul

1945

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü 

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri-2 (1906-1938)

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1952

 

Atatürk'ün Söylevleri

Türk Dil Kurumu-Ankara

1968

Behçet Kemal Çağlar

Atatürk'ün Şapka Devriminde Kastamonu ve İnebolu Gezileri

Tisa Matbaacılık-Ankara

1975

Mustafa Selim İmece

Atatürk'ün Şapka Devriminde Kastamonu ve İnebolu Seyahatleri 1925

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1959

Derleyen:Mustafa Selim İmece

Atatürk'ün Şimdiye Kadar Yayınlanmamış Anıları

Alkan Matbaası-Ankara

1967

Ziya Oranlı

Atatürk'ün T.B.M.M. Açık ve Gizli Oturumlarındaki Konuşmaları

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Kazım Öztürk

Atatürk'ün Temel Görüşleri

Gerçek Yayınevi-İstanbul

1978

Fethi Naci

Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Konuşmaları ve Nedenleri-1

Deniz Basımevi-İstanbul

1983

Derleyen:Raşit Metel

Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Konuşmaları ve Nedenleri-2

Deniz Basımevi-İstanbul

1983

Derleyen:Raşit Metel

Atatürk'ün Uşağı İdim

Hürriyet Yayınları-İstanbul

1973

Cemal Granda

Atatürk'ün Vasiyeti

Bahar Matbaası-İstanbul

1968

Mahzar Leventoğlu

Atatürk'ün Veciz Sözleri

Kara Kuvvetleri Komutanlığı-

2002

Kara Kuvvetleri

Atatürk'ün Yaşamı-1 (1881-1918)

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1980

Uluğ İğdemir

Atatürk'ün Yurt Gezileri

Türkiye İşbankası Kültür Yayınları-Ankara

1975

Mehmet Önder

Ateş Etmek (Tarihte Fırlatma Teknolojileri)

Mas Matbaacılık/İkitap Yayınevi-İstanbul

2003

Alfred W. Crosby/Aybek Görey

Atlantik Muhaberesi

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1948

Çeviren:Adnan Aykut

Atlantik'te Olup Bitenler

Deniz Basımevi-İstanbul

2006

Çetinkaya Aptay

Atlaslar Atlası

Yapı Kredi Yayınları-İstanbul

1993

Hülya Tezcan

Atlaslı Büyük Uygarlık Ansikolpedisi-1

 

1986

İletişim Yayınları

Atlaslı Büyük Uygarlık Ansikolpedisi-2

 

1986

İletişim Yayınları

Atlaslı Büyük Uygarlık Ansikolpedisi-4

 

1986

İletişim Yayınları

Atlaslı Büyük Uygarlık Ansikolpedisi-5

 

1986

İletişim Yayınları

Atlaslı Büyük Uygarlık Ansikolpedisi-6

 

1986

İletişim Yayınları

Atlaslı Büyük Uygarlık Ansikolpedisi-9

 

1986

İletişim Yayınları

Avrupa Osmanlı Mimari Eserleri-1

İstanbul Fetih Cemiyeti-İstanbul

1981

Ekrem Hakkı Ayverdi

Avrupa Resminde Gerçek Duygusu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları-İstanbul

1955

M.Ş.İpşiroğlu-S.Eyüboğlu

Avrupa Siyasi Tarihi

Ankara Hukuk Fakültesi-Ankara

1933

Yusuf Akçuraoğlu

Avrupa ve Deniz

Afa Yayıncılık-İstanbul

1993

Michel Mollat Du Jourdin-Çeviren:A.Muhittin Kargın

Avrupa ve Fransız İhtilali-1 Siyasi Ahlak ve Gelenekler-2

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1949

Albert Sorel

Avrupa ve Fransız İhtilali-2 Krallığın Sükutu-1

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1949

Albert Sorel

Avrupa'da Osmanlı Mimari Eserleri-2 Yugoslavya

İstanbul Fetih Cemiyeti-İstanbul

1981

Ekrem Hakkı Ayverdi

Avrupa'da Osmanlı Tesisleri

Ötüken Yayınevi-İstanbul

1975

Paul Coles-Tercüme: Vecdi Bürün

Avrupa'da Tahsilde Bulunan Deniz Subaylarının Raporları

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1944

Mithat Üler

Avrupa'da Tahsilde Bulunan Deniz Subaylarının Raporları

Deniz Basımevi-İstanbul

1947

Hikmet Dağada

Avrupa'daki Türkiye-1

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1990

Sir Charles Eliot-Çevirenler:Adnan Sınar-Şevket Serdar Türet

Avrupa'daki Türkiye-2

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1990

Sir Charles Eliot-Çevirenler:Adnan Sınar-Şevket Serdar Türet

Avrupanın İskan Tarihi

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1950

Şevket Aziz Kansu

Avrupa'ya Tetkik İçin Gönderilen Dz.Zabitlerinin Raporları-3

Deniz Matbaası-İstanbul

1929

Kaymakam Münir

Avrupa'ya Tetkik İçin Gönderilen Dz.Zabitlerinin Raporları-6

Deniz Matbaası-İstanbul

1930

Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı

Avrupa'ya Tetkik İçin Gönderilen Dz.Zabitlerinin Raporları-7

Deniz Matbaası-İstanbul

1931

Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı

Avrupa'ya Tetkik İçin Gönderilen Dz.Zabitlerinin Raporları-8

Deniz Matbaası-İstanbul

1932

Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı

Ayasofya

Maarif Matbaası-İstanbul

1943

Ali Sami Boyar

Ayasofya Müzesi Yıllığı

Ayasofya Müzesi Yayınları-İstanbul

1965

Ayasofya Müzesi

Ayasofya Müzesi Yıllığı

Ayasofya Müzesi Yayınları-İstanbul

1959

Ayasofya Müzesi

Ayasofya Müzesi Yıllığı

Ayasofya Müzesi Yayınları-İstanbul

1960

Ayasofya Müzesi

Aydın Vilayetine Mensub Meşeyih, Ulema, Şuara,Müverrihin ve Etibbanın Teracim-i Ahvali

Akademi Kitabevi-izmir

1994

Bursalı Mehmed Tahir Bin Rifat

Ayın Tarihi İndeksi-1-12

İçişleri Bakanlığı-Ankara

1936

Matbuat Umum Müdürlüğü

Ayın Tarihi İndeksi-13-24

İçişleri Bakanlığı-Ankara

1937

Matbuat Umum Müdürlüğü

Ayın Tarihi İndeksi-25-36

İçişleri Bakanlığı-Ankara

1938

İçişleri Bakanlığı

Ayın Tarihi İndeksi-32-88

İçişleri Bakanlığı-Ankara

1939

İçişleri Bakanlığı

Ayın Tarihi-3

Matbuat Umum Müdürlüğü-Ankara

1934

Matbuat Umum Müdürlüğü

Ayın Tarihi-5

Matbuat Umum Müdürlüğü-Ankara

1934

Matbuat Umum Müdürlüğü

Ayın Tarihi-12

Matbuat Umum Müdürlüğü-Ankara

1934

Matbuat Umum Müdürlüğü

Ayın Tarihi-13

Matbuat Umum Müdürlüğü-Ankara

1935

Matbuat Umum Müdürlüğü

Ayın Tarihi-14

Matbuat Umum Müdürlüğü-Ankara

1935

Matbuat Umum Müdürlüğü

Ayın Tarihi-45

Matbuat Umum Müdürlüğü-Ankara

1937

Matbuat Umum Müdürlüğü

Ayın Tarihi-50

Matbuat Umum Müdürlüğü-Ankara

1938

Matbuat Umum Müdürlüğü

Ayın Tarihi-51

Matbuat Umum Müdürlüğü-Ankara

1938

Matbuat Umum Müdürlüğü

Ayın Tarihi-52

Matbuat Umum Müdürlüğü-Ankara

1938

Matbuat Umum Müdürlüğü

Ayın Tarihi-53

Matbuat Umum Müdürlüğü-Ankara

1938

Matbuat Umum Müdürlüğü

Ayın Tarihi-54

Matbuat Umum Müdürlüğü-Ankara

1938

Matbuat Umum Müdürlüğü

Ayın Tarihi-60

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1938

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-72

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1939

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-73

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1939

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-74

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1940

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-75

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1940

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-76

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1940

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-77

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1940

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-78

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1940

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-79

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1940

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-80

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1940

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-81

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1940

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-82

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1940

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-83

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1940

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-84

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1940

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-85

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1940

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-86

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1941

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-87

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1941

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-88

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1941

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-89

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1941

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-90

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1941

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-91

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1941

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-92

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1941

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-93

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1941

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-94

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1941

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-95

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1941

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-96

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1941

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-97

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1941

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-98

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1942

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-99

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1942

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-100

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1942

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-101

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1942

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-102

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1942

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-103

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1942

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-104

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1942

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-105

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1942

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-106

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1942

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-107

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1942

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-108

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1942

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-109

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1942

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-110

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1943

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-111

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1943

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-112

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1943

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-113

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1943

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-114

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1943

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-115

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1943

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-116

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1943

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-117

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1943

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-118

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1943

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-119

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1943

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-120

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1943

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-121

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1943

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-122

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1944

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-123

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1944

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-124

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1944

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-126

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1944

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-127

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1943

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-128

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1944

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-129

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1944

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-130

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1944

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-131

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1944

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-132

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1944

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-133

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1944

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-134

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1945

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-135

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1945

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-136

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1945

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-137

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1945

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-138

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1945

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-139

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1945

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-140

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1945

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-141

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1945

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-142

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1945

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-143

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1945

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-144

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1945

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-145

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1945

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-146

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1945

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-147

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1946

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-148

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1946

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-149

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1946

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-150

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1946

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-151

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1946

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-152

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1946

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-153

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1946

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-154

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1946

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-155

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1946

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-156

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1946

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-173

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1948

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-174

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1948

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-175

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1948

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-182

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1949

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-184

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1949

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-185

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1949

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-186

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1949

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-187

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1949

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-188

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1949

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-189

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1949

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-190

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1949

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-191

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1949

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-192

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1949

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-193

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1949

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-194

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1950

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-195

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1950

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-1980-1

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1980

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-1980-2

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1980

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-1983-1

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1983

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-1983-2

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1983

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-1983-3

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1983

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-1984-1

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1983

Basın Genel Müdürlüğü

Ayın Tarihi-1984-2

Basın Genel Müdürlüğü-Ankara

1983

Basın Genel Müdürlüğü

Aylık Ansiklopedi 27 S.-3.C.

İskit Yayını-

1947

 Selver İskit

Aylık Ansiklopedi 28 S.-3.C.

İskit Yayını-

1947

 Selver İskit

Aylık Ansiklopedi 29 S.-3.C.

İskit Yayını-

1947

 Selver İskit

Aylık Ansiklopedi 33 S.-3.C.

İskit Yayını-

1947

 Selver İskit

Aylık Ansiklopedi 34 S.-3.C.

İskit Yayını-

1947

 Selver İskit

Aylık Ansiklopedi 36 S.-3.C.

İskit Yayını-

1947

 Selver İskit

Aylık Ansiklopedi-1

İskit Yayını-İstanbul

1945

Server İskit

Aylık Ansiklopedi-2

İskit Yayını-İstanbul

1946

Server İskit

Aylık Ansiklopedi-3

İskit Yayını-İstanbul

1947

Server İskit

Aylık Ansiklopedi-4

İskit Yayını-İstanbul

1948

Server İskit

Aylık Ansiklopedi-5

İskit Yayını-İstanbul

1949

Server İskit

Ayvazovski Türkiyede

İnkilap ve Aka Kitapevleri-İstanbul

1983

Pars Tuğlacı

Azadlı Sinan

İstanbul Fetih Cemiyeti-İstanbul

1953

İbrahim Hakkı Konyalı

Azimi Tarihi

Türk Tarih Kurumu Basımevi / Ankara

1988

Ali Sevim

Aziz İstanbul

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1988

Yahya Kemal

Babam Abdülhamid

Güven Yayınevi-İstanbul

1960

Ayşe Osmanoğlu

Bağdat Demiryolu Savaşı 

Milliyet Yayınları-İstanbul

1972

Edward Mead Earle

Bahriye Kur'a Neferi

Kültür Yayınları-İstanbul

2005

Süleyman Nutku

Bahriye Mektebimiz

Deniz Kuvvetleri Basımevi-Ankara

1973

Fahri Çoker

Bahriye Mensucat Fabrikası  

Deniz Basımevi-İstanbul

 

Deniz Kuvvetleri

Bahriye Nazırı Hasan Rami Paşa Hatıralar-1

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1997

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Bahriye Ressamı Hüsnü Tengüz'ün Hatıraları

Deniz Basımevi-İstanbul

2005

Çeviren:Müge Kılıçkaya

Bahriye Ressamı Hüsnü Tengüz'ün Hatıraları

Kültür Yayınları-İstanbul

2005

Hazırlayan:Müge Kılıçkaya

Bahriye'de Yapılan Islahat Hareketleri ve Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu (1789-1867)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-İstanbul

1985

Ali İhsan Gencer

Bahriyemizde Personel Kıyafetinin Geçirdiği Aşamalar 

Deniz Basımevi-İstanbul

1972

Fahri Çoker

Bahriyemizin Tarihinden Filasalar

Deniz Kuvvetelri Komutanlığı-İstanbul

1994

Derleyen:Safvet

Bahriyemizin Yakın Tarihinden Kesitler

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

1994

Fahri Çoker

Bahriye'nin Haliç Serüveni

Deniz Basımevi-İstanbul

2005

Hazırlayan: Rasim Ünlü

Bahriyenin İkmal Desteği  

Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı-İstanbul

1959

Deniz Kuvvetleri

Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ve Hacim Muhittin Çarıklı'nın Kuvayı Mlliye Hatıraları (1919-1920)

Ankara Üniversitesi Matbaası-Ankara

1967

Türk İnkilap Tarihi Enstitüsü 

Balkan Harbi

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1979

Genelkurmay Başkanlığı

Balkan Harbi

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1979

Mahmud Muhtar

Balkan Harbi (1912-1913)  2. Ordunun Harekatı, Edirne Kalesinin Muhasarası ve Kaleye Hücum) C:1

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1979

Genelkurmay Başkanlığı

Balkan Harbi (1912-1913) (Harbin Sebepleri, Askeri Hazırlıklar ve Osmanlı Devletinin Harbe Girişi) (I nci Cilt)

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1970

Genelkurmay Başkanlığı

Balkan Harbi (1912-1913) (Harbin Sebepleri, Askeri Hazırlıklar ve Osmanlı Devletinin Harbe Girişi)(I nci Cilt)

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1970

Genelkurmay Başkanlığı

Balkan Harbi Deniz Cephesi

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1946

Albay Mithat Işın

Balkan Harbi Garp Ordusu Karadağ Cephesi( III ncü Cilt, 3 ncü Kısım)

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1984

Genelkurmay Başkanlığı

Balkan Harbi Kronaolojisi

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1999

Genelkurmay Başkanlığı

Balkan Harbi Tarihi

Sander Yayınları-İstanbul

1975

Aram Andonyan

Balkan Harbi Tarihi-7 Osmanlı Deniz Harekatı (1912-1913)

Genelkurmay Başkanlığı Harp Dairesi Başkanlığı-Ankara

1965

Genelkurmay Başkanlığı 

Balkan Harbi-2-3

Genelkurmay Askeri Tarih ve Strateji Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1980

 

Balkan Harbi-3-2

Genelkurmay Askeri Tarih ve Strateji Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1981

 

Balkan Harbinde Günümüze Bakış

Harp Akademileri Basımevi-İstanbul

1995

Harp Akademileri Komutanlığı 

Balkan Harbinde Hamidiye Kruvazörünün Akın Harekatı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

1952

Tevfik İnci

Balkan Harbinde Kadınlarımızın Konuşmaları

Milli Eğitim Bakanlığı-Ankara

1993

Şefika Kurnaz

Balkan Harbinde Türk Filosu

Deniz Harp Akademisi Neşriyatı-İstanbul 

1932

Ali Haydar Emir

Balkan Savaşı Deniz Harekatı Üzerine Gerçekler (1912-1913)

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1980

Afif Büyüktuğrul

Balkan Savaşı'na Katılan Komutanların Yaşam Öyküleri

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

2004

Genelkurmay Başkanlığı

Balkan Savaşı'nda Çatalca ve Sağ Kanat Ordularının Harekatı (Savaşın Siyasi ve Psikolojik İncelemeleri), Cilt: I;II,III (Birarada)

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2006

Mahmut Beliğ Uzdil

Balkan Savaşı'nda Mürettep 1 nci (Birinci) Kolordunun Harekatı

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2006

Mahmut Beliğ Uzdil

Balkan Savaşı'nda Şarköy Çıkması ve Bolayır Muharebeleri

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2006

Hüsnü Ersü

Balkan Savaşları

Arba Yayınları-İstanbul

1995

Leon Troçki

Balkan ve Girit Harbi

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1945

Naci Aşkın

Balkanlar Harbinde Osmanlı Donanmasının Deniz Muhabereleri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1981

 

Balkanlar Harbinde Osmanlı Donanmasının Deniz Muhabereleri  

Deniz Matbaası-İstanbul

1981

 

Balkanlarda Tedhiş ve Gerilla 

Belge Yayınları-İstanbul

1976

Bekir Fikri

Balkanların Dünü-Bugünü-Yarını

Harp Akademileri Komutanlığı-İstanbul

1993

Harp Akademileri Komutanlığı

Bararos Hayrettin

Genelkurmay Başkanlığı-İstanbul

1937

Ekrem Reşit

Barbaros

Seyhan Matbaası-İstanbul

1948

 

Barbaros Barbaros Hayrettin Paşa

Milli Eğitim Bakanlığı-İstanbul

1996

Orhan-Erhan Dündar

Barbaros Cezayir Sultanı

Milli Eğitim Bakanlığı-İstanbul

1996

Orhan-Erhan Dündar

Barbaros Deryalar Aslanı

Milli Eğitim Bakanlığı-İstanbul

1995

Orhan-Erhan Dündar

Barbaros Destanı

Kenan Matbaası

1943

Methi Bayar

Barbaros Hayrettin

Sander Yayınları-İstanbul

1970

Ernle Bradford

Barbaros Hayrettin Geliyor

İnkilap ve Aka-İstanbul

1974

Feridun Fazıl Tülbentçi

Barbaros Hayrettin Paşa

Sert Matbaası-İstanbul

1935

Fevzi Kurtoğlu

Barbaros Hayrettin Paşanın Hatıraları-1

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1979

Ertuğrul Düzdağ

Barbaros Hayrettin Paşanın Hatıraları-2

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1979

Ertuğrul Düzdağ

Barbaros Kardeşler

Doğan Yayın Holding Basımevi-İstanbul

1995

Jean-Louis Belachemi, Çeviren: Nihan Önol

Barbaros Kardeşler Fırtınanın Oğulları

Melisa Matbaası/Epsilon Yayıncılık-İstanbul

2006

Jean-Louıs Belachemı/Nihal Önol

Barut ve Patlayıcı Maddeler

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1946

İzzet Güdül

Barut, Top, Tüfek (Osmanlı İmparatorluğu'nun Askeri Gücü ve Silah Sanayisi)

Mas Matbaacılık/Kitap Evi-İstanbul

2006

Gabor Ağoston/Tanju Akad

Basın Tarihimizde 

Yeni Doğuş Matbaası-İstanbul

1960

 Münür Süleyman Çapanoğlu

Basın Toplantısı

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1972

Genelkurmay Başkanlığı

Basit Tabiye Meselesi ve Hal Tazrları

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1940

Mithat Işın

Başanakanlık Arşiv Kılavuzu

Enderun Kitabevi-İstanbul

1979

Atilla Çetin

Başbakan Bülent Ulusu'nun Konuşma Demeç ve Mesajları

Başbakanlık Basımevi-Ankara

1983

Başbakanlık

Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki Belge Türleri, Padişah El Yazıları ve Belge Restorasyonu

Seçil Ofset-İstanbul

1997

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

Başımıza Gelenler

Adak Yayınları-İstanbul

1990

Mehmed Arif Bey

Başımıza Gelenler-1

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1979

Mehmet Arif

Başımıza Gelenler-2

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1979

Mehmet Arif

Başımıza Gelenler-3

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1979

Mehmet Arif

Başkomutan Meydan Muhaberesi

Kastaş Yayınları-İstanbul

1986

İbrahim Artuç

Başlangıçtan Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi-1

Tiglat Yayınları-

1980

Günsel Renda-Turan Erol

Başlangıçtan Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi-2

Tiglat Yayınları-

1981

Günsel Renda-Turan Erol

Başlangıçtan Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi-3

Tiglat Yayınları-

1982

Günsel Renda-Turan Erol

Batarya ile  Ateş

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Süleyman Nazif

Batı Anadolu Uygarlığı

İstanbul

1980

İlhan Akşit

Batı Avrupa Harbi Kısım-1

E.U.Rs.Yayımları-Ankara

1955

Abdurrahman Ergeç

Batı Avrupa Harbi Kısım-2

E.U.Rs.Yayımları-Ankara

1955

Abdurrahman Ergeç

Batı Avrupa Tarihi

E.U.Rs.Yayımları-Ankara

1955

Çeviren:Abdurrahman Ergeç

Batı Gözü ile  Türk Tarihi

Halk Basımevi / İstanbul 

1975

Razi Maner

Batı Trakya

Akın Yayınları-İstanbul

1971

Ahmet Aydınlı

Batılı Gözüyle Balkanlarda Türk Şehirler ve Eserleri

Türk Tarih Kurumu Basımevi-Ankara

1986

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Türk Tarih Kurumu

Bayezit Hamamı Meselesi

Türkiye Basımevi-İstanbul

1957

Emin Ali Çavlı

Baypars Tarihi

Maarif Matbaası /İstanbul

1941

M. Şerefüddin Yaltkaya

Bayrağımız Atamız Yurdumuz

Mim Yayınları-İstanbul

1966

İlhan Özberk-Orhan Özbek

Bayraklaşan Atatürk

Varlık Yayınları-İstanbul

1974

Derleyen:Sami N.Özerdim

İstiklal Harbi'nin Baytarı Tarihine Methel Merkez ve Umumi Cephe

Askeri Matbaa-İstanbul

1933

Ahmet

Bazı Tipik Gemi Kurtarma Ameliyeleri Hakkında Notlar (1939-1944)

Deniz Kuvveteleri Komutanlığı Eğitim Şubesi-Ankara

1951

Deniz Kuvveteleri Komutanlığı

Bedevi Lavrens Arap Türk

Arba Yayınları-İstanbul

1993

Orhan Koloğlu

Belçika Temsilcilği vesikalarına Göre Milli Mücadele

Dergah Yayınları-İstanbul

1982

Zeynep Kerman

Belge ve Fotoğraflarla Bulgar Mezalimi

Trakya Üniversitesi-Ankara

1990

İlker Alp

Belgeler-2c.-3-4s.

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1993

Türk Tarih Kurumu

Belgelerle Atatürk

Milli Savunma Bakanlığı-Ankara

1999

Milli Savunma Bakanlığı

Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk ve Türk-Bulgar İlişkileri (1913-1938)

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü-Ankara

2002

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

Belgelerle Osmanlı Tarihi (4 Cilt) (2 Tk.)

Kaya Ofset/Osmanlı Yayınevi, Fatih Yayınları-İstanbul

1999

Ömer Faruk Yılmaz

Belgelerle Türkiye Cumhuriyetinin Temelleri

Tezel Ofset ve Matbaacılık-Lefkoşa

1985

Reha Parla

Bellapaıs'e Giden Yol

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1988

Pıerre Oberlıng-Çeviren:Mehmet Erdoğan

Belleten

Türk Dil Kurumu-Ankara

1957

Türk Tarih Kurumu

Belleten

Türk Dil Kurumu-Ankara

1958

Türk Tarih Kurumu

Belleten

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1959

Türk Tarih Kurumu

Belleten-1-3

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1945

Türk Tarih Kurumu

Belleten-2

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1937

Türk Tarih Kurumu

Belleten-3

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1939

Türk Tarih Kurumu

Belleten-4

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1937

Türk Tarih Kurumu

Belleten-5

Türk Dil Kurumu-Ankara

1945

Türk Tarih Kurumu

Belleten-6

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1938

Türk Tarih Kurumu

Belleten-7-8

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1938

Türk Tarih Kurumu

Belleten-9

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1939

Türk Tarih Kurumu

Belleten-11-12

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1939

Türk Tarih Kurumu

Belleten-13

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1940

Türk Tarih Kurumu

Belleten-13-14-15

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1942

Türk Tarih Kurumu

Belleten-14-15

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1940

Türk Tarih Kurumu

Belleten-16

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1940

Türk Tarih Kurumu

Belleten-16-17

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1942

Türk Tarih Kurumu

Belleten-17-18

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1941

Türk Tarih Kurumu

Belleten-18-20

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1943

Türk Tarih Kurumu

Belleten-19

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1941

Türk Tarih Kurumu

Belleten-20

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1941

Türk Tarih Kurumu

Belleten-21-22

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1942

Türk Tarih Kurumu

Belleten-216

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1992

Türk Tarih Kurumu

Belleten-23-24

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1942

Türk Tarih Kurumu

Belleten-25

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1943

Türk Tarih Kurumu

Belleten-26

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1943

Türk Tarih Kurumu

Belleten-27

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1943

Türk Tarih Kurumu

Belleten-28

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1943

Türk Tarih Kurumu

Belleten-29

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1944

Türk Tarih Kurumu

Belleten-29-30-31-32

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1944

Türk Tarih Kurumu

Belleten-30

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1944

Türk Tarih Kurumu

Belleten-31

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1944

Türk Tarih Kurumu

Belleten-32

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1944

Türk Tarih Kurumu

Belleten-33

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1945

Türk Tarih Kurumu

Belleten-34

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1945

Türk Tarih Kurumu

Belleten-35

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1945

Türk Tarih Kurumu

Belleten-36

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1945

Türk Tarih Kurumu

Belleten-37

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1946

Türk Tarih Kurumu

Belleten-38

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1946

Türk Tarih Kurumu

Belleten-39

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1946

Türk Tarih Kurumu

Belleten-40

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1946

Türk Tarih Kurumu

Belleten-41

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1947

Türk Tarih Kurumu

Belleten-42

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1947

Türk Tarih Kurumu

Belleten-43

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1947

Türk Tarih Kurumu

Belleten-44

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1947

Türk Tarih Kurumu

Belleten-45

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1948

Türk Tarih Kurumu

Belleten-46

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1948

Türk Tarih Kurumu

Belleten-47

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1948

Türk Tarih Kurumu

Belleten-48

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1948

Türk Tarih Kurumu

Belleten-49

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1949

Türk Tarih Kurumu

Belleten-50

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1949

Türk Tarih Kurumu

Belleten-51

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1949

Türk Tarih Kurumu

Belleten-52

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1949

Türk Tarih Kurumu

Belleten-53

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1950

Türk Tarih Kurumu

Belleten-54

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1950

Türk Tarih Kurumu

Belleten-55

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1950

Türk Tarih Kurumu

Belleten-56

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1950

Türk Tarih Kurumu

Belleten-57

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1951

Türk Tarih Kurumu

Belleten-58

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1951

Türk Tarih Kurumu

Belleten-59

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1951

Türk Tarih Kurumu

Belleten-60

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1951

Türk Tarih Kurumu

Belleten-61

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1952

Türk Tarih Kurumu

Belleten-62

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1952

Türk Tarih Kurumu

Belleten-65

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1953

Türk Tarih Kurumu

Belleten-69

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1954

Türk Tarih Kurumu

Belleten-73

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1955

Türk Tarih Kurumu

Belleten-77-80

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1956

Türk Tarih Kurumu

Belleten-85

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1958

Türk Tarih Kurumu

Belleten-93

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1960

Türk Tarih Kurumu

Belleten-93

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1960

Türk Tarih Kurumu

Belleten-94

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1960

Türk Tarih Kurumu

Belleten-97

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1961

Türk Tarih Kurumu

Belleten-97-100

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1961

Türk Tarih Kurumu

Belleten-101

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1962

Türk Tarih Kurumu

Belleten-102

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1962

Türk Tarih Kurumu

Belleten-103

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1962

Türk Tarih Kurumu

Belleten-104

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1962

Türk Tarih Kurumu

Belleten-178

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1981

Türk Tarih Kurumu

Belleten-185-188

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1984

Türk Tarih Kurumu

Belleten-188

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1984

Türk Tarih Kurumu

Belleten-189-190

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1985

Türk Tarih Kurumu

Bellini'ler

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1951

Nurullah Berk

Ben Bir Türk Zabitiyim

Denizler Kitabevi-İstanbul

2004

Mustafa Ertuğrul

Ben Bir Türk Zabitiyim (Batıktan Çıkan Kahraman Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul)

Denizler Kitapevi-İstanbul

2004

Mustafa Aydemir

Ben de Yazdım Milli Mücadeleye Gidiş-1

Sabah-İstanbul

1997

Celal Bayar

Ben de Yazdım Milli Mücadeleye Gidiş-2

Sabah-İstanbul

1997

Celal Bayar

Ben de Yazdım Milli Mücadeleye Gidiş-3

Sabah-İstanbul

1997

Celal Bayar

Ben de Yazdım Milli Mücadeleye Gidiş-4

Sabah-İstanbul

1997

Celal Bayar

Ben de Yazdım Milli Mücadeleye Gidiş-5

Sabah-İstanbul

1997

Celal Bayar

Ben de Yazdım Milli Mücadeleye Gidiş-6

Sabah-İstanbul

1997

Celal Bayar

Ben de Yazdım Milli Mücadeleye Gidiş-7

Sabah-İstanbul

1997

Celal Bayar

Ben de Yazdım Milli Mücadeleye Gidiş-8

Sabah-İstanbul

1997

Celal Bayar

Ben de Yazdım-1

Baha Matbaası-İstanbul

1967

Celal Bayar

Ben de Yazdım-2

Baha Matbaası-İstanbul

1966

Celal Bayar

Ben de Yazdım-3

Baha Matbaası-İstanbul

1966

Celal Bayar

Ben de Yazdım-4

Baha Matbaası-İstanbul

1967

Celal Bayar

Ben de Yazdım-5

Baha Matbaası-İstanbul

1967

Celal Bayar

Ben de Yazdım-6

Baha Matbaası-İstanbul

1968

Celal Bayar

Ben de Yazdım-7

Baha Matbaası-İstanbul

1969

Celal Bayar

Ben de Yazdım-8

Baha Matbaası-İstanbul

1972

Celal Bayar

Ben, Mustafa Kemal Atatürk

Akşit Kültür Turizm Sanat Ajans Ltd.Şti.-İstanbul

1996

Derleyen:İlhan Akşit

Benim Bildiğime Göre Harp

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1952

George S.Patton-Çeviren:Sami Gültay

Bergama Asklepion'u

Anıl Matbaası-İstanbul

1954

Osman Bayatlı

Bergamalı Kadri Müyessiret-Ül-Ulum

İbarahim Horoz Basımevi-İstanbul

1946

Besim Atalay

Bertrandon De La Broquıere'in Denizaşırı Seyahati

Eren Yayıncılık-İstanbul

2000

Eren Yayıncılık

Beş Gerçekçi Türk Ressamı

Gelişim Yayınları-

1976

Sezer Tansuğ

Beş Şehir

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1960

Ahmet Hamdi Tanpınar

Beşiktaş Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporu 

Güzel Sanatlar Matbaası/İki Nokta Araştırma Basın Yayın-İstanbul

1987

Beşiktaş Belediyesi

Beşiktaş Past And Present

Beşiktaş Municipality-İstanbul

1998

Nuri Akbayar

Beşiktaş Tarihi (İlkleriyle Unutulmayanlarıyla Yüzüncü Yılında )(Kuşe, Sert Kapak)

Promat A.Ş./Yapı Kredi Yayınları-İstanbul

2003

Mehmet Durupınar

Beşinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri-1

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1996

Genelkurmay  Başkanlığı

Beşinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri-2

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1997

Genelkurmay  Başkanlığı

Beşinci Murad'ın Hayatı (Çırağan Sarayında 28 Sene Beşinci Murad'ın Hayatı)

Anadolu Türk Kitap Deposu-İstanbul

1943

Ziya Şakir

Beyaz Kitap Savunma

Milli Savunma Bakanlığı-Ankara

1998

Milli Savunma Bakanlığı

Beyoğlu A City Where Cultures Meet (Kültürleri Buluşturan Kent) (İngilizce-Türkçe)

Promat Basım Yayın -İstanbul 

2004

Beyoğlu Belediyesi Başkanlığı

Beyoğlu Beyoğlu İken

Oğlak Kitapları-İstanbul

 

Eser Tutel

Bibliotetkikçinin Elkitabı-1

Milli Eğitim Basımevi-Ankara

1947

 

Bildirilerve Tartışmalar

Türkiye İşbankası Kültür Yayınları-Ankara

1983

Türkiye İşbankası

Bilgi Çağında Deniz Gücünün Önemi  

Harp Akademileri Komutanlığı-İstanbul

1997

Harp Akademileri Komutanlığı

Bilinmeyen İç Asya

Ankara Ünüversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları / Ankara

1946

Sadrettin Karatay

Bilinmeyen Yönleriyle Kıbrıs Barış Harekatı

Arba Yayınları-İstanbul

1998

Erol Mütercimler

Bir Asker Bir Diplomat

Doğan Kitap

2001

Güven Erkaya-Taner Baytok

Bir Asker Öyküsü

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2005

Erhan Altunok

Bir Askeri Yardımın Anatomisi

Gnkur.Basımevi-Ankara

1985

Jehuda L.Wallach-Çeviren:Fahri Çeliker

Bir Askerin Düşünümleri

Büyük Erkanı Harbiye Matbaası-Ankara

1929

Fon Zekt-Çeviren: Halil Oğlu Naci

Bir Bahriyelinin Anıları (1914-981)

Kastaş Yayınevi-İstanbul

2001

M.Celaleddin Orhan

Bir Devlet Adamının Mehmet Tevfik Bey'in II. Abdülhamid Meşrutiyet ve Mütareke Devri Hatıraları, Cilt: 1

Akma Yayınları-İstanbul

1993

F.Rezan Hürmen

Bir Devlet Adamının Mehmet Tevfik Bey'in II. Abdülhamid Meşrutiyet ve Mütareke Devri Hatıraları, Cilt: 2

Akma Yayınları-İstanbul

1993

F.Rezan Hürmen

Bir Elçiden Gazi Mustafa Kemal

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

 

Charles H.Sherrıll-Çeviren:Alp Ilgaz

Bir İmparatorluğun Çöküşü ve Kapitilasyonlar

Türkiye İşbankası Kültür Yayınları-Ankara

1986

Osman Nebioğlu

Bir İmparatorluk Çökerken

Yapı Kredi Yayınları-İstanbul

1996

Cahit Uçak

Bir Milletin Bir İmparatorlukla Savaşı

Kanaat Kitabevi-İstanbul

1940

Ali Rıza Seyfi

Bir Osmanlı Paşası ve Dönemi

Milliyet Yayınları-İstanbul

1976

Rifat Uçarol

Bir Plesisor'un Bahriye Anları

İstanbul İkmal Grup Komutanlığı-İstanbul

 

Şemsi Bargut

Bir Plesisor'un Bahriye Anları-2

İstanbul İkmal Grup Komutanlığı-İstanbul

 

Şemsi Bargut

Bir Subayın Anıları (1909-1999)

Kastaş Yayınevi-İstanbul

1999

Kenan Kocatürk 

Bir Türk Amirali  

Deniz Basımevi-İstanbul

 

Deniz Kuvvetleri

Bir Türk Denizcilğinin Hatıraları  

Deniz Matbaası-İstanbul

1935

Fevzi Kurtoğlu

Bir Zamanlar İstanbul

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1990

Ali Rıza Bey-Hazırlayan:Niyazi Ahmet Banoğlu

Birinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri-3

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1983

Genelkurmay  Başkanlığı

Birinci Büyük Millet Meclisinin Açılışı ve İsyanlar

Sel Yayınları-İstanbul

1955

Yunus Nadi

Birinci Cihan Harbinde Askeri Kuvvetlerin Sevkulceyşi Sahada Kullanışı

T.C.M.S.B.Dz.K.K. Neşriyatı-

1951

Ali Alpar

Birinci Cihan Harbinde Çanakkale ve Baltık Çıkarmaları ile  İkinci Cihan Harbinde Şimali Afrika ve İtalya Çıkarmalarının Mukayesesi

Genelkurmay Başkanlığı-İstanbula

1946

Ziya Komut

Birinci Cihan Harbinde Türk Harbi-2

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları-Ankara

1964

Fahri Belen

Birinci Cihan Harbinde Türk Harbi-3

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları-Ankara

1964

Fahri Belen

Birinci Cihan Harbinde Türk Harbi-3

Gnkur. Basımevi-Ankara

1965

Fahri Belen

Birinci Cihan Harbinde Türk Harbi-5

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1967

Fahri Belen

Birinci Dünya Harbi Avrupa Cepheleri-Galiçya Cephesi (7 nci Cilt, 1 Kısım)

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1967

Genelkurmay Başkanlığı

Birinci Dünya Harbi Avrupa Cepheleri-Galiçya Cephesi (7 nci Cilt, 2 Kısım)

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1967

Genelkurmay Başkanlığı

Birinci Dünya Harbi IX. Cilt Türk Hava Harekatı

Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı-Ankara

1969

Genelkurmay Başkanlığı

Birinci Dünya Harbi-7

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1967

Genelkurmay Başkanlığı

Birinci Dünya Harbinde Alamanya'nın Türkiye'ye Sağladığı Hava Desteği ve Çanakkale Havacıları

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1982

Fahri Çeliker

Birinci Dünya Harbi'nde Azerbaycan ve Dağıstan Muharebelerinde 15 nci Piyade Tümeni

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2006

Süleyman İzzet Yeğin

Birinci Dünya Harbinde Karadeniz Cephesi

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1948

N.Monasterev-Çeviren:Arif Tuğrul

Birinci Dünya Harbinde Teşkilatı Mahsusa ve Hayberde Türk Cengi

Tairh Yayınları-İstanbul

1962

Cemal Kutay 

Birinci Dünya Harbinde Türk Alman İttifakı ve Askeri Yardımlar

İstanbul

1993

Veli Yılmaz

Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi 5.Cilt Çanakkale Cephesi Harekatı 1'nci,2'nci ve 3'ncü Kitapların Özetlenmiş Tarihi

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1997

Genelkurmay Başkanlığı

Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri-Özet

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1996

Genelkurmay Başkanlığı

Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Çanakkale Cephesi 

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1976

Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı 

Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Irak-İran Cephesi 1914-1918 3.Cilt 2.Kısım

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2002

Genelkurmay Başkanlığı

Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3'üncü Ordu Harekatı-2

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1993

Genelkurmay Başkanlığı

Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi-1

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1970

Genelkurmay Başkanlığı

Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi-2

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1978

Genelkurmay Başkanlığı

Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi-3

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1979

Genelkurmay Başkanlığı

Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi-4-1

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1979

Genelkurmay Başkanlığı

Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi-4-2

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1986

Genelkurmay Başkanlığı

Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi-5

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1978

Genelkurmay Başkanlığı

Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi-5'inci Cilt Çanakkale Cephesi Harekatı-1'nci Kitap

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1993

Genelkurmay Başkanlığı

Birinci Dünya Harbinde ve Kurtuluş Savaşı'nda Türk Deniz Harekatı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

2000

Şemsettin Bargut

Birinci Dünya Savaşı Kronolojisi

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1997

Kemal Arı

Birinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiyede Bulunan Alman Generallerinin Raporları

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü-Ankara

1966

Akdes Nimet Kurat

Birinci Dünya Savaşı Tarihi-1 (1914-1918)

Altın Kitablar Yayınevi-

 

Pıerre Renouvın-Çeviren:Adnan Cemgil

Birinci Dünya Savaşı Tarihi-2 (1914-1918)

Altın Kitablar Yayınevi-

 

Pıerre Renouvın-Çeviren:Adnan Cemgil

Birinci Dünya Savaşı'nda 10 Ncu Kolordu ve Sarıkamış Muharebeleri Hakkında Bir Konferans

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2006

Selahattin

Birinci Dünya Savaşı'nda Bir Yedek Subayın Anıları

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları-İstanbul

2001

Faik Tonguç

Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi (1935 Yılında Harp Akademisinde verilen Konferanslar)

Genelkurmay Basım Evi-Ankara

2005

Fevzi Çakmak

Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesinde Sağ Kanat Harekatı

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2006

Recep Balkan

Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi Hatıraları

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2007

Aziz Samih İlter

Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'ndeki Muharebeler

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2007

Guze-Hakkı Akoğuz

Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas ve Irak Cephesi'nde 5 nci (Beşinci) Seferi Kuvvetleri (52 nci Tümen)

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2006

Hulusi Baykoç

Birinci Dünya Savaşı'nda Mısır Seferi Çerçevsinde Birinci Kanal Akını

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2006

Muzaffer

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Ordusunun Azerbaycan ve Dağıstan Harekatı

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1996

Nasır Yüceer

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Rumeli Müfrezesi (Takviyeli 177 nci Piyade Alayı)

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2006

Mustafa Erem

Birinci Dünya Savaşı'nda Teşkilat-ı Mahsusa

Bayrak Matbaacılık/Arma Yayınları-İstanbul

 

Arif Cemil Denker/Metin Martı

Birinci Dünya Savaşı'nda Teşkilat-ı Mahsusa

Arba Yayınları-İstanbul

1997

Arif Cemil

Birinci Dünya Savaşı'nda Türk Cephelerinde Beyannamelerle Psikolojikharp

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1999

Sadık Sarısaman

Birinci İnönü Muhaberesinin İç Yüzü

Büyük Erkan-ı  Harbiye Matbaası-İstanbul

1930

Midillili Ahmet

Birinci Milli Türkoloji Kongresi

Kervan Yayınları-İstanbul

1980

Kervan Yayınları

Birinci Sultan Ahmet Zamanına Ait Bir İstanbul Panoroması 

İstanbulu Sevenler Grubu Neiriyatı-İstanbul

1949

Rüstem Duyuran

Birinci Türk Tarih Kongresi

Maarif vekaleti-İstanbul

 

Türk Tarih Kurum

Birinci Uluslar Arası Sempozyum Bildirileri

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

2003

Genelkurmay Başkanlığı

Birinci ve İkinci Dünya Harplerinde Akdeniz  

Genelkurmay Başkanlığı-

1946

Şemsi Bargut

Birleşik Amerika ve Rusya

Genelkurmay Başkanlığı Yayınları-Ankara

1949

Vera Micheles Dean-Çeviren:Ekrem Öncü

Bismark'ın Takibi Batırılması  

Deniz Basımevi-İstanbul

1944

Deniz Kuvvetleri

Bitirenlerin Hatırası  

Deniz Basımevi-İstanbul

 

Heybeliada Deniz Lisesi

Bizans Devleti Tarihi

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1991

Georg Ostrogorsky-Fikret Işıltan

Bizans Devrinde Boğaziçi 

Edebiyat Fakültesi Basımevi-İstanbul

1976

Prof. Dr. Semavi Eyice

Bizans İmparatorluğu Tarihi

Kanaat Yayınları-İstanbul

1939

Charles Diehl

Bizans İmparatorluğu Tarihi-1

Maarif Matbaası-İstanbul

1943

A. A. Vasilev

Bizans İstanbulu ve Doğu Seyyahları

Pera-İstanbul

1996

Jean Ebersolt-Çeviren:İlhan Arda

Bizans Tarih Atlası

Mas Matbaacılık/Kitap Evi-İstanbul

2006

John Haldon/Ali Özdamar

Bizans Tarihi

İstanbul Matbaası-İstanbul

1956

Dukas

Bizans Tarihi-1

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1990

Auguste Bailly-Çeviren:Haluk Şaman

Bizans Tarihi-1

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Auguste Bailly-Çeviren:Haluk Şaman

Bizans Tarihi-2

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Auguste Bailly-Çeviren:Haluk Şaman

Bizans'ın Son Günleri

Bürhanettin Matbaası-İstanbul 

1930

İskender Fahrettin

Bizans'ta Sanat ve Ritüel

Kabalcı Yayıevi-İstanbul

1996

Engin Akyürek

Bizans'ta Yüksek Mektepler

 

 

Adnan Adıvar

Bizans'tan Günümüze İstanbul Suları

Egemen Matbaası/Simurg Kitapçılık-İstanbul

1998

Burhan Oğuz

Bizans'tan Osmanlıya İstanbul Limanı

Tarih Vakfı Yurt Yayınları-İstanbul

1998

Wolfgang Müller-Wıener

Bizim Akdeniz

Ankara 

1934

Falih Rıfkı

Bizim Harblerimiz

Deniz Basımevi-İstanbul

1956

Afif Tuğrul

Bodrum Tarihi

Işık Basım ve Yayınevi-İstanbul

1945

Avram Galanti Bodrumlu

Bodrum Tarihine Ek

Tan Basımevi-İstanbul

1946

Avram Galanti Bodrumlu

Boğaz'dan… Kendi Rehberliğinizde Bir Gezi

Çitlembik Yayınları-İstanbul

2000

Rhonda Vander Siluis

Boğaziçi Balıkları

Cumhuriyet Matbaası-İstanbul

1937

Sadullah Ayaşlı

Boğaziçi Konuşuyor ve Kanlıca Tarihi

Yedigün Neşriyatı-İstanbul

 

A. Cabir Vada

Boğaziçi Ressamları

Pera Yayıncılık-İstanbul 

1998

Auguste Boppe-Çeviren:Nevin Yücel-Celbiş

Boğaziçi Sahilhaneleri-1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1993

Orhan Erdenen

Boğaziçi Sahilhaneleri-2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1993

Orhan Erdenen

Boğaziçi Sahilhaneleri-3

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1994

Orhan Erdenen

Boğaziçi Sahilhaneleri-4

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1994

Orhan Erdenen

Boğaziçi Sayfiyeleri

Eren Yayınları-İstanbul

2000

G. V. İnciciyan

Boğaziçi Sayfiyeleri

Özener Matbaacılık/Eren Yayıncılık

2000

Orhan Duru

Boğaziçi ve İstanbul

Eren Yayınları-İstanbul

2002

P. A. Dethier

Boğaziçi ve Saltanat Kayıkları

Cem Yayınevi-İstanbul

1983

Hayati Tezel-M.Erem Çalıkoğlu

Boğaziçi Yalıları

Varlık Yayınevi-İstanbul

1954

Abdülhak Şinasi Hisar

Boğaziçinde Eski Bir Türk Yalısı

Cumhuriyet Matbaası-İstanbul

1939

Zarif Orgun

Boğaziçinde Satıh-Altı Akıntılar ve Su Karışımları 

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiologi Araştırma Enstitüsü

1954

Hüseyin Pektaş

Boğaziçi'nde Tarih

Baha Matbaası-İstanbul

1976

Sâmiha Ayverdi

Boğaziçi'nde Tarih

Özal Matbaası/Kubbealtı Neşriyatı-İstanbul

2002

Sâmiha Ayverdi

Boğaziçine Dair

Fer Matbaacılık/Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu-İstanbul

1986

Halûk Y. Şehsuvaroğlu 

Boğazlar İstanbul-Çanakkale Mıntıkası İklimi

Tefeyyüz Kitaphanesi-İstanbul

1932

M.Niyazi-Erich Obst

Boğazlar Meselesi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları-İstanbul

1947

Cemal Tukin

Boğazlar Meselesi

Akşam Matbaası-İstanbul

1936

Süleyman Kani İrtem

Bombardıman Tayyarecilği

Askeri Matbaa-İstanbul

1929

Yüzbaşı Cemal

Bosna Hersek

Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları-İstanbul

1992

Harp Akademileri Komutanlığı

Bosna-Hersek ve Bulgaristan İhtilalleri ve Siyasi Olaylar

Çituri Biraderler Basımevi-İstanbul

1946

Halil Sedes

Bozgun

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Hafız Hakkı Paşa

Bozkır İmparatorluğu

Ötüken / İstanbul

1980

Rene Grousset

Bozkurt

Sel Yayınları-İstanbul

1955

Armstrong

Bozuklukların Düzeltilmesinde Tutulacak Yollar

Kültür Bakanlığı Matbaası

1982

Ali Can

Bölüğün Muhabere Eğitimi

Gnkur. Basımevi-Ankara

1995

Genelkurmay Başkanlığı

Brezilya Seyehatnamesi

Kitabevi-İstanbul

1995

Abdurrahman Efendi

Broşür

Tan Matbaası-İstanbul

1941

Askeri Müze

Bu Harbin İçyüzü

Muallim Ahmet Halit Kitaphensi-İstanbul

1942

Tercüme Eden:Haldun Yaşaroğlu

Bu Vatan Böyle Kurtuldu (Onlar Bizim İçin Öldüler)

Melisa Matbaacılık/Alfa Basım Yayım-İstanbul

2007

Erol Mütercimler

Budin Kanunnamesi ve Osmanlı Toprak Meselesi

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Sadık Albayrak

Bugünkü Türkiye

Mabuat Umum Müdürlüğü / İstanbul

1937

Stephan Ronart

Buhar Makineleri Tarifatı

T.C.İktisad vekaleti Deniz Nakliyatı Umum Müdürlüğü-Anakara

1938

M.Abdülkerim Aytan

Buhranlarımız

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Said Halim Paşa-Hazırlayan:M.Ertuğrul Düzdap

Bulgar Komitalarinin Tarihi ve Balkan Harbinde Yaptıkları

Askeri Matbaa-İstanbul

1936

Mahmud Beliğ

Bursada Fatihin Oğulları Mustafa ve Sultan Cem ve Türbeleri

Ant Basımevi-Bursa

1945

A.Süheyl Ünver-Mehmet Zeki Pakalın

Bütün Yönleriyle Bedreddin 

Döler Reklam Yaınları-İstanbul

1977

Necdet Kural

Bütün Zamanların (70) Yetmiş Büyük Savaşı

Çin Halk Cumhuriyeti'nde Basılmış/Oğlak Yayıncılık-İstanbul

2006

Jeremy Black/Nurettin Elhüseyni

Bütün Zamanların 70 Büyük Savaşı

Çin Halk Cumhuriyeti'nde Basılmış/Oğlak Yayıncılık-İstanbul

2006

Jeremy Black/Nurettin Elhüseyni

Büyük Aile

Varlık Yayınları-İstanbul

 

Samet Ağaoğlu

Büyük Atamız ve Türk Denizciliği

Deniz Basımevi-İstanbul

2006

Afif Büyüktuğrul

Büyük Atamız ve Türk Denizciliği

Türkiye İşbankası Kültür Yayınları-Ankara

1969

Afif Büyüktuğrul

Büyük Bahri Devletleden-2

Deniz Matbaası-İstanbul

1941

Saim Besbelli

Büyük Bayram

Dilek-iş Matbaası-

1973

Turgut Fethi

Büyük Britanya'nın Deniz Harbi Sevk ve İdaresi

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1943

Lütfi Kerman

Büyük Çamlıca Tepesi

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları-İstanbul

 

Çelik Gülersoy

Büyük Donanmanın Tekevvün, İnkişaf ve Asarı

Büyük Erkan-ı  Harbiye XII. Deniz Şubesi-İstanbul

1929

Vikont Celiko-Çeviren:Binbaşı Hikmet

Büyük Donanmanın Tekevvün,İnkişaf ve Asarı

Deniz Matbaası-İstanbul

1929

Vikont Celiko

Büyük Dünya Alayı-2

Askeri Basımevi-İstanbul

1952

Herbert Von Moos

Büyük Dünya Alayı-3

Askeri Basımevi-İstanbul

1952

Herbert Von Moos

Büyük Dünya Alayı-4

Askeri Basımevi-İstanbul

1952

Herbert Von Moos

Büyük Dünya Alayı-5

Askeri Basımevi-İstanbul

1952

Herbert Von Moos

Büyük Dünya Alayı-6

Askeri Basımevi-İstanbul

1952

Herbert Von Moos

Büyük Dünya Tarihi-1

Dünya Basın Yayın-İstanbul

 

Jacques Pirnne-Nihal Önol

Büyük Dünya Tarihi-2

Dünya Basın Yayın-İstanbul

 

Jacques Pirnne-Nihal Önol

Büyük Dünya Tarihi-3

Dünya Basın Yayın-İstanbul

 

Jacques Pirnne-Nihal Önol

Büyük Dünya Tarihi-4

Dünya Basın Yayın-İstanbul

 

Jacques Pirnne-Nihal Önol

Büyük Efendinin Sarayı

Pera Turizm Ticaret A.Ş.-İstanbul

1996

Robert Withers - Cahit Kayra

Büyük Fetih

İstanbul Fethi Derneği Yayınlar-İstanbul

1953

Cahid Okurer

Büyük Friedrich ve Osmanlılar

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları-İstanbul

1985

Kemal Beydilli

Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları-Ankara

1990

Paul Kennedy-Çeviren:Birane Karanakçı

Büyük Harbin Baytari Tarihinin Methal-Merkez Cildinin

Askeri Matbaa-İstanbul

1931

C. F. Aspinall Oglander

Büyük Harbin Deniz Sevkulceyşi

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği IX.Deniz Şubesi-İstanbul

1932

Wolfgang Wegener-Çeviren:H.Sami

Büyük Harbin Evveliyatı

Büyük Erkan-ı  Harbiye IX. Deniz Şubesi-İstanbul

1931

Herr V. Arnauld-Nahit

Büyük Harbin Tarihi Çanakkale Gelibolu Askeri Harekatı-1

Askeri Matbaa-İstanbul

1939

C. F. Aspinal-Oglander

Büyük Harbin Tarihi Çanakkale Gelibolu Askeri Harekatı-1 Cildin Lahikası

Askeri Matbaa-İstanbul

1940

C. F. Aspinall Oglander

Büyük Harbin Tarihi Çanakkale Gelibolu Askeri Harekatı-2

Askeri Matbaa-İstanbul

1940

C. F. Aspinall Oglander

Büyük Harbin Tarihi Çanakkale Gelibolu Askeri Harekatı-2 Cildin Lahikası

Askeri Matbaa-İstanbul

1940

C. F. Aspinall Oglander

Büyük Harbin Tarihi, Çanakkale Gelibolu Askeri Harekat (2 Cilt) 1 Tk.)

Bayrak Matbaacılık/Arma Yayınları-İstanbul

2005

C.F. Aspinall-Olander/Hazırlayan: Metin Martı

Büyük Harbin Türk Deniz Cephesi

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1937

Haydar Alpagut

Büyük Harpte 3.Orduda Sıhhi Hizmet

Askeri Matbaa-İstanbul

1941

Tevfik Sağlam

Büyük Harpte Deniz Muhabereleri

Büyük Erkan-ı  Harbiye IX. Deniz Şubesi-İstanbul

1931

H.W.Wilson-Çeviren:Lutfi Telat

Büyük Harpte İngiliz Denizaltı Gemilerinin Menkabesi

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1946

William Guy Carr-Çevirenhikmet Dağada

Büyük Harpte İtalya Bahriyesi

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği XII.Deniz Şubesi-İstanbul

1929

Osman Nuri

Büyük Harpte İtalyan Cephelerindeki Harekat ve İzonzo Yarması

Askeri Matbaa-İstanbul

1938

M.Sadettin

Büyük Harpte Kruvazör Harbi

Harp Akademisi Neşriyetı-İstanbul

1936

Harp Akademileri Komutanlığı

Büyük Harpte Romanya Cephesi 

Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları-İstanbul

1929

Riter-Ştoyer

Büyük Harte Denizaltı Harbi

Deniz Akademisi Neşryatı-İstanbul

1940

Deniz Akademisi

Büyük Japonya

Kitabevi-İstanbul

2001

Samizade Süreyya

Büyük Kumanda Kursunda Deniz Mütehassıslarının Okuttukları Ders Mevzuları

Deniz Harp Akademisi-İstanbul

1935

Deniz Kuvvetleri

Büyük Mübadele

Tarih Vakfı Yurt Yayınları-İstanbul

1995

Kemal Arı

Büyük Osmanlı Tarihi-1

Devran Yayıncılık-İstanbul

1993

Hammer

Büyük Osmanlı Tarihi-2

Devran Yayıncılık-İstanbul

1993

Hammer

Büyük Osmanlı Tarihi-5

Devran Yayıncılık-İstanbul

1993

Hammer

Büyük Osmanlı Tarihi-6

Devran Yayıncılık-İstanbul

1993

Hammer

Büyük Osmanlı Tarihi-7

Devran Yayıncılık-İstanbul

1993

Hammer

Büyük Osmanlı Tarihi-8

Devran Yayıncılık-İstanbul

1993

Hammer

Büyük Osmanlı Tarihi-9

Devran Yayıncılık-İstanbul

1993

Hammer

Büyük Osmanlı Tarihi-10

Devran Yayıncılık-İstanbul

1993

Hammer

Büyük Ölüm Acısı Talibi'nin Ağıtları

Ankara Yeni Cezaevi Matbaası-

1939

Talabi Coşkun

Büyük Sancağın Gölgesinde

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Friedrich-Karl Kienitz-Çeviren:Seyfettin Halit Kakınç

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi-1

Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Estitüsü Yayınları / Ankara

1979

Mehmet Altay Köymen

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi-1

Türk Tarih Kurumu / Ankara

1989

Mehmet Altay Köymen

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi-2

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1954

Mehmet Altay Köymen

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi-2

Türk Tarih Kurumu / Ankara

1954

Mehmet Altay Köymen

Büyük Taarruz

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1992

İsmet Görgülü

Büyük Taarruz'da Batı Cephesi Komutanları ve Şehitleri

Apa Ofset-İstanbul

1972

Şenay Sezen Okay

Büyük Türk Askerleri

Gnkur. Basımevi-Ankara

1981

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejk Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

Büyük Türk Zaferi

Doguş Ltd. Şirketi Matbaası-İstanbul

1962

Feahri Belen

Büyük Türk Zaferleri

İnkilap Kitapevi / İstanbul

1961

Feridun Fazıl Tülbentçi

Büyük Türk Zaferleri

Gül Matbaası - İstanbul

1979

Feridun Fazıl Tülbençi

Büyük Türk Zaferleri 1071-1922

Anka Kitapevi-Ankara

1946

Feridun Fazıl Tülbentçi

Büyük Türkçe-İngilizce Sözlük

Adam Yayınları-İstanbul

1985

A.Vahid Moran

Büyük Türkiye

 

1941

Orhan Conker

Büyük Türkiye Tarihi-1

Ötüken Yayınevi-İstanbul

1977

Yılmaz Öztuna

Büyük Türkiye Tarihi-2

Ötüken Yayınevi-İstanbul

1977

Yılmaz Öztuna

Büyük Türkiye Tarihi-3

Ötüken Yayınevi-İstanbul

1977

Yılmaz Öztuna

Büyük Türkiye Tarihi-4

Ötüken Yayınevi-İstanbul

1977

Yılmaz Öztuna

Büyük Türkiye Tarihi-5

Ötüken Yayınevi-İstanbul

1977

Yılmaz Öztuna

Büyük Türkiye Tarihi-6

Ötüken Yayınevi-İstanbul

1977

Yılmaz Öztuna

Büyük Türkiye Tarihi-7

Ötüken Yayınevi-İstanbul

1977

Yılmaz Öztuna

Büyük Türkiye Tarihi-8

Ötüken Yayınevi-İstanbul

1978

Yılmaz Öztuna

Büyük Türkiye Tarihi-9

Ötüken Yayınevi-İstanbul

1978

Yılmaz Öztuna

Büyük Türkiye Tarihi-10

Ötüken Yayınevi-İstanbul

1978

Yılmaz Öztuna

Büyük Türkiye Tarihi-11

Ötüken Yayınevi-İstanbul

1978

Yılmaz Öztuna

Büyük Türkiye Tarihi-12

Ötüken Yayınevi-İstanbul

1979

Yılmaz Öztuna

Büyük Türkiye Tarihi-13

Ötüken Yayınevi-İstanbul

1979

Yılmaz Öztuna

Büyük Türkiye Tarihi-14

Ötüken Yayınevi-İstanbul

1979

Yılmaz Öztuna

Büyük Zafer ve Sonuçları

Boğaziçi Üniversitesi Matbaası-İstanbul

1982

Boğaziçi Üniversitesi

Büyük Zaferin 50.Yıldönümüne Armağan

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1972

Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı 

Büyükada Dün/Yesterday

Promat-İstanbul

1997

Çelik Gülersoy

Büyükada Yetimhanesi

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları-İstanbul

2001

Çelik Gülersoy

Büyükamiral Karl Dönitz'in Hatıratı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1963

Muzaffer Elaldı

Büyükamiral Karl Dönitz'in Hatıratı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

2005

Muzaffer Elaldı

Büyükbabam Son Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa

Ata Ofset-İstanbul

1986

Şefik Okday

Büyükharbe Tarihi Bir Bakış ve Bulgaristanın Harbe İştiraki

Askeri Matbaa-İstanbul

1932

A.Hristoff-Çeviren:M.Murat

Büyülü Divan

Eren Yayıncılık-İstanbul

1991

Helene Desmet-Gregoıre

C.B.3081 (7) Muhabere Özetleri  

Deniz Matbaası-İstanbul

1943

Deniz Kuvvetleri

Cam Eserler Kataloğu

Arkeoloji ve Sanat Yayınları-İstanbul

1984

Yücel Akat-Nezih Fıratlı-Hüseyin Kocabaş

Cam Sanatı

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları-Ankara

1985

Önder Küçükerman

Camilerimiz

İstanbul Kanaat Kütüphanesi-İstanbul

1932

Halil Ethem

Can Çekişen Türkiye

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Pierre Loti-Hazırlayan:Fikret Şahoğlu

Canlı Tarihler-1

Kenan Matbaası-İstanbul

1944

Türkiye Yayınevi

Canlı Tarihler-2

Türkiye Basımevi-İstanbul

1945

Türkiye Yayınevi

Canlı Tarihler-3

Yeni Matbaa-İstanbul

1945

Türkiye Yayınevi

Canlı Tarihler-4

Erenler Basımevi-İstanbul

1946

Türkiye Yayınevi

Canlı Tarihler-5

Ahmet Sait Matbaası-İstanbul

1946

Türkiye Yayınevi

Cayro Pusulası

D.H. Genel Enspektörlük Neşriyatı-İstanbul

1950

Fethi Y. Eralp

Cedavili Riyaziye

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1944

Genelkurmay Başkanlığı

Cehennem Değirmeni Siyasi Hatıralarım-1

Emre Yayınları-İstanbul

1993

Rauf Orbay

Cehennem Değirmeni Siyasi Hatıralarım-2

Emre Yayınları-İstanbul

1993

Rauf Orbay

Celal Bayar

Kemal Onan Basımevi-İstanbul

 

Cemal Kutay

Celal Bayar'ın T.R.M.Meclisinde Yaptığı Kanun Tekliflerinin Esbabı Mubibeleri

Doguş Ltd. Şirketi Matbaası-Ankara

1955

Özel Şahingiray

Cem Sultan

İnkilap Kitapevi / İstanbul

1959

Feridun Fazıl Tülbentçi

Cem Sultan

Milliyet Yayınları-İstanbul

1996

Roderick Conway Morris

Cem Sultan

İnkilap ve Aka-İstanbul

1980

Feridun Fazıl Tülbentçi

Cem Sultan Hayatı ve Şiirleri

Ahmet Halit Kitabevi-İstanbul

1946

M. Cavid Baysun

Cengiz Han

Seyhan Basıevi /Adana

1938

Ralph Fox

Cengiz Han'dan Stalin'e

Deniz Matbaası-İstanbul

1939

Sururi Akalın

Cep Zırhlısı

Boğaziçi Yayınları-İstanbul

1974

T.Krancke-H.J.Brennecke-Çeviren:Mehmet Çağrı-Güray Yalavaç

Cervantes (İnebahti'nin Tek Kollusu)

Boyut Matbaacılık/Boyut Kitapları-İstanbul

1997

Yağmur Atsız

Chequers Mülakatı Neticeleri

Hariciye vekaleti Matbaası-İstanbul

1931

Siyasi Servis (Üçüncü Daire İkinci Şube)

Chernikeeff Paraketesi Tarifnamesi

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1945

Genelkurmay Başkanlığı

Cihan Harbinde Deniz Muharebeleri ve İskajerak  

Ahmet Kamil Matbaasi-

1928

Fevzi Kurtoğlu

Cihan Harbinin Şarka Ait Kaynakları

Kanaat Kitabevi-İstanbul

1939

Jean Pichon-Hüseyin Cahid Yalçın

Coğrafi Keşifler Tarihi

Alan Yayıncılık-İstanbul

1995

Osman Bahadır

Coğrafi Keşifler ve Tetkik Seyahatleri Tarihi

Maarif Basımvei-İstanbul

1954

Sami Öngör

Coğrafya Sözlüğü

Maarif Basımevi-İstanbul

1959

Sami Öngör

Coğrafya Sözlüğü

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1961

Sami Öngör

Commuiniques The Joint Turkish-ı sraeli Military History Conference-1

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

2000

Genelkurmay  Başkanlığı

Commuiniques The Joint Turkish-ı sraeli Military History Conference-2

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

2003

Genelkurmay  Başkanlığı

Consolidated-Webster Comprehensive Encyclopedic Dıctıonary

Consolidated Book Publıshers-Chicago

1957

Franklın J.Meine

Cristoforo Colombo'nun Maceraları

Mas Matbaacılık/Kitap Evi-İstanbul

2003

Paolo Emilio Taviani/Tülin Altınova

Cumalı Ordugahı

Gnkur. Basımevi-Ankara

1995

Genelkurmay Başkanlığı

Cumhurbaşkanı Fahri S. Korutürk'ün Söylev ve Demeçleri

Başbakanlık Basımevi-Ankara

1975

Başbakanlık

Cumhurbaşkanı Fahri S. Korutürk'ün Söylev ve Demeçleri-2

Başbakanlık Basımevi-Ankara

1975

Başbakanlık

Cumhuriyet Ansiklopedisi-1

 

1971

Arkın Kitabevi

Cumhuriyet Ansiklopedisi-2

 

1969

Arkın Kitabevi

Cumhuriyet Ansiklopedisi-3

 

1970

Arkın Kitabevi

Cumhuriyet Ansiklopedisi-4

 

1969

Arkın Kitabevi

Cumhuriyet Ansiklopedisi-5

 

1971

Arkın Kitabevi

Cumhuriyet Ansiklopedisi-6

 

1971

Arkın Kitabevi

Cumhuriyet Ansiklopedisi-7

 

1970

Arkın Kitabevi

Cumhuriyet Ansiklopedisi-8

 

1971

Arkın Kitabevi

Cumhuriyet Ansiklopedisi-9

 

1971

Arkın Kitabevi

Cumhuriyet Ansiklopedisi-10

 

1972

Arkın Kitabevi

Cumhuriyet Ansiklopedisi-11

 

1972

Arkın Kitabevi

Cumhuriyet Bahriyesi Kronolojisi (1923-2005)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

2006

Derleyen:İ.Bülent Işın

Cumhuriyet Devrinde Madeni Paralar (1923-1955)

Pulhan Matbaası-İstanbul

1955

Behzad Butak

Cumhuriyet Donaması (1923-1960)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1967

Afif Büyüktuğrul

Cumhuriyet Donanması (1923-2000)

Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı-İstanbul

2000

Ahmet Güleryüz

Cumhuriyet Donanması (1923-2005)

Deniz Basımevi-İstanbul

2005

Ahmet Güleryüz

Cumhuriyet Donanmasının Kuruluşu Sırasında 60 Yıl Hizmet (1918-1977) Cilt: 1

Deniz Basımevi-İstanbul

2005

Afif Büyüktuğrul

Cumhuriyet Donanmasının Kuruluşu Sırasında 60 Yıl Hizmet (1918-1977) Cilt: 2

Deniz Basımevi-İstanbul

2005

Afif Büyüktuğrul

Cumhuriyet Dönemi Türk Deniz Kuvvetleri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

2002

Figen Atabey

Cumhuriyet Dönemi Türk Deniz Kuvvetleri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

2002

Deniz Kuvvetleri

Cumhuriyet Dönemi Türk Haritacılık Tarihi

Dönence-İstanbul 

1998

Cevat Ülkekul

Cumhuriyet Nasıl Kuruldu-Atatürk'ün Son Günleri-Dolmabahçeden Anıt-Kabire

Sel Yayınları-İstanbul

1955

Feridun Fazıl Tülbentçi-Kılıç Ali-Behçet Kemal Çağlar

Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Matbaa ve Basın Sanayii

Cem Ofset-İstanbul

1998

Alpay Kabacalı

Cumhuriyet Takvimi

Türkiye Fikir Ajansı-Ankara

 

Refik Korkud-Sevim Yiğitbaş

Cumhuriyet Tarihi-1

Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları-İstanbul

2003

Veli Yılmaz

Cumhuriyete Doğru

Başnur Matbaası-Ankara

1971

Mahmut Goloğlu

Cumhuriyetimizin 75. Yılında Türk Silahlı Kuvvetleri

Sahil Güvenlik Komutanlığı-Ankara

1998

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Cumhuriyetimizin Başlangıç Yıllarındaki Denizciliğimize İlişkin Bir İnceleme (1023-1930)

Deniz Ticaret Odası-İstanbul

2003

Mustafa Hergüner

Cumhuriyetin 50. Yılında Her Yönü ile  İlçemiz Beşiktaş 

Beşiktaş Turizm ve Güzelleştirme Derneği Vakfı Yayınları-İstanbul

1973

Kürşat Ekrem Uykucu

Cumhuriyetin 50. Yılında Türk Tarih Kurumu

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1973

Uluğ İğdemir

Cumhuriyetin Onuncu Yıl Dönümü

Hakimiyeti Milliye Matbaası- 

1934

Enver Behnan

Cunningham Komutasında Üç Yıl 1940-1943

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1948

George Stitt-Çeviren:H.Heper

Çağdaş Dünya Ansiklopedisi-Çağdaş Dünya Tarihi

Evrim Matbaacılık-İstanbul

1985

Remzi Kitapevi

Çağdaş Dünya Ansiklopedisi-İnsanlar ve Ülkeler

Evrim Matbaacılık-İstanbul

1981

Remzi Kitapevi

Çağdaş Dünya Ansiklopedisi-Sanat

Evrim Matbaacılık-İstanbul

1983

Remzi Kitapevi

Çağdaş Dünya Ansiklopedisi-Uygarlık Tarihi

Evrim Matbaacılık-İstanbul

1981

Remzi Kitapevi

Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk

Ağaoğlu Yayınları

1983

Dr.Nejat F.Eczacıbaşı

Çağdaş Orta Doğu Olayları

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1992

Muzaffer Erendil

Çağdaş Türk Sanatı

Remzi Kitabevi-İstanbul

1996

Sezer Tansuğ

Çağdaşlaşma İdeolojisi Olarak Atatürkçülük

Mustafa Kemal Derneği Yayınları-İstanbul

1982

İsmet Giritli

Çağımızın Cumhuriyeti

Remzi Kitabevi-İstanbul

1965

Pıerre Mendes France-Çeviren:Sıtkı Yırcalı

Çağını Yakalayan Osmanlı

İslam Tarih,Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi-İstanbul

1995

Eklemedin İhsanoğlu-Mustafa Kaçar

Çağrı Bey Sultan Alparslan Cezzar Ahmet Paşa Serdar-ı  Ekrem Ömer Lütfü Paşa

Kültür Bakanlığı Yayıları / Ankara

1981

 Hazırlayan: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı

Çaka Bey

Türk Kültrünü Araştırma Enstitüsü-Ankara

1966

Akdes Nimet Kurat

Çaka Bey (İzmir ve Yakınındaki Adaların İlk Türk Beyi)

Kültür Basımevi-izmir

1946

Akdes Nimet Kurat

Çaldıran ve Ridaniye

Askeri Matbaa-İstanbul

1930

Halit

Çamlıca'dan Bakışlar

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları-İstanbul

1982

Çelik Gülersoy

Çanakale Deniz Savaşları 1915

Çanakkale Boğaz Komutanlığı-İstanbul

2004

Hazırlaya: Çanakkale Boğaz Komutanlığı

Çanakkale "Cesaretin Bedeli"

Bayrak Matbaası/Arma Yayınları-İstanbul

2003

Selçuk Kızıldağ

Çanakkale 1915 (Osmanlı Devleti'nin 700 ncü Kuruluş Yıldönümü) 

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1999

Milli Savunma Bakanlığı

Çanakkale Anıları

Baha Matbaası-İstanbul

1975

Esat Paşa

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Çanakkale

2006

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi-Çanakkale

Çanakkale Boğaz Komutanlığındaki Tarihi Eserler

Deniz Basımevi-İstanbul

2005

S.Murad Hatip

Çanakkale Boğazında Fatih Kaleleri

Pulhan Matbaası-İstanbul

1953

İsmail Utkular

Çanakkale Conkbayırı Savaşları

Erkan-ı  Harbiye Umumiye Riyaseti Harp Tarihi Dairesi Yayınları-Ankara

1959

Cemil Conk

Çanakkale Deniz Savaşı

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1997

A. Thomazi-Çeviren:Hüseyin Işık

Çanakkale Deniz Savaşları 1915

Çanakkale Boğaz Komutanlığı-İstanbul

2004

Hazırlaya: Çanakkale Boğaz Komutanlığı

Çanakkale Destanını 50.Yılı

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı-Ankara

 

N.Hakkı Uluğ

Çanakkale Geçilmez

Milliyet Yayınları-İstanbul

1972

Alan Moorehead-Türkçesi: Güney Salman

Çanakkale Hatıraları (3 Cilt) (1 Tk.)

Bayrak Matbaacılık/Arma Yayınları-İstanbul

2001-2003

Hazırlayan: Metin Martı

Çanakkale İçinde Vurdular Beni

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Derleyen:Aziz Kaylan

Çanakkale İzleri

Atatürk Kültür Merkezi Yayını-Ankara

1989

İbrahim Alaettin Gövsa

Çanakkale Muhabereleri

Gnkur.Basımevi-Ankara

1966

Orhan Yıldıran

Çanakkale Muhabereleri 75'nci Yıl Armağanı

Gnkur.Basımevi-Ankara

1990

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

Çanakkale Muhaberelerinden Çıkartma Hususunda Alınan Dersler 

Harp Akademesi Matbaası-

1933

M.Fahri

Çanakkale Muhaberelerine Dair Konferans

Harp Akademileri Basımevi-

1950

Tevfik Bıyıklıoğlu

Çanakkale Muharabatı Bahriyesi  

Deniz Basımevi-İstanbul

1948

Deniz Kuvvetleri

Çanakkale Muharebe Alanları Gezi Rehberi (Gallipoli Battlefield Guide)

Mas Matbaacılık/Mb Yayınevi-İstanbul

2006

Gürsel Göncü-Şahin Aldoğan

Çanakkale Müzesi Talimatı

E.U Basımevi-Ankara

1959

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Çanakkale Olayı

Yeni İstanbul Yayınları-İstanbul

1969

Arif Büyüktuğrul

Çanakkale Raporu

Arma Yayınları-İstanbul

1975

Binbaşı Halis Bey

Çanakkale Raporu

Eser Matbaası-İstanbul

1975

Halis

Çanakkale Savaş Gerçeği Gelibolu

Fabrika Basım/Ekip Film Yapım-İstanbul

2005

Feza Toker-Tolga Örnek

Çanakkale Savaş Gerçeği Gelibolu

Fabrika Basım/Ekip Film Yapım-İstanbul

2005

Feza Toker-Tolga Örnek

Çanakkale Savaşı  

Harp Akademileri Komutanlığı-İstanbul

1971

Harp Akademileri Komutanlığı

Çanakkale Savaşları

Kastaş Yayınları-İstanbul

1992

İbrahim Artuç

Çanakkale Savaşları

Kastaş Yayınları-İstanbul

1986

Fikret Günesen

Çanakkale Savaşları 1915

Kültür ve Turiz Bakanlığı-Ankara

1982

İhsan Ilgar

Çanakkale Savaşları Bibliyografyası

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

1995

Hüseyin Yıldırım

Çanakkale Savaşları Üzerine Bir İnceleme

 

2000

Selahattin Çetiner

Çanakkale Seferi

Askeri Matbaa-İstanbul

1930

Binbaşı Demaz-Nakleden: Binbaşı Bahaeddin

Çanakkale Şanlı Tarihine Bir Bakış

Özyurt Basımevi-

1975

Emrullah Nutku

Çanakkale ve Fransızlar

Milliyet Yayınları-İstanbul

1974

George H.Cassar-Çeviren:Nejat Dalay

Çanakkale Zaferi (Yaratanların Ağzından 18 Mart 1915)

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1966

Gıyas Yetkin

Çanakkale Zaferinin Altın Sayfaları

Hürriyet Yayınları-İstanbul

1982

Niyazi Ahmed Banoğlu

Çanakkale'de Batırılan Umutlar

Baran Matbaacılık/Alp Yayınevi-Ankara

 

Erdoğan Şimşek

Çanakkale'de Denizaltı Savaşı

Şefik Matbaası/Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları-İstanbul

2007

Otto Hersing/Bülent Erdemoğlu

Çanakkale'de Savaşanlar Dediler Ki

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1960

Ruşen Eşref Ünaydın

Çanakkale'de Türk Bahriyesi (1914-1918)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

2005

Saim Besbelli

Çanakkale'den Anıtkabir'e

Ayyıldız Matbaası-Ankara

1971

Enver Öğütveren

Çanakkale'den Laik Cumhuriyet'e

Bayrak Matbaası/Broy Yayınları-İstanbul

 

Behzat Ay

Çankaya 

Sena Matbaası-İstanbul

1980

Falih Rıfkı Atay

Çankaya Atatürk Devri Hatıraları-1

Dünya Yayınları-

1958

Falih Rıfkı Atay

Çankaya Atatürk Devri Hatıraları-2

Dünya Yayınları-

1958

Falih Rıfkı Atay

Çankaya, 57

Türkiye Turıng ve Otomobil Kurumu-İstanbul

2001

Çelik Gülersoy

Çarlık Belgelerinde Anadolunun Paylaşılması

Kaynak Yayınları-İstanbul

2001

Derleyen:E.E. Adamof

Çarlık Belgelerinde Anadolunun Paylaşılması

Kaynak Yayınları-İstanbul

2001

Derleyen:E.E. Adamof

Çatma Hukukunda Harp Gemileri  

 

 

Rayegan Kender

Çerkez Ethemin İhaneti

Kaynak Yayınları-İstanbul

1986

Zeki Sarıhan

Çeşitli Savaşlardaki Sahil Çıkarmaları (Amfibi Harekat Örnekleri)

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2006

İlyas Demirsoy

Çeşme Deniz Muhaberesi Faciası ve Akdenizde İlk Rus Donanması

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1943

Çeviren: Ali Rıza Seyfi

Çeşme, Navarin, Sinof Baskınları ve Sonuçları

Deniz Basımevi-Ankara

2007

Ersan Baş/Deniz Müzesi Komutanlığı-Piri Reis Araştırma Merkezi Yayınları)

Çeşmi-Zade Tarihi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları-İstanbul

1959

Bekir Kütükoğlu

Çeşmi-Zade Tarihi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları-İstanbul

1993

Bekir Kütükoğlu

Çeyiz Sandığı

Unilever-İstanbul

1999

Osman Kademoğlu

Çırağan Sarayları

İstanbul Kitaplığı Yayınları-İstanbul

1992

Çelik Gülersoy

Çiçeklerin Düğünü

Bilgi Yayınevi-İstanbul

1991

Halikarnas Balıkçısı

Çin Tarihi

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1947

Wolfram Eberhard

Çin'in Şimal Komşuları

Türk Atarih Kurumu Yayınları / Anakara

1942

W. Eberhard

Çok Yönlü Lider Atatürk

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1986

Muzaffer Erendil

Çoşima Deniz Meydan Muhaberesi ve Bu Güne Olan Tesirleri

Deniz Matbaası-İstanbul

1936

Rifat Özdeş

Çoşima ve İskajerak Muhabereleri Etrafında Bir Tetkik

Genelkurmay Başakanlığı IX. Şube-İstanbul

1937

Ruhi DeVelioğlu

Çöl Tilkileri

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1966

Behçet Özdemir

Çörçil Anlatıyor

Vatan Neşriyatı-İstanbul

1950

Winston S. Churchil- Çevirenler: Ahmet Emin Yalman-Mustafa Kemal Gönder

D.A. Tipi Maylar ve Hizmet Usulleri

Deniz Matbaası-İstanbul

1938

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Dağ Raporu

Askeri Matbaa-İstanbul

1932

Genelkurmay Başkanlığı

Dağ Tetkik Seyahati Raporuna Ait

Büyük Erkanı Harbiye Reisliği Matbaası-Ankara

1932

Büyük Erkan-ı  Harbiye

Dağyolu

Türk Ocakları İlim ve Sanat Heyeti-İstanbul

1931

Hamdullah Suphi  

Dalgıçlar

Bilgi Yayınevi-İstanbul

1995

Halikarnas Balıkçısı

Datça (Reşadiye) Kuva-Yı Milliyesi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu/Atatürk Araştırma Merkezi-Ankara

1999

Mehmet Çanlı-Ünal Türkeş

De La Quılle A La Pomme De Mat Dıctıonnaıre De Marıne

Challamel Aıne-Parıs

1885

H.Paasch

Demir Kalenin Başvekili Sayn Adnan Menderes Birleşik Amerikada

Deniz Basımevi-İstanbul

1954

Hayri Bars

Denge Oyunu

Tarih Vakfı Yurt Yayınları-İstanbul

1994

Selim Deringil

Deniz

Kanaat Kütüphanesi-İstanbul

1932

Abidin Daver

Deniz Altı İşler İçin Boyalar

Yüksek Mühendis Mektebi Matbaası-İstanbul

1930

Nureddin Münşi

Deniz Askerine Mahsus Ders Kitabı

Büyük Erkan-ı  Harbiye Resiliği IX. Deniz Şubesi-İstanbul

1930

Büyük Erkan-ı  Harbiye Resiliği

Deniz Astsubay Hazırlama Okulu, 1980-1981 Öğretim Yılı  (Broşür) 

Beylerbeyi-İstanbul

1981

Astsubay Hazırlama Okulu Komutanlığı

Deniz Aşırı

Remzi Kitabevi-İstanbul

1938

Falih Rıfkı Atay

Deniz Coğrafyası

Milli Eğitim Basımevi-Ankara

1948

Sami Öngör

Deniz Erat ve Talebelerinin Yiyecek İstihkakı

Deniz Matbaası-İstanbul

1938

T.C. M.M.V. Deniz Levazım Şb. Md.

Deniz Erkan-ı  Harbiye Vazifeleri Dersi Notları

Deniz Harp Akademisi Neşriyatı-İstanbul 

1934

Harp Akademileri Komutanlığı 

Deniz Erkan-ı  Harbiye Vazifeleri Dersi Notları

Deniz Matbaası-İstanbul

1935

Harp Akademileri Komutanlığı 

Deniz Erkan-ı  Harbiye Vazifeleri Dersi Notları

Deniz Harp Akademisi Neşriyatı-İstanbul 

1934

Deniz Harp Akademisi 

Deniz Fabrikalarına Kaydükabul Edilecek Çıraklar Hakkında Talimat

Deniz Matbaası-İstanbul

1930

Deniz Kuvvetleri

Deniz Gedikli Küçük Zabit İhzarı Mektebinin Müfredat Programı

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği IX.Deniz Şubesi-İstanbul

1930

Büyük Erkan-ı  Harbiye Resiliği

Deniz Gedikli Küçük Zabit İhzari Mektebi Talimatı

Büyükerkanı Harbiye IX.Deiz Şubesi-İstanbul

1930

Büyük Erkan-ı  Harbiye 

Deniz Gurbetçileri

Bilgi Yayınevi-İstanbul

1991

Halikarnas Balıkçısı

Deniz Gurbetçileri

Bilgi Yayınevi-İstanbul

1991

Halikarnas Balıkçısı

Deniz Harbi Hukuku

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

1968

Ahmet Kerse

Deniz Harbi Kaideleri ( Harb Hukuku ve İlgili Mevzuat-2)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1965

Ahmet Kerse

Deniz Harbi Mefhumları

Genelkurmay Başkanlığ IX. Şube-İstanbul

1940

Mithat Işın

Deniz Harbi Tarihi

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği IX.Deniz Şubesi-İstanbul

1932

Alexander Meurer-Çeviren:Behçet Cemal

Deniz Harbinin Buhranı

Deniz Basımevi-İstanbul

1946

Viscount Jellicoe-Nejat Koşal

Deniz Harekatı Hakkında Führer Konferansları-1939

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1949

Çevirenler:Faik Taluy-Cavit Bengisu

Deniz Harekatı Hakkında Führer Konferansları-1939-1

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1949

Çevirenler:Faik Taluy-Cavit Bengisu

Deniz Harekatı Hakkında Führer Konferansları 1940

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1949

Çevirenler:Faik Taluy-Cavit Bengisu

Deniz Harekatı Hakkında Führer Konferansları-1940-2

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1949

Çevirenler:Faik Taluy-Cavit Bengisu

Deniz Harekatı Hakkında Führer Konferansları-1941

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1949

Çevirenler:Faik Taluy-Cavit Bengisu

Deniz Harekatı Hakkında Führer Konferansları-1941-1

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1949

Çevirenler:Faik Taluy-Cavit Bengisu

Deniz Haritaları Katalogu ve Notik Yayınlar Listesi Ege Denizi ve Akdeniz

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi-Çubuklu/İst.

1971

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı

Deniz Haritalarına Mahsus Hidrografi Lugatçesi

Harita Matbaası-Ankara

1932

Ahmet Rasim

Deniz Harleri Atlası

Büyük Erkan-ı  Harbiye IX. Deniz Şubesi-İstanbul

1931

Eberhard Fon Mantey-Rifat Müfit

Deniz Harp Akademisi 1930 Senesi Giriş İmtihanları Sual ve Cevapları

Deniz Harp Akademisi Neşriyatı-İstanbul 

1931

Harp Akademileri Komutanlığı 

Deniz Harp Akademisi 1937 Senesi Giriş İmtihanları Sual ve Cevapları

Deniz Harp Akademisi Neşriyatı-İstanbul 

1937

Harp Akademileri Komutanlığı 

Deniz Harp Akademisi 1940 Senesi Giriş İmtihanları Sual ve Cevapları

Deniz Harp Akademisi Neşriyatı-İstanbul 

1940

Deniz Harp Akademisi 

Deniz Harp Akademisi 1966-1967 Yılı 1.nci Sınıf Giriş İmtihanları Soru ve Cevapları

Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları-İstanbul

1966

Harp Akademileri Komutanlığı 

Deniz Harp Akademisi Komutanlığı ( Balkan Harbinde Osmanlı Donanması Akdeniz Muhabereleri )

Deniz Harp Akademisi Neşriyatı-İstanbul 

 

Türkçeleştiren:E. Yakıtal

Deniz Harp Akademisi Kumandanlığı Tedrisatından Lojistik

Harp Akademileri Komutanlığı-İstanbul

1959

Harp Akademisi 

Deniz Harp Akademisi Öğrenci Muhtırası 1975-1976 Öğretim Yılı

Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları-İstanbul

1976

Harp Akademileri Komutanlığı 

Deniz Harp Akademisi Talimatı

Büyük Erkan-ı  Harbiye IX. Deniz Şubesi-İstanbul

1933

Büyük Erkan-ı  Harbiye 

Deniz Harp Ceridesi Talimatı

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği XII.Deniz Şubesi-İstanbul

1930

Harp Akademileri Komutanlığı 

Deniz Harp Mektebi Talimatı ve Ders Programı

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği XII.Deniz Şubesi-İstanbul

1930

Büyük Erkan-ı  Harbiye 

Deniz Harp Okulu 1953 Mezunlarının Ellinci Mezuniyet Yıldönümü

 

2003

Deniz Kuvvetleri

Deniz Harp Okulu Güverte 3.Sınıf Talebelerine Mahsus Deniz Tabiyesi Ders Notları

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1942

Sabri Mengül

Deniz Harp Okulu Kataloğu 1978-1979

Deniz Harp Okulu Komutanlığı-İstanbul

1979

Deniz Harp Okulu Komutanlığı

Deniz Harp Okulu Kataloğu 1980-1981

Deniz Harp Okulu Komutanlığı-İstanbul

1981

Deniz Harp Okulu Komutanlığı

Deniz Harp Okulumuz 1773

Deniz Basımevi-İstanbul

2004

Fahri Çoker

Deniz Harp Okulumuz 1773

Deniz Basımevi-İstanbul

1984

Fahri Çoker

Deniz Harp Okulumuz 1773

Deniz Basımevi-İstanbul

1994

Fahri Çoker

Deniz Harp Okulumuz-1773

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1991

Fahri Çoker

Deniz Harp Oyunları Esasları

Büyük Erkan-ı  Harbiye XII. Deniz Şubesi-İstanbul

1930

Büyük Erkan-ı  Harbiye 

Deniz Harp Oyunu

Harp Akedemisi-İstanbul

1929

Harp Akedemisi

Deniz Harp Oyunu

Harp Akademisi-İstanbul

1940

Harp Akademisi

Deniz Harp Silah ve Vasıtaları Notları

Deniz Harp Akademisi Neşriyatı-İstanbul

1944

Deniz Harp Akademileri

Deniz Harp Tarihi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1966

Deniz Kuvvetleri

Deniz Harp Tarihi Ecnebi Seferleri 

Deniz Harp Tarihi Neşriyatı-İstanbul

1939

Deniz Harp Tarihi Neşriyatı

Deniz Harp Tarihi Ecnebi Seferleri  

Deniz Harp Akademisi-İstanbul

1938

Herr V. Arnauld

Deniz Harp Tarihi Notları

Deniz Harp Akademisi Neşriyatı-İstanbul 

1932

H.Sami

Deniz Harp Terimleri Sözlüğü

Deniz Basımevi-İstanbul

1986

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Deniz Harpleri Atlası

Büyük Erkan-ı  Harbiye IX. Deniz Şubesi-İstanbul

1931

Eberhard Fon Matey-Çeviren Rifat Müfit

Deniz Hartaları

Deniz Basımevi-İstanbul

1947

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Deniz Hava Silahının Kullanılması Hakkında Malumat

Deniz Harp Akademisi Neşriyatı-İstanbul

1938

Deniz Harp Akademileri

Deniz Hava Tabiyesi

Deniz Harp Akademisi Neşriyatı-İstanbul 

1945

Deniz Harp Akademisi

Deniz Hava Üs Komutanlığı Tarihçesi

Donanma Komutanlığı-Kocaleli

2002

Donanma Komutanlığı

Deniz Havacılık Tarihi

Ankara

1992

Ömer Çekmeceligil

Deniz Hukuku Çalışmaları

Alfa Basım ve Dağıtım-İstanbul

1998

Ferit Hakan Baykal

Deniz Hukuku ve Teamülü

Deniz Basımevi-İstanbul

1967

Herbert A.Smith-Çevirenler:Ahmet Kerse-A.Yüksel Önel

Deniz İkmal Eğitimi ve Okulları (1699-1999)

Deniz Basımevi-İstanbul

2005

Namık Gökçay

Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı Tarihçesi

Donanma Komutanlığı-Kocaleli

2002

Donanma Komutanlığı

Deniz Kahramanlarımız Fevzi Yüzbaşı  

Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi-

1931

Ahmet Halit

Deniz Kanunları Nizamname ve Talimatnameleri

Denizyolları Basımaevi-

1936

Denizyolları

Deniz Kazası  

 

 

Deniz Kuvvetleri 

Deniz Kurmay Ödevleri

Harp Akademisi Neşriyatı-İstanbul

1945

Harp Akademisi 

Deniz Kuvetleri Komutanlığı Tarihi Deniz Arşivi

Deniz Basımevi-İstanbul

1989

Deniz Müzesi Komutanlığı

Deniz Kuvvetimiz

Deniz Basımevi-İstanbul

1940

Deniz Kuvvetleri

Deniz Kuvvetleri Bibliyografyası (1888-1976)

Deniz Basımevi-İstanbul

1978

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri İçin Deniz Terimleri Sözlüğü

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1988

Cem Gürdeniz

Deniz Kuvvetleri Komuatnlığı

Deniz Kuvvetleri Basımevi-Ankara

1972

Deniz Kuvvetleri

Deniz Kuvvetleri Komutanımız Federal Almanyada

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1962

M.Muzaffer Elaldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 3. Deniz Konulu Resim Yarışması Sergi Kataloğu 1998

Deniz Kuvvetleri Komutanlığım Sanat Eserleri-İstanbul

1998

Hazırlayan-A.Muhlis Ergin-Zişan Özkan

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 4. Deniz Konulu Resim Yarışması Sergi Kataloğu 1999

Deniz Kuvvetleri Komutanlığım Sanat Eserleri-İstanbul

1999

Hazırlayan-Soner Adsalan-Zişan Özkan

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 5. Geleneksel "Gemi ve Deniz" Coşkun Deniz" ve "Deniz Özlemi" Konulu Resim Yarışması 2000

Deniz Kuvvetleri Komutanlığım Sanat Eserleri-İstanbul

2000

Hazırlayan-Şükrü Özpınar-A.Şafak Serpin-Zişan Özkan

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 6. Geleneksel "Denizde Yaşam"Çocuk ve Deniz" , "Coşkun Deniz" Konulu Resim Yarışması 2001

Deniz Kuvvetleri Komutanlığım Sanat Eserleri-İstanbul

2001

Hazırlayan-Şükrü Özpınar-A.Şafak Serpin-Zişan Özkan

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 7. Geleneksel "Deniz Hasreti","Çocuk ve Deniz" , "Coşkun Deniz" Konulu Resim Yarışması 2002

Deniz Kuvvetleri Komutanlığım Sanat Eserleri-İstanbul

2002

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 8. Geleneksel Deniz Konulu Resim Yarışması 2004

Deniz Kuvvetleri Komutanlığım Sanat Eserleri-İstanbul

2004

Deniz Müzesi Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 9. Geleneksel Deniz Konulu Resim Yarışması 2006

Deniz Kuvvetleri Komutanlığım Sanat Eserleri-İstanbul

2006

Deniz Müzesi Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 10. Geleneksel Deniz ve İnsan" Konulu Resim Yarışması 2008

Deniz Kuvvetleri Komutanlığım Sanat Eserleri-İstanbul

2008

Deniz Müzesi Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arşivi Mektubi Bölümü Kısım-1

 

 

Deniz Müzesi Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arşivi Mektubi Bölümü-Kısım-2

Deniz Basımevi-İstanbul

 

Deniz Müzesi Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arşivi Mektubi Bölümü-Kısım-3

Deniz Basımevi-İstanbul

 

Deniz Müzesi Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arşivi Mektubi-Şurayı Bahri Tersane Bölümleri Alfabetik Fihristi

 

 

Deniz Müzesi Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Müzesi Komutanlığı

 

1989

Deniz Müzesi Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dünya Devletleri Bayrakları Katalogu

Dz.İkm. Grup K.Lığı Matbaa Müdürlüğü-İstanbul

2000

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gemicilik Sözlüğü

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1991

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Genel Arşivi

Deniz Basımevi-İstanbul

1980

Deniz Müzesi Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Genel Arşivi (Gemiler,Erkan-ı Harbiye,Tersane,Limanlar,Daireler (1,2,3,4,5) Bölümü

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Basımevi-Ankara

1980

Deniz Müzesi Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Genel Arşivi Şura-i Bahri Bölümü Kataloğu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Basımevi-Ankara

1980

Deniz Müzesi Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İkinci Geleneksel Deniz Konulu Resim Yarışması Sergi Kataloğu 1997

Deniz Kuvvetleri Komutanlığım Sanat Eserleri-İstanbul

1997

Hazırlayan-A.Muhlis Ergin-Figen Batı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tarihçesi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

2000

Donanma Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tarihi Deniz Arşivi (Islahat,Umumi Evrak ve Evrak, Mektepler, Muhakemat ve Hukuk Müşavirliği Bölümleri Kataloğu)

Deniz Basımevi-İstanbul

1985

Deniz Müzesi Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tarihi Deniz Arşivi (Komodorluk,Fabrikalar, Divan-ı  Harp,Sandıklar ve Müteferrik Bölümler Kataloğu)

Deniz Basımevi-İstanbul

1985

Deniz Müzesi Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tarihi Deniz Arşivi (Muhasebe Bölümü Kataloğu)

Deniz Basımevi-İstanbul

1989

Deniz Müzesi Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı Komptrolörlüğü Vazife,Teşkilat ve Faaliyetleri Talimatı

Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı-İstanbul

1960

Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı

Deniz Kuvvetleri Marşları

Deniz Basımevi-İstanbul

1977

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Recep Arman

Deniz Kuvvetleri Terimler Sözlüğü

Seyir Hidrografi Dairesi-İstanbul

2001

Cem Gürdeniz

Deniz Kuvvetlerimiz

Deniz Basımevi-İstanbul

1940

Deniz Kuvvetleri

Deniz Kuvvetlerinde Gemi ve Deniz Araçları Kataloğu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

1986

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Deniz Kuvvetlerinde Kültür Durumu

 

 

Afif Büyüktuğrul

Deniz Kuvvetlerine Mahsus Stereskobik Mesafe Aletleri ile  Bunlara Ait ve Terbiye Esasları

Büyük Erkan-ı  Harbiye Resiliği IX. Deniz Şubesi-İstanbul

1932

Büyük Erkan-ı  Harbiye Resiliği

Deniz Levazım Mektebi ve Deniz Levazım Ümera Kursu Talimatı

Büyük Erkan-ı  Harbiye Resiliği IX. Deniz Şubesi-İstanbul

1930

Büyük Erkan-ı  Harbiye Resiliği

Deniz Levazım Ümera Kursu ile  Deniz Levazım Mektebine 1931 Senesinde Okutulan Deniz Levazım Tabiyesine Ait Notlar

Deniz Harp Akademisi Neşriyatı-İstanbul 

1931

Deniz Harp Akademisi

Deniz Lisesi 1967-68 Eğitim Yılı Faaliyetleri

Deniz Matbaası-İstanbul

1967

Deniz Lisesi

Deniz Lisesi Tarihçesi

Deniz Basımevi-İstanbul

 

Deniz Kuvvetleri

Deniz Mecmuası Donanma Dergisi Deniz Kuvvetleri Dergisi Makaleler Dizini

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

1994

Hüseyin Yıldırım

Deniz Mecmuası Fevkalade Nüshası

Deniz Matbaası-İstanbul

1941

Deniz Kuvvetleri

Deniz Mecmuası Makale Bibliyografyası

Deniz Matbaası-İstanbul

1943

Sadettin Kursan

Deniz Mecmuası Makaleler Bibliyografyası

Deniz Matbaası-İstanbul

1943

Sadettin Kursan

Deniz Mektepleri Tarihçesi

Deniz Matbaası-İstanbul

1931

Büyük Erkan-ı  Harbiye-Fevzi Kurtoğlu

Deniz Mektepleri Tarihçesi (1928-1939)

Deniz Matbaası-İstanbul

1941

Büyük Erkan-ı  Harbiye-Fevzi Kurtoğlu

Deniz Mektepleri Tarihçesi (1929)

Deniz Matbaası-İstanbul

1931

Büyük Erkan-ı  Harbiye-Fevzi Kurtoğlu

Deniz Mektepleri Tarihçesi (1929) (2 Cilt Birarada) 

Deniz Matbaası-İstanbul

1931-1941

Büyük Erkan-ı  Harbiye-Fevzi Kurtoğlu

Deniz Mevzuatı

Deniz İşleri Basımevi-İstanbul

 

Deniz İşleri Müdürlüğü

Deniz Muhabereleri  

Bahriye Matbaası-

1927

Fevzi Kurtoğlu

Deniz Muhabereleri 1793-1905  

Deniz Basımevi-İstanbul

1927

Fevzi Kurtoğlu

Deniz Muhabereleri-1 (1939-1941)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Şubesi-İstanbul

1949

Romeo Bernotti-Çeviren:Afif Tuğrul

Deniz Muhaberelerimizin Krokileri  

Deniz Matbaası-İstanbul

1937

Nejat Kosal

Deniz Mülazimleri ve Zabit Vekilleri Kursları İçin Nazari Topçuluk

Büyük Erkan-ı  Harbiye Resiliği IX. Deniz Şubesi-İstanbul

1934

Osman Nuri

Deniz Müzesi Kataloğu

Deniz Basımevi-İstanbul

1970

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Deniz Müzesi Tarihi Kayıklar Galerisi

Deniz Basımevi-İstanbul

1998

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Deniz Nakliyatı T.A.Ş.

Deniz Nakliyatı T.A.Ş.-İstanbul

 

Deniz Nakliyatı

Deniz Okulumuz

 

1936

Ertuğrul

Deniz Olaylarının Osmanlı Tarihi Üzerindeki Etkileri

Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı-İstanbul

1979

Afif Büyüktuğrul

Deniz Sefer Kuruluşu 1953

Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı-İstanbul

1953

Deniz Kuvvetleri

Deniz Sektör Raporu 1988

Deniz Ticaret Odası-İstanbul

1989

Deniz Ticaret Odası-İstanbul

Deniz Sektör Raporu 1993

Deniz Ticaret Odası-İstanbul

1994

Deniz Ticaret Odası-İstanbul

Deniz Subaylarına Meslek ve Tabiye Notları

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1937

Yarbay Necati

Deniz Şamandıra Sistemleri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hidroğrafi Neşriyatı-İstanbul

1978

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Deniz Tabiye Meseleleri ve Hal Tarzları

Genelkurmay Başakanlığı IX. Şube-Ankara

1948

Genelkurmay Başakanlığı

Deniz Tabiyesi

Deniz Matbaası-İstanbul

1934

Binbaşı Lütfi

Deniz Tabiyesinin İnkişafı

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1940

Mithat Işın

Deniz Tarihi Arşivi Künye Kataloğu-1

Deniz Kuvvetleri Komutanığı Deniz Müzesi Komutanlığı-İstanbul

2005

Deniz Müzesi Komutanlığı

Deniz Tarihi Arşivi Künye Kataloğu-2

Deniz Kuvvetleri Komutanığı Deniz Müzesi Komutanlığı-İstanbul

2005

Deniz Müzesi Komutanlığı

Deniz Tarihi Arşivi Künye Kataloğu-3

Deniz Kuvvetleri Komutanığı Deniz Müzesi Komutanlığı-İstanbul

2005

Deniz Müzesi Komutanlığı

Deniz Tarihi Arşivi Künye Kataloğu-4

Deniz Kuvvetleri Komutanığı Deniz Müzesi Komutanlığı-İstanbul

2005

Deniz Müzesi Komutanlığı

Deniz Tarihi Arşivi Künye Kataloğu-5

Deniz Kuvvetleri Komutanığı Deniz Müzesi Komutanlığı-İstanbul

2005

Deniz Müzesi Komutanlığı

Deniz Tarihi Arşivi Künye Kataloğu-6

Deniz Kuvvetleri Komutanığı Deniz Müzesi Komutanlığı-İstanbul

2005

Deniz Müzesi Komutanlığı

Deniz Tarihi Arşivi Künye Kataloğu-7

Deniz Kuvvetleri Komutanığı Deniz Müzesi Komutanlığı-İstanbul

2005

Deniz Müzesi Komutanlığı

Deniz Tarihi Arşivi Künye Kataloğu-8

Deniz Kuvvetleri Komutanığı Deniz Müzesi Komutanlığı-İstanbul

2005

Deniz Müzesi Komutanlığı

Deniz Tarihi Arşivi Künye Kataloğu-9

Deniz Kuvvetleri Komutanığı Deniz Müzesi Komutanlığı-İstanbul

2005

Deniz Müzesi Komutanlığı

Deniz Tarihi Arşivi Künye Kataloğu-10

Deniz Kuvvetleri Komutanığı Deniz Müzesi Komutanlığı-İstanbul

2005

Deniz Müzesi Komutanlığı

Deniz Tarihimize Ait Makaleler

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1965

Haluk Y.Şehsuvaroğlu

Deniz Tarihimizin Şeref Sayfaları

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

2005

Tevfik İnci

Deniz Taşımacılığında Kanuni Rehin Hakkı

Alfa Basım ve Dağıtım-İstanbul

1997

Muhittin Doğrucu

Deniz Teşkilat ve  İdare Talimatı 1940

Donanma Şubesi Müdürlüğü-İstanbul

1940

Donanma Şubesi Müdürlüğü

Deniz Teşkilat ve İdare Talimatı

Donanma Şubesi Müdürlüğü-İstanbul

1932

Donanma Şubesi Müdürlüğü

Deniz Teşkilat ve İdare Talimatı

Deniz Matbaası-İstanbul

1930

Deniz Kuvvetleri

Deniz Teşkilat ve İdare Talimatı

Deniz Matbaası-İstanbul

1932

Deniz Kuvvetleri

Deniz Teşkilat ve İdare Talimatı

Deniz Matbaası-İstanbul

1933

Deniz Kuvvetleri

Deniz Teşkilatı

Deniz Matbaası-İstanbul

1931

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Deniz Ticareti Hukuku

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi-İstanbul

1938

Mekki H.Gelenbeg

Deniz Ticareti Hukukuna Müteallik On Yıllık Temyiz Kararları (1943-1953)  

Denizcilik Bankası Basımevi-

1954

 

Deniz Topçu Talimnamesi-4

Deniz Basımevi-İstanbul

1945

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Deniz Topçuluğu Balastik 1.Kitap

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1946

Rıdvan Koral

Deniz Topçuluğu Mesafe Aletleri 4.Kitap

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1946

Rıdvan Koral

Deniz Topçuluğu Top Mihaniki ve Malzeme Bilgisi 3.Kitap

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1939

Rıdvan Koral

Deniz Topçuluğu ve Ordonat-2

Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı-İstanbul

1960

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Deniz Ulaştırma Eğitim

T.C. Denizcilik Yüksek Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı-İstanbul

1974

T.C. Denizcilik Yüksek Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

Deniz Ulaştırma Ekonomisi

T.C. Denizcilik Yüksek Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı-İstanbul

1984

A.Lavkan

Deniz Umera Kursu Talimatı

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği IX.Deniz Şubesi-İstanbul

1930

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği 

Deniz Yedeksubay Okulu

Sert Matbaası-İstanbul

1968

Deniz Kuvvetleri

Deniz Yeni Erat Eğitim Alayı İçin Piyade Eğitim Klavuzu

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1947

Genelkurmay Başkanlığı

Deniz Zabit Yetiştirme Talimatı

Deniz Matbaası-İstanbul

1931

Deniz Kuvvetleri

Deniz Zabitlerine Öğütler

Büyük Erkan-ı  Harbiye Matbaası-İstanbul

1932

Kaymakam Ertuğrul

Denizaltı Dafiasında Dikkat Olunacak Esaslar

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1944

Genelkurmay Başkanlığı

Denizaltı Dalgıçlık

Deniz Matbaası-İstanbul

1934

Salah Rifat

Denizaltı Filosu Komutanlığı Tarihçesi

Donanma Komutanlığı-Kocaleli

2002

Donanma Komutanlığı

Denizaltı Gemiciliğinin Tıbbi Meseleleri

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1948

Maurice Longet-Çeviren:Necdet Akyol

Denizaltı Gemileri Personalının Talim ve Terbiye Esasları

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği IX.Deniz Şubesi-İstanbul

1935

Büyük Erkan-ı  Harbiye Resiliği

Denizaltı Gemileri ve Deniz Kuvveti

Büyük Erfkanıharbiye Reisliği IX.Deniz Şube-İstanbul

1933

Charles Domville-Fife-Çeviren: Tahir Halil

Denizaltı Gemisi Notları

Deniz Harp Akademisi Neşriyatı-İstanbul 

1932

Abdürrahman Şeref

Denizaltı Güverte Vardiya Subaylarına Öğütler

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1946

Alp Kun

Denizaltı Harbi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Neşriyatı-İstanbul

1971

Suphi Aksoydan

Denizaltı İhbar İstasyonları Hakkında Umumi Bilgiler

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1944

Fahir Karayel

Denizaltı Muhabere Vesaiti Notları

Büyük Erkan-ı  Harbiye IX. Deniz Şubesi-İstanbul

1931

Genelkurmay Başkanlığı

Denizaltı Muhabere Vesaiti Notları

Büyük Erkan-ı  Harbiye IX. Deniz Şubesi-İstanbul

1934

Büyük Erkan-ı  Harbiye

Denizaltı Raporu Su Bombası, Mayın,Torpido ve Top Ateşi Hasarı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1953

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Denizaltı Su Termografi Rasıtlarının Kullanılması

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Şubesi-

1951

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Denizaltı ve Filomuz

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanlığı-Ankara

2003

Ömer Kalaycıoğlu

Denizaltı Yaklaşma ve Hücum Taktiği Notları

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1949

Genelkurmay Başkanlığı

Denizaltıcılık

Deniz Matbaası-İstanbul

1945

Alp Kun

Denizaltıcılık

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1944

Vehbi Ziya Dümer

Denizaltıcılık

Genelkurmay Başkanlığı-İstanbul

1945

Alp Kun

Denizaltıcılık Şiirleri

 

1977

Ahmet Toplucak

Denizaşırı Seferler ve Çıkarmalar  

Gnkur.Basımevi-Ankara

1980

Ahmet Onur

Denizaşırı Seyahati

Eren Yayıncılık-İstanbul

2000

Bertrandon De La Broquıere-Çeviren:İlhan Arda

Denizci Dili

Sahil Güvenlik Komutanlığı-Ankara

2005

Turgay Ataç

Denizci Hasan-3

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Ahmet Mithat

Denizcilere Faydalı Bilgiler

Deniz Matbaası-İstanbul

1939

A.Rasim Barkınay

Denizcilere Yayımlar (1933-1934)

T.C.İktisad vekaleti Deniz Nakliyatı Umum Müdürlüğü-Anakara

1935

 

Denizcilik Bakanlığına Doğru

T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı-Ankara

2002

T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı

Denizcinin Klavuzu

Ercivan Matbaası-İstanbul

1980

Yücel Süygen-Necmettin Aytekin

Denizde Çatışmalar

İsmail Akgün Matbaası-İstanbul

1960

Burhanettin Yenisey

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hidroğrafi Neşriyatı-İstanbul

1980

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

Denizde Dünya Harbi

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1947

Brian Tunstall-Çeviren:Adnan Aykut

Denizde Görevler

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Şubesi-

1950

Harley F. Cope, U.S.N.-Çeviren:S. Albatros

Denizde Görevler

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Şubesi-

1950

Harley F. Cope, U.S.N.-Çeviren:S. Albatros

Deniz'de Harp San'ati

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1942

Afif Tuğrul

Denizde II.Dünya Harbi Akdeniz Harekatı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1990

Erdoğan Dümen

Denizde Kimya Harbi (Zehirli Gazler)

Büyük Erkan-ı  Harbiye XII. Deniz Şubesi-İstanbul

1930

Mithat Salih

Denizde Men'i Müsademe-1

İstanbul

1941

Hayreddin Karaarslan-Behcet Cemal

Denizde Müsademe Hukuku

İstanbul Matbaacılık-İstanbul

1949

Hayreddin Karaaslan

Denizde Silahlı Çatışma Hukuku

Harp Akademileri Komutanlığı-İstanbul

1999

Harp Akademileri Komutanlığı

Denizde Türkiye-1

Deniz Harp Akademisi Neşriyatı-İstanbul 

1937

Haydar Alpagut

Denizde ve Karada Eşyanın Muhafaz Usulü

Deniz Harp Akademisi Neşriyatı-İstanbul 

1933

Hikmet

Denizde ve Sahilde Bahriye

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Neşriyatı-İstanbul

1951

Ahmet Rasim Barkınay

Denizde Yıllar Boyu Anadolu Türkleri (1081-1922)

Deni Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1993

Erdoğan Dümen

Denizde Zabt ve Musademe Kanunu Şerhi ve Deniz Harblerine Dair Beynelmilel Mukavelenameler

Deniz Matbaası-İstanbul

1940

Rıfat Taşkın

Denizden Sesler Geliyordu

Özyurt Basımevi-İstanbul

1973

Emrullah Nutku

Denize Ait Tarihi Makalat

Büyük Erkan-ı  Harbiye IX. Deniz Şubesi-İstanbul

1931

Ahmet Rasim

Denizialtı Harbi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Neşriyatı-İstanbul

1971

Suphi Aksoydan

Denizin Hücumu

İnkılap ve Aka-İstanbul

1978

Jules verne

Denizle İlgili Bazı Örnek Olaylarda Devletin Milletlerarası Mesuliyeti

Deniz Basımevi-İstanbul

1963

Ahmet Kerse

Denizler, Şehirler ve Düşler (İvan Aivazovsky'nin Resimleri)

Alexandrıa Press-Londra

2000

Gianni Caffiero-İvan Samarine

Denizlerdeki Türk

Deniz Kuvvetlri Komutanlığı-İstanbul

2004

Coşkun Güngen

Denizlere Özlem

Su Yayınları-İstanbul

1977

Emrullah Nutku

Denizlerin Güzelleri

İstanbul

2000

Osman Kademoğlu

Deri-Tarihi

Manisada Deri Sanatları Tarihi

1945

İbrahim Gökçen

Derleme Sözlüğü-1

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Ankara

1993

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Derleme Sözlüğü-2

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Ankara

1993

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Derleme Sözlüğü-3

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Ankara

1993

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Derleme Sözlüğü-4

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Ankara

1993

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Derleme Sözlüğü-5

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Ankara

1993

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Derleme Sözlüğü-6

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Ankara

1993

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Derleme Sözlüğü-7

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Ankara

1993

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Derleme Sözlüğü-8

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Ankara

1993

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Derleme Sözlüğü-9

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Ankara

1993

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Derleme Sözlüğü-10

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Ankara

1993

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Derleme Sözlüğü-11

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Ankara

1993

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Derleme Sözlüğü-12-Ek-1

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Ankara

1993

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Dersaadet'in Fotoğrafçıları (19. Yüzyıl İstanbul'unda Fotoğraf: Önçüler, Stüdyolar, Sanatçılar)

Mas Yayıncılık/Aygaz-İstanbul

2003

Bahattin Öztuncay

Derya-1

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1967

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-2

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1967

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-3

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1967

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-4-12

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1968

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-13-24

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1969

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-25-37

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1969

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-37-48

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1970

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-49

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1971

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-50

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1971

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-51

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1971

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-52

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1972

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-53

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1972

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-54-63

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1972

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-64-75

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1973

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-76-87

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1974

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-88-99

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1975

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-100-111

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1976

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-112-122

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1977

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-123-128

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1978

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-129-134

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1979

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-135-140

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1980

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-141-148

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1981

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-147-152

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1982

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-153-158

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1983

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-159

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1984

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-160

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1984

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-161

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1984

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-162

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1984

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-163

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1984

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-164

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1984

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-165

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1985

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-166

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1985

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-167

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1985

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-168

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1985

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-169

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1985

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-170

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1985

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-171

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1986

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-172

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1986

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-173

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1986

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-174

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1986

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-175

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1986

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-176

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1986

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-177

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1987

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-178

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1987

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-179

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1987

Türk Donanma Cemiyeti

Derya-180

Türk Donanma Cemiyeti-Ankara

1987

Türk Donanma Cemiyeti

Destanlaşan Çanakkale Savaşları (Deniz, Kara, Hava ) (Bütün Yönleriyle Anılar ve Yorumlar)

Derya Mücellit/Kastaş Yayınevi-İstanbul

2005

Tahsin Seçer

Destanlaşan Gemiler

Kastaş Yayınları-İstanbul

1924

Erol Mütercimler

Destanlaşan Gemiler-Hamidiye-T-Yavuz-Nusrat-Alemdar

Kastaş Yayınları-İstanbul

1987

Erol Mütercimler

Destari Salih Tarihi

Ankara Ünüversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları / Ankara

1962

Bekir Sıtkı Baykal

Destroyer Raporu Top Atışı, Bomba ve Kamikaze Hasarı  

Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı-İstanbul

1953

 

Destroyer Raporu Torpido, Mayın Hasarı ve Harekattaki Telefat

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1953

Deniz Harp Tarihi Neşriyatı

Devlet Adamalarına Öğütler

Kültür Bakanlığı-Ankara

1992

Defterdar Sarı Mehmed Paşa

Devlet Adamları ve Deniz Gücü

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

2002

Sir Herber Rıcmond-

Devlet Adamları ve Deniz Kuvveti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1956

Celal Eyiceoğlu

Devletin Deniz Gücü

Harp Akademileri Komutanlığı-İstanbul

1990

S.G.Gorshkov-Çeviren:Orbay Ergün

Devrim Hareketleri İçinde Atatürk ve Atatürkçülük

Baha Matbaası-İstanbul

1964

Tarık Z.Tunaya

Devrim Tarihi ve Toplumbilim Açısından Atatürk

Remzi Kitabevi-İstanbul

1983

Emre Kongar

Devrimler ve Tepkiler

Turhan Kitapevi-Ankara

1970

Mahmut Goloğlu

Devrin Yazarlarının Kalemiyle Milli Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal-1

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Hazırlayanlar:Mehmet Kaplan-İnci Enginün-Zeynep Kerman-Necat Birinci-Abdullah Uçman

Devrin Yazarlarının Kalemiyle Milli Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal-2

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Hazırlayanlar:Mehmet Kaplan-İnci Enginün-Zeynep Kerman-Necat Birinci-Abdullah Uçman

Dış İlişkiler ve Türk Politikası

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi-Ankara

1983

Kamuran Gürün

Dışişlerinde 34 Yıl Vaşington Büyükelçiliği-2

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1992

Feridun Cemal Erkin

Dil Encümeni Alfabesi

 

1928

 

Dimaşk Atabeyliği

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yahyınları / İstanbul

1985

Coşkun Alptekin

Dinimiz Neyi Emrediyor, Atatürk Ne Yaptı

Okat Yayınevi-İstanbul

1971

Turhan Olçaytu

Dinimiz Neyi Emrediyor, Atatürk Ne Yaptı? Devrimlerimiz İlkelerimiz

Ajans-Türk Basın ve Basım A.Ş.-Ankara

1998

Turhan Olcaytu

Doğmayan Hürriyet 

Arba Araştırma Basım-İstanbul

1958

Hasan Amca

Doğu Akdenizde Liman Kentleri

Tarih Vakfı Yurt Yayınları-İstanbul

1993

Çağlar Keyder-Y.Eyüp Özveren-Donald Quataert

Doğu Albümü

Anson D.F. Randolph-Broadway

1862

H.J.Van-Lennep Çeviren:Pars Tuğracı

Doğu Avrupa Cephesi

E.U.Rs.Yayımları-Ankara

1953

Ekrem Öncü

Doğu Ege Adalarının Askerden Arındırılmış Statüsü

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi-Ankara

1986

Hüseyin Pazarcı

Doğu ve Güneydoğu Anadoluda Türk Beylikleri

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü / Ankara

1982

Şükrü Kaya Seferoğlu-Halil Kemal Türközü

Doğumunun 100 üncü Yılında Eski Hatay Devleti İlk Son Cumhurreisi Tayfun Sökmen Diyor Ki

 

 

Hazırlayanlar:Murat Sökmenoğlu-Vefa O.Semenderoğlu

Doğumunun 100. Yılında Atatürk

Hava Harp Okulu-İstanbul

1981

Hava Harp Okulu-İstanbul

Doğuya Seyahat

Kültür ve Turizm Bakanlığı-Ankara

1984

Gerard De Nerval-Çeviren:Muharrem

Dokuzuncu Askeri Tarih Semineri-1

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

2005

Genelkurmay  Başkanlığı

Dokuzuncu Askeri Tarih Semineri-2

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

2006

Genelkurmay  Başkanlığı

Dokümantasyon Tarifi ve Tarihi Gelişimi

Türk Kütüphaneciler Derneği-Ankara

1971

O.Tekin Aybaş

Dolmabahçe

İstanbul Kitaplığı Yayınları-İstanbul

1984

Çelik Gülersoy

Dolmabahçe Sarayı

TBMM Milli Saraylar Yıldız Çini ve Persolen İşletmesi-İstanbul

2003

TBMM Milli Saraylar Yıldız Çini ve Persolen İşletmesi

Donanma Boya İşleri

Genelkurmay Başkanlığı IX. Deniz Şubesi-İstanbul

1935

Binbaşı Hikmet

Donanma Dergisi Makale Listesi

Deniz Basımevi-İstanbul

1964

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Donanma Gemileri ve Denizin Kara Teşkillerinde Görevli Sıhhi Personelin Vazifelerine Ait Muhtıra  

Deniz Basımevi-İstanbul

1962

Sedat Derinsu

Donanma Günü 1951  

Deniz Matbaası-İstanbul

1952

Deniz Kuvvetleri

Donanma Günü Yayınları  

Deniz Basımevi-İstanbul

1948

Deniz Kuvvetleri

Donanma Haber Bülteni  

Deniz Basımevi-İstanbul

 

Deniz Kuvvetleri

Donanma Hıfzıssıhhası  

Genelkurmay Başkanlığı-İstanbul

1944

Safa Karatay

Donanma İane Madalyası  

 

 

İbrahim Artuk

Donanma İnkişaf ve Emniyet vezaifinin Sureti İcrasına Dair Eşkal ve Tarifatile Birlikte Ameli Misaller ve Usülü Halleri

Büyük Erkan-ı  Harbiye Resiliği IX. Deniz Şubesi-İstanbul

1931

Büyük Erkan-ı  Harbiye 

Donanma Komutanlığı 1 nci Deniz Harp Tarihi Semineri

Donanma Komutanlığı-Kocaeli

2003

Donanma Komutanlığı

Donanma Komutanlığı Tarihçesi 2002

 

 

 

Donanma Suni Süsleme Talimnamesi

Deniz Basımevi-İstanbul

1930

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Donanma-ı  Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti  

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu -Ankara

2000

Selahattin Özçelik

Donanmanın 1929 Senesi Talim ve Terbiye Programının  Ana Hatları Donanmada Talim ve Terbiye

Büyük Erkan-ı  Harbiye Resiliği XII: Deniz Şubesi-Ankara

1929

Büyük Erkan-ı  Harbiye Resiliği 

Donanmanın Genç Subaylarına Öğütler

Deniz Matbaası-İstanbul

1940

Afif Tuğrul

Donizetti Paşa (Osmanlı Sarayının İtalyan Maestrosu)

Euromat/Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları-İstanbul

2006

Emre Aracı

Dostlar Sınıfı 1957'den Günümüze Esintiler

 

 

 

Dört Yüz Sene Evvel 'Viyana'nın Türkler Tarafından Muhasarası'

Askeri Matbaa-İstanbul

1929

Oskar Regele

Dr.Akil Muhtar Özden Bibliyografyası

İsmail Akgün Matbaası-İstanbul

1951

Bedi N.Şehsuvaroğlu

Dretnot İngiltere, Almanya ve Yaklaşan Savaşın Ayak Sesleri

Sabah Kitapları-İstanbul

1995

Çeviren:Mehmet Harmancı

Dretnot, Tank ve Uçak

Mas Yayıncılık/Kitap Yayınevi-İstanbul

2003

Jeremy Black/Yavuz Alogan

DSH Terimleri ve Kısaltmaları Sözlüğü

Eğitim Merkezi Komutanlığı-Kocaeli

1983

Eğitim Merkezi Komutanlığı

Dumlupınar (İki Gemi İki Kaptan) 

Mega Basım/Doğan Kitapçılık-İstanbul

2007

Bülent Çaplı

Dumlupınar Şehitleri

Deniz Basımevi-İstanbul

1956

Deniz Kuvvetleri-Raşit Metel

Dumlupınar Şehitleri

Deniz Basımevi-İstanbul

1956

Deniz Kuvvetleri-Raşit Metel

Dünden Bugüne Bahriyemiz

Kastaş Yayınları-İstanbul

1988

Nejat Gülen

Dünden Bugüne Ertuğrul Fırkateyni

Deniz Basımevi-İstanbul

2006

Erdoğan Şimşek

Dünden Bugüne Lacililer

Ümit Yayıncılık-Ankara

1993

Betül Uncular

Dünden Bugüne Mehter

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1992

Muzaffer Erendil

Dünkü ve Bugünkü Fransız Tabiye ve Sevkı İdaresi ve Bizim İçin Bilinmesi Faideli ve Lüzumlu Bir Mukayese

Büyük Erkan-ı  Harbiye Matbaası-İstanbul

1929

Abdurrahman Nafiz

Dünü, Bugünü, Yarını Haliç

Tercüman Gazetesi-İstanbul

1978

 

Dünya Bayrakları

Deniz Basımevi-İstanbul

1964

Kemal S.Hekimoğlu

Dünya Casusluk Tarihi-1

Artel Yayıncılık-İstanbul

1974

Artel Yayıncılık

Dünya Casusluk Tarihi-2

Artel Yayıncılık-İstanbul

1974

Artel Yayıncılık

Dünya Casusluk Tarihi-3

Artel Yayıncılık-İstanbul

1974

Artel Yayıncılık

Dünya Casusluk Tarihi-4

Artel Yayıncılık-İstanbul

1974

Artel Yayıncılık

Dünya Deniz Haritaları Atlası

Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı-İstanbul

2002

Cevat Ülkekul

Dünya Deniz Taşımacılığı

Başbakanlık Deniz Müşteşarlığı Yayınları-

1980

Başbakanlık Deniz Müşteşarlığı 

Dünya Kenti İstanbul-İstanbul Worl City

Tarih Vakfı Yayınları-İstanbul

2005

 

Dünya Sanat Tarihi

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları-Ankara

1979

Adnan Turanı

Dünya Tarihi

Kaynak Yayınları-İstanbul

1985

William H. Mcneill

Dünya Tarihi

Tifdruk Matbaacılık Sanayii A.Ş.Basımevi

1957

Hayat Mecmuası-Tarih Gazetesi

Dünya Tarihinde Türkler

Mas Yayıncılık/Kitap Yayınevi-İstanbul

2006

Carter V. Fındley/Ayşen Anadol

Dünya Tarihinde Türklük

İdeal Matbaa

1942

L. Rasonyı

Dünya ve Türkiyenin Vizyonu (2001 Yılı)

Cumhurbaşkanlığı

2001

Nezihi Çakar

Dünya Yüzünde Tarih Yaratan Simalar

Tan Matbaası-İstanbul

1945

Ali Kadri Anıt

Dünyada Türk İmgesi

Mas Yayıncılık/Kitap Yayınevi-İstanbul

2005

 

Dünyadan 40 Anıt

İsmail Akgün Matbaası-İstanbul

1962

Akbank Kültür Yayınları

Dünyanın Arzuladığı Şehir Konstantinopolis 1453-1924

Sabah Kitapları-İstanbul

1996

Philip Mansel

Düstur Bahri

Bahriye vekaleti Donanma Dairesi-İstanbul

1926

Bahriye vekaleti 

Düşerken-7c.

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

A.De Lamartine-Hazırlayan:M.R.Uzmen

Düşman Gerisinde

Gnkur. Basımevi-Ankara

1974

Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı-Otto Heilbrunn

Düşman Sahillerine İndirme Maksadı ile  Gemilere Bindirme ve Yükleme ve Düşman Sahillerine İndirme

Askeri Matbaa-İstanbul

1933

E.Kay.Ekrem

Düşünülen Tehlike

Deniz Basımevi-İstanbul

1951

Hamilton Fish Armstrong-Çeviren:İbrahim Aşkı Tanık

Dz. Erkan-ı  Harbiye Vazifeleri Ders Notları Eki

Deniz Harp Akademisi Neşriyatı-İstanbul

1935

Harp Akademisi 

Dz. Harp Okulu ve Lisesi 1914 Yılı Giriş Broşürü

Deniz Basımevi-İstanbul

1949

Deniz Kuvvetleri

Dz.K.K.Lığı Arşivi Mektubi-Şurayı Bahri Tersane Bölümleri (Alfabetik Fihristi)

Deniz Basımevi-İstanbul

 

Deniz Müzesi Komutanlığı

Dz.Müzesi ve Bahçesi Hakkında Talimat

Deniz Basımevi-İstanbul

1931

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Edebi ve Manevi Dünyası İçinde Fatih

İstanbul Fethi Cemiyeti-İstanbul

1953

Samiha Ayverdi

Edip Şahsuvaroğlu'nun 2. Dünya Savaşı Anıları Adamlı Torpidolar

Kültür Yayınları-isanbul

2002

Kansu Şarman

Edirne Sarayı

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1957

Rifat Osman

Edirne Tarihi

Edirne ve Çevresi Eski Eserleri Sevenler Kurumu- İstanbul

1940

Osman Nuri Peremeci

Edirne ve Paşa Livası

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları-İstanbul

1952

M.Tayyib Gökbilgin

Edirnede Fatihin Cihannüma Kasrı

İstanbul Fetih Cemiyeti-İstanbul

1953

Süheyl Ünver

Edirnede Osmanlı Devri Abideleri

Üçler Basımevi-İstanbul

1949

Oktay Aslanapa

Edirneden Viyana Kapılarına Kadar Türklerden Kalan

Milliyet Yayınları-İstanbul

1992

Georg Schreiber

Efsane Gemi Mahmudiye Kalyonu

Piri Reis Araştırma Merkezi-İstanbul

2006

Piri Reis Araştırma Merkezi-Hacer Bulgurcuoğlu

Ege Adalarının İdari, Mali ve Sosyal Yapısı

Saemk-Ankara

2003

İdris Bostan

Ege Denizi Türkiye ile  Komşu Ege Adaları

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü-Ankara

1978

Sırrı Erinç-Talip Yücel

Ege Denizi'nde Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması

Deniz Basımevi-İstanbul

2003

Mahmut Karagöz

Ege Denizinde Türk Hakları

Dergah Yayınları-İstanbul

1974

Mehmet Saka

Ege Denizinin Adlandırılma Tarihi ve Ege Kelimesinin Anlamı

Deniz Basımevi-İstanbul

2005

Selçuk Akarı

Ege Efsaneleri

İnkılap Kitabevi-İstanbul

1998

Hasan Barışcan

Ege Hikayeleri

Belge Uluslar Arası Yayıncılık-İstanbul

2000

İlias Venezis

Ege Kültürü

İnkılap Kitabevi-İstanbul

1999

Hasan Barışcan

Ege Sevgisi

Bilgi Yaınevi-İstanbul

1996

Yaşar Aksoy

Ege Sorunu  

Harp Akademileri Basımevi-İstanbul

1980

Harp Akademileri Komutanlığı 

Ege Sorunu Belgeler-1

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1976

Bilal N.Şimşir

Ege Sorunu-1

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1976

Bilal N.Şimşir

Ege Sorunu-2

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1982

Bilal N.Şimşir

Ege Takım Adaları

Pera-İstanbul

1998

Bernard Randolph-Çeviren: Ümit Koçer

Ege'de Deniz Sorunları Semineri

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi-Ankara

1986

Ankara Üniversitesi 

Egede Kurtuluş Savaşı Başlarken

Milliyet Yayınları-İstanbul

1970

Karacan Armağan

Ege'de Olup Bitenler

Deniz Basımevi-İstanbul

2006

Çetinkaya Apatay

Ege'de Olup Bitenler (Yaşadıklarım) 

Kazancı Matbaacılık-İstanbul

1995

Çetinkaya Apatay

Ege'de Olup Bitenler (Yaşadıklarım) 

Deniz Basımevi-İstanbul

2006

Çetinkaya Apatay

Ege'den Denize Bırakılmış Bir Çiçek

Bilgi Yayınevi-İstanbul

1998

Halikarnas Balıkçısı

Egemenliği Tartışmalı Adalar: Karşılaştırmalı Bir Çalışma  

Mülkiyeliler Birliği Vakfı-Ankara

1999

Erdem Denk

Egenin Kurtuluşu

Boğaziçi Yayınları-İstanbul

1981

Cemal Kutay

Egenin Türk Kalma Savaşı

Boğaziçi Yayınları-İstanbul

1980

Cemal Kutay

Eğil Dağlar

İstanbul Fetih Cemiyeti-İstanbul

1975

Yahya Kemal

Eğil Dağlar

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Yahya Kemal Beyatlı

Elazığ, Tunceli ve Bingöl İllerinde Türk İskan İzleri

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü-Ankara

1992

Muhammet Beşir Aşan

Elektrikli İskandiller

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1946

Nurettin Yıldızlar

Elli Türk Büyüğü

Yedigün Neşriyatı

 

İbrahim Alaettin Gövsa-Münif Fehim

Ellinci Yılda Tarihten Geleceğe

Türkiye İşbankası Kültür Yayınları-Ankara

1973

A.Afet İnan

Elvah-ı  Nakşiye Koleksiyonu

Milliyet Yayınları-İstanbul

1970

Halil Edhem

Emekli Orgeneral Necdet Öztorun'un Harp Akademilerinde verdiği Konferans 

Harp Akademileri Komutanlığı-İstanbul

1992

 

Gemi Topçuluğunun Geçirdiği Safhalar

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği IX. Deniz Şubesi-İstanbul

1934

Ethem Ziya

Emin Barın

İ.D.G.S.A. Matbaası-İstanbul

1978

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi-Emin Baran

Eminönü Camileri

Seçil Ofset-İstanbul

1987

Türkiye Diyanet Vakfı Eminönü Şubesi

Emir Sultan

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Şinasi Çoruh

Emir Süleyman

Türkiye Yayınevi-İstanbul

1957

Samih Nafiz Tansu

En Büyük Kaybımız

Cumhuriyet Matbaası-İstanbul

1938

 

En Büyük Ressamlar

Doğan Kardeş Yayınları-İstanbul

1969

Leonardo Da Vinci

En Büyük Türk Atatürk

Ümit Ofset-Ankara

 

Hazırlayan:Fahir Özer Altınyalılar

En Büyük Türk'den Bize

Anka Ofset-İstanbul

1988

Mükerrem Kamil Su

Encyclopaedia Britannica World Atlas

The Universıty Of Chıcago-U.S.A

1966

Gelişim Yayınları

Enderun Mektebi-1

İstanbul Fethi Derneği Yayınları-İstanbul

1953

İsmail H.Baykal

Enderun Mektebi-2

İstanbul Fethi Derneği Yayınları-İstanbul

1953

İsmail H.Baykal

Enis'ül-Müsamirin

Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi-Edirne

1996

Abdurrahman Hibrı

Envanter Kontrol Merkezi Komutanlığı Tarihçesi

Donanma Komutanlığı-Kocaleli

2002

Donanma Komutanlığı

Enver Paşa

Remzi Kitabevi-İstanbul

1970

Şevket Süreyya Aydemir

Enver Paşa ( Makedonya'dan Ortaasya'ya) C:1

Yükselen Matbaası

1972

Şevket Süreyya AYDEMİR

Enver Paşa ( Makedonya'dan Ortaasya'ya) C:2

Yükselen Matbaası

1971

Şevket Süreyya AYDEMİR

Enver Paşa ( Makedonya'dan Ortaasya'ya) C:3

Yükselen Matbaası

1972

Şevket Süreyya AYDEMİR

Enver Paşa Lenin'e Karşı

Ekicigil Tarih Yayınları-İstanbul

1955

Cemal Kutay

Enver Paşa-2

Remzi Kitabevi-İstanbul

1971

Şevket Süreyya Aydemir

Enver Paşa-3

Remzi Kitabevi-İstanbul

1971

Şevket Süreyya Aydemir

Erat Telsiz Kursu Muhabere Notları

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1946

Şehap H.Ülsel

Erat Telsiz Kursu Muhabere Notları

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1946

Şehap H.Ülsel

Erat Torpedo Kursu Notları

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1946

Genelkurmay Başkanlığı

Ergenekon

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Erkan-ı  Harbiye Vazifeleri Dersi Notları

Harp Akademisi Neşriyatı-İstanbul

1935

Harp Akademisi 

Erkan-ı Harbiye vezaifi

Harp Akademisi-İstanbul

1930

F.Füht Baver

Erkan-ı Harbiye vezaifi

Harp Akademisi-İstanbul

1929

Füht Baver

Erkan-ı Harbiye vezaifi

Harp Akademisi-İstanbul

1931

Füht Baver

Erken Osmanlı Mimarlığında Çok-İşlevli Yapılar: Kentsel Kolonizasyon Yapıları Olarak Zaviyeler-2

Akademi Kitapevi-izmir

1994

Sedat Emir

Ertuğrul Faciası

Turhan Kitabevi-İstanbul

1992

Kaori Komatsu

Ertuğrul Faciası 

Anahtar Kitaplar Yayınevi-

1993

Erol Mütercimler

Ertuğrul Fırkateyni

Türkiye Şehitlikleri İmar Vakfı Yayınları-İstanbul

1990

Arif Hikmet-Fevzi Ilgaz

Ertuğrul Fırkateyni Faciası (Türk-Japon İlişkisinin Başlangıcı)

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı-İstanbul

1991

Erol Mütercimler-Mim Kemal Öke

Ertuğrul Fırkateyni Macerası

Aksoy Yayınclık-İstanbul

1998

Osman Öndeş

Ertuğrul Firkateyni  Faciası (Resmi ve Özel Belgeler Işığında Resimli) 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları-Ankara

2005

Süleyman Nutki

Ertuğrul Firkateyni'nin Öyküsü

Ad Kitapçılık A.Ş

1998

Çetinkaya Apatay

Ertuğrul Süvarisi Ali Bey'den Ayşe Hanım'a Mektuplar

Şefik Matbaası-İstanbul  (Yapı Kredi Kültür Yayınları)

1995

Canan Eronat

Ertuğrul ve Refah Faciaları ve Şehitlerimiz 

 

1971

Fahri Çoker

Ertuğrul, Savarona (Türk Devlet Yatları)

Denizler Kitapevi-İstanbul

2007

Ahmet Güleryüz

Erzak İstihkak Cetveli

Deniz Matbaası-İstanbul

1930

Füht Baver

Erzurum

Atatürk Üniversitesi-Erzurum

1998

Erol Kılıç

Erzurum Kongresi

Nüve Matbaası-Ankara

1968

Mahmut Goloğlu

Erzurum'dan Ölüme Kadar Atatürk'le Beraber-1

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1966

Mahzar Müfit Kansu

Erzurum'dan Ölüme Kadar Atatürk'le Beraber-2

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1968

Mahzar Müfit Kansu

Esad Paşa'nın Çanakkale Savaşı Hatıraları

Yaylacık Matbaası/Özgün Yayınevi

2004

İhsan Ilgar-Nurer Uğurlu

Es'ar Defteri (1640 Tarihli)

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1992

Yaşar Yücel

Esaret Hatıraları

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Hazırlayan:Nejat Sefercioğlu

Esaret Hatıraları

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Hazırlayan:Nejat Sefercioğlu

ESERİN ADI

BASIMEVİ/ BASILDIĞI YER

BASIM TARİH

YAZARI

Eski Ankara Kadın Kıyafetleri ve Giyiniş Tarzları

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1955

Enise Yener

Eski Arkadaşlar

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1974

Halis Özkan-Edip Topuzoğlu

Eski Cezayir ve Dünya Avrupa Zihniyeti

Nebioğlu Yayınevi-İstanbul

1961

Esat Daybelge

Eski Erzincan'da Tarihi Kışla ve Askeri Yapılar

Erzincan Valiliği-Erzincan

1999

İ.Hakkı Akansel

Eski Eserler Ansiklopedisi

Çituri Biraderler -İstanbul

1939

Nuerddin Rüştü Büngül

Eski Eserler Ansiklopedisi

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Nurettin Rüştü Büngül

Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü Teşkilat, Vazife ve Selahiyet Tasarıları ve Gerekçeleri

Başvekalet Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü

1955

Başvekalet Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü

Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Katalogu-4

Sıralar Matbaası-İstanbul

1977

M.Seyfettin Özege

Eski Harfli Türkçe Süreli Yayınlar Toplu Katalogu

Milli Kütüphane Basım Atelyesi

1963

Milli Kütüphane Yayınları

Eski İstanbul

-

 

Nurettin Yatman

Eski İstanbul Albümü

Yedigün Neşriyat, Akşam Matbaası

 

Ahmet Refik

Eski İstanbul Arabaları

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları-İstanbul

 

Çelik Gülersoy

Eski İstanbul Evleri ve Boğaziçi Yalıları

Doğan Kardeş Matbaası

1975

Perihan Balcı

Eski İstanbul Yaşayışı 

Türkiye Yayınevi-İstanbul

1946

Musahipzade Celal

Eski İstanbul'da Gündelik Hayat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları-İstanbul

1992

İ. Gündağ Kayaoğlu-Ersu Pekin

Eski İstanbul'da Hayat

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Dorina L.Neave-Çeviren:Osman Öndeş

Eski İstanbul'dan Görüntüler

Beğendiren Baskı ve Grafik

 

Türk-Hoeshct Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Eski İstanbul'un Eski Haritaları

Mas Matbaacılık A.Ş. -İstanbul

1990

Cahit Kayra

Eski Kitapçılık Sanatlarımız

Ayyıldız Matbaası-Ankara

1975

İsmet Binark

Eski Kitaplar, Gemiler, Gemiciler, Tüccarlar ve Diplomatlar Aşağı Tuna, 1745-1856

Deniz Basımevi-İstanbul

2004

Tudose Tatu-Deniz Müzesi Komutanlığı

Eski Mısır Tarih ve Medeniyeti

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1956

Afet İnan 

Eski Şark Eserleri Müzesi

Türkiye Turıng ve Otomobil Kurumu-İstanbul

 

Türkiye Turıng ve Otomobil Kurumu

Eski Türk Çinileri

Ankara

1942

Nurettin Yatman

Eski Türk Sanatı ve Avrupa'ya Etkisi

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları-Ankara

1974

J.Strzygowski-H.Glück-Fuat Köprülü-Çeviren:A.Cemal Köprülü

Eski Türk Sanatları

Varlık Yayınları-İstanbul

1960

Haluk Y.Şehsuvaroğlu

Eski Türk Sporları

Cumhuriyet Matbaası-İstanbul

1938

Halim Baki Kunter

Eski Türklerde Heyet ve Takvim

Devlet Basımevi-İstanbul

1937

Fatih Gökmen

Eski Zaman Kadınları Arasında

İnkilap Kitapevi-İstanbul

1958

Nahid Sırrı Örik

Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı

Kitabevi- İstanbul

2001

Ali Şükrü Çoruk

Eskiçağda Para

Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları-İstanbul

2000

Oğuz Tekin

Eskidjı Sanat (01 Haziran 2003) (Müzayyede)

Mart Matbaacılık-İstanbul

2003

Art

Essaya In Ottoman History

Eren Yayıncılık-İstanbul

1998

Halil İnalcık

Eş-Şekaikun-Numaniye Fi Ulemai D-Devleti L-Osmaniye

Devran Yayıncılık-İstanbul

1985

Ahmed Efendi-Neşreden:Ahmed Subhi Furat

Etnoğrafya Müzesi Klavuzu

Maarif Basımevi-İstanbul

1956

Hamit Zübeyr Koşay

Evkaf Umum Müdürlüğünün Cumhuriyetin İlk On Senesindeki İşler Hakkında Rapordu

Başvekalet Matbaası-Ankara

1933

Evkaf Umumi Müdürlüğü

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Yky-İstanbul

1996

Orhan Şaik Gökyay

Evliya Çelebi Seyahatnamesi Anadolu,Suriye,Hicaz (1671-1672)

Devlet Matbaası-İstanbul

1935

 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi Birinci Cildinin Kaynakları Üzerine Bir Araştırma

İstanbul

1960

Meşkure Eren

Evliya Çelebi Seyahatnamesi-1

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1969

Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatnamesi-2

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1969

Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatnamesi-3

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1970

Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatnamesi-4

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1970

Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatnamesi-5

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1970

Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatnamesi-6

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1970

Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatnamesi-7

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1970

Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatnamesi-8

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1970

Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatnamesi-9

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1970

Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatnamesi-10

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1970

Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatnamesi-11

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1970

Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatnamesi-12

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1971

Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatnamesi-13

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1971

Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatnamesi-14

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1971

Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatnamesi-15

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1971

Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatnamesi-1-2

Üçdal Neşriyat-İstanbul

1975

Mehmed Zıllîoğlu-Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatnamesi-3-4

Üçdal Neşriyat-İstanbul

1976

Mehmed Zıllîoğlu-Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatnamesi-5-6

Üçdal Neşriyat-İstanbul

1978

Mehmed Zıllîoğlu-Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatnamesi-7

Üçdal Neşriyat-İstanbul

1980

Mehmed Zıllîoğlu-Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatnamesi-8

Üçdal Neşriyat-İstanbul

1982

Mehmed Zıllîoğlu-Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatnamesi-10

Üçdal Neşriyat-İstanbul

1984

Mehmed Zıllîoğlu-Evliya Çelebi

Evrak-ı  Perişan

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Namık Kemal-Raif Karadağ-Ömer Faruk Harman

Evrensel Yönüyle Atatürk

Gnkur. Basımevi-Ankara

1981

Genelkurmay Başkanlığı

Evsâf-ı  İstanbul

İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları-İstanbul

1977

Lâtifi- Nermin Suner (Pekin)

Eyüp : Dün/Bugün

Numune Matbaacılık - İstanbul

1994

Tülay Artan

Eyüp Tarihi C:1, 2 (Bir Takım)

Elips Ajans - İstanbul

1993

Mehmet Mermi Haskan

Eyüplü Hattatlar

Aydınlık Basımevi-İstanbul

1950

Nurullah Tilgen

Ezilmiş Çiçekler

Kuzey Kıbrıs Tanıtma Vakfı Yayını-İstanbul

1982

James Rayner

Fahri Erin'in Hatıratı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

2004

Afif Büyüktuğrul

Farsça Basmalar Katalogu ( İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi)

İstanbul Üniversitesi-İstanbul

1949

Fehmi Edhem Karatay

Farsça Yazmalar Katalogu ( Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi )

Topkapı Sarayı Müzesi-İstanbul

1961

Fehmi Edhem Karatay

Farsça-Türkçe Lügat-1

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1984

Gencinei Güftar-Ferhengi Ziya

Farsça-Türkçe Lügat-2

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1984

Gencinei Güftar-Ferhengi Ziya

Farsça-Türkçe Lügat-3

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1984

Gencinei Güftar-Ferhengi Ziya

Farsça-Türkçe Sözlük

Elhan Kitabevi-Ankara

1984

İbrahim Olgun-Cemşit Drahşan

Fatih Albümüne Bir Bakış

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-İstanbul

 

M.S.İpşiroğlu-S.Eyüpoğlu

Fatih Aşhanesi Tevzi'namesi

İstanbul Fethi Derneği Yayınları-İstanbul

1953

A.Süheyl Ünver

Fatih Camii ve Bizans Sarnıcı

Cumhuriyet Matbaası-İstanbul

1939

H.Baki Kunter-A.Saim Ülgen

Fatih Camileri ve Diğer Tarihi Eserler

Türkiye Diyanet Vakfı-İstanbul

1991

Türkiye Diyanet Vakfı Fatih Şubesi

Fatih Devri Albümü-1

İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü-İstanbul

1945

A.Süheyl Ünver

Fatih Devri Hamlelerine Umumi Nazar

İstanbul Fetih Cemiyeti-İstanbul

1953

A.Süheyl Ünver

Fatih Devri Hattatları ve Hat Sanatı

İstanbul Fethi Derneği Yayınları-İstanbul

1953

Ekrem Hakkı Ayverdi

Fatih Devri İstanbul ve Pariste Tıp Tahsili

İstanbul

1944

Akıl Muhtar Özden

Fatih Devri Mimari Eserleri

İstanbul Fetih Cemiyeti-İstanbul

1953

Ekrem Hakkı Ayverdi

Fatih Devri Mimarisi  

İstanbul Matbaası-İstanbul

1974

Ekrem Hakkı Ayverdi

Fatih Devri Mimarisi Zeyl

İstanbul Fetih Cemiyeti-İstanbul

1961

Ekrem Hakkı Ayverdi

Fatih Devri Saray Nakışhanesi ve Baba Nakkaş Çalışmaları

İstanbul Üniversitesi-İstanbul

1958

A.Süheyl Ünver

Fatih Devri Üzerine Tetkikler ve Vesikalar-1

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1995

Halil İnalcık

Fatih Devrinde İstanbul

Vakıflar Umum Müdürlüğü-İstanbul

1939

Ali Saim Ülgen

Fatih Güzel Sanatlar

İstanbul

1953

Muin Memduh Tayanç

Fatih İmareti Vakfiyesi

İstanbul Belediyesi-İstanbul

1945

Osman Ergin

Fatih İstanbulu Ne Şekilde Aldı? C: 2

Ahmet Sait Matbaası-İstanbul

1948

Ali Rıza Sağman

Fatih Külliyesi ve Zamanı İlim Hayatı

İstanbul Üniversitesi Tıb Fakültesi-İstanbul

1946

A.Süheyl Ünver

Fatih Mehmet II Vakfiyeri

Vakıflar Umum Müdürlüğü Neşriyatı-Ankara

1938

Vakıflar Umum Müdürlüğü 

Fatih Müzesi

Milli Egitim vekaleti-İstanbul

1953

 

Fatih Sultan Mehmed

Kervan Yayınları-İstanbul

1973

Reşat Ekrem Koçu

Fatih Sultan Mehmed ve Eserinin Tedkikine Giriş

Kader Basımevi-İstanbul

1959

Ekrem Eraş

Fatih Sultan Mehmede Nasihatler

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Sultan Murat Han-Hazırlayan:Abdullah Uçman

Fatih Sultan Mehmed'in Ölümü

İstanbul Üniversitesi-İstanbul

1952

A.Süheyl Ünver

Fatih Sultan Mehmet

Milliyet Yayınları-İstanbul

1994

Andre Clot

Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin Devrine Ait Tarihi vesikalar

Çituri Biraderler Basımevi-İstanbul

1945

Vl.Mirmiroğlu

Fatih ve İstanbul (İst. Fethi Derneği Tarafından Yayınlanan İki Aylık Dergi)  C:1, Sayı: 1, 2., 3-6 (C: 2, Sayı: 7-12

Kanaat Matbaası-Ankara

1953

İstanbul Fethi Derneği Yayınları

Fatih ve İstanbul (İst. Fethi Derneği Tarafından Yayınlanan İki Aylık Dergi) C:1, Sayı: 1

Kanaat Matbaası-Ankara

1953

İstanbul Fethi Derneği Yayınları

Fatih ve İstanbul (İst. Fethi Derneği Tarafından Yayınlanan İki Aylık Dergi) C:1, Sayı: 2

Kanaat Matbaası-Ankara

1953

İstanbul Fethi Derneği Yayınları

Fatih ve İstanbul'un Fethi

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1953

Hakem Belen

Fatihin Çocukluk Defteri

İstanbul

1961

Süheyl Ünver

Fatihin Çocukluk Defteri

İstanbul

1961

Süheyl Ünver

Fatihin Donanması ve Deniz Savaşları

İstanbul Belediyesi-İstanbul

1946

VI.Mirmiroğlu

Fatih'in Hayatı ve Fetih Takvimi-1

İstanbul Fethi Derneği-İstanbul

1953

İsmail Hami Danişmend

Fatihin Hoş Görürlüğü

İstanbul

1953

Osman Ergin

Fatih'in Oğlu Bayezid'in Su Yolu Haritası Dolayısıyla 140 Sene Önceki İstanbul

Belediye Matbaası-İstanbul

1945

A.Süheyl Ünver

Fatih'in Sikke ve Madalyaları

İstanbul Belediyesi-İstanbul

1946

İbrahim Artuk-Cevriye Artuk

Fatih'in Şiirleri

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1946

Kemal Edip Ünsel

Fatih'in Tarihi

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Tursun Bey-Hazırlayan:Ahmet Tezbaşar

Fatihler, Korsanlar, Tüccarlar

Step Ajans/Tarih Vakfı Yayınları

2003

Carlo M. Cipolla/Tülin Altınova

Fatihler, Korsanlar, Tüccarlar

Step Ajans/Tarih Vakfı Yayınları

2003

Carlo M. Cipolla/Tülin Altınova

Fatih'ten Önce Marmara Surları

İstanbul Fetih Cemiyeti-İstanbul

1953

Feridun Dirimtekin

Felakete Doğru

Askeri Matbaa-İstanbul

1932

Prens Andre-Çeviren:Hüseyin Rahmi

Feleki ve Riyazi Cetveller  

Cedavil-i Bahriyye ve Riyaziyye

1385

 

Fenerbahçesi

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu-İstanbul

1998

Çelik Gülersoy

Fenerler ve Sis İşaretleri C:1

Çubuklu-İstanbul

1969

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

Fenerler ve Sis İşaretleri C:2

Çubuklu-İstanbul

1971

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

Fenerler ve Sis İşaretleri Kitabı

T.C.M.S.B.Dz.K.K. Neşriyatı-İstanbul

1952

T.C.M.S.B.Dz.K.K. Neşriyatı

Fenerler ve Sis İşaretleri Kitabı-1

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hidroğrafi Neşriyatı-İstanbul

1978

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Ferah Cebre Savaşı

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1980

Zekeriyyazade-Hazırlayan:Orhan Şaik Gökay

Ferah Cebre Savaşı

Hilal Matbaacılık-İstanbul

1975

Zekeriyyazade-Hazırlayan:Orhan Şaik Gökay

Fethin 511 İnci Yıldönümü Konferansları

Baha Matbaası-İstanbul

1964

İstanbul Üniversitesi

Fetihname

Üç-Er Ofset/Yapıkredi Kültür Yayınları

2007

Kavami/Ceyhun vedat Uygur

Fetihname-i Sultan Mehmed

Maarif Basımevi-İstanbul

1955

Kıvami-Hazırlayan:Franz Babinger

Fetihten Önce Haliç Surları

İstanbul Matmaası-İstanbul

1956

Feridun Dirimtekin

Fetihten Önce Marmara Surları

İstanbul Matmaası-İstanbul

1953

Feridun Dirimtekin

Fetihten Sonraki İstanbul

Halk Basımevi-İstanbul

1953

Feridun Dirimtekin

Fındıklılı Silahtar Ahmet Ağa

Kanaat Kütüphanesi- İstanbul

1933

Ahmet Refik

Fihrist-Deniz Müzesi Arşiv Kataloğu  

Deniz Basımevi-İstanbul

 

Deniz Müzesi Komutanlığı

Fikret Mualla (Hayatı-Sanatı-Eserleri)

Milliyet Yayınları-İstanbul

1971

Nurullah Berk-Orhan Koloğlu

Filo Tipi Denizaltı Gemisi

Donanma Matbaası-Gölcük

1961

Niyazi Sedaroğlu

Forsa Halil

Nurgök Matbaası-İstanbul

1962

Reşad Ekrem Koçu

Fotoğraf ve Kartpostallarıyla Girit'ten İstanbul'a Bahaettin Rahmi Bediz (Beyaz Atlı Fotoğrafçı, 1875-1951

Sena Ofset-İstanbul

2004

Seyit Ali Ak

Fotoğraf ve Kartpostallarıyla Girit'ten İstanbul'a Bahattin Rahmi Bediz (Beyaz Atlı Fotoğrafçı, 1875-1951)

Sena Ofset/İletişim Yayınları

2004

İletişim Yayınları

Fotoğraflarla Atatürk

İstanbul Gazete Fotoğrafçıları-İstanbul

1939

C. Görel, F. Şenol-Hilmi Şahenk- Salahaddin Giz

Fotoğraflarla Atatürk

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1963

Tahsin Aygün

Fotoğraflarla Atatürk

Tifdruk Matbaacılık-İstanbul

1964

 

Fotoğraflarla Atatürk (İstiklal Savaşı Kahramanları)

Doğan Kardeşler Matbaacılık-

1982

Milli Eğitim Bakanlığı

Fransa İnkilabının Siyasi Tarihi-1

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1944

A.Aulard-Çeviren:Nazım Poroy

Fransa İnkilabının Siyasi Tarihi-2

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1944

A.Aulard-Çeviren:Nazım Poroy

Fransa İnkilabının Siyasi Tarihi-3

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1945

A.Aulard-Çeviren:Nazım Poroy

Fransa Tarihi

Kanaat Kitabevi-İstanbul

1938

Jacques Bainville-Tercüme Eden:Hüseyin Cahid Yalçın

Fransa'da Ari Dillere Takaddüm Etmiş Olan Lehçenin Turani Menşei

 

 

Leon Kahön-Çeviren:Ruşen Eşref Ünaydın

Fransa'da İlk Daimi Türk Elçisi Moralli Esseyit Ali Efendi, 1797-1802

Özener Matbaacılık/Pera Turizm ve Ticaret A.Ş

1997

Maurice Herbette/Erol Üyepazarcı

Fransada Mağlubiyetin Sebepleri

Askeri Matbaa-İstanbul

1944

Giraud-Çeviren:Hilmi Oray

Fransa-Mısır ve Osmanlı İmparatorluğu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları-İstanbul

1938

Enver Ziya Karal

Fransız Müverrihleri

Kanaat Kütüphanesi- İstanbul

1932

Ahmet Refik

Fransızcadan Türkçeye Sanat Lugatı

Ankara

1944

Celal Esad Erseven

Fransızca-Türkçe, Türkçe-Fransızca Sözlük

Eko Ofset-İstanbul

2002

Fono Açıköğretim Kurumu

Gagavuz Türkçesinin Sözlüğü

Kültür Bakanlığı-Ankara

1991

Abdülmecit Doğru-İsmail Kaynak

Galata ve Kulesi (Galata And Its Tower)

Apa Ofset Basımevi-İstanbul

1969

Semavi Eyice

Galatasaray Tarihi, C: 1

Doğan Kardeş Matbaası

1952

Fethi İslendiyaroğlu

Garp Cephesi Kurmay Başkanı Asım Gündüz Hatıralarım

Kervan Yayınları-İstanbul

1973

İhsan Ilgar

Garp Tarihi

Çığır Kitapevi-İstanbul

1940

Samih Nafiz Tansu

Gasi Mustafa Kemal Pascha 1919-1920

Başbakanlık Basımevi-Ankara

1981

Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı 

Gaz, Duman ve İslim Tehlikelrine Karşı Müdafaa ve Vesaiti

Büyük Erkan-ı  Harbiye XII. Deniz Şubesi-İstanbul

1929

H.Sami

Gazavat Nameler ve Mihaloğlu Ali Beyin Gazavatnamesi

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1956

Agah Sırrı Levend

Gazavat-ı  Hayrettin Paşa (Barbaros'un Hayatı ve Savaşları)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Basımevi-Ankara

1995

Deniz Kuvvetleri

Gazavat-ı  Sultan Murad B.Mehemmed Han

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1978

Halil İnalcık-Mevlud Oğuz

Gazavat-Nameler ve Mihaloğlu Ali Bey'in Gazavat-Namesi

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1956

Agah Sırrı Levend

Gazi Ahmed Muhtar Paşa Takvımüs-Sinın

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1993

Hazırlayanlar:Yücel Dağlı-Hamit Pehlivanlı

Gazi Gemeilerimiz

İnkılap Kitabevi-İstanbul

1953

A. Cemaleddin Saraçoğlu

Gazi Hamidiye ve Akın Harekatı

Deniz Basımevi-İstanbul

2006

Arif Emre Kara/Deniz Müzesi Komutanlığı-Piri Reis Araştırma Merkezi Yayınları)

Gazi Hamidiyenin Şanlı Maceraları

Gün Yayınları-İstanbul

1960

A. Cemaleddin Saraçoğlu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1881-1981

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Nüzhet Erman

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Bize-1 1903-1938

Hürriyet Vakfı Yayınları-İstanbul

1987

Türkçeleştiren:M.Sunullah Arısoy

Gazi Mustafa Kemal Nezdinde Bir Yıl  Elçilik

Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi-İstanbul

1934

Charles Sherrill-Çeviren:Ahmet Ekrem

Gazi Osman Paşa ve Plevne Müdafaası

Türkiye Yayınevi-İstanbul

1959

Enver Behnan Şapolyo

Gazi Osman Paşa ve Plevne Savunması

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları-Ankara

1982

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Gazi'nin Doğuş Destanı-1

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Bekir Tünay

Gazi'nin Doğuş Destanı-2

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Bekir Tünay

Gazze Meydan Muharebesi

Askeri Matbaa-İstanbul

1938

Ali Fuat Cebesoy

Gece Harekatı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Neşriyatı-İstanbul

1952

Fletcher Pratt-Çeviren: Melih Doğu

Geçen Asırda Devlet Adamlarımız-1

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1977

Ali Rıza-Mehmed Galib-Hazırlayan:Fahri Çetin Derin

Geçen Asırda Devlet Adamlarımız-2

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1977

Ali Rıza-Mehmed Galib-Hazırlayan:Fahri Çetin Derin

Geçmiş Yüzyıllarda Kıyafet Resimlerimiz

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1958

A.Süheyl Ünver

Geçmişte Bugün-2

Akba Kitabevi-Ankara

1944

Feridun Fazıl Tülbentçi

Geçmişte Bugün-3

Akba Kitabevi-Ankara

1944

Feridun Fazıl Tülbentçi

Geçmişte ve 21'nci Yüzyılda Savaşlar Stratejiler ve Stratejiler

Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları-İstanbul

2002

Harp Akademileri Komutanlığı

Geçmişten Günümüze Bahriye Kıyafetleri (1390-2005)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

2005

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Geçmişten Günümüze Beyoğlu

Fesan Ofset-İstanbul

2004

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Geçmişten Günümüze Karabağ Meselesi

Genelkurmay Askeri Tarih ve Strateji Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1995

Cemallettin Taşkıran

Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu

Erkam-İstanbul

1999

Mezarlıklar Vakfı-İstanbul

Geçmişten Günümüze Selimiye Kışlası

TBMM Basımevi-Ankara

2005

Birinci Ordu K.Lığı

Gedikli İhzari Mektebi Spor Albümü

Deniz Matbaası-İstanbul

1931

Büyük Erkanı Harbiye Başkanlığı

Gedikli Sıhhiye Küçük Zabit ile  Sıhhiye Çavuş, Onbaşı, ve Efrat Talimatı

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği Sıhhiye Müfettişlilği II. Şube-Ankara

1929

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği 

Geleceğin Rehberi Arşiv ve Arşivcilik

Başbakanlık Baısmevi-Ankara

1985

Bahaddin Alpkan

Gelibolu

Sabah Kitapları-İstanbul

1997

Nigel Steel-Peter Hart

Gelibolu Piri Reis Hayatı Eserleri  

 

 

Mehmet İrdesel

Gelibolu Yenilgisinin Destanı  

Sabah Kitapları-İstanbul

1996

Nigel Steel-Peter Hart

Gelişim Dünya Atlasları Ansiklopedisi-1

Gelişim Yayınları-İstanbul

1983

Gelişim Yayınları

Gelişim Dünya Atlasları Ansiklopedisi-2

Gelişim Yayınları-İstanbul

1983

Gelişim Yayınları

Gelişim Dünya Atlasları Ansiklopedisi-3

Gelişim Yayınları-İstanbul

1983

Gelişim Yayınları

Gelişim Dünya Atlasları Ansiklopedisi-4

Gelişim Yayınları-İstanbul

1983

Gelişim Yayınları

Gelişim Dünya Atlasları Ansiklopedisi-5

Gelişim Yayınları-İstanbul

1983

Gelişim Yayınları

Gelişim Dünya Atlasları Ansiklopedisi-6

Gelişim Yayınları-İstanbul

1983

Gelişim Yayınları

Gemi Rigavsing Bilgisi

Deniz Basımevi-İstanbul

1957

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Gemi İnşa Ders Notları

Genelkurmay Başkanlığı IX. Deniz Şubesi-İstanbul

1943

Amir Türüt

Gemi Modelciliği

İstanbul

1989

Fahri Kaytaz

Gemi Topçuluğunun Geçirdiği Safhalar  

Deniz Matbaası-İstanbul

1934

Ethem Ziya

Gemici Bağları

Kayhan Matbaası/Denizler Kitapevi

2005

A. Yalçın Özalp

Gemici Dili

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1968

Derleyen:Lütfi Gürçay

Gemici Dili 

Türk Deniz Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı-İstanbul

1988

Mustafa Zaloğlu

Gemici Dili 

Genelkurmay Başkanlığı-İstanbul

1943

Lütfi Gürçay

Gemicilik

T.C.İktisad vekaleti Deniz Nakliyatı Umum Müdürlüğü-Anakara

1939

Hayri Baran

Gemicilik

Deniz Basımevi-İstanbul

1957

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Gemicilik  

Ulaştırma Bakanlığı-Ankara

1946

Hayri Baran

Gemicilik Ders Notları

Karamürsel Eğitim Merkezi Komutanlığı-Kocaeli

 

Karamürsel Eğitim Merkezi Komutanlığı

Gemicilik Kitabı-1

Genelkurmay Başkanlığı-İstanbul

1942

Salahattin Burak

Gemicilik Kitabı-2

Genelkurmay Başkanlığı-İstanbul

1944

Salahattin Burak

Gemicilik Lügatı

Şirketi Mürettibiye Basımevi-İstanbul

1947

Ahmet Rasim Barkınay

Gemicilik Notları-1

Deniz Astsubay Okulu Komutanlığı-İstanbul

1969

Şevket Parlar

Gemicilik-1

Deniz Kuvveteleri Komutanlığı Eğitim Şubesi-Ankara

1982

Yücel Süen

Gemicilik-1 Kısım-1

Deniz Basımevi-İstanbul

1957

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Gemicilik-1 Kısım-2

Deniz Basımevi-İstanbul

1957

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Gemiler

Sema Matbaası-İstanbul

1992

Cemal Hoşgör

Gemiler Süvariler İskeleler

İletişim-İstanbul

1998

Eser Tutel

Gemiler, Süvariler, İskelleler

Sena Ofset/İletişim Yayınları

2006

Eser Tutel

Gemilerde Kullanılacak Meteorolojik Kodlar

Başvekalet Devlet Meteoroloji İşleri-Ankara

1955

Başvekalet Devlet Meteoroloji İşleri

Gemilerimiz

 Sema Matbaası-İstanbul

1989

Cemal Hoşgör

Genç Subaylara

Deniz Harp Okulu Komutanlığı-İstanbul

1951

Fahri Korutürk

Gençlik Denizlerinde

Bilgi Yayınevi-İstanbul

1995

Halikarnas Balıkçısı

Genel Seyir

Dilek Matbaası

1971

Burhanettin Seri

Genel Tarih-1 (Eski Çağ-ı -ı I)

Latin Matbaası-İstanbul

1974

Mesut Talaslıoğlu

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Süreli Yayınları Makakeler Dizini-1

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1992

Hamit Pehlivanlı

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Süreli Yayınları Makakeler Dizini-2

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

2000

Hamit Pehlivanlı

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Tarihi (1916-1998)

Genelkurmay Başakanlığı-Ankara

1999

Genelkurmay Başakanlığı

General Ali Fuat Cebesoy Moskova Hatıraları

Kültür ve Turizm Bakanlığı-Ankara

1982

Kültür ve Turizm Bakanlığı

General Eisenhower'in Avrupa Harekatı Raporu

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1947

Seyfi Kurtbek

Geo-Astral Siyaset Boğazlar (İstanbul Boğazı) Deltalar (Nil Deltası)-1, 2

Kastaş Yayınları-İstanbul

1991

Muhlis Nadas

Geo-Astral Siyaset Boğazlar Deltalar-1

Kastaş Yayınları-İstanbul

1991

Muhlis Nadas

Geo-Astral Siyaset Boğazlar Deltalar-2

Kastaş Yayınları-İstanbul

1991

Muhlis Nadas

Georg Oğulukyan'ın Ruznamesi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları-İstanbul

1972

Hrand D.Andreasyan

Gerçek Yönüyle Atatürkçülük

Kardeş Matbaası-Ankara

1965

Hamza Eroğlu

Gezerek Gördüklerim

Milli Eğitim Bakanlığı-İstanbul

1970

Falih Rıfkı Atay

Gezginlerin Gözüyle İzmir

Akademi Kitabevi-izmir

1994

İlhan Pınar

General Ali Fuat Cebesoy'un Siyasi Hatırları

Vatan Gazetecilik ve Matbaacılık-İstanbul

1957

Ali Fuat Cebesoy

Giriş İmtihanları Meselesi

Harp Akademisi-İstanbul

1930

Harp Akademisi 

Girit Hatıraları

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1977

Tahmisci-Zade Mehmed Macid-Hazırlayan:İsmet Miroğlu-İlhan Şahin

Girit Seferi 1645-1669

Askeri Matbaa-İstanbul

1933

Yzb. Ziya-Yzb.Rahmi

Giritli Ali Aziz Efendi'nin Berlin Sefareti

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı-İstanbul

1980

H. Ahmed Schmiede

Gizli Notlar

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Luı Ramber-Hazırlayan:Niyazi Ahmet Banoğlu

Goebbels'in Hatıraları

Cumhuriyet Matbaası-İstanbul

1948

Goebbels-Vahdet Gültekin

Golç Paşanın Hatıratı

Askeri Matbaa-İstanbul

1932

Salih Mayakuşu

Göcük Deniz Üs Komutanlığı Tarihçesi

Donanma Komutanlığı-Kocaleli

2002

Donanma Komutanlığı

Gölcük Donama Üssü Yerleşim Alanının Jeolojik ve Jeoteknik Etüdü

Mta-Ankara

1999

Mta

Gölcük Tersanesi Komutanlığı Tarihçesi

Donanma Komutanlığı-Kocaleli

2002

Donanma Komutanlığı

Gölcük Tersanesi Tanıtma Broşürü

Etüd Müdürlüğü

1967

Gölcük Tersanesi K.Lığı Etüd Müdürlüğü

Gölcükte Tesis ve İnşa Edilecek Tersane ve Üssübahrinin Projelerini Hazırlamak İçin Yapılacak İhale Esas Olacak Umumi ve Fenni Şartname, Esas Olacak Münakaşa Şartnamesi ve Teferruatı

Milli Müdafaa vekaleti-İstanbul

1934

Milli Müdafaa vekaleti

Gölcükte Tesis ve İnşa Edilecek Tersane ve Üssübahrinin Projelerini Hazırlamak İçin Yapılacak İhale Esas Olacak Umumi ve Fenni Şartname, Esas Olacak Münakaşa Şartnamesi ve Teferruatı

Milli Müdafaa vekaleti-İstanbul

1933

Milli Müdafaa vekaleti

Görgü ve Toplum Kuralları Üzerinde Ziyafet Sofraları-1

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Gelibolulu Mustafa Ali-Hazırlayan:Orhan Şaik Gökay

Görgü ve Toplum Kuralları Üzerinde Ziyafet Sofraları-2

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Gelibolulu Mustafa Ali-Hazırlayan:Orhan Şaik Gökay

Görünmeyen Düşman

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1938

Tahir Tunay

Görüp İşittiklerim

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1949

Ali Fuad Türkgeldi

Göztepe

Apa Ofset Basımevi - İstanbul

1969

Bedi N.Şehsuvaroğul

Gracia Mendes (Bir Sefaradin Uzun Yolculuğu)

Mas Matbaacılık/Kitap Evi-İstanbul

2007

Marianna D. Birnbaum/Mercan Uluengin

Gravür Sanatı

Engin Yayıncılık-İstanbul

2000

Haydar Çelik

Gravür ve Seyahatnamelerde İstanbul (18. Yüzyıl Sonu ve 19. Yüzyıl)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları-İstanbul

1992

Neclâ Arslan

Grek ve Roma Sikkeleri

Arkeoloji ve Sanat Yayınları-İstanbul

1984

Sabahat Atlan-Nezahat Baydur

Grolier International Americana Encyclopedia-1

 

1993

Sabah Yayınları

Grolier International Americana Encyclopedia-2

 

1993

Sabah Yayınları

Grolier International Americana Encyclopedia-3

 

1993

Sabah Yayınları

Grolier International Americana Encyclopedia-4

 

1993

Sabah Yayınları

Grolier International Americana Encyclopedia-5

 

1993

Sabah Yayınları

Grolier International Americana Encyclopedia-6

 

1993

Sabah Yayınları

Grolier International Americana Encyclopedia-7

 

1993

Sabah Yayınları

Grolier International Americana Encyclopedia-8

 

1993

Sabah Yayınları

Grolier International Americana Encyclopedia-9

 

1993

Sabah Yayınları

Grolier International Americana Encyclopedia-10

 

1993

Sabah Yayınları

Grolier International Americana Encyclopedia-11

 

1993

Sabah Yayınları

Grolier International Americana Encyclopedia-12

 

1993

Sabah Yayınları

Günebakan

Türk Ocakları-Ankara

1929

Hamdullah Suphi

Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 8-9  

Edebiyat Fakültesi Matbaası-İstanbul

1980

Ali İhsan Gencer

Günümüzde Arşiv Yönetimi Meslek Eğitiminin Temelleri

Türk Kütüphaneciler Derneği-Ankara

1984

Jale Baysal

Güzel Sanatlar Akademisi Öğretim Elemanları Resim Heykel Sergisi 1928-1982

Müka Matbaası-İstanbul

2005

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

H.II. Tipi Mayınlara Mahsus Talimat

Milli Müdafaa vekaleti-İstanbul

1941

Büyük Erkan-ı  Harbiye

Hacı İvaz Paşaya Dair

Edebiyat Fakültesi Basımevi-İstanbul

1959

İ. Hakkı Uzunçarşılı

Hacılar ve Sultanlar

Tarih Vakfı Yurt Yayınları-İstanbul

1994

Suraıya Faroqhı

Haçlı Seferleri Tarihi-1

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu -Ankara

1989

Steven Runcıman-Çeviren:Fikret Işıltan

Haçlı Seferleri Tarihi-2

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu -Ankara

1987

Steven Runcıman-Çeviren:Fikret Işıltan

Haçlı Seferleri Tarihi-3

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu -Ankara

1987

Steven Runcıman-Çeviren:Fikret Işıltan

Hadım Süleyman Paşanın Mektupları ve Belgrad'ın Muhasara Planı

Maarif Matbaası /İstanbul

1940

Fevzi Kurtoğlu

Hadidi Tevarih-i Al-i Osman (1299-1523)

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi-İstanbul

1991

Necdet Öztürk

Halatül Kahire Minel Adatiz Zahire

Kültür ve Turizm Bakanlığı-Ankara

1984

Orhan Şaik Gökyay

Haliç ve Eyüp Sultan

İstanbul Belediyesi Neşriyat ve İstatistik Müdürlüğü Yayınları - İstanbul

1959

Ziya Şakir Soko

Haliç'te Seyrüsefer Haliç Vapurları Şirketi ve Faaliyetleri

Levent Print City/Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

2007

Ali Akyıldız

Halife İkinci Abdülmecit

İnkilap ve Aka-İstanbul

1964

S. Keramet Nigar

Halifeliğin Kaldırılması ve Laiklik

Turhan Kitapevi-Ankara

 

Seçil Akgün

Halikarnas Kadırgası

İnkilap Kitapevi-İstanbul

1997

Yaşar Aksoy

Halil Edhem Hatıra Kitabı-1

Türk Tarih Kurumu Basımevi-Ankara

1947

Türk Tarih Kurumu

Halil Edhem Hatıra Kitabı-2

Türk Tarih Kurumu Basımevi-Ankara

1948

Türk Tarih Kurumu

Halil Menteşe'nin Anıları

Hürriyet Vakfı Yayınları-İstanbul

1986

İsmail Arar

Halil Paşa

Yapı Kredi Yayınları-İstanbul

1994

Sezer Tansuğ

Halkalı Suları

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi  - İstanbul

1991

Prof.Dr. Kazım Çeçen

Hamidiye Geliyor

Kastaş Yayınları-İstanbul

1990

M.Semih Arıcı

Hamzabey Tarihi 

Aysan Basımevi-Bursa

1949

Ali Ziya Topaç

Harb Hatıralarım-5

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1995

Ali İhsan Sabis

Harb Hukuku ve İlgili Mevzuat-2 Deniz Harbi Kaideleri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1965

Ahmet Kerse

Harekatı Bahriye-5

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1947

Henry Navbolt-Çeviren: Nahit Dengiz-Mithat Işın

Harekatıbahriye-4

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1943

Henry Navbolt-Çeviren: Nahit Dengiz

Harekatlarda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Müşterek Sıhhi Hizmet Faaliyetlerine Ait Rahber  

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1962

Sedat Derinsu

Hareket Odusu ve Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1999

Zekeriya Türkmen

Haremden Mektuplar

İstanbul Vakfı Matbaası-

1956

M. Çağatay Uluçay

Harem-i Hümayun

Tarih Vakfı Yurt Yayınları-İstanbul

1996

Leslıe P.Peırce

Harf Devrimin Öyküsü

Türk Dil Kurumu-Ankara

 

Sami N.Özerdim

Harita Atlası

Arkın Kitabevi-İstanbul

1975

Arkın Kitabevi

Harita Bilgisi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

2002

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Harita ve Atlasların Tasnif ve Kataloglama Kaideleri

Milli Kütüphane Yayınları-İstanbul

1968

Mükerrem Kunkut

Haritacı Mehmet Şevkipaşa ve Türk Haritacılık Tarihi

Harita Genel Müdürlüğü-Ankara

1980

Harita Genel Müdürlüğü

Haritacılar Albümü ve Harita Yüksek Teknik Okulu Tarihi

Harita Genel Müdürlüğü-Ankara

1980

Harita Genel Müdürlüğü

Haritacılık Terimleri Sözlüğü

Harita Genel Müdürlüğü-

1973

Kerim Evinay

Haritalar ve Coğrafya Eserlerine Göre Ege Denizi ve Ege Adaları

Saemk-Ankara

2003

İdris Bostan-Ali Kurumahmut

Haritalı Şehir Rehberi İstanbul

Halk Basımevi-İstanbul

1955

Hayrettin Lokmanoğlu

Harp Akademileri 1983-84 Öğretim Yılı 20 nci Yüzyıl Başına Kadar Türk Askeri Eğitiminin Tarihi Gelişimi

Harp Akademileri Basımevi-İstanbul

1983

Harp Akademileri 

Harp Akademileri Komutanlığı 1988-1989 Öğretim Yılı İlk Dersi

Harp Akademileri Komutanlığı-İstanbul

1938

Nurettin Türsan

Harp Akademileri Tarihçesi 1846-1965

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1966

Muharrem Mazlum İskora

Harp Akademilerinin 122 Yılı

Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları-İstanbul

1970

Harp Akademileri Komutanlığı 

Harp Akademilerinin 127 nci Yıllığı Eki ( Harp Akademilerinin 127 nci Yıllığı 15 Mayıs 1975-31aralık 1975 Tarihleri Arasında Gelişmelerle İlgili Düzeltmeler Bölümü)

Harp Akademileri Basımevi-İstanbul

1975

Harp Akademileri Komutanlığı

Harp Filosu Komutanlığı Tarihçesi

Donanma Komutanlığı-Kocaleli

2002

Donanma Komutanlığı

Harp Filosu Komutanlığı Tarihçesi

Harp Filosu Komutanlığı-Kocaeli

1996

Harp Filosu Komutanlığı

Harp Gemileri Kataloğu

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği IX.Deniz Şubesi-İstanbul

1933

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği 

Harp Gemilerini Ziyaret Talimatı

Deniz Matbaası-İstanbul

1929

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği 

Harp Hatıralarım-1, 2

İnkilap Kitapevi-İstanbul

1943

Ali İhsan Sabis

Harp İmtihanları

Deniz Harp Akademisi Neşriyatı-İstanbul 

1940

Harp Akademileri Komutanlığı 

Harp Nakliyatı

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1949

Çevirenler:Mecit Tokcan-Baha Öngel

Harp Nazariyeleri

 

1955

Afif Büyütuğrul

Harp Notları

Genelkurmay Başkanlığı IX.Şube-İstanbul

1942

Sabri Mengül

Harp Okulu Tarihçesi 1834-1945

Harp Okulu Matbaası-İstanbul

1933

Harp Akademisi 

Harp Oyunları ve Erkan-ı  Harbiye Seyahatlerinde Akdeniz ve Karadeniz

Harp Akademisi-İstanbul

1930

Harp Akademisi 

Harp Oyunu

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği-Ankara

1931

Büyük Erkan-ı  Harbiye

Harp Sonrası Dünya

Ankara

1966

M.Sadık Atak

Harp Tarihi  

Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları-İstanbul

1929

Ştoyer

Harp Tarihi Notları

E.U. Basımevi-Ankara

1953

Ekrem Öncü

Harp Tarihi Türk Cepheleri (Çanakkale Muharebesi Notları)

Harp Akademesi-İstanbul

1929

Burhanettin Bey

Harp Vaziyeti

Tan Matbaası-İstanbul

1943

Ali İhsan Sabis

Harpte Arazi Keşfine Mahsus Muhtıra

Harbiye Mektebi Matbaası-

1931

Mahmut Nedim

Hassa Mimarları

Cumhuriyet Matbaası-İstanbul

1939

Zarif Orgun

Hatıralar 

Tan Matbaası-İstanbul

1969

Zeki Velidi Tongan

Hatıraları ve Söylemedikleri ile  Rauf Orbay

Yakın Tarihimiz Yayınları-İstanbul

1965

F. Kandemir

Hatıralarım

Ankara

1959

Hilmi Uran

Hatıralarım

Tan Gazetesi-İstanbul

1961

Damar Arıkoğlu

Hatıralarım

Mithat Akçit Yayını-İstanbul

1946

Ali Haydar Mithat

Hattat Hafız Osman Efendi

İbrahim Horoz Basımevi-İstanbul

1949

Kemal Çığ

Hava Atış Kaidelerinin Şekillerle Gösterilişi

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği IX.Deniz Şubesi-İstanbul

1933

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği 

Hava Manevraları ( 1934 Senesinde I.Teş. Ayında Yapılan)

Büyük Erkan-ı  Harbiye Matbaası-Ankara

1935

Büyük Erkan-ı  Harbiye 

Hava Şehitleri Albümü-1 (1914-1947)

Hava Kuvetleri Komutanlığı-Ankara

1999

Hava Kuvetleri Komutanlığı

Hava Şehitleri Albümü-2 (1948-1965)

Hava Kuvetleri Komutanlığı-Ankara

1999

Hava Kuvetleri Komutanlığı

Hava Şehitleri Albümü-3 (1966-1999)

Hava Kuvetleri Komutanlığı-Ankara

1999

Hava Kuvetleri Komutanlığı

Havacılık Tarihinde Türkler-1

Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı-Ankara

1971

Yavuz Kansu-Sermet Şensöz-Yılmaz Öztuna

Havacılık Tarihinde Türkler-2 (1918-1939)

Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı-Ankara

1997

Hulusi Kaymaklı

Hayal Olmuş Hakikatler

Çırağan Tarih Kitapları-İstanbul

1948

Semih Mümtaz S.

Hayat Ansiklopedisi-1

 

1932

Cumhuriyet Müesseleri

Hayat Ansiklopedisi-1

Hayat Yayınları-İstanbul

 

Hayat Yayınları

Hayat Ansiklopedisi-2

 

1932

Cumhuriyet Müesseleri

Hayat Ansiklopedisi-2

Hayat Yayınları-İstanbul

 

Hayat Yayınları

Hayat Ansiklopedisi-3

 

1932

Cumhuriyet Müesseleri

Hayat Ansiklopedisi-3

Hayat Yayınları-İstanbul

 

Hayat Yayınları

Hayat Ansiklopedisi-4

 

1933

Cumhuriyet Müesseleri

Hayat Ansiklopedisi-4

Hayat Yayınları-İstanbul

 

Hayat Yayınları

Hayat Ansiklopedisi-5

 

1934

Cumhuriyet Müesseleri

Hayat Ansiklopedisi-5

Hayat Yayınları-İstanbul

 

Hayat Yayınları

Hayat Ansiklopedisi-6

 

1934

Cumhuriyet Müesseleri

Hayat Ansiklopedisi-6

Hayat Yayınları-İstanbul

 

Hayat Yayınları

Hayat Ansiklopedisi-7

 

1934

Cumhuriyet Müesseleri

Hayat Ansiklopedisi-8

 

1935

Cumhuriyet Müesseleri

Hayat Ansiklopedisi-9

 

1935

Cumhuriyet Müesseleri

Hayat Ansiklopedisi-10

 

1936

Cumhuriyet Müesseleri

Hayat Mücadeleleri ( Selahatti Adil Paşa'nın Hatıraları)

Zafer Matbaası-İstanbul

1982

Adil Paşa

Hayat Tarih Mecmuası

Doğan Kardeşler Matbaası-İstanbul

1976

Tifdruk

Hayat Tarih Mecmuası

Doğan Kardeşler Matbaası-İstanbul

1977

Tifdruk

Hayat Tarih Mecmuası-1

Tifdruk Matbaacılık-İstanbul

1965

Tifdruk

Hayat Tarih Mecmuası-1

Tifdruk Matbaacılık-İstanbul

1966

Tifdruk

Hayat Tarih Mecmuası-1

Tifdruk Matbaacılık-İstanbul

1967

Tifdruk

Hayat Tarih Mecmuası-1

Tifdruk Matbaacılık-İstanbul

1968

Tifdruk

Hayat Tarih Mecmuası-1

Tifdruk Matbaacılık-İstanbul

1969

Tifdruk

Hayat Tarih Mecmuası-1

Tifdruk Matbaacılık-İstanbul

1970

Tifdruk

Hayat Tarih Mecmuası-1

Tifdruk Matbaacılık-İstanbul

1971

Tifdruk

Hayat Tarih Mecmuası-1

Tifdruk Matbaacılık-İstanbul

1972

Tifdruk

Hayat Tarih Mecmuası-1

Tifdruk Matbaacılık-İstanbul

1973

Tifdruk

Hayat Tarih Mecmuası-1

Tifdruk Matbaacılık-İstanbul

1974

Tifdruk

Hayat Tarih Mecmuası-1

Tifdruk Matbaacılık-İstanbul

1975

Tifdruk

Hayat Tarih Mecmuası-2

Tifdruk Matbaacılık-İstanbul

1965

Tifdruk

Hayat Tarih Mecmuası-2

Tifdruk Matbaacılık-İstanbul

1966

Tifdruk

Hayat Tarih Mecmuası-2

Tifdruk Matbaacılık-İstanbul

1967

Tifdruk

Hayat Tarih Mecmuası-2

Tifdruk Matbaacılık-İstanbul

1968

Tifdruk

Hayat Tarih Mecmuası-2

Tifdruk Matbaacılık-İstanbul

1969

Tifdruk

Hayat Tarih Mecmuası-2

Tifdruk Matbaacılık-İstanbul

1970

Tifdruk

Hayat Tarih Mecmuası-2

Tifdruk Matbaacılık-İstanbul

1971

Tifdruk

Hayat Tarih Mecmuası-2

Tifdruk Matbaacılık-İstanbul

1972

Tifdruk

Hayat Tarih Mecmuası-2

Tifdruk Matbaacılık-İstanbul

1973

Tifdruk

Hayat Tarih Mecmuası-2

Tifdruk Matbaacılık-İstanbul

1974

Tifdruk

Hayat Tarih Mecmuası-2

Tifdruk Matbaacılık-İstanbul

1975

Tifdruk

Hayat Türkiye Ansiklopedisi

Tifdruk Matbaacılık-İstanbul

 

Hayat Yayınları

Hayat Türkiye Ansiklopedisi

Tifdruk Matbaacılık-

 

Tifdruk

Hayatımın Acı ve Tatlı Günleri

Bedir Yayınları-İstanbul

1966

Şadiye Osmanoğlu

Haydar Çelebi Ryznamesi

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Yavuz Senemeoğlu

Hayreddin Barbaros

Genelkurmay Başkanlığı-İstanbul

1937

Ekrem Reşit

Hazine-i Hassa Nezareti

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

2000

Arzu T.Terzi

Hekim-Başı Odası, İlk Eczane, Baş-Laka Kulesi

Kader Matbaası-istamnbul

1933

Üsküplü İzzet

Hekimbaşı Ömer Efendi Haytı ve Eserleri

Dirim Laboratuarı Yayınları-İstanbul

1955

A. Süheyl Ünver

Hekimbaşı ve Talik Üstadı Katipzade Mehmet Refi Efendi Hayatı ve Eserleri

İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü-İstanbul

1950

A. Süheyl Ünver

Helenizm Tarihinin Anahatları 2. Kısım

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları-İstanbul

1948

Phil M.E.Bosch-Çeviren:Sabahat Atlan

Hemşehrimiz Atatürk

Yenilik Basımevi-İstanbul

 

Naşit Hakkı Uluğ

Hepsi de, Birer Işık'tı (Broşür)

Türkiye Turıng ve Otomobil Kurumu-İstanbul

1998

Çelik Gülersoy

Herodot Tarihi

Remzi Kitabevi-İstanbul

1973

Herodotos-Çeviren:Müntekim Ökmen-Yunanca Aslıyla Karşılaştıran:Azra Erhat

Heybeli Ada

Tekin Yayınevi

1985

Nejat Gülen

Heybeli Ada

Murat Matbaacılık - İstanbul

1982

Nejat Gülen

Heybeliada Deniz Lisesi Kayıt ve Kabul Şartları

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği XII.Deniz Şubesi-İstanbul

1930

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği 

Heybeliada Öyküleri Seçmeler

Engül Yayınları-İstanbul

1993

Nejat Gülen

Heybelide Yaz Sonu

Engül Yayınları-İstanbul

1984

Nejat Gülen

Heyet-i Temsiliye Tutanakları

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1975

Uluğ İğdemir

Hezargradlı Zade Ahmed Ataullah Hayatları ve Eserleri

Tege Laboratuvarı-İstanbul

1955

A. Süheyl Ünver

Hırka-i Saadet Dairesi ve Emanet-ı  Mukaddese

İsmail Akgün Matbaası-İstanbul

1953

Tahsin Öz

Hicaz Demiryolu

Eren Yayıncılık-İstanbul

1994

Ufuk Gülsoy

Hicrî On İkinci Asırda İstanbul Hayatı (1100-1200)

Devlet Basımevi- İstanbul

1930

Ahmet Refik

Hicri Tarihleri Miladi Tarihe Çevirme Kılavuzu

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1974

Faik Reşit Unat

Hicri Tarihleri Miladi Tarihe Çevirme Kılavuzu

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1959

Faik Reşit Unat

Hikmet Onat

Yapı Kredi Yayınları-İstanbul

1995

Kıymet Giray

Hilal Altında Dörtsene ve Buna Ait Cevapları

Askeri Matbaa-İstanbul

1931

Rafael De Nögalis- Çeviren: Kaymakam Hakkı

Hint Yolu ve Türkler

Büyük Erkan-ı  Harbiye Resiliği IX. Deniz Şubesi-İstanbul

1934

Sait Talat

Hitler'in Açıkdeniz Filosu

Baskan Yayınları-İstanbul

1976

Richard Humble

Hoca Seyfettin 

Kanaat Kütüphanesi- İstanbul

1933

Ahmet Refik

Hucümbot Filosu Komutanlığı Tarihçesi

Donanma Komutanlığı-Kocaleli

2002

Donanma Komutanlığı

Hukuku Umumiyei Düvel

Harp Akademisi Matbaası-İstanbul

1933

Harp Akademileri Komutanlığı

Hun Sanatı

Milli Eğitim Bakanlığı-Ankara

1972

Nejat Diyarbekirli

Hususi Affın Aradığı Masum ve Asil Mahkum

İstanbul

1956

Suad Tahsin Türk

Hükümdar

Nıccolo Machıavelli

1955

Yusuf Adil Egeli

Hükümlerin Yeniden İncelenmesi İtalya ve İkinci Dünya Savaşı-1

K.K.K. Askeri Basımevi-İstanbul

1968

Emilio Farpella-Çevirenler:Avni Omaykan-Afif Büyüktuğrul

Hürrem Sultan

İnkilap Kitapevi-İstanbul

1960

Feridun Fazıl Tülbentçi

Hürriyetin İlanı

Baha Matbaası-İstanbul

1959

Tarık Z. Tunaya

Hümayunname

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1944

Gülbeden - Hikmet Baytur

Hümayunname

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1944

Gülbeden Çeviren:Abdürrahman Yelgar

Hüvel-Baki İstanbul Mezarlıkları ve Mezar Taşları

Tarih Vakfı Yurt Yayınları-İstanbul

1997

Selahattin Diliüzgün

I.Dünya Savaşı Deniz Harekatı

Deniz Basımevi-İstanbul

1973

Hazırlayan:Sermet Gökdeniz

Ihlamur Mesiresi

Türkiye Turıng ve Otomobil Kurumu-İstanbul

1983

Çelik Gülersoy

II. Osman Adına Yazılmış Zafer-Name

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları-Ankara

1983

Yaşar Yücel

II.Filibe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası-1

İmge Kitabevi-İstanbul

1992

Fernand Braudel

II.Filibe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası-2

İmge Kitabevi-İstanbul

1987

Fernand Braudel-Çeviren:Mehmet Ali Kılıçbay

II.Müzecilik Semineri Bildiriler

Askeri Müze Kültür Sitesi Komutanlığı-İstanbul

1994

Askeri Müze Kültür Sitesi Komutanlığı

III. Selim IV. Mustafa II. Mahmud ve Alemdar Mustafa Paşa 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları-İstanbul

1972

Hrand D.Andreasyan

III.Türk Tarih Kongresi

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1948

Türk Tarih Kurum

Irak Muharebelerinde 3 ncü (Üçüncü) Piyade Alayı Hatıraları

Genelkurmay Basım Evi-Ankara

2006

Şükrü Kanatlı

Irak Savaşı

Genelkurmay Atese ve Genelkurmay Denetleme Başkanlığı Yayınları-Ankara 

2004

Ali Erdinç

Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1943

Kıvameddin Burslan

Isporad Adaları ve Tarihçesi

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1996

Habibzade Rodoslu Ahmet Kemal-Çeviren:Cemalettin Taşkıran

IV.Mehmet'in Edirne Şenliği

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1972

Özdemir Nutku

IX. Türk Tarih Kongresi Bildiri Özetleri

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1981

Türk Tarih Kurum

IX. Türk Tarih Kongresi Kongreye Sunulan Bildiriler-3c.

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1989

Türk Tarih Kurum

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları Bibliyografyası (1924-1972)

Edebiyat Fakültesi Basımevi-İstanbul

1974

Gülser Orhan

İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Yayınları Bibliyografyası 1973-1978

Edebiyat Fakültesi Basımevi-İstanbul

1979

Aysel San

İbn Batuta Seyahatnamesinden Seçmeler

Milli Eğitim Bakanlığı-İstanbul

1971

İsmet Parmaksızoğlu

İbn Fazlan Seyahatnamesi

Bedir Yayınları-İstanbul

1975

Ramazan Şeşen

İbni Sina

İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü-İstanbul

1955

A. Süheyl Ünver

İbnirrefik Ahmet Nuri Sekizinci (1874-1935)

Ulus Matbaası-Ankara

1936

Ankara Halkevi Yayınları

İbnülemin Mahmut Kemal İnal Bütün Eserleri Son Sadrazamlar-1

Dergah Yayınları-İstanbul

1982

Mahmut Kemal İnal

İbnülemin Mahmut Kemal İnal Bütün Eserleri Son Sadrazamlar-2

Dergah Yayınları-İstanbul

1982

Mahmut Kemal İnal

İbnülemin Mahmut Kemal İnal Bütün Eserleri Son Sadrazamlar-3

Dergah Yayınları-İstanbul

1982

Mahmut Kemal İnal

İbnülemin Mahmut Kemal İnal Bütün Eserleri Son Sadrazamlar-4

Dergah Yayınları-İstanbul

1982

Mahmut Kemal İnal

İbnü-Mühenna Lügati

Devlet Matbaası-İstanbul

1934

Aptullah Battal

İbrahim Müteferrika 

Başbakanlık Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Yayınları-Ankara

1945

Aladar V. Simonffy-Çeviren:Faruk Yener

İbrahim Temo'nun İttihad ve Terakki Anıları

Ayyıldız Matbaası-İstanbul

2000

Arba Yayınları

İbret

Okat Yayınevi-İstanbul

 

Asaf Tuğay

İbret Albümü 1908

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1991

Turgut Çeviker

İbretnüma

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1968

Bekir Sıtkı Baykal

İçel (Mersin, Tarsus, Çamlıyay, Erdimli Silifke, Aydıncık, Bozyazı, Anamur, Gülnar, Mut)

Rema Matbaacılık-İstanbul

1992

Yücel Çiftçi Kültür, Turizm ve Tanıtım

İfşa Ediyorum-Roosvelt'in Oğlunun Hatıraları (Konferansların İçyüzü) 

Nebioğlu Yayınevi-İstanbul

1947

Elliott Roosevelt-Semih Yazıcıoğlu

İfşa Ediyorum-Roosvelt'in Oğlunun Hatıraları (Konferansların İçyüzü) 

Nebioğlu Yayınevi-İstanbul

1947

Elliott Roosevelt-Semih Yazıcıoğlu

İftihar ve İmtiyaz; Osmanlı Nişan ve Madalyaları Tarihi

Ofset Yayınevi/Osmanlı Bankası-İstanbul

2004

Ethem Eldem

İkdam Gazetesinde Çanakkale Cephesi (2 Cilt (1 Tk)

Anka Basımevi/Denizler Kitapevi-İstanbul

2004

Murat Çulcu

İkdam Gazetesinde Çanakkale Cephesi (2 Cilt (1 Tk)

Anka Basımevi/Denizler Kitapevi-İstanbul

2004

Murat Çulcu

İki Bayrak Altında ( İmparatorluk Gemisi Breslau/Midilli Kruvazörünün Hayat ve Savaş Tarihi )

Deniz Matbaası-İstanbul

1976

Çeviren:Hüsnü Erentok

İki Deniz Faciası 

Kanaat Kitabevi-

1938

Zeki Cemal Bakiçelebioğlu

İki Devrin Perde Arkası

Ararat Yayınevi-İstanbul

1969

Samih Nafiz Tansu

İki Mavi (Türk Deniz Havacılık Tarihi)

Deniz Basımevi Müdürlüğü-İstanbul

2007

Kubilay Tankurt-Erhan Ertanı

İki Neslin Tarihi Mustafa Kemal Neler Yaptı

Nurgök Matbaası-İstanbul

1960

Ahmet Cevat Emre

İkinci Adam

Remzi Kitabevi-İstanbul

1968

Şevket Süreyya AYDEMİR

İkinci Adam

Remzi Kitabevi-İstanbul

1966

Şevket Süreyya AYDEMİR

İkinci Adam C:1

Yükselen Matbaası

1973

Şevket Süreyya AYDEMİR

İkinci Adam C:2

Yükselen Matbaası

1968

Şevket Süreyya AYDEMİR

İkinci Adam C:3

Yükselen Matbaası

1968

Şevket Süreyya AYDEMİR

İkinci Büyük Harbin Deniz Cephesi Kronolojisi-1

Deniz Kuvveteleri Komutanlığı-İstanbul

1950

Emin Yakıtal

İkinci Büyük Harbin Deniz Cephesi Kronolojisi-2

Deniz Kuvveteleri Komutanlığı-İstanbul

1950

Emin Yakıtal

İkinci Cihan Harbi-

Tan Basımevi-İstanbul

1943

Ali İhsan Sabis

İkinci Cihan Harbi Kronoloisi-1

Başvekalet Devlet Matbaası-Ankara

1944

Başvekalet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü

İkinci Cihan Harbi Kronoloisi-2

Başvekalet Devlet Matbaası-Ankara

1944

Başvekalet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü

İkinci Cihan Harbi-3

İnkilap Kitapevi-Ankara

1944

Ali İhsan Sabis

İkinci Denizcilik Gücü Sempozyumu-Bildiriler, Soru ve Cevaplar, Katkılar ve Konuşma Metinleri (15-16 Haziran 1999) 

Harp Akademileri Basımevi-İstanbul

1999

Harp Akademileri Komutanlığı

İkinci Dünya Harbi Atlantik Muhabereleri (1939-1945)

Harp Akademileri Komutanlığı-İstanbul

1982

Harp Akademileri Komutanlığı

İkinci Dünya Harbi Tarihi

Askeri Matbaa-İstanbul

1948

Edgar Schumacher

İkinci Dünya Harbinde Amerika Birleşik Devletleri Deniz Lojistiği

Deniz Kuvveteleri Komutanlığı-İstanbul

1950

Duncan S. Ballantine-Çeviren:Cezmi Denizmen

İkinci Dünya Harbinde Deniz Harekatı-1

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1971

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

İkinci Dünya Harbinde Deniz Harekatı-2

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1970

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

İkinci Dünya Harbinde Deniz Harp Sanatı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1964

Afif Büyüktuğrul

İkinci Dünya Harbinde Geri Hizmet ve İkmal İşlerindeki Yenilikler

Genelkurmay Başkanlığı X.Şube-İstanbul

1947

Cevdet Küçükşeren

İkinci Dünya Harbinde Harp Ekonomisi

Harp Akademileri Basımevi-İstanbul

1984

Harp Akademileri Komutanlığı 

İkinci Dünya Harbinde Kuzey Afrika Harekatı ve Alınan Dersler

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1998

Ali Fikret Atun

İkinci Dünya Harbinde Türk Dış Siyaseti

İstanbul

1982

Zeki Kuneralp

İkinci Dünya Harbi'nden Sonra Oluşan Silah Sistemlerinin Taktik ve Stratejiye Etkileri

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1994

Muzaffer Erendil

İkinci Dünya Harbini Tarihi

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1952

Çeviren:Cevdet Öz

İkinci Dünya Harbinin Stratejisi

Deniz Basımevi-İstanbul

1956

Afif Tuğrul

İkinci Dünya Harbinin Unutulmayan İsimleri

Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları-İstanbul

1984

A.Nazmi Çora

İkinci Dünya Savaşı (Özet)

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1947

Maulvault-Çeviren:Nazım Erten

İkinci Dünya Savaşı'nda İtalyan Bahriyesi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1950

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

İkinci Dünya Savaşı'nda Kızıl Donanma

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1948

I.S.İsakov-Çeviren:N.Tiryaki

İkinci Dünya Savaşı'nın Kesin Sonuçlu Muhaberelerinden Moskova ve Stalingrad Muhabereleri

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1995

Rudolf Hofman-Walter Görlitz-Çeviren:İbrahim Ulus

İkinci Kosova

Askeri Matbaa-İstanbul

1932

Necati Salim

İkinci Meşrutiyetin İlanı ve Otuzbir Mart Hadisesi

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1960

Faik Reşit Unat

İkinci Sultan Hamit Şahsiyeti ve Hususiyetleri

Mualllim Fuat Gücüyener'in Tarihi Eserer Serisi-

 

Ziya Şakir

İkinci Viyana Kuşatması

Gnkur. Basımevi-Ankara

1983

Gnkur.Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı 

İkinci Viyana Seferi

Askeri Matbaa-İstanbul

1945

Necati Tacan

İlginç Olaylar ve Anekdotlarla Atatürk

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1988

Muzaffer Erendil

İlim

Maarif Matbaası /İstanbul

1943

Abdülhak Adnan Adıvar

İlim ve Sanat Bakımından Fatih Devri Albümü-1

İstanbul Üniversitesi-İstanbul

1945

A.Süheyl Ünver

İlim ve Sanat Tarihimizde Fatih Devri Notları

İstanbul Belediyesi-İstanbul

1948

A.Süheyl Ünver

İlim ve Sanat Tarihimizde Fatih Sultan Mehmed

İstanbul Üniversitesi Yayınları-İstanbul

1953

A.Süheyl Ünver

İlk Akdeniz Medeniyetleri

Remzi Kitabevi-İstanbul

1944

J. Gabriel-Leroux-Suut Kemal Yetkin

İlk Japon Haritasını Çizen Türk Kaşgarlı Mahmud ve Kristof Kolomb'un Haritasını Çizen Türk Amerikan Piri Reis  

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu -Ankara

1985

Sevim Tekeli

İlk Kadın Ressamlarımız

Akbank Kültür Yayınları-İstanbul

1988

Taha Toros

İlk Uçak Sanayiimiz 

Hava Harp Okulu-İstanbul

2002

Zeynep Gülten

İlyada

Sıralar Basımevi-İstanbul

1958

Homer-Arın Engin

İmha Muhaberesi-1

Askeri Matbaa-İstanbul

1931

Ziya İbahim Alaftaroğlu

İmha Muhaberesi-2

Askeri Matbaa-İstanbul

1931

Ziya İbahim Alaftaroğlu

İmha Muhaberesi-3

Askeri Matbaa-İstanbul

1931

Ziya İbahim Alaftaroğlu

İmparatorluğun Çöküşü

Remzi Kitabevi-İstanbul

1979

Mithat Şükrü Bleda

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı

Sena Ofset/İletişim Yayınları

2005

İlber Ortaylı

İmparatorluk Yolu-2

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

A.De Lamartine-Hazırlayan:M.R.Uzmen

İmparatorlukların Başkenti İstanbul

Arkeoloji ve Sanat Yayınları-İstanbul

2000

Jane Taylor - İnci  Türkoğlu

İnce Donanma

Deniz Basımevi-İstanbul

2005

Hazırlayan:Rasim Ünlü

İngiliz 21.Ordular Grupu

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1947

Genelkurmay Başkanlığı

İngiliz Belgeleri ile  Sakaryadan İzmir'e

Milliyet Yayınları-İstanbul

1972

Bilal N.Şimşir

İngiliz Belgeleri ile  Sakarya'dan İzmir'e (1921-1922)

Milliyet Yayınları-İstanbul

1972

Bilal N.Şimşir

İngiliz Belgelerinde Atatürk-1 (1919-1938)

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1973

Hazırlayan:Bilal N.Şimşir

İngiliz Belgelerinde Atatürk-2 (1919-1938)

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1975

Hazırlayan:Bilal N.Şimşir

İngiliz Belgelerinde Atatürk-3 (1919-1938)

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1979

Hazırlayan:Bilal N.Şimşir

İngiliz Belgelerinde Atatürk-4 (1919-1938)

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1984

Hazırlayan:Bilal N.Şimşir

İngiliz Belgelerinde İkinci Dünya Savaşı Öncesi Türk-İngiliz İlişkileri 1938-1939

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

2004

Erdoğan Karakuş

İngiliz Donanmasının 1939 İlkbahar Manevraları ve İngiliz Donanmasında Gözcülük

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1948

Genelkurmay Başaknlığı

İngiliz Gezginlerine Göre XVI. Yüzyılda Hayat (1582-1599)

Kültür ve Turizm Bakanlığı-Ankara

1983

Tülay Reyhanlı

İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye

Çağdaş Yayınalrı-İstanbul

1967

Erol Ulubelen

İngiliz Kaynaklarından Türk Kurtuluş Savaşı

Başnur Matbaası-Ankara

1970

Taner Baytok

İngilizce Deyimler ve Kullanılış Şekilleri

Sak Yayınları-İstanbul

1977

W.Mcmordıe-Çeviren:Ziya Sak

İngilizce Türkçe Ansiklopedik Denizcilik Sözlüğü

İstanbul

1982

Refik Akdoğan

İngilizce Türkçe Deniz Topçuluk Kelime ve Terimleri Lugatı

Kurslar Komutanlığı-İstanbul

1951

Kurslar Komutanlığı

İngilizce Türkçe Deyimler Sözlüğü

Cem Yayınevi-İstanbul

1983

Pars Tuğlacı

İngilizce Türkçe Sözlük

Milliyet Yayınları-İstanbul

1989

Milliyet Yayınları

İngilizce Türkçe Tabirler Lugatı

Karaca Ofset Basımevi-İstanbul

1964

Pars Tuğlacı

İngilizce-Türkçe Askeri Terimler Sözlüğü

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1969

Genelkurmay Başkanlığı

İngilizce-Türkçe Askeri Terimler Sözlüğü'ne Ek İlave Terim ve Kısaltmalar

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1981

Genelkurmay Başkanlığı

İngilizce-Türkçe Sözlük (Redhouse)

Çeltüt Matbaacılık-İstanbul

1974

Redhouse Yayınevi

İngilizlere Göre Hava Silahı

Deniz Matbaası-İstanbul

1937

Osman Gündoğan

İngiltere Kralı 8. Edvard'ın İstanbul'u Ziyareti (Albüm, Baskı)

Akşam Matbaası-İstanbul

 

Yedigün Neşriyat

İngiltere Kralı Sa Majeste Edvard VIII. İstanbul Ziyareti Hatırası

Yedigün Neşriyatı-İstanbul

1936

Yedigün

İngiltere Tarihi

Kanaat Kitabevi-İstanbul

1938

Andre Maurois-Çeviren:Hüseyin Cahit Yalçın

İngiltere ve Hindistan

Cumhuriyet Matbaası-İstanbul

1929

Ahmet Ağaoglu

İngiltere'nin Tarihi-1

Ahmet Sait Oğlu Kitapevi-

1945

İhsan Yurdoğlu

İngiltere'nin Tarihi-2

Ahmet Sait Oğlu Kitapevi-

1946

İhsan Yurdoğlu

İnkilap Dersleri

İletişim Yayınları-İstanbul

1983

Recep Peker

İnkilap Hareketlari ve Milli Mücadele

Çeltüt Matbaası-İstanbul

1959

Ahmed Bedevi Kuran

İnkilap Tarihimiz ve İttihad ve Terakki

Tan Matbaası-İstanbul

1948

Ahmed Bedevi Kuran

İnkilap Tarihimiz ve Jön Türkler

Tan Matbaası-İstanbul

1945

Ahmed Bedevi Kuran

İnönünün Dış Politikası

Milliyet Yayınları-İstanbul

1974

Edward Weisband

İnönü'nün Hatıraları

Burçak Yayınları-İstanbul

1969

İsmet İnönü

İnönü'nün Söylev ve Demeçleri-1

Türk Devrim Tarihi Enstitüsü-İstanbul

1946

Milli Eğitim Bakanlığı

İnsanlar ve Köprüler

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları-Ankara

1972

İsmail İşmen

İntihar Eden Donanma 

Güven Basımevi-İstanbul

 

M.Sert

İpek Yolları Deniz Araştırma Gezisi Konferansları

Kültür Bakanlığı-Ankara

1993

Kültür Bakanlığı

İrak Cephesinde Türk Topçuları

 

1931

Erkanı Harp Kaymakamı Muzaffer 

İran Tarihi 1.Cilt 

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1948

Şemseddin Günaltay

İranda Monarşiden İslam Cumhuriyetine Geçiş ve Türkiyeye Etkileri

Harp Akademileri Basımevi-İstanbul

1997

Harp Akademileri Komutanlığı 

İslam Ansiklopedisi-1

 

1988

Diyanet Vakfı

İslam Ansiklopedisi-2

 

1989

Diyanet Vakfı

İslam Ansiklopedisi-3

 

1991

Diyanet Vakfı

İslam Ansiklopedisi-4

 

1991

Diyanet Vakfı

İslam Ansiklopedisi-5

 

1992

Diyanet Vakfı

İslam Ansiklopedisi-9

 

1994

Diyanet Vakfı

İslam Ansiklopedisi-10

 

1994

Diyanet Vakfı

İslam Ansiklopedisi-11

 

1995

Diyanet Vakfı

İslam Ansiklopedisi-12

 

1995

Diyanet Vakfı

İslam Ansiklopedisi-13

 

1996

Diyanet Vakfı

İslam Ansiklopedisi-15

 

1997

Diyanet Vakfı

İslam Ansiklopedisi-17

 

1998

Diyanet Vakfı

İslam Ansiklopedisi-18

 

1998

Diyanet Vakfı

İslam Ansiklopedisi-19

 

1999

Diyanet Vakfı

İslam Ansiklopedisi-20

 

1999

Diyanet Vakfı

İslam Ansiklopedisi-21

 

2000

Diyanet Vakfı

İslam Ansiklopedisi-22

 

2000

Diyanet Vakfı

İslam Ansiklopedisi-1

Maarif Matbaası-İstanbul

1940

Milli Eğitim Bakanlığı 

İslam Ansiklopedisi-2

Maarif Matbaası-İstanbul

1943

Milli Eğitim Bakanlığı 

İslam Ansiklopedisi-3

Maarif Matbaası-İstanbul

1945

Milli Eğitim Bakanlığı 

İslam Ansiklopedisi-4

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1945

Milli Eğitim Bakanlığı 

İslam Ansiklopedisi-5-1.Kısım

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1950

Milli Eğitim Bakanlığı 

İslam Ansiklopedisi-5-2.Kısım

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1950

Milli Eğitim Bakanlığı 

İslam Ansiklopedisi-6-1.Kısım

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1955

Milli Eğitim Bakanlığı 

İslam Ansiklopedisi-6-2.Kısım

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1955

Milli Eğitim Bakanlığı 

İslam Ansiklopedisi-7

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1957

Milli Eğitim Bakanlığı 

İslam Ansiklopedisi-8

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1960

Milli Eğitim Bakanlığı 

İslam Ansiklopedisi-9

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1964

Milli Eğitim Bakanlığı 

İslam Ansiklopedisi-10

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1966

Milli Eğitim Bakanlığı 

İslam Ansiklopedisi-11

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1970

Milli Eğitim Bakanlığı 

İslam Ansiklopedisi-12-1

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1974

Milli Eğitim Bakanlığı 

İslam Ansiklopedisi-12-2

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1975

Milli Eğitim Bakanlığı 

İslam Ansiklopedisi-13

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1986

Milli Eğitim Bakanlığı 

İslam Dünyası Kısa Kronoloji

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları-Ankara

1952

Jean Sauvaget-Çevirenler: Suut Kemal Yetkin-Faik Reşit Unat

İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1988

Faruk Sümer-Ali Sevim

İslam Maden Sanatının Gelişmesi

Kültür Bakanlığı-Ankara

1978

Ülker Erginsoy

İslam Medeniyeti Tarihi

Kanaat Kitabevi-İstanbul

1940

M.Fuad Köprülü

İslam Sanatı Tarihi

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi-Ankara

1954

Suut Kemal Yetkin

İslam Sanatları

Güzel Sanatlar Akademisi-İstanbul

1943

Gaston Migeon-Burhan Toprak

İslam Sanatları Sergisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı -Ankara

1983

Kültür ve Turizm Bakanlığı

İslamda Resim

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları-Ankara

1971

M.Ş. İpşiroğlu

İslamiyet ve Türkler

Çağrı Yayınları-İstanbul

1980

Hakkı Dursun Yıldız

İsmet İnönü

Yky-İstanbul

1995

Necdet Uğur

İsmet İnönü

Burhanettin Erenler Matbaası-İstanbul

1952

Ali Fuad Erden

İsmet İnönü Hatıralar

Bilgi Yayınevi-İstanbul

1992

İsmet İnönü-Hazırlayan:Sabahattin Selek

İspanya Tarihi

Kanaat Kitabevi-İstanbul

1940

Louis Bertrand-Çeviren:Galip Kemali Söylemezoğlu-Nurullah Ataç

İspanya, Türkiye 16. Yüzyıldan 21 Yüzyıla Rekabet ve Dostluk

Mas Matbaacılık/Kitap Evi-İstanbul

2006

Pablo Martin Asuero/Peral Bayaz Çarum

İspanyolca Konuşan Ülkelere Atatürk'ü Tanıtan Tek Kitap ve Düşündürdükleri

Türk Tarih Kurumu Basımevi-Ankara 

1983

Muzaffer Arıkan

İstanbul

Cemal Azmi Matbaası-İstanbul

1946

Semuh Yesarioğlu

İstanbul

Toker Matbaası

1974

Cevat Şen

İstanbul (1874)

Türk Tarih Kurumu Yayınları-Ankara

1993

Edmondo De Amicis- Beynun Akyavaş

İstanbul 1914-1923

İletişim Yayınları-İstanbul

1997

Stefanos Terasimos-Çeviren:Cüneyt Akalın

İstanbul 1920

Tarih Vakfı Yayınları-İstanbul

1995

Clarence Richard Johnson- Sönmez Taner

İstanbul Abideleri

Yedigün Neşriyatı-İstanbul

..

Yedigün Neşriyatı

İstanbul Adaları

İstanbul Eminönü Halkevi Dil Tarih ve Edebiyat Şubesi Neşriyatı

1937

Gustave Schlumberger - Naci Yüngül

İstanbul Adaları

Belediye Matbaası -İstanbul

1962

Orhan Erdenen

İstanbul Albümü 1950-1953

Milli Eğitim Basımevi- İstanbul

1954

Rakım Ziyaoğlu, Cevdet Bereket

İstanbul Albümü-2 1950-1953

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1954

Rakım Ziyaoğlu

İstanbul Anıları

Çeltüt Matbaacılık- İstanbul

1979

Sedad Hakkı Eldem

İstanbul Ansiklopedisi-1

Tan Matbaası-İstanbul

1958

Reşat Ekrem Koçu

İstanbul Ansiklopedisi-2

Nurgök Matbaası-İstanbul

1959

Reşat Ekrem Koçu

İstanbul Ansiklopedisi-3

Nurgök Matbaası-İstanbul

1960

Reşat Ekrem Koçu

İstanbul Ansiklopedisi-4

Nurgök Matbaası-İstanbul

1960

Reşat Ekrem Koçu

İstanbul Ansiklopedisi-5

Nurgök Matbaası-İstanbul

1961

Reşat Ekrem Koçu

İstanbul Ansiklopedisi-6

Hüsnütabiat ve Ercan Matbaaları-İstanbul

1963

Reşat Ekrem Koçu

İstanbul Araştırmaları-1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1997

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Araştırmaları-2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1997

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Araştırmaları-3

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1997

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Araştırmaları-4

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1998

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Araştırmaları-5

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1998

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Araştırmaları-6

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1998

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirdeki İslami Sikkeler Kataloğu-2

T.C. Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları-İstanbul

1974

İbrahim Artuk-Cevriye Artuk

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı

İstanbul Arkeoloji Müzeleri-İstanbul

1952

İstanbul Arkeoloji Müzeleri 

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı-17

Enternasyonal-İstanbul

2001

Enternasyonal

İstanbul Armağanı-1 Fetih ve Fatih

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1995

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Armağanı-2 Boğaziçi Medeniyeti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1996

Hazırlayan:Mustafa Armağan

İstanbul Armağanı-3 Gündelik Hayatın Renkleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1997

Hazırlayan:Mustafa Armağan

İstanbul Aşığı Ressam Prezıosı

Milliyet Yayınları-İstanbul

1972

Osman Öndeş

İstanbul Boğaz Komutanlığı Sınırları İçinde Yer Alan Tarihi Yapılar ve Marko Paşa Köşkü

Deniz Kuvvetleri Basımevi-Ankara

1994

Deniz Kuvvetelri Komutanlığı

İstanbul Boğazı

Eren Yayınları-İstanbul

2000

Petrus Gyllius- Erendiz Özbayoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Harita Katalogu-1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basımevi-İstanbul

1992

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Harita Katalogu-2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basımevi-İstanbul

1993

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İstanbul Camileri-1

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1962

Tahsin Öz

İstanbul Camileri-2

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1962

Tahsin Öz

İstanbul Çeşmeleri I

Tc Maarif vekilliği Yayınları- İstanbul

1943

İbrahim Hilmi Tanışık

İstanbul Çeşmeleri II

Tc Maarif vekilliği Yayınları- İstanbul

1945

İbrahim Hilmi Tanışık

İstanbul Deniz Hastanesi

 

 

 

Deniz Müzesi

Akbank Kültür Yayınları-İstanbul

1978

Haluk Özdeniz

Deniz Müzesi Resim Koleksiyonu

Dz.K.K.Lığı Karargah Basımevi-İstanbul

2004

Deniz Müzesi Komutanlığı

İstanbul Deniz Zindanı

İnkilap Kitapevi/Denizler Kitapevi

2005

Rinaldo Marmara

İstanbul Doğası Tarihi Ekonomisi Kültürü

Anadolu Yayıncılık - İstanbul

1983

Anadolu Yayıncılık

İstanbul Enstitüsü Mecmuası-4

Baha Matbaası-İstanbul

1958

Nihad Sami Banarlı

İstanbul Enstitüsü Mecmuası-5

Baha Matbaası-İstanbul

1959

Nihad Sami Banarlı

İstanbul Esnaf Tarihi-1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1997

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Esnaf Tarihi-2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1998

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Etnoğrafyası Safranbolular Bartınlılar

Zaman Kitaphanesi - İstanbul

1934

A. Baha

İstanbul Fethinin İnsani ve Medeni Kıymeti 

İstanbul Fethi Derneği Neşriyatı- İstanbul

1953

İsmail Hami Danişmend

İstanbul Fethiyle Kalelerinin Manzum ve Mensur Tarih İbareleri

İstanbul Fethi Derneği Yayınları-İstanbul

1953

A.Süheyl Ünver

İstanbul Haliç-Galata-Boğaziçi

Kanaat Kütüphanesi- İstanbul

1932

Kanaat Kütüphanesi

İstanbul Harita ve Planları Sergisi

Topkapı Sarayı Müzesi Yayınları-İstanbul

1961

Topkapı Sarayı Müzesi 

İstanbul Haritaları

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

1990

İstanbul Hendekleri

Fakülteler Matbaası-İstanbul

1951

Ali Rıza Sağman

İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele

Cem Yayınevi-İstanbul

1983

Sina Akşin

İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele Karşıtı Faaliyetleri

Genelkurmay Başkanlığı-1994

1994

Hülya Özkan

İstanbul Kitaplığı Katalog

Çelik Gülersoy Vakfı-İstanbul

1988

Çelik Gülersoy

İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları-2.Fasikül

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1944

Milli Eğitim Bakanlığı

İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları-4 C.3.Fasikül

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1969

Milli Eğitim Bakanlığı

İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları-4.Fasikül

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1945

Milli Eğitim Bakanlığı

İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları-5.Fasikül

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1945

Milli Eğitim Bakanlığı

İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları-6.Fasikül

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1946

Milli Eğitim Bakanlığı

İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları-7.Fasikül

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1947

Milli Eğitim Bakanlığı

İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları-8.Fasikül

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1948

Milli Eğitim Bakanlığı

İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları-9.Fasikül

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1949

Milli Eğitim Bakanlığı

İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları-10.Fasikül

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1951

Milli Eğitim Bakanlığı

İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları-11.Fasikül

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1962

Milli Eğitim Bakanlığı

İstanbul Kitaplıkları Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu-1

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1947

Milli Eğitim Bakanlığı

İstanbul Külliyatı II İstanbul Ahkam Defterleri İstanbul Ticaret Tarihi 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi-İstanbul

1998

Ahmet Kal'a

İstanbul Külliyatı II İstanbul Ahkam Defterleri İstanbul'da Sosyal Hayat 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi-İstanbul

1998

Ahmet Kal'a

İstanbul Külliyatı IX İstanbul Ahkam Defterleri İstanbul'da Sosyal Hayat 2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi-İstanbul

1998

Ahmet Kal'a

İstanbul Külliyatı V İstanbul Ahkam Defterleri İstanbul Vakıf Tarihi 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi-İstanbul

1998

Ahmet Kal'a

İstanbul Külliyatı VI İstanbul Ahkam Defterleri İstanbul Finans Tarihi 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi-İstanbul

1998

Ahmet Kal'a

İstanbul Kütüphaneleri Atatürk Kitapları Kitapları Toplu Kataloğu

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1984

Kültür ve Turizm Bakanlığı Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürlüğü

İstanbul Kütüphaneleri Tarih-Coğrafya Yazmları Katalogları-1 

Maarif vekalieti-İstanbul

1943

Milli Eğitim Bakanlığı

İstanbul Kütüphaneleri Tarih-Coğrafya Yazmları Katalogları-3 

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1945

Milli Eğitim Bakanlığı

İstanbul Kütüphaneleri Tükçe Yazma Divanlar Katalogu-2 Cilt

Maarif vekaleti-İstanbul

1959

Milli Eğitim Bakanlığı

İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Hamseler Katalogu

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1961

Milli Eğitim Bakanlığı

İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Katalogu-3cilt İndeksi

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1968

Milli Eğitim Bakanlığı

İstanbul Kütüphanelerinde Fatih'in Hususi Kütüphanesine ve Fatih Çağı Müelliflerine Ait Eserler

Işıl Matbaası-İstanbul

1953

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Limanı

İstanbul ve Marmara Bölgesi Deniz Ticaret Odası

1986

İstanbul ve Marmara Bölgesi Deniz Ticaret Odası

İstanbul Manzaraları Sergisi

Topkapı Sarayı Müzesi Yayınları- İstanbul

1959

Topkapı Sarayı Müzesi

İstanbul Mimari Çağının Menşeı Osmanlı Mimarisinin İlk Devri(630-805) (1230-1402)

Baha Matbaası-İstanbul

1966

Ekrem Hakkı Ayverdi

İstanbul Mimarisi İçin Kaynak Olarak Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları-İstanbul

1989

Yüksel Yoldaş Demircanlı

İstanbul Müzeleri Yıllığı

İstanbul Müzeleri Neşriyatı-İstanbul

1937

İstanbul Müzeleri Neşriyatı

İstanbul Nazım Planını İzah Eden Rapor

Belediye Matbaası -İstanbul

1938

H. Prost

İstanbul Rasathanesi

Türk Tarih Kurumu Yayınları-Ankara

1969

Ord.Prof.Dr. A. Süheyl Ünver

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 

Akbank Kültür Yayınları-İstanbul

1972

Nurullah Berk

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu'ndan Örneklerle Manzara

Türkiye İşbankası Kültür Yayınları-Ankara

 

Kısmet Giray

İstanbul Rıhtımlarının Tarihçesi

Devlet Denizyolları ve Limanları Matbaası- İstanbul

1949

Zihni Bilge

İstanbul Risaleleri-1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1995

A.Süheyl Ünver

İstanbul Risaleleri-2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1995

A.Süheyl Ünver

İstanbul Risaleleri-3

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1952

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Risaleleri-4

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1995

A.Süheyl Ünver

İstanbul Risaleleri-5

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1996

A.Süheyl Ünver

İstanbul Sarayları

Bürhanettin Matbaası-İstanbul 

1942

İbrahim Hakkı Konyalı

İstanbul Sarayları

Doğan Kardeş Basımevi-İstanbul

1954

Haluk Y. Şehsuvaroğlu

İstanbul Sebilleri

Devlet Basımevi-İstanbul

1938

İzzet Kumbaracılar

İstanbul Seyahatnamesi

Pera Turizm ve Ticaret-İstanbul

1998

Josephus Grelot - Maide Selen

İstanbul Su Külliyatı  XXII Vakıf Su Defterleri Halkalı Suları 2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İski- İstanbul

2001

Ahmet Kal'a

İstanbul Su Külliyatı  XXIII Vakıf Su Defterleri Avrupa Yakası Suları 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İski- İstanbul

2002

Ahmet Kal'a

İstanbul Su Külliyatı IX İstanbul Şer'iyye Sicilleri Mâ-i Lezîz Defterleri 4

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Araştırmaları Merkezi İski

1999

Ahmet Kal'a

İstanbul Su Külliyatı VII Vakıf Su Defterleri İlmühaber 4

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Araştırmaları Merkezi İski

1999

Ahmet Kal'a

İstanbul Su Külliyatı VIII İstanbul Şer'iyye Sicilleri Mâ-i Lezîz Defterleri 3

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Araştırmaları Merkezi İski

1999

Ahmet Kal'a

İstanbul Su Külliyatı X İstanbul Şer'iyye Sicilleri Mâ-i Lezîz Defterleri 5

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Araştırmaları Merkezi İski

1999

Ahmet Kal'a

İstanbul Su Külliyatı XI Vakıf Su Defterleri Kırkçeşme Suları 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Araştırmaları Merkezi İski

1999

Ahmet Kal'a

İstanbul Su Külliyatı XII Vakıf Su Defterleri Kırkçeşme Suları 2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Araştırmaları Merkezi İski

1999

Ahmet Kal'a

İstanbul Su Külliyatı XIII Vakıf Su Tahlilleri 19 ve 20. Yüzyılda İstanbul Suları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Araştırmaları Merkezi İski

2000

Ahmet Kal'a

İstanbul Su Külliyatı XIV Vakıf Su Tahlilleri Su Hukuku ve Teşkilatı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Araştırmaları Merkezi İski

2000

Gülfettin Çelik

İstanbul Su Külliyatı XV İstanbul Şer'iyye Sicilleri Mâ-i Lezîz Defterleri 6

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İski- İstanbul

2000

Ahmet Kal'a

İstanbul Su Külliyatı XVI İstanbul Şer'iyye Sicilleri Mâ-i Lezîz Defterleri 7

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İski- İstanbul

2000

Ahmet Kal'a

İstanbul Su Külliyatı XVII İstanbul Şer'iyye Sicilleri Mâ-i Lezîz Defterleri 8

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İski- İstanbul

2000

Ahmet Kal'a

İstanbul Su Külliyatı XVIIII İstanbul Şer'iyye Sicilleri Mâ-i Lezîz Defterleri 9

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İski- İstanbul

2000

Ahmet Kal'a

İstanbul Su Külliyatı XVIX İstanbul Şer'iyye Sicilleri Mâ-i Lezîz Defterleri 10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İski- İstanbul

2001

Ahmet Kal'a

İstanbul Su Külliyatı XX İstanbul Şer'iyye Sicilleri Mâ-i Lezîz Defterleri 11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İski- İstanbul

2001

Ahmet Kal'a

İstanbul Su Külliyatı XXI Vakıf Su Defterleri Halkalı Suları 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İski- İstanbul

2001

Ahmet Kal'a

İstanbul Su Külliyatı XXIII Vakıf Su Defterleri Suyolcu 2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İski- İstanbul

2003

Ahmet Kal'a

İstanbul Su Külliyatı XXIV Vakıf Su Defterleri Avrupa Yakası Suları 2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İski- İstanbul

2002

Ahmet Kal'a

İstanbul Su Külliyatı XXIX Vakıf Su Defterleri Su Keşif Defteri 3

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İski- İstanbul

2003

Ahmet Kal'a

İstanbul Su Külliyatı XXV Vakıf Su Defterleri Avrupa Yakası Suları 3

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İski- İstanbul

2002

Ahmet Kal'a

İstanbul Su Külliyatı XXVI Vakıf Su Defterleri  Suyolcu 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İski- İstanbul

2002

Ahmet Kal'a

İstanbul Su Külliyatı XXVII Vakıf Su Defterleri Su Keşif Defteri 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İski- İstanbul

2003

Ahmet Kal'a

İstanbul Su Külliyatı XXVIII Vakıf Su Defterleri Su Keşif Defteri 2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İski- İstanbul

2003

Ahmet Kal'a

İstanbul Su Külliyatı XXX Vakıf Su Defterleri Boğaziçi ve Taksim Suları 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İski- İstanbul

2003

Ahmet Kal'a

İstanbul Su Külliyatı XXXI Vakıf Su Defterleri Boğaziçi ve Taksim Suları 2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İski- İstanbul

2003

Ahmet Kal'a

İstanbul Su Külliyatı XXXII Vakıf Su Defterleri Su Tahrirleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İski- İstanbul

2003

Ahmet Kal'a

İstanbul Su Külliyatı XXXIV Vakıf Su Defterleri Suyolcu 3

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İski- İstanbul

2003

Ahmet Kal'a

İstanbul Suları

Halk Basımevi-İstanbul

1946

Sadi Nazım Nirven

İstanbul Suları ve Sular İdaresinin Faaliyetleri

TC İstanbul Sular İdaresi - İstanbul

-

-

İstanbul Şarkısı

İstanbul Kitaplığı Yayınları - İstanbul

1987

Çelik Gülersoy

İstanbul Şehri Rehberi

Matbaacılık ve Neşriyat T.A.Ş.- İstanbul

1934

İstanbul Belediyesi

İstanbul Tarihi XVII. Asırda İstanbul

Eren Yayıncılık-İstanbul

1988

Eremya Çelebi Kömürciyan

İstanbul Tereke Defterleri

Osmanlı Araştırmaları Vakfı-İstanbul

1995

Said Öztürk

İstanbul Türk Kaleleri

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Albert Gabbıel-Çeviren:Alp Ilgaz

İstanbul ve Anadoludan Sınıf Portreleri

 Tarih Vakfı Yurt Yayınları- İstanbul

1995

Korkut Boratav

İstanbul ve Anadolu'ya Seyahat Günlüğü

Mersin İmar İnş.Tic.Ltd.Şti.Basımevi-Mersin

1992

Yaşar Önen

İstanbul ve Ankara Kütüphaneleri

Türk Kütüphaneciler Derneği-Ankara

1957

Neriman Malkoç Öztürkmen

İstanbul ve Boğaziçi

Tarih Vakfı Yurt Yayınları - İstanbul

2000

Pierre De Tchihatchef - Ali Berktay

İstanbul ve Türkiye (1655-1656'da)

Çığır Kitabevi- İstanbul

1939

Jean De Thevenot- Reşad Ekrem Koçu

İstanbul Yahya Kemal Abdülhak Şinasi Ahmet Hamdi

Doğan Kardeş

..

Doğan Kardeş Yayınları

İstanbul'a Ait Günlük Anılar  1672-1673 I.Cilt

Türk Tarih Kurumu Basımevi-Ankara

1973

Antoine Galland- Nahid Sırrı Örik

İstanbul'a Ait Günlük Anılar 1672-1673 II.Cilt

Türk Tarih Kurumu Basımevi-Ankara

1973

Antoine Galland- Nahid Sırrı Örik

İstanbul'da Fatih II.Sultan Mehmed Devri Türk Su Medeniyeti

İstanbul

1953

Saadi Nazım Nırven

İstanbul'da Gömülü Meşhur Adamlar

Milenyum Yayınları - İstanbul

2002

M. Orhan Bayrak

İstanbul'da Gömülü Meşhur Adamlar (1453-1978)

Aksüt Matbaası - İstanbul

1979

M. Orhan Bayrak

İstanbul'da Gömülü Paşalar

Belediye Matbaası -İstanbul

1947

Nazım Poroy

İstanbul'da Gömülü Türk Büyüklerinin Türbe ve Mezarları

Harp Akademileri Basımevi-İstanbul

1983

Harp Akademileri Komutanlığı

İstanbul'da Savaş Günleri (Bir Alman Gazetecinin Balkan Savaşı Hatıratı)

Seçil Ofset/Selis Kitapları-İstanbul

2004

Wilhelm Feldmann/Necmettin Alkan

İstanbul'da Suyun Tarihi

İletişim Yaynları- İstanbul

1999

Haydar Kazgan- Sami Önal

İstanbulda Yapılan Başlıca Arkelolojik Araştırmalar

-

1957

Rüstem Duyuran

İstanbul'da Yarım Asırlık vekay-i Mühimme

Kitabevi-İstanbul

1997

Basiretçi Ali Efendi-Hazırlayan:Nuri Sağlam

İstanbul'da Yarım Asırlık vekayi-i Mühimme (Basiretçi Ali Efendi)

Kitabevi- İstanbul

1997

Nuri Sağlam

İstanbul'daki Kaptan-ı  Derya Çeşmeleri ve Sebilleri

Türk Deniz Kuvvetleri-İstanbul

1995

Engin Özdeniz

İstanbul'dan Londra'ya

Akşam Kitaphanesi-İstanbul

1934

Faik Sabri

İstanbul'dan Mektuplar

Tercüman Gazetesi Yayınları- İstanbul

1978

Georgina Max Müller- Afife Buğra

İstanbul'u Nasıl Aldık?

Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi-İstanbul

1930

İskender Fahrettin

İstanbul'un Anıtsal Ağaçları

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları-İstanbul

1984

Çelik Gülersoy

İstanbul'un Çeşme ve Sebilleri

Arıtan Yayınevi - İstanbul

1993

Affan Egemen

İstanbul'un Deniz Hanamları (ve Plajları)

Omaş Ofset Matbaası/İnkılap Kitapevi

2000

Burçak Evren

İstanbulun Fethi

Sinan Matbaası/Varoğlu Yayınevi - İstanbul

 

Hasan Cemil Çambel

İstanbulun Fethi

İnkılap Kitabevi-İstanbul

1963

Feridun Fazıl Tülbentçi

İstanbul'un Fethi

İnkılâp ve Aka Kitabevleri- İstanbul 

1984

Feridun Tülbentçi

İstanbul'un Fethinden Önce Yazılmış Tarihi Takvimler

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1984

Osman Turan

İstanbul'un Mutlu Askerleri ve Şehit Olanlar

Türk Tarih Kurumu Yayınları-Ankara

1976

Süheyl Ünver

İstanbul'un Tarihi Yerler Kılavuzu

1966

M. Orhan Bayrak

İstanbul'un Unutulmayan Gemileri

Seçil Ofset/Kitapevi Yayınları-İstanbul

2005

Eser Tutel

İstanbul'un Vakıf Sularından Taksim ve Hamidiye Suları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İski- İstanbul

1992

Kâzım Çeçen 

İstanbul'un Zaptı (1204)

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1994

Robert De Cları-Çeviren:Beynun Akyavaş

İstanköy'deki Türk Eserleri ve Tarihçe

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1990

Zeki Çelikol

İsteksiz Başkomutan

Askeri Matbaa-İstanbul

1932

Groner-Nakleden:Tümgeneral Sabit

İstibdat-Meşrutiyet-Cumhuriyet Devirlerinde 80 Yıllık Hatıralarım

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları-İstanbul

1982

Cemil Topuzlu

İstihkam

Harp Akademileri Komutanlığı-İstanbul

1929

Harp Akademisi 

İstihkam Konferansları

Harp Akademsi-İstanbul

1929

Harp Akademileri 

İstikbalin Hava İndirme Orduları

Genlkurmay Başkanlığı-İstanbul

1947

James M.Gavin-Çeviren:Ertuğrul Erkmen

İstiklal Destanı

İnkılap ve Aka-İstanbul

1961

Cenab Ozankan

İstiklal Harbi

Harbiye Mektebi Matbaası-

1931

İ.Hakkı

İstiklal Harbi

Deniz Basımevi-İstanbul

1946

Mithat Işın

İstiklal Harbi 

Necmistikbal Matbaası-İstanbul

1935

Hakkı Erdem

İstiklal Harbi Deniz Savaşı

Deniz Basımevi-İstanbul

1946

Mithat Işın

İstiklal Harbi Öncesi ve İstikal Harbinde Türk Bahriyesine Genel Bi Bakış

Deniz Harp Okulu Komutanlığı-İstanbul

1972

Kemallattin Bozkurt

İstiklal Harbimiz 

Türkiye Yayınevi-İstanbul

1969

Kazım Karabekir

İstiklal Harbimiz (2 Cilt) (1 Tk.)

Mas Matbaacılık/Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık

2008

Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık

İstiklal Harbimizin Esasları

Sinan Matbaası Neşriyatı-

1933-1951

Kazım Karabekir

İstiklal Harbi'nde 2 nci Kolordu

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2007

Mümtaz Ulusoy

İstiklal Harbinde Bahriyemiz

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

2003

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

İstiklal Harbinde Bolşeviklerle Sekiz Ay

İstanbul

1948

veysel Ünüvar

İstiklal Madalyası

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1983

Yücel Aktar

İstiklal Mahkemeleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları-Ankara

1982

Ergün Aybars

İstiklal Savaşı Hatıraları (Gediz, Kütahya ve İkinci İnönü Muharebelerinde 61 nci Tümen)

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2006

İzzettin Çalışlar

İstiklal Savaşı Hatıraları (Sakarya Meydan Muharebesi'nde 1 nci Grup)

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2006

İzzettin Çalışlar

İstiklal Savaşı Nasıl Oldu

Kenan Basımevi-İstanbul

1938

M.Şevki Yazman

İstiklal Savaşı'nda Bozguncular ve Casuslar

Yakın Tarihimiz Yayınları-İstanbul

1964

Nejat Ağbaba

İstiklal Savaşı'nda IV nci Kolordu

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2006

Fahri Aykut

İstiklal Savaşı'nda Kütahya ve Eskişehir Muharebeleri

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2006

Fahri Aykut

İstiklal Savaşı'nda Türk Denizcileri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

2004

Methi Bayar

İstiklal Savaşı'nı İçyüzü

İstanbul

1958

Şerif Güralp

İstiklal Yolunda

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1960

Ruşen Eşref Ünaydın

İsveç Kralı 12. Şarl'ın Tarihi

Hilmi Kitapevi-İstanbul

1939

Voltaıre-Çeviren:Nahid Sırrı

İşaret Kurs Kitabı

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği XII.Deniz Şubesi-İstanbul

1929

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği 

İşaret Kurs Kitabı

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği XII.Deniz Şubesi-İstanbul

1929

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği 

İşgal Altında İstanbul 1918-1923

İletişim Yaynları- İstanbul

2000

Bilge Criss

İşgal İstanbul'u

İstanbul Kitaplığı Yayınları - İstanbul

1993

vera Dumesnil- Emre Öktem

İşgal İstanbul'undan Fotoğraflar

Tarih Vakfı Yurt Yayınları - İstanbul

1996

Emre Öktem

İşkodra Müdafaası-1 ve 2 Cilt

Askeri Matbaa-İstanbul

1933

Abdurrahman Nafiz-Kiramettin

İşkodra Savunması ve Hasan Rıza Paşa

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1986

Genelkurmay Askeri Tarih ve Strateji Etüt Başkanlığı

İtalya Bahriyesi 1915-1918

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği XII.Deniz Şubesi-İstanbul

1929

Osman Nuri

İtalya Harekatı

 

1945

H.Gürgüç

İtalya Harekatı

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1947

Çeviren:Hilmi Oray

İtalya Tarihi-1

Kanaat Kitabevi-İstanbul

1940

A.Savelli-Çeviren:Galip Kemali Söylemezoğlu

İtalya Tarihi-2

Kanaat Kitabevi-İstanbul

1940

A.Savelli-Çeviren:Galip Kemali Söylemezoğlu

İtalya ve Adriyatik ile  İlgili Planlar Krokileri 

Genelkurmay Basımevi-Ankara

 

Genelkurmay Başkanlığı

İtalya-Habeş Tarihi

Askeri Matbaa-İstanbul

1939

Rahmi Paşakay

İtalyan Deniz Maynları

Genelkurmay Başkanlığı IX.Şube-Ankara

1949

Genelkurmay Başkanlığı

İtalyanca Türkçe Büyük Öğretici Sözlük-1

İnkılap Kitabevi-İstanbul

1986

Asım Tanış

İtalyanca Türkçe Büyük Öğretici Sözlük-2

İnkılap Kitabevi-İstanbul

1986

Asım Tanış

İttihat Terakki ve Devletçilik

Tarih Vakfı Yurt Yayınları-İstanbul

1995

Zafer Toprak

İttihat ve Terakki Hatıralarım 

Sucuoğlu Matbaası-İstanbul

1957

Kazım Nami Duru

İttihat ve Terakki İçinde Dönenler

İnkilap Kitapevi / İstanbul

1960

Galib Vardar-Samih Nafiz Tansu

İyi Bir Komutan Kurmay Subay ve Karargah Subayı Nasıl Olmalıdır

Okat Yayınevi-İstanbul

1966

Faruk Güventürk

İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi C:1

Türkiye Yayınevi-İstanbul

1971

İsmail Hami Danişmend

İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi C:2

Türkiye Yayınevi-İstanbul

1971

İsmail Hami Danişmend

İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi C:5

Türkiye Yayınevi-İstanbul

1971

İsmail Hami Danişmend

İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi C:6

Türkiye Yayınevi-İstanbul

1971

İsmail Hami Danişmend

İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi-1

Türkiye Yayınevi-İstanbul

1947

İsmail Hami Danişmend

İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi-2

Türkiye Yayınevi-İstanbul

1948

İsmail Hami Danişmend

İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi-3

Türkiye Yayınevi-İstanbul

1950

İsmail Hami Danişmend

İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi-4

Türkiye Yayınevi-İstanbul

1955

İsmail Hami Danişmend

İzmir Hatıraları

Akademi Kitabevi-izmir

1994

M. Kamil Dursun

İzmir Suikastinin İçyüzü-1

Ekicigil Matbaası-İstanbul

1955

Kandemir

İzmir Suikastinin İçyüzü-2

Ekicigil Matbaası-İstanbul

1955

Kandemir

İzmir Şehri Tarihçesi-1

Akademi Kitabevi-izmir

1994

Necmi Ülker

İzmir ve Batı Anadolu

Akademi Kitabevi-izmir

1994

Tuncer Baykara

İzmir ve Levanten Dünya

Tarih Vakfı Kültür Yayınları-İstanbul

1995

Danıel Gofeman

İzmirde Yunanlıların Son Günleri

Bilgi Yayınevi-İstanbul

1974

Bilge Umar

İzmit Körfezinin Gölcük Mevkiinde Tesis Edilecek Liman ve Tersanenin Nihai Şartname Esasatı

Harita Matbaası-Ankara

1932

Donanma Şubesi Müdürlüğü

İznik Roma Tiyatrosu Kazı Buluntuları (1980-1995) Osmanlı Seramikleri

Kültür Bakanlığı-Ankara

2001

Nurşen Özkul Fındık

Japonlar Karşısında Amerikan Filosu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

1951

Fleteher Pratt-Çeviren:Esat Daybelge

Japonya ile  Harp 1.Kısım

E.U.Rs.Yayımları-Ankara

1953

Şinasi Orel

Japonya ve Japonlar-1

Kanaat Kitabevi-İstanbul

1941

Haushofer-Çeviren:Galip Kemali Söylemezoğlu

Japonyada Tetkik Raporu

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1943

Şeref Karapınar

Japonya'nın Dış Polikası ve Türkiye 

Bağlam Yayıncılık-İstanbul

1995

Hıronao Matsutanı

Jeopolitik    

Harp Akademisi Basımevi-İstanbul

1965

Lütfü Onganeronganer

Jeopolitik ve Jeostratejik Açıdan Türkiye

Marifet Yayınları-İstanbul

1998

Ramzan Özey

Jotlant Deniz Muhaberesi ve Münasebetsizlikleri

Büyük Erkan-ı  Harbiye XII. Deniz Şubesi-İstanbul

1929

Nakleden:Ali Rıza Rahmi

Kabakçı Mustafa

İskender Matbaası-İstanbul

1968

Reşat Ekrem Koçu

Kaçırılan Fırsatlar

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1997

Genelkurmay Başkanlığı

Kadırgadan Kalyona Osmanlıda Yelken

Denizler Kitapevi-İstanbul

2004

Ahmet Güleryüz

Kafkas Cephesi Hatıraları

Büyük Erkan-ı  Harbiye Matbaası-İstanbul

1934

Aziz Semih

Kafkas Cephesi-1

Askeri Matbaa-İstanbul

1933

Baki

Kafkas Cephesi-2

Askeri Matbaa-İstanbul

1933

Baki

Kafkas Cephesi'nde 10 Ncu Kolordunun Birinci Dünya Savaşı'nda Başlangıcından Sarıkamış Muharebelerinin Sonuna Kadar Olan Harekatı

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2006

Selahattin

Kafkas Mücadelesi

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1945

Jan.K.Lagutt-Çeviren:Fazıl Güneş

Kahraman Denizcilerimiz

İnkilap Kitapevi-İstanbul

1974

A. Cemaleddin Saraçoğlu

Kahramanlar Geçiyor

İnkilap Kitapevi / İstanbul

1951

Feridun Fazıl Tülbentçi

Kahramanlar Ordusu

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları-Ankara

1964

Münir Güneri

Kahramanlık Menkıbeleri Dergisi

Harp Tarihi Başkanlığı Basımevi-Ankara

1969

Harp Tarihi Başkanlığı

Kamil Paşa'nın Anıları

Arba Araştırma Basım-İstanbul

1991

Gül Çağalı-Güven

Kanalda Seyir Tüzüğü Süveyş

Seyir Hidrografi Dairesi-Çubuklu

1967

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Kandilli Rasathanesi El Yazmaları (Tükçe Yazmaları)

Mas Matbaacılık/Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi

2007

Günay Kut

Kanije Savunması ve Tiryaki Hasan Paşa

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1986

Genelkurmay Askeri Tarih ve Strateji Etüt Başkanlığı-Ankara

Kanlısırt Günlüğü

Arba Araştırma Basım-İstanbul

1997

Murat Çulcu

Kanuni Armağanı

Türk Tarih Kurumu Basımevi-Ankara

1970

Türk Tarih Kurumu Yayınları-Uluğ İğdemir

Kanuni Armağanı

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1970

Türk Tarih Kurumu

Kanuni Devri Budin Tahrir Defteri (1546-1562)

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi-Ankara

1971

Gyula Kaldy-Nagy

Kanunî Devrinde İstanbul

Yeni Savaş Matbaası- İstanbul

1964

Fuad Carım

Kanuni Sultan Süleyman

F.G-İstanbul

1945

Şükrü Fuad Gücüyener

Kanuni Sultan Süleyman

İnkilap Kitapevi / İstanbul

1962

Feridun Fazıl Tülbentçi

Kanuni Sultan Süleyman

Kültür Bakanlığı-Ankara

1975

Fairfax Downey

Kanuni Sultan Süleyman

Milli Eğitim Basımevi-Ankara

1950

Fairfax Downey-Çeviren: Enis Behiç Koryürek

Kanuni Sultan Süleyman Adına Basılan Sikkeler

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1972

İbrahim Artuk 

Kanuni Sultan Süleyman Sergisi

Şehir Matbaası-İstanbul

1958

Topkapı Sarayı

Kanuni Süleyman

Nebioğlu Yayınevi-İstanbul

 

Harold Lamb

Kanuni Süleymanın Bağdat Seferi

Askeri Matbaa-İstanbul

1932

M.Hilmi

Kanuni ve Çağı (Yeniçağda Osmanlı Dünyası)

Numune Matbaacılık/Tarih Vakfı Yurt Yayınları

2002

Metin Kunt-Christine Woodhead/Samet Yalçın

Kanunname-i Sultani Ber Muceb-i Örf-i Osmani

Türk Tarih Kurumu Yayınları-Ankara

1956

Robert Anhegger-Halil İnalcık

Kapalı Çarşının Romanı

İstanbul Kitaplığı Yayınları-İstanbul

1979

Çelik Gülersoy

Kapıdağ Yarımadası ve Çevresindeki Adalar  

Çituri Biraderler Basımevi-İstanbul

1953

Reşit Mazhar Ertüzün

Kapıdağ Yarımadsı ve Çevresindeki Adalar

Çituri Biraderler Basımevi-İstanbul

1953

Reşit Mazhar Ertüzün

Kaptan Bilgileri-1

Yeniyol Basımevi-izmir

1938

Hayrettin K.Arslan-Hilmi Üler

Kaptan Bilgileri-2

Yeniyol Basımevi-izmir

1938

Hayrettin K.Arslan-Hilmi Üler

Kaptan Bilgileri-3

Yeniyol Basımevi-izmir

1938

Hayrettin K.Arslan-Hilmi Üler

Kaptan Cook

Milliyet Yayınlarıİstanbul

1997

Pierre Marc-Jindra Capek

Kaptan-ı  Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa

Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı-İstanbul

1989

Muzaffer Polat

Kaptan-ı  Derya Karamürsel

Altıntaş-Karamürsel

2004

Erdoğan Özdemir

Kaptanın Kitabı-1

Teknik Basımevi-izmir

1948

Hayrettin K.Arslan-Ali Ülgezer

Kaptanın Seyir Defteri 

Sel Yayıncılık-İstanbul

1994

Vural Yener

Kara ve Deniz Harp Oyunu

Harp Akademileri Komutanlığı-İstanbul

1930

Muallim Bürman

Kara ve Deniz Harp Oyunu Meseleleri

Harp Akademisi-İstanbul

1930

Bürhan

Kara,Deniz,Hava Sınıflarına Mahsus Ayniyat Terkini Kayt Talimatı

Harita Matbaası-Ankara

1931

Genelkurmay Başkanlığı

Karadeniz Beyaz Işık Rumeli Feneri (Köy, Deniz Feneri, Tarihi Yapıları ve Bütün Yönleriyle)

Anka Basımevi/Denizler Kitapevi-İstanbul

2004

Ali Soysal

Karadeniz Kıyıları Tarih ve Coğrafyası

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-İstanbul

1969

Hrand D.Andreasyan

Karadeniz'de Üç Liman; Temmuz, Ağustos ve Sinop

Mega Basım/Doğan Kitapçılık-İstanbul

2007

Osman Çağlar

Karadenizin Tarafsızlığı Sorunu  

 

 

Kemal Baltalı

Kara-Hava-Deniz Kuvvetleri Komutanlarının Görevleri  

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1949

Genelkurmay Başkanlığı

Karasuları

Deniz Basımevi-İstanbul

1964

Ahmet Kerse

Karasuları İçsuları Gemilerin Bu Sulardaki Rejimi ve Kıta Sahanlığı

Öztuğ Matbaası-Ankara

1978

Mehmet Zeki Akın

Kardeniz

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları-Ankara

2001

Neal Ascherson

Kartpostallarda İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Dairesi Başkanlığı Yayınları - İstanbul 

1992

Ahmet Eken

Kaşifler Alemi

Kanaat Yayınları-İstanbul

1958

Faik Sabri Duran

Katalog

Ankara Halkevi Neşriyatı-Ankara

1934

Ankara Halkevi Neşriyatı

Katip Çelebi

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1957

Türk Tarih Kurumu

Katip Çelebi

Türkiye İş Bankası-Ankara

1982

Orhan Şaik Gökyay

Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1945

Şinasi Altundağ

Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1988

Şinasi Altundağ

Kavanin-i Ali Osman (Der Hülasa-i Mezamin-i Defter-i Divan) (Eski Yazı)

Kalem Yayınları Matbaası/Enderun Kitabevi-İstanbul

1979

Ayn-ı  Ali Efendi

Kaybedilen Zaferler

K.K.K. Askeri Basımevi-İstanbul

1962

Erich V. Manstein

Kayıklar

Güzel Sanatlar Matbaası/Türkiye Turıng ve Otomobil Kurumu-İstanbul

1983

Çelik Gülersoy

Kaymakam Şerif Bey'in Anıları Sarıkamış

Arba Araştırma Basım-İstanbul

1998

Murat Çulcu

Kaynakçalı Atatürk Günlüğü

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları-Ankara

 

Utkan Kocatürk

Kaynakları ile  Avrupa Sanat Tarihi

Deniz Harp Okulu Basımevi-İstanbul

1966

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Kazım Karabekir Anlatıyor

Tekin Yayınevi-Ankara

1990

Hazırlayan:Uğur Mumcu

Kazım Karabekir'in Yakılan Hatıraları Meselesinin İçyüzü

Yakın Tarihimiz Yayınları-İstanbul

1964

Feridun Kandemir

Kdz.Ereğli'de Tersaneciliğin Tarihi ve Tersaneci Ağalar

Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası-Ereğli

2004

Sinan Yakay

Keçecizade Mehmet Fuat Paşa'nın 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı-İstanbul

1988

Ali Haydar Balat

Kekik Kokusu

İnkilap Kitapevi-İstanbul

1950

Tahir Olgaç

Kemal Atatürk Çağdaş ve Türkiye

Onur Yayınları-

 

Johannes Glasneck-Çeviren:Arif Gelen

Kemal Atatürk Ey Türk Gençliği

Şiir Yayınları-İstanbul

1961

Hazırlayan:Hüseyin Karakan

Kemal Atatürk Hayat ve Eserlerine Ait Resimler 

Erıch Kalıs-İstanbul

1939

Hazırlayan:Eduard Schaefer

Kemal Atatürk ve Milli Müacedele Tarihi

Rafet Zaimler Yayınevi-İstanbul

1958

Enver Behnan Şapolyo

Kemal Atatürk Yeni Türkiye'nin Kurucusu

Bahar Matbaası-İstanbul

1967

Thomas A Vaıdıs-Çeviren:Ahet Angın

Kemalist Eğitim İlkeleri Uygulamalar

Çağdaş Yayınları-İstanbul

1978

Şevket Gedikoğlu

Kemalist Türkiye ve Ortadoğu

Altın Kitaplar Basımevi-İstanbul

1981

K.Krünger-Çeviren:Nihal Önol

Kemalizm Çağdaş Devlet-Çağdaş Toplum

İstanbul

1998

Bahir Mazhar Erüreten

Kemalizm İnkılabının Prensipleri-1

Cumhuriyet Matbaası-İstanbul

1938

M.Saffet Engin

Kemalizm İnkılabının Prensipleri-2

Cumhuriyet Matbaası-İstanbul

1938

M.Saffet Engin

Kemalizmde ve Kemalizm Sonrasında Türk Kadını

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları-Ankara

1982

Bernard Caporal

Kemalizmin Dramı

Çağdaş Yayınları-İstanbul

1980

vedat Nedim Tör

Kennedy Tutanakları ve Türkiye Üzerine Gizli Pazarlıklar

Sabah Kitapları-İstanbul

1997

Ernest R.May ve Philip D. Zelikow

Keşifler ve Buluşlar

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları-Ankara

1994

Daniel J.Boorstin

Kıbrıs

Ankara

1976

Kemal Savcı

Kıbrıs

Türkiye Basımevi-İstanbul

1965

Ekrem Rize

Kıbrıs Barış Harekatı

Arba Yayınları-İstanbul

1998

Erol Mütercimler

Kıbrıs Barış Harekatı Günlüğü

Kastaş Yayınları-İstanbul

2001

Sezen Özol

Kıbrıs Barış Harekatı Şehitlerinin Biyografileri

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1976

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

Kıbrıs Barış Harekatında 3'ncü Paraşüt Taburu

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1999

Turan Erdem

Kıbrıs Barış Harekatının Bilnmeyen Yönleri

Yaprak Yayınevi-Ankara

1990

Erol Mütercimler

Kıbrıs Destanı

Atatürkçülük Kültür Yayınları-

1975

Arın Engin

Kıbrıs Fethi Üzerine Vesikalar

Genelkurmay Başkanlığı Deniz Harp Akademisi Komutanlığı-İstanbul

1980

Hayati Tezel

Kıbrıs Gerçeğinin Bilinmeyen Yönleri

İnaf-İstanbul

1992

Promat Basım Yayın

Kıbrıs İslam Yazmaları Kataloğu

İsar-İstanbul

1995

Ramazan Şeşen

Kıbrıs Sultan İkinci Mahmud Kütüphanesi

Türk Kütüphanecililer Derneği-Ankara

1964

İsmet Parmaksızoğlu

Kıbrıs Tarihi ve Kıbrısta Türk Eserleri

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü-Ankara

1964

Halil Fikret Alasya

Kıbrıs Türk Basınında İz Bırakanlar

Kktc Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları-Lefkoşa

1988

Sabahattin İsmail

Kıbrıs Türkleri ve Atatürk İnkılaplarının Kıbrıs'ta Uygulanması

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

2002

Erdal Yurdakul

Kıbrıs Yangınında Büyükelçilik

Bilgi Yayınevi-İstanbul

1993

Ercüment Yavuzalp

Kıbrıs'ı Tanıyalım

Hakikat Yayınları-Ankara

1994

Teoman Fehim

Kıbrıs'ın Acı Limonları

Can Yayınları-İstanbul

2007

Lawrence Durrell/Ülker İnce

Kıbrıs'ın Fethi

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1986

Genelkurmay Askeri Tarih ve Strateji Etüt Başkanlığı 

Kıbrıs'ın İngiltereye Geçişi ve Adada Kurulan İngiliz İdaresi

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü-Ankara

1975

Nasim Zia

Kıbrıs'ta Kanlı Noel

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü-Ankara

1989

Abdulhalık Çay

Kıbrıs'ta Var Oluş Mücadelemiz Şehitliklerimiz ve Anıtlarımız

Türkiye Şehitlileri İmar Vakfı Yayınları-İstanbul

1990

Halil Sadrazam

Kılıç Ali Hatıralarını Anlatıyor

Sel Yayınları-İstanbul

1955

Kılıç Ali

Kılıç Ali Paşa

Sebat Matbaası-İstanbul

1935

Fevzi Kurtoğlu

Kırım Hanlığı

Kırım Türk Kültür Derneği Neşriyatı-İstanbul

1959

Ahmed Suha Arslangiray

Kırım Harbi

Askeri Matbaa-İstanbul

1943

S.Adulphus Slade

Kırım Harbi

Deniz Matbaası-İstanbul

1936

Her Weisbach

Kırım Harbi

Kilmi Kitapevi-İstanbul

1957

Emin Ali Çavlı

Kırım Harbi

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Hayrettin Bey-Hazırlayan:Şemsettin Kutlu

Kırım Harbi Sonrasında İstanbul

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1977

Durand De Fontmagne-Çeviren:Gülçiçek Soytürk

Kırım Savaşı

Milliyet Yayınları-İstanbul

1975

Aziz Kaylan

Kırım Savaşı Sırasında İstanbul

Mas Matbaacılık/Kitap Evi-İstanbul

2007

Lady Hornby (Emelia Bthyna)/Kerem Işık

Kırım Savaşı, Ali Paşa ve Paris Antlaşması

Mart Matbaacılık/Eren Yayıncılık

2002

Fuat Andıç-Süphan Andıç

Kırım Türk-Tatarları

Baha Matbaası-İstanbul

1980

Müstecib Ülküsal

Kırım ve Kuzey Azerbaycanda Türk Eserleri

İstanbul Fetih Cemiyeti-İstanbul

1979

Oktay Aslanapa

Kırk Gün Kırk Gece

Taç Yayınları-İstanbul

1959

Metin And

Kısa Dünya Tarihi

Varlık Yayınları-İstanbul

1962

H.G.Wells

Kıta Sahanlığı ve Sorunları

Harp Akademileri Basımevi-İstanbul

1974

Harp Akademileri Komutanlığı 

Kızılay Emri Altında Pilevne ve Erzurum'da

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1962

Charles S.Ryan

Kiel Denizaltı İnşaatı İrtibat Subayı Talimatı  

Deniz Basımevi-İstanbul

 

Deniz Kuvvetleri

Kiğı

Cemal Azmi Matbaası-İstanbul

1950

M.Sadık Yiğitbaş

Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar

Akbank Kültür Yayınları-İstanbul

1965

Belkıs Acar

Kilim-Cicim Zili-Sumak Türk Düz Dokuma Yaygıları

Eren Yayınları-İstanbul

1982

Belkıs Balpınar Acar

Kilyos Seyahati

Harp Akademisi Matbaası-İstanbul

1934

Fon Mittelberger-Çeviren:E.Kay.Salih

Kiralama ve Deniz Nakliyat Terimleri

İstanbul

1064

J.Bes-Çeviren:Ferit Biren

Kirman Selçukluları

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1989

Erdoğan Merçil

Kitabeler (Afyon Karahisar, Sandıklı, Bolvadin, Çay, İsaklı, Manisa, Birgi, Muğla, Milas, Peçin, Denizli, Isparta, Atabey ve Eğirdir'deki)  

Devlet Matbaası-İstanbul

1929

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Kitab-ı  Bahriye 

Denizcilik Müsteşarlığı-Ankara

2002

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı

Kitab-ı  Bahriye Denizcilik Kitabı, 1

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Piri Reis-Hazırlayan:Yavuz Senemoğlu

Kitab-ı  Bahriye Denizcilik Kitabı, 2

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Piri Reis-Hazırlayan:Yavuz Senemoğlu

Kitab-ı  Cihan-Nüma Neşri Tarihi-1

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1949

Faik Reşit Unat-Mehmed A.Köymen

Kitab-ı  Cihan-Nüma Neşri Tarihi-2

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1957

Faik Reşit Unat-Mehmed A.Köymen

Kitap Fihristi ( Askeri Matbaada Mevcut Kitapları )

Askeri Matbaa-İstanbul

1929

Büyük Erkan-ı  Harbiye

Kitap Katalogu ( K.K.K. Askeri Basımevi )

Askeri Matbaa-İstanbul

1953

K.K.Komutanlığı

Klasik Dönemin 3 Hükümdarı, Fatih, Yavuz, Kanuni

Türk Tarih Kurumu Basımevi-Ankara Basımevi - Ankara

1991

Yaşar Yücel

Klasik Türk Harplerinin Milli Mücaedelye Tesirleri

Türkiye Stratejik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi-İstanbul

1995

Necati Ulunay Ucuzsatar

Koca Sekbanbaşı Risalesi

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Koca Sekmenbaşı-Hazırlayan:Abdullah Uçman

Koca Sinan Paşa'nın Telhisleri

İslam Tarih,Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi-İstanbul

2004

Halil Sahillioğlu

Kocaeli Tarih ve Rehberi

Türkyolu Matbaası-izmit

1945

Rifat Yüce

Koçi Bey Risalesi

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1972

Sadeleştiren:Zuhuri Danışman

Koçi Bey Risalesi

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi-İstanbul

1993

Sadeleştiren:Zuhuri Danışman

Kolomb

Milliyet Yayınlarıİstanbul

1996

Pierre Marc-Michal Brix

Kolomb'un Son Deniz Yolculuğu

Özkaracan Matbaacılık/Vatan Kitap-İstanbul

2006

Martin Dugard/Özlem Metin

Komutan Atatürk-1-2

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları-Ankara

1972

Celal Erikan

Komutanlar ve Komutanlık

Deniz Basımevi-İstanbul

1946

Sir Archibald Wevell-Zahit Kırağlı

Koncadaki Amerikan Tipi Maynların Hazırlığı İçin Tavsiye Edilen Teşkilat

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

1951

Genelkurmay Başkanlığı

Konferans Broşürü

Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı-Ankara

1976

Afif Büyüktuğrul

Konferans Broşürü

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1981

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı

Konferans Broşürü

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1975

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı

Konferans Notları 1967-1969-2

Harp Akademileri Basımevi-İstanbul

1969

Çetnaya Apatay

Konferans Serisi-3

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1977

Genelkurmay Başkanlığı

Konya Asarı Atika Müzesi Muhtasar Rehberi

Alaeddin Matbaası-İstanbul

1930

Mehmet Yusuf

Kore Birinci Türk Tugayında Hatıralarım 

Ülkü Basımevi-İstanbul

1963

Tahsin Yazıcı

Kore Harbinde Türk Silahlı Kuvetlerinin Muharebeleri

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1975

Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı 

Kore Harbinde Türk Tugayları

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1994

Ali Denizli

Kore Kahramanları ve Türkiye

Desen Matbaası-Ankara 

1953

Zeki Afsin

Kore Savaşlarında Mehmetçik

Kastaş Yayınları-İstanbul

1990

İbrahim Artuç

Kore Savaşlarında Türkler

İsmail Akgün Matbaası-İstanbul

1963

Celal Dora

Kostantiniye ve Ayasofya Efsaneleri

İletişim Yaynları- İstanbul

1998

Stefanos Yerasimos - Şirin Tekeli

Kostantiniyye Muhasarası Ruznamesi

İstanbul Fethi Cemiyeti-İstanbul

1976

Nicolo Barbaro

Kök-Atatürkçülük

Başaran Matbaası-İstanbul

1983

Nazan ve Mahzar İpşiroğlu

Köprülüler (Geçmiş Asırlarda Osmanlı Hayatı)

Mas Matbaacılık/Tarih Vakfı Yurt Yayınları

2001

Ahmet Refik Altınay

Körfez Krizi

Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları-İstanbul

1990

Harp Akademileri Komutanlığı 

Körfez Krizi 2. Kitap

Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları-İstanbul

1990

Harp Akademileri Komutanlığı 

Kraliçe Elizabet Devrinde Türkler ve İngilizler

Anıl Matbası-İstanbul

1951

Hamit Dereli

Kuleli Vak'ası Hakkında Bir Araştırma

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1937

Uluğ İğdemir

Kumandan Sözü

İzmir

1933

Hüseyin Hüsnü

Kurmay Vazifeleri

Deniz Matbaası-İstanbul

1936

Herr Weisbach

Kurtuluş Kuruluş Cumhuriyet

İhlas Gazetecilik-Ankara

2003

Ankara Ticaret Odası-Mehmet Özel

Kurtuluş Savaşı Günlüğü-1

Çöğretmen Yayınları-Ankara

1986

Zeki Sarıhan

Kurtuluş Savaşı Günlüğü-2

Çöğretmen Yayınları-Ankara

1986

Zeki Sarıhan

Kurtuluş Savaşı Günlüğü-3

Çöğretmen Yayınları-Ankara

1986

Zeki Sarıhan

Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1971

Gotthard Jaesghke-Çeviren Cemal Köprülü

Kurtuluş Savaşı İstihbaratında Tedkik Heyeti Amirlikleri

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1993

Hamit Pehlivanlı

Kurtuluş Savaşı Mali Kaynakları

Yapı Kredi Yayınları-İstanbul

1981

Alptekin Müderrisoğlu

Kurtuluş Savaşımıza Sanatıyla Katkıda Bulunan İtalyan Resamvıttorio Pısanı

İpek Matbaacılık/Koza Yayınları

2007

Celal Öçal

Kurtuluş Savaşı'nda Albay Bekir Sami 

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1994

Hamdi Gürler

Kurtuluş Savaşı'nda Deniz Kahramanları  

Deniz Matbaası-İstanbul

1943

Nahit Çapaner

Kurtuluş Savaşı'nda Deniz Şehitleirmiz ve Kahraman Gemilerimiz

İstanbul Deniz İkmal Grup Komuatnlığı-İstanbul

2000

Mustafa Hergüner

Kurtuluş Savaşı'nda Denizcilğimiz

Türkiye Denizciler Sendikası-İstanbul

1992

Mustafa Hergüner

Kurtuluş Savaşı'nda İşbirlikçiler

Gür Yayınları-İstanbul

1985

İlhami Soysal

Kurtuluş Savaşı'nda Karadeniz

Deniz Matbaası-İstanbul

1943

Cevat Ülmen

Kurtuluş Savaşı'nda Sarıklı Mücahitler

Sebil Yayınevi-İstanbul

1967

Kadir Mısıroğlu

Kurtuluş Savaşı'nda Türk Basını

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları-Ankara

1981

İzzet Öztoprak

Kurtuluş Savaşı'nı İki Kitabı

Deniz Basımevi-İstanbul

1965

Tahir Karauğuz

Kurtuluş ve Vaziyet Krokileri

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği-Ankara

1931

Büyük Erkan-ı  Harbiye

Kurtuluşun Kuvvacı Din Adamları

Aksoy Yayıncılık-İstanbul

1998

Cemal Kutay

Kurtuluşun ve Cumhuriyetin Manevi Mimarları

Diyanet İşleri Başakanlığı Yayınları-Ankara

1972

Cemal Kutay

Kuruluşunun 150 nci Yılında Türk Müzeciliği Sempozyumu III Bildirileri

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1997

Genelkurmay Başkanlığı

Kutuluş Savaşı Günlerinde İngilz İstihbarat Servisinin Türkiyedeki Eylemleri

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1995

Salahi R. Sonyel

Kuvayı Milliye Ruhu

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Samet Ağaoğlu

Kuvvet Çalışmaları Anatomisi

Genelkurmay Basım Evi-Ankara

2005

Genelkurmay Başkanlığı

Kuzey Afrika Harekatında Amerikan 2 Kolrdisiyle Bizerteye

K.K.K. Askeri Basımevi-İstanbul

1953

Tercüme Eden:Ömer Kamil Günçan

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Karargahı Binası

Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı-İstanbul

1989

Kuzey Deniz Komutanlığı-Muzaffer Polat

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Karargahı Binası (Bahriye Divanhanesi)

Deniz Basımevi-İstanbul

1997

Muzaffer Polat

Küçük Zabit Mektebi Kabul Talimatı

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği XII.Deniz Şubesi-İstanbul

1929

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği

Küçükasya Seyahati 1895 Yazı

Pera Turizm ve Ticaret Aş.-İstanbul

1998

Friedrich Sarre-Çeviren:Dara Çolakoğlu

Küçüksu ( Çayır-Çeşme-Kasır-Meadov-Fountain-Palace )

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları-İstanbul

1985

Çelik Gülersoy

Kültür ve Sanat

Milli Eğitim Basımevi

1973

Devlet Kitapları Müdürlüğü

Kürekli ve Yelkenli Osmanlı Gemileri

Bilge Yayıncılık-İstanbul

2005

İdris Bostan

Lale  

Kemal Matbaası-İstanbul

1950

Ekrem Hakkı Ayverdi

Lale Devri

Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları-İstanbul

1973

Ahmet Refik Altınay

Lale Devri

Pınar Yayınları-İstanbul

 

Ahmet Refik

Lale Devri  

Timaş Yayınları-istnabul

2005

Ahmet Refik

Lale Devri Başlarında Türkiye

Çığır Kitabevi-İstanbul

1939

Mary Montague-Çeviren:Reşat Ekrem Koçu

Lale ve İstanbul

Türkiye Turıng ve Otomobil Kurumu-İstanbul

1980

Çelik Gülersoy

Latin Amerika Devletlerinde Önemli Gelişmeler (1945-1975)

 

1979

Fahri Çeliker

Latince Türkçe Sözlük 

Sosyal Yayınlar-İstanbul

-

Sina Karaağaç

Lavrens'e Karşı Kuşçubaşı

Tarih Yayınları-İstanbul

1965

Cemal Kutay

Lawrence

IQ Kültürsanat Yayıncılık-İstanbul

2001

Mehmet Zeki

Lepanto Deniz Muhaberesi İlişkin Cepheler

Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları-İstanbul

1972

Harp Akademileri Komutanlığı 

Levni

Maarif Basımevi-İstanbul

1957

Süheyl Ünver

Leylak Kokusu

Tekin Yayınevi-İstanbul

1985

Nejat Gülen

Leyte Körfezi İçin Muhabere

Deniz Basımevi-İstanbul

1949

C.Vann Woodward-Çeviren:Sami Gültay

Liman Von Sanders Türkiye'de 5 Yıl

Burçak Yayınları-İstanbul

1968

M.Şevki Yazman

Limni Adasının Hukuki Statüsü Üzerine

Otağ Yayınevi

1985

Aslan Gündüz

Lojistik Ders Kitabı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1958

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Lojistik Gemileri Komodorluğu Tarihçesi

Donanma Komutanlığı-Kocaleli

2002

Donanma Komutanlığı

Londra Konferansı Mektupları

Hakimiyeti Milliye Matbaası- 

1933

Falih Rıfkı  

Lord Statford Cannıng'in Türkiye Anıları

Yurt Yayınları-İstanbul

1988

Stanley Lane Poople-Çeviren:Can Yücel

Lord Stratford Cannıng'in Türkiye Hatıraları

Tarih Vakfı Yurt Yayınları-İstanbul

1999

Stanley Lane Poole Çeviren: Can Yücel

Lozan Antlaşması, Montreux Sözleşmesi ve Paris Sözleşmesi

Harp Akademileri Basımevi-İstanbul

1987

Harp Akademileri Komutanlığı 

Lozan Barış Konferansı Tutanakları

Dışişleri Bakanlığı-Ankara

1969

Ahmet Yavuz

Lozan Barış Konferansının Perde Arkası (1922-1923)

Yaylacık Matbaası/Örgün Yayınevi-İstanbul

2003

Joseph C. Grew/Rıza Nur

Lozan Konferansı ve İsmet Paşa

Türk İnkilap Tarihi Enstitüsü Yayınları-İstanbul

1943

Ali Naci Karacan

Lozan Telgrafları-1

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1990

Bilal N.Şimşir

Lozan Telgrafları-2

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1994

Bilal N.Şimşir

Lozan-1

Ahmet İhsan Matbaası-İstanbul

1933

M.Cemil

Lozan-2

Ahmet İhsan Matbaası-İstanbul

1933

M.Cemil

Lugat-ı  Naci

Çağrı Yayınları-İstanbul

1987

Muallim Naci

Lup İstasyonları Notaları

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1947

Fahir Karayel

M.Kemal Atatürk

Ege Matbaası-İstanbul

1958

Kadri Dora-Nejat Günsel

M.Kemal Atatürk'ten Yazdıklarım

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1971

A.Afet İnan

M.Kemal Atatürk'ten Yazdıklarım

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

A.Afet İnan

M.S.B.Gemi ve Deniz Araçları Kataloğu 1964  

Deniz Matbaası-İstanbul

 

Deniz Kuvvetleri

Macaristan Tarihi

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1949

F.Eckhart-Çeviren:İbrahim Kafesoğlu

Macaristan Türk Aleminden Çizgiler

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1970

S.Takats

Madalyonun Tersi

Gür Kitabevi-İstanbul

1970

Samih Nafiz Tansu

Madeni Paralarımız

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü-İstanbul

 

Güvendik Fişekoğlu

Mağlubiyetimizin Askeri Sebepleri

Askeri Matbaa-İstanbul

1942

Alerme-Çeviren:H.Oray

Mahan'a Göre Deniz Gücü  

Harp Akademileri Komutanlığı-İstanbul

1979

William E.Livezey-Çeviren:İlyas Fidan

Mahmud 2.Zamanında Bosna-Hersek

Nurgök Matbaası-İstanbul

1965

Ahmet Cevat Eren

Mahmut Kaplan'ın Anıları

Kitabevi-İstanbul

1996

Yusuf Efendi

Mahmut Şevket Paşa

Ahmer Sait Matbaası-

 

Ziya Şakir

Mahmut Şevket Paşa'nın Günlüğü

IQ Kültürsanat Yayıncılık-İstanbul

2001

Adem Sarıgöl

Makedonya Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi 

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1979

Tahsin Uzer

Makine ve Kazan

Genelkurmay Başkanlığı IX. Deniz Şubesi-İstanbul

1942

Macit Naymanlı

Malazgirt Meydan Savaşı

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1971

Ali Sevim

Malta Muhasarası

Genelkurmay Başkanlığı-İstanbul

1936

Jurien De La Graviere-Çeviren:Mustafa Şerif Kurdoğlu

Malta Sürgünleri

Milliyet Yayınları-İstanbul

1976

Bilal N.Şimşir

Manhan'a Göre Deniz Gücü

Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları-İstanbul

1979

William E. Livezey-Çeviren:İlyas Fidan

Manisa Bimarhanesi

İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü-İstanbul

1948

Nihad Nuri Yörükoğlu

Manisa ve Yöresinde İşgal Acıları

Kültür ve Turizm Bakanlığı-Ankara

1982

Kamil Su

Manisa'daki Sarayı Amire ve Şehzadeler Türbesi

Resimli Ay Matbaası-İstanbul

1941

M.Çağatay Uluçay

Manzara

Türkiye İş Bankası-

 

Kıymet Giray

Mareşal Fevzi Çakmak ve Günlükleri-1

Yky-İstanbul

1999

Nilüfer Hatemi

Mareşal Fevzi Çakmak ve Günlükleri-2

Yky-İstanbul

1999

Nilüfer Hatemi

Mareşal Fevzi Çakmak-1

Cumhuriyet Matbaası-İstanbul

1953

Süleyman Külçe

Mareşal Fevzi Çakmak-2

Cumhuriyet Matbaası-İstanbul

1953

Süleyman Külçe

Mareşal Fevzi Çakmak2ın Askeri ve Siyasi Faaliyetleri (1876-1950)

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1997

Hayrullah Gök

Mareşal Foş-1-2

Askeri Matbaa-İstanbul

1939

Çeviren:Hüseyin Rahmi

Mark 15 Tipi Amerikan Torpido Tarifnamesi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1953

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Markopolo Seyahatnamesi-2

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Hazırlayan:Filiz Dokuman

Marmara Deniz Nakliyatı

Harp Akademileri Basımevi-İstanbul

1967

Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları-İstanbul

Marmara Denizi Havzası Anadolu Kısmı-3

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği-Ankara

1934

Büyük Erkan-ı  Harbiye

Marmara Denizi Klavuzu

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1945

Ahmet Rasim

Marmara Denizi Klavuzu

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1931

Ahmet Rasim

Marmara'da Denizaltı Avı (Sultanhisar ve Stoker'in Denizaltısı AE 2)

Deniz Basımevi-İstanbul

2006

Nurcan Bal/Deniz Müzesi Komutanlığı-Piri Reis Araştırma Merkezi Yayınları)

Marmara'da Türkler

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1941

Ali Haydar Alpagut

Marn Seferi ve Marn Marn Meydan Muhaberesi

Askeri Matbaa-İstanbul

1932

Genelkurmay Başkanlığı

Matbuat Hatıralarım (1888-1923)-2

İstanbul

1931

Ahmet İhsan

Mavi Sürgün

Bilgi Yayınevi-İstanbul

1993

Halikarnas Balıkçısı

Mayın Arama, Tarama Talim ve Terbiye Esasları

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1940

Genelkurmay Başkanlığı

Mayın Filosu Komutanlığı Tarihçesi

Donanma Komutanlığı-Kocaleli

2002

Donanma Komutanlığı

Mayın Harbi

Genelkurmay Başkanlığı IX.Şube-İstanbul

1940

Mithat Işın

Mayın Kursu Notları

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği IX. Deniz Şubesi-İstanbul

1932

Büyük Erkan-ı  Harbiye

Mayın Notları

Deniz Harp Akademisi Neşriyatı-İstanbul

1939

Kaymakam Mazhar

Mayın Tarayıcılığı

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği XII. Deniz Şubesi-İstanbul

1929

İ.Münir

Maziye Bir Nazar

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1999

Mahmut Muhtar

Mecmua-i Tevarih

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları-İstanbul

1985

Hafız Hüseyin Ayvansarayi

Medine Müdafaası

Sebil Yayınevi-İstanbul

1994

Naci Kaşif Kıcıman

Mehasinü'l Asar ve Hakaikü'l Ahbar

Edebiyat Fakültesi Basımevi

1978

Ahmed Vasıf Efendi

Mehemmed Bin Murad Han

İnkilap Kitapevi / İstanbul

1953

Nezihe Araz

Mehmed Emni Beyefendi (Paşa)'nin Rusya Sefareti ve Sefaret-Namesi

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1974

Münir Aktepe

Mehmet Rauf 

Türkiye İş Bankası-Ankara

1998

Rahim Tarım

Mehmetçik ve Anzaklar

Türkiye İşbankası Kültür Yayınları-Ankara

1987

Baha Vefa Karatay

Mehter (Broşür)

Askeri Matbaa-İstanbul

2004

Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı

Mehter Musikisi Bestekar Mehterler-Mehter Havaları

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1959

Haydar Sanal

Mehter Musikisi Bestekar Mehterler-Mehter Havaları

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1964

Haydar Sanal

Mekânlar ve Zamanlar Kandilli Vaniköy Çengelköy

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Dairesi Başkanlığı Yayınları - 

1993

Cahit Kayra - Erol Üyepazarcı

Memurin Muhakematı Hakkında Kanun Tatbikatının Eleştirilmesi

Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu-Ankara

1971

Eşref Ergut

Menemen Olayı

Çağdaş Yayınalrı-İstanbul

1981

Kemal Üstün

Menemen Olayı

Çağdaş Yayınalrı-İstanbul

1978

Kemal Üstün

Menteşe Adaları (Onikiada)'Nın Tarihi

Deniz Harp Okulu Basımevi-İstanbul

2003

Celalettin Yavuz

Menteşe Beyliği

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1944

Paul Wittek

Merhaba Anadolu

Bilgi Yayınevi-İstanbul

1993

Halikarnas Balıkçısı

Merkad-i Osman'da Yunan Süngüsü

Has Matbaacılık/Emre Yayınları-İstanbul

2001

Manavoğlu Nevres Bey/Orhan Hülagü-Ayşe Raziye Özalp

Mermeris Fenerinden Payas'a Kadar

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği XII. Deniz Şubesi-İstanbul

1930

Ahmet Rasim

Mesahai Bahriye İcmali

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği XII. Deniz Şubesi-İstanbul

1930

Ahmet Rasim

Mesai Bahriye İcmai

Büyük Erkan-ı  Harbiye XII. Deniz Şubesi-İstanbul

1930

Ahmet Rasim

Mesail-i Mihimme-i Siyasiye-1

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları-İstanbul

1960

Ali Fuat Türkgeldi

Mesail-i Mihimme-i Siyasiye-2

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları-İstanbul

1957

Ali Fuat Türkgeldi

Mesail-i Mihimme-i Siyasiye-3

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları-İstanbul

1966

Ali Fuat Türkgeldi

Mesudiye Zırhlısı

Deniz Basımevi-İstanbul

2007

Gülşen Gömleksiz/Deniz Müzesi Komutanlığı-Piri Reis Araştırma Merkezi Yayınları)

Meşhur Adamlar-1

Yedigün Neşriyatı-İstanbul

1933-35

İbrahim Alaettin  

Meşhur Adamlar-2

Yedigün Neşriyatı-İstanbul

1933-35

İbrahim Alaettin  

Meşhur Adamlar-3

Yedigün Neşriyatı-İstanbul

1933-35

İbrahim Alaettin  

Meşhur Adamlar-4

Yedigün Neşriyatı-İstanbul

1933-35

İbrahim Alaettin  

Mevlana Müzesi Rehberi

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1962

Mehmet Önder

Mevlana Müzesi Yazmalar Kataloğu-1

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1967

Abdülbaki Gölpınarlı

Mevlana Müzesi Yazmalar Kataloğu-2

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1971

Abdülbaki Gölpınarlı

Mevlana Müzesi Yazmalar Kataloğu-3

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1972

Abdülbaki Gölpınarlı

Meydan Büyük Dünya Tarihi-1

Yeni Gazetecilik-İstanbul

 

Jacques Pirenne-Çeviren:Nihal Önol-Beslan Cankat

Meydan Büyük Dünya Tarihi-2

Yeni Gazetecilik-İstanbul

 

Jacques Pirenne-Çeviren:Nihal Önol-Beslan Cankat

Meydan Büyük Dünya Tarihi-3

Yeni Gazetecilik-İstanbul

 

Jacques Pirenne-Çeviren:Nihal Önol-Beslan Cankat

Meydan Büyük Dünya Tarihi-4

Yeni Gazetecilik-İstanbul

 

Jacques Pirenne-Çeviren:Nihal Önol-Beslan Cankat

Meydan-Larousse-1

 

1969

Meydan Yayınevi

Meydan-Larousse-2

 

1969

Meydan Yayınevi

Meydan-Larousse-3

 

1970

Meydan Yayınevi

Meydan-Larousse-4

 

1971

Meydan Yayınevi

Meydan-Larousse-5

 

1971

Meydan Yayınevi

Meydan-Larousse-6

 

1971

Meydan Yayınevi

Meydan-Larousse-7

 

1972

Meydan Yayınevi

Meydan-Larousse-8

 

1972

Meydan Yayınevi

Meydan-Larousse-9

 

1972

Meydan Yayınevi

Meydan-Larousse-10

 

1972

Meydan Yayınevi

Meydan-Larousse-11

 

1973

Meydan Yayınevi

Meydan-Larousse-12

 

1973

Meydan Yayınevi

Meydan-Larousse-Ek 

 

1976

Meydan Yayınevi

Meydan-Larousse-Ek-2

 

1985

Meydan Yayınevi

Mezemorta Hüseyin Paşa

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

1994

Saffet Bey-Hazırlayan:Yavuz Senemoğlu

Mısır Tarihi

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1939

Yusuf Ziya Özer

Mısır Tarihi  

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu -Ankara

1987

Yusuf Ziya Özer

Midhat ve Rüştü Paşaların Tevfiklerine Dair vesikalar

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1946

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Midhat ve Taif Mahkumları

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1985

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Milletlerarası 1.Türk Sanatları Kongresi

Türk ve İslam Tarihi Sanatları Enstitüsü-İstanbul

 

Topkapı Sarayı

Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi 

Deniz Basımevi-İstanbul

1980

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi ve Ekleri

Deniz Basımevi-İstanbul

1967

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Milletlerin Sevgilisi Atatürk

Kültür ve Turizm Bakanlığı-İstanbul

1982

Muvaffak İhsan Garan

Milli İktisat Milli Burjuvazi

Tarih Vakfı Yurt Yayınları-İstanbul

1995

Zafer Toprak

Milli Kahramanlık Menkıbeleri

Ankara

1944

Behçet Özdemir

Milli Kurtuluş Tarihi-1

Tekin Yayınevi-

1979

Doğan Avcıoğlu

Milli Kurtuluş Tarihi-2

Tekin Yayınevi-

1979

Doğan Avcıoğlu

Milli Kurtuluş Tarihi-3

Tekin Yayınevi-

1979

Doğan Avcıoğlu

Milli Kurtuluş Tarihi-4

Tekin Yayınevi-

1979

Doğan Avcıoğlu

Milli Kütüphane Kurulurken

Milli Eğitim Bakanlığı-Ankara

1946

Adnan Ötüken

Milli Kütüphane Nasıl Kuruldu?

Ankara

1955

Adnan Ötüken

Milli Mücadele Albümü

Yky-İstanbul

1998

Hazırlayan:Necdet Sakaoğlu

Milli Mücadele Başlangıcında Mustafa Kemal Arkadaşları ve Karşısındakiler

Yakın Tarihimiz Yayınları-İstanbul

1964

Feridun Kandemir

Milli Mücadele Başlarken

Milliyet Yayınları-İstanbul

1971

Tevfik Çavdar

Milli Mücadele Destanı

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Haluk Nihat Pepeyi

Milli Mücadele Döneminde Kafkas Cumhuriyetleri ile  İlişkiler

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1994

Nilgün (Akgül) Erdaş

Milli Mücadele Günlerinde

Özyurt Basımevi-İstanbul

1972

Fuat Erpi

Milli Mücadele Hatıraları

Vatan Neşriyatı-İstanbul

1953

Ali Fuat Cebesoy

Milli Mücadele-1

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1971

Kazım Özalp

Milli Mücadele-2

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1972

Kazım Özalp

Milli Mücadelede Erzurum

Ankara

1946

Cevat Dursunoğlu

Milli Mücadelede Güney Bölgesinde Bayrak ve Bayrak Özlemi

Kültür Matbaası-Mersin

1966

Lütfi Oğuzcan

Milli Mücadelede Manda ve Himaye Meselesi

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1993

Kadir Kasalak

Milli Mücadelede Öncekiler ve Sonrakiler

Tarih Yayınları-İstanbul

1963

Cemal Kutay

Milli Mücadelede ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kadınlarımız

Milli Savunma Bakanlığı-Ankara

1998

Milli Savunma Bakanlığı

Milli Mücadelenin Kaharaman Gemisi Alemdar

Türkiye Denizciler Sendikası-İstanbul

1989

Erol Mütercimler

Milli Mücaedele Başlarken

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları-Ankara

1959

M. Tayyib Gökbilgin

Milli Saraylar Yıldız Çini ve Porselen İşletmesi

Egemen Matbaacılık-İstanbul

1998

Milli Saraylar-Priscilla Işın

Milli Savaş Hikayeleri

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Milli Savunma ve Genelkurmay Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Çalışma Şeklini Gösterir Talimat  

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1949

Genelkurmay Başkanlığı

Milli Şef Dönemi

Goloğlu Yayınları-İstanbul

1974

Mahmut Goloğlu

Milliyet Turizm

Milliyet Gazetesi-İstanbul

 

Oğuz Öngen

Mimar Dalgıç Ahmet

Cumhuriyet Matbaası

 

Zarif Orgun

Mimar Koca Sinan

İstanbul

1948

İbrahim Hakkı Konyalı

Mimar Mehmet Ağa ve Risale-i Mimariye

Cumhuriyet Matbaası-İstanbul

1944

Tahsin Öz

Mimar Sinan

Kanaat Kütüphanesi-İstanbul

1931

Ahmet Refik

Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonundan Resim Seçkisi 1840-1940

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-İstanbul

2000

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Mimar Sinan ve Kırkçeşme Tesisleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İski- İstanbul

1988

Kâzım Çeçen 

Mimari Tarihi-1

İ.D.M.M.A. Yayınları-İstanbul

1973

Behçet Ünsal

Mimarlık Bülteni

Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi-Trabzon 

1981

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Mimarlık Bülteni (Derginin İçinde Deniz Müzesi Komutanlığı'nın Yeni Binası ile  İlgili Yazı Mevcut)

 

2006

Mimarlık Odası

Minyatür

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi-Ankara

1952

Çeviren:S.K.Yetkin-Melahat Özgü

Mirat-ı  Hakikat-1

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1979

Mahmud Celaleddin Paşa-Hazırlayan:İ.Miroğlu-M.Derin-M.Halacoğlu-Ö.Akdaş

Mirat-ı  Hakikat-2

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1980

Mahmud Celaleddin Paşa-Hazırlayan:İ.Miroğlu-M.Derin-M.Halacoğlu-Ö.Akdaş

Mir'ât-ı  İstanbul Mehmed Râ'if

Çelik Gülersoy Vakfı Yayınları- İstanbul

1996

Günay Kut - Hatice Aynur

Mir'at-Ül Memalik

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1980

Seydi Ali Reis-Hazırlayan:Necdet Akyıldız

Mizanü'l-Hakk

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1980

Katip Çelebi-Hazırlayan:Orhan Şail Gökay

Modern Alman Sanatı ve Alman Tezyın Sanatlerı

Ankara-İstanbul

1936

Adolf Hitler-İchmann

Modern Çağ Tarih Atlası (1483'ten 1815'te Avrupa)

Sena Ofset-İstanbul

2005

Sabancı Üniversitesi/Colin Mecevedy-Ayşen Anadol

Modern Çağ Tarihi Atlası 1403'den 1815'e Avrupa

Sena Ofset/Sabancı Üniversitesi

2005

Colin Mecevedy/Ayşen Anadol

Modern Evrak, Dosya ve Arşivcilik 

Ulusal Matbaa-Ankara

1941

Cevat Sökmensüer

Modern Gemicilik  

Hüsnütabiat Basımevi-İstanbul

1944

Hayrı Baran

Modern Seyir Aletleri ve Telsiz Kererizleri

Münakalat vekaleti-İstanbul

1939

Adnan Ülgezen

Modern Stratejinin Yaratıcıları

Harp Akademileri Komutanlığı-İstanbul

1983

Edward Mead Earle-Çeviren:Gülçin Ülgezen

Modern Türkiye Mecmuası, Barbaros Fevkalade Sayısı

 

1938

Celal Ergun

Modern Türkiyenin Doğuşu

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1996

Bernard Lewis

Moğolların Gizli Tarihi

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1948

Ahmet Temir

Moğollların İçtimai Teşkilatı

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1944

B.Y. Vladimirtsoy

Molte'nin Türkiye Mektupları

Remzi Kitabevi-İstanbul

1999

Helmuth Von Moltke-Çeviren:Hayrullah Örs

Mondros Müterakesi ve Tatbikat

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1962

Genelkurmay Harp Tarihi Dairesi 

Mondrostan Mudanyaya Kadar-1

Milli Eğitim Bakanlığı-Ankara

1977

Selahattin Tansel

Mondrostan Mudanyaya Kadar-2

Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları-İstanbul

1973

Selahattin Tansel

Mondrostan Mudanyaya Kadar-3

Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları-İstanbul

1973

Selahattin Tansel

Mondrostan Mudanyaya Kadar-4

Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları-İstanbul

1974

Selahattin Tansel

Monreux Sözleşmesi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hidroğrafi Neşriyatı-İstanbul

1980

 

Montesquieu İran Mektupları

Hüsnütabiat Matbaası-İstanbul

1963

Muhiddin Göklü

Montreux Andlaşması

Harp Akademileri Basımevi - İstanbul

1966

Harp Akademileri Komutanlığı

Moskova Hatıraları

Vatan Neşriyatı-İstanbul

1955

Ali Fuat Cebesoy

Moskova'nın Deniz Taarruzu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1974

Edward Wegener-Çeviren:Saim Besbelii

Moundros ve Mudanya Mütarekelerinin Tarihi

Türk Devrim Tarihi Enstitüsü-İstanbul

1948

Ali Türkgeldi

Ms Tarih Kültür Sanat Mimarlık

TBMM Milli Saraylar Yıldız Çini ve Persolen İşletmesi-İstanbul

1999

TBMM Milli Saraylar Yıldız Çini ve Persolen İşletmesi

MSB Arşiv Müzesi Katalogu

Ankara Ticaret Odası-Ankara

2005

Ankara Ticaret Odası

Mufassal Osmanlı Tarihi-1

Baha Matbaası-İstanbul

1957

Heyet Tarafından Hazırlanmıştır

Mufassal Osmanlı Tarihi-2

Baha Matbaası-İstanbul

1958

Heyet Tarafından Hazırlanmıştır

Mufassal Osmanlı Tarihi-3

Baha Matbaası-İstanbul

1959

Heyet Tarafından Hazırlanmıştır

Mufassal Osmanlı Tarihi-3

Baha Matbaası-İstanbul

1960

Heyet Tarafından Hazırlanmıştır

Mufassal Osmanlı Tarihi-4

Baha Matbaası-İstanbul

1960

Heyet Tarafından Hazırlanmıştır

Muhabere Birliklerinde Meslek Talim ve Terbiye Nasıl Yapılmalıdır

Deniz Matbaası-İstanbul

1937

Mehmet Ali Okdemir

Muhabere Raporu-1 Atlantik Harbi

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1949

Walter Karig-Earl Burton-Stepehen I.Freeland-Çeviren:Ekrem Tetik

Muhaberede Hattıharp Gemisi

Büyük Erkan-ı  Harbiye IX. Deniz Şubesi-İstanbul

1930

Amiral Kastans-Mütercim:Ahmet İsmail

Muharebe Raporu-1 Atlantik Harbi

Deniz Matbaası-İstanbul

1949

Ekrek Tetik

Muhimme Defteri

Etam Matbaası/Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı Yayınları-İstanbul

 

Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı

Muhtasar Deniz Harbi Tarihi

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği IX.Deniz Şubesi-İstanbul

1932

Alexander Meurer-Çeviren:Behçet Cemal

Muhtasar Deniz Harbi Tarihi

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği IX.Deniz Şubesi-İstanbul

1932

Alexander Meurer-Çeviren:Behçet Cemal

Muhtedi (Kiliseden Camiye)

Ayhan Matbaacılık/Kanat Kitap-İstanbul

2007

Osman Necmi Gürmen

Muhtelif Denizlerdeki Harekata Dair Raporlar-1

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1945

Genelkurmay Başaknlığı

Muhtelif Denizlerdeki Harekata Dair Raporlar-2

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1945

Genelkurmay Başaknlığı

Muhtelif Denizlerdeki Harekata Dair Raporlar-3

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1945

Genelkurmay Başaknlığı

Muhtelif Denizlerdeki Harekata Dair Raporlar-4

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1948

Genelkurmay Başaknlığı

Muhtelif Harplerdeki Sahil Çıkarmaları

Askeri Matbaa-İstanbul

1942

İlyas Demirsoy

Muhtelif Krokiler Balkan Savaşı I. Dünya Savaşı Hamidiye Mecidiye Mesudiye Asarı Tevfik Berk

Genelkurmay Basımevi-Ankara

 

Genelkurmay Başkanlığı

Muhteşem Süleyman

Milliyet Yayınları-İstanbul

1998

Andre Clot-Çeviren:Turhan Ilgaz

Muhteşem Süleyman

Mas Matbaası/Kitap Yayınevi-İstanbul

2007

Ö. Kumrular

Muhteşem Türk Kanuni ile  46 Yıl

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1991

Yaşar Yücel

Muhteva Bakımından Başvekalet Arşivi

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1955

Midhat Sertoğlu

Mustafa Kemal

Başbakanlık Basımevi-Ankara

1981

Nimet Arzık

Mustafa Kemal

Harp Akademileri Komutanlığı-İstanbul

1989

İsmail Görgülü

Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya Askeri Ataşeliğinin Türk-Bulgar İlişkilerine Yansımaları

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2006

Genelkurmay Başkanlığı-Esra Sarıkoyuncu Değerli

Mustafa Kemal Atatürk'ün Taktik Mselesinin Çözümü ve Emirlerin Yazılmasına Dair Öğütleri

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1990

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı

Mustafa Kemal Çanakkaleyi Anlatıyor

Apa Ofset-

1981

Ruşen Eşref Ünaydın

Mustafa Kemal Mütareke Defteri

Sel Yayınları-İstanbul

1955

Falih Rıfkı Atay

Mustafa Kemal Paşa Samsun'da

Sel Yayınları-İstanbul

1955

Yunus Nadi

Mustafa Kemal Paşa ve Milli Mücadelenin İç Alemi

İnkılap ve Aka-İstanbul

1967

Enver Behnan Şapolyo

Mustafa Kemal ve Çanakkale 1915

Ziraat Bankası Kültür Yayınları-İstanbul

1982

İlhan Akşit-Hayati Tezel

Mustafa Kemal ve Çetecilik

Varlık Yayınları-İstanbul

1964

Yavuz Abadan

Mustafa Kemal'den Atatürk'e

Hür Yayın-İstanbul

1981

Tahsin Öztin

Mustafa Kemal'in Anafartalar Destanı

İnkılap Kitabevi-İstanbul

1960

Cenab Ozankan

Mustafa Kemal'in İstiklal Destanı

İnkılap Kitabevi-İstanbul

1961

Cenab Ozankan

Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri

Sel Yayınları-İstanbul

1955

Falih Rıfkı Atay

Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Falih Rıfkı Atay

Mustafa Necati

Türkiye İş Bankası-Ankara

1980

M.Rauf İnan

Mustafa Reşit Paşa ve Dönemi Semineri

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1987

Türk Tarih Kurumu

Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1985

Reşat Kayanar

Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1954

Reşat Kaynar

Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat Devri Tarihi

Güven Yayınevi-İstanbul

1945

Enver Behnan Şapolyo

Musul Kerkük Olayı

Arba Yayınları-İstanbul

1995

H.Bülent Demirbaş

Mübarek Ertuğrul Şehitlerimiz ve Muhteşem Anıtları

Deniz Kuvvetleri Kumadanlığı-İstanbul

1956

R.Hüsrev Gerede

Mübarek Ertuğrul Şehitlerimiz ve Muhteşem Anıtları

Deniz Basımevi-İstanbul

1956

R.Hüsrev Gerede

Mühendishane ve Üsküdar Matbaalarında Basılan Kitapların Listesi ve Bir Katalog

Eren Yayıncılık-İstanbul

1997

Kemal Beydilli

Mühimme Defteri

Akademi Kitabevi-izmir

1995

Mehmet Ali Ünal

Müneccimbaşı Tarihi-1

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1980

Müneccimbaşı Ahmed Dede-Türkçeleştiren:İsmail Erünsal

Müneccimbaşı Tarihi-2

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1980

Müneccimbaşı Ahmed Dede-Türkçeleştiren:İsmail Erünsal

Mürseliyeli İbrahim Haritası 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1981

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Müsameret Ül-Ahbar

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1944

Osman Turan

Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı

İsar-İstanbul

1998

İsar

Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği

Akbank Kültür Yayınları-İstanbul

1997

Kıymet Giray

Müşir Gazi Ahmet Muhtar Paşa

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1984

Genelkurmay Askeri Tarih ve Strateji Etüt Başkanlığı 

Müşir Gazi Ahmet Muhtar Paşa (Askeri Yönü ile  Türk Askerinin Kahramanlığı)

Başbakanlık Basımevi-Ankara

1984

Genelkurmay Başkanlığı

Müşterek Hareketler

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

1949

Lord Louis Mountbatten-Çeviren:Fuat Tanık

Müşterek Sevkulceyşi Deniz Harp Oyunu

Deniz Matbaası-İstanbul

1940

Deniz Kuvvetleri

Müteferrika'dan Birinci Meşrutiyete Kadar Osmanlı Türklerinin Bastıkları Kitaplar

İstanbul

1968

Jale Baysal

Müterakede İzmir Olayları

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1973

Nail Moralı

Müverrih Vasıfın Kaynaklarından Hakim Tarihi

Osman Yalçın Matbaası-İstanbul

1953

Bekir Kütükoğlu

Müzayede

Portakal Sanat Kültürevi-İstanbul

1992

Raffi Portakal

Müzecilik Semineri Bildiriler

Askeri Müze Kültür Sitesi Komutanlığı-İstanbul

2002

Askeri Müze Kültür Sitesi Komutanlığı

Müzehhip ve Çiçek Ressamı Üsküdarlı Ali

Tege Laboratuvarıyayınları-İstanbul

1954

A.Süheyl Ünver

Müzeler Tarihi

Remzi Kitabevi-İstanbul

1936

Enver Behnan Şapolyo

Müzeler ve Müzecilik Bibliyografyası (1977-1995)

Yıldız Teknik Üniversitesi-İstanbul

1996

Sümer Atasoy-Nevin Çakmakoğlu Barut

Müzeler ve Öğretmen

Maarif Basımevi-İstanbul

1958

Maarif 

Müzelerin Eğitimdeki Rolü Hakkında Unesco Bölge Semineri

Icom Türkiye Milli Komitesi Yayınları-İstanbul

1962

Icom Türkiye Milli Komitesi 

Naboland Dumlupınar Çatması

Samim Güniz-Sadık Özaygen Neşriyat-İstanbul

1956

Suad Tahsin Türk

Naima Tarihi-1

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1967

Naima Mustafa Efendi-Çeviren:Zuhuri Danışman

Naima Tarihi-2

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1968

Naima Mustafa Efendi-Çeviren:Zuhuri Danışman

Naima Tarihi-3

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1968

Naima Mustafa Efendi-Çeviren:Zuhuri Danışman

Naima Tarihi-4

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1968

Naima Mustafa Efendi-Çeviren:Zuhuri Danışman

Naima Tarihi-5

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1969

Naima Mustafa Efendi-Çeviren:Zuhuri Danışman

Naima Tarihi-6

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1969

Naima Mustafa Efendi-Çeviren:Zuhuri Danışman

Nakışlı Osmanlı Mangırları

Yenilik Basıevi-İstanbul

1975

Cüneyt Ölçer

Namık Kemal Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında-1

Maarif Matbaası-istnabul

1944

Mithat Cemal Kuntay

Namık Kemal Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında-2-1 Kısım

Milli Eğitim Basımevi-istnabul

1949

Mithat Cemal Kuntay

Namık Kemal Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında-2-2 Kısım

Milli Eğitim Basımevi-istnabul

1956

Mithat Cemal Kuntay

Nasıl Bir İstanbul?

Çelik Gülersoy Vakfı Yayınları- İstanbul

1990

Çelik Gülersoy

Nato Çalışmaları

Deniz Basımevi-İstanbul

1953

Hayri Bars

Neandreia (Kuzey Ege'de Arkaik ve Klasik Çağlara Ait Bir Şehir)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları-İstanbul

1977

A.Akarca

Neşri Tarihi-1

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları-Ankara

1983

Mehmet Altay Köymen

Neşri Tarihi-2

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları-Ankara

1983

Mehmet Altay Köymen

Neşriyat-ı  Bahriye Talimatnamesi  

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1997

Hüseyin Yıldırım

Netayic Ül-Vukuat Kurumları ve Örgütleriyle Osmanlı Tarihi 1-2

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1979

Neşet Çağatay

Netayic Ül-Vukuat Kurumları ve Örgütleriyle Osmanlı Tarihi 3-4

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1979

Neşet Çağatay

Nezip

Askeri Matbaa-İstanbul

1931

Dukakin Zade Feridun

Nicomedia Yöresindeki Yeni Bulgularla İzmit Tarihi

Avni Öztüre Yayınları-İstanbul

1981

Avni Öztüre

Nicomedia'nın Büyülü Yüzü İzmit

İzmit Rotary Kulübü-izmit

1999

Şakir Balki

Niğbolu Meydan Muhaberesi ve Yıldırım Beyazut

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları-Ankara

1985

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Niğbolu Meydan Muhaberesi ve Yıldırım Beyazut

Genelkurmay Basımvi-Ankara

1984

Genelkurmay Askeri Tarih ve Strateji Etüt Başkanlığı

Nişancılara Mahsus Atış Dersleri

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1938

Rıdvan Koral

Nizamülmülk Siyasetname 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ve İdare İlimleri Enstitüsü Yayınları-İstanbul

1954

Mehemmed Şerif Çavdaroğlu

Normandie'den Baltık'a

K.K.K.-İstanbul

1953

B.L.Montomery-Çeviren:Sezai Atilla Kuyulu

Normandiya Çıkarmasının Perde Arkası

Kastaş Yayınları-İstanbul

2001

Hans Speidel

Nurettin Artam'ın 21/7/1941 Tarihinde Ankara Halk Evinde Montrö Günü Münasebeti ile  verdiği Konferans

Devlet Matbaası-Ankara

1941

Nurettin Artam

Nusretname 1-3

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1964

Silahdar Fındıklılı Mehmet Ağa Sadeleştiren:İsmet Parmaksızoğlu

Nusretname 2-1

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1966

Silahdar Fındıklılı Mehmet Ağa Sadeleştiren:İsmet Parmaksızoğlu

Nusretname 2-2

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1969

Silahdar Fındıklılı Mehmet Ağa Sadeleştiren:İsmet Parmaksızoğlu

Nusretname-1.C.-1 Fas.

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1963

Mehmet Ağa-Sadeleştiren:İsmet Parmaksızoğlu

Nusretname-1.C.-2 Fas.

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1963

Mehmet Ağa-Sadeleştiren:İsmet Parmaksızoğlu

Nutuk

Devlet Basımevi-İstanbul

1938

Gazi Musstafa Kemal

Nutuk

Türk Dil Kurumu-Ankara

1981

Türk Dil Kurumu

Nutuk-1

Türk Devrim Tarihi Enstitüsü-İstanbul

1973

Kemal Atatürk

Nutuk-1

Devlet Basımevi-İstanbul

1934

Gazi Musstafa Kemal

Nutuk-2

Türk Devrim Tarihi Enstitüsü-İstanbul

1973

Kemal Atatürk

Nutuk-2

Devlet Basımevi-İstanbul

1934

Gazi Musstafa Kemal

Nutuk-3

Türk Devrim Tarihi Enstitüsü-İstanbul

1973

Kemal Atatürk

Nutuk-3

Devlet Basımevi-İstanbul

1934

Gazi Musstafa Kemal

Nutuk'da Anılan Komutanların Biyografileri

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1981

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı

Nükte ve Fıkralarla Atatürk 

İnkılap ve Aka-İstanbul

1978

Niyazi Ahmet Banoğlu

O Zamanlar

Türk Loydu-İstanbul

1965

Türk Loydu

O Zamanlar

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

İsmail Habib Sevük

O.M.T.P. 1930 Modeli Saniyeli Mihaniki ve Musademeli Tapa Tarifnamesi

Deniz Müsteşarlığı-İstanbul

1926

Büyük Erkan-ı  Harbiye

Ocak Ağaları

Muallim Ahmet Halit Kitaphensi-İstanbul

1931

Ahmet Refik

Ok, Balta ve Mancınık (Ortaçağda Savaş Sanatı, 378-1515)

Mas Matbaacılık-İstanbul

2002

C.W.C. Oman-İsmail Yavuz Olagan

Ok, Balta ve Mancinilik, Ortaçağda Savaş Sanatı (378-1515)

Mas Matbaacılık/Kitap Evi-İstanbul

2002

C.W.C.Oman-John H. Beeler/İsmail Yavuz Alogan

Okmeydanı ve Okçuluk Tarihi

Vakıflar Genel Müdürlüğü-

1974

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Okuduklarım Gördüklerim Yazdıklarım

Özyürek Yayınevi-İstanbul

1991

Hasene Ilgaz

Olaylar ve Atatürk

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1984

Mehmetçik Vakfı

Olayların Özü-1

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1977

Mehmet Paşa-Sadeleştiren:Abdülkadir Özcan

Olayların Özü-2

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1977

Mehmet Paşa-Sadeleştiren:Abdülkadir Özcan

Olayların Özü-3

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1979

Mehmet Paşa-Sadeleştiren:Abdülkadir Özcan

Olgunluk Çağı-4

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1979

A.De Lamartine-Hazırlayan:M.R.Uzmen

On Altıncı Asırda İstanbul Hayatı (1553-1591)

Devlet Basımevi- İstanbul

1935

Ahmet Refik

On Altıncı Asırda Rafızilik ve Bektaşilik

Muallim Ahmet Halit Kitaphensi-İstanbul

1932

Ahmet Refik

On Birinci Askeri Tarih Sempozyumu Bildirileri-1

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

2007

Genelkurmay  Başkanlığı

On Üç Asırlrık Türk Kıyafet Tarihine Bir Bakış

Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları-İstanbul

1973

Nureddin Sevin

Onbeşinci Yüzyıldan Bu Yana Türk ve Batıkültürlerinin Karşılıklı Etkileme Güçleri Üstünde Bir İnceleme

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Cevad Memduh Altar

Onbinlerin İnişi

Askeri Matbaa-İstanbul

1943

Dimitri Timoleondos

Ondokuzuncu Yüzyılda Genel Durum ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Devlet Yapısı-Özet

İstanbul

1978

Ertuğrul Zekai Ötke

Oniki Adanın Dünü ve Bugünü

Genelkurmay Askeri Tarih ve Strateji Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1996

Cemallettin Taşkıran

Onuncu Askeri Tarih Sempozyumu Bildirileri

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

2006

Genelkurmay  Başkanlığı

Onüçüncü Asr-ı  Hicri'de İstanbul Hayatı (1495-1591)

Enderun Kitabevi-İstanbul

1988

Ahmed Refik

Onüçüncü Asr-ı  Hicri'de İstanbul Hayatı (1495-1591)

Enderun Kitabevi-İstanbul

1988

Ahmed Refik

Onüçüncü Asr-ı  Hicri'de İstanbul Hayatı (1592-1688)

Enderun Kitabevi-İstanbul

1988

Ahmed Refik

Onüçüncü Asr-ı  Hicri'de İstanbul Hayatı (1592-1688)

Enderun Kitabevi-İstanbul

1988

Ahmed Refik

Onüçüncü Asr-ı  Hicri'de İstanbul Hayatı (1689-1785)

Enderun Kitabevi-İstanbul

1988

Ahmed Refik

Onüçüncü Asr-ı  Hicri'de İstanbul Hayatı (1689-1785)

Enderun Kitabevi-İstanbul

1988

Ahmed Refik

Onüçüncü Asr-ı  Hicri'de İstanbul Hayatı (1786-1882)

Enderun Kitabevi-İstanbul

1988

Ahmed Refik

Onüçüncü Asr-ı  Hicri'de İstanbul Hayatı (1788-1882)

Enderun Kitabevi-İstanbul

1988

Ahmed Refik

Ord.Prof.İsmail Hakkı Uzunçarşılıya Armağan

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1976

Türk Tarih Kurumu 

Ordu Bayraklar ve Sancakları

Maarif Basımvei-İstanbul

1953

E.U. Rs. 

Ordu Hakkında Rapor

Genelkurmay Başkanlığı X.Şube-İstanbul

1947

G.C. Marshall-Çeviren: Celal Erikan

Ordu Kıyafet Kararı

Deniz Basımevi-İstanbul

1962

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Ordu Kıyafet Kararnamesi  

M.M.V.Matbaası-Ankara

1937

Milli Savunma Bakanlığı

Ordu Kıyafet Kararnamesi Deniz Kısmına Ait Şekiller  

Milli Savunma Bakanlığı-Ankara

1948

Milli Savunma Bakanlığı

Ordu Kıyafet Kararnamesi Şekilleri  

Deniz Basımevi-İstanbul

 

Deniz Kuvvetleri

Ordu ve Donanmanın Müşterek Harekatı  

Deniz Matbaası-İstanbul

1935

Deniz Kuvvetleri

Orduda Kahramanlıklar

İkinci Kolordu Matbaası

1933

Hamasat Menkibe

Ordumuzun Zafer Kitabeleri

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1996

Naci Kasım-Cemal Nadir

Ordu-Siyaset İlişkisi

Gündoğan Yayınları-Ankara

1991

Ümit Özdağ

Orta Çağda Akdeniz'de Deniz Güçlerinin İncelenmesi Anadolu'da İlk Türk Denizciliği ( Umur Bey'in Epir Harekatı)

Deniz Basımevi-İstanbul

2005

Halil N. Hatipoğlu

Orta Doğu Siyaseti:Askeri Boyutlar

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1980

Nusret Özselçuk

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Tarihi Altyapısı

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

2005

Necati Demir

Orta Zaman Denizcliği  

 

1934

 

Ortaçağ Kentleri

İletişim Yayınları-İstanbul

2002

Henrı Pırenne

Ortadoğu

Sabah Kitapları-İstanbul

1996

Bernard Lewis

Oruç Beğ Tarihi

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1979

Oruç Beğ-Hazırlayan:Atsız

Oryantalistlerin İstanbulu

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları-Ankara

2002

Semra Germaner-Zeynep İnankur

Osman Ağa'nın Anıları (Temeçvarli)

Altan Matbaası/Aksoy Yayıncılık

1998

Esat Mermi Erendor

Osman Gaziden Atatürk'e ( 600 Yılın Tarih Panoraması)

Cumnuriyet Matbaası - İstanbul

-

Reşat Ekrem Koçu

Osman Gazi'nin Akçesi

Pulhan Matbaası-İstanbul

1954

Behzad Butak

Osman Hamdi Bey

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-İstanbul

2005

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Osman Hamdi Bey (Sergi Kataloğu)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-İstanbul

2001

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Osman Hamdi Bey ve Dönemi

Tarih Vakfı Yurt Yayınları-İstanbul

1992

Hazırlayan:Zeynep Rona

Osmanı Müellifleri-1 1299-1915

Meral Yayınevi-İstanbul

 

Mehmet Tahir Efendi

Osmanı Müellifleri-2 1299-1915

Meral Yayınevi-İstanbul

1972

Mehmet Tahir Efendi

Osmanı Müellifleri-3 1299-1915

Meral Yayınevi-İstanbul

1975

Mehmet Tahir Efendi

Osmanlı Adet, Merasim ve Tabirleri

Tarih Vakfı Yurt Yayınları-İstanbul

1995

Abdülaziz Bey

Osmanlı Âdet, Merasim ve Tabirleri (Âdât ve Merasim-i Kadime, Tabirât ve Muamelat-ı  Kavmiye-i Osmaniye)

Numune Matbaacılık/Tarih Vakfı Yurt Yayınları-İstanbul

2002

Abdülaziz Bey/Kâzım Arısan-Duygu Arısan Günay

Osmanlı Anadolu Topraklarındaki Müslüman ve Azınlık Nüfus

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1995

Justin Mccarthy

Osmanlı Ansiklopedisi-1

 

1996

İz Yayıncılık

Osmanlı Ansiklopedisi-2

 

1996

İz Yayıncılık

Osmanlı Ansiklopedisi-3

 

1996

İz Yayıncılık

Osmanlı Ansiklopedisi-4

 

1996

İz Yayıncılık

Osmanlı Ansiklopedisi-5

 

1996

İz Yayıncılık

Osmanlı Ansiklopedisi-6

 

1996

İz Yayıncılık

Osmanlı Ansiklopedisi-7

 

1996

İz Yayıncılık

Osmanlı Arması

Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri-İstanbul

1997

Kemal Özdemir

Osmanlı Arşiv Belgelerinde Siyakat Yazısı ve Tarihi Gelişimi

Osav-İstanbul

1996

Said Öztürk

Osmanlı Arşivi'nde Bulunan Muahedenamelerden Örnekler

Devlet Arşivleri Komutanlığı-Ankara

2000

Devlet Arşivleri Komutanlığı

Osmanlı Arşivleri ve Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu

İstanbul Matbaası-İstanbul

1985

Mustafa Reşit Paşa

Osmanlı Askeri Teşkilat ve Kıyafetleri (1976-1908)

Anadolu Matbaası-İstanbul

1986

Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı

Osmanlı Askerlik Literatürü Tarihi-1

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi-İstanbul

2004

Ekmeleddin İhsanoğlu

Osmanlı Askerlik Literatürü Tarihi-2

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi-İstanbul

2004

Ekmeleddin İhsanoğlu

Osmanlı Atlası

Enes Matbaacılık/Osmanlı Araştırmaları Vakfı

2003

M. Nasrulla-M. Rüşdü-M. Eşref/Rahmi Tekin-Yaşar Baş

Osmanlı Bahriye Teşkilatı XVII.Yüzyılda Tersane-i Amire  

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1992

İdris Bostan

Osmanlı Bahriyesi Görünür Muhabere Kod Kitabı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

1995

İskender Pala

Osmanlı Bahriyesi Kıyafetler Albümü Çalışmaları

Deniz Müzesi Komutanlığı-İstanbul

 

Deniz Müzesi Komutanlığı

Osmanlı Bahriyesi Kronolojisi

Deniz Kuvvvetleri Komutanlığı-Ankara

2004

Derleyen:İ.Bülent Işın

Osmanlı Bahriyesinde Yabancı Misyonlar

Deniz Kuvveteleri Komutanlığı-İstanbul

 

Celalettin Yavuz

Osmanlı Bahriyesinin Mazisi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kültür Yayınları-İstanbul

1995

Hazırlayan:İskender Pala

Osmanlı Bahriyesinin Yelken Devri ve Türk Korsanları

Boğaziçi Yayınları-İstanbul

1996

Selim Sırrı Altıner

Osmanlı Başkenti İstanbul

Mas Matbaacılık/Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı (Ekav)

2002

Mustafa Cezar

Osmanlı Belgelerinin Dili

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı-İstanbul

1998

Mübahat S.Kütükoğlu

Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu

Eren Yayıncılık-İstanbul

1996

Sencer Divitçioğlu

Osmanlı Deniz Haritaları ( Ali Macar Reis Atlası )

Marmara Bankası-İstanbul

1992

Kemal Özdemir

Osmanlı Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanması-1

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1982

Afif Büyüktuğrul

Osmanlı Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanması-2

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1982

Afif Büyüktuğrul

Osmanlı Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanması-3

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1983

Afif Büyüktuğrul

Osmanlı Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanması-4

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1984

Afif Büyüktuğrul

Osmanlı Deniz Harp Tarihi-1

Deniz Basımevi-İstanbul

1970

Afif Büyüktuğrul

Osmanlı Deniz Harp Tarihi-2

Deniz Basımevi-İstanbul

1970

Afif Büyüktuğrul

Osmanlı Deniz Harp Tarihi-3

Deniz Basımevi-İstanbul

1973

Afif Büyüktuğrul

Osmanlı Deniz Harp Tarihi-4

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1974

Afif Büyüktuğrul

Osmanlı Deniz Harp Tarihi-5

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1977

Afif Büyüktuğrul

Osmanlı Deniz Savaşları  

Deniz Basımevi-İstanbul

 

Süleyman Nutki

Osmanlı Deniz Savaşları (Muharebât-ı  Bahriyye-i Osmâniyye)

Dz.Kk. Basımevi Müdürlüğü-Ankara

1993

Süleyman Nutki

Osmanlı Denizciliği (Beylikten İmparatorluğa)

Mas Matbaacılık/Kitap Evi-İstanbul

2006

İdris Bostan

Osmanlı Devlet Anlayışı

Eren Yayıncılık-İstanbul

2005

Yusuf Oğuzoğlu

Osmanlı Devlet Düzenine Ait Metinler-3 Kitabu Mesalihi'l-Müslimin ve Menafi'i'l-Mü'minin

Ankara Ünüversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları / Ankara

1981

Yaşar Yücel

Osmanlı Devlet Düzenine Ait Metinler-6 (II. Osman Adına Yazılmış Zafer-Name)

Ankara Ünüversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları / Ankara

1983

Yaşar Yücel

Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Kaynaklar

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Ankara

1988

Yaşar Yücel

Osmanlı Devlet ve Toplum Yapısı

Bogaziçi Yayınları-İstanbul

1990

İsmet Bozdağ

Osmanlı Devleti

Remzi Kitapevi

1973

Fahri Belen

Osmanlı Devleti Tarihi

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1947

J.Von Hammer- Tercüme:Mehmet Ata

Osmanlı Devleti Tarihi-1-2

Üçdal Neşriyat-İstanbul

 

Baron Joseph Von Hammer Purgstall

Osmanlı Devleti Tarihi-3

Üçdal Neşriyat-İstanbul

1984

Baron Joseph Von Hammer Purgstall

Osmanlı Devleti Tarihi-4

Üçdal Neşriyat-İstanbul

1984

Baron Joseph Von Hammer Purgstall

Osmanlı Devleti Tarihi-5

Üçdal Neşriyat-İstanbul

1984

Baron Joseph Von Hammer Purgstall

Osmanlı Devleti Tarihi-6

Üçdal Neşriyat-İstanbul

1984

Baron Joseph Von Hammer Purgstall

Osmanlı Devleti Tarihi-7

Üçdal Neşriyat-İstanbul

1985

Baron Joseph Von Hammer Purgstall

Osmanlı Devleti Tarihi-8

Üçdal Neşriyat-İstanbul

1985

Baron Joseph Von Hammer Purgstall

Osmanlı Devleti Tarihi-9

Üçdal Neşriyat-İstanbul

 

Baron Joseph Von Hammer Purgstall

Osmanlı Devleti Tarihi-10

Üçdal Neşriyat-İstanbul

1993

Baron Joseph Von Hammer Purgstall

Osmanlı Devleti Tarihi-11

Üçdal Neşriyat-İstanbul

1993

Baron Joseph Von Hammer Purgstall

Osmanlı Devleti Tarihi-12

Üçdal Neşriyat-İstanbul

1986

Baron Joseph Von Hammer Purgstall

Osmanlı Devleti Tarihi-13

Üçdal Neşriyat-İstanbul

1986

Baron Joseph Von Hammer Purgstall

Osmanlı Devleti Tarihi-14

Üçdal Neşriyat-İstanbul

1986

Baron Joseph Von Hammer Purgstall

Osmanlı Devleti Tarihi-15

Üçdal Neşriyat-İstanbul

1986

Baron Joseph Von Hammer Purgstall

Osmanlı Devleti Tarihi-16

Üçdal Neşriyat-İstanbul

1986

Baron Joseph Von Hammer Purgstall

Osmanlı Devleti Tarihi-17

Üçdal Neşriyat-İstanbul

1992

Baron Joseph Von Hammer Purgstall

Osmanlı Devleti Tarihi-18

Üçdal Neşriyat-İstanbul

1992

Baron Joseph Von Hammer Purgstall

Osmanlı Devleti Tarihi-1

Son Havadis Yayınları-İstanbul

1971

Hayrullah Efendi

Osmanlı Devleti Tarihi-2

Son Havadis Yayınları-İstanbul

1971

Hayrullah Efendi

Osmanlı Devleti Tarihi-3

Son Havadis Yayınları-İstanbul

1971

Hayrullah Efendi

Osmanlı Devleti Tarihi-4

Son Havadis Yayınları-İstanbul

1971

Hayrullah Efendi

Osmanlı Devleti Tarihi-5

Son Havadis Yayınları-İstanbul

1972

Hayrullah Efendi

Osmanlı Devleti Tarihi-6

Son Havadis Yayınları-İstanbul

1972

Hayrullah Efendi

Osmanlı Devleti Tarihi-7

Son Havadis Yayınları-İstanbul

1972

Hayrullah Efendi

Osmanlı Devleti Tarihi-Ek Cilt

Üçdal Neşriyat-İstanbul

1994

Baron Joseph Von Hammer Purgstall

Osmanlı Devleti Teşkilatına Medhal

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1941

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı Devleti Teşkilatına Medhal

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1970

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapıkulu Ocakları-1

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1943

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapıkulu Ocakları-2

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1943

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı Devletinde Kardeş Katli

Eren Yayıncılık-İstanbul

1997

Mehmet Akman

Osmanlı Devletinde Siyaseten Katl

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları-Ankara

1963

Ahmet Mumcu

Osmanlı Devletine Ait Metinler-1 (Kitab-i Müstetab)

Ankara Ünüversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları / Ankara

1974

Yaşar Yücel

Osmanlı Devletine Ait Metinler-2 (Kitabu Mesalihi'l Müslimin ve Menafi'il Mü'minin)

Ankara Ünüversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları / Ankara

1980

Yaşar Yücel

Osmanlı Devletine Ait Metinler-5 1640 Tarihli Es'ar Defteri

Ankara Ünüversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları / Ankara

1982

Yaşar Yücel

Osmanlı Devletinin Dağılma Devri

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1988

Yusuf Akçura

Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1965

İsmail Hakkı Uzun Çarşılı

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1959

Fuad Köprülü

Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1988

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1945

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı Devletinin Saray Teşkiletı

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1988

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı Devri Mimarisi

İnkilap Kitabevi-İstanbul

1986

Oktay Aslanapa

Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar-11-12-13-14

Maarif Matbaası-İstanbul

1950

Mahmud Kemal İnal

Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar-1-2-3

Maarif Matbaası-İstanbul

1940

Mahmud Kemal İnal

Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar-4-5-6-7

Maarif Matbaası-İstanbul

1943

Mahmud Kemal İnal

Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar-8-9-10

Maarif Matbaası-İstanbul

1947

Mahmud Kemal İnal

Osmanlı Devrinde Türkiye Madenleri

Enderun Kitapevi-İstanbul

1989

Ahmed Refik

Osmanlı Donanması (1828-1923)

Denizler Kitapevi-İstanbul

2000

Ahmet Güleryüz

Osmanlı Döneminde Arap Kentleri

Tarih Vakfı Yurt Yayınları-İstanbul

1995

Andre Raymond

Osmanlı Döneminde İki Dava

Yapı Kredi Yayınları-İstanbul

1995

Yaşar Şahin Anıl

Osmanlı Döneminde İstanbul Kadınları

Cem Yayınevi - İstanbul

1984

Pars Tuğlacı

Osmanlı Dünyası ve Avrupa (1330-1700)

Mas Matbaacılık/Kitap Evi-İstanbul

2004

Daniel Goffman/Ülkü Tansel

Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi

İslam Tarih,Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi-İstanbul

2001

İslam Tarih,Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi

Osmanlı Dünyasında Üretmek, Pazarlamak, Yaşamak

Mas Matbaacılık/Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık

2008

Suraiya Faroqhi/Gül Çağalı Güven-Özgür Türesay

Osmanlı Ekonomik ve Toplumsal Tarihine İlişkin Türkçe Makaleler Bibliyografyası Denemesi

Creatıve Yayıncılık-İstanbul

1998

Murat Koraltürk

Osmanlı Gayri Müslimlerin Askerlik Serüveni

Simür Kitapcılık ve Yayıncılık-İstanbul

2000

Ufuk Gülsoy

Osmanlı İdaresinde Kıbrıs

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü-Ankara

2000

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

Osmanlı İmparatorluğu (1700-1922)

Sena Ofset/İletişim Yayınları-İstanbul

2005

Donald Quataert/Ayşe Berktay

Osmanlı İmparatorluğu Devrinde Boğazlar Meselesi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları-İstanbul

1947

Cemal Tukin

Osmanlı İmparatorluğu Devrinde Büyük Meydan Muhabereleri  

Cumhuriyet Matbaası-İstanbul

1939

 

Osmanlı İmparatorluğu Devrinde Gemi Yapım Endüstrisi

Deniz Harp Okulu Komutanlığı-İstanbul

1972

İzzettin Göğen

Osmanlı İmparatorluğu Son Üç Yüz Yıl Bir Çöküşün Yeni Tarihi

Sabah Kitapları-İstanbul

1997

Alan Palmer Çeviren:Belkıs Çorakçı Dişbudak

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (5 Cilt) (Clt: 1,2,3,4,5) (1 Tk.)

Şenyıldız Matbaacılık/Yeditepe Yayınevi-İstanbul

2005

Nicolae Jorga/Nilüfer Epçeli-Kemal Beydilli

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (Başlangıçtan 1566'ya Kadar)

Havass Yayınları-İstanbul

1978

Çeviren:Şiar Yalçın

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi-1

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1966

Zuhuri Danışman

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi-2

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1966

Zuhuri Danışman

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi-3

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1966

Zuhuri Danışman

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi-4

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1966

Zuhuri Danışman

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi-5

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1966

Zuhuri Danışman

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi-6

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1966

Zuhuri Danışman

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi-7

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1966

Zuhuri Danışman

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi-8

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1966

Zuhuri Danışman

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi-9

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1966

Zuhuri Danışman

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi-10

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1966

Zuhuri Danışman

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi-11

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1966

Zuhuri Danışman

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi-12

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1966

Zuhuri Danışman

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi-13

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1966

Zuhuri Danışman

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi-14

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1966

Zuhuri Danışman

Osmanlı İmparatorluğu Tarihsel Coğrafyası

Üç-Er Ofset/Yapıkredi Kültür Yayınları

2007

Donald Edgar Pitcher/Bahar Tırnakcı

Osmanlı İmparatorluğu Teşkilatına Metal

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1941

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi

Eren Yayıncılık-İstanbul

1996

Halil İnalcık

Osmanlı İmparatorluğu ve Etrafındaki Dünya

Mas Matbaacılık/Kitap Evi-İstanbul

2007

Suraiya Faroqhi/Ayşe Berktay

Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye (2 Cilt (1 Tk)

Özener Matbaası/E Yayınları-İstanbul

2008

Stanford J. Shaw/Mehmet Harmancı

Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye-1

E Yayınları-İstanbul

1983

Stanford J.Shaw

Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye-2

E Yayınları-İstanbul

1983

Stanford J.Shaw-Ezel Kural Shaw

Osmanlı İmparatorluğu ve Sultan Abdülhamid Han

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1966

Zuhuri Danışman 

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Devrinde Türk Resamları

Jandarma Basımevi-Ankara

1948

S.Prtev Boyar

Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu

Kaynak Yayınalrı-İstanbul

1983

İlber Ortaylı

Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu

Entegre Matbaacılık/Alkım Yayınevi-İstanbul

2005

İlber Ortaylı

Osmanlı İmparatorluğu'nda Aşiretlerin İskânı

Çeltüt Matbaacılık-İstanbul

1987

Cengiz Orhonlu

Osmanlı İmparatorluğu'nda Ayanlık

A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi-Ankara

1977

Yücel Özkaya

Osmanlı İmparatorluğu'nda Ayrılıkçı Arap Örgütleri

Arba Yayınları-İstanbul

1993

Ayşe H. Aydın

Osmanlı İmparatorluğu'nda Çalışma İlişkileri (1850-1920)

Cem Ofset/İmge Kitapevi-İstanbul

1997

Ahmet Makal

Osmanlı İmparatorluğu'nda İngilizler (1642-1660)

Promat Basım/Sabancı Üniversitesi

2001

Daniel Goffman/Ayşe Başçı-Sander

Osmanlı İmparatorluğu'nda Kollar, Ulak ve İaşe Menzilleri

Gnkur Basımevi-Ankara

1966

Gnkur Bşk.Harp Tarihi Dairesi-Ankara

Osmanlı İmparatorluğu'nda Paranın Tarihi

Tarih Vakfı Yurt Yayınları-İstanbul

2000

Şevket Pamuk

Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Türkiye Cumhuriyetinde İnkilap Hareketleri

Çeltüt Matbaası-İstanbul

1959

Ahmed Bedevi Kuran

Osmanlı İmparatorluğu'nda Yabancı Okullar

Ocak Yayınları-Ankara

1993

İlknur Polat Haydaroğlu

Osmanlı İmparatorluğu'nda Yaşamak

İletişim Yayınları-İstanbul

2000

Françoıs Georgeon-Paul Dumont

Osmanlı İmparatorluğu'nda Yeni Nizamların Cetveli

Türkiye Turıng ve Otomobil Kurumu-İstanbul

1798

Mahmud Raif Efendi

Osmanlı İmparatorluğu'nda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esasları

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-İstanbul

1945

Ömer Lütfi Barkan

Osmanlı İmparatorluğu'ndan Ortadoğuya

Dergah Yayınları-iİstanbul

1976

Necdet Kurdakul

Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyetine Nasıldı Nasıl Oldu?

Devlet Matbaası-İstanbul

1933

Maaraf vekaleti

Osmanlı İmparatorluğu'nun 1.Dünya Harbine Giriş

İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı-İstanbul

2003

Doğan Hacipoğlu

Osmanlı İmparatorluğu'nun 1.Dünya Harbine Giriş

İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı-İstanbul

2003

Doğan Hacipoğlu

Osmanlı İmparatorluğu'nun 19 ve 20. Y.Y. İktisadi Durumu ve İktisadi Politikalrı-Özet

 

1978

Ertuğrul Zekai Ötke

Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılma Devri

Doğan Kitapevi-İstanbul

1962

Kerim Sadi

Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu

Şirketi Mürebbiye Basımevi-İstanbul

1947

Paul Wittek

Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (2 Cilt) (1 Tk.)

Mart Matbaacılık/Eren Yayıncılık

1997

Halil İnalcık-Donald Quataert/Halil Berktay

Osmanlı İmparatorluğu'nun Habeş Eyalaeti

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-İstanbul

1974

Cengiz Orhonlu

Osmanlı İmparatorluğu'nun İktisadi Tarihi

Gündoğan Yayınları-Ankara

1999

M.Belin

Osmanlı İmparatorluğu'nun Klasik Çağı (1300-1600)

Şefik Matbaası/Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları-İstanbul

2008

Halil İnalcık/Ruşen Sezer

Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşu

Başnur Matbaası-Ankara

1972

M.Fuad Köprülü

Osmanlı İmparatorluğu'nun Zuhur ve Terakkisinden İnhitatı Zamanına Kadar Askeri Vaziyeti

Büyük Erkan-ı  Harbiye Matbaası-İstanbul

1934

Graf Marsilli Çeviren:Mütekait Kaymakam Nazmi

Osmanlı İmparatorluğu'nun Zuhur ve Terakkisinden İnhitatı Zamanına Kadar Askeri Vaziyeti

Büyük Erkan-ı  Harbiye Matbaası-İstanbul

1934

Graf Marsilli Çeviren:Mütekait Kaymakam Nazmi

Osmanlı İran Siyasi Münasebetleri

İstanbul Fetih Cemiyeti-İstanbul

1993

Bekir Kütükoğlu

Osmanlı İthalati 1818-1839 İzmir Gümrüğü

Mas Matbaacılık/Kitap Evi-İstanbul

2007

A. Mesud Küçükkalay

Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük

İletişim Yayınları-İstanbul

1985

M.Şükrü Hanioğlu

Osmanlı Kanunnameleri-1 

Osmanlı Araştırmaları Vakfı-İstanbul

1990

Ahmet Akgündüz

Osmanlı Kanunnameleri-2

Osmanlı Araştırmaları Vakfı-İstanbul

1990

Ahmet Akgündüz

Osmanlı Kanunnameleri-3

Fey Vakfı-İstanbul

1990

Ahmet Akgündüz

Osmanlı Kanunnameleri-4

Fey Vakfı-İstanbul

1992

Ahmet Akgündüz

Osmanlı Kanunnameleri-5

Fey Vakfı-İstanbul

1992

Ahmet Akgündüz

Osmanlı Kanunnameleri-6

Fey Vakfı-İstanbul

1993

Ahmet Akgündüz

Osmanlı Kanunnameleri-7

Osmanlı Araştırmaları Vakfı-İstanbul

1994

Ahmet Akgündüz

Osmanlı Kanunnameleri-8

Osmanlı Araştırmaları Vakfı-İstanbul

1994

Ahmet Akgündüz

Osmanlı Kanunnameleri-9

Osmanlı Araştırmaları Vakfı-İstanbul

1994

Ahmet Akgündüz

Osmanlı Kara ve Deniz Kuvvetleri

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Aydın Taneri

Osmanlı Kara ve Deniz Kuvvetleri (Kuruluş Devri)  

Kültür Bakanlığı Yayınları-Ankara

1998

Aydın Taneri

Osmanlı Kimliği

Hil Yayın-İstanbul

1986

Taner Timur

Osmanlı Köle Ticareti

Tarih Vakfı Yurt Yayınları-İstanbul

1994

Ehud R.Toledano

Osmanlı Kumandanları

Timaş Yayınları-istnabul

1996

Ahmed Refik

Osmanlı Madalyaları ve Nişanları

Dmc-İstanbul

2001

Metin Erüreten

Osmanlı Mali Tarihi Hakkında Tekikler

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1940

Ziya Karamursal

Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi

Alan Yayıncılık

1986

Yavuz Cesar

Osmanlı Medreseleri

İrfan Matbaası-İstanbul

1976

Cahid Baltacı

Osmanlı Mimarisinde Çelebi ve II.Sultan Murad Devri (1403-1451) -ı I

İstanbul Fetih Cemiyeti-İstanbul

1972

Ekrem Hakkı Ayverdi

Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri (1451-1481) -ı II

İstanbul Fetih Cemiyeti-İstanbul

1973

Ekrem Hakkı Ayverdi

Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri (1451-1481) -ı V

İstanbul Fetih Cemiyeti-İstanbul

1974

Ekrem Hakkı Ayverdi

Osmanlı Mimarisi'nde İkamet Kuleleri (X. Türk Tarih Kongresi'nden Ayrıbasım)

Türk Tarih Kurumu Basımevi-Ankara 

1994

Ayda Arel

Osmanlı Mimarisinde Süsleme-1 (1300-1453)

Kültür Bakanlığı-Ankara

1979

Yıldız Demiriz

Osmanlı Mimarlığında Batılılaşma Dönemi ve Balyan Ailesi

Yeni Çığır Kitabevi-İstanbul

1993

Pars Tuğlacı

Osmanlı Mimarlığında Batılılaşma Dönemi ve Balyan Ailesi

İnkılap ve Aka Kitabevleri-İstanbul

1981

Pars Tuğlacı

Osmanlı Muahedeleri ve Kapitilasyonlar

Muallim Ahmet Halit Kitaphensi-İstanbul

1934

Reşat Ekrem Koçu

Osmanlı Müellifleri-1 1299-1915

Meral Yayınevi-İstanbul

 

Meral Yayınevi

Osmanlı Müellifleri-2 1299-1915

Meral Yayınevi-İstanbul

 

Meral Yayınevi

Osmanlı Müellifleri-3 1299-1915

Meral Yayınevi-İstanbul

 

Meral Yayınevi

Osmanlı Müesseseleri Tarihi

Ofset Matbaası/Fakülte Kitapevi-ı sparta

2005

Mehmet Ali Ünal

Osmanlı Müesseseleri Teşkilatı ve Medniyeti Tarihine Genel Bakış

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları-İstanbul

1977

M.Tayyib Gökbilgin

Osmanlı Mühürleri

Pera Yayıncılık-İstanbul 

1999

Joseph Von Hammer-Purgstall-Çeviren:Ümit Öztürk

Osmanlı Nişanları

İstanbul Matbaası-İstanbul

1967

İbrahim Artuk-Cevriye Artuk

Osmanlı Ordu Teşkilatı

Genelkurmay Basımevi-Ankara

 

Genelkurmay Başkanlığı

Osmanlı Ordusu Savaşları

Çituri Biraderler Basımevi-İstanbul

1946

Halil Sedes

Osmanlı Ordusunda Genelkurmayın Ne Suretle Teşekkül Ettiği ve Geçirdiği Safhalar

Gnkur.Bşk.Yayınları-İstanbul

1952

İhsan Hün

Osmanlı Padişah Tuğraları

Cem Yayınevi-İstanbul

1980

Suha Umur

Osmanlı Padişahları

Nebioğlu Yayınevi-İstanbul

1967

Reşad Ekrem Koçu

Osmanlı Padişahları 

Buluş Yayınevi-Ankara

1957

Vasfi Mahir Kocatürk

Osmanlı Padişahları-1

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1971

Zuhuri Danışman

Osmanlı Padişahları-2

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1971

Zuhuri Danışman

Osmanlı Padişahları-3

Zuhuri Danışman Yayınevi-İstanbul

1971

Zuhuri Danışman

Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri

Hayat-İstanbul

 

Yılmaz Öztuna

Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi

Enderun Kitabevi-İstanbul

1992

M.Tayyib Gökbilgin

Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları-İstanbul

1979

M.Tayyib Gökbilgin

Osmanlı Rus ve Rumen Savaşı

Gnkur.Bşk.Yayınları-İstanbul

1950

Halil Sedes

Osmanlı Salnameleri ve Nevsalleri-1

Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı-Ankara

2000

Hasan Duman

Osmanlı Salnameleri ve Nevsalleri-2

Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı-Ankara

2000

Hasan Duman

Osmanlı Sanat Eserleri Tablo ve Hat (Müzayyede Kataloğu)

Portakal Sanat Kültürevi-İstanbul

2000

Raffi Portakal

Osmanlı Sanat Eserleri, Tablo ve Hat (Müzayyede Kataloğu)

Portakal Sanat Kültürevi-İstanbul

1996

Raffi Portakal

Osmanlı Sanayi

Hür Yayın-İstanbul

1984

Gündüz Ökçün

Osmanlı Sarayı

Remzi Kitapevi-İstanbul

1999

John Freely

Osmanlı Sarayı ve Kıyafetleri

Türkiye Yayınevi-İstanbul

1925

Emin Cenkmen

Osmanlı Sarayının Son Günleri

Hürriyet Yayınları-İstanbul

1999

Lütfi Bey

Osmanlı Seferleri

Askeri Matbaa-İstanbul

1939

Necati Tacan

Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1968

Faik Reşit Unat

Osmanlı Sefirleri ve Seyahatnameleri

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1968

Faik Reşit Unat

Osmanlı Sırp-Karadağ Harbi Koleksiyonu Kataloğu-

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1993

Genelkurmay Başkanlığı

Osmanlı Sonrası Türkiye ve Arap Dünyası

Sander Yayınları-İstanbul

1975

Peter Mansfield

Osmanlı Şehirleri

Milliyet Yayınları-İstanbul

1985

Pars Tuğlacı

Osmanlı Şeyhülislamları

Ayyıldız Matbaası-Ankara

1972

Abdülkadir Altunsu

Osmanlı Tairhi Kronolojisi-3

Türkiye Yayınevi-İstanbul

1972

İsmail Hami Danişmend

Osmanlı Tairhi Kronolojisi-4

Türkiye Yayınevi-İstanbul

1972

İsmail Hami Danişmend

Osmanlı Tarih -4-1

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1959

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı Tarih -4-2

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1959

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-1

Milli Eğitim Bakanlığı-İstanbul

1993

Mehmet Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-1-1.Fas

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1971

Mehmet Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-1-ı .Fas.

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1946

Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-1-ı I.Fas.

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1947

Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-1-ı II.Fas.

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1947

Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-1-ı V.Fas.

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1948

Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-1-ı X.Fas.

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1950

Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-1-V.Fas.

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1948

Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-1-VI.Fas.

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1948

Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-1-VII.Fas.

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1949

Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-1-VIII.Fas.

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1949

Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-2

Milli Eğitim Bakanlığı-İstanbul

1993

Mehmet Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-2-10.Fas

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1971

Mehmet Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-2-X.Fas.

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1951

Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-2-XI.Fas.

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1951

Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-2-XII.Fas.

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1951

Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-2-XIII.Fas.

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1952

Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-2-XIV.Fas.

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1953

Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-2-XV.Fas.

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1953

Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-2-XVI.Fas.

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1953

Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-2-XVII.Fas.

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1953

Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-3

Milli Eğitim Bakanlığı-İstanbul

1993

Mehmet Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-3-18.Fas

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1972

Mehmet Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-3-XIX.Fas.

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1954

Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-3-XVIII.Fas.

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1954

Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-3-XX.Fas.

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1955

Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-3-XXI.Fas.

Maarif Basımevi-İstanbul

1955

Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-3-XXII.Fas.

Maarif Basımevi-İstanbul

1955

Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-3-XXIII.Fas.

Maarif Basımevi-İstanbul

1956

Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-3-XXIV.Fas.

Maarif Basımevi-İstanbul

1956

Zeki Pakalın

Osmanlı Tarih Lugatı

Enderun Kitabevi-İstanbul

1986

Midhat Sertoğlu

Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı-Ankara

1982

Franz Babinger-Çeviren:Coşkun Üçok

Osmanlı Tarihi

Hürriyet Yayınları-istambul

1971

Namık Kemal

Osmanlı Tarihi

Sabah-İstanbul

1991

Joseph Von Hammer-Çeviren:Mehmed Ata-Özetleyen:Abdülkadir Karahan

Osmanlı Tarihi 

Büyük Türk Yazarları ve Şairleri Komisyonu Yayınları-İstanbul

1968

Ahmed Rasim

Osmanlı Tarihi (6 Cilt)

Kilim Matbaacılık/Emre Yayınları-İstanbul

2002

Ahmet Rasim/Metin Hasırcı

Osmanlı Tarihi C: 2

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1949

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı Tarihi Lügatı

Enderun Kitabevi-İstanbul

1986

Midhat Sertoğlu

Osmanlı Tarihi Yazarları

Osmanlı Yayınevi-

1982

M.Orhan Bayrak

Osmanlı Tarihi-1

Milliyet Yayınları-İstanbul

1991

Joseph Von Hammer

Osmanlı Tarihi-1

Sabah Kitapları-İstanbul

1991

Alphonse De Lamartine

Osmanlı Tarihi-1

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1947

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı Tarihi-1

Hürriyet Yayınları-İstanbul

1971

Namık Kemal

Osmanlı Tarihi-1

 

1957

İskit Yayını

Osmanlı Tarihi-1

Sabah-İstanbul

1991

Alphonse De Lamartine

Osmanlı Tarihi-1.C.

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1961

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı Tarihi-2

Milliyet Yayınları-İstanbul

1991

Joseph Von Hammer

Osmanlı Tarihi-2

Sabah Kitapları-İstanbul

1991

Alphonse De Lamartine

Osmanlı Tarihi-2

Hürriyet Yayınları-İstanbul

1971

Namık Kemal

Osmanlı Tarihi-2

 

1958

İskit Yayını

Osmanlı Tarihi-2

Hürriyet Yayınları-istambul

1972

Namık Kemal

Osmanlı Tarihi-2

Sabah-İstanbul

1991

Alphonse De Lamartine

Osmanlı Tarihi-2

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1975

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı Tarihi-3

 

1959

İskit Yayını

Osmanlı Tarihi-3

Hürriyet Yayınları-istambul

1974

Namık Kemal

Osmanlı Tarihi-3-1.Bölüm

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1951

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı Tarihi-3-2.Kısım

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1954

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı Tarihi-3-2.Kısım

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1954

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı Tarihi-3c.-1.K.

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1973

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı Tarihi-3c.-2.K.

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1982

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı Tarihi-4

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1947

Enver Ziya Karal

Osmanlı Tarihi-4

 

1960

İskit Yayını

Osmanlı Tarihi-4-1

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1956

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı Tarihi-4c.-1.K.

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1982

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı Tarihi-4c.2.K.

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1959

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı Tarihi-4c.-2.K.

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1983

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı Tarihi-5

 

1962

İskit Yayını

Osmanlı Tarihi-5

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1947

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı Tarihi-5.C.

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1961

Enver Ziya Karal

Osmanlı Tarihi-6

 

1963

İskit Yayını

Osmanlı Tarihi-6

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1983

Enver Ziya Karal

Osmanlı Tarihi-6.C.

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1976

Enver Ziya Karal

Osmanlı Tarihi-7

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1956

Enver Ziya Karal

Osmanlı Tarihi-7

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1983

Enver Ziya Karal

Osmanlı Tarihi-8

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1962

Enver Ziya Karal

Osmanlı Tarihi-8

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1962

Enver Ziya Karal

Osmanlı Tarihleri-1

Türkiye Yayınevi-İstanbul

1949

Türkiye Yayınevi

Osmanlı Teşkilat ve Siyaset Kültürü

Paşahan Matbaacılık/Emre Yayınları-İstanbul

1996

Vahid Çabuk

Osmanlı Toplumsal Düzeni

Turhan Kitabevi

1979

Taner Timur

Osmanlı Toplumsal Düzeni

Pelin Ofset/İmge Kitapevi-İstanbul

2001

Taner Timur

Osmanlı Tüfek,Tabanca ve Techizatları (Askeri Müzeden Örneklerle)

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1993

Tülin Çoruhlu

Osmanlı Türkiyesi'nde Gündelik Hayat

Doğan Kardeş Yayınları-İstanbul 

1973

Raphaela Lewis

Osmanlı Türkleri Tarafından İstanbul Fethi

Askeri Matbaa-İstanbul

1945

Necdet Uluboy

Osmanlı Türklerinde Coğrafya

Maarif Basımvei-İstanbul

1959

Cevdet Türkay

Osmanlı Türklerinde Tuğra

Doğan Kardeş Yayınları-İstanbul

1975

Midhat Sertoğlu

Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri Hariciye Tarihimiz 

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

19994

Kemal Girgin

Osmanlı Yer Adları Sözlüğü

Numune Matbaacılık/Tarih Vakfı Yurt Yayınları

2003

Nuri Akbayar

Osmanlı Zaferleri

Timaş Yayınları-İstanbul

1996

Ahmed Refik

Osmanlıca Dersleri

Osman Yalçın Matbası-İstanbul

1962

Muharrem Ergin

Osmanlıca/Türkçe Sözlük

İnkılap ve Aka-İstanbul

1973

Mustafa Nihat Özön

Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat

Aydın Kitabevi-Ankara

2002

Ferit DeVelioğlu

Osmanlıda Batışın Üç Evresi  (3. Selim, 2. Mahmut, Abdülmecid)

Evrim Yayınları-İstanbul

1989

Ahmet Rasim

Osmanlıda Bir Köle (Bretenli Michael Heberer'in Anıları, 1585-1588)

Mas Matbaacılık/Kitap Evi-İstanbul

2003

Michael Heberer/Türkis Noyan

Osmanlı'da Devlet, Hukuk Adâlet

Mart Matbaacılık/Eren Yayıncılık-İstanbul

2005

Halil İnalcık

Osmanlıda Harem 

Osmanlı Araştırmaları Vakfı-İstanbul

1995

Ahmed Akgündüz

Osmanlı'da Kentler ve Kentliler

Step Ajans/Tarih Vakfı Yayınları

2004

Suraiya Faroqhi-Neyyir Kalaycıoğlu

Osmanlı'da Sırp İsyanları (19. Yüzyılın Şafağında Balkanlar)

Mas Matbaacılık/Kitap Evi-İstanbul

2007

Selim Aslantaş

Osmanlıdan Cumhuriyete 

Sema Matbaacılık-İstanbul

1988

Şefik Okday

Osmanlıdan Cumhuriyete-1

Kazancı Matbaacılık-İstanbul

1992

Cemal Kutay

Osmanlıdan Cumhuriyete-2

Kazancı Matbaacılık-İstanbul

1992

Cemal Kutay

Osmanlıdan Cumhuriyete-3

Kazancı Matbaacılık-İstanbul

1992

Cemal Kutay

Osmanlıdan Cumhuriyete-4

Kazancı Matbaacılık-İstanbul

1992

Cemal Kutay

Osmanlıdan Cumhuriyete-5

Kazancı Matbaacılık-İstanbul

1992

Cemal Kutay

Osmanlıdan Günümüze Denizcilik Sektörü

 

1995

Hayri R. Sevimay

Osmanlı-İtalyan Harbi ve Kolağası Mustafa Kemal

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1984

Genelkurmay Askeri Tarih ve Strateji Etüt Başkanlığı

Osmanlı-Karadağ Seferi

Askeri Matbaa-İstanbul

1936

İ.Halil Sedes

Osmanlılaın Stratejik Sorunları

Kastaş Yayınları-İstanbul

1995

Mehmet Tanju Akad

Osmanlılar

Altın Kitaplar Yayınevi-İstanbul

1998

Andrew Wheatcroft-Mehmet Harmancı

Osmanlılar Albümü-1

Osmanlı Yayıevi-İstanbul

1980

Abdulkadir Dedeoğlu

Osmanlılar Albümü-2

Osmanlı Yayıevi-İstanbul

1980

Abdulkadir Dedeoğlu

Osmanlılarda Avrupa Finans Kapitali

Yapı Kredi Yayınları-İstanbul

1995

Haydar Kazgan

Osmanlılarda Divan-Bürokrasi-Ahkam

Türk Dünya Araştırmaları Vakfı-İstanbul

1994

İlhan Şahin-Feridun Emecan

Osmanlılarda Divan-Bürokrasi-Ahkam II.Beyazid Dönemine Ait 906/1501 Tarihli Ahkam Defteri

Türk Dünyası Araştırma Vakfı-İstanbul

1994

İlhan Şahin-Feridun Emecen

Osmanlılarda Hekim ve Hekimlik Ahlakı

İstanbul

1978

Nil Akdeniz

Osmanlılarda İlk Denizcilik Hareketleri ve Tuna Donanmasının Kurulması  

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-İstanbul

1984

Nihat Engin

Osmanlılarda Madeni Paralar

Yapı Kredi Yayınları-İstanbul

1968

Nuri Pere

Osmanlılarda Sosyo-Ekonomik Yapı-1

Kutsun Yayınevi-İstanbul

1978

Necdet Sevinç

Osmanlılarda Töre ve Törenler

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1979

Esad Efendi-Sadeleştiren:Yavuz Ercan

Osmanlılardan Önce Anadoluda Türkler

E  Yayınları-İstanbul

1979

Claude Cahen

Osmanlılardan Önce Anadoluda Türkler

Yön Matbaacılık/E Yayınları

1994

Claude Cahen

Osmanlıların Dini Siyaseti ve İslam Ülemi

İleri Sanaat Matbaası - İstanbul

1972

N. Ahmet Asrar

Osmanlıların Stratejik Sorunları

Kastaş Yayınları-İstanbul

1995

Mehmet Tanju Akad

Osmanlı-Rus ve Kırım Savaşı Deniz Harekatı

Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı-Ankara

1977

Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı

Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri-1 (1828-1928)

Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı-Ankara

2000

Hasan Duman

Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri-2 (1828-1928)

Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı-Ankara

2000

Hasan Duman

Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri-3 (1828-1928)

Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı-Ankara

2000

Hasan Duman

Osmanlı-Yunan Deniz Silahlanma Yarışı

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1975

Afif Büyüktuğrul

Osmanoğulları

İnkilap ve Aka Kitapevleri-İstanbul

1963

Feridun Fazıl Tülbentçi

Osmnalı Deniz Harp Tarihi-1

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1970

Afif Büyüktuğrul

Osmnalı Deniz Harp Tarihi-2

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1970

Afif Büyüktuğrul

Osmnalı Deniz Harp Tarihi-3

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1973

Afif Büyüktuğrul

Osmnalı-Türkiye İktisadi  Tarihi

Gerçek Yayınevi-İstanbul

1990

Şevket Pamuk

Oşinografi

Deniz Matbaası-İstanbul

1934

H. Fehmi

Otağ-ı  Hümayün Osmanlı Çadırları

Mas Matbaacılık/Aygaz/İstanbul

2002

Nurhan Atasoy

Otlukbeli

Askeri Matbaa-İstanbul

1933

Necati Salim

Öl, Esir Olma

Erdem Yayıncılık-Ereğli

2000

Nurettin Peker

Öl, Esir Olma

Okat Yayınevi-İstanbul

1966

Nurettin Peker

Ölüm Denizaltıları U-Botlar

Kastaş Yayınları-İstanbul

1999

Davıd Mason

Ölümünün 30 ncu Yıldönümünde Yüce Atatürk'e Sonsuz Bağlılık.Minnet ve Şükran Duygularımızı Sunarız.

Harp Akademileri Komutanlığı-İstanbul

1968

Harp Akademileri Komutanlığı

Öncesiyle ve Sonrasıyla 93 Harbi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları-Ankara

1988

Turhan Şahin

Öpülesi Gemiler

Bilgi Yayınevi-Ankara

1995

Mümtaz Soysal

Örnekleriyle Türk Çadırları

Askeri Müze Basımevi-İstanbul

1983

Askeri Müze

Ötelerin Çocukları

Bilgi Yayınevi-İstanbul

1994

Halikarnas Balıkçısı

Özdeyişleriyle Atatürk

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1981

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı

Özdeyişleriyle Atatürk

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1981

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı

Özlü Osmanlı Tarihi ve Padişah Resimleri Albümü

İskit Yayını

 

Mustafa Cezar

Padişahların Kadınları ve Kızları

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1980

M. Çağatay Uluçay

Para 2004

Güvendik Yayınları-İstanbul

2004

Güvendik Fişekçioğlu

Pasa Karşı Boyalar

Yüksek Mühendis Mektebi Matbaası-İstanbul

1930

Nureddin Münşi

Pasifik Dramı

Kastaş Yayınları-İstanbul

1983

Fikret Yurdakul

Pasifik Hava Deniz Harbi (1941-1945)

Hava Basımvei-Eskişehir

1955

A.De. Belot-Çeviren: Akil Fırat

Pasifik Savaşı

Baskan Yayınları-İstanbul

1975

Georges Blond

Pasifik'te Olup Bitenler

İstanbul

2002

Çetinkaya Apatay

Pasifikte Olup Bitenler (1941-1945)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1967

Amiral Ruge-Çeviren:Sami Gültay

Patrona Halil

Yaylacık Matbaası-İstanbul

1967

Reşat Ekrem Koçu

Patrona İsyanı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları-İstanbul

1958

M.Münir Aktepe

Payitaht İstanbul'un Tarihçesi

Tarih Vakfı Yurt Yayınları - İstanbul

1996

Sarkis Sarraf Hovhannesyan - Elmon Hançer

Payitaht İstanbul'un Tarihçesi

Tarih Vakfı Yurt Yayınları - İstanbul

1997

Sarkis Sarraf Hovhannesyan - Elmon Hançer

Pearl Harbour

Kastaş Yayınları-İstanbul

2001

Walter Lord

Pearl-Harbor'dan Hiroşimaya

Kum Saati Yayınları-İstanbul

2001

Levon Panos Dabağyan

Peçevi Tarihi (Tarih-i Peçevi) (2 Cilt Birarada) (Tıpkı Baskısı)

Doğuş Matbaası/Enderun Kitapevi

1980

Peçevi İbrahim Efendi

Peçevi Tarihi-1

Kültür Bakanlığı-Ankara

1992

Peçevi İbrahim Efendi

Peçevi Tarihi-2

Kültür Bakanlığı-Ankara

1992

Peçevi İbrahim Efendi

Personel Başkanlığı Toplam Kalite Yönetiminin Temelleri

İst.Dz.İkmal Grup K.Lığı.-İstanbul

2001

Deniz Kuvvetleri

Pilot Sınıflarına Mahsus Muhtasar Deniz Tebiyesi Notları

Hava Okulu-Eskişehir

1942

Hava Kuvvetleri

Piri Reis (XVI. Yüzyılın Denizci Bir Bilimadamı Yaşamı ve Yapıtları) (3 Ciltten Oluşmaktadır)

Deniz Basımevi-İstanbul

2007

Cevat Ülkekul/Deniz Müzesi Komutanlığı-Piri Reis Araştırma Merkezi Yayınları)

Piri Reis Haritası

Türk Tarihi Araştırma Kurumu-

1935

 

Piri Reis Haritası

Seyir ve Hidrografi Dairesi-İstanbul

1966

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Piri Reis Haritası'nın Şifresi

Truva Yayınları-İstanbul

2005

Metin Soylu

Piri Reis Kitabı Bahriye  

Türk Tarihi Araştırma Kurumu-İstanbul

1935

Türk Tarihi Araştırma Kurumu

Piri Reis ve Kolomb Sonrası Türk Harita Yapımcılığı  

 

 

Svat Soucek

Piri Reis'in Amerika Haritası (1513)

Türk Tarih Kurumu Yayınları-Ankara

1954

Afet İnan

Piri Reisin Hayatı ve Eserleri

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1974

Afif Büyüktuğrul

Pişmiş Toprak ve Cam Eserlerin Konservasyon/Resterasyonu

Graphis Yayınları-İstanbul

2000

Sait Başaran

Plan

Deniz Matbaası-İstanbul

1934

Deniz Kuvvetleri

Plan

Deniz Matbaası-İstanbul

1933

Deniz Kuvvetleri

Plan 

Deniz Matbaası-İstanbul

1935

Deniz Kuvvetleri

Plevne Hatıraları

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1979

İbrahim Edhem

Plevne Müdafaası

İnkilap Kitapevi / İstanbul

1954

F.W.Von Herbert-Çeviren:Nurettin Artam

Plevne Müdafaası

Ulus Basımevi-Ankara

1938

F.W.Von Herbert-Çeviren:Nurettin Artam

Plevne Savunması

Gnkur.Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1997

Albay Talat-Çeviren:Talat Yalazan

Polonyalı Simeon'un Seyahatnamesi (1608-16199

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları-İstanbul

1964

Hrand D.Andreasyan

Porselencilik Tarihi

Yeni Bursa Yayınevi-Bursa

1941

Hüseyin Kocabaş

Portekizli Seyyahlar (İran, Türkiye, Irak, Suriye ve Mısır Yollarında)

Mas Matbaacılık/Kitap Evi-İstanbul

2007

Salih Özbaran

Poyrazın Getirdikleri

Deniz Kuvvetleri Basımevi-Ankara 

2004

Cem Gürdeniz

Pratik Deniz Harita Mesahası

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1951

Hikmet Kocaoğlu

Prens Adaları

İletişim Yaynları- İstanbul

1996

Gustave Schlumberger - Halûk Çağlayaner

Prens Adaları

İletişim Yaynları- İstanbul

2000

Gustave Schlumberger - Halûk Çağlayaner

Prens Sabahattin Bey Sultan 2.Abdülhamit,İttihad ve Terakki

Tarih Yyınları Enstitüsü-İstanbul  

1964

Cemal Kutay-Neşreden: Mustafa Unan

Prens Sabahattin Hayatı ve İlmi Müdafaları

Fakülteler Matbaası-İstanbul

1977

Nezahat Nureddin Ege

Preveze Deniz Muhaberesine İlişkin Gerçekler

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1973

Afif Büyüktuğrul

Preveze Muhaberesine İlişkin Belgeler

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1978

Afif Büyüktuğrul

Priene

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1948

Rüstem Duyuran

Prokopius Gizli Tarih

Milliyet Yayınları-İstanbul

1973

Orhan Duru

Protokol Görgü-Nezaket Kuralları

Harp Akademileri Komutanlığı-İstanbul

1991

Hazırlayan:Erdoğan Öznal

Prut Seferi

Deniz Matbaası-İstanbul

1938

Fevzi Kurtoğlu

Pulhan 1937-38 Türk Pulları Katalogu-2

Ekspres Basımevi-İstanbul

1938

Ali Nusret Pulhan

Pulhan 1944-45 Türk Pulları Katalogu-3

S.Süreyya Bükey Basımevi-İstanbul

1945

Ali Nusret Pulhan

Pupa Yelken

 

 

Sadun Boro

Radar Yardımile Nisbi Hareket Meselerinin Hallinde Yeni Usul

Genelkurmay Başkanlığı IX.Şube-Ankara

1949

Genelkurmay Başkanlığı

Radar, Loran,Racon

Genelkurmay Başkanlığı IX. Deniz Şubesi-İstanbul

1948

Cezmi Işınal

Radyo Konuşmaları(Devrim ve Milli Birlik Ruhu)

Doğan Kardeş Yayınları-İstanbul

1980

Kenan Ersoy

Rahmi Koç Müzesi Kataloğu

 

 

Rahmi Koç Müzesi

Rauf Bey

Deniz Basımevi-İstanbul

1965

Erberk İnam

Rauf Bey ve Hamidiye (Gazi Hamidiye'nin Şanlı Maceraları)

Yeditepe Yayınevi-İstanbul

2006

Ahmet Cemaleddin Saraçoğlu/İsmail Dervişoğlu

Rauf Bey'in Hatıraları (1914-1945)

Bayrak Matbaacılık-İstanbul

2005

Osman Selim Kocahanoğlu

Rauf Orbay Siyasi Hatıralar

Kurtiş Matbaacılık/Özgün Yayınevi

2005

Kurul

Redhouse Türkçe-Osmanlıca-İngilizce Sözlük

Sev Matbaacılık ve Yayıncılık-İstanbul

2000

Sev Yayıncılık

Refah Vapurunda Şehit Olan Denizaltıcı Subay, Erbaş ve Erlerile Hava Okurlarının Fotoğraf ve Hal Tercümeleri

Deniz Basımevi-İstanbul

1953

Deniz Kuvvetleri

Refahı Kim Batırdı

Express Print/Denizler Kitapevi

2006

Osman Öndeş

Resimlerle 93 Harbi

Hayat Yayınları-

1969

Yılmaz Öztuna

Resimlerle Heybeliada

Ergül Ltd.Şt.-İstanbul

 

Nejat Gülen

Resimlerle Türkiye Tarihi

Hayat Yayınları-İstanbul

1970

Yılmaz Öztuna

Resimli Ayasofya Klavuzu

İstanbul Asari Atika Müzeleri-İstanbul

1935

İstanbul Arkeoloji Müzeleri 

Resimli Osmanlı Tarihi  

Şaka Matbaası-İstanbul

1950

Niyazi Ahmed Banoğlu

Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi

İnkilap Kitapevi / İstanbul

1958

Midhat Sertoğlu

Resimli Rehber

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yayınları-İstanbul

1962

İstanbul Arkeoloji Müzeleri 

Resimli Rehber

İstanbul Asari Atika Müzeleri-İstanbul

1934

İstanbul Arkeoloji Müzeleri 

Resimli Tarih Mecmuası-1

İskit Yayını-İstanbul

1950

İskit Yayını

Resimli Tarih Mecmuası-2

İskit Yayını-İstanbul

1951

İskit Yayını

Resimli Tarih Mecmuası-3

İskit Yayını-İstanbul

1952

İskit Yayını

Resimli Tarih Mecmuası-4

İskit Yayını-İstanbul

1954

İskit Yayını

Resimli Tarih Mecmuası-5

İskit Yayını-İstanbul

1954

İskit Yayını

Resimli Tarih Mecmuası-6

İskit Yayını-İstanbul

1955

İskit Yayını

Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-1

Milli Eğitim Basımevi-isanbul

1971

Nihad Sami Banarlı

Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-2

Milli Eğitim Basımevi-isanbul

1971

Nihad Sami Banarlı

Ressam Levni Hayatı ve Eserleri

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1949

A.Süheyl Ünver

Ressam Levni'den Münir Nureddin Selçuk'a Armağan

Cumhuriyet Matbaası-İstanbul

1951

A.Süheyl Ünver

Ressam Nakşi Hayatı ve Serleri

Kemal Matbaası-İstanbul

1949

A.Süheyl Ünver

Ressam Nigari Hayatı ve Eserleri

Milli Eğitim Bakanlığı-Ankara

1946

A.Süheyl Ünver

Ressam Üsküdarlı Ali Rıza Hayatı ve Eserleri (1858-1930)

Kemal Matbaası-İstanbul

1949

A.Süheyl Ünver

Reşadiye ve Sultan Osman Savaş Gemilerinin Öyküsü

Deniz Basımevi-İstanbul

2005

Serhat Güvenç

Reşit Paşanın Hatıraları

Ahmet Halit Kitabevi-İstanbul

1939

Cevdet R. Yularkıran

Risale-i Mevkute-i Bahriye Deniz Mecmuası Donanma Dergisi Deniz Kuvvetleri Dergisi Makaleler Listesi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

1994

Hüseyin Yıldırım

Rodos ve İstanköy ve Adalarında Gömülü Tarihi Simalar

Ankara

1945

Celalettin Rodoslu

Rodos'ta Türk Mimarisi

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1945

Hermes Balduccı-Çeviren:Celalettin Rodoslu

Rodos'taki Türk Eserleri ve Tarihçe

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1992

Zeki Çelikol

Roma İmparatorluğu'nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi Bizans-1

Arkeoloji ve Sanat Yayınları-İstanbul

1995

Edward Gibbon

Roma Tarihinin Ana Hatları

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları-İstanbul

1940

Clemens Bosch

Romanya Mektupları

Arba Araştırma Basım-İstanbul

1988

Ahmet Rasim

Rota Nasıl verilir?

Maarif Basımevi-İstanbul

1938

M.Hayreddin Kaliçun

Ruhi Tarihi

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1992

Halil Erdoğan Cengiz-Yaşar Yücel

Rumeli Hisarı

İstanbul Enstitüsü-İstanbul

1959

Albert Gabriel-Çeviren:Fehmi Karatay

Rumeli Hisarı

Maarif Matbaası-İstanbul

1957

Topkapı Sarayı Müzesi 

Rumelihisarı Restorasyonu Belgelerle ve Anılarla (1955-1957)

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları-İstanbul

2001

Y. Mimar Cahide Tamer

Rus Harp Gemileri Slüetleri Karadeniz Flosu

E.U Basımevi-Ankara

1954

E.U Basımevi

Rus İnkilabı

Cumhuriyet Matbaası-İstanbul

1930

Cafer Seydahmet

Rus İşgali Devinde Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları Arasındaki Siyasi Münasebetler

İstanbul Üniversitesi Basımevi-İstanbul

1984

Mehmet Saray

Rus Karadeniz Filosu Tarihi

Deniz Matbaası-İstanbul

1935

Mozgfesky-Toplayan:Fevzi Kurtoğlu

Rus-İran Harbi

Askeri Matbaa-İstanbul

1932

Çeviren:Ömer Halis

Rus-Japaon Harbine Dair verilen Konferans

Harp Akademisi-İstanbul

1930

Harp Akademisi

Rus-Japon Harbi

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-Ankara

1944

Sermet Gökdeniz

Rus-Japon Harbi (1904-1905)

Askeri Matbaa-İstanbul

1944

Sermet Gökdeniz

Rus-Japon Harbi (1904-1905)

Matbai Ebuzziya-İstanbul

1943

Pertev Demirhan

Rusların Asyada ve Rumelide Yaptıkları Mezallim

Türk Dünya Araştırmaları Vakfı-İstanbul

1987

Zeynep Kerman

Rusya Tarihi

Kanaat Kitabevi-İstanbul

1939

Galip Kemali Söylemezoğlu

Rusya Tarihi

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1948

Akdes Nimet Kurat

Rusya Tarihi

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1952

A.M.Ataç

Rusya Tarihi

E.U.Rs.Yayımları-Ankara

1953

A.M.Ataç

Rusya'nın Denizcilik Tarihi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1974

Mairin Mitchelle F.R.G.S.-Çeviren:Sermet Gökdeniz

Rusya'nın Odesa'dan Batuma Kadar Uzanan Karadeniz Kıyıların İzahı

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1951

Genelkurmay Başkanlığı

Ruşçuk Ayanı Mustafa Paşanın Hayatı ve Kahramanlıkları

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1943

Kalost Arabyan-Çeviren:Esat Uras

Ruşen Eşref Ünaydın Arşivi

Şehir Matbaası-İstanbul

1958

Topkapı Sarayı Müdürlüğü

Rüzgar-Deniz-Ölüdeniz ve Dalga Atlası   

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1970

Deniz Kuvvetleri

Rysk-Svensk Ordbok

Fınska Lıtteratur-Helsıngfors

1916

Viktor Zilliacus

Sabancı Hat Koleksiyonu

Akbank Kültür Yayınları-İstanbul

1985

Cenap Yazansoy

Sabancı Heykel ve Porselen Kolleksiyonu

Akbank Kültür Yayınları-İstanbul

1986

Fukya Bodur

Sabancı Koleksiyonu

Akbank Kültür Yayınları-İstanbul

1995

Akbank Kültür ve Sanat Kitapları

Sabancı Resim Koleksiyonu

Akbank Kültür Yayınları-İstanbul

1984

Zahir Güvemli

Sabri Berkel Dönemler-ı I

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-İstanbul

2006

Sabri Berkel

Sadece Diplomat

İstanbul Matbaası-İstanbul

1981

Zeki Kuneralp

Sahil Müdafaasında Mesleki ve Hususi Vazifeler

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği IX. Deniz Şubesi-İstanbul

1932

Hikmet Fevzi

Sahil Tanıma

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1938

Sabri Mengül

Sahil Topçu Kursu Notları

Deniz Matbaası-İstanbul

1931

Hikmet Fevzi

Sahil ve Tayyere Defi Topçuluğu

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği Matbaası-Ankara

1930

Çeviren:Binbaşı Cemal

Sahillerimizde Bulunan Mevkilerle Liman ve Sairenin İsimlerini Gösterir Lugatçe

Deniz Matbaası-İstanbul

1931

Muaamer

Sakarya-1

Yapı Kredi Yayınları-İstanbul

1981

Alptekin Müderrisoğlu

Sakarya'dan İzmir'e Kadar 1 nci Kolordu

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2006

İzzettin Çalışlar

Salahaddin Devrinde Eyyubiler Devleti

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları-İstanbul

1983

Ramazan Şeşen

Salih Saim'in Yazı Hatıraları ve Hayatı

Sulhi Garan Matabası-İstanbul

1954

M.Sadullah Sander-Ali Rıdvan Unar

Samal

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1948

B.Landsberger

Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları-Ankara

1982

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Sanat Ansiklopedisi-1

Maarif Basımevi-İstanbul

1943

Celal Esad Erseven

Sanat Ansiklopedisi-2

Maarif Basımevi-İstanbul

1943

Celal Esad Erseven

Sanat Ansiklopedisi-3

Maarif Basımevi-İstanbul

1943

Celal Esad Erseven

Sanat Ansiklopedisi-4

Maarif Basımevi-İstanbul

1943

Celal Esad Erseven

Sanat Ansiklopedisi-5

Maarif Basımevi-İstanbul

1943

Celal Esad Erseven

Sanat Dünyamız (Özel Sayısı-Atatürk)

Tifdruk Matbaacılık

1981

Yapı Kredi Bankası

Sanat Kitabı

Yem Yayın-İstanbul

1994

Yem Yayın

Sanat Ontolojisi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-İstanbul

1971

İsmail Tunalı

Sanat Şaheserleri

Güzel Sanatlar Akademisi-İstanbul

1958

Louıs Hourtıco-Burhan Toprak

Sanat Tarihi (Kaynakları ile  Avrupa)

Deniz Kuvvetleri-Ankara

1965

Feriha İpekoğlu-Türkan Suyolcu-Mes'ud Önce

Sanat Tarihi Yıllığı-1

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-İstanbul

1965

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları

Sanat Tarihi Yıllığı-3

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-İstanbul

1970

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları

Sanat Tarihi Yıllığı-4

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-İstanbul

1971

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları

Sanat Tarihi Yıllığı-5

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-İstanbul

1973

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları

Sanat Tarihi Yıllığı-6

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-İstanbul

1976

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları

Sanat Tarihi Yıllığı-7

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-İstanbul

1983

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları

Sanat Tarihi Yıllığı-8

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-İstanbul

1997

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları

Sanat Tarihi Yıllığı-8

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-İstanbul

1988

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları

Sanatın Ortaçağı

Kabalcı Yayıevi-İstanbul

1997

Engin Akyürek

Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi

Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi

1971

Mustafa Cezar

Sanayi Devrimi Yıllarında Osmanlı Saraylarında Sanayi ve Teknoloji Araçları

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık-Ankara

2004

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık

Sancağımız

Deniz Basımevi-İstanbul

1933

Muallim Fevzi

Sancaktan Eyalete

Boğaziçi Üniversitesi Yayınları-İstanbul

1978

İ.Metin Kurt

Saray ve Kervansaraylarımız Arasında İbrahimpaşa Sarayı

Cumhuriyet Matbaası-İstanbul

1939

Sedat Çetintaş

Saray ve Ötesi-1

Hilmi Kitabevi-İstanbul

1940

Halit Ziya Uşakligil

Saray ve Ötesi-2

Hilmi Kitabevi-İstanbul

1941

Halit Ziya Uşakligil

Saray ve Ötesi-3

Hilmi Kitabevi-İstanbul

1941

Halit Ziya Uşakligil

Saraydan Sürgüne

İsis-İstanbul

1990

Kenize Murat-Çeviren: Esin Çelikkan

Sarı Zeybek Atatürk'ün Son 300 Günü

Milliyet Yayınları-İstanbul

1994

Can Dündar

Satha Çıkmağa Hazırol

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1948

Richard Baxter-Çeviren:Hüsnü Heper

Savaş Aldatmaları

Kastaş Yayınları-İstanbul

1990

Mesut Günsev

Savaş Gemileri

Alkım Kitapevi-İstanbul

1999

İain Mackenzie

Savaş Gemileri Tarihçesi ve Bunların Terakkisine Yardım Eden Teknik ve Taktik Sebepler

Genelkurmay Başakanlığı IX. Şube-Ankara

1948

Fikret Gövül

Savaş Sanatı Tarihi

Sabah Kitapları-İstanbul

1993

John Keegan

Savaşan Dünya ve Türkiye

Bilgi Yayınevi-İstanbul

1986

Kamuran Gürün

Savaşta ve Barışta Deniz Kuvvetleri

Dz.K.K.Lığı Basımevi-Ankara

1978

Sergei G. Gorshkov

Saz Şairlerinin Diliyle Atatürk

Güven Matbaası-Ankara

1981

Hazırlayan:Feyzi Halıcı

Sefainin Harbiye İnşaatının Sureti İnkişafı

Büyük Erkan-ı  Harbiye IX. Deniz Şubesi-İstanbul

1931

Büyük Erkan-ı  Harbiye

Sefername

Milli Eğitim Basımevi-İstanbul

1967

Nasır-ı  Husrev

Sefinetü'l Fikr Meşhuretin Bid-Dürer   

 

 

 

Sekizinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri-1

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

2003

Genelkurmay  Başkanlığı

Sekizinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri-2

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

2003

Genelkurmay  Başkanlığı

Selaniki

Kanaat Kütüphanesi- İstanbul

1933

Ahmet Refik

Selanik'in Son Zaptı Hakkında Bir Tarih

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları-Ankara

1989

Melek Delilbaşı

Selçuk Tababeti

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1940

A.Süheyl Ünver

Selçuklu Devri Türk Tarihi

Ayyıldız Matbaası-Ankara

1963

Mehmet Altay Köymen

Selçuklu Tarihi

Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları-İstanbul

1972

İbrahim Kafesoğlu

Selçuk-Name-1

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1977

Ahmed Bin Mahmud-Hazırlayan:Erdoğan Meriç

Selçuk-Name-2

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1977

Ahmed Bin Mahmud-Hazırlayan:Erdoğan Meriç

Selçuk-Name-2

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1977

Ahmed Bin Mahmud-Hazırlayan:Erdoğan Meriç

Selim III.' Ün Biyografisi

İstanbul

1964

Ahmet Cevat Eren

Selim III'ün Hat-tı Hümayunları

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1942

Enver Ziya Karal

Selim III'ün Hat-tı Hümayunları

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1942

Enver Ziya Karal

Selim III'ün Hat-tı Hümayunları

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1946

Enver Ziya Karal

Semboller ve Kısaltmalar

Seyir Hidrografi Dairesi-İstanbul

1967

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Sempozyum Bildirileri ( Atatürk ve Çanakkale Savaşları )

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Çanakkale

2001

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sermet Muhtar Alus İstanbul Yazıları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Dairesi Başkanlığı Yayınları

1994

Erol Şadi Erdinç - Faruk Ilıkan

Serpuşlar

Türkiye Turıng ve Otomobil Kurumu Yayını

 

İzzet Kumbaracılar

Serviler-1

İsmail Akgün Matbaası-İstanbul

1961

Cevdet Çulpan

Sev ve Say!..

 

1981

Cevat Kazım Tunç

Sevgi Yağmuru

Türk Matbaacılık Sanayiii-Ankara

1988

Müyesser Tuncer

Sevk İdare Notları

Harp Akademileri Matbaası-İstanbul

1929

Şubert-Çeviren:Y.Ziya

Sevkulceyş Nazariyeleri-1

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1948

Castex-Çeviren:Sermet Gökdeniz

Sevkulceyş Nazariyeleri-2

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1948

Castex-Çeviren:Sermet Gökdeniz

Sevkulceyş Nazariyeleri-3

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1947

Castex-Çeviren:Sermet Gökdeniz

Sevkulceyş Nazariyeleri-4

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1940

Castex-Çeviren:Sermet Gökdeniz

Sevkulceyş Nazariyeleri-5

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1945

Castex-Çeviren:Sermet Gökdeniz

Sevr Antlaşması ve Aydın(İzmir) Vilayeti

Kültür Bakanlığı-Ankara

1981

Kamil Su

Seyaharname (Akdeniz Adaları ve Girit Fethi)  

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları-Ankara

 

Evliya Çelebi-Hazırlayan:İsmet Parmaksızoğlu

Seyahatname (Rumeli-Solkol ve Edirne)   

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları-Ankara

1984

İsmet Parmaksızoğlu

Seyr-i Sefain Öncesi ve Sonrası

Sena Ofset/İletişim Yayınları-İstanbul

2006

Eser Tutel

Seyr-i Sefainin Notları

Büyükerkanı Harbiye IX.Deiz Şubesi-İstanbul

1930

Ahmet Rasim

Sığsu ve Derinsu Dalgıç Bilgileri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

1952

Tacettin Baysal

Sınai Resim

Askeri Matbaa-İstanbul

1931

Lekohye-Çeviren:Esat

Sicill-i Osmani-1

Tarih Vakfı Yurt Yayınları-İstanbul

1996

Mehmed Süreyya

Sicill-i Osmani-2

Tarih Vakfı Yurt Yayınları-İstanbul

1996

Mehmed Süreyya

Sicill-i Osmani-3

Tarih Vakfı Yurt Yayınları-İstanbul

1996

Mehmed Süreyya

Sicill-i Osmani-4

Tarih Vakfı Yurt Yayınları-İstanbul

1996

Mehmed Süreyya

Sicill-i Osmani-5

Tarih Vakfı Yurt Yayınları-İstanbul

1996

Mehmed Süreyya

Sicill-i Osmani-6

Tarih Vakfı Yurt Yayınları-İstanbul

1996

Mehmed Süreyya

Silahlar

Alkım Kitapevi-İstanbul

1998

Juhn Guy

Silahlı Kuvvetler Koşarak Hedef Bulma Yarışma Kurallar ve Çalışma Usulleri

Genelkurmay Başkanlığı-Ankara

1978

Genelkurmay Başkanlığı

Silahlı Kuvvetler Merkez Kütüphanesi Kataloğu

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1982

Genelkurmay Başkanlığı

Sinana Ait Yeni Vesikalar

Arkitekt Neşriyatı-İstanbul

1941

Zarig Olgun

Sir Adolphus Slade'nin Türkiye Seyahatnamesi

Genelkurmay Başkanlığı-İstanbul

1945

Ali Rıza Seyfioğlu

Sivas Kongresi

İnkılap ve Aka-İstanbul

1963

Vehbi Cem Aşkun

Sivas Kongresi Tutanakları

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1969

Uluğ İğdemir

Sivas Kongresi Tutanakları

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1986

Uluğ İğdemir

Sivastopol Harbi

Varoğlu Yayınevi-İstanbul

1947

M.Şakir Ülkütaşır

Siyakat Yazısı

Vakıflar Umum Müdürlüğü Neşriyatı-Ankara

1941

Mahmud Yazır

Siyasal Tarih

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları-Ankara

1975

Coşkun Üçok

Siyasetname

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi-İstanbul

 

Nizamülmük-Mütercim:Mehemmed Şerif Çavdaroğlu

Siyasi Dargınlıklar-1

Ekincigil Matbaası-İstanbul

1955

Kandemir

Siyasi Dargınlıklar-2

Ekincigil Matbaası-İstanbul

1955

Kandemir

Siyasi Hatıralarım 

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

Cemaleddin Efendi-Sadeleştiren:Ziyaeddin Ergin

Siyasi Hatıralarım-2

Doğan Kardeş Yayınları-İstanbul

1960

Ali Fuat Cebesoy

Siyasi Hatıratım

Dergah Yayınları-İstanbul

1987

Sultan Abdülhamit

Siyasi Mahkumlar Adası Malta

Tarih Yayınları-İstanbul

1963

Cemal Kutay

Siyasi Partiler ( İnkilap Dersleri Notları )

Ulus Basımevi-Ankara

1936

Recep Peker

Siyasi Tarih

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1951

Coşkun Üçok

Siyasi Tarih

Maarif vekilliği Siyasal Bilgiler Okulu Yayınları-İstanbul

1944

A.Şükrü Esmer

Siyasi Tarih

Eren Yayıncılık/Der Yayınları-İstanbul

2006

Rıfat Uçarol

Siyasi Tarihi ve Müesseseleriyle Delhi Türk İmparatotluğu

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

M.Aziz Ahmet-Tansu Say

Siyasî Tarihimizde Kırk Yıllık Hariciye Hatıraları

Şirketi Mürettiriye Basımevi/İbrahim Hilmi Kitapevi-İstanbul

1952

Esat Cemal Pâker

Siyasi Yönleriyle Kurtuluş Savaşı

Milliyet Yayınları-İstanbul

1973

Naşit Uluğ

Skagerrak Deniz Muhaberesi Hakkında Bir Konferans

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1937

Fahri Korutürk

Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesi

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yahyınları / İstanbul

1992

Midhat Sertoğlu

Soğuk Harp

Deniz Basımevi-İstanbul

1951

İ.Aşkı Tanık

Soğukçeşme Sokağı

Türkiye Turıng ve Otomobil Kurumu-İstanbul

1989

Çelik Gülersoy

Sokullu Mehmet Paşa

Sabah Kitapları-İstanbul

1997

Radovan Samarcıc-Çviren:Meral Gaspıralı

Son Devir Osmanlı Uleması-1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1996

Sadık Alabayrak

Son Devir Osmanlı Uleması-2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1996

Sadık Alabayrak

Son Devir Osmanlı Uleması-3

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1996

Sadık Alabayrak

Son Devir Osmanlı Uleması-4

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul

1996

Sadık Alabayrak

Son Hattatlar

Maarif Basımevi-İstanbul

1955

Mahmud Kemal İnal

Son Levantenler (Gemi Acentaları) (1. Cilt)

Express Print/Denizler Kitapevi

2003

Osman Öndeş

Son Nöbet Defteri

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları-Ankara

 

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Son Osmanlı Sarayında Gördüklerim

Yaylacık Matbaası/Özgün Yayınevi

2004

Lütfi Simavi

Son Padişah Vahdettin

Milliyet Yayınları-İstanbul

1993

Yılmaz Çetiner

Son Padişah Vahdettin

Milliyet Yayınları-İstanbul

1993

Yılmaz Çetiner

Son Sadrazamlar-1

Maarif Matbaası-istnabul

1940

Mahmud Kemal İnal

Son Sadrazamlar-2

Maarif Matbaası-istnabul

1940

Mahmud Kemal İnal

Son Sadrazamlar-3

Maarif Matbaası-istnabul

1940

Mahmud Kemal İnal

Son Sadrazamlar-4

Maarif Matbaası-istnabul

1940

Mahmud Kemal İnal

Son Uskumru

Ergül Yayıncılık-İstanbul

 

Nejat Gülen

Son Vapuru Kaçıranlar

İletişim Yayınları-İstanbul

1999

Sait Hurşit

Son Yüzyılda Türk Bahriyesini Yönetenler

Deniz Basımevi-İstanbul

1969

Fahri Çoker

Sona Doğru-6

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

A.De Lamartine-Hazırlayan:M.R.Uzmen

Sonsuz Nöbette Görev

Arba Araştırma Basım-İstanbul

1998

Paul Leverkuehn-Çeviren: Zekiye Hasançelebi

Sonun Başlangıcı-5

Tercüman 1001 Temel Eser-İstanbul

1978

A.De Lamartine-Hazırlayan:M.R.Uzmen

Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadının Muhtasar Etnoğrafyası

Askeri Matbaa-İstanbul

1930

Kaymakam Mehemt

Sovyet Devlet Arşivi Gizli Belgelerinde Anadolunun Taksimi Planı

Belge Yayınları-İstanbul

1972

Belge Yayınları

Sovyet Rusya Hatıralarım

Tarih ve Toplum Kitaplığı-İstanbul

1932

Sadri Etem Ertem

Sömürgecilikten 21.Yüzyıla Deniz Gücü Mücadelesi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

2005

Nejat Tarakçı

Söylev-1-2

Çağdaş Yayınları-İstanbul

1980

Gazi M.Kemal Atatürk-Hazırlayan:Hıfzı veldet Velidedeoğlu

Spora Hizmet veren Personel (1933-2004)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-İstanbul

2005

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Stoker'ın Denizaltısı

İstanbul

2003

Fred & Elızabeth Brenchley

Stratejik Taktik Teknolojik ve Jeopolitik Yönleriyle 20.Yüzyıl Savaşları-1

Kastaş Yayınları-İstanbul

1992

Mehmet Tanju Akad

Stratejik ve Taktik Sonuçlar Broşürü

Genelkurmay Basımevi-Ankara

1976

Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı 

Su Medeniyet ve Teknoloji

Birleşik Yayıncılık-İstanbul

2000

Necdet Aral

Su Sorunu Türkiye ve Ortadoğu

Bağlam Yayıncılık-İstanbul

1993

Sabahattin Şen

Subay Taret Kursu Notları

Genlkurmay Başkanlığı IX.Şube-Ankara

1946

Tevfik İnci

Subay ve Komutan ile  Dertleşme

Donanma Komutanlığı-

1984

Mustafa Kemal Atatürk

Subay ve Komutan ile  Konuşmalar

Gnkur. Basımevi-Ankara

1995

Genelkurmay Başkanlığı

Suikastlar ve Ayaklanmalar Tarihi

Milliyet Yayınları-İstanbul

1973

Nurdoğan Tacalan

Suların Gölgesinde

Hakan Yayınevi-İstanbul

 

Bekir Büyükarkın

Sultan Abdülaziz Han

Sebil Yayınevi-İstanbul

1995

Yaşar Koçak

Sultan Abdülaziz Han Devri Osmanlı Madeni Paraları

Yenilik Basıevi-İstanbul

1979

Cüneyt Ölçer

Sultan Abdülaziz'in Avrupa Seyahati

Boğaziçi Yayınları-İstanbul

1991

Cemal Kutay

Sultan Abdülazizin Pehlivanları

Muallim Ahmet Halit Kitabevi-İstanbul

1942

M.Sami Karayel

Sultan Abdülhamid ve Mikado

Boğaziçi Yayınları-İstanbul

1994

Ziya Şakir

Sultan Abdülhamit'in Hatıra Defteri

Kilim Matbaası/Emre Yayınları-İstanbul

2006

İsmet Bozdağ

Sultan Azizin Mısır ve Avrupa Seyahati

Ahmet Saitoğlu Kitabevi-İstanbul

1944

Ali Kemali Aksüt

Sultan Cem

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları-İstanbul

1951

İsmail Hikmet Ertaylan

Sultan Hamidin Gizli Siyaseti

Fg-İstanbul

1945

Ziya Şakir

Sultan Hamidin Son Günleri

Anadolu Türk Kitap Deposu-İstanbul

1943

Ziya Şakir

Sultan II. Abdülhamid 

 

 

M. Raif Ogan

Sultan II. Abdülhamid Şahsiyeti ve Politikası

Vatan Yayınları-İstanbul

1995

Süleyman Kocabaş

Sultan İkinci Abdülhamid Han Devri Osmanlı Mektepleri (Fotoğraf ve Planlar)

Fazilet Neşriyat/Çamlıca Basım Yayın-İstanbul

2007

Çamlıca Yayınları

Sultan Melikşah

Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları-İstanbul

1973

İbrahim Kafesoğlu

Sultan Osman

E Yayınları-İstanbul

1991

Mim Kemal Öke-Erol Mütercimler

Sultan Selim Medresesi Restorasyonu

Türkiye Turıng ve Otomobil Kurumu-İstanbul

2002

Cahide Tamer

Sultan Üçüncü Murad

Kültür ve Turizm Bakanlığı-Ankara

1988

Ahmet Kırkılıç

Sultan Yıldırım Beyazid

İnkilap Kitapevi-İstanbul

1957

Feridun Fazıl Tülbentçi

Sultan Yıldırım Beyazid

İnkilap Kitapevi-İstanbul

1986

Feridun Fazıl Tülbentçi

Sultanların İhtişamı

İnkilap Kitabevi-İstanbul

1988

Philip Mansel

Surigao Boğazı Deniz Muhaberesi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

1950

G.S.Coleman-Çeviren:Şeref Karapınar

Suriye  ve Filistin Selçukluları Tarihi

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1989

Ali Sevim

Suriye ve Filistin

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Ankara

1947

Şemseddin Günaltay

Süleyman Nutki Bey'in Hatıraları

Dz.İkm. Grup K.Lığı Matbaa Müdürlüğü-İstanbul

2003

Dz.K.K.Lığı/Nurcan Bal

Süleymanname

Tarihi Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı-İstanbul

1988

Sinan Çavuş

Sümer Tarihi

Genelkurmay Basımevi-Ankara

2002

Genelkurmay Başkanlığı

Şahnamelerden Şeçme Minyatürler

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları-Ankara

1971

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Şanlı Asker Ali Çavuş

Genelkurmay Askeri Tarih ve Strateji Etüt Başkanlığı Yayınları-Ankara

1994

İsmail Hakkı-Çeviren:Betül Özsoy

Şanlı Bahriye

Kastaş Yayınları-İstanbul

2001

Nejat Gülen

Şanlı Yavuz ve Midilli

Demir Yayınları-İstanbul

1974

Th.Kraus -Karl Dönitz

Şark Cephesinde Gördüklerim

Hilmi Kitabevi-İstanbul

1943

H.Emir Erkilet

Şark Mektupları

Hilmi Kitabevi-İstanbul

1933

Ahmet Refik-İbrahim Hilmi

Şehit Pilot Binbaşı Fazıl Bey

Hava Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara

1981

Hava Kuvetleri Komutanlığı

Şehitler

İnkilap Kitapevi-İstanbul

1961

Feridun Fazıl Tülbentçi

Şehitliklerimiz

Harita Genel Müdürlüğü Matbaası-Ankara

1971

Harita Genel Müdürlüğü 

Şehrimize Ait vesikalardan Yeniçeri Kışlaları

Şehremaneti Matbaası-İstanbul

1929

Şehremaneti

Şem'dani-Zade Fındıklılı Süleyman Efendi Tarihi Mür'i't-Tevarih-1

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-İstanbul

1976

M.Münir Aktepe

Şem'dani-Zade Fındıklılı Süleyman Efendi Tarihi Mür'i't-Tevarih-2.A

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-İstanbul

1978

M.Münir Aktepe

Şenlikname Düzeni

Yapı Kredi Yayınları-İstanbul

1993

Sezer Tansuğ

Şerefabat

Şehremaneti Matbaası-İstanbul

1930

Ahmet Süheyl

Şeria Muhabereleri

Askeri Matbaa-İstanbul

1943

Genelkurmay Başkanlığı

Şeyh Hamdullah

Kenan Matbaası-İstanbul

1948

Melek Celal

Şiir Dünyamızda Atatürk

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Ankara

1989

Aydın Oy

Şiirlerimiz ve Şarkılarımızda Deniz

Deniz Basımevi-İstanbul

1998

Coşkun Güngen

Şiirlerle Ata'mız Vatan'ımız

Alev Matbaası-İstanbul

1981

Muzaffer Melahat Ergun

Şileple Yolculuk (İstanbul'dan Londra'ya)

Akşam Kitaphanesi-İstanbul

1934

Faik Sabri

Şimali Afrikada Tetkik Heyeti Raporları

Genelkurmay Başkanlığı VII. Şube-Ankara

1943

Genelkurmay Başkanlığı

Şimali Dağıstanda Yapılan Harp Harekatı

Askeri Matbaa-İstanbul

1931

Milyotin-Çeviren:A.Şevket

Şirket-i Hayriye

İletişim-İstanbul

1994

Eser Tutel

Şirketi Hayriye'nin Boğaziçi Vapurları

Kaptan Yayıncılık-İstanbul

2002

Ahmet Güleryüz-Hande Yüce

Şirket-i Hayriye'nin Boğaziçi Vapurları

Express Print/Denizler Kitapevi-İstanbul

2006

Ahmet Güleryüz-Hande Yüce/Suzan Alptekin-Renan Mengü

Şlifenin Vasiyetnamesi

Genelkurmay X.Şube-İstanbul

1932

Gröner-Çeviren:Selim Sırrı

T.C. İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı-1

İstanbul Üniversitesi-İstanbul

1986

İstanbul Üniversitesi

T.C. İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı-2

İstanbul Üniversitesi-İstanbul

1987

İstanbul Üniversitesi

T.C. İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı-3

İstanbul Üniversitesi-İstanbul

1988

İstanbul Üniversitesi

T.C. İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı-4

İstanbul Üniversitesi-İstanbul

1989

İstanbul Üniversitesi

T.C. İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı-5

İstanbul Üniversitesi-İstanbul

1990

İstanbul Üniversitesi

T.C.G. Savanora İke Akdeniz ve Atlantik'te 78 Gün

Deniz Basımevi-İstanbul

1957

Fahri Çoker

Taarruzda Topçu

Askeri Matbaa-İstanbul

1930

Broh Müller-Çeviren:H.Kemal

Tabı Sanatının Keşfi

Devlet Basımevi-İstanbul

1937

Helmuth Bossert

Tabiye 1.Kısım

Harp Akademileri-İstanbul

1930

F.Masov

Tabiye 1.Kısım

Harp Akademisi-İstanbul

1929

Rurbek

Tabiye 1.Kısım

Harp Akademisi-İstanbul

1929

Bürman

Tabiye 2.Kısım

Harp Akademileri-İstanbul

1929

F.Masov

Tabiye 2.Kısım

Harp Akademisi

1929

Bürman

Tabiye 3.Kısım

Harp Akademisi-İstanbul

1929

Rurbek

Tabiye 3.Kısım

Harp Akademileri-İstanbul

1929

F.Masov

Tabiye 3.Kısım

Harp Akademisi-İstanbul

1933

Bürman 

Tabiye 4.Kısım

Harp Akademisi-İstanbul

1929

Rurbek

Tabiye 4.Kısım

Harp Akademileri-İstanbul

1929

F.Masov

Tabiye Arazi Tatbikatı

Harp Akademisi-İstanbul

1931

Bürman

Tabiye Dersane Meseleleri

Harp Akademileri-İstanbul

1930

F.Füht Baver

Tabiye Dersane Meseleleri

Harp Akademisi-İstanbul

1933

Bürman-Çeviren: Kaymakam Salih

Tabiye Dersane Meseleleri

Harp Akademisi-İstanbul

1931

Bürman

Tabiye Dersane Meseleleri

Harp Akademisi-İstanbul

1932

Bürman

Tabiye Dersane ve Arazi Meseleleri Piyade ve Süvari Fırkası

Harp Akademileri-İstanbul

1933

H.Rahmi

Tabiye Dershane Meseleleri

Harp Akademisi-İstanbul

1930

Rurbek

Tabiye Dershane Meseleleri-2

Harp Akademisi-İstanbul

1930

Rurbek

Tabiye Notları

Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube-İstanbul

1949

Mahmut Ülseven

Tabiye Notları

Hüsnütabiat Matbaası-İstanbul

1931

Ali Fuat-Nazmi Asaf

Tabiye Notları

Harp Okulu Matbaası-İstanbul

1946

Vahdi Özdamar-Sabahi Aytöre-Şadi Yaprak

Tabiye Tatbikatı Arazi Meseleleri

Harp Akademisi-İstanbul

1930

Rurbek

Tabiye Tatbikatı Arazi Meseleleri

Harp Akademisi-İstanbul

1930

F.Füht Baver

Tabiye ve Erkan-ı  Harbiye Vazifeleri Meseleleri

Harp Akademisi-İstanbul

1933

Bürman-Çeviren: Kaymakam Salih

Tabiyevi Seyirler

Harp Akedemisi-İstanbul

1931

Hayreddin 

Tacü's-Selmani Tarihname

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Ankara

1988

İsmail Aka

Tacü't-Tevarih-1

Kültür Bakanlığı Yayınları-Ankara

1979

Hoca Sadeddin Efendi-Yalınlaştıran:İsmet Parmaksızoğlu

Tacü't-Tevarih-2

Kültür Bakanlığı Yayınları-Ankara

1979

Hoca Sadeddin Efendi-Yalınlaştıran:İsmet Parmaksızoğlu

Tacü't-Tevarih-3

Kültür Bakanlığı Yayınları-Ankara

1979

Hoca Sadeddin Efendi-Yalınlaştıran:İsmet Parmaksızoğlu

Tacü't-Tevarih-4

Kültür Bakanlığı Yayınları-Ankara

1979

Hoca Sadeddin Efendi-Yalınlaştıran:İsmet Parmaksızoğlu

Tacü't-Tevarih-5

Kültür Bakanlığı Yayınları-Ankara

1979

Hoca Sadeddin Efendi-Yalınlaştıran:İsmet Parmaksızoğlu

Tahari

Deniz Harp Akademisi Neşriyatı-İstanbul 

1932

Binbaşı Hayrettin

Tahmas Kulu Han'ın Tevarihi

Türk Tarih Kurumu-Ankara

1942

Esas Uras

Takımın Muhabere Eğitimi

Gnkur. Basımevi-Ankara

1995

Genelkurmay Başkanlığı

Taksim Suyu Tesisleri

İstanbul Belediyesi Sular İdaresi - İstanbul

1957

Naci Yüngül

Taktik Meselesinin Çözümü ve Emirlerin Yazılmasına İlişkin Öğütler

Gnkur. Basımevi-Ankara

1995

Genelkurmay Başkanlığı

Taktik Tatbikat Gezisi

Gnkur. Basımevi-Ankara

1995

Genelkurmay Başkanlığı

Takvimü'l-Edvar

Gündoğan Yayınları-Ankara

1996

Ahmet Cevdet Paşa

Talat Paşa

Yedigün Neşriyatı-İstanbul

1943

Hüseyin Cahit Yalçın

Talat Paşa'nın Hatıraları

Güven Yayınevi-İstanbul

1946

Enver Bolayır

Talat, Enver, Cemal Paşalar

Anadolu Türk Kitap Deposu-İstanbul

1943

Ziya Şakir

Talim Terbiye Esasları ve Teftiş Programı

Cemal Azmi Matbaası-İstanbul

1946

Asım Altuğ

Talim ve Terbiye Esasları 1930

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği VII.Şube-Ankara

1929

Büyük Erkan-ı  Harbiye

Talimat ( Kadro Tatbikatları-Seyahatlar-Harp Oyunları ve Plan Tatbikatları Hakkında)

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği VII.Şube-Ankara

1931

Büyük Erkan-ı  Harbiye

Talimat (1929 Ordu Manevrasına B.E. Den İştirak Edeceklere Mahsus)

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği-Ankara

1929

Büyük Erkan-ı  Harbiye

Talimat (Akdeniz Boğazı Giriş ve Çıkışında Çanakkale Şehitleri Hakkında Yapılacak Askeri Merasime Dair) 

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği IX.Deniz Şubesi-İstanbul

1932

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği 

Talimat (Akdeniz Boğazı Giriş ve Çıkışında Çanakkale Şehitleri Hakkında Yapılacak Askeri Merasime Dair) 

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği IX.Deniz Şubesi-İstanbul

1932

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği 

Talimat (Askeri Kimya Müfettişliği)

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği-Ankara

1929

Büyük Erkan-ı  Harbiye

Talimat (Askeri Remizler Hakkında)

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği-Ankara

1930

Büyük Erkan-ı  Harbiye

Talimat (Harp Cerideleri ile  Harp Vesikaları Dosyalarının Tutulması Hakkında)

Büyük Erkan-ı  Harbiye Reisliği Harp Tarihi Encümeni-Ankara