Yükleniyor
Hançer ve Kını

Telkari, kabartma teknikleri ve gümüş kakma işlemeleriyle işçiliği oldukça dikkat çekicidir.