Yükleniyor
Aziziye Zırhlı Fırkateyni Baş Arması

1864 yılında yapılan Aziziye Fırkateynine aittir. Tersane-i Amire’de yapılmıştır. Gemi baş armasının sağında ve solunda birbirine karşılıklı yerleştirilmiş iki kuş figürü bulunmaktadır. Bitkisel motiflerin ve stilize kıvrımlı dalların arasında yer alan kuşlar kanatlarını iki yana açmış, kıvrımlı dalların üzerinde durur vaziyettedirler. Başları yana dönüktür ve gagalarında bitkisel motiflerin devamı olan kıvrımlı bir dal taşımaktadırlar. Altın varakla süslenen kuş figürleri ve bitkisel motiflerde ayrıntıcı ve natüralist bir üslup görülmektedir.

 

Boyutları: 804 x 154 cm