Yükleniyor
Divan-ı Sergüzeşt-i Esiri

Eser 17. yüzyıla ait bir mesnevi olup eserin içeriği incelendiğinde ve eserdeki bazı mühürler dikkate alındığında eserin, Ḥüseyin bin Meḥmed adlı kişiye ait olduğu yönünde bir kanaat oluşmaktadır; fakat eserin üzerinde herhangi bir karalama olmaması ve gayet düzenli bir halde olmasından dolayı Esiri’nin esaret yılları esnasında böyle bir eseri yazma olasılığının düşük olduğu; ancak serbest kaldıktan sonra yazmış olabileceği ya da aile fertlerinden birine yazdırmış olabileceği de göz ardı edilmemelidir.