Yükleniyor
Büyük Tip Fener

19.yüzyıl gemilerinde kullanılan dört köşeli fenerdir.