Yükleniyor
Yalıköşkü Kayıkhane Kapısına Ait Taş Kitabe

Sultan III. Selim dönemine (1789-1807) aittir. Kemerli bölüm üzerinde 20 beyitlik kitabe, onun üzerinde de tuğralı alınlık bulunmaktadır. Kitabenin balasında Selimi Salis Hazretlerinin tuğrasıyla bir de kadırga resmi vardır.