Yükleniyor
Mühür
Oyma ile merkezde Eski Türkçe “Sefine-i Hümayun”, etrafındaki çıpa ile süslü alanda “Hızır Reis, Senei Maliye 1331” yazılıdır. Pirinç mührün sapı hareketli olup ajurlu dökümdür.
 
Çap: 22 mm
Yükseklik: 27 mm