Yükleniyor
Damga

Üzerinde Eski Türkçe ile "Rumiyye Gölü Tesisat-ı Bahriyye Kumandanlığı Aded" yazılıdır.