Yükleniyor
Damga

Eski Türkçe ile "Marmara Üss-i Bahri İstanbul  Liman Kumandanlığı, Aded" yazılıdır.