Yükleniyor
Mühür

Eski Türkçe ile "Bahriye-i Osmani Çarkçı Mektebi Müdüriyyeti" yazılıdır.