Yükleniyor
Kafkas Kılıcı

Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) sırasında Kafkas Cephesi'nde esir edilen bir Rus subayına aittir.