Yükleniyor
Ağızdan Dolma Demir Kaval Top, 18.Yüzyıl

Üzerinde gümüş kakma ile “Sahibi Elhac Ali Mir Mehsal Canik Mutasarrıfı Tarafı Nuzulu (Trabzon) Fi Sene 1181”(1767), "Maaşallah" yazılıdır.