Yükleniyor
Giritli Timur Efendi'ye Verilen Berat

V.Mehmed Reşad (1909-1918) dönemine aittir. Hamidiye Kruvazörü Yüzbaşısı Giritli Timur Efendi'ye verilmiştir. Divani tarzda yazılmış, matbu bir berattır.

Boyutlar: 57 x 35 cm