Yükleniyor
Şehadetname (Diploma)

H.1306 (M.1889) tarihli Bahriye Mektebi diploması Hüseyin Efendi'ye aittir. 24 mevcutlu sınıftan ikinci olarak mezun olmuş ve deniz kurmay sınıfına geçmiştir.

Boyutlar: 67.5 x 45.5 cm