Yükleniyor
Terfi Belgesi

Şefik Efendi'nin 18 Ağustos 1912 tarihli Mülazım-ı Evvelliğe terfisi belgedir. 

Boyutlar: 41 x 28.5 cm