Yükleniyor
Osmanlı Devleti'nin Gazaları

Osman Gazi’den başlayarak II. Mustafa dönemini de içine alan bir eserdir. Kaynaklara göre eser II. Mustafa ile son bulmaktadır, ancak bu yazmada II. Mustafa’dan sonra III. Ahmed, I. Mahmud, III. Osman, III. Mustafa, I. Abdülhamid, III. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud ve Sultan Abdülmecid de yer almaktadır.