Yükleniyor
Havan Topu Talimnamesi

1264 [1847/1848] senesinde yeni kalıba dökülen dokuz-ondört çapındaki havan toplarının atış cetveli ve kullanışları üzerine bir talimnamedir. Çeşitli ölçümler şemalar içinde gösterilmiştir. Türkiye’de imal edilen bu topların çeşitli derece eğim ve menzillerde kullanım biçimlerini anlatır.