Yükleniyor
Peygamberler ve Bazı Hanedanlar Silsilesi

Eserin içeriği incelendiğinde Hz. Adem’den başlayıp Hz. Muḥammed’e kadar olan peygamberler, halifeler, Persler, Selçuklular, Cengiz Han ve Osmanlıların kökenlerinin kaynaklarını ve haklarında kısa bilgileri içeren bir silsilenâme olduğu görülmüştür.