Yükleniyor
Kesici Silahlar
Av Bıçağı ve Kını, 19.Yüzyıl
Namlu üzerinde kabartma şeklinde ava giden bir insan ve çeşitli av hayvanları sembolize edilmiştir. Bıçağın kabzasının ucunda çift başlı köpek figürü ve her iki tarafında da ava giden bir avcı tasviri vardır.
Hançer ve Kını
Telkari, kabartma teknikleri ve gümüş kakma işlemeleriyle işçiliği oldukça dikkat çekicidir.
Yatağan, 19.Yüzyıl
Sultan II.Mahmud (1808-1839) dönemine aittir. Gümüş kısmı arma işlemeli, demir kısmı oyma Türk motifleriyle süslüdür. Yatağanın kulaklı kabzası fildişinden yapılmış olup birleşme yerlerinde altın savatlı işlemeler mevcuttur.
Yatağan, 19. yüzyıl
Osman Halil Bey tarafından 1811 yılında yapılmıştır. Namlusu kazıma çiçek motifleriyle, kabzası mercan taşı kakmalarıyla, kını kabartma arabesk motifleriyle süslüdür.
Çift Ağızlı Teber, 16.Yüzyıl
Yavuz Sultan Selim'in (1512-1520) Mısır seferinden (1516-17) getirdiği ganimetlerdendir. Memluk Sultanı Kayıtbay’a ait olduğu düşünülmektedir.
Laz Yatağanı, 19. yüzyıl
Kıvrımlı demir namluludur. Boynuzdan yapılan kabzası çift kulaklı olup balçağı yumuşak deriden yapılmıştır. Kını şişkin bombeli ve koyu kahverengi deridendir.
Kafkas Kılıcı, 19. Yüzyıl
Tek ağızlıdır ve çift kan olukludur. Kabzası gümüştür.
Avrupa Kılıcı
Çelik namlulu ve düz formludur. Kabza ahşap yivli ve metaldir. Yuvarlak balçak ajurlu ve siperliklidir. Namlunun balçağa yakın kısmında “WOOLEY” yazısı görülmektedir.
Japon Kılıcı, 19 .Yüzyıl
Çelik kılıcın kabzası köpek balığı derisiyle kaplıdır. Her iki tarafına da üçer adet kiraz çiçeği motifi yapıştırılmıştır. Derinin üzerine örülmüş halde şerit kurdele geçirilmiştir.
Kafkas Kılıcı
Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) sırasında Kafkas Cephesi'nde esir edilen bir Rus subayına aittir.
Kılıç ve Kını
Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa'nın Sinop Muharebesi'nde (1853) şehit düşen Babası Bozcaadalı Hüseyin Paşa'ya aittir.
Türk Kılıcı, 17 - 18. Yüzyıl
Çelik namlulu ve eğri uçludur. Kabza boynuzdandır. Balçak demirden yapılmış olup altın kakma bezemeli ve haç şeklindedir. Kın ahşap olup deri ve demirle kaplıdır.
Kama ve Kını- Askı Kayışıyla Birlikte, 19.Yüzyıl
Namlusu çelikten, kabzası kemiktendir. Kemik kabzanın üzerinde 2.5 cm'lik iki adet işlemeli vida mevcuttur.
Cenbiye, 20.Yüzyıl
Umman Sultanlığı'na aittir. Gümüş telkari tekniği dikkat çekicidir. Kabzası kemik ve gümüş; kını ise gümüştür.
Balta, İngiliz
Ahşap ve metalden imal edilmiş bir İngiliz baltasıdır. Baltanın metal bölümünde yapıldığı demirhanenin amblemi bulunmaktadır.
Balta, Osmanlı
Bahriye silahendaz erleri ve itfaiyecilerin kullandıkları baltadır. Ağzı çelikten ve yarım ay şeklinde yapılmıştır. Ahşap sapına pirinçten bilezikler geçirilmiştir.